Midtsjællandsbanen.

 

 Ringsted - Næstved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  H = Hillerød,

  F  = Frederikssund,


  H = Hvalsø,

  R = Ringsted,

  N = Næstved.

 

 

 

 

 

 

 

Ringsted.   --   Km. 57,0 fra Frederikssund.

 

 

 

DSB-indkørselen fra øst / København. Ringsted. Det lyse spor herover, er den fhv. Midtsjællandsbane.  
Sporet benyttedes i mange år derefter som rangerudtræk.  --  11. juni 1961.

 

Ringsted gamle station, som måtte ofres pga. udvidelserne af stationen ved Midtsjællandsbanens åbning.
Udateret postkort.

 

 

Ringsted nye station.  Postkort.   Skuller der være flag foran stationen på grund af indvielsen af stationen / banen ?
Mon ikke nogle blandt læserne kender sammenhængen mellem (rute-)bilernes alder og stationens ??? ! ! !

 

 For de lokale modeljernbanebyggere: - Er der en bekendt forretning ? ---v

  

Strækningen mellem Ringsted og Glumsø.

Jordarbejdet gav store og uforudsete vanskeligheder med vandførende lag, der krævede afvandingsarbejder, og funderinger her i det vandførende flydesand, og ved Glumsø og Vrangstrup skete der store dæmningsskred. 

Det viste sig efterfølgende, at der var flydesand under dæmningen i indtil 8 m dybde. Arbejdet(-erne) blev ustandseligt forsinket af mindre jordskred, men sidst på året 1921 var jordarbejderne i det store og hele tilendebragt, således at ballastering og sporlægning kunne påbegyndes.  Dette arbejde kunne -for den ene entreprenørs vedkommende- ske med eget normalsporet jernbane-materiel, der transporterede stenballasten fra Mogenstrup Skærvefabrik.

 

Allerede fra ”de ældste tider” (før jern-banerne) kendte man problemerne med passage af moseområder, og i særdeleshed moser med langt ned til fast bund.

Af jernbanernes udbudsmaterialet (generelt) ville det normalt fremgå, hvad entreprenørerne måtte forvente at have med at gøre.  Resultaterne af boringer på stederne var oplyst så godt man kunne.

Undersøgelser af gamle dæmninger har vist, at man tidligere valgte ”at føre sig lempeligt frem” -så godt som muligt- over de bløde strækninger. Med gren­faskiner og ved at udføre jordarbejdet i brede tynde lag, søgte man at fordele trykket jævnt over de mindre bæredygtige jordlag for derved at begrænse nedsynkningen. Medvirkende til et godt resultat har også det langsomme tempo i jordarbejdet været, men fremgangsmåden havde den kedelige følgevirkning, at nedsynkningen fortsatte i årene fremover med deraf følgende vanskeligheder ved sporvedligeholdelsen.

 

 

Illustrationer:  De danske Statsbaner 1847 - 1947.

 

Ved nyere baneanlæg gik man derfor over til -ganske modsat- straks at fremtvinge en nedsynkning af dæmningerne ved at udføre dem så smalle som muligt, om fornødent ved tilførsel af ekstra jordbelastning (”skære” sig ned gennem den bløde bund). Når dæmningen så var faldet til ro, kunne det overflødige jordfyld atter bortgraves.

I enkelte tilfælde har man -for at opnå det ønskede resultat­- foretaget betydelige sprængninger for at fjerne den ”dårlige” bund under dæmningerne (bl. a. ved Fredericia Mølleeng i 1926-30).

Det har måske hjulpet her, da man sprængte den første bro væk ??? 

 

 

Strækningen mellem Ringsted og Glumsø.

Den første bro.

Den første bro revnede -som det kan ses- kort efter opførelsen i 1920 på gr. af utilstrækkelig fundering.  Broen måtte sprænges væk, og det blev den. En ny bro blev opført i løbet af 1922-23.

 

Susåbroen  --  "der er højt ned."

DSB MX 1020 med persontog på Susåbroen ved Vrangstrup, på vej mod Næstved.
28. august 1980.  Foto: Johnni Lassen.

 

De største problemer ved strækningen Ringsted--Næstved opstod ved bygningen af broen over Susåen, nord for Vrangstrup.  Banen blev ført over åen på en hvælvet bro af jernbeton med en spændvidde på ca. 20 m. På begge sider af broen skulle der foretages store opfyldninger til de 15 m høje dæmninger, men i 14 meters højde gav engbunden efter, broen revnede og måtte rives (sprænges) ned og opføres på ny.  

 

 . . . og set nede fra evp´s kano:

 

Susåbroen v. Vrangstrup.  -  12. september  1981.  ^---v---^ 

 - - -

 

2013.

Vestsiden af Susåbroen med en vandfattig å nedenunder.   --   11. juni  2013.  Foto:  Tommy Nilsson.

 

Et regionaltog triller over broen i moderat fart.   --  Om der er fast hastighedsnedsættelse på broen kan en lokofører sikkert oplyse om.   --   11. juni  2013.  Foto: Tommy Nilsson.

 

Susåbroen på 800 meters afstand med en 200 mm tele.   11.  juni  2013.  Foto: Tommy Nilsson.

 

Her er broen set fra øst.  Det kneb lidt med motivationen til at kæmpe mig igennem en rapsmark for at få et bedre billede.

11.  juni  2013.  Foto: Tommy Nilsson.

 

 

2015.

Susåen set mod nordvest fra dæmningen ved højbroen.   --   7. november 2015.   ^---vv

 

 

 

2014  ><  2016.

Susåen og Sydbanen (Ringsted-Næstved) ved Vrangstrup.

 

Der kom en mail:  (September 2014):

"For nogen tid siden aftalte vi, at jeg skulle tage et par billeder fra broen over Susåen nord for Glumsø.  (...)  
Desværre er åens hvirvlende malstrøm i år udeblevet efter en tør sommer, så den er ikke så imponerende at se på i år.

(...)."  ------v

Udsigt mod sydøst over dalen ved Susåbroen.  --   September 2014.  Foto: Niels E. Holm.

 

"Hej Erik 
I dag kom jeg i embeds medfør forbi Vrangstrup station, dvs først da entreprenøren havde flyttet sin gravemaskine, kom jeg forbi. Nu ligger der en stor bunke murbrokker og andet fra nedrivningen, som er grovsorteret. Nogle af de gamle vinduer havde de stillet til side. Vi må håbe at nogen en dag får glæde af dem.

Men jeg skulle videre, og det var ud til et par AM hytter ved broen over Susåen. Jeg har tidligere sendt dig billeder hvor der næsten intet vand var i åen. Dette er ikke tilfældet nu. Desværre lader billedkvaliteten noget tilbage at ønske. Jeg havde ikke mit eget kamera med, så jeg måtte nøjes med en Pad. (...)"

Sammenlign de to fotos:  ---^v        Nu er der kommet vand ! ! !

Susåen set mod sydøst fra højbroen.   --   13. januar 2016.  Foto: Niels E. Holm.

 

Susåen set mod nordvest fra højbroen.   --   13. januar 2016.   Foto:  Niels E. Holm.   ^---vv

Fotografierne er optaget "kørende" mod Ringsted. --->

(Flot billede,  ****** )


 

Susåen set mod nordvest fra højbroen.   --   13. januar 2016.   Foto:  Niels E. Holm.

Tak til Niels E. Holm.

 

 

Hjort-Lorenzen-bro for Høm - Englerup-vejen.

Midtsjællandsbanen. Havrebjerg huse, Skellerød.  25. juni 1992.   ^---vv

 

 - - -

 

Bro for Høm-Englerup-vejen over Sydbanen ca. 5 km SV for Ringsted.   --   29. september 1997.   ^---vv

Robert Storm Petersen har engang forfattet en "læresætning": "Når et legeme nedsænkes i vand, -så ringer telefonen", . . .

. . . hvilket her kan "oversættes" til: "Når en lille Mascot parkeres i to minutter, mens "føreren" tager et billede af en bro, . . .

 . . . så kommer der en traktor ! ! !  - - - - - - - - - - - - - -  ---^

 

"Lige til modeljernbanen"

 

 

Englerup.   --  km 4,3 fra Ringsted  /  Km. 61,3 fra Frederikssund.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

 

Vrangstrup.   --  km 6,3 fra Ringsted  /  Km. 63,3 fra Frederikssund.

.

Vrangstrup station under forberedelse til nedrivning.   --   2013.

Vrangstrup station under forberedelse til nedrivning.   ^---vv   19. januar 2013.   Foto. Jan Lundstrøm.

PAS  PÅ, --DER  KOMMER  TOG.    ---   PAS  PÅ,  --DER  KOMMER  TOG.

BR 605 sæt 18 som IE 34 ved Vrangstrup station.   --   19. januar 2013.  Foto. Jan Lundstrøm.


 

"En ny status på nedrivningen af Vrangstrup station. Da jeg kom derud i dag, d. 7. januar 2016, ved 11-tiden var der ikke meget tilbage af udhuset, og klokken 13:14 røg det meste af signalhuset. Der blev stadig arbejdet inde i hovedbygningen med at fjerne puds, og det ventes ikke hovedbygningen rives ned før på mandag (11.1.2016 evp-bem.)."

(Jan Lundstrøm)

 

Vrangstrup station.   --   7. januar 2016.  Foto. Jan Lundstrøm.   ^---vvPAS  PÅ, --DER  KOMMER  TOG.    ---   PAS  PÅ,  --DER  KOMMER  TOG.

 

Vrangstrup station.   --   7. januar 2016.  Foto. Jan Lundstrøm.

Så i dag, d. 12. januar, er der måske ikke meget tilbage ???
Ventesalen.

Vrangstrup station,  Ventesalen.   --   17. april 2015.   Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---v

 - - - 


 

Stationskontoret.

   

Vrangstrup station.  Billetsalget  ---^   17. april 2015.  ^---vv  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---  Billettromlen.


 . .  . 

Ekspeditionsluge for post ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dør mellem stationskontoret og "Rejsegodset".


Stationskontoret med de to ekspeditionsluger:  Post ?  og billetter.  Bag fotografen: Rejsegodset.

 

"Oppe under taget svalerne bor"  ???  

Vrangstrup station.   ---   17. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.     ^---v    Ganske vist -ingen svaler, men . . . 

 . . . det har næppe været nogen fest at have "eget værelse" heroppe.  

Skorstenen ses, så der har dog været varme på værelset, når der var lagt i kakkelovnen, men næppe næste morgen når man skulle op, endsige hvis man skulle på toilettet i nattens løb.  El-kontakten ved døren synes at røbe, at der også har været en enkelt elektrisk lyskilde et sted i loftslokalet.

 

Signalhuset.

  

Vrangstrup station,  Signalhuset, set i køreretning mod Næstved . . .  

17. april 2015.   Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---v---^

. . . og mod Ringsted ---v

 - - - 

 

Retiradebygningen.

Retiradebygningen.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv     

   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

 . . . . . 

12. april 2015.  Fotos: Jan Lundstrøm.

 

   Vild luxus.  

12. april 2015.  Foto Jan Lundstrøm.


Pakhuset.

Pakhuset.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

Indvendig.

Vrangstrup station, pakhuset indvendig.   --   17. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---v

 . . . og midt i alt det triste og mørke, . . . 


skal vi så ikke slutte serien om Vrangstrup station med:


Et solskinsbillede:

Vrangstrup station passeres af nutids-tog på vej mod syd.   --   17. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm. 

 

Tak til Jan Lundstrøm.

Der skulle vel ikke blandt læserne være een eller to, der har tegningerne til stationen, --så den måske kunne blive:

Lige til modeljernbanen.

 - . . . . . 

 

Vrangstrup kirke.

En kilometers penge fra stationen ligger Vrangstrups lille, ejendommelige kirke:

Vrangstrup kirke.  Vrangstrup.   --   13. september 1981.

 ..
Vrangstrup Kirke.

Kirke i landsbyen Vrangstrup 6 km SV for Ringsted og er en lille, malerisk bygning, opført i romansk tid.med romansk kor og skib, skævt anlagt og på særegen vis udbygget med bl.a. bindingsværkstårn oven på et blændingssmykket våbenhus. Kirken rummer sengotiske kalkmalerier fra efter 1490 samt altertavle og prædikestol af Abel Schrøder d.y. fra ca. 1650.  Kirken har 40 siddepladser og et orgel, et Conrad Christiansen-orgel fra 1971 med 5 stemmer.

 

Altertavlen.

Vrangstrup kirke.

 

Altertavlen er et overdådigt snit-værk fra omkring 1650, og skåret i Abel Schrøders værksted med motiver fra kors-fæstelsen og Kristi lidelseshistorie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lige til modeljernbanen".

 

 

Tyvelse.   --   km 8,7 fra Ringsted  /  Km. 65,7 fra Frederikssund.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

 

Glumsø.   --   km11,7 fra Ringsted    --    Km. 68,7 fra Frederikssund.


Glumsø station.  Udateret postkort. 


 

Glumsø.   --   April 1991.   ^---v

 - - -


Glumsø station.   --   2009.

Glumsø set mod Ringsted.   --   Efteråret 2009.   Foto:   Niels E. Holm.


Glumsø spor 1,  set mod Næstved.   --   Efteråret 2009.   Foto:   Niels E. Holm.


Glumsø, km 73,965  ved U1109 (udkørselssignalet mod Næstved).  --  Efteråret 2009.  Foto: Niels E. Holm.

 

 

Glumsø station   --   2015.

Glumsø station.   --   7. november 2015.   ^---vv

 

 

Set mod nord / Ringsted.


Glumsø station, --set mod syd / Ringsted.   --   7. november 2015.

 

Glumsø st.  Gadefacaden.   --   7. november  2015.   ^---vv

 

 

Glumsø.   --   7. november 2015.

 

 

Interiør.

Glumsø station.  Ud- og indgang til/fra perronen.   --   7. november  2015.   ^---vv   


En utrolig ren og velholdt stationsbygning.  Ingen grafitti eller smadrede ruder.      Kompliment til renholdningspersonalet (eller skal det være til byens befolkning, som passer på deres station ??? ! ! !).

 

 

Det forhenv. postkontor ???


 

Glumsø station.  Ud- og indgang til/fra gaden.  --   7. november  2015. 

Toiletterne til venstre og posthuset (?) til højre.

 

"By night".

Glumsø station   --   7. november  2015.   ^---vv

 

 

Glumsø station   --   7. november  2015.

 

Bemærk den "hvide" urskive - ganske vist er dette et fotografi, men den er heller ikke let at aflæse, 
når man selv står på stedet.   Det er ikke al moderne design, der er til det gode ! ! !

(En tanke sendes til de gode gamle hvid/sorte urskiver - de kunne ses og aflæses døgnet rundt.)


 Elevatoren er til gengæld flot oplyst (og ren indvendig) . . . 


. . . og overgangens lys er det rene Tivoli- eller julebelysning (selvom der er "gået" en serie på venstre side). Flot.


Glumsø station.   Johhh, --noget af et lysshow i forhold til ældre tiders 4-5 glødepærer.

 

Glumsø station.    --   7. november 2015.   ^---vv

 . . . set mod syd / Rødby.   --   7. november 2015.

 

Glumsø station.    --   7. november 2015.

 

Glumsø station   --   7. november  2015.   ^---vv

Der kom lige et tog fra København  -på spor 1-  mod Næstved.   ^---v

NBNBNB  --  Den hvide skive øverst til venstre er ikke fuldmånen over Glumsø, men et ulæseligt stationsur.


 . . . og hermed farvel til:

. . . Glumsø station   --   7. november  2015.

 

 

Glumsø ca 1965   /   2015.

Naturligvis havde jeg et formål med at tage til Glumsø netop den dag (7. november 2015).  Jeg skulle deltage i en mindre "sammenkomst" på den lokale "Kro", idet den dog viste sig at være ændret til Medborgerhus i kommunalt regi, men stadig under navnet "Glumsø Kro".

På et af vore fora, www.sporskiftet.dk, havde(har) en af vore fantastiske modelbyggere, Ole Vedel, vist sit modelbyggeri af Glumsø Isenkræmmerforretning.  Et led i mit besøg af Glumsø var da også, at jeg måtte hen og tage et par billeder af ejendommen, der tidligere husede forretningen, for at have set den ved selvsyn.

Glumsø Isenkran ca. 1953-1964.  Arkiv.Th. Albøg Olsen.   ^---v

Personerne på billedet er fra venstre mod højre: Isenkræmmer Børge Albøg Olsen, kommis Kaj Knudsen og lærling Ivan Knudsen, søn af tømrer Julius Knudsen, Glunsø.

Ca. 1960.

 

Lidet havde jeg drømt om / tænkt mig, at jeg et øjeblik efter fotograferingen af bygningen, skulle komme til at stå overfor en af isenkræmmerforretningens tidligere ejere og hans søn, henne på "Kroen".

Det blev -med ejerne og nogle andre Glumsø.borgere-  til en længere snak omkring forretningen, byen og dennes mange ligheder med den "mindre stationsby", som vi alle kender: Korsbæk (Matador).

Fhv. Glumsø Isenkran.   --   7. november 2015.   ^---v

 - - - 

 

I sandhed:  Lige til modeljernbanen.

 

Se Ole Vedels omtale af sit flotte modelbyggeri:

http://www.sporskiftet.dk/blogs/ole-vedel/ejendom-med-isenkr%C3%A6mmer-fra-storegade-i-glums%C3%B8-nu-med-vindues-indretning

Tak til Thomas Albøg Olsen.

 

 

 

 

Herlufmagle    --   km 17,1 fra Ringsted   --    Km. 74,1 fra Frederikssund.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

 

Lille skæring med Sydbanen . . .

Lille jernbaneoverføring over vejen fra Rislev mod Næstved-Ringsted-vejen, ved en lille gård / landsby,
Køberup, ca. 1 km NØ for Rislev.   --   29. september 1997.

Bemærk den fine "S-kurve" gennem "hullet":   "Lige til modeljernbanen".

 

 

Søgaard trb.   --    Km 19,0 fra Ringsted   --   Km. 76,0 fra Frederikssund.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

Rislev billetsalgssted.    --   Km 21,7 fra Ringsted   --   Km. 78,7 fra Frederikssund.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

Rislev kirke nord for Næstved. 

 

Allerede for næsten 30 år siden  -i 1984- beslutede jeg, at skulle jeg en dag bygge en kirke til mit modeljernbaneanlæg, så skulle det være denne.  Ganske vist sad jeg i et selskab et par kilometer fra den, men havde meget svært ved ikke at rejse mig fra selskabet og gå op til den, som den lå der, på en mindre bakke og lyste op i solen med sine hvidkalkede mure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rislev kirke.  September 1997.

 . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bemærk uglen ? på næstøverste højre kamtak.

 

Rislev kirke.  September 1997

 

Se flere fotos på:   Dansk landsbykirke i model.


 

Som jeg så det, havde den lige netop det jeg satte pris på ved en sådan lille landsbykirke: Tårn, skib med våbenhus, og kor.  Der måtte meget gerne have været en lille halvrund absis, -men det var der ikke.  Til gengæld var der en lille udbygning på tårnet med adgangen til klokken.

Smedejerns-initialerne på våbenhusets gavl står for Birgitte Restorff.

 

 

 

 

 

 

 

Rislev kirke, facaden mod syd og med våbenhus.

 

Tårngavl mod vest.

Nordfacaden.

 

Gavle mod øst.  --  Bemærk hvordan skib og kor er bygget forsat i forhold til tårnet.

 

Modellen af kirken blev bygget en del år senere, efter jeg havde fået lejlighed til at komme til Rislev med målebånd og fotografiapparat. 

Fordi jeg syntes, at vi også manglede en kirke i Modeljernbaneklubben H0, Albertslund, byggede jeg to på den måde, at alt blev fremstillet først til den ene og derefter til den anden. Herefter blev de næste dele fremstillet først til "den anden" og derefter til "den ene"  --  og så fremdeles.  På denne måde sikrede jeg mig, at den ene kirke -den første- ikke blev "prøveklud", mens den anden dermed, måske, blev lidt pænere med øvelsen.

Da begge kirker var færdige, var det "rimelig nemt" at vælge, hvem der skulle have hvilken kirke, da de var næste ens, og man ikke kunne sige, at den ene var ringere end den anden.

Ved førstkommende modelbyggekonkurrence blev den ene model indleveret til deltagelse i gruppen "Tilbehør".  For en sikkerheds skyld lige med en bemærkning til dommerne om, at kirkeskib og tårn skulle være samlet forsat og i øvrigt med flere skæve vinkler.

Den anden model var opstillet på Klubbens stand.  Søndag formiddag, da udstillingen åbnede klokken 10, blev gæsterne modtaget med orgelmusik og salmesang fra kirken.  En lille transistorradio var placeret i kirken og lod nu DR P1´s søndagsgudstjeneste lyde ud i lokalet.

 

Nogle fotos af byggearbejde og den færdige kirke vil blive tilføjet, ligesom disse tegninger optages, på den allerede eksisterende "kirke-side":   Dansk landsbykirke i model.

 

"Lige til modeljernbanen." 

 

 

 . . . og mens jeg fotograferer Rislev kirke, passerer et IC3-tog på Sydbanen i baggrunden. 

Læg mærke til kirken, næste gang Du kører forbi,  2-4 minutter inden man kommer til Næstved på turen fra Ringsted.

 

 

 

Næstved    --   Km 26,8 fra Ringsted   --   Km 83,8 fra Frederikssund.

NÆSTVED   (29. september 1973)Næstved   --   1957.

DSB G 611,  Næstved.   --   1. september 1957.

 

DSB F463 og G 611,  Næstved.   --   1. september 1957.

 

DSB G 611,  Næstved.   --   1. september 1957.

 

DSB Kxxx,  D 838,  E 9x3 og C 710.  Næstved  maskindepot.   --   1. september 1957.

 

Næstved   --   29. september 1973,  --sidste afgang med de gamle Scandia/Frichs-lyntog mod Berlin, som blev de tilbageværende togs sidste opgave.

 

 

Tak til:

"Vor mand i Ringsted-området":  Tommy Nilsson - www.jernbanen.dk

Johnni Lassen,  Jan Lundstrøm og Niels E. Holm  for fotohjælp.

 

 

Se evt mere på en af de mange "sider", der er om Midtsjællandsbanen, -f. eks:

http://www.jphist.dk/hf/index.php?SMExt=SMPages&SMPagesFilename=midtbanen

eller

http://midtbanen.wordpress.com/2012/04/01/bro-fra-midtbanen-pasejet/