Ø- og genvejs-færger.

 

Færgen Femøsund (en af dem :-).

 

 

I slutningen af 1950´erne var vi en mindre gruppe DMJK-medlemmer *), der ofte tog på nogle private ture til forskellige "jernbanemål".

 

En af disse ture gik til Lolland med henblik på fotografering af roebaner, men på hjemturen kørte vi lige et smut forbi Bandholm, for at se hvordan, der så ud dér:

Nogle af mine fotos viser denne lille, ældre færge:

 

 

*)  I det store og hele de senere medlemmer af "Signalpostens" redaktion.

 . . .

Femøsund.  Bandholm.   --   Nov. 1959.   ^---v

 . . .

 . . .

 . . .

 

Byggeår:  1931.

Værft: Christiansens Stålskibsbyggeri, Marstal, som byggenr: 44.


Mål ved bygning i 1931:


Længde: 23,23 m.
Bredde: 6,7 m.
Dybgang: 2,07 m. 
Fart:  10 knob.
Passagertal:  300/48. 
Biler: 10. 

 

Navne:

    Vemmenæs - 1953-63
    Femøsund - 1963-91
    Gullmarsfärjan II - 1991-98
    Ängsholmen - 1998-2000
    Tivoliexpressen - Nov. 2000
    Emelie av Hammarbyssjöstad -

som jeg læser det - eksisterer færgen altså endnu.

 

Læs mere om færgen,  se andre -nye og gamle- fotos:

http://www.fjordfaehren.de/ssf/foto/vemmenaes1931.htm

 

Tak til Niels Munch.

 

 - o -

 

 

NBNBNBNB  4.6. 2012. -----v

 

 - o -

 

 

 

Færgeoverfarten:

Kulhuse-Sølager. -- 1966.

 

 

 

Når man skal fra Ballerup til Hundested, kunne -og kan- det være en smutvej, at køre over Frederikssund - Jægerspris til den lille "genvejsoverfart" Kulhuse-Sølager, --og smutvejen kan endda stadig klares med den samme lille, men moderniserede færge:

 

 

 

 

 

M/F Columbus :

M/F Columbus. -- 28. oktober 1966. ^---v

- - -

 

Skibsværft / byggested: Frederiksstad, Norge.
Byggeår: 1947 til sejlads på Oslofjorden som ”VAKRE MAREN” 1962: Kulhuse – Sølager.
Byggemateriale: Stål
Maskine: 2 x Volvo Penta, hver 135 HK (1988).
Færgen ses her ved anløbsstedet i Sølager.

 

Avisudklip juni 2005. . . . . . . . .

1966-billet: En Mascot + 4 personer, Kulhuse-Sølager:
En enkelt tur: Kr. 10,-, men det varer også kun få minutter.

Årsagen til avisudklippet var, at de aktuelle kommuner to-tre år tidligere ikke ville gå med til en forhøjelse af det kommunale tilskud til driftens opretholdelse. Derefter blev færgen solgt og var væk fra overfarten et par år, men kom altså tilbage i 2005. Tilbagekomsten skete dog til en ganske anden pris, end man tidligere ikke kunne blive enige om ! ! !

 

Sejlplan for overfarten: Kulhuse - Sølager, 1966.

. . . . . . .

 

 

 

. . . . . M/F Columbus. -- 28. oktober 1966.

 

 

- o -

 

 

Sydfynske Dampskibsselskab  --  SFDS.

D/F "LANGELAND",  Svendborg.  I baggrunden  M/F "HÄLSINGBORG".   --   15. juni 1960.   ^---v

 

 

Færgen ÆRØSUND:

(22.  juli  2014)

Færge ved at blive tømt

Frivillige hjælpere gik lørdag igang med at tømme den tidligere Ærø-færge, Ærøsund for løst inventar.

Ærøsund skal sænkes i det Sydfynske Øhav udfor Ballen og fungere som et kunstigt rev.

Inden da skal den tømmes for alt inventar, redningsveste, og hvad der ellers er ombord.

Derfor gik frivillige fra dykkerklubberne Dråben og Delfinen lørdag igang med at tage alt det løse.

Senere skal professionelle folk igang for at fjerne alt miljøskadeligt ombord, såsom asbest, olierester, maling og andet.

TV2-FYN.  --   22.  juli  2014.

 

 

 

 

S/S  SKJELSKØR.  Roskilde.   --   Juni 1974.

 

 

 

 

 

Sallingsundoverfarten:  Pinen(Glyngøre) - Plagen(Mors).

 

Intet varer evigt, --heller ikke et par gode dage på Mors, -på og omkring jernbanestationen.  Det går atter hjemad . . .

dennegang dog i sol og farver ! ! !

 

M/F PINEN i lejet i Plagen.   --   13. juni 1976 . . .

 

 

M/F PLAGEN i lejet i Plagen.   --   13. juni 1976 . . .

 

 

 . . . og dem begge:  Tv. PLAGEN og th. PINEN, set fra M/F  GAMMELØR, på vej mod Pinen.   --   13. juni 1976.

 

Som dagen før mødte vi M/F LEGIND BJERGE midtvejs på Sallingsund med den kommende bro som baggrund.

13. juni 1976.   ^---v

 

 

 

Anløb af lejet i Pinen: M/F SALLINGSUND ligger der allerede.   --   13. juni 1976.

 

 

M/F SALLINGSUND, Pinen.   --   13. juni 1976.

 

    

"Frisk luft til lungerne, det er godt for ungerne" . . .   M/F  GAMMELØR.  Pinen.   --   13. juni 1976.

 

 

 

 

 

Assens-Baagø-færgelejet.  Assens.   --   21. august 1977.

 

 

----------------------M/F "SØNDERJYLLAND" ankommer til Assens med sukkerroer . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/81.ii.09%20m-f-soenderjylland-.assens.nov..1959.jpg

. . . desværre pr. "gummitog", . . . 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/b-81.ii.10%20ladvg.%20m.%20roer_traekkes_i_land.assens.nov.1959..jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/b-81.ii.11%20m-f%20-soenderjylland-.nov.1959.jpg

. . . der her bliver trukket land med et spil. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     November 1959.