30. november 2014.

Bad Doberan - Kühlungsborn West.   --   1963.

Tilbage i Bad Doberan.

"Tilbage i Bad Doberan."

Bad Doberan.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.    ^---v

"Jernbane á lá Sønderborg."

Bad Doberan.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

Rostock.

Stadtturm i Rostock. Bemærk sporet gennem porten."

Rostock.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

"ROSTOCK  VERKEHRSBETRIEBE (VEB) = VOLKSEIGENES BETRIEB"

"Ældre to-akslet motorvogn."

Rostock.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

"Helt pæn vogntype. Prøv at lægge mærke til hvor flot fyldte vognene var selv søndag eftermiddag.  Vor hjemlige herr Brauer ville have frydet sig."

Rostock.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

"Denne her kunne godt se ud til at have kørt gennem byporten engang i den grå fortid . . . "

Rostock.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.


"En Gelenkwagen så vi også.  Jovist er man med på noderne i D.D.R."

Rostock.   --   18. august 1963.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

  -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

30. november 2014.

Trsfst.  EASV 153.  Rejsby  --   1988.

Alle fotos: Jens Bruun-Petersen.

Trsfst. EASV 153.  Rejsby v. Ribe.   --   Tegning efter fotografier: EVP. 


 . . . . 

Trsfst. EASV 153.  Rejsby.   --   17. februar 1988.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.   ^v---v^

 . . . .  

 

  Trsfst. EASV 153.  Rejsby.   --   17. februar 1988.  

Foto: Jens Bruun-Petersen.


Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

   -

 

30. november 2014.

Apropos de små træfærger:  En pudsig tilfældighed eller 

en århundreder lang udvikling ?

 

I årene 1859-63 foretog arkæologen Conrad Engelhardt nogle udgravninger i Nydam Mose ved Sønderborg. Her -i 1-2 m dybde- fandt man resterne af to gamle vikingeskibe, et 23 meter langt egetræsskib, og et fyrretræsskib samt -spredt på arealet-, adskillige sønderslåede dele til endnu et egetræsskib.

Fyrretræsskibet nåede ikke at blive helt udgravet, men nogle hoveddele af skibet "konserveredes" overdækket med mosejord tæt på udgravningsstedet.  Alt er uden tvivl minder om en kamp, ofret til guderne af de sejrende.

Ved krigsudbrudet i 1864 "røvede" de tyske tropper egetræsskibet, der blev bevaret og nu kan beses på Gottorp Slot syd for Flensburg, medens de tyske soldater huggede de "konserverede" dele af fyrretræsskibet til pindebrænde.

Udgraveren, Engelhardt, efterlod sig imidlertid nogle optegnelser, der antydede fundet af endnu et -fjerde- skib.

I begyndelsen af 1990´erne indledte Nationalmuseet derfor endnu en udgravning/eftersøgning for evt. at finde det fjerde skib. Det er ikke lykkedes indtil nu, men der fremkom adskillige andre interessante fund. F. eks. fandt man i 1993 et i træ udskåret 40 cm højt mandshoved, som kunne være en "stævnprydelse" fra et af skibene, men . . .

Under de fortsatte undersøgelser fandt man 1997 endnu to sådanne barsk-udseende "hoveder", udseendemæssigt lidt afvigende fra det først hoved, og med -hver- en samlet længde på ca. 1,30 m. Disse to hoveder blev fundet tæt ved det sted, hvor egetræsbådens stævn i sin tid befandt sig. Ud fra "hovederne"s udseende forestiller sig en datidig placering tæt ved, og på hver sin side af forstavnen med anvendelse som fortøjningsredskab (pullerter til fastgøring af trosser til anker og/eller fortøjning).

  

Nydambåden med et af de omtalte mandshoveder formentlig med opgave som vore dages pullerter (skitse efter foto).

Det firkantede sorte "øre" på skitsen til højre, et egentlig et hul tværs gennem hovedet, formentlig beregnet til en tværpind som skitseret til venstre.   Som jeg har læst det, blev der / er der dog ikke fundet rester af en sådan pind ved udgravningerne, men . . .  (lidt yderligere herom senere).


Når man i vore dage betragter de -indtil for få år siden- meget almindelige små træbyggede ø-og genvejsfærger, kan man (i det mindste jeg) undre mig over, om det er "En pudsig tilfældighed eller en århundrede-lang udvikling", der har ført frem til udseendet af næsten ens "arrangementer" på disse små træfærger i vore dage ???   Indrømmet:  Hvis/når formålet er det samme, og hvis/når man har evt. har opfundet den dybe tallerken allerede fra begyndelsen, ja, --så er der jo ikke så meget mere at komme efter.  Den gode opfindelse blev gjort allerede i første hug ??? 

 (Tænk f. eks. på de gamle træ-tøjklemmer:  De brugtes af mine bedsteforældre -måske også før-, af mine bedsteforældre, mine forældre og de bruges stadig.   Der har været gjort forsøg med at støbe dem i plast, men de knækker hurtigt, så igen og igen finder man tilbage til den gode gamle klemme.) 

 

 

Pullerter med "gedebukkeskæg":

Vore dages pullerter er vendt 180 grader, men ellers er udformningen vel stort set den samme:

 . . . . .  

M/F VENØSUND II.  Venø ved Struer.   --   20. maj 1999. . . . ..M/F NÆSSUND (Thy-Mors[vest]).   --   2. august  2001.

 

 . . . . . . . .  

M/F  SALLINGSUND (Thy-Mors [nord]).  --  2. august  2001.  . . M/F HANNÆS.   --   12. september 1998.

 

Litteratur / kilder:

Hagerup´s illustrerede konversations Leksikon.  1924.

Nationalmuseets arbejdsmark 1997  (dog kun et par fotos samt få linier tekst).

Tidsskriftet SKALK:  Nr 1-1994 og nr. 6-1997.

Se evt. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelse:  http://www.abc.se/~pa/mar/img/danmark/longhead


(Fortsættes.)

 

Lige til modelfærgen.

   -

 

 

 

29. november 2014.

M/F ORØ i is ved Holbæk.  --  2011.

Alle fotos:  Rolf Brems.

M/F ORØ v. Holbæk havn, på vej mod færgelejet i Holbæk.   ^---vv    30. januar 2011.  Foto:  Rolf Brems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . og noget helt andet:

Fiskenet ud for Holbæk havn.   --   30. januar 2011.  Foto:  Rolf Brems.

 

Tak til Rolf Brems for også tilbageturen.

 

   -

 

 

28. november  2014.

Ikke eet ord om jernbaner ! ! !   ---  2011.

Ikke meget jernbaner i denne "Dagens fotos", det nærmeste er vel egentlig årsagen til et færgenavn, men alligevel sagde jeg "ja-tak", når nu anledningen bød sig.   En flyvning fra Vamdrup til -næsten- Hillerød.

Det bliver endnu "bedre" lørdag, man skal jo også tilbage ! ! !

Lillebælt - nærmere bestemt snævringen mellem Jylland og Fænø. Skovpartiet i forgrunden er tilsyneladende Stenderupskovene øst for Kolding og den lille stump land, der anes tv.i billedet må være den yderste spids af den lille ø Fænø Kalv. Landet i baggrunden må være Fænø og bag den igen aner man i disen Fænøsund og odden vest for Middelfart med Hindsgavlskovene. Øverst i billedet anes atter Lillebælt, der snørkler sig op forbi Middelfart mod Fredericia og Strib. 

30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.


Spidsen af Hindsholm m. Fynshoved i forgrunden.   --   30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.

 

Romsø med Storebæltsbroen i baggrunden.   --   30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.

(Et pragtfulde sted -et Paradis på Jord- en sommerdag i sol, selvom der ikke er meget jernbane på stedet.  Det kommer vi til en dag ! ! !)


Et rødt skib på Storebælts / Kattegats blå vand.   --   30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.

 

Nekselø.   --   30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.

 

Havnen er Kongsøre, et militært træningssted.   --   30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.

 

Broen over Roskilde fjord v. Frederikssund.   --   30. januar 2011.  Foto: Rolf Brems.

Den meget omtalte og meget udskældte, alt for smalle, bro over fjorden.  Broen, som alle ønsker erstattet med en anden og bredere, undtaget de, der skal betale for den ! ! !


Tak for flyveturen til Rolf Brems, og Jørgen Henneke for stedfæstelser. 

 

   -

 

 

27. november 2014.

Det stod i avisen.   --   1957.

 

Horsens-Juelsminde Jernbane  --  HJJ nedlægges.    28. september 1957.

 

 

Barrit og Juelsminde.

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v-------------------------------------------------<----------------------------------------------------<

 . . . . . . . . . . . . . . Der er bevidst en mindre overlapning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvel og tak.

 

   -

 

 

26. november 2014.

Det stod i avisen.   --   1977.

  

 

Ekstra Bladet   --   11. oktober 1977. 

 

 - - - 

 

 - - - 

 . . . . . . . . . . . . . v------------------------------------------------------<------------------------------------------------<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele indlægget: Ekstra Bladet.   --   11. oktober 1977.

 

 

 -

 

 

25. november 2014.

Det stod i avisen.

 

Apropos Frilandsmuseet.

I sidste uge var der nogle indlæg fra Sorø Amtsavis i 1957.

Endnu et lille indlæg var med i avisen:  Frilandsmuseets Læsøgård, som en dag måske bliver -næsten- nabo til museets lille "privatbane" ! ! ! ???Frilandsmuseets Læsøgård.  POLITIKEN.   --   30. juli 1955.

 

Frilandsmuseet 2014.  

Den røde linie viser det -cirka- kommende forløb af den påtænkte bane. Den blå prikkede linie viser synsretningen fra Læsøgården mod banen.


 

Læsøgården.   --   19. november 2014.

 

 

Det var tider dengang. - 1957 . . . og da havde man heller ikke råd ! ! !

 

Slagelse Banegaardsrestaurant.  Sorø Amtstidende.   --   30. november 1957.

 

 

Frederiksborg Amtsavis.

HHGB-sporarbejde.  Frederiksborg Amtsavis.   --   7. juni 1978.

 

 

 

En sørgelig historie. Sorø-Vedde Jernbane-bog.  POLITIKEN   --   24. januar 1977.

 

 

 -

 

 

24. november 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2014.

  

Øresundsvej station. Stationskontoret / billetlugen  --   19. november 2014.   Spisekammeret/fadeburet.  Jeg er pt. ikke klar over om muren mellem dette rum og køkkenet er tænkt genopført, --det synes ikke så ! ! !

 

Døråbningen mellem stationskontoret og spise-/dagligstuen i baggrunden.

 

 . . . og lige et blik mod taget over "hallen".

 

 

En "kompasrose"s endeligt ! ! !

 

(Et tilbageblik til 13. juli 2006.)


Ved synet af denne "kompasrose" vil mangen spejder-dreng -med orden i sin opfattelse af verdenshjørnerne og deres beliggenhed- sikkert undre sig. "Rosen"s verdenshjørner er angivet 90 grader "forkert".

Dette er dog helt bevidst, idet kompasrosen´s angivelser skal henvise til de betegnelser af verdenshjønerne, der fremgår af såvel gamle, som nyere arbejdstegninger med de rigtige betegnelser fra tiden på Amager.

Otte år er gået, stationen er under genopførelse, og er tilsyneladende vendt således, som den er tænkt opført, så . . .

 

 - - - 


Vordingborg traktorremise.

Der kom en mail:

Kære Erik,
Jeg tillader mig at skrive til dig vedr. et par spørgsmål om remisen for rangertraktoren fra Vordingborg - som jo er "lige til modelbanen". Det er da også netop i forbindelse med et forsøg på omsætning i H0 at spørgsmålene er dukket op.

(...)

Nå, men jeg tillader mig nu et par spørgsmål vedr. ovennævnte "lokskjul", fordi du så flittigt dokumenterer stationsby-projektet ved Frilandsmuseet. Dine billeder derfra afslører utallige detaljer, som jeg efter bedste evne forsøger at eftergøre på min lille model. Jeg har desværre ikke selv været forbi at se bygningen genopført, og har det heller ikke lige på udflugts-"tapetet".

Derfor: Hvordan er endevæggen ind mod det lille tilbyggede skur beklædt? Er der overhovedet beklædning på endevæggen eller er der faktisk "åbent" ind til tilbygningen?

Tillige: Hvilket tag er der på selve remise-bygningen? I omtalen i Lokomotivet nr. 35 skrives eternittag, men er det ikke kun på tilbygningen? Har selve "hovedbygningen" ikke en slags tagpap eller "metal roof"?

Underskrift."

Vordingborg traktorremise.   Frilandsmuseet (skorstenen er midlertidig).   --   19. november 2014.

Som det kan anes på billedet herover, er taget beklædt med tagpap.  Med hensyn til væggen mellem remiserummet og tilbygningen, er der åbent mellem rummene, omend åbningen tilsyneladende ikke er helt så stor, som den kunne være (en smule "skillevæg" i siderne).

 

  -

 

 

23. november 2014.

Søndags-ekstra.

Bad Doberan - Kühlungsborn West.   --   1963.

Kühlungsborn West.

"Her har vi nået endestationen, og maskinen løb om."

Bad Kühlungsborn.   --   18. august 1963.  Foto: Jørgen Henneke.   ^---v

"En prima bagperron.

Læg mærke til kranen t.v.  --   I Ulbrichts paradis må man åbenbart også arbejde om søndagen."


"Man ejede tre af slagsen . . . "

DR 99 323,  Bad Kühlungsborn.   --   18. august 1963.  Foto: Jørgen Henneke.   ^---v

0

  - - - 

 

"På hjemturen arrangerede jeg mig på bagperronen af den ovenfor viste vogn.  Endestation Kühlungsborn West."

Bad Kühlungsborn.   --   18. august 1963.  Foto: Jørgen Henneke.

"Bad Kühlungsborn Mitte var bare et usselt trinbræt."

Bad Kuhlungsborn Mitte.   --   18. august 1963.  Foto: Jørgen Henneke.


Tak til Jørgen Henneke.


  -Søndags-ekstra-ekstra.

23. november 2014.

Transformatorstationer  --  Fyn / Jylland.   1990.

  

Trsfst. Effla 175  v/ Bogense.   <--- 19. april 1990.  Foto:  Jens Bruun-Petersen. --->Trsfst. 537.Søndersø.   


  

Fredericia Elværk.  St.  27. Stoustrup.   --   27. april  1990.  Foto: Jens Bruun-Petersen.


  

HOE nr. 239-Baagø.   --   29. april 2000.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.


Lige til modeljernbanen.

 

   -

 

 

23. november 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2014.

"Omgangen" i 1. sals højde  ---så "jeg giver en omgang"
Det er næsten som at stå på en balkon i Forum, med den udsigt, --nåhh, jahh, måske ikke lige så festligt, men ....  

Alle fotos: 19. november 2014.   ^---vv

Herover/bagest: Stfst. stue. Til højre: Trapperummet.   Set mod gårdspladsen.

Trapperum  ---^   køkken   ---^   og spisekammer/fadebur ---^ (med det lille vindue). Yderst: Ventesal.

180 grader modsat: 

 ^---Stort vindue i køkken. ^---Det lille vindue i spisekammer/fadebur. Bagest: Ventesal.   ^---v

 - - - 

Bagest: Ventesalen, ---^   herefter stationskontoret.  Bemærk hullet  ---^ til billetlugen. 

Stationskontoret  ---^  og -til højre- halvt fyldt op med murerartikler: Stationsforstanderens stue.  ---^

Man må håbe, at hans familie ikke har været stor. En stue på ca. 2,75 x 3,00.  Med lidt held, er der lige plads til et rundt/let ovalt spisebord og fire stole. Gæsterne må man have dækket op til i stationskontoret, eller --udenfor togtid-- i ventesalen.


Et sidste "overblik" mod gårdspladsen. I forgrunden et "mellemdæk" for opmuring af skillevæggen mod ventesalen.

Som nævnt "i går": Nu fortsættes der i vinterens løb her inde med opmuring af skillevægge, oplægning af 
bjælkelag til etageadskillelsen, og rejsning af spær (derfor højden).

En af de ting jeg glæder mig til, er at gense loftet i ventesalen.  Der var jo ganske tydeligt gjort meget for at publikumsarealerne skulle se "rimelig godt" ud. Til gengæld var der ikke ofret mange kroner på personalet.


Se iøvrigt:   Side 25 i ugens udgave af Amager-Bladet   http://www.e-pages.dk/bgmonline_ab/395/

eller "LORRY"s indslag om genopførelsen af stationen: http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/11/5?video_id=97067
(lige efter indslaget om "SVIKMØLLEN").

 

 

Eller se de "næsten identiske fotos" -i modsat rækkefølge:  Øresundsvej station til Frilandsmuseet - 2006.  ved nedtagningen af stationen i 2006.    --   Ca. halvvejs nede på siden.

 

 (Fortsættes.)

  

 

 

 

 

 

22. november 2014.

En stor "for-julegave"

Der er endnu godt en måned til jul, men så længe kan man ikke skjule det:

 

Årets første "julegave", fint indpakket.

   - 

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2014.

 

Her begyndes dog i det små:

Udhuset / retiradebygningen,  Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   19. november 2014.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

 - - - 


 . . . og så stationsbygningen - indpakket for vinteren . . . 

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   19. november 2014.   ^---vv

 - - - 

 - - -   set på langs ad det kommende spor. 

Nu fortsættes der i vinterens løb -"indvendig"- med opmuring af skillevægge, oplægning af bjælkelag til etageadskillelsen, og rejsning af spær (derfor højden).

 

  (Fortsættes.)

  

 

 

 

 

21. november  2014.

Holbæk-Orø-overfarten,   --   2003.

 

Holbæk-Orø-færgens gamle leje i Holbæk.   --   10. juni 2003.   ^---v

Holbæk-Orø-færgens leje i Holbæk.   --   10. juni 2003.

 

Den nye færge, ORØ, i det nye leje i Holbæk.   --   10. juni 2003.

 

Holbæk-Orø-færgen i det gamle leje på Orø.   --   10. juni 2003.

 

Anlæg af nyt færgeleje.  Orø.   --   10. juni 2003.

 

Det gamle leje (næsten midtfor) og anlæg af det nye leje (til venstre) på Orø.   --   10. juni 2003.

 

 

   -

 

 

20. november 2014.

M/F ORØ.

 

"Det gjør ikke noget, at man er født som træfærge", man kan alligevel ende med at komme på frimærke.

 

I 2001 udgav P&T en souvenirmappe med en serie om fire Ø-færger. Færge-motiverne var: Bukken Bruse (Fejø), Ourø (Orø), Hjarnø (Hjarnø) og Barsøfærgen (Barsø). 

 

 

Gammelt og nyt mødes:

Holbæk-Orø-færgerne OURØ og ORØ.   --   10. juni 2003,  kort før ORØs indsættelse på ruten.

 

M/F ORØ. Holbæk.   --   10. juni 2003.    ^---vv


Skibsvæft/Byggested: Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri A/S (Stålskroget er dog bygget i Riga i Letland).
Byggeår: 2002-03
Byggemateriale: Stål.
Maskine: 2 stk Scania DI14 86M 10-37, hver på 370 kW).
Færgen ses her i det nye leje i Holbæk få dage før indsættelsen d. 15 juni 2003.


 - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - På den -trods alt- ret korte sejlads Orø-Holbæk, mødte vi hele to andre / mindre træskibe:

UPS:  

 

"Hej Erik.

På din glimrende hjemmeside kan jeg i sektionen ”Dagens foto”, under d. 20. November, se du tror du har mødt 2 mindre træskibe. Men faktisk er det et og samme skib. Det er Motor Galeasen Hjalm af Holbæk .http://www.hjalm.dk/

(...)

Peter . . . "

 

Tak til Peter . . .

 

Indrømmet - Der er samme skib, men utrolig stor forskel på optagelserne indenfor den ganske korte tid mellem de to optagelser:  Lyst vejr, næsten sol >< mørkt vejr nærmest lidt diset.  Ingen sejl >< med sejl.  Redningsbåden på slæb >< redningsbåden hejst op (i sine ??? davider ???).  I hver sin retning -- modvind >< medvind.  UPS ! ! !

Faktisk er jeg herefter overbevist om, at jeg har taget billeder af den tidligere - ved et tidligere besøg i Holbæk.  Tænkte på dette ved "udlægningen" af billederne, men ikke på, at det her var samme skib i to situationer med så kort tidsmæssig afstand.

Hertil var jeg glad ved synet både dengang, og her ved "gensynet":  Damplokomotiver for fuld damp på jernbanerne, små og store sejlskibe for "fulde sejl" på vandet.  Kan det blive bedre.

Motor Galeasen Hjalm af Holbæk på vej mod Holbæk, i Holbæk fjord.   --   10. juni 2003.

 

Motor Galeasen Hjalm af Holbæk et sted i Isefjorden, men fotograferet fra Orø-færgen, så . . . .   --   10. juni 2003.

 

   -

 

 

19. november 2014.

 

 "Danske træfærger

 . . . . . . . . . . . . .--- som vi så dem"

 

 

 

 

 

 

 . . . . . Danske ø- og genvejsfærger bygget af træ bliver

 . . . . . snart en "mangelvare", --tænk noget så typisk dansk

 . . . . . ved fjorde og sunde.

 

 

 . . . . .  <--- M/F OURØs "dådsattest".  Bygn.nr. nr. 25,  år 1958.

 

 

OURØ,  Holbæk.   --   2003.   Ourø måtte give op i 2003, og vige pladsen til stålfærgen ORØ ! ! !   ^---vv

Man er næppe i tvil om fremstillingsmaterialet  --  træ.

For nogle år siden -under byggearbejdet på en lille færgemodel, "kom jeg til" at sige til en anden entusiast, men også med nogle år på søen som baggrund- at det var med koøjer på mindre færger, som med Højerup kirke på Stevns  -- de/den rykker sig et hanefjed hver julenat ! ! !  *)

Han så noget forkert ud i ansigtet - det gør de da ikke ! ! !

 - - - 

Ikke desto mindre viser fotos af samme færge / samme side, over en årrække, at det er tilfældet.


Træ, træ og atter træ.  Nede ---^ og oppe.  ---v  (ret forstået   )

 . . . . . . . 
"Soldækket",   OURØ  --   2003.   Nu er OURØ husbåd i Københavns havn ! ! !


*)  Højerup kirke på Stevns er opført omkring år 1250-1300, og lå dengang i pæn afstand fra klinten.
Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flytter sig et hanefjed ind i landet ! ! !

 

Det minder mig i øvrigt om en anden "sag" - netop med OURØ. Under nogle byrådsmøder i Holbæk (som jeg husker hændelsen, var den omtalt i en lokalavis) blev et par byrådsmedlemmer uenige om, hvorvidt overfarten havde een eller to færger. Det ene medlem sagde een færge, det andet medlem sagde to færger, og det var han sikker på, fordi den ene færge havde runde koøjer, mens den anden havde firkantede "vinduer" ! ! !

Kendere af OURØ kender også forklaringen - den havde koøjer på siden med servece-rum (toilet / rengøring / nedgang til underste dæk), men firkantede "vinduer" ud for færgens små passager-læ på den anden side.

 

 

 

"Danske træfærger

 . . . . . . . . . . . . . som vi så dem"

NÆSSUND  mellem  -nærmeste byer-  Hurup Thy og Karby (Mors).


 - - - 

Læs mere på:   http://www.xn--trfrger-nxab.dk/ 

 

Danske træfærger - som vi så dem.   Anders Riis, forlaget Omtanke.  A4-liggende, 128 sider med -næsten- kun masser af pragtfulde farvefotos.   ISBN 987-87997785-0-8.

 

 

  -

 

 

18. november 2014.

Det stod i avisen ! ! !

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. maj 1975.


 

 

 Berlingske Tidende  6. maj 1975.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Stadig)  Berlingske Tidende  6. maj 1975.

 

 

 

Nedenstående foto-serie er ganske vist ikke jernbanerelateret, men var en stor del af min barndoms legerum. Der er leget meget "skjul" rundt omkring tårnet, hvor der var mange gode skjulesteder i buskadset omkring tårnet, og jeg var "naturligvis" selv blandt de mange tilskurere ved sprængningen, der i øvrigt var et mesterstykke i udførelsen - som jeg kunne bedømme det.

Skammeligt, at et så flot bygningsværk bare blev sprængt, og så var det ude af syne.  

I vore dage kører metroen til Kastrup Lufthavn stort set lige neden under stedet, hvor tårnet stod. Der kan ikke være mange meter mellem "ståsted" og sporene. Måske ville "skæbnen" have indhentet tårnet ved metrobyggeriet ???  

 - - - 

Vi må håbe, at Glostrup passer bedre på deres -- det tyder det heldigvis foreløbig meget på.

 

Sprængning lørdag d. 29. april 1967.  Avisfotos formentlig bragt søndag d. 30. april 1967.

 Foto-serie: Erik Gleie.

 

Se evt. egne fotos fra braget:  December 2013.  (d. 31 december 2013).

  -

 

 

17. november 2014.

 

Det stod i avisen ! ! !

 

 

Som skrevet står:

"Nytårsaften kørte Hørve-Værslev Banen sin sidste Tur."


Dette udklip og et par stykker til er allerede benyttet på min side om Hørve-Værslev Jernbane  --  HVJ: 

HVJ - Hørve-Værslev Jernbane.


 

HVJ-avisudklip omkring nedlæggelsen pr. 31. december 1956.  --->

 

 

 

 

 

 

 

Dengang var det almindeligt, at man jævnligt bragte lokalområdets køreplaner. Hvor ofte husker jeg ikke, måske en gang om måneden pr. strækning ?    ---v

 

Køreplan for Kalundborg-Slagelse.  Kalundborg Folkeblad.   --   2. januar 1957.

 

 

 

     30. juli 1955.

Tinglev station.

Nogle læsere husker måske, at jeg et par steder på "siden" har nævnt nedenstående om Tinglev station.

Man sagde det "i almindelighed", men her er det på tryk:

 

 

 

 

Først i 1950-erne blev jeg medlem af Dansk Modeljernbaneklub, men som trafikelev i Sorø -kun 15 km væk fra Slagelse- måtte jeg også være med der.  Det var jeg så i et antal år -jeg husker ikke lige hvor mange.

Det var lidt besværligt, at komme der jævnligt.  "Firmaet" forventede, at man sad hjemme og "læste lektier", når man ikke havde tjeneste, og det var ikke velset, at man "føjtede rundt til alskens pjat".  Det kunne være svært at komme over perronen og ind i toget, uden at den fungerende bemærkede det.  Måske skulle man overhøres af vedkommende kort efter, og så var det jo ikke godt, hvis man ikke kunne det, der forventedes --  og man ofte var set rejse til Slagelse ! ! !

Nå, så måtte man jo bruge sin cykel, men der er "godtnok" langt til Slagelse (15 km), når man skal være der fra ca. 19-23 og så de 15 km hjem på cykel, og det var jo ikke altid det bedste cykelvejr.

Slagelse Modeljernbaneklub - Hobbyudstilling i Slagelse, lørdag d. 30. november / søndag 1. december 1957.
Som nr. 1 fra venstre ses den senere så kendte lokomotivfyrbøder/-fører Svend Jørgensen og derefter klubbens formand, P.E. Jensen, kendt både for sine mange 0-modeller, men også fra et par mindre modeljernbanebøger.
Den tredie fra venstre kunne være H.H. Larsen, Kalundborg, der vist både var medlem og ofte kom i SMJK.  Den sidste husker jeg ikke navnet på.

Der var "stil" over det dengang ! ! !
Udstillingen lukkede søndag -sidste dag- kl. 22.  --   I vore dage lukker man kl. 16 eller 17, og så begynder de første udstillere endda at pakke sammen en time inden lukketid ! ! !

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. maj 1975.


Berlingske Tidende 6. maj 1975.

 

 

  -

 

 

Søndags-ekstra.

Bad Doberan - Kühlungsborn West.   --   1963.

En tur gennem byen.

"Så er vi dampet af.  Op gennem gaden.  Her sprang en dampslange, så man gjorde holdt. ...  Til højre en søndagsjæger."

Bad Doberan, 18. august 1963.   --   Fotos:  Jørgen Henneke.   ^---vv


"Videre gik det gennem villakvarterer . . . "


"Det var virkelig helt fantastisk . . . "

 

 - - - 

 

"Her krydser vi 4614 i Bad Kühlungsborn Ost."

Bad Kûhlungsborn Ost.   --   18. august 1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Oversigt anno 2014.

"MOLLI" - Bad Doberan - Kuhlungsborn West.

 

Tak til Jørgen Henneke.

  -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

16. november 2014.

Transformatorstationer  --  Fyn.   1990.

 . 

Effla  st. 128 v. Kærby.  --  19. april 1990.   Foto:  Jens Bruun-Petersen. . . . . . . 

 

 . . . . . 

Trsf. Effla st.127 Særslev. <-- 19. april 1990. Foto: Jens Bruun-Petersen.--> Trsf. Effla 130, syd f. Bogense -opf. 1928.

 

 , , 

NEF Trsfst. 31. Seden Strand.   <-- 19. april. 1990. Foto: Jens Bruun-Petersen.-->    NEF Trsfst. St. 5. Vester Kærby. 

Desværre har "tidens tand" gnavet lidt i billdernes farver, men røde teglsten har nu den farve, som røde teglsten skal have.

 

NEF-trsfst. 31, Seden Str.   <---->   St. 5. Vester Kærby.

Tegning efter fotos (evp).

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

Lige til modeljernbanen.

 

  -

 

 

16. november 2014.

Kolding-Egtved Jernbane --  KEJ.

"Krydsningen" i Bramdrupdam med nedlagt Kolding-Egtved Jernbane.

Kort over Kolding og omegn.  Lodret over Kolding by ses de to privatbaner, Kolding-Egtved (KEJ) med "udgangsstationen" Kolding Nordbanegaard og tilslutningsbanen til DSB til venstre og Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane (TKVJ) lige til højre herfor.

Som det også ses, krydsede de to baner hinanden i Bramdrup / Bramdrupdam.

Kort:  Geodætisk Institut. 1923.

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.


KEJ. Bramdrupdam-dæmningen under bygning af underføringen for TKVJ.  
Foto: Arkiv. Ib V. Andersen / Signalposten.

 

Dæmningskronen med KEJ´s gamle tracé, set mod Egtved.


TKVJs spor mod Troldhede,  set fra KEJ´s gamle tracé mod Kolding, dvs. den gamle dæm-ning og overføring af den her nedlagte Kolding-Egtved Jern-bane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle dæmning for overføring af den nedlagte Kolding-Egtved Jernbane, set mod Troldhede.   ^---v

 

TKVJ - Bramdrupdam trb.

TKVJ - Bramdrupdam trb, set mod Troldhede ---^ og set mod Kolding ---v

. . .


"Billedet er taget på det gamle TKVJ-trace, set mod Kolding.   --   10. august 1996."
TKVJ.  Bramdrup / Bramdrupdam.   Foto:  Ole Gold.


KEJ. Bramdrup nedlagte station set fra gadeside i retning mod Kolding.   --   13. juni 2009.  Foto: thr.

 

(Bramdrup nedlagte station i 2009, se mere:  http://www.danskestationer.dk/kej/bramdrup.php  (Th. Rithmester).

Fotos fra TKVJ:  Se:   TKVJ - Stationer - 1.   /    TKVJ - Stationer - 2.


Tak til:

Thomas Rithmester:  http://www.danskestationer.dk/kej/kolding_nordbanegaard.php og

Ole Gold:   www.j-bog.dk

 

 

   -

 

 

 

15. november 2014.

Kolding-Egtved Jernbane --  KEJ.

Allerede ved KEJ´s åbning i 1898 blev banen optaget på DSB-stationen, men på grund af Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane - TKVJs åbning i 1917, var man nødt til at foretage nogle spormæssige omlægninger, der er omtalt i nedenviste "Paategning".

 

 . . . . . . . . . 


Kolding.   DSB / KEJ-sporplan (uddrag).   --   1916.

Som følge af banens anlæg som smalspor (1000 mm) var man nødt til at "finde på noget" ved gennemgående vognladninger, der skulle viderebefordres over DSB-strækninger.  

Dette kunne naturligvis ske ved omlæsning (tager både tid og koster penge), men banens driftsbestyrer, ingeniør P.V.P. Berg, fandt på råd.  Vognfadinger på ruller blev -op til to pr. vogn- rullet over på normalsporede undervogne og tøjret der.   

Undervogn  KEJ xx9935 med to fadinger, KEJ nr. 21 og 24 og i baggrunden en undervogn med fading KEJ nr. 27.
Kolding DSB-station.

På billedet aner man systemet: Den lille smalsporsvogn med eller uden fading er kørt op på en mindre rampe (til højre i billedet), således at vognens "skinner" for fadingernes ruller er i samme højde som de tilsvarende skinner på normalsporsvognen. Mellem de to vogne blev anbragt nogle løse skinner, hvorefter fadingerne kunne rulles fra vogn til vogn, evt. med trækkraft fra et lokomotiv via en ståltrosse med krog. 

 

 

   -

 

14. november 2014.

Kolding-Egtved Jernbane --  KEJ.   ---  Først i 1920´erne og 2009.

 

Besigtigelses- og ekspropriationskommision begyndte sit arbejde d. 10. december 1895.  Der var straks anledning til utilfredshed pga. den valgte linieføring til stedet for anlæggelsen banens udgangsstation.  Andre ønskede en mere direkte linieføring øst om byen direkte til DSB-stationen.

Arbejdet påbegyndtes dog i juni 1896 og skulle være tilendebragt 1. december 1897 ! ! !

Sporvidden var valgt som 1000 mm med 12.4 kg/m skinner i grusballast og uimprægnerede fyrresveller.

Banens længde var 27,8 km og maksimalhastigheden fastsattes til 30 km/t.

 

Der anskaffedes 3 -i Danmark noget specielle- tender-damplokomotiver fra den tyske lokomotivfabrik Arnold Jung, Jungenthal, såkaldte "Malletlokomkotiver", med -meget populært skrevet- to små 2-koblede lokomotivunderdele under hvert lokomotiv.

KEJ 1-3.

  

 

Hertil anskaffedes 3 personvogne, 2 bagagevogne og 1 post- og personvogn.   Af godsvogne anskaffedes -i årenes løb- 12 lukkede og 36 åbne godsvogne.  Endvidere anskaffedes 6 stk normalsporede undervogne til transport af -hver- 2 løse vognkasser ("fadinger").  Af disse fadinger anskaffede man i 1899 58 åbne og 2 lukkede til omlæsning på DSB-stationen.

 

Pudsigt nok regnedes DSB-stationen som banens udgangspunkt, og der var da også i stationens østende anlagt.en særlig station med perronspor, opstillings- og læssespor, kvægfold og varehus.

KEJ-sporplan på Kolding DSB-station med ændringer for TKVJ´s kommende optagelse.   --   1916.

 

 

Kolding Nordbanegaard.   Sporplan: Ib V. Andersen.

Som det ses, anlagdes stationen som en såkaldt rebroussementsstation (kun med indkørsel i den ene ende, i modsætning til "gennemkørselsstationer").


Kolding Nordbanegaard ca. 1920´erne.  Foto: Arkiv:  Ib V. Andersen / Signalposten.

Som vogn nr. 3 og følgende bagud, ses nogle af de omtalte "fadinger", her på smalsporede undervogne, men som kunne flyttes til de -også- omtalte normalsporede undervogne. 

 

 

. . .  og i 2009.   Nu er det en anden slags trafik, der kører her:

Kolding Nordbanegaard,  sporfacaden, set i retning mod Egtved.   --   13. marts 2009. Foto. Thomas Rithmester.

 

Et par forsøg på at indtegne de gamle strækningsforløb i et par "moderne" bykort.  Nu er disse "nyere" kort nok ikke ligefrem millimeter-korrekte, men det giver vel et nogenlunde indtryk.

 

Kolding-kort.  Politiken.  1943.

I begge tilfælde: Øverste røde strækning fører mod nord til Egtved, den nederste, forbindelsessporet, mod vest til Kolding DSB-station.  Den næsten parallelle, med sort markerede jernbane er TKVJ mod Troldhede.   ^---v

 

Kolding-kort.   KRAK.  1964.

 

 

Tak til Birgit Juul Kristensen og Thomas Rithmester: http://www.danskestationer.dk/kej/kolding_nordbanegaard.php 

 

Litteratur:  

Kolding-Egtved Jernbane.  B. Wikcke & P. Thomassen,  DJK nr. ?  1965. 

Kolding-Egtved Jernbane --  1898-1930.  Ib V. Andersen / Forlaget A/S Ynico, 1965.  Det var før ISBN-numre, til gengæld kan den også kun løbes antikvarisk.

Signalposten 1991, nr. 1, 2, 3 og 4.På nettet:

Koldingbogen - 2011:

http://stadsarkiv.kolding.dk/administrator/components/com_koldingbogen/media/40dfad1685f012703c61362667b3f393-2011-Nedlaeggelsen-af-Egtvedbanen.pdf


Øster Starup lokalarkiver:

Kolding-Egtved Jernbane 1898-1930:   http://www.osterstarup.lokalarkiver.dk/kolding_egtved_jernbane.htm

 

   -

 

 

13. november 2014.

Kolding-Egtved Jernbane --  KEJ.   ---  Først i 1920´erne og 2009.

For et par år siden "dumpede" der pludselig  en e-mail ned i postkassen, en mail med nogle gamle fotos fra en dengang ukendt jernbanestation.  En forespørgsel på www.jernbanen.dk gav hurtigt til resultat, at fotografierne stammede fra Kolding-Egtved Jernbane, Kolding Nordbanegaard.

 

Kort over Kolding og omegn.  Lodret over Kolding by ses de to privatbaner, Kolding-Egtved (KEJ) med udgangsstationen Kolding Nordbanegaard og tilslutningsbanen til DSB til venstre og Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane (TKVJ) lige til højre herfor.

Kort:  Geodætisk Institut. 1923.


Kolding Nord Banegaard.   Ca. 1920-30 / Først i 1920´erne.   Foto: Arkiv: Birgit Juul Kristensen.   ^---vv

 - - - 

 

 

Man skal -som bekendt- kravle, før man kan gå (cykle) ! ! !


Kolding Nord, vejfacaden

 

 

2009.

Kolding Nordbanegaard,  datidens sporfacade -nu er det omvendt-, set i retning mod Egtved.   --   13. marts 2009. Foto. Thomas Rithmester.


Samme station, datidens vejfacade -nu er det omvendt-, også set mod Egtved.   --   13. marts 2009.
Foto. Thomas Rithmester.


Kolding Nordbanegaard. Den gamle remise.    --   13. marts 2009. Foto. Thomas Rithmester.

 

Tak til Birgit Juul Kristensen og Thomas Rithmester:  http://www.danskestationer.dk/kej/kolding_nordbanegaard.php

 

 

   -

 

 

12. november 2014.

Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane  --  TKVJ.    --   1964.

Som det har været nævnt, har jeg haft problemer med at stedfæste "Dagens" fire nederste fotografier.

I dagens løb har stedsangivelserne været efterlyst på www.jernbanen.dk:  http://www.jernbanen.dk/forum2/  og der er da også indkommet et par bud, som anføres ved fotografierne.

Tidsangivelsen: "Forår / forsommer"  anføres som værende: "KLK's første udflugtstog som kørte 21/6-1964 med 25 deltagere  -- jvf. hæftet "Tog som hobby" udgivet af KLK 1972."

Der er desværre ikke anført noget i hæftet om optagelsessteder for de fire sidste fotos, men alle oplyses -i dag- som optaget mellem Bramdrupdam og Ferup.

Skulle een / nogen blandt læserne have viden derom, er "siden" stadig åben for oplysninger.

TKVJ.  Skjernå-broen v. Sdr. Felding.   --   Forsommer 1964.  Foto: Jørgen Henneke.

 

TKVJ.  xxx.   --   Forsommer 1964.  Foto: Jørgen Henneke.  

Forslag til sted:   Ved Dons søerne mellem Dybvadbro og Bramdrupdam.

 

TKVJ.  xxx.   --   Forsommer 1964.  Foto: Jørgen Henneke.

 

TKVJ.  xxx.     --   Forsommer 1964.  Foto: Jørgen Henneke.

 

TKVJ.  xxx.   --   Forsommer 1964.  Foto: Jørgen Henneke.

Forslag til sted:     Kort før Ferup.
1. juli 1933.

TKVJ-køreplan --->  "Rejseliste for Kongeriget Danmark"  --  "Fabers Rejseliste.   --   1. juli 1933.

 

Tak til Jørgen Henneke for fotos, og til hhv.  Ole M. Nielsen og Vilbir for foto-oplysninger.

 

 -

 

 

11. november  2014.

Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane  --  TKVJ.    --   1964.

TKVJ v. Troldhede.   --   Foraar 1964.  Foto: Jørgen Henneke.


TKVJ.  Grindsted.   --   Foraar 1964.  Foto: Jørgen Henneke.

 

TKVJ nr. 130. Grindsted.   --   Foraar 1964.  Foto: Jørgen Henneke.


TKVJ nr 130.  Heinsvig.   --   Foraar 1964.  Foto: Jørgen Henneke.   

 

TKVJ nr. 130, Stakroge,  på vej mod Troldhede.   --   Foraar 1964.  Foto: Jørgen Henneke.


TKVJ nr. 130,  Ferup - på vej mod Troldhede.   --   Foraar 1964.  Foto: Jørgen Henneke.


UPS.

Jeg er blevet gjort opmærksom på en (nu rettet) smutter.

Ovenstående foto er ikke Hejnsvig, som jeg havde anført, men Ferup.


(Tak til Poul Andersen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferup stationsareal / læsse-spor, set mod Troldhede.

Foto. evp.  8. august 1967.

 

 

Mere om TKVJ:

Troldhede-Kolding / Vejen Jernbane - TKVJ  : TKVJ - Rullende materiel.  : TKVJ - Stationer - 1.  : TKVJ - Stationer - 2.

 

Se evt.:   http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=19509   for stedfæstelse af fire fotos i denne TKVJ-serie.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

 -

 

 

10. november 2014.

Kalvehavebanen nedlægges.   --   Marts 1959.

Kalvehave havn med  Dronn. Alexandrines Bro (1943) i baggrunden.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Selvom jeg efterhånden har en del fotos fra Kalvehavebanen på min "side", må jeg nok erkende, at Jørgen Henneke her i serien har nogle ganske fine fotos, der ofte viser nogle banearealer, som ikke ses så ofte.

 

Tak for dem ! ! !


Se evt: 


Kalvehavebanen. 

KB - Rullende materiel.

KB - Stationer + overfarten til Møn.

 Kalvehave station, set fra havnen.   --->   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.


Viemose station, set mod Vordingborg.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Langebæk station, set mod Vordingborg.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Nyraad station, set mod Vordingborg.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

DSB - KB.   --   Kommer det tog snart ???

Vordingborg station.  KB Sm 4. set i retning mod Næstved/København   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra.

Bad Doberan - Kühlungsborn West.   --   1963.

Meget apropos:

I sidste uge, "var vi på tur" med SHS  -- Spor- vejshistorisk Selskab - Sporvejsmuseet Skjolde-næsholm til den lille øst-tyske bane Bad Dobe-ran-Kühlungsborn.  

I dag er det 25 år siden "Muren" faldt, og jeg har netop modtaget neden- stående fotos fra en af "sidens" læsere.


DR 99 20323. Bad Doberan.   ^---v   Søndag d. 18. august 1963.   Foto: Jørgen Henneke.

 - - - 


DR 990-307 (?)  Bad Doberan.   --   Søndag d. 18. august 1963.   Foto: Jørgen Henneke.

DR 990-102. Bad Doberan.   --   Søndag d. 18. august 1963.   Foto: Jørgen Henneke.


DR 99-82-03 (?).   Bad Doberan.   --   Søndag d. 18. august 1963.   Foto: Jørgen Henneke.


Næsten klar til afgang mod Frühlungsborn West.  Bad Doberan.   --   Søndag d. 18. august 1963.  
Foto: Jørgen Henneke.


Klar til afgang mod Frühlungsborn West.  Bad Doberan.   --   Søndag d. 18. august 1963.    ^---v
Foto: Jørgen Henneke.


De sidste fotos skal lige i "kassen" før afgang. Som jeg ser det, er der mindst 11 fire-akslede bogievogne "på krogen".

 

Tak til Jørgen Henneke.

(Fortsættes.)

 -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

9. november 2014.

Transformatorstationer  --  Fyn.   1988.

Trsf.st. v. motorvejen v. Langeskov.   --   25. oktober 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

 

Som medarbejdende ved datidens blad "SIGNALPOSTEN", fik jeg den tanke, at det måske kunne være aktuelt med en serie fotos og tegninger af nogle af landets transformatortårne.  

Egentlig var tanken ikke ny, for allerede i 1957, som trafikelev på nogle mindre DSB-stationer, havde jeg taget de første fotos af sådanne tårne omkring Borup og Lille Skensved, men nu skulle det så være over et "større areal".

Det indledende arbejde begyndte først i 1980-erne, kort efter at "bombemanden fra Gladsaxe" i 1977–78 anbragte ni rørbomber i bl. a. telefonbokse o. lign. i København og omegn.  Måske ikke det bedste tidspunkt, at spørge div. el-selskaber om tegninger af deres transformatorer ! ! !  

Det skulle dog gå ganske anderledes, idet der udvistes stor velvilje fra næsten alle de forespurgte selskaber.  En masse tegninger blev tilsendt, og andre selskaber beklagede, at man ikke længere havde tegninger, men sendte personale ud med fotografiapparater i stedet for.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Trsf.st. Nordøstfyns Elforsyning, NEF nr. 11, Revninge. 

. . . . . . . . . . . . . . . Februar 1988. Foto. NEF.

 

  

Trsf.st. Nordøstfyns Elforsyning, NEF.  Revninge v. Kerteminde.   --   Febr. 1988.   Foto: NEF.

 

 

Trsf.st. NEF K15 Dræby Fedvej -- K9 Revningevejen.  Tegn. efter fotos: EVP.

 

Normal-trsf.st. Odense kommunale Elektricitetvaerk.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen, Nordøstfyns Elforsyning  og  Odense kommunale Elektricitetvaerk.

 

Lige til modeljernbanen.

 

   -

 

9. november 2014.

Kalvehavebanen nedlægges.   --   Marts 1959.

Som en af de første privatbaner nedlagdes Kalvehavebanen med udgangen af marts 1959.


KB A 11.  Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.


 

KB  C 32.  Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

KB E 42.  Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

KB E 43.  Kalvehave   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Remiseanlægget, Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Indkørselen mod Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

 -

 

 

8. november 2014.

S-togsulykken ved Nørreport.   --   1973.

Normalt skal man jo ikke udstilledet snavsede vasketøj, --men nu er "tørresnoren" allerede -for et par dage siden- blevet behængt med noget af dette på en af sine tråde:   http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=19392.

"Opfej" efter ulykken på Nørreport d. 7. september 1973.  Redningspladsen, København Gb.  ^---v  Sept. 1973.

Efter at de ødelagte vognkasser var transporteret til centralværkstedet på fladvogne, kom der dagen efter et par vogne med -bogstavelig talt-  "opfej", de sidste oprydningsrester af vognene.

 - - - 

 

Vognkasserne af MM 782 og FS 982.

DSB MB 410.  Centralvk. Kh.   --   5. november 1973, --dagen før dens afbrænding.  Her i baggrunden er
Mm 782 og Fs 982 ankommet til afbrændingspladsen bag Centralværkstedet i København . . .

. . . --ikke for afbrænding (endnu), men for afventen af de tekniske undersøgelser / ansvarets placering. Senere rykkede de nogle spor mod syd, og fik samme skæbne, som den der er tiltænkt lyntogsmotorvognen "i morgen tidlig".


DSB MM 782,  Centralværksted Kh.   --   5. november 1973.   ^---vv

 - - - 

 - - - 


DSB FS 982,  Centralværksted Kh.   --   5. november 1973.   ^---v

 - - - 

 

 

 -

 

 

7. november 2014.

Lidt diverse.   --   Forår 1963.

"OKMJ 14 på "skiven" i Odense."
Foraar 1963.   Foto: Jørgen Henneke.

 

"NPMB M 6 + C 34.  H.I. Hansen. Odense."
Foraar 1963.   Foto: Jørgen Henneke.

 

"H.I. Hansen´s ophugningsplads. Odense." 
Foraar 1963.   Foto: Jørgen Henneke.

 

"S/S "Virgo", Helsinki, på vej ud af Odense havn.  -En rigtig damper.-"
Foraar 1963.   Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

 -

 

6. november 2014.

Nordvestfynske Jernbane.   --   Forår  1963.

". . . Over det frodige Fyn."

Nordvestfynske Jernbane.  Ved Brenderup-skoven.   --   Forår 1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

". . . og her er vi kommet over på den anden side af Brenderupskoven."

Efter Brenderupskoven.   --   Forår 1963.  Foto: Jørgen Henneke.   ^---v

 - - - 

 

"Den store gennemskæring ved Asperup."

Nordvestfynske Jernbane ved Asperup.   --   Forår 1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

"Nok en krydsning i Røjle. Læg mærke til pakvognen: Den var fra NFJ."

Røjle.   --   Forår 1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

 

Nordvestfynske Jernbane i  Middelfart.   --   Forår 1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

(Fortsættes.)

 

 -

 

 

5. november 2014.

Nordvestfynske Jernbane.   --   Forår  1963.

"(Optaget 2 sek. for sent.)"
Langesø station.   --   Forår 1963. Foto: Jørgen Henneke.

 

"Stop i Langesøskovens idyl."
OKMJ 14. Nordvestfynske Jernbane. Langesøskoven.   --   Forår 1963. Foto: Jørgen Henneke.

 

"Det er jo en nydelig maskine - i dejlige omgivelser."

OKMJ 14. Nordvestfynske Jernbane.  Langesøskoven.   --   Forår 1963. Foto: Jørgen Henneke.


"Her forsvinder vi ind i skoven ved Brenderup."
Nordvestfynske Jernbane.  Skoven v. Brenderup.   --   Forår 1963. Foto: Jørgen Henneke.

 

"Pakvognen efter maskinen løb varm og måtte efterlades i Brenderup"
OKMJ 14  med D-vogn, C-vogn, B-vogn og E-vogn (E-vognen synes stadig at være bagest ! ! !).

Forår 1963. Foto: Jørgen Henneke.

 

"På den vældige viadukt ved Brenderup."
Nordvestfynske Jernbane.  OKMJ 14.  Brenderup.   --   Forår 1963. Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

(Fortsættes.)

 

 -

 

 

 

 

 

4. november 2014.

Nordvestfynske Jernbane,   --   Forår  1963.

 

"Før afgang besås remisen m.v. . . . bl. a. DF 129"

DF 129. Odense.   --   Foraar  1963.  Foto: J. Henneke.

 

"Toget i Odense. OKMJ 14 med D-vogn, C-vogn, B-vogn og E-vogn"

OKMJ 14 m. fl.   --   Foraar  1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

"Det nye lyntog flyver gennem Odense H."

DSBs nye MA-lyntog.  Odense.   --   Foraar  1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

"Nu er vi dampet af og venter her i Korup på et modgående tog . . ."

Nordvestfynske Jernbane.  OKMJ 14  m. fl. i Korup.   --   Foraar  1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

". . . der kommer "susende" her."

Nordvestfynske Jernbane,  Korup.    --   Foraar  1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

"Langesø hyggelige station var depot for personvogne."

Nordvestfynske Jernbane. Langesø.    --   Foraar  1963.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

(Fortsættes)


 -

 

 

3. november 2014.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2014.

Udhuset / retiradebygningen.   --   30. oktober 2014.   ^---vv

 

 - - -

 

 - - -

 

 - - -

 

 . . . og nu begynder kasserne med tagbeklædningen at dukke op på byggepladsen ! ! !

 

 

 -

 

Søndags-ekstra.

Bad Doberan - Kühlungsborn West.   --   2014.

(På tur med SHS  --  Sporvejshistorisk Selskab - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm)

"Molli-bahn", Bad Doberan.   --   26. oktober  2014.

Lidt (ca. halvdelen) af togstammen, som vi nu skal på tur med . . . 

 . . . og lokomotivet kører til stammen efter omløb.

 

På vej gennem byens gader, kan der også købes billetter til "Molli".  Det er jo næsten som -dengang- at køre med linie 5 gennem Nørragade i København.  

  

Det er søndag formiddag, og der er endnu ikke kommet liv i byen  --  det kommer senere på dagen.

 - - - 

 

 -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

2. november 2014.

Transformatorstation. Kühlungsborn West Bahnhof.   --   2014.

(På tur med SHS  --  Sporvejshistorisk Selskab - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm)

 

Trsfst. Kühlungsborn Bahnhof.   --   26. oktober 2014.  ^^---vv   

  

Tårnet må vel lige være noget for de, der kører med tyskprægede modelanlæg ! ! !

Bundfladen er 3 x 4 m, hvor de 3 m er bredden (for og bag) og de 4 m er dybden (bagud). I størrelse 1:87 bliver bredden
derfor 33 mm. Hvis man indsætter ovenstående venstre foto i f. eks. et word-ark og trækker billedet i et af hjørnerne -diagonalt- således at tårnets bredde bliver 33 mm, finder man, at tårnets højde bliver ca. 100 mm.  På dette foto kan man også uddrage de fleste andre aktuelle mål, undtaget tårnets dybde (bagud), der -med de 4 m- bliver 44 mm i 1:87.  Det lille tagudhæng medfører, at taget bliver en smule bredere - vel ca. 50 mm i bredden.

 

  

 - - - 

Tårnet ligger lige ved siden af stationen for den lille smalsporsbane Bad Doberan-Kühlungsborn West, "Molli".

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

 

 

2. november 2014.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2014.

En tur rundt om Øresundsvej station i 1. sals højde.

Den gamle vejfacade - nu perronfacaden.   --   30. oktober 2014.

 

Gavlen mod udhuset / retiradebygningen.   --   30. oktober 2014.

 

Den gamle perronfacade - nu facaden mod byen og byens hovedgade.   --   30. oktober 2014.

Der er kommet stik over hovedindgangen (til ventesalen).   --   30. oktober 2014.

Dermed er man oppe i fuld højde med ydermurene.

 

Indvendig er man i gang med skillevæggene   --    I forgrunden mellem stfst. stue (nederst) og stationskontoret.
I baggrunden mellem køkken - stationskontor og ventesal.   --   30. oktober 2014.


Ventesalen:  Skillevæg mod stationskontor ---^  og mod spisekammer/køkken. ---v      --   30. oktober 2014.

  - - - 

 

 -

 

 

1. november 2014.

Tønder-Højerbanen   --   1962.

Tønder-Højerbanen lige før sporets optagelse i december 1962.

 

Tønder-Højerbanen var 13 km lang, og gik fra Tønder til Højer Sluse over stationerne Møgeltønder st,  Daler st. og Højer st.

Den 5. juni 1892 blev Tønder-Højerbanen åbnet i det daværende Tyskland. I 1927 blev trafikken omlagt til en nyanlagt bane over Hindenburg- dæmningen til øen Sild, hvorefter der stort set kun var lokaltrafik tilbage.

Allerede i 1935 blev persontrafikken indstillet, og i 1962 blev banen helt nedlagt.

 

 

 

 

Kort: Generalstabens topografiske Afdeling,  Kjøbenhavn.  1928.

 

Lidt tættere på.      ---      Kort:  Kort & Matrikelstyrelsen, København.

 

"Stationsbygningen med perron og -endnu- spor ! ! !"

Møgeltønder.   --   December 1962.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

 

Højer Sluse.   Postkort.

 - o -

 

Mommarkbanen (et tilbageblik):  

"Så langt er man nu med Mommarkbanen ! ! !    --   21. december 1962."

"Situationen ved juletid 1 km øst for Vollerup . . . "

En km øst for Vollerup.   --   December 1962.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

"Så mange vogne har der vist aldrig været i Vollerup før.   Læg mærke til "Indkørsel forbudt"-skiltet på perron 2."

Vollerup.   --   December 1962.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

 

8933-Kalundborg Folkeblad.500.jpg
 

Forrige side: Oktober 2014.
Næste side: December 2014.