Lolland - Falster - Møn.

 

  Lolland-Falster-udgave.

 

2006. Nr. Ørslev.  Ca.1988.   --->

Foto:  Michael B. Vester.

 

 

 

Sandager.    --   Ca.1989.            v-- ^ --v
Foto:  Michael B. Vester.


      . . . . . .

 

Lolland/Falster-standardudførelse.    Skitse: EVP.

 

Udsnit:   (Siden skitsen blev tegnet er jeg blevet klogere (belært  )):

Stærkstrøm er over 50V (det er dér hvor det begynder at blive livsfarligt), og sikkert er det derfor, at 220-230V er stærkstrøm, og burde måske have været benævnt som sådan.  (230V er lavspænding.(men stadig stærkstrøm)).
Over 1000V er højspænding.
AK ja, --de fagudtryk ! ! !

 

 

 

En station:  - -

Transformatorstation:  2069  --  Sønder Kirkeby,  Falster.

Transformatortårnene dukkede op med indførelsen af elektriciteten rundt om i landet i 1920´erne. Ikke alle var imidlertid lige glade for dem. Naturfredningsforeningerne rasede.

F. eks. skrev Dansk Naturfredningsforening i 1925/26: ”…. Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

Udviklingen lod sig dog ikke standse.  Senere blev de vel nærmest et led -ofte et kært led- i det almindelige landskab, med deres meget forskelligartede -ofte meget lokalprægede- arkitektur og udseende.

Nu er de imidlertid snart historie. Det ene tårn efter det andet falder, som ofre for de nye tider. Ikke altid sker det, fordi de ikke længere er nødvendige, men elkablerne bliver nu ofte lagt i jorden, hvorefter der ikke længere er behov for tårne. Hertil kommer, at vedligeholdelsesudgifterne bliver for store, og de erstattes nu af små ”fikse kasser”, ofte ikke større end en stor kummefryser.

Om der en dag bliver behov for at fremstille disse moderne ”kasser” til modelbanebrug, kan jeg ikke svare på nu, men hvorfor ikke ???? Det må næste generation tage sig af. (Nu kan det tilføjes, at der efterhånden er fremstillet flere af disse tårne i model og af forskellige fabrikanter - 2013).

 

 

 . 

Trsfst. 2069. Sønder Kirkeby,  Falster.   --   24. juli 2013.   ^---vv
set i den nedgående sol´s -næsten- sidste stråler -- der kunne lige blive lidt solstråler til yderste, venstre række tagsten.

 . . . . . . - - -  Nok se, men ikke røre ! ! !

 

  

 - - -

 . . . . . . - - -

 

Klik på tegningen for højere opløsning (klik 2 gange - endnu større).

Bemærk:

Der er tale om en farvelagt / koloreret tegning, ---men se på billederne efter de rigtige farver:  Lyse i solen, mørke i skyggen.   Jeg har mere set på, at der er tydelige farveforskelle mellem de enkelte farver.

 

I "de gode gamle dage", da stærkstrømmen (10.000 V) kom til tårnene via luftledninger, var de falsterske tårne udstyret med et "gevir" af dette udseende.

Skitse: EVP.

(Siden skitsen blev tegnet er jeg blevet klogere (belært  )):

Stærkstrøm er over 50V (det er dér hvor det begynder at blive livsfarligt), og sikkert er det derfor, at 220-230V er stærkstrøm, og burde måske have været benævnt som sådan.  (230V er lavspænding.(men stadig stærkstrøm)).
Over 1000V er højspænding.
AK ja, --de fagudtryk ! ! !

 

Trsfst.  2069.  Sønder Kirkeby,  Falster.   --   Bemærk den hvide bygning herover, --------^ Egebjerg st. på nedlagt SNNB.
 24. juli 2013.

Er de ikke bare herlige . . .

 

. . . Lige til modeljernbanen.

 

Se evt. også:  Transformatortårne.  selvom denne "side" vist efterhånden trænger til en udbygning (direkte kopieret fra en af de hedengangne TDC-sider).

 

Tak til Erik My for teknisk bistand.

 

 

 

 

Et par andre lollandske transformatorstationer    --   1989.

 

Trsf.st.  3033,  Tillitse Nørrehave.

 

 

   . . . . . . . . 

Trsf.st.  3033,  Tillitse Nørrehave.   v---^v   Marts 1989.   Foto:  Michael Vester.

 . .  . . . 

 

Trsf.st. 3605,  Xxx. (Lolland).

 . . . . .  

Trsf.st. 3605,  Xxx. (Lolland)   --   Marts 1989.   Foto: Michael Vester.

(Som antydet, kender jeg ikke den nøjagtige placering.  Måske lokale beboere kan hjælpe ??? (e-adressen kan findes via det grønne navigationspanel til venstre, nederst).  

I øvrigt kan jeg få den tanke, om den forholdsvis store afstand -fra vejbanen til tårnet- skyldes, at der tidligere har ligget en roebane i vejkanten ??? )

 

 

Vejleby Holle - Lolland v. Rødby.

  

Trsfst. Vejleby Holle.   --   4. april 1990.

 

 

 

 

Langeland. 

 

Transformatorstationer: Sydfyns Elforsyning  og

Langelands Elforsyning - LEF. 

 1988.

Trsfst. 306,  Vornæs,  Taasinge  Januar 1988.   ^---v  Foto:  Sydfyns Elforsyning.  

Det sidste murede tårn  i Sydfyns Elforsynings område.

 

Da jeg -som del af "SIGNAL-POSTEN"s redaktion, i 1988,- skrev rundt til en stor del af landets el-forsyningsselskaber, blev mine ønsker mødt med utrolig stor velvilje. 

Adskillige selskaber sendte de ønskede tegninger (nykopierede eller gamle fra "skrivebords-skufferne"), andre bekla-gede, at de ikke længere havde teg-ninger, men sendte i stedet en med-arbejder ud for at tage nogle fotografier, --på film eller -som her- ved hjælp af datidens polaroid-kameraer. Fotografiet var optaget og færdigt til betragtning indenfor nogle få minutter, --men desværre var farverne ikke de bedste -i det lange løb.

Tanken var dog fin, og --havde man ikke udvist en sådan velvilje-- havde vi slet ingen tegninger og/eller fotos haft.

 

 

 

Langelands Elforsyning  --  LEF.   (Samme tegning er tilsyneladende benyttet af Sydfyns Elforsyning.)

 

2011.

  

På Langeland er 13 nedlagte transformatortårne ombygget til kunstværker ! ! !   --->

 

Trsfst. 306,  Vornæs,  Taasinge ved pilen ud af kortet,

 --- Illebølle-tårnet (fotos nedenfor) midt på Langeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Farverne er i vore dage flotte, -- men måske næsten for flotte ?

 . . . . 

Unavngivet trfst:  Skovbovej / Sønderskovvej,  Longelse - Illebølle.   --   4. juni 2011.   ^v---v^

 . . . . 

 - - -

 . . . med lidt af omgivelserne.

 

 

 

 

Ærø.

 

SE nr. 35011,  Ærøskøbing.

Sydenergi, SE, skabt ved en fusion i april 2006 som et regionalt energiselskab i store dele af Jylland. Oprindelig grundlagt 1946.

 

 
 
 
 
 
 

 

Fyn.

  

 

 Pejrup ved Faaborg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Trsfst. i Pejrup. (Desværre var pladen med nummer fjernet).   --   26. september  2013.

Tegningen er udført ved optælling af mursten, --gange / dividere-- og et resultat fremkommer.  Hvor optælling af sten og efterfølgende bearbejdning af tallene kan give et ganske godt resultat, kniber det mere med pyramidetaget. Her giver foto-
grafiets perspektiv måske et lidt unøjagtigt resultatet.  Målet for tårnets højde er derfor anført som et "cirka-mål",  95-100 mm.

 

Ved modelbygning skal man være opmærksom på, at den række "enkeltsten", der er markeret ved overgangen fra tårnets

tynde midterdel til den bredere øvre del, samtidig dækker over, at hveranden sten i rækken ligger en murstenstykkelse ( 55 mm længere inde / tilbagetrukket  --  se detail-foto nederst.)

 

  

 - - -

  

 - - -

  

 - - -

 

 Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede

 er  faldet for bulldozerne. 

   

 

 

 

Transformatorstationer  --  Fyn / Jylland.   1990.

  

Trsfst. Effla 175  v/ Bogense.   <--- 19. april 1990.  Foto:  Jens Bruun-Petersen. --->Trsfst. 537.Søndersø.   

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

  

Fredericia Elværk.  St.  27. Stoustrup.   --   27. april  1990.  Foto:

HOE nr. 239-Baagø.   --  29. april 2000.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.

HOE = Horsens Omegns El ..... ?

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

Seden strand,  Særslev  og  V. Kærby   --   1990.

 . 

Effla  st. 128 v. Kærby.  --  19. april 1990.   Foto:  Jens Bruun-Petersen. . . . . . . 

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

 

 . . . . . 

Trsf. Effla st.127 Særslev. <-- 19. april 1990. Foto: Jens Bruun-Petersen.--> Trsf. Effla 130, syd f. Bogense -opf. 1928.

 

 , , 

NEF Trsfst. 31. Seden Strand.   <-- 19. april. 1990. Foto: Jens Bruun-Petersen.-->    NEF Trsfst. St. 5. Vester Kærby. 

Desværre har "tidens tand" gnavet lidt i billdernes farver, men røde teglsten har nu den farve, som røde teglsten skal have.

NEF = Nordøstfyns Elforsyning, Kerteminde.

NEF-trsfst. 31, Seden Str.   <---->   St. 5. Vester Kærby.

Tegning efter fotos (evp).

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

Transformatorstationer  --  Fyn.   1988.

Trsf.st. v. motorvejen v. Langeskov.   --   25. oktober 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

 

Som medarbejdende ved datidens blad "SIGNALPOSTEN", fik jeg den tanke, at det måske kunne være aktuelt med en serie fotos og tegninger af nogle af landets transformatortårne.  

Egentlig var tanken ikke ny, for allerede i 1957, som trafikelev på nogle mindre DSB-stationer, havde jeg taget de første fotos af sådanne tårne omkring Borup og Lille Skensved, men nu skulle det så være over et "større areal".

Det indledende arbejde begyndte først i 1980-erne, kort efter at "bombemanden fra Gladsaxe" i 1977–78 anbragte ni rørbomber i bl. a. telefonbokse o. lign. i København og omegn.  Måske ikke det bedste tidspunkt, at spørge div. el-selskaber om tegninger af deres transformatorer ! ! !  

Det skulle dog gå ganske anderledes, idet der udvistes stor velvilje fra næsten alle de forespurgte selskaber.  En masse tegninger blev tilsendt, og andre selskaber beklagede, at man ikke længere havde tegninger, men sendte personale ud med fotografiapparater i stedet for.

 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . .Trsf.st. Nordøstfyns Elforsyning, NEF nr. 11, Revninge. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Februar 1988. Foto: NEF.

 

  

Trsf.st. Nordøstfyns Elforsyning, NEF.  Revninge v. Kerteminde.   --   Febr. 1988.   Foto: NEF.

 

 

Trsf.st. NEF K15 Dræby Fedvej -- K9 Revningevejen.  Tegn. efter fotos: EVP.

 

Normal-trsf.st. Odense kommunale Elektricitetvaerk.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen, Nordøstfyns Elforsyning  og  Odense kommunale Elektricitetvaerk.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 
 
 
Jylland samt diverse:   Se næste side
 
Sjælland:  Se foregående side.