1. generation, 1.-6. levering.

 

Tidligt foto optaget af James Steffensen, senere DSB. -- Her er der sat en signalskive i en særlig holder på fronten.

Bemærk også det hvid/sorte destinationsskilt: København H-Vanløse. 

 

 

2-vogns tog fotograferet foran Enghave Maskindepot ca. 1947. I baggrunden beboelsesejendomme i Ingerslevgade.

Foto: DSB.

 

 

Vanløse.    --   April 1966.    Sommer eller vinter, --arbejdet skulle passes, S-togenes, men også mit.

 

 

S-togsafsporing.  Valby.   --   Ca. 1952.   Foto:  Formentlig datidens "Nationaltidende", som blev holdt i en årrække.

Udklip foretaget i en ung alder og indklæbet i et skole-kladdehæfte.  Teksten og datoen har ikke sagt mig så meget, så det blev
-desværre- kun fotografiet, der fandt vej til hæftet.

 

S-tog mod København / Klampenborg,  set fra Carlsbergbroen.   --   11. juli 1967.

Motorvognens forreste strømaftager er afmonteret, men alle løbebrædder er bibeholdt ! ! !  . . .

S-tog mod Vanløse,  set fra Carlsbergbroen.   --   11. juli 1967.

 . . . mens alt er afmonteret på motorvognen her (nærmest).  Mellem disse to "yderligheder" sås flere mellemformer.

Bemærk i øvrigt, at de nærmeste fire vogne er samlet som et "fast" togsæt bestående af motorvogn-mellemvogn-
mellemvogn-motorvogn.  Hertil er koblet (i de travle timer) et to-vognssæt bestående af en styrevogn og en motorvogn.
Samme oprangering ses på det andet foto herover.

 

 

Fs xxx.  Hvidovre.   --   September  1970.

 


Georg Schmidt har venligst stillet nogle af sine (gode - evp-bem) 1. generations-fotos til rådighed.

Billederne afslører med al ønskelig tydelighed, at der er meget langt fra den "officielle" DSB-vinrød (der er lidt omkring litreringen ved vognmidten) til disse vognes udseende.  Hvem skaber ligge denne kulør i model ???

MM 783 i Klampenborg 21. september 1976 med den "ubestemmelige" mørke farve, som det meste af 1. generations-materiellet efterhånden havde.   ^---v

Fotos: Georg Schmidt.

 

 - - -  

 

MM / FS 783-983 og 799-959 som myldretidsstamme i Klampenborg d.  21. september 1976. 

Det er da bare S-toget ---mens der endnu var tog til (evp-bem.).

Foto: Georg Schmidt.Københavnske S-tog.   --   Ca. 50-60 år siden !

Blandt nogle af mine gamle dias fandt jeg disse fire fotos, som jeg ikke selv er fotograf til, og ikke husker, hvorfra de kommer ! ! !  Det er egentlig synd for billederne, der nok kan fortjene at komme frem i lyset.

Hellerup

<---  Tog mod Ballerup.  Bemærk oprangeringen:  MM-FM-FM-MM.


Linie A mod Klampenborg.    

Til højre i billedet ses kystbanesporene, spor 1 og 2, hvor kystbanetogene dengang ikke holdt. Klampenborgtoget holdt i spor 3 med udstigning til højre i kørselsretningen. Holtetoget (linie B) holdt i spor 4 med udstigning til venstre. I spor 5 holdt, såvidt huskes, linie F når det skulle videre til Klampenborg. Linie C, som oprindelig havde endestation i Hellerup, brugte formentlig også normalt spor 4.

 

 

Dybbølsbro

Set mod København H og med det gamle, lidt specielle halvtag . . . 

(De hvide skilte langs S-togssporet, er skiltene for S-togenes standsningssteder - 2, 4, 6 eller 8 vogne.

Den gamle kulbro, der ses i baggrunden, måtte lade livet måtte lade livet i "småbidder" i løbet af 2015-16.)

. . . mens der ikke var et tilsvarende for de rejsende mod Valby.

 

Tak til Poul Crone for suppl. oplysninger.

 

S-togene i dagligdagen.

Nu er (var) S-togene jo andet end fotos af togene,  --der var også en (passager-)dagligdag:


Set over mange år som passager i (de gamle) første generations S-tog og stationerne de standsede ved, kan man nok se nogle interessante / morsomme forhold omkring deres kørsel.  Her skal det huskes, at der de første mange år (til     ) var såkaldt stationskontrol (billetkontrol), hvor en "kontrollør" skulle se (kontrollere) passagerernes rejsehjemler ved indgangen til befordringen, og kontrollere / indsamle passagerernes billetter ved udgangen.  Denne billetkontrol kostede -naturligvis- penge, og der var derfor kun kontrol i den ene ende af stationerne (pånær enkelte stationer).

Dette (og passagerernes manglende tid) medførte at lange de fleste passagerer ved kørselens begyndelse foretrak at tage plads i den ende af toget, der var nærmest udgangen på ankomststationen.   I myldretiden kunne man således konstatere, at vognene nærmest for- og bagende var fyldte "til bristepunktet", men vognene i midten af toget -om ikke var tomme, så- var næsten tomme.  

Som en af mine tidligere kolleger udtrykte det:  Man kunne have klaret det med et togsæt i hver ende og en laaaaang stang mellem de to togsæt   ---   der sad jo alligevel ingen.
 

 

S-tog på vej ud ! ! !

København  L, hvor der var blevet plads til nogle udrangerede 1. generations S-tog.   ^---v   9. september 1976.
Foto:  Georg Schmidt.

 - - -

København  L, hvor der var blevet plads til nogle udrangerede 1. generations S-tog.  ---^   9. september 1976.
Foto:  Georg Schmidt.

Tak til Georg Schmidt for tilladelse til brug af ovenstående fotos.

 

 

Vognkasserne af MM 782 og FS 982.

MM 782  --  To S-tog kollideret i tunnelen mellem Nørreport og Østerport stationer.

Fredag d. 7. september 1973 skete en alvorlig S-togsulykke i tunnelmundingen ved Østerport station. Et S-tog fra Nørreport, der holdt for ”stop” ved Østerports indkørselssignal, blev påkørt bagfra med stor kraft af et efterfølgende S-tog.

Mangelfuld observation af signalerne var antageligt årsag til en forkert opfattelse af et signal, som -efterfulgt af en for sen opbremsning- var årsag til ulykken. Ved denne blev 3 personer dræbt.

Ulykken bevirkede, at al togdrift mellem København H og Østerport blev indstillet, og først søndag d. 9. september var sporene ryddet.

 

"Opfej" efter ulykken på Nørreport d. 7. september 1973.  Redningspladsen, København Gb.  ^---v  Sept. 1973.

Efter at de ødelagte vognkasser var transporteret til centralværkstedet på fladvogne, kom der dagen efter et par vogne med -bogstavelig talt-  "opfej", de sidste oprydningsrester af vognene.

 - - - 


Resterne af vognene afventer tekniske undersøgelser,  ansvarets placering og derefter endelig ophugning.

DSB MM 782,  Centralværksted Kh.   --   5. november 1973.   ^---vv

 - - - 

 - - - 


DSB FS 982,  Centralværksted Kh.   --   5. november 1973.   ^---v

 - - - 

 

 

 

 

DSB Mm 710 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

DSB Mm 723 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

Bemærk de små hvide "manillamærker" der er bundet til de forreste håndgreb på flere af vognene: Adressen
på ophuggeren.

Bemærk:  De to motorvogne, 723 herover og 724 herunder vender hver sin vej.  Forklaringen er, at nogle togsæt var sammenkoblet motorvogn-mellemvogn-mellemvogn-motorvogn.  Når et sådant "sæt" blev skilt, kunne dette ses.

Med 2. gen. S-togene vænnedes vi til, at de altid kørte motorvogn-styrevogn-motorvogn-styrevogn, hvorved alle motorvogne eller styrevogne hver især vendte samme vej.

DSB Mm 724 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

DSB Mm xxx v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

 

DSB Fm 885 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.
(Det er ikke negativet, der er ridset --  det er vognen.)

 - - -

 

DSB Fs 905 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   5. maj 1970.   ^---v

 

DSB Fs 907 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.

 

DSB Fs 910 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.  

 

 

. . . og så er det helt slut.

Afbrænding af S-togs-motorvogne på "Emballagepladsen", København Gb.   ^---v   12. februar 1967.j

Personer med tilknytning til / gang på Jernbanemuseet i Odense, må vel kunne udlede, hvilke vogne, der 
blev afbnrændt d.12. februar 1967. 

 

 

 

En tur i skoven (Hareskoven) med et af museumstogene.   --   1978.

1.gen. S-tog. Hareskoven.   --   Oktober 1978.