http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/soelyst-spor.jpg

Desværre har jeg ikke, hvis det overhovedet findes, nøjagtige sporplaner over teglværkets smalspor, endsige årstal for disses oprettelser og nedlæggelser.  På et tidspunkt købte man arealer til lergravning vest for DSB-strækningen. Heller ikke denne sporplan kender jeg pt. nøjagtigt.

Også omladesporet/-sporene på Nivaa station blev omlagt flere gange i deres tid.

Mange af de tømte og efterladte lergrave ses på nutidige landkort som søer i området.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.i.15.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

Nærmere oplysnin- ger om de små traktorer haves ikke pt, --det skulle da lige være, at der blev kørt stærkt . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.i.18.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

 

 

 

. . . selv med en mand "på bagage bæreren".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.i.22.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

Nå man ser på disse fotos, kommer trakto- rerne (med eller uden vogne) fra Sølyst Teglværk i baggrunden, mod øst, og kø- rer under denne baneoverføring (Kystbanen).


Broanlægget er opført omkring 1920 med to gen- nemkørsler, en større for en mindre vej og en mindre for tip- vognsbanen. Dette skete efter, at man havde købt are- aler vest for jernbanen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.i.20.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.i.26.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

Endnu et tog på vej mod "graven"

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.ii.28.nivaagaard_tglvk.aug.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.ii.30.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

På vej hjem med læs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.ii.32.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg. . . og her er føreren fra foto nr. 3 og 4 på vej hjem med sit læs.

 

 


Hvem kender og kan stedfæste denne gård nord for Nivå station og  øst for DSB- strækningen til Helsingør ? ? ?


Se lige herunder:

 

 

 

 

Der kom en mail:


Kære Erik.

(...)


Jeg har haft kontakt med en af de lokale Humlebæk- / Slettendrenge, der med overbevisning siger at billedet på din hjemmeside, hvor du efterlyser placeringen på et smalspor for Sølyst, er taget i overskæringen over Gl. Standvej med Sølyst Avlsgård i baggrunden.

Jeg har downloaded dit kort og indsat placeringen på kortet – se vedlagte.
(...)


Med venlig hilsen
Carl Jørgen.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nivaa/48.i.24.nivaagaard_tglvk.aug.1958..jpg

Tomme vogne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Litteratur:

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

 

- o 0 o -