Daglyssignaler (Tidlige danske daglyssignaler).

 

I sin bog "De danske jernbaners signaler og sikkerhedssystemer gennem 150 år" (bane bøger, 1998) skriver forfatterne Niels E. Jensen og Benny Mølgaard Nielsen bl. a. om daglyssignaler, at deres historie -stort set- går tilbage til årene omkring 1935, med de dengang nye S-baner som medvirkende årsag.

 

Herunder et mindre udpluk af nogle af disse første signaler, der -for de flestes vedkommende- udseendemæssigt adskiller sig noget fra de senere standardtyper. Ofte kan man få den tanke, om de blot er fremstillet hos den lokale smedemester, lidt efter de lokale behov, indtil der -i løbet af nogle år- blev lavet "standard"-tegninger på de enkelte typer.

 

Daglyssignal af tidlig type   ---v                            og af (måske tidlig) standseret type.   

 

Daglyssignal v. Nordhavn station.                        Udkørselssignal, Lersøen, set mod Hellerup. 1953.

Tidsskriftet "Modeljernbanen", nov. 1951".          "Jernbanekilder" / Danmarks Jernbanemuseum.

 

S-tog-linie F krydser Borups Alle.   --   29. august 1970.   Gunnar W. Christensen.

Daglyssignal af tidlig type.

 

SHS-udflugt: S-tog 46341 ankommet til Nørrebro.   --   8. februar 1970.  Gunnar W. Christensen.

Daglyssignal af standardiseret type -- høj baggrundsplade med kun to lanterner (brandgul / grøn) og bagpå pladen -på nederste lanternes plads- en "samledåse" eller lign.

Samme / ovenviste signal -på venstre elevatortårn- set fra Nørrebrogade/Frederikssundsvej.

Foto:  Gunnar W. Christensen.   --   28. febr.uar 1971.

 

 

"Standardiserede" signaler (baggrundsplader), men i en lidt utraditionel opstilling:

Indkørselssignal til Flintholm, mod Vanløse.   (Fotograf ?)

Det midterste signal er hævet lidt i forhold til de to ydre signaler, for at tilkendegive, at der er tale om den mest lige / mindst krumme togvej gennem stationen.  Andre hævder, at det er for at tilkendegive, at dette signal gælder for S-togene på den pågældende. 

Forholdet synes ikke omtalt nogle steder i den relevante litteratur - tilsyneladende kun omtalt efter "mund-til-mund"-metoden,  ---dog . . . 

 

Allerede ved mit påbegyndende medlemskab af DMJK (Dansk Modeljernbane Klub) i ca. 1951-52 fik jeg -som en del af kørselsinstruktionerne omkring modeljernbaneanlægget på Nørrebro station- at vide, at de hævede signaler stod for den mest lige togvej (det mest rette spor) gennem den pågældende station.

Anlægget blev forsynet med disse hævede signaler allerede fra opbygningen i løbet af krigsårene (påbegyndt april 1940).

[image]
DMJK, Nørrebro station, februar 1957.   ---^

Hvorfor signalerne dengang blev bygget således ved jeg ikke (det var som nævnt før min tid), men jeg havde da bestemt ikke indtryk af, at man havde påtænkt kørsel med S-tog.

Netop denne "lige-togvej"-forklaring på det løftede signal var årsagen til optagelsen af efterfølgende foto. Her var pludselig en lejlighed for et foto fra virkeligheden.
[image]

Grøndal station.   --   1. september 1957.  Gennemkørsel mod Vigerslev.    ^---v

Det hævede signal gælder for den mest lige / den mest rette togvej gennem stationen, der samtidig også er (var) togvejen for S-togene til Vanløse.

Lanternefarver: Rød/grøn -- Brandgul/grøn).   Bemærk arbejdsplatformen bag på begge viste "signalgrupper"  --  der har sikkert ofte skulle skiftes overbrændte lamper.

 

 

DMJK´s signalanlæg på Nørrebro var tegnet af den senere afdelingsingeniør ved DSB´s signalvæsen, J. Steffensen*), der vel nok har vidst en del derom. Måske har han ikke selv udført signalerne(?), men da givet vis været med i opbygningen og senere godkendelsen af dem.

Når man betænker, hvor meget materiale, der ligger rundt omkring i "de små hjem", så må der vel være en eller anden, der har noget på skrift fra den tid.

*)    Cand. polyt. James Steffensen: Ansat ved DSB i 1947.

 

Samme sted / samme signal i slutningen af 1960-erne.

Bemærk at de tre øverste lanterner er fjernet i mellemtiden.

 

Indkørselssignal for Frederiksberg.  (fotograf ?)

 

Fra den danske film: "Altid Ballade"  fra 1955 efter manuskript af Leck Fischer og instrueret af Gabriel Axel assisteret af Carl Rald.    --    Nordisk Film.