Driftsmateriel.

 

 

Igen skal det fastslås, at der ikke med denne ”side” er nogle ønsker om at gå de allerede udgivne bøger og deres forfattere / forlæggere i bedene, hvorfor jeg foreløbig vil henvise til litteraturhenvisningen sidst på ”siden”.

 

Dog, ganske kort:

Til banens åbning anskaffedes kun to små damplokomotiver, fire person- og rejsegodsvogne, to post- og rejsegodsvogne, seks lukkede og syv åbne godsvogne. Disse anskaffelser viste sig hurtigt for små, hvorefter man to år efter anskaffede yderligere et damplokomotiv af samme fabrikat og type som de to først leverede. Herudover anskaffedes en personvogn og syv godsvogne. I 1904 anskaffedes yderligere et damplokomotiv af stort set samme fabrikat som nr. 1-3.

 

HJB nr. 2 ”Bjerreherred” 


Alle 4 små maskiner hed Bjerreherred, medens "HJB" var banens forkortelse i de første år.

Banens femte lokomotiv, en Orenstein & Kobbel-maskine, købtes brugt fra Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ). Efter overgangen til dieseldrift udrangeredes og ophuggedes alle maskiner.

I 1932-33 besluttede man at skifte fra dampdrift til dieseldrift, idet man indkøbte tre Frichs 375 HK-diesellokomotiver. Disse tre lokomotiver klarede i de følgende år banens drift, indtil de -ved overgangen til skinnebusdrift- afhændedes langs hen ad vejen ved videresalg til andre privatbaner.

Som flere andre privatbaner slog HJJ sig i 1952 (også) på skinnebusdrift ved indkøb af to stk motorvogne Sm 20 + 21, senere Sm 310 og 311 + to påhængsvogne Sp 20 + 21 senere Sp 320c og 321c.

 

Banens to Sm´er på Juelsminde station, medens den ene Sp´er ses i baggrunden. Foto: P.E.Clausen, DMJK, 1957.

 

"Dagen derpå". Sp 321c + 320c . . . 

...i Juelsminde d. 29. september 1957, dagen efter banens nedlæggelse.

.

 

Person- og godsvogne m.v.

Vedr. person- og godsvognsmateriellet vil jeg -som allerede nævnt- henvise til den aktuelle litteratur, se nedenfor.


En af banens åbne godsvogne, HJB K 121,
Fabriksfoto.

.

Kun én godsvogn skal omtales nærmere her, omend jeg først havde lejlighed til at fotografere den, efter at den var overtaget af Hjørring Privatbaner og kørte bl.a. på Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane som påhængsvogn for skinnebusserne dér:

 

HBS G 100 og 101 >< Q 258 og 295 >< HJJ JSF 348 / HP IF 194.

Oprindelig er denne og en tilsvarende vogn bygget -uden vognkasser- til Horsens–Bryrup–Silkeborg Jernbane (HBS) som G 100 og 101 med en akselafstand på kun 2,5 m og en bundfalde på 9,75 m2. Her de skulle være mellemvogne (koblingsvogne) mellem Horsens–Tørring Banen´s (HTB) og HBS´s normalsporede transportører (lave ”undervogne” til transport -på normalspor- af banernes smalsporede materiel) og DSB´s normalsporede materiel på Horsens havnebane.

Ved de to baners ombygning til normalspor i 1929 blev vognene overflødige, og blev hos Vognfabrikken Scandia forsynet med QA-vogns-lignende vognkasser med en lasteevne på 8 tons. Imidlertid var vognenes korte akselafstand et problem, idet de let kom i slinger, og derfor højst måtte køre 45 km/t.

Man havde imidlertid et ønske om, at kunne bruge dem i persontog som reservepakvogne i mindre motortog, hvorfor man måtte forlænge vognenes akselafstand. Dette skete ved at forlænge hoveddragerne midt på og derved øge akselafstanden til 3,66 m, hvorefter vognene måtte køre op til 60 km/t.

Ombygningen gjorde imidlertid undervognene for lange i forhold til vognkassen og dette ”overskud” blev derfor benyttet til 2 ca. 50 cm lange (brede) plankebeklædte platforme. Samtidig fik vognene deres karakteristiske, lidt besynderlige udseende. I 1952/53 blev vognene omlitreret således: G 100 blev til Q 258 og G 101 blev til ukrudtsprøjtevogn nr. 295.

HBS og HJJ (Horsens-Juelsminde Jernbane) foretog i 1954 en byttehandel, hvorved HJJ afgav sin Qa vogn, Q 352 (opr. HTB F 62) til HBS, hvor den blev litreret Q 258 II. Til gengæld fik HJJ den ”gamle” Q 258, ex. G 100, og den litreredes her ISF 348.

Denne byttehandel skete fordi HJJ -til deres skinnebusser- manglede en ”hurtigtkørende” bivogn til fisketransporter fra Juelsminde. Vognen blev derfor -udover standardkoblingerne- forsynet med skinnebuskoblinger, ...

 

Det særlige koblingsarrangement. 
Foto: Erik Schou Andersen.

... tremmegulv og afløbsrør, ligesom den -udvendig- blev malet hvid med den store torsk og teksten ”spis Juelsminde Fisk”. Den fik senere også en ikke en ikke internationalt godkendt G- og P-trykluftbremse.


HJJ ISF 348, juni 1957. Foto. P.E. Clausen,DMJK.

 

 

Nu HP IF 194, Hjørring. 
Foto: P.E. Clausen, DMJK.

 ... og i Hjørring i 1959.
Foto: Erik Schou Andersen.

Vognen blev senere malet brun ...

 

 

HP IF 194, Hjørring.   --   17. august 1963.    Fotos: EVP.   ^---v

 

... og udrangeredes i 1965, men blev dog først ophugget i 1968.

.

 

En anderledes ”trist” skæbne fik HBS G 101, der som tidligere nævnt blev ombygget til ukrudt-sprøjtevogn HBS nr. 295. Ved denne ombygning fjernedes hele den ene gavl, medens platformen blev forsynet med et højt rækværk. Pufferne fjernedes og på en hylde lavt over sporet anbragte man en trætønde til sprøjtevæske. Envidere anbragte man en motor til vognens pumpe- og omrører-værk.

Til personalets ”bekvemmelighed” anbragtes en tværbænk inde i vognen, hvor der også var plads til vandtanke og andet tilbehør.


HBS ukrudtsprøjtevogn nr. 295.   Horsens, 31. marts 1967.
Foto: Erik V. Pedersen.

 

Ved HBS´s nedlæggelse i 1968 blev vognen solgt til Dansk Jernbane Klub (DJK), og henstår nu i Mariager-Handest Veteranjernbane i en noget miserabel tilstand.

 

Skematiske oplysninger om Juelsmindebanens rull. materiel.

.

Kilde (hovedsagelig): Tidsskriftet ”Signalposten”, 9. årgang, 1973, artikel af Hans Gr. Alkjær.

------------

.

I 1957 var det slut:

Det ene skinnebus-sæt (Sm 311 + 321c) solgtes efter nedlæggelsen til Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ), medens den anden motorvogn, Sm 310, solgtes til Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ).


HJJ Sm 310, Sorø station.   --   December 1957.   ^---v
 

Fotos: Erik V. Pedersen.

 

Som trafikelev på Sorø station, skete det en morgen at ”pludselig” ankom et særtog bestående af en enkeltkørende skinnebusmotorvogn på vej til Hillerød. Pludseligt var det naturligvis ikke, særtoget var formentlig tillyst i nattens løb, men som netop tiltrådt på morgenvagten, var det lidt af en overraskelse.

Til alt held var fotografiapparatet også med på arbejde denne dag, så om end vejret og tidspunktet på dagen ikke var med mig, så kom der da et par billeder ”i kassen.”

Den sidste Sp´er (Sp 320c) blev solgt til Nordfynske Jernbane (NFJ).

 

 

- o 0 o -

 

 

 

 

 


Forrige side: Horsens-Juelsminde Jernbane.
Næste side: HJJ - Stationer.