Broer, Viadukter evt. m. tilsluttede anlæg.

Broerne/viadukterne vil evt. også kunne findes under den strækning, hvorpå de findes, men her er nogle eksempler samlet til inspiration/sammenligning  --  nærmest en slags "katalog" for:

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 . . . og lad "os" for en gangs skyld begynde med Bornholm, der ellers placeres oppe i kortets øverste højre hjørne. 

 

 

De Bornholmske Jernbaner.  --  DBJ. 

Almindingen-Gudhjem Jernbane  --  AGJ (Aakirkeby-Gudhjem).

Kobbeå ved Stavehøl.

Overføringen over kobbeå, i Stavehøl.    "Geodæt. Inst./KMS  1928-40". 

 

AGJ - Gudhjembanens bro over Kobbeaa v. Stavehøl.   --   Juni 2014.  Foto.  Per Alstrup.   ^---vv

Der var ikke så meget vand i Kobbeå i juni måned 2014,  så et par medlemmer af Sporjejshistorisk Selskab (SHS), var en tur inde under for overføringen at inspicere "Gudhjembanens tilstand".   Stafig flot arbejde der nu er 100 år ! ! !

 - - -

 - - -

 . . . næsten ude igen.

 

Tak til Per Alstrup og Jesper Reinfeldt.

 

 

 

 

DSB.

 

Stokhusgadebroen, Kystbanen (Boulevardbanen, Nørreport-Østerport).

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/58-boulevardbanen-2.jpg
Stokhusgadebroen, der midt i 1980´erne skulle blive megen blæst omkring, da DSB ønskede at rive den ned.
Det blev den, men områdets beboere har ikke glemt det, og kæmper stadig for at få en erstatning.
 

Kystbanen må næsten have været som en magnet, der tiltrak sager omkring sine broer:

 

Langeliniebroen.  (Kystbanen, Østerport st.)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/77-langeliniebroen.jpg

Langeliniebroen, der også endte som en "sag", denne gang mellem Københavns Kommune og Københavns Havn, idet man ikke kunne blive enige om udgifterne til broens fremtidige vedligeholdelse. Broen blev derfor nedtaget med henblik på genopførelse og blev opmagasineret i Frihavnen.

Da man et par år efter var blevet enige, viste det sig at broen var blevet skrottet i mellemtiden ! ! !

( ". . . og hvad kan vi så lære af det", som overlærer Andersen (Gotha Andersen) ville have sagt.)

 

 

Nedkørslen til maskindepot Helgoland.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/89-maskindepot_helgoland.c.sbj.jpg

Nedkørslen til maskindepotet. Bemærk stopmærket - og det er nok ikke Skjold Burne-vin, som opvares i beholderne i baggrunden.  -   1964.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

 

 

Svanemøllebroen.  Kystbanen.

Svanemøllebroen, set mod øst.  Bag broen i billedets højre side, ligger i vore dage "Helgoland maskindepot" m. fl. navne i årenes løb.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/90-i-signal.helgoland,c.sbj.jpg

I-signalet til Helgoland fra Hellerup  -  stort set samme motiv som ovenstående, omend i nærfoto.  -  Ca. 1964.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klampenborg,  Kystbanen.

Broen for Peter Lieps Vej og udkørselen mod nord / Helsingør.     Tidligt, men udateret postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/48-klampenborg.jpg

Bemærk de to udkørselssignaler.

 

 

 

 

 

"Samme" signaler, --men fotograferet 9. okt. 1937. -->

 

Foto:  Arkiv: EVP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Næsten samme sted som ovenfor, blot set fra nord, indkørselen til Klampenborg.  -  1966.

Fotos © :  Per Bjørn Pedersen. . . . . . . . ---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/klampenborg%20februar%201966.2.jpg

 

 

 

Strandmøllebroen - Kystbanen (Klampenborg-Skodsborg).

Et af de mere specielle/markante bygningsværker på Kystbanen var Strandmøllebroen over Mølleåen. Broen blev  --allerede inden banens åbning d. 2. august 1897--  testet ved flere belastningsprøver bl. a. med et belastningstog på ca. 250 tons bestående af bl. a. blandt to helt nye O-maskiner, men . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/moelleaabroen.1972.foto.per_b.pedersen.jpg

Mølleåbroen / Strandmøllebroen.    1972.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/strandmoellebroen.1976.-c-.per_b.pedersen.jpg

Forberedelserne til den nye bro er i gang.  --  1976.   ^---v

Begge fotos © :  Per Bjørn Pedersen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/strandmoellebroen.1976.-c-.per_b.pedersen..jpg

Bemærk de to dilatations-samlinger for udligning af broens temperaturbevægelser.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/92-my1149.strandmoellebroen.1975.c.steen_larsen.jpg

MY 1149 på den gamle Strandmøllebro.  -  1975.

Foto © :  Steen Larsen.

 

---

. . .  Da jeg i sin tid var stationeret på København Gb, med dagligt tjenestested på Distriktstoldkammer 6 (Toldpakhuset), -nærmere betegnet i sommeren 1972-, blev jeg en dag kontaktet af en ældre told-medarbejder, fr. Schierbeck.  Hun havde hørt, at jeg interesserede mig for sporvogne, og nu kom hun for at forære mig nogle fotos af den københavnske linie 5, billeder hun havde taget den sidste dag den var i drift (22. april 1972). Vi talte lidt om billederne, men også om min interesse for jernbaner.

Efter at vi havde talt lidt sammen, fortalte hun, at hendes far havde været ingeniør og havde arbejdet på opførelsen af Strandmøllebroen over Mølleåen. Broen var ganske vist blevet opført, men hendes far *) må ikke rigtig have følt sig sikker på den, som hun fortalte, for efter opførelsen nægtede han at køre over den i tog. Skulle han til Helsingør med tog, foregik det med Nordbanen, over Hillerød-Snekkersten ! ! !

Vi andre ved, at broen -trods denne mistillidserklæring- blev stående lige til den blev skåret ned igen, så helt så galt har arbejdet og broen tilsyneladende ikke været.

 

*)      "SCHIERBECK,  Ferdinand.  Afdelingsingeniør, R.DM.; f 6. Febr. 1846 i Helsingør; Søn af Grosserer Julius Schierbeck (død 1889) og Hustru Frederikke f. Dreyer (død 1899): gift m. Anna S., f. 7. Jan. 1857 i Store Hedinge, Datter af Købmand II P Sørensen (død 1904) og Hustru Marie f. Elling (død 1897).

Polyt. Adgangseks. 1865: cand. polyt. 1872; Ingeniørassistent ved Baneanlæg 1872-81; Afdelingsingeniør ved Statsbane- anlægene fra 1881; har ledet og i Reglen projekteret følgende Anlæg: Havne: Oddesund Syd og Nord; Glyngøre; Nykjøbing Mors: Gjedser. — Jærnbaner; Oddesund-Thisted; Skive-Glyngøre; Nykjøbing-Gjedser; Hobro-Løgstør; Viborg-Aalestrup; Hobro Havnebane: Vi borg Stations Forlægning; Slagelse-Værslev; Sorø-Vedde; Nyborg-Ringe; Odense-Kjerteminde-Dalby: Holstebro Herning; Odense-Nørrebroby-Faaborg; Viborg-Herning; Langaa-Silkeborg; er for tiden beskæftiget ved Anlæget af Dobbeltsporet paa Fyen.

Har skrevet en matematisk Afhandling om Afsætning af Sporskifter."

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/my_m_godstog.strandmoellebroen.5.4.1981.foto-nm-.jpg

MY med godstog på Strandmøllebroen på vej mod København  -  5. april 1981..

Foto © :  Niels Munch.

 

Bemærk:  Godstoget kører på den nye betonbro, medens fotografen -Niels Munch- står på den gamle stålgitterbro.

 

Den nye Strandmollebro. -- 7. august 2002. . . .

. . . og den står tilsyneladende godt funderet ! ! !

 

 

 

Skodsborg.

Udkørselen mod Vedbæk/  Helsingør.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg.december_1966.2.-c-.sbj.jpg

Strækningen mod Vedbæk set mod nord. - December 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

 

Rungsted Kyst.   Kystbanen.

  

Nordgående MX.   --   1972.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

 

Rungsted-Kokkedal,   Kystbanen

P 439 syd for Kokkedal, køreretning mod Helsingør.   --   1970.      Foto ©Lars Møller Jensen.

 

 

 

Kokkedal.  Kystbanen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/kokkedal.1965.2.-c-per_b.pedersen.jpg

Kokkedal, syd-enden.  1965.  Foto © :  Per Bjørn Pedersen.          

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/kokkedal.februar.1966.3.-c-per_b.pedersen.jpg

. . . afgang mod København, februar 1966.

Begge fotos © :  Per Bjørn Pedersen.

 

 

Nordbanen.

Hillerød.

SJ 1307.  Hillerød.   Dato: xxxxxx

Foto:   Per B. Pedersen.       ^---v

 

 

 

 

København-Slangerupbanen - KSB / Hareskovbanen - DSB.

Fiskebækbroen.

 

 

 

Dæmningsarbejder ved anlæggelsen af Fiskebækbroen. - - - - ^---v

Begge fotos set mog Farum, med Fiskebæk Hotel og Restaurant i baggrunden.

 

Dengang var der tilsyneladende "dobbeltspor" mod Farum og enkeltspor ind mod København, --det skulle blibe omvendt sidenhen.  :-) 

 

 

Den færdige bro.  -  1905/06. 

 

Mo 551 passerer Fiskebækbroen på vej mod København L.   -  Maj 1957.

 

Sporarbejde ved Fiskebækbroen.

August 1973.

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/44-483.II.18.Den_gl.bro-nyt_spor.Mod_Fm.Aug.1973.jpg

Sporlægning på broen - set mod Farum . . . - - -  ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/43-483.II.16.Den_gl.bro_og_motorv.broen.Mod_Fm.Aug.1973.jpg

. . . og . . .

(i baggrunden motorvejsbroen for Frederiksborgmotorvejen.)

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/41-483.II.12.Den_gl.bro-nyt_spor.Mod_Noel.Aug.1973.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/42-483.II.14.Den_gl.bro-nyt_spor.Mod_Fm.Aug.1973.jpg

Set fra Farum-siden, mod København L.

(Jeg beklager den forvirring det må være når næste foto viser Mo 1841 på netop inden dette sted, men 5 år tidligere.
Det må imidlertid være således, når det både skal tages højde for stræknings-orden og tidsmæssig-orden.)

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/234-Fiskebaek-sporplan.jpg

 

 

 

 

 

 

(København - Slangerup Banen / DSB - ved Mølleåen, umiddelbart før Farum. Fotografierne her er fra DSB-tiden, --19. juni 1968.)

Furesø trinbræt var beliggende nogle få hundrede meter syd for den gamle Farum station på København-Slangerup Banen (KSB) ved det daværende ”Fiskebæk kro & Hotel”. Ved DSB´s overtagelse blev trinbrættet bibeholdt, men hotellet nedlagdes vist engang i 1960´erne. Trinbrættet nedlagdes ved Farum stations udvidelse (opstillingsspor for S-tog) og banens ombygning til elektrisk drift.


Fotografiet må have været / være noget særligt (???), idet mange i tidens løb har bedt mig om kopier af netop dette foto. Undersøgelse af Mo 1841´s ”livsforløb” synes ikke at give grund til sådanne forespørgsler !!!

Mo 1841 på Broen over Mølleåen i køreretning mod Farum.

 

Broen over Mølleåen, set mod København.

 

 

 

Frederikssundsbanen / Valby Langgade.

. . .

Linie 6 ved broen over Valby Langgade. Lavningen ved denne overføring er ofte årsag til oversvømmelser ved større regnmægder/skybrud. -- Marts 1969.

Foto: evp.

.

Frederikssundsbanen / Vestbanen v. Roskildevej.

 

Tv: Ovenstående kort fra 1923 viser skæringen mellem den gamle Vestbane (skråt ned mod venstre) og Frederikssundsbanen (fra Valby og skråt op mod venstre -- Desværre slutter kortet netop her).

Th: En midlertidig overføring af Frederikssundsbanen --midlertidig fordi Vestbanen fra Københavns 3. hovedbanegård over Valby var tæt på indvielse-- hvorefter Vestbanens, det nederste, spor kunne nedlægges. Fotografiet er optaget tidligere end 1911, så man kan undre sig over, at kortet fra 1923 stadig viser banelinien.

Apropos "Den genfundne bro" ved Gammelstrup på Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane, som netop (2014) er "genfundet" i og udgravet af den gamle jernbanedæmning der krydsder (krydsede) Gudenåen.  Her blev den gamle bro overdækket med "fyld" i 1929. 

Nogle påstår, at denne gamle "bro" dengang også bare blev overdækket, og stadig står inde undet S-togssporene lige inden Roskildevej ! ! ! 

 

 

Frederikssundsbanen / Roskildevej.

Umiddelbart nord for nævnte baneskæring fulgte Frederikssundsbanens skæring med Roskildevej. Denne er her bragt ud af niveau i form af en ståldragerbro. Andre fotos tyder på, at Roskildevejs fortov og grøft forløb på vejens sydside, hvorfor fotografiet synes at være set mod Ålholm/Roskilde.

.

Samme overføring, men omkring 15 år senere, ca. 1925. Fotografiet er derfor set mod Frederiksberg (Valby Bakke) og København.

.

Fotografiet stammer fra Dansk Naturfredning´s årsskrift 1925/26, hvor det sammen med andre "reklamefotos" indgår i en artikel om: "Kampen mod Friluftsreklamerne". På side 40 ff finder man en lille artikel uden forfatterangivelse, med bl. a. følgende lille uddrag:

(…) Her er stygge Skilte med Oplysning om, at der nu kun er 5 Kilometer til Jens Jensens Møbelforretning, en nydelig lille Lussing at faa, netop som man sad og glædede sig over Udsigten. Og her er en net Viadukt, der gaar naturligt ind i Landskabet, men paa lang Afstand glor den én i Møde med onde Øjne, store hvide Reklameøjne paa sort Baggrund, igen en Hilsen fra de danske Statsbaner. (…)”.

.

Næsten samme synsvinkel, men måske først fra 1930´erne.

.

.

Frederikssundsbanen / Jyllingevej - km 8,2 fra København.

DSB O 327 passerer broen over Jyllingevej.  --  4. juni 1939.   Bemærk,  at man nederst i billedets venstre side netop aner det gamle spor fra før banen blev ført over broen, samt advarselsskiltet "Bevogtet jernbaneoverskæring" yderst til højre.

Foto: J.Steffensen.

 

 

 

Hjort-Lorenzen-bro for Tørveslettevej v. f. Ballerup  (Frederikssundsbanen).

 

Da man ikke ville ofre penge på mere end een skæring (undergangen ved Pederstrup) blev Tørveslettevej-broen nedrevet i 1988.  (Bemærk at S-banen til Frederikssund (enkeltsporet) er under anlæg).

. . . og set fra broen ---v

Fotos: 23. marts 1988.

 

 

Mellem Maaløv og Veksø (Frederikssundsbanen).

Gennemløbet for Værebro Å . . .   ^---v

 . . . Februar 1968.   ^---v

 

. . . og adgangsvejen til Frederikssundsvej (lige bagved).

 

 

 

 

Ved Krogstrup. (Midtsjællandsbanen)

Midtsjællandsbanen.  Krogstrup.   --   Marts 1960.

 

Krogstrup.   --   11. juni 1961.   ^---v

 

 

Skjoldenæsholm  (Midtsjællandsbanen).

Overføringen ved vejen "Skjoldenæsvej" mod Skjoldenæsholm.   "1920" står der over brobuen.
11. juni 1961. 

Efterhånden blev brobuen for smal til den voksende trafik, og man ønskede overføringen fjernet.  Som jeg lige husker det, fik "nogen" (hjemmeværnet ?) opgaven som en slags "øvelse".  Booommm ! ! !  og så var den slået til brokker, ---desværre.  Den ville sikkert også have været en attraktion for Sporvejsmuseet, der i det mindste ville kunne have kørt endnu nogle få meter over broen, og måske kunne have drømt om en sløjfe på den anden side.

Strækningen set mod Frederikssund, -- den strækning, der nu optages af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm´s smalsporsstrækning, "Aarhus-strækningen" pga. den/de Aarhus-vogne, der jævnligt trafikerer strækningen, og kører museets gæster til Museumsmrådet.

 

 

Hvalsø (Midtsjællandsbanen).

 

Midtsjællandsbanen- og Nordvestbanen krydser.  Hvalsø.    Foto er set i køreretning mod Holbæk.

 

Hvalsø´s sydvestlige overføring  -over Nord-vestbanen mod Kalundborg-  tydeligvis i forventning om anlæg af dobbeltspor.  

Der skulle gå 75 år, førend det blev aktuelt, --og da var broen revet ned for mange år siden ! ! ! 

4. december 1938.    Foto: James Steffensen. 

 

Næsten samme motiv:  Den nu nedrevne bro. Hvalsø.   --   11. juni 1961 (evp).

 

 

Tingerup (Midtsjællandsbanen).

"Småt, men godt" ! ! !  Det er allerede hér mange år siden, der gik en vej under broen, --og som jeg er orienteret, 
skulle den stå der endnu ! ! !   Tingerup.   --   11. juni  1961.

 

 

Ebberup (Midtsjællandsbanen).

Ebberup.   --   11. juni  1961.   ^---v

Ebberup.   --   11. juni 1961.

 

 

Bjærgeskov (Midtsjællandsbanen).

Bjærgskov.   --   11. juni 1961.

 

 

Bjærgskov-Hvalsø (Midtsjællandsbanen).

Bjærgskov-Hvalsø.   --   11. juni 1961.

 

 

Vievad bro  (Midtsjællandsbanen).

Vievad Bro.   --   11. juni 1961.   ^---v

 - - -

 

 

Jystrup (Midtsjællandsbanen).

Jystrup.   --   11.  juni  1961.

 

 

Sydbanen / Hovedvej 1 v. Ringsted.   (Midtsjællandsbanen).

Viadukten over hovedvej 1 (København - Korsør), set i retning mod København.   --   Formentlig er en inspektions-kolonne på vej mod Ringsted før banens indvielse.

Foto: Vor Stand.

 

 

Bøstofte v. Ringsted  (Midtsjællandsbanen).

  <---  Bøstofte.   --   11. juni 1961.   ---v

 

 - - - 

 

Midtsjællandsbanen / Vestbanen v. Ringsted.

Skæringen  med  Vestbanen.   --   Omkring indvielsen ?   Foto: Vor Stand.

 

Skæringen med Vestbanen.   --   4. december 1938.   Foto: James Steffensen.

 

 

 

 

Susåbroen  --  "der er højt ned."  (Sydbanen - Sjælland)

DSB MX 1020 med persontog på Susåbroen ved Vrangstrup, på vej mod Næstved.
28. august 1980.  Foto: Johnni Lassen.

 

De største problemer ved strækningen Ringsted--Næstved opstod ved bygningen af broen over Susåen, nord for Vrangstrup.  Banen blev ført over åen på en hvælvet bro af jernbeton med en spændvidde på ca. 20 m. På begge sider af broen skulle der foretages store opfyldninger til de 15 m høje dæmninger, men i 14 meters højde gav engbunden efter, broen revnede og måtte rives (sprænges) ned og opføres på ny.  

 

 . . . og set nede fra evp´s kano:

 

Susåbroen v. Vrangstrup.  -  12. september  1981.  ^---v---^ 

 - - -

 

2013.

Vestsiden af Susåbroen med en vandfattig å nedenunder.   --   11. juni  2013.  Foto:  Tommy Nilsson.

 

Et regionaltog triller over broen i moderat fart.   --  Om der er fast hastighedsnedsættelse på broen kan en lokofører sikkert oplyse om.   --   11. juni  2013.  Foto: Tommy Nilsson.

 

Susåbroen på 800 meters afstand med en 200 mm tele.   11.  juni  2013.  Foto: Tommy Nilsson.

 

Her er broen set fra øst.  Det kneb lidt med motivationen til at kæmpe mig igennem en rapsmark for at få et bedre billede.

11.  juni  2013.  Foto: Tommy Nilsson.

 

 

Hjort-Lorenzen-bro for Høm-Englerup-vejen. (Sydbanen - Sjælland)

Midtsjællandsbanen. Havrebjerg huse, Skellerød.  25. juni 1992.

 

 - - -

 

Bro for Høm-Englerup-vejen over Sydbanen ca. 5 km SV for Ringsted.   --   29. september 1997.   ^---vv

Robert Storm Petersen har engang forfattet en "læresætning": "Når et legeme nedsænkes i vand, -så ringer telefonen", . . .

. . . hvilket her kan "oversættes" til: "Når en lille Mascot parkeres i to minutter, mens "føreren" tager et billede af en bro, . . .

 . . . så kommer der en traktor ! ! !  - - - - - - - - - - - - - -  ---^

"Lige til modeljernbanen"

 

 

Lille skæring med Sydbanen (Rislev, n.f. Næstved. Sjælland). 

Lille jernbaneoverføring over vejen fra Rislev mod Næstved-Ringsted-vejen, ved en lille gård / landsby, 
Køberup, ca. 1 km NØ for Rislev.   --   29. september 1997.

Bemærk den "S-kurve" gennem "hullet":   "Lige til modeljernbanen".

 

 

Storstrømsbroen og Masnedø færgehavn.  (Sydbanen - Sjælland.)

 

DSB. Storstrømsbroen og Masnedø færgehavn.   --   November  1959.

 

 

Masnedø færgehavn.   --   November  1959.

 


Storstrømsbroen og Masnedø færgehavn.   --   November 1959.

 

 

Storstrømsbroen   --   2020.

Storstrømsbroen set mod syd,  landfæstet på Masnedø.   --   6. august 2020.

 

 

TAK til "Vor læser" for det fremsendte billede.   --   Andre gerne at gøre ligeså.

 

 

 

 

 

Skælskør-Dalmose.

Marbæk rende  (Sønder Bjerge-Dalmose).

Marbæk Rende  ^---v
 . . .
 
 

 

 

 

Privatbaner.

 

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane.

 

St. Hestehave trb.  --  km xx.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Hestehave trb.   --   Maj 1967.  ^---v

 

 - - -

De gamle farvefotos kunne godt have været bedre, --men sådan er det.  Vi falder alle af på den, langs hen ad vejen (banen)   

 

 

 

 

Helsingør-Hornbæk Gilleleje Banen.

Marienlyst trb.

 

 

Broen ved Marienlyst trb.

Arkiv: evp.

 

 

 

Lyngby-Nærum Jernbane.

Ørholm

Sm-skinnebus på vej mod Jægersborg.   --   29. december 1964.   ^---v

 - - - 

 

 

Mølleåen / Mølleåbroen.

(Ravnholm/Lundtofte-Nærum).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNJ.  Mølleå-broen, set  mod Jægersborg.   . . .   --   1. januar 1963.     ^---v

 . . . og mod Nærum.    --   1. januar 1963.

 

 

 

 

 

 

 

Stubbekøbing-Nykøbing F-Nysted Jernbane.

Stubbekøbing.

Fribrødre Å.Det trediesidste tog mod Nyk. F. 
(Stubbekøbing afgang kl. 17.30) under udkørsel -og passage af Fribrødre Å- den sidste driftsdag, 31. marts 1966.


 

Broen ved Grønsundvej.
Udateret postkort.
Lokalhistorisk Arkiv, Stubbekøbing.

 

 

 

Flintinge - 7,0 km fra Nykøbing F.


Udflugtstoget er på vej gennem vejoverføringen umiddelbart nord for Flintinge station ...

 

 

Tak til:   Jesper Reinfeldt, Johnni Lassen, Lars Møller Jensen, Niels Munch, Per Bjørn Pedersen, Per Alstrup, Steen Larsen, Svend Brandt Jensen og Tommy Nilsson.

 

 - o -