Kontrol- og vedligeholdelsescenteret, CMC.

 

 

Visualisering:

Hovedstadens Letbanes Kontrol- og vedligeholdelsescenter

Kontrol- og vedligeholdelsescentret ligger ved Rødovre Nord med facaden ud mod Ballerup Boulevard / Slotsherrensvej.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

Ring 3 x Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard ved Vestforbrænding.

   

Ring 3 x Slotsherrensvej ved Vestforbrænding        Området ved vedligeholdelsescenteret.
26. juni 2019.   ^---vv                                                    1  Lille "kløverbladsforbindelse" mellem de to store veje.
(bemærk skorstenen th. i billedet herunder ---v        2  Større område, som også indgår i vlh.centeret.
                                                                                       3  ?

                                                                                       Den lille vejforbindelse "Ejby Mosevej" er nu væk, og
                                                                                       indgår i det store areal for vlh.centeret.  3  ???

 

4152-DSC01145.Hovedstadens_Letbane.Vlh.center,Islev.26-6-2019.jpg (800×533)

 

 

 . . . mens trafikken snor sig ud og ind mellem hinanden.   ^---v

Ring 3 x Slotsherrensvej ved Vestforbrænding.

 

 

 

 

Rødovre Nord   (Rød)

Rødovre Nord set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej 2025 (svarende til område 3 a på kortet
herover).   Letbanestationen i forgrunden er placeret i østsiden af Nordre Ringvej. Nord for stationen føres
letbanen ind i midten af Nordre Ringvej og der er samme sted etableret sporforbindelse til letbanens kontrol-
og vedligeholdelsescenter, der er placeret vest for Nordre Ringvej. Letbanestationen er forsynet med
ø-perron for at give den bedste mulighed for at indpasse trappe- og elevatorforbindelse til Slotsherrensvej
og busstop her.   
Letbanetoget i forgrunden er på vej mod Ishøj og letbanetoget nord for perronen er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

2019.

Ring 3 (Nordre Ringvej) set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Den nordlige 
bro er afspærret og under renovering, medens trafikken i begge retninger afvikles på den allerede renoverede sydlige bro.   Th neden for overføringen vil Rødovre Nord blive anlagt. Tv anlægges letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter.    --   24. marts 2019.

Foto: Helge Erlandsen.

 

Ring 3 (Nordre Ringvej) set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Th neden for overføringen er Københavns Amts tidligere vejgård under nedrivning for at give plads dels til stationens 
forplads, dels ny byudvikling.   --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Københavns Amts tidligere vejgård set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. 
Vejgården er under nedrivning for at give plads dels til forpladsen for Rødovre Nord, dels ny byudvikling.

24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.  

 


Rødovre Nord. Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter under anlæg. Arealet set mod NØ fra Ballerup Boulevard mod Ring 3 (Nordre Ringvej).    --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Rødovre Nord. Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter under anlæg. Arealet set mod nord fra Ballerup Boulevard. I forgrunden den lave del ned mod Harrestrup Å, der løber bag byggepladshegnet. I baggrunden 
Herlev Hospital.   --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


 
 

26. april 2020.

Nordre Ringvej, Herlev, set mod nord (Herlev/Lyngby).  Broen overfører Ballerup Boulevard (tv) / Slotsherrensvej (th).   --   26. april 2020.   ^---v

Den højre underføring er Letbanens passage --  set i retning mod nord / Lyngby.   ----^v

 

Den kommende indkørsel -fra Ring 3- tol området der om nogle år skal rumme Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter.   --   26. april 2020.    ^---vv

   --   26. april 2020.    ^---v

 

 

(Prøv at gætte, hvilket firma, der skal stå for opførelsen af "centeret" !    (Der er ingen præmie for rigtigt gæt)   

Kontrol- og vedligeholdelsescenteret, her set fra Ringvejen mod vest.    --   26. april 2020. 

 

Drejer man om hjørnet Ring 3 / Ballerup Boulevard, kommer man om til det, der vel engang bliver "hovedadgangen" (biler m.v.) til centeret: 

Herfra ser byggeriet således ud på nuværende tidspunkt:  ^---vv

26. april 2020.   ^-

 - - - 

 

Set fra vest mod øst / Ring 3.   --   26. april 2020.   ^---vv
 

26. april 2020.   ^--v

 
 

Areal ved Letbanen,  Ballerup Boulevard . . . 

Københavns Vandforsyning.     

Vandpumpestation,  Islev,  som det ser ud nu (26. april 2020) ---^   

og som det så uid for et år siden:  ---v

 . . .  d. 26. juni 2019.     En trist udvikling.   --   Den vil jeg savne i "gadebilledet".
 
 
 

2. maj 2021.

 

Aktuelt på byggepladsen


Kontrol- og vedligeholdelsescenteret er ved at være færdigt (april 2021) efter to års byggeri. Der mangler pt stort set kun området uden for bygningen (2021).

Når kontrol- og vedligeholdelsescentret bygningsmæssigt er færdigt, overtager Siemens Mobility og Aarsleff Rail arbejdet, der fortsætter med bl.a. at lægge skinner og færdiggøre de mange tekniske installationer. Senere vil disse firmaer også skulle teste de nye letbanetog.

Hovedindgangen, administrationsbygningen (CMC), Glostruo.  --  2. maj 2021.   ^---vv

Kontrol- og vedligeholdelsescenteret (CMC) bygges i Glostrup, ved skæringen mellem udfaldsvejen Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard og Nordre Ringvej (Ring 3), hvorved det bliver placeret stort set midt på letbanens strækning.

På kontrol- og vedligeholdelsescentret vil letbanetogene blive rengjort, vedligeholdt og repareret. Det er også her, letbane-driften vil blive overvåget, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025.

Centret bliver arbejdsplads for letbaneførere, administrativt personale, teknikere, håndværkere og driftsoperatører.

Administrationsbygningen set mod nord fra modsatte side af Ballerup Boulevard.  --  2. maj 2021.

Bygningen er beklædt med såkaldte Cortenstål-plader, der dog først efter et par år opnår det endelige, ensartede udseende.

 
Der bliver mere og mere at passe godt på ! ! !
 

"Bagsiden af medaljen".

Kontrol- og vedligeholdelsescenteret (CMC), Glostrup.   --   2. maj 2021.   ^---vv

Centeret er på disse billeder set fra "bagsiden", dvs. set mod øst og Ring 3.

Formentlig ses her de første skinner / spor  ---^ til den kommende letbane.   --   2. maj 2021.

"Bag-indkørselen" til værkstedshallen.   ^---vv

 

 . . . med det fremtidige sporområde til venstre i billedet.

 

 

 -

 

 
 
 

Under redaktion:

Double-pit til mindre vedligehold.

Fire skinner / spor (???) til mindre vedligehold.

Dyb pit til til løft af hele togsæt  --  vedligehold / skift af hjul

 
 

----

 

 

Kontrolcenter.

Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescent (CMC) bygges i Glostrup, ved skæringen med udfaldsvejen Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard og Nordre Ringvej i Glostrup (Ring 3), hvorved det bliver placeret stort set midt på letbanens strækning.

På kontrol- og vedligeholdelsescentret vil letbanetogene blive rengjort, vedligeholdt og repareret. Det er også her, letbane-driften vil blive overvåget, når letbanen ruller ud på sin første tur i 2025. Centret bliver arbejdsplads for letbaneførere, administrativt personale, teknikere, håndværkere og driftsoperatører.

Aktuelt på byggepladsen
Kontrol- og vedligeholdelsescenteret er ved at være færdigt (april 2021) efter to års byggeri. Der mangler pt stort set kun området uden for bygningen (2021).

Når kontrol- og vedligeholdelsescentret bygningsmæssigt er færdigt, overtager Siemens Mobility og Aarsleff Rail arbejdet, der fortsætter med bl.a. at lægge skinner og færdiggøre de mange tekniske installationer. Senere vil disse firmaer også skulle teste de nye letbanetog.

------------

 

Bygningen er delvis- beklædt med såkaldte Cortenstål-plader, der dog først efter et æpar år opnår det endelige, ensartede udseende.

 

Perronområde, hvor togene skal overnatte.

 

Stort værksted for større vedligeholdelsesopgaver (ca. 500 kvm.)

 

Venstre side.  Mindre værksteder - mindre vedligehold.1. etage veldfærdslokaler / -faciliteter.

Kantine  --  150 personer.

 

Double-pit til mindre vedligehold.

 

Fire skinner / spor (???) til mindre vedligehold.

 

Dyb pit til til løft af hele togsæt  --  vedligehold / skift af hjul

 

 

 

 


Forrige side: Rullende materiel.
Næste side: Strækningen