Så langt tilbage jeg har kendt til Scandia´s skinnebusser, har jeg holdt utroligt meget af disse små lette køretøjer. Allerede som stor dreng -jeg mener, at det var først i 1950´erne- hørte jeg en radioudsendelse, hvori de blev omtalt. Som jeg husker det, var det en skuespiller, der læste en novelle eller lign, hvori en rejse med skinnebus blev beskrevet.

I udsendelsen blev omtalt en af disse små røde motorvogne med lys (midter-)stribe, der slingrede af sted på skinnerne i ”rasende” fart. Takket være de mange skinnestød og det måske mindre vedligeholdte spor, føltes det at køre 50-60 km/t på denne privatbane, ligesom at køre 120 km/t i et af Statsbanernes rød/hvide lyntog (dengang FRICHS/SCANDIA-lyntogene). Som baggrundsmusik blev benyttet Emil Reesens danske rapsodi: ”Himmerland”.

Indtrykket fra denne radioudsendelse blev hængende i årene fremefter, men der skulle gå helt frem til 1996, før jeg fik anskaffet musikstykket på CD. (Jeg har dog endnu ikke også købt en skinnebus.)

---------

I tidens har løb har jeg imidlertid taget mange fotografier af skinnebusserne, når lejlighed bød sig. Disse ”lejligheder” kunne f. eks. være ved banenedlæggelser, og dem var der desværre mange af i midten og slutningen af 1960´erne.

Ved nedlæggelsen af Stubbekøbing-Nykøbing F-Nysted Banen -i 1966- var der således en mand, der prikkede mig på skulderen, og spurgte: ”Hvad vil du bruge alle de skinnebusbilleder til ?”. Hertil husker jeg, at jeg svarede: ”Der vil komme en dag, hvor folk ”vil stå i kø” for at få et billede af en skinnebus”.

Om dette tidspunkt er nået allerede, er måske et spørgsmål, men tiden arbejder på det….

På denne og næste side vil jeg vise nogle fotografier af SCANDIA-skinnebusser, som jeg har ”mødt” på min vej.

Der vil ikke blive tale om beskrivelser af disse skinnebusser, idet dette vist ikke kan gøres bedre, end det allerede er gjort i ”bane bøger”s Motormateriel-bind nr. 3, ”Skinnebusser”, hvortil jeg -med største glæde- kan henvise med henblik på nærmere detailler. En mere fyldestgørende beskrivelse kan næppe lade sig gøre, og slet ikke på en mindre hjemmeside.

-------

Her på siden bringes også en gengivelse af de banemærker, som jeg -i tidens løb- er kommet i besiddelse af, og hvor SCANDIA-skinnebusserne er mærkernes motiv. Det ses vist tydeligt, at det ikke kun er mig, der har været glad for skinnebusserne. Banerne selv ville også gerne på denne måde vise, at de var med på det sidste nye. På tilsvarende måde kunne i øvrigt vises en række af banernes småkøreplaner, med fotografier eller tegninger af skinnebusserne som blikfang på forsiden.

Blandt mine fotografier har jeg valgt nogle af dem, jeg selv sætter pris på, og delt dem op således, at der på de første sider -stort set- vises egentlige materielfotos, medens de følgende sider hovedsagelig viser fotografier af skinnebusserne ”i arbejde” og ”i landskabet”. Sluttelig vises et par sider fra skinnebussernes sidste tid: ”Sic transit ….” og ”de som overlevede” (idet jeg er vidende om, at der er flere skinnebusser, der har overlevet ved andre (veteran-)baner såvel her i landet som i udlandet).

På de enkelte sider er fotografierne -som regel- opdelt således: Først sort/hvid-, derefter farvefotos, og i begge tilfælde alfabetisk efter banens navn/baneforkortelse.

Kun i enkelte tilfælde vil der være yderligere bemærkninger til fotografierne.Skinnebusser i model.Det har længe undret mig, at -stort set- ingen har fået øje på disse små herlige køretøjer som modelobjekter. I slutningen af firserne kunne man en tid købe den tilsvarende svenske skinnebus (overdel såvel som undervogn), som med held kunne ”fordanskes” til et hæderligt resultat. Denne overdel sælges vist nu igen i disse år, ”i løs vægt”.

Freja Modeltog har fremstillet nogle byggesæt til meget nydelige modeller af dansk-byggede skinnebusser, --men også til pæne priser.

Hvis ikke privatbanerne anskaffede dem fra begyndelsen i 1947-48 eller 1952, fik de dem evt. efterhånden, som de blev overtallige ved andre, nedlagte baner. Efter deres epoke ved privatbanerne, fik mange af dem en ”genfødsel” som arbejdskøretøjer såvel ved DSB som ved privatbanerne.

Utallige er derfor mulighederne for bemaling, den ene mere farvestrålende end den anden, og kunne hermed give et lokalt præg på netop DIN modeljernbane. Selv i tiden som arbejdskøretøjer, var de ved ofte absolut ikke kedelige at se på.

Det er derfor en glæde, at der nu er ved at ske noget i "sagen". Firmaet EpokeModeller har allerede sendt sin første skinnebus motorvogn og bivogn "på gaden", og minsandten om der ikke skulle være yderligere to andre skinnebusser på vej, fra hhv. hobby trade og Heljan ! ! !Det forlyder dog nu --december 2009-- at Heljans skinnebus-sæt skulle komme i handelen i foråret 2010 ! !


-----

Banemærker med skinnebus-motiver.

Mon ikke en række banemærker som disse med al ønskelighed viser privatbanernes glæde over disse små lette køretøjer.

Et "ærligt" bevis på, at man var glade for og ventede sig meget af skinnebusserne, som mange af privatbanerne betegnede som deres "lyntog", og der skal vist heller ikke være megen tvivl om, at de reddede livet for mange af banerne.

- o -
Forrige side: December 2012.
Næste side: Motor- og bivogne.