2. Vrensted - Aabybro.

 

 

VRENSTED - 30,3 km fra Hjørring.


.


Stationsbygningen set mod nordøst
.... incl. varehuset.


Stationsbygningen set mod sydøst
incl. varehus.

Sydøstgavl og vejfacade.

 

 

 

INGSTRUP - 33,6 km fra Hjørring.

 

.

Stationen set mod nord

Stationsbygningen set mod syd .....
........... incl. varehuset.

Nordgavl og vejfacade.

 HJERMITSLEV - 36,6 km fra Hjørring.


Sporplanen i 1963, men først nogle tidligere fotos fra stationen fra før dette tidspunkt:

Hjermitslev station, 1917...

... og i 1925 (set mod hhv. nordøst og nord - Toget er således på vej mod Aabybro).

Stfst.Tage Jacobsen og hustru

... og "Jacobsen" (samme Jacobsen ???)

Hjermitslev st, udateret foto.

Ovenstående fotos: Arkiv: Egnssamlingen i Saltum v. Lisbet Thorendal.

 


Stationen set mod nordøst.

Stationen set mod sydøst.

Varehus og stationsbygning.

Sydgavl og vejfacade.

Banemærker stemplet på stationen. 

Alstrup trb.

 

.
Alstrup trb. set mod syd ......

... og mod øst ...

mens toget nærmer sig overskæringen.

 

 

 

SALTUM - 40,2 km fra Hjørring.
Saltum station ca. 1925. . . . . . . . . . .
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Saltum.


Og når vi nu alligevel er på lokalarkivet, skal vi så ikke lige se et samtidigt foto af den lokale bagervogn:Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Saltum.

Stationsbygningen set mod nord .....
.... incl. varehuset ......

og stationen set mod vest.

Sydvestgavl og vejfacade.

 

 

 

Rendbæk trb.
Trinbrættet set mod nordøst .......... og set mod sydvest.

 

.


 


PANDRUP - 45,5 km fra Hjørring.

.

Stationsbygningen set mod nordøst.

Stationsbygningen set mod sydøst.

Sydgavl og vejfacade.

.

KAAS - 48,7 km fra Hjørring.

. .

Stationen set mod nordøst.

Stationen set mod sydøst.

Stationsbygning og varehus.

Nordgavl og vejfacade.

 

 

Kaas-pakhus som hjemsted for den lokale brevdueforening  --  .2011.

Foto.Bjarne Svejstrup.   ^---v

 

 

 

Røde Hede trb.

. .

Trinbrættet set mod syd.

 


 

RYAA - 53,1 km fra Hjørring.

Forgreningsstationen Ryaa

Bemærk den lange afstand fra FFJ-sporet til indkørselssignalet for indkørsel fra Fjerritslev mod Aabybro.


Dette ses også tydeligt i baggrunden
på det efterfølgende billede over HLA-sporet mod Hjørring, midt i billedet (lige herover).

HLA-perronen for denne banes tog .....

..... mellem Hjørring og Aabybro, .....

..... med den lille signalpost.

St.bygningerne set fra FFJ-perronen.

Signalposten set mod vest (Hjørring),

.....mod øst (Aabybro/Aalborg).....

..... og tilsidst set mod syd.

.

Pumpehuset ved Ryå . . . . . . . . .
var placeret ved siden af broen over Ryå mellem Aabybro og Ryaa. Her pumpede man vand op til damplokomotiverne, hvis de manglede sådant !

Foto: Arkiv: Ib Lynge.

 

 

 

AABYBRO (FFJ) - 54,6 km fra Hjørring.

FFJ, Aabybro, .....

..... en helt anden type station.

Stationen set fra "gaden".

Bemærk "den evindelige" postbil.

St.terrain set mod Ryaa (Fjerritslev/Hjørring).


 

- o 0 o -

 

 

Tak til:   Bjarne Svejstrup  og  Egnssamlingen i Saltum v. Lisbet Thorendal.

for fotos og oplysninger.

Litteratur / kilder.

”Signalposten”, 5. årgang, 1969, nr: 1, 2 og 3.

”Hirtshalsbanen, 1925 – 19.december – 1965”, mindre jubilæumsskrift udgivet af Jernbanehistorisk Selskab i 1965.

Ingen af disse kan købes længere, men kan dog stadig lånes på bibliotekerne.

 

På ”Nettet”:

Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum: ”Hjørring Vestbanegård” (kan evt. findes via Dansk Jernbane-Klub´s linkside).

 

SLUT

Tak fordi Du fulgte med så langt. 

- o 0 o  -