Københavns Sporveje - linie 3 kort før nedlæggelsen.  --  April 1968 . . .   

 

Bemærk liniens deling/adskillelse ved Nørrebrogade - midt på strækningen - dvs. fra Skt. Hans Torv til Åboulevarden.

KS-liniekort, 1954. 

 

KS-linie 3   --   1954.

 

KS 579.  Mozarts Plads.    --   April 1968.   ^---v

 - - -

 

KS 579 + 81X.  Mozarts Plads.   --   April 1968.

 

Det næste vogntog ankommer. KS 577.  Mozarts Plads . . .   --   April 1968.

 

 . . . og KS 579 afgår.  Mozarts Plads.   --   April 1968.

 

 

KS 577 er kørt frem, klar til afgang.  Mozarts Plads . . .   --   April 1968.

 

 . . . og endnu et vogntog ankommer:  KS 5XX.  Mozarts Plads.   --   April 1968.

 

KS 577-1508.  Borgbjergvej.   --   April 1968.

 

KS 572-1579.  Borgbjergvej.   --   April 1968.

 

KS 572-1579.  Borgbjergvej.   --   April 1968.

 

KS 587-1506.  Borgbjergvej.   --   April 1968.


KS 571 og 1506.  Enghavevej-Borgbjergvej.   --   April  1968.

 

KS 617-15xx.  Enghavevej.   --   April 1968.

 

KS 617-15xx.  Enghavevej.   --   April 1968.

 

KS 571-15xx.  Enghavevej, -- udfor Sporvejenes hovedværksted, hvor vognene i øvrigt er bygget i 1930´erne. 
April 1968.

 

KS 574-15xx. Enghavevej v. KS-hovedværksted.   --   April 1968.

 

KS 576 -1514. Enghavebroen. Enghavevej.   --   April 1968.

Husrækken i baggrunden er Ingerslevgade -kendt fra "Olsenbanden går amok", hvor Egon og William standser en politi-transportvogn ved lyskurven (anes lige i fotografiets venstre kant), for at befri Benny og Kjeld (med "fængselskuller").

 

KS 576 -1514.  Enghavevej / Vigerslev Allé.   --   April 1968.

Bemærk -i billedets venstre side- underdelen af det sørgeligt bekendte lystårn, der var årsagen til katastrofen med Den franske Skole ved bombardementet af Shellhuset.

 

KS 574-15xx.  Enghave Plads.   --   April 1968.

 

KS 588-15xx.  Enghave Plads.   --   April 1968.

 

KS 617-1526.  Enghave Plads.   --   April 1968.

Den "berømte" nr. 617,  "født" som KS 548, men som  -vist allerede under byggearbejdet i 1934-  solgtes (sammen med 9 andre tilsvarende vogne, 547-556) til NESA, hvor den fik nummret  929. Ved NESA´s nedlæggelse af sporvognsdriften tilbagekøbte Københavns Sporveje de 10 vogne i 1952-53, hvorefter den fik nummeret KS 617.  I 1952 blev den udtaget til ombygning til enmandsbetjent, solokørende, motorvogn på den "lille" linie 20, hvor vognstyreren både skulle køre vognen (som hidtil), men nu også være "fast konduktør" med indstigning og billettering på forperronen.

I denne anledning blev vognens kørekontroller flyttet ud i førerpladsens venstre side, så der blev bedre plads til opstigende passagerer og billettering.  Selv på denne "stille" linie 20, tabte den køretid, og sinkede trafikken, og forsøget blev derfor opgivet, og linien blev nedlagt i februar 1958 (erstattet af DIESEL-busser).  Vognen blev herefter benyttet til natkørsel på natlinierne B og E.

At det ikke var vognens køreegenskaber, der var noget i vejen med, har jeg allerede antydet andetsteds. Aldrig har jeg kørt så stærkt i københavnsk sporvogn, som i denne. På Amager Boulevard, i eget tracé, en tur som natsporvogn, fra Rådhuspladsen mod Formosavej.  Den fik vist alt, hvad den kunne trække (af strøm), og det gik stærkt.

Vognen overlevede nedlæggelsen af Københavns Sporveje i april 1972, idet den var overtaget Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.  Her besluttede man, at den skulle tilbagerestaureres som NESA 929 (jeg synes nu nok desværre), men det er sket, og vognen er nu atter i drift som et virkelig flot stykke restaureringsarbejde.  Min fulde respekt for det udførte arbejde, hvor man -med store restaureringsmæssige problemer i forbindelse med anskaffelse af de rigtige materialer-  har fået genskabt den, som da den rullede ud af Hovedværkstedet (7-800 meter bag den ovenfor).

Hvis alt går som planlagt, skal den i maj måned -og måske et lille år frem- til Tyskland, hvor den bl. a. skal køre 100-års jubilæumskørsel i Woltersdorf (ved Berlin) i maj måned (jeg skal selv med SHS derned og opleve det ! ! !).

 

I (   ) bemærket:

NESA  929.  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.  16. august 2008 ved genindsættelsen efter restaureringen.

Den er da bare flot - Flot arbejde ! ! !

  ) afsluttet 

 

KS 1526-617.  Enghave Plads.   --   April 1968.

 

KS 576-15xx.  Enghavevej.   --   April 1968.    ^---v

Bemærk her, som på mange af de øvrige fotos i serien, manglen af de store linieskilte.  Hvis ikke Københavns Sporveje selv havde taget dem af, er(var) det allerede gjort af souvenirjægere ! ! ! 

 - - -

   

KS 570-15xx.  Enghavevej  v. Frederiksstadsgade og Sundevedsgade i baggr. til venstre.   ^---v   April 1968.

 - - -

 

KS 522-15xx.  Enghavevej.   --   April 1968.

 

Enghavevej ved og set mod Vesterbrogade. KS 617 i baggrunden.   --   April 1968.

 

KS 571 - 15xx.  Kingosgade med Vesterbrogade/Enghavevej i baggrunden.   --   April 1968. 

Igen ses det på flere fotos, at de store linieskilte mangler på flere, ---gad vide hvorfor ???

 

KS 581 -15xx. Kingosgade med Frederiksberg Allé i baggrunden.   --   April 1968.

 

KS 5xx-15xx.  Frederiksberg Allé / Alhambravej.   --   April 1968.

 

KS 575-15xx.  Frederiksberg Alle - Alhambravej.   --   April 1968.

 

KS 575 -15xx.  Frederiksberg Alle / Alhambravej.   --   April 1968.

 

KS 587-1506.  Gl.Kongevej / H.C.Ørstedsvej.   --   April 1968.

 

KS 522 -15xx.  Gl.Kongevej / H.C. Ørstedsvej.   --   April 1968.

 

KS 571 -15xx.  Alhambravej.   --   April 1968.

 

KS 588 -15xx. Rosenørns Alle / H.C. Ørstedsvej.   --   April 1968.

 

Her er vi nået til et skillepunkt: 

Linie 3 mod Strandboulevarden svinger her (nedenfor) til højre og kører ad Åboulevarden, Blågårdsgade og Fælledvej til Blegdamsvej, hvor den på Sankt Hans Torv atter møder de modgående vogne.  På Skt. Hans Torv kører de der modkørende vogne ad Elmegade, Stengade, Korsgade og Griffenfeldtsgade her til H.C. Ørstedsvej.

Hov ! ! ! -- der kom en KS-bus 983.  Åboulevarden / H C Ørstedsvej.   --   April 1968.

. . . og hvorfor så lige et foto af den ? --der er så mange busser i København.  Måske fordi det var mit soldaternummer ?

Nederst i foto anes lige venstre skinnestreng af linie 3´s spor ind på Åboulevarden.

KS 576 - 1514.  Åboulevarden / H C Ørstedsvej.   --   April 1968.

 

KS 575 -15xx.  Åboulevarden.   --   April 1968.   ^---v

Det er ikke alle der ved ! ! !  ----   at vognen blev bevaret af Københavns Sporveje ved sporvejenes nedlæggelse i 1972, og at den i 2003 overgik til Sporvejsmuseet Skjoldenæsjolm, hvor den har været i drift i flere år. --- Vognen er dog pt. under renovering.

Ups -- det er ikke altid de bedste kår, der bydes en sporvognsentusiast -- København dengang, -andre byer i vore dage.
KS 575 -15xx.  Åboulevarden   --   April 1968.

 

En aften på vejen fra Brønshøj til Amager kunne det nemt være gået galt. De fleste københavnere kender det forsatte kryds Nørrebrogade-Blågårdsgade/Fælledvej. Her støder Blågårdsgade og Fælledvej til Nørrebrogade ikke som et regulært kryds, men forsat med ca. 25-30 meters afstand.  På dette lille stykke havde sporvejene -for at undgå indlægning af et par sporskifter- ladet den krydsende linie 3´s spor flette ind mellem de to dobbeltspor på Nørrebrogade (linie 5, 7 og 16). Dette bevirkede, at under linie 3´s passage af Nørrebrogade, var det umuligt at benytte de to Nørrebrogade-spor, og det skulle vognstyrerne gensidigt være opmærksomme på, men

    

KS 470. Plads til venstre for vognstyrer.   ---   Nørrebrogade / Blågårdsgade / Fælledvej-krydset.
Ikke en 500-vogn, men næsten magen til.
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, 6. august 2005.

 

Efter at have holdt ved stoppestedet ved krydset (på vej mod Amager), begyndte ”vores” linie 5 så småt at køre frem mod krydset, men var åbenbart kommet lige lovlig langt frem. Da den modkørende, krydsende linie 3 svingede væk fra Nørrebrogade, bankede Lunding-bivognens bagperron ind i ”vores” motorvogns forperron med et ordentligt brag, lige netop dér, hvor jeg stod til venstre for vognstyreren.  Hvor meget der skete med vognene, så jeg ikke (kunne ikke lide at være for nysgerrig og gå ud for at se på, mens personalet talte meget højt), kun "oplevede" jeg, at personalet på de to vogntog talte meget (højt) sammen, men også at de -efter samtalen- besluttede at fortsætte kørselen.

Måske een eller to har skullet "til the" hos er overordnet dagen efter ???

(Desværre kan jeg ikke se, at jeg har optaget billeder i netop dette kryds - ærgerligt.)

 

 

KS 581 -15xx på den adskilte midterstrækning.  Elmegade v. Nørrebrogade.   ^---v   April 1968.

KS 581 -15xx.  Elmegade / Nørrebrogade.   --   April 1968.

 

 

 . . . og her kom der så lige en linie 7 "på tværs":

KS 604 (linie 7),  Nørrebrogade / Elmegade/Stengade.   --   April 1968.

<--- Det er Stengade her til venstre.

 

 . . . og een gang til.  Et er, at biler kører ind foran eller holder i vejen, men hvorfor altid lige foran vognnumrene ??? 

KS 579 -15xx.  Skt. Hans Torv.   --   April 1968.

Her er vi fremme ved samlingspunktet (syd fra) / skillepunktet (nord fra), hvor nr. 579 her er på vej mod Elmegade, Stengade, Korsgade, Griffenfeldtsgade til H.C. Ørstedsvej.    ^---v

Igen ses det, at de store linieskilte mangler, ---gad vide hvorfor ???

 
KS 617-1526.  Skt. Hans Torv, i baggrunden ses "Nørrebros domkirke", den 54 m. høje Sct. Johannes kirke.
April 1968.   ^---v

 

KS 579-15xx. Blegdamsvej.   --   April 1968.

Man kan sige, hvad man vil --det gør man sikkert også-- men disse Lunding-vogne er nu noget af det flotteste, der  -sporvognsmæssigt- er frembragt.   OK - "Düsseldorferne" kan bestemt også være med, og begge vogntyper ville have pyntet i det københavnske gadebillede "i dag".

Tænk, at man er bosiddende i en af Europas mest sporvognsfjendske byer:  (...) thi de vide ikke, hvad de gøre (Lukas 23.34).

 

KS 575 -15xx.  Blegdamsvej.   --   April 1968.

 

 

KS 587-15xx ved Frimurerlogen, "DEN  DANSKE  FRIMURERORDEN".  Blegdamsvej.   --   April 1968.

Vi har "mødt" motorvogn 587 tidligere i fotoserien, men det har ikke været bemærket, at også denne vogn senere er overtaget af Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor den er i daglig drift (ret forstået).  For et par år siden, blev dens to motorbogier sendt til den tyske by Gera til renovering.  Ved tilfælde -det må man vist have lov at sige(skrive)- blev "sporvejshistorisk" (SHS) opmærksom på, at byens sporvejsselskab på deres værksted også reparerede/renoverede andre sporvejes materiel.  Det førte til en aftale, og 587´s bogier blev det første, der blev sendt derned.  Arbejdet blev godt udført, og medførte at en "hel" motorvogn blev afsendt (Flensburg-motorvogn nr. 36).  Også renoveringen af denne vogn blev udført til stor tilfredshed, og endnu en vogn -nu en københavnsk motorvogn- nr. 327 blev sendt derned og er modtaget tilbage i fin stand ! ! !

 

KS 588.  Blegdamsvej.   --   April 1968.

 

KS 1512-5xx.  Triangelen, med Nordre Frihavnsgade i baggrunden.   --   April 1968.

 

KS 576 -1514,  Melchiors Pl, -på vej de sidste 100 m. ad Marstalgade til endestations-stoppestedet her.

Efter et ophold her, kørte vognene ud på Strandboulevarden, hvor de -alt i alt- "sløjfede" rundt om ejendommen: Melchiors Plads / Marstalgade / Strandboulevarden / Ndr. Frihavnsgade.

April 1968.

 

Igen ses det, at de store linieskilte mangler på flere, ---gad vide hvorfor ???

 

KS 588 -15xx.  Ved liniens endestation/"sløjfe", her: Strandboulevarden / Ndr. Frihavnsgade.   --   April 1968.

 

Ikke megen  "pomp og pragt"  over dette sted   --   April 1968.

KS 576 -1514,  Ndr. Frihavnsgade, klar til endnu en omgang:

KS-linieoversigt for linie 3   --   1954.

 

 

Den 27. april 1968 blev linie 3 nedlagt som sporvogn ! ! !

 

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

 

PS:   Denne dag / disse få "sidstedage" så man følgende materiel på ruten:

522 - 15xx

570 - 15xx

571 - 15xx

572 - 1579

574 - 15xx

575 - 15xx

576 - 1514

577 - 1508

579 - 15xx

581 - 15xx

587 - 1506

588 - 15xx

617 - 1526

 

Skulle en sporvejsentusiast -der "kommer forbi her"- have de resterende numre -eller nogle af dem-, vil en e-mail være velkommen.

 

-  -

 

 

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

 

 -


Forrige side: Linie 2.
Næste side: Linie 5.