Frederiksberg-Vanløse-Hellerup.

 

 

Frederiksberg.   --   Km. 0.

 

 

 

Flintholm.   Km. 1,6.

"Standardiserede" signaler (baggrundsplader), men i en lidt utraditionel opstilling:

Indkørselssignal til Flintholm, mod Vanløse.   (Fotograf ukendt)

Det midterste signal er hævet lidt i forhold til de to ydre signaler, for at tilkendegive, at der er tale om den mest lige / mindst krumme togvej gennem stationen.  Andre hævder, at det er for at tilkendegive, at dette signal gælder for S-togene på den pågældende. 

Forholdet synes ikke omtalt neder i den relevante litteratur - tilsyneladende kun omtalt efteogle str "mund-til-mund"-metoden,  --- og dog . . . 

 

 

 

 

 Vanløse.   --   Km. 2,7.

Vanløse station under ombygning, efteråret 1931 - set mod NV (Ballerup/Frederikssund) ---^ og mod SØ (Frederiksberg)---v.

Fotos: J. Steffensen.

. . .

.

Samme motiv som ovenstående, men 9. juni 1951.

Fotograf ukendt

.

------------------------

 

Flintholm-området.

Oversigt over sporene i Flintområdet.   

 

-------------------- 

 

 

 

C.F. Richsvej.   --   Km. x,xx.

(Midlertidig station )

Den midlertidige station  C.F. Richs Vej markeret med rødt CFR. ^---

 

"Stationen" / standsningsstedet var en midlertidig endestation på den gamle Godsforbindelsesbanen / S.togs-linien "F", Ringbanen (kært barn har mange navne). Den lå en kort periode nord for C. F. Richs Vej kort før Vanløse Station. Stationen åbnede 2. februar 2002 og lukkede samtidig med den nye Flintholms åbning åbnede d. 24. januar 2004.

Stationen opførtes i forbindelse med banens omlægning til ny S-bane til Ny Ellebjerg, og ændringen af linjeføringen gik ud på, at den nye S-togsforbindelse (Hellerup-Nørrebro-Ny Ellebjerg) ikke længere skulle køre til Vanløse station, men fremover til den store nyge omstigningsstation, den nye Flintholm station. Den midlertidige C. F. Richs Vej station blev således en midlertidig omstigningsstation for S-togsoassagerer til/fra F-linien (Frederiksberg) og Frederikssundsbanen (København H / Ballerup / Frederikssundkun).  I de ca. to år omlægningen varede, var der busforbindelse til/fra Vanløse station.

Stationen blev udført i træ, på vanlig "trinbræt-manér", og ved nedlæggelsen to år efter, blev materialerne genbrugt til Ny Ellebjerg midlertidige station i den anden ende af strækningen.

Ifølge trafiktællinger var antallet af dagligt afrejsende med S-tog: 2002: 812 / 2003: 895.

"Stationen" / standsningsstedet var en midlertidig station på den gamle Godsforbindelsesbane / S.togslinien "F", Ringbanen (kært barn har mange navne). Den lå nord for C. F. Richs Vej kort før Vanløse Station. Stationen åbnede 2. februar 2002 og lukkede samtidig med den nye Flintholms åbning åbnede d. 24. januar 2004.

Stationen opførtes i forbindelse med banens omlægning til ny S-bane til Ny Ellebjerg, og ændringen af linjeføringen gik ud på, at den nye s-togsforbindelse (Hellerup-Nørrebro-Ny ellebjerg) ikke kom til Vanløse Station, men den store nyge omstigningsstation blev den nye Flintholm station. Den midlertidige station var således kun for at betjene lokalområdet med S-tog efter nedlæggelsen af sporet mellem Grøndal og Vanløse, indtil Flintholm stod færdig.

Stationen blev udført i træ, på vanlig "trinbrætmanér", og ved nedlæggelsen to åtrefter, blev materialerne genbrugt til Ny Ellebjerg midlertidige Station i den anden ende af strækningen.

Ifølge trafiktællinger var antallet af dagligt afrejsende med S-tog: 2002: 812 / 2003: 895.

C.F. Richs Vej, --midlertidig endestation ved C.F.R.Vej under ombygningen / ny-anlægget af F-linien til den ny strækning Ny Ellebjerg-Hellerup i begyndelsen af 2000´erne.

20. april  2003.   --  Foto:  Hans Andersen.   ^---v 

 

 

 

 

 

Grøndal.   --   Km. 3,7.

Vanløse-Flintholm-omraadet.  POLITIKEN.  Ca.1952.

Drifts-stationen  Grøndal  markeret (desværre med rødt "G"  --

 -----^  grønt ses ikke så godt).

Daværende Grøndal station var kun såkaldt "driftsstation", dvs. ikke et standsningssted, men et sted på fri bane, hvor strækningen deltes, her i tre retninger:  <--- Mod Frederiksberg /  ^--- Mod Vigerslev /  Mod Vanløse --->

[image]

Grøndal (drifts-)station.   --   1. september 1957.  Gennemkørsel mod syd, til Vigerslev,

Det hævede signal gælder for den mest lige / den mest rette togvej gennem stationen, der samtidig også er (var) togvejen for S-togene til Vanløse.

Lanternefarver: Rød/grøn -- Brandgul/grøn).   Bemærk arbejdsplatformen bag på den viste "signalgruppe"  --  der har sikkert ofte skulle skiftes overbrændte lamper.

 
 
 
 

 

Godthaabsvej / Grøndal.   --   Km. 4,2.

(Fra 28. september 1996 ændredes navnet til Grøndal, efter det omkringliggende områdes navn.

3. generations S-tog på Godthåbsvej station.   Et i retning mod Hellerup.
Foto: Hans Andersen.

 

Godthåbsvej station med den lille tilknyttede avis-kiosk, førend denne blev nedrevet.
Foto:  Hans Andersen.

 

 

Grøndal station under ombygningen til den nye tilværelse:   Ny Ellebjerg - Hellerup.
Foto:  Hans Andersen.

 

---------

 

Grøndal   --   4. april 2016.   ^---vv

 

Strækningen taget i brug 1930,  her set mod Vanløse / syd   --   4. april 2016. . . 

 

 . . . og her set mod Hellerup / nord med viadukten for Godthåbsvej.   --   4. april 2016.

 

KS  839. Godthåbsvej  v/. S-togsstationen  "Godthåbsvej", nu "Grøndal".   --   Slutningen af april  1969.

 

 

Hus nr. 1a, 

Hus  1a.    Godthaabsvej / Grøndal.  (Vanløse / Hellerup)   --^-vv   4. april 2016 

Oprindelig tjenestebolig for stationsmesteren.   --   4. april 2016.   ^---vv

 

Hus nr. 1a er opført i 1930 . . . 

 

 

 

Fuglebakken.   --   Km. 4,9.

 

Daglyssignal af tidlig type.     S-tog-linie F krydser Borups Alle (set mod Hellerup).   --   29. august 1970.   Gunnar W. Christensen.

 

 

 

Nørrebro.   --   Km. 5,7.

  

Foto:  Gunnar W. Christensen.   --   28. febr.uar 1971.

 


Nørrebro station mellem 1930 og 1933 - Inden elektrificeringen i 1933.

 

 

27. februar 2017.

 

SHS-udflugt: S-tog 46341 ankommet til Nørrebro.   --   8. februar 1970.  Gunnar W. Christensen.

Daglyssignal af standardiseret type -- høj baggrundsplade med kun to lanterner (brandgul / grøn) og bagpå pladen -på nederste lanternes plads- en "samledåse" eller lign.

 

Ind-/udgangen.   --   29. august  2016.

 

Det gamle billetsalg  --  nu bladsalg.   --   November 2016.

 

Den gamle rejsegodsekspedition.   --   29. august  2016.

 

Trappen til perronerne.   --   29. august  2016.

 

 

Nørrebro station, set mod Hellerup.   --   29. august 2016.

 

 Set mod Vanløse / Frederiksberg.   --   6. marts 2017. 

 

Nørrebro station.  Undersiden af tøndetaget.   --   29. februar 2016.

 

Maaaaange flere fotos på "siden":  Nørrebro station 2016 / 2019.

 

 

 

 

Bispebjerg.   --   Km. 6,6.

 

 

 

 

Lersøen.   --   Km. 6,8.

 


Udkørselssignal fra Lersøen, set mod Lyngbyvej / Ryparken /

Hellerup.   --   1953.

Foto: "Jernbanekilder" / Danmarks Jernbanemuseum

 

 

 

 

Lyngbyvej / Ryparken.   --   Km. 8,2.

 

KS 8xx, Lyngbyvej ved den gamle Ryparken S-togsstation.   --   April 1969.

 

 

 

Hellerup.   --   Km. 10,0 fra Frederiksberg.

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Gunnar W. Christensen og Hans Andersen for tilladelse til brug af billeder.

 
 

. . . og glem så ikke bogen:   "S-banen 1934-2009",    bane bøger 2009,   Morten Flindt Larsen.   ISBN 978-87-91434-204.   360 sider,  23 x 24 cm. 

 

Der findes næppe noget af interesse for en S-bane-interesseret, der ikke er beskrevet i denne bog.