.

.

Diverse, --tiden må vise, hvad det bliver til.

 

Indtil videre bringes her  nogle "indlæg" som jeg ikke finder at have andet og bedre "hjemsted" til:

 

 

"Tegnestuen" --  Generaldirektoratet, Sølvgade 40, København K.

DSB´s Generaldirektorat- Sølvgade 40, København K. 

Her har jeg -for overskuelighedens skyld- sat et X i kortet, til markering af tegnestuens placering.  --   Mon ikke man alligevel kan se og forstå, hvorfor den gamle kaserne (for det var det jo inden DSB-tiden) også kaldtes "Strygejernet".

Tallene 1, 2 og 3 markerer synsretningerne for de enkelte fotos:

 

"Rosenborg Have. -- Udsigten fra tegnestuen, hvor min morfar sad, mens han var hos DSB.  --  1935."  ^---v

2

 

Rosenborg slot, her dog set den modsatte vej - dvs. mod Generaldirektoratet.  
Udateret, men måske nogenlunde samtidigt postkort.

 

"Rosenborg Have. -- Udsigten fra tegnestuen, hvor min morfar sad, mens han var hos DSB.  --  1935."

(Hjørnet af Rosenborg Have set fra tegnestuen mod Københavns Observatorium og Geologisk Museum.
1935.)

 

 -

 

DANNEBROG og mindre udgaver af Dannebrog.

Her har jeg -i en dags anledning- fundet nogle fotos med flag (Dannebrog) til markering af denne dag.   

 Kongeskibet  "DANNEBROG".  Rudkøbing.   --    5. juni 1960 (Grundlovsdag).

 

Langelandsbanen, LB.  Bagenkop st.   --   5. juni 1960,  Grundlovsdag.

 

Randers - Hadsund Jernbane. RHJ. Spentrup.   --   29. marts 1969. 
(Det er ikke stationens flag / flagstang, så det må være en privat anledning  --  men flager gør de dog.  Tak for det !)

 

   Københavns Sporveje, KS 549, linie "Buh", den særlige 
   dyrskuelinie fra København H til Dyrskuepladsen på Bellahøj. 

   Juli 1960.

 

   (Se også gamle museumssporvogne på Dyrskuepladsen d. 6. og
   13. januar 2013.)

 

 

 

   Man kan mene / sige, hvad man vil:  Det er en af verdens kønneste 
   -nej, flotteste sporvogne:  De skulle aldrig have været nedlagt  ! ! !

  

- - - . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . KS 598. Dronning Louises Bro.   --   22. april 1972.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognen er bevaret til vore dage, og befinder sig /

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kan genses på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. 

 

 -  -

 

Omkring et lystårn. . .   (København H / Gb.)

Den Franske Skole, egentlig Jeanne d'Arc-skolen,  på Frederiksberg Allé, blev indviet i 1924.

Under Royal Air Forces angreb på Shellhuset d. 21. marts 1945 blev skolen bombet ved et uheld. Ved angrebet strejfede et britisk Mosquito-fly i 1. angrebsbølge DSB´s lysmast ved krydset Ingerslevsgade/Enghavevej/Vigerslev Allé, hvorefter maskinen styrtede ned i Alleenberg-garagerne på Frederiksberg Allé, og brød i brand. Også ejendommen Sdr. Boulevard 106 blev ramt af bomber fra denne maskine, hvoraf én detonerede.

På grund af branden i garagerne, tog flere efterfølgende fly i 2. og 3. bølge fejl af målet, og angreb Den Franske Skole i stedet for Shellhuset. Ligesom flere andre bygninger i området, blev skolen truffet af bomber, 4 stk, herunder brandbomber, hvorved skolen udbrændte totalt.

86 børn og 18 voksne på skolen omkom, heraf 10 katolske søstre, 4 civile lærerinder, 2 brandfolk og 2 fædre, der løb til hjælp.

Angrebet kostede ialt ca. 250 mennesker livet på de forskellige skadesteder.

 

Ved gennemlæsning af siderne om København Gb, "Kommandoposten - "Det gule Palæ"" bliver mange læsende i tvivl, og har spurgt: Hvor ligger(lå) dette lystårn egentlig ???  

Som det ses ovenstående -indrammet i rødt- stod det tæt ved det "skæve"/ forsatte kryds, Ingerslevgade/ Enghavevej/ Vigerslev Allé, for enden af terrainet ved Københavns Godsbanegård.

 

Den fantastiske udsigt fra tårnet.

 

Tog mod København H, passerer Enghave S-tog´s-station.   --   Maj 1966. 

Toppen af tårnet ses ------v - - - - lige over E-maskinens førerhus/tender. 

 - - - 

 

 

 - o -

 

Med godstog København - Gedser  --  1957.


Som et led i uddannelsen som trafikelev ved DSB, skulle man også forrette tjeneste en måned som togbetjent.  For mit vedkommende var det i oktober 1957, hvor jeg skulle køre under ”tilsyn” af en ældre togfører Harald Th. Rasmussen  – ”Harald”.

En bedre togfører kunne jeg næppe have fået tildelt (erkendt, --jeg kender ikke alle de andre og deres kvaliteter, men . . .). Harald kørte på Sydbanen, med København som udgangspunkt, dvs. dengang København – Gedser som den overvejende strækning, men af og til med indlagte småture til Hillerød eller Helsingør, for at få tids-normen til at gå op (en tur til Gedser med et standsende godstog og retur (dog) med et gennemkørende persontog, var noget det talte timer, og det blev så opvejet med en lille tur til Hillerød eller Helsingør).

Netop en sådan tur var vi på en dag i oktober 1957:  Standsende godstog (på de store bystationer) til Gedser, afgang fra København Gb. en formiddag, formentlig tog 2117(?).

Afgangen fra København Gb foregik på normal vis med ankomst til Roskilde.  Et kort ophold, --planlagt eller ej - jeg husker det ikke, og har ikke lige tjenestekøreplanen for den periode, --men ophold var der, og der blev lige tid til at tage et foto af en tilsyneladende nyrenoveret CRS nr. 3672. 

DSB CRS  3672. Roskilde. Styrevogn for litra MO. Nærtrafikvogn med polstrede sæder og rullelejer. Wc.  Bygget af Scandia 1934 = CR 3672.  Ombygget til styrevogn CRS i 1950. 1961 tilbagebygget til alm. mellemvogn - CRM 3672.

CRS 3672  ( www.jernbanen.dk )

Bemærk kirken i baggrunden: Vor Frue, -en af landets ældste kirker, bevist gennem møntfund fra omkring 1060. Sådan er udsigten ikke længere ! ! !

 

Viderekørsel til Ringsted, ganske efter planen, men her blev vi -billedlig talt- vinket ind til siden. Mens vi holdt på et af godssporene i stationens sydside, fik vi en besked fra Togkontoret, at vi måtte afgive vores My´er til et nedbrud et eller andet sted, og så ellers afvente, at der blev sendt en anden My. Hvor lang tid der gik med det, husker jeg ikke, men det tog sin tid ! ! !  

Endelig kom den, og vi kunne fortsætte til Næstved og Vordingborg med lidt rangering / ophold begge steder.  I Vordingborg blev der lige lejlighed til at tage et par billeder af Kalvehavebanens kanariegule skinnebus, Sm 3.

 

Kalvehavebanen (Vordingborg - Kalvehave) KB Sm 3.  Vordingborg.   --   Oktober 1957.   ^---v

 

Afgang mod Nykøbing F med mulighed for fotografering af det pænt lange tog ved/på Storstrømsbroen. (Her skal jeg måske indskyde: ”Harald” var selv ivrig amatørfotograf i ordets bedste forstand, men medvirkede også som statist i flere gamle danske spille- og reklamefilm (f. eks. ”Tre piger fra Jylland”,  Tre piger fra Jylland, 1957, hvor han billetterer netop de tre piger, der vist i øvrigt også er på vej sydpå - til Lolland).  Det fortalte Harald Th. Rasmussen gerne om, når vi kørte der, de "rimeligt mange timer" i tjenestekupéen.  Han skrev også en del i det flere steder omtalte ”Jernbanebladet” ("Det røde jernbaneblad" – på grund af omslagsfarven – ikke politik).  Så der var fuld forståelse for min fotograferen tog.

 

Tog 2117 (?) ved Storstrømsbroen.   --   Oktober 1957.

De "hårde nysere" blandt læserne / seerne, kan vel alene ud fra den smule af kupédøren -man ser til højre- bestemme togførervognens litra / nummer ! ! ! ???  (en af de ombyggede "rystevognstyper" med en togførerkupé med lille brændeovn).

 

Masnedø Færgehavn - Den sidste færge er forlængst sejlet, men lidt andet liv er der dog stadig.

 

Nå, --endelig nåede vi Nykøbing F med flere timers forsinkelse.  Her skulle vi egentlig være fortsat med godstoget til Gedser, have haft et ophold, og være returneret -tjenestegørende- i et eksprestog (tog 160 afg. fra Gedser kl. 15.20) til København H.

Dette kunne vi imidlertid slet ikke nå, så der måtte indkaldes reservepersonale, der så måtte klare såvel godstogets viderekørsel til Gedser, som eksprestogets afgang fra Gedser, og vi kom med ”pass.” (dvs. som ikke tjenestegørende "passagerer") til København H.

 

 

To år senere --  1959.

Den gamle Masnedø færgehavn.  Knapt så meget liv !    --   November 1959.   ^---v

 

Storstrømsbroen og lidt af Masnedø færgehavn.   --   November 1959.

 


 -

 

 

I februar 1958 arrangerede DMJK en tur/udflugt til Odense: Remisebesøg -privatbane og DSB.  En af de ting vi fik forevist var denne servicevogn, der som det kan ses af billederne, både var beregnet for landevejskørsel som kørsel på jernbanespor.

Demonstration af  DSB-servicevogn bag remisen i Odense.   --   23. februar 1958.   ^---vv

Man skal her tænke sig bilen komme kørende -ad landevejen- til nærmeste overkørsel ved et evt. uheldssted.

Her anbringes bilen midt i overkørselen / skæringen med jernbanen, hvor "gummihjulene" udskiftes med jernbanehjul, og kørselen kan fortsættes ad jernbanen til uheldsstedet.

  - - - "Gummi" på bagakslen / jernbanehjul på forakslen.

Hele udskiftningen (skulle) kunne foretages på nogle få minutter, og kørselen fortsættes ad sporet til uheldsstedet.

 


 -

 

Vanløse station.   --   En reklamegavls endeligt.  *)

 . . . og hvad har dette så lige med jernbaner, sporveje eller småfærger at gøre ???  Ikke meget, --og dog ! ! !

S-togsrejsende der passerede Vanløse station, såvel i "stueetagen" som på 1. sal, passerede indtil ca. 2010 denne store reklamegavl for den forlængst hedengangne fjernsynsfabrik "Linnet & Laursen" i Vanløse.  Produktionsbygningen lå med gavlen umiddelbart ud til stationens gamle læssespor, på det seneste overtaget af, først DSB´s signaltjeneste, og senere baneafdeling.

Mens gavlen langsomt forfaldt -gik i opløsning- skete der mange "ting" på arealet mellem den og fotografen, --det er næsten som den gamle tegneserie "Fedthas", -ganske vist havde selve "striben" sin hovedfortælling, men i baggrunden skete der ofte noget, der bestemt var lige så interessant.

"Skulpturen" på taget, er to utroligt flot svungne L-er, et par på hver side, --det ene L i hvert par lidt større end det andet. I tidernes morgen, var der indlagt neonlys i dem (rødt ???), og det hele drejede langsomt rundt.  Gad vide, om der blandt læserne skulle være een/nogle med billeder fra reklamens storhedstid / også natfotos ???  e-adressen står i navigationspanelet.

For mit vedkommende "opdagede" jeg reklamegavlene/gavlreklameerne omkring 1984, hvor jeg begyndte at tage billeder af dem, jeg mødte på min vej, men nok især til denne, der vendte ud mod stationens spor - måske en dag model-aktuel ??? ! ! !

 

    

16. april 1985 - Dronningens fødselsdag ! - - - - - - - - - - 24. juli 1986.

Nedenfor på et af de gamle læssespor holder et af Baneafdelingens arbejdskøretøjer, og foran gavlen breder afdelingen sine større og tungere sager ud over arealet.  Det er vintertid -endnu- og der er stadig gode muligheder for at se hele gavlen, uden "forstyrrende" blade på træet foran gavlen.

    

8. november 1988. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  21. april 1990.

Baneafdelingen breder sig, og vel som et udslag af de sørgelige tider med uindbudne gæster, er der nu kommet et højt hegn omkring oplagspladsen.

 

   

26. maj 1995. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6. september 1996.

 . . . og så kom der et telt op over herlighederne, -- men grafitti-folket er ikke til at holde ude.

Til højre er træet faldet for motorsaven, og der er skiftet lidt ud i grafittien, men der kører da stadig S-tog - at dømme efter stationsskiltet.

 

   

Maj 2000. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23. september 2004.

Så er al maling snart væk. Hvis man ikke havde de gamle fotos, var det næsten ikke til at vide, at den havde været dér.

Tv: Nu er stationsskiltet væk, men der er stadig køretråd over S-togssporet (sporet kan ikke ses). Helt ny grafitti på teltet i baggrunden.

Th: Så kom metroen.  Ny teltdug - ny grafitti. Intet holder evigt.

 

Omkring 2010 var det også forbi for bygningen, og for øvrigt også for administrationsbygningen, der ses bagved. Den og en villa, måske to, måtte lade livet sammen med nu Banedanmarks store bygning til venstre herfor. Alt er revet ned til fordel for et stort indkøbscenter, som netop i denne tid -november 2012- nærmer sig de første to etager, men her standsede og står mere eller mindre ufærdigt (januar 2015) - formentlig pga. den økonomiske krise.

 

Flere oplysninger hos Gyldendal: 
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/Linnet_og_Laursen

 

 

*)  Reklamegavl / gavlreklame --  to ord for det samme ???    Jeg må opfatte det således

Reklamegavl er den fysiske gavl med en reklame på, mens gavlreklame er selve den malede reklame på gavlen.

 

  -  -

Randers, ca. 1946.

Tørvebryggen, --men ikke med Gudenå-pramme alene. Også en stribe jernbanevogne har sneget sig med på billedet.
Her er noget for "siden"s "detektiver" / "nummermænd" (enkelte vogne kunne sikkert også være påskrevet RHJ).

(Turistforeningen for Danmark. Årbog 1946.)

 

 -

 

Hvad / hvor ???  (Ca. 1963)

Et andet stort problem for Natur-fredningsforeningen er de mange store reklameskilte. der i de år skyder op langs landevejene (kønne er de nu heller ikke). 

De er dog ikke foreningens eneste problem, --også f. eks. aflagte jernbanevogne, der anvendes som sommerhuse ! ! !

Ingen nærmere omtale - kun foto: Igen en sag for "Nummer-mændene"

 

 

 

Dansk Naturfredning - 1963. 

 

Sidste:

Det er nu konstateret, at vognkassen er fra Specialvogn nr. 772, som blev udrangeret fra DSB i 1962.  Her var den i 1960 omnummereret fra "Værkstedsvogn for Vognopsynet nr. 2"

Bemærk det nymalede, lyse felt oppe under taget. Der har stået "Værkstedsvogn for Vognopsynet nr. 2" indtil 1960.

Vognen er oprindelig en hjælpevogn litra R anskaffet til De jyske-fynske Statsbaner i 1879.

Det store hvide, håndmalede "S" på vognsiden er ikke graffiti, men viser at vognen er udrangeret fra Centralværkstedet i Århus   (S = skrot).

 

Hvor vognkassen stod/lå vides desværre ikke  (endnu - vi kan jo håbe, at det også lykkes at finde ud af det).

 

Tak til:

Poul C. Johansen (DSB) for denne opklaring.

 

 -

 

"Med DSB og så til fods"   --   2015.

 

Hen ved 150 passagerer fik mandag formid-dag en forsinkelse på ca. tre kvarter i et tog på Kystbanen nord for Klampenborg Station.

Det skete, efter at et træ klokken ca. 10.15 var væltet ned over det indad gående spor (mod København). Om træet havde revet nogle køreledninger med ned i faldet, kunne ikke ses fra mit optagelsessted.

I første omgang lød meldingen fra Nordsjæl-lands Politi på, at træet var væltet ned over toget, men ifølge DSB var det ikke tilfældet. Træet var allerede væltet og lå på sporet, da toget kom rundt i en kurve, og ikke kunne nå at bremse helt op. Toget "strejfede" derved nogle grene, men der var ikke tale om en voldsom påkørsel.

Af sikkerhedsmæssige årsager måtte ingen forlade toget, og politiet måtte heller ikke nærme sig hverken træ, spor eller tog, førend strømmen var afbrudt.

I løbet af dagen etableredes der venstre-sporkørsel Skodsborg-Klampenborg / forbi stedet, og det var da også stadig tilfældet, da jeg passerede på vej mod København ved 16-tiden.

-----

Som om der ikke var problemer nok på Kystbanen i forvejen.

 

Uheld med et væltet træ ved indkørselen til Klampenborg station.   --   7. september 2015.

 

"Med DSB og så til fods"


 

Så blev det tog da "jordet".

Man fornemmer, at toget "har taget en buket blomster med hjem", men jeg kunne ikke se de evt. nedrevne køreledninger på den aktuelle afstand, . . . 

 . . .  og området var afspærret.

 

 


Der kom en mail:

"Kære Erik
 
Jeg så din meget aktuelle omtale af hændelsen med det væltede træ på Kystbanen. (...) Her er et udvalg af mine fotos, som du er meget velkommen til at bruge.

Lidt supplerende information til billederne var måske på sin plads:
Det var faktisk ikke et væltet træ, men en meget stor gren, som var knækket af et bøgetræ og faldet ned over banen. Grenen var imidlertid blevet hængende i køreledningen, hvorved toget, som kom få minutter efter, kunne passere ind under. En del kviste blev fanget af forreste strømaftager, som imidlertid ikke så ud til at have større skader.
 
Mange hilsner
Ole K."

 

Den store gren fotograferet kort tid efter nedfaldet.     7. september 2015.   (Øvrige fotos: Ole K.)   ^---vv

 

 

 

Nord for Klampenborg.   --   7. september 2015.   (Fotos ---^ : Ole K.)


Tak til Ole K. for tilsendelse og brugstilladelse af de fine detail-fotos.


 - 


Der kom en mail:

"Hej Erik
(...)

Nødaggregater på 3 stationer. 

(...)

Jeg vil gemme billederne fra Orehoved til senere.

 

Mvh Niels E. Holm."

Lundby relæhus, 1954 anlæg.

Første relæstativ efter strømforsyningsstativet. Bemærk det smukke ledningsarbejde der blev udført i forbindelse med sydbane projektet 2009.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.


Centralapparatet i Lundby.

Mod Vordingborg er venstre side af apparatet. Mod Næstved er højre side. Læg mærke til den fine, gamle træstol som har stået ved telegrafbordet på det gamle stations kontor, som jeg aldrig har set. Jeg anser mig stadig for ny medarbejder på strækningen, selv om jeg runder 29 års tjeneste den 1. august.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.Masnedø relærum.

Ligesom Lundby, et 1954 anlæg. Dette var det første 54 anlæg der blev opstillet mellem Ringsted og Nyk. F. I starten blev Masnedø fjernstyret fra Vordingborg, men er i dag fjernstyret fra RFC Nf, i stil med den øvrige stationer på denne strækning. Glumsø og Næstved var fjernstyret fra Roskilde indtil engang i 90'erne.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.Masnedø cantralapparat.

På denne station kan man slukke både for sporisolationer og signaler - vel at bemærke hvis stationen er lokalbetjent. Det var en facilitet der udenlukkende har et strømbesparende formål. Den fine, gamle telefon ovenpå apparatet er til at besvare opkald fra signaltelefoner.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.


Lidt mere af komandoposten. Bemærk "serveringslemmen" mellem komandoposten og relærummet. I dag er det praktisk at kunne følge med på apparatet under fejlsøgning i relærummet.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.


Tak til Niels E. Holm.


 

 

Der kom et brev.

Der kom et brev  -  uden følgeskrivelse, så der er pt. ikke noget at citere, men interessant var brevet da bestemt:

 

DE  DANSKE  STATSBANER   --   1933.

DSB-personbefordringsregler ved automobiloverføring med færger og skibe.  --  1933.   ^---v

     - - -       ( "M.P.",  Skondal, Sverige.)


Tak til  "M.P.",  Skondal, Sverige.