31. december 2015 - Nytårsaften.        

 

En "DSB-specialitet":  "Special-Ms-lyntoget" 605, 606 og 607.

Noget helt specielt var dette ellers udrangerede lyntog, der i et stykke tid blev anvendt som belastningstog: Ms 405-Aa 433-Ms 406, her dog litreret ”Specialvogn 605-607-606”. Nedenstående fotos viser 605 forrest, herefter 607 og tilsidst 606.

Efter større reparationer/renoveringer af motorlokomotiver foretog man en prøvekørsel med disse lokomotiver. Ofte havde man en stamme af ny-revidere/-renoverede personvogne stående, kørt ud på arealet til prøvekørsel, og som man kunne benytte som belastningsvogne, ---men i andre tilfælde var der ingen, --og så var "rådne dyr gode".  Derfor fandt man på -i stedet for- at benytte dette lyntogssæt til formålet, --det var altid ”hjemme”.

DSB lyntoget MS 405 / Aa 433 / Ms 406 som "specialvogne" (belastningsvogne) på København Gb, udfor Centralværkstedet (anes til venstre, bag plantevæksten. I baggrunden -mellem  -----^----- materiellet herover-
ses Emballagepladsens ekspeditionsbygning).  Her på sporene blev / var meget materiel stillet ud til "dø-ning" inde på Centralværkstedets afbrændingsspor ca. 100 m bag fotografen.

(Ms) 605 som del af belastningstoget, Cvk. Kh. 11. januar 1972.   ^---vv

 . . . (Ms) 605 som del af belastningstoget, Cvk. Kh. 11. januar 1972. 


(Nogle af fotografierne har været vist tidligere -ved "sidens" begyndelse-, men ikke dem alle og i en langt mindre størrelse.)


(Fortsættes.)


      30. december 2015.

Diverse:    --   1960-65.

Holstebro, Mo under udkørsel mod Vemb.   Aarstal ???    Foto:  Kurt Otzen.

 

Cinderkokstoget.

Cinderkokstoget.   --   September 1963.   Foto:  Kurt Otzen.     ^---v

Cinders, 

pl. [ˈsen'dərs] (fra eng. cinders, flt. af cinder, sa. ord som Sinder). Navn paa en slags meget tætte, lidet svovlholdige koks. Fremstillet af stenkul som varmes op til meget høje temperaturer, uden at de kommer i berøring med luft.  Dampskibene fyrede f. eks. med Cinders og ikke med almindelige kul.

Sat af på sidesporet.      Foto: Kurt Otzen.

Se evt. mere på:  "Fynske Billeder":  http://www.fynskebilleder.dk/billede/6764?page=76&showperpage=36

 

Korsør i modlys.   --    1964.      Foto: Kurt Otzen.


Lollandsbanen / LJ Ys 83.   Årstal ???  Foto:  Kurt Otzen.


Amagerbanen, AB,  lige før overkørselen v. Italiensvej.   --   Aarstal ???   Foto:  Kurt Otzen.


Tak til Kurt Otzen.

 


29. december 2015.

Vemb station.    1962 -  ?

MB-lyntog  (MB 415 ?).  Vemb.   --   1962.  Foto: Kurt Otzen.


Vemb station.   --    1965.  Foto: Kurt Otzen.


Vemb station.  --    1966.  Foto: Kurt Otzen.


Vemb station.  --    1966.  

I baggrunden -mellem bygningen og trækvognene til højre-  anes VLTJ - Vemb-Lemvig Thyborøn Jernbanes spor. Foto: Kurt Otzen.


MA 463.  Vemb.   --   Aarstal ?   Foto:  Kurt Otzen.

 

Tak til Kurt Otzen.

 

 

 

28. december 2015.

"Bræjking nøws"

 

 

Jeg har netop hørt i min "øresnegl", at det lykkedes Frilandsmuseet at få lagt det midlertidige tag på Øresundsvej station inden juleferien. Dermed slap man for følgerne af alt det regnvand, vi fik for et par dage siden.   

 

Museet er lukket i vinterhalvåret, så fotografering må vente nogle dage, til der atter arbejdes på stedet.

 


 - O - Lige til modeljernbanen: DONG-transformatorstation, Ballerup.   --   2015.


DONG-trsfst. 6169.  Ydergårdsvej.  Ballerup.   --   11. august 2015.   ^---vv    (Mål i cm - 1:1)


 

 

DONG-trsfst. 6169.  Ydergårdsvej.  Ballerup.   --   11. august 2015.

 

Lige til modeljernbanen.


 

 

 

27. december 2015.  (netop vejr til at lave hjemmesider)   

Lige til modeljernbanen:  Bus-læskur.  Bogøgårdsvej  v. Ganløse.   --   2015.

Bus-læskur.   Bogøgaardsvej  v/ Ganløse.   --   2015.   ^---vv

 
Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der . . . 


 

Det ene tilbageværende sæde / bænk.   ---^       Bus-læskur og stoppested.   Bogøgaardsvej  v/ Ganløse.   --   2015.

 

Lige til modeljernbanen.

 

27. december 2015.

Herstedøster kirke.   --   2015.

Herstedøster kirke,  kapellet.   --   10. august 2015.   ^---vv

 
  "Seneste nyt."
 
 
 
Ældre "nabohus" v. Herstedøster kirke.   --   10. august 2015.

Se mere om kirken:  Danmarks Kirker, Nationalmuseet:

http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/kob_amt_478-486.pdf

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

26. december 2015  (netop vejr til at lave hjemmesider  :-(  )

Lige til modeljernbanen:  Bus-læskur.  Bogøgårdsvej  v. Ganløse.   --   2015.

Bus-læskur.  Bogøgårdsvej  v. Ganløse.   --   4. oktober 2015.   ^---vv

 

 

I dette ekspl. var der kun bænk i den ene (venstre) side, men det er nok mere udtryk for et tidligere hærværk.  I Ganløse by sås et par andre -pænere vedliogeholdt og- med bænke i begge sider.  I de øverste felter var der isat gennembrudte jernplader (strækmetal ???), men der har vel engang været glas i (da de blev opstillet i tillid til det gode i menneskene) :-(

 

De gennembrudte plader   ^---v

Den øverste svarer til en hel plade. Kan måske scannes/kopieres ned til relevant modelstørrelse og udskrives ???

 
Lige til modeljernbanen.
26. december 2015.

Herstedøster kirke.   --   2015.


Herstedøster  --> .   --   10. august 2015.


Herstedøster kirke.   --   10. august 2015.   ^---vv


Mange gamle kirker er alt andet end symmetriske / mere eller mindre "skæve" i deres opbygning. 

Her er det dog ikke kirken, der er "skæv", men billedvinkelen / fotooptagelsen, der er det.  

Eet skridt længere  til højre, og en husgavl ville være kommet i vejen for optagelsen.
- - - . . . . . . . . . . . . . 
25. december 2015.

Lige til modeljernbanen:  En bænk.   --   2015.

En Ganløse-bænk (Egedal Kommune).   --   2015.   ^---vvBænken ses i flere længder, fra 200 - 230 cm,   --   denne 200 cm.

 

Bemærk, at siddeplankerne er smalle, men kraftige - rygplankerne højere, men tyndere.


En Ganløse-bænk.   --   2015.


Lige til modeljernbanen.


 


24. december 2015.

Diverse "opsamling".

DSB  Ms 401 ---^  og  402 --v.  København H.   --   August  1973.

Som det sikkert er de fleste faste læsere af "siden" bekendt, blev det dette tog, der overlevede kassationen og udrangeringen af de første danske lyntog.


 

Tog til tiden . . . 

 . . . her under udkørsel. 

Lyntoget "NEPTUN" afgang fra København H kl. 7.55.


------------


DSB traktor 6.  Centralværkstedet,  København.   --   15. marts 1972.


Dybbølsbro station.

Nyt S-tog på prøvekørsel,  Dybbølsbro.  August 1972.


I begge tilfælde  ^---v  er det ikke fotografiernes hovedmotiv man skal bemærke, men derimod Champignon-læskurene, der var opstillet en periode, mens man opførte den nye ø-perron beregnet til standsende tog på begge sider.  Da jeg var der ænsede jeg ikke "boble-skurene" - der skulle gå 42 år, og S-togene er forlængst udrangerede.

Når billederne bringes her, er det mere for at vise læ-skurenes berettigelse også til jernbanebrug, og dermed:

Lige til modeljernbanen.

(Skurene har været benyttet flere andre steder ved både DSB og privatbanerne -- det håber jeg, at "vi" kan komme tilbage til).

Ny type læskur, Dybbølsbro.   --   August 1972.

( . . . og så nedløbsrør der har udløb 5-7 cm over perronens planker ! ! !  Hvad om de var ført lige ned under plankerne -midlertidig perron eller ej- så undgik man både evt. vandskader eller evt. isbelægninger ved vintertide

Jeg er opmærksom på mellemrummet mellem plankerne, men når noget kan gå galt, så . . . ! ! ! )


  

              


Med nedenstående "foto" vil jeg ønske:

Samtidig vil jeg holde juleferie -stort set- resten af december.

Når aktiviteten på "siden"  genoptages, bliver det nok på en lidt anden måde:  "Dagens fotos" må nok forventes at blive til "Næsten dagens fotos".  "Siden nedlægges ikke, men jeg vil ikke love lige så mange opdateringer (alt efter vind og vejr  ) ligesom tidspunktet på døgnet -for nye fotos- vil blive noget mere, når det passer lidt mere ind i dagens rytme.


 


23. december 2015.

En færgelejegalge på vej til aftægt.   --   1973.

Nedtaget færgelejegalge på godsvogn  (DB ?) Kbs 334 4 340-1
v.  Centralværkstedet, København.  --   August 1973.   ^---vv 

 


 

 


 

 

 

. . . og hvis nogen skulle have glemt, hvad sådan en brugtes til:

M/F "MORSØ",  Nykøbing Mors.    --  12. juni 1976.

 

---------------------------------------      

 

 

 

 

 22. december 2015.

Maskindepot Gb, Kuludleveringsanlægget / kulbroen under nedbrydning. 1973.

DSB D 825,  Mdt.Gb.  September 1973.

I baggrunden aner man, at kuludleveringsanlægget er under nedbrydning og bortskaffelse.

 

Mdt.Gb.  Kuludleveringsanlægget nedbrydes.  --   September 1973.   ^---vv


"DONK"   (eller hvordan det lyder)   og den sidste bue er på vej ned ! ! !

 

 

Mdt. Gb.  Kuludleveringsanlægget / kulbroen nedbrydes.  --  Støvet har lagt sig, -- den sidste bue er væk ! ! !
September 1973.


Se flere -tidligere- fotos på:   Maskindepot Gb, København. 
21. december 2015.

Lidt "overfladisk jernbanearkæologi" ved Svebølle.   --   2015.

Såmænd "bare" et par forhenværende hegnspæle, men . . .    27. april 2015.  Foto. Flemming Paulsen.   ^---v

. . . jeg sender ofte sådanne pæle en tanke, når jeg på modeljernbaneanlæg (1:87) ser dem udført af tændstikker.

Det bør være flækkede pinde fra haven / skoven og så tilpas tynde. Tændstikker er alt for voldsomme i 1:87.

Til gengæld er det tydeligt, at der er fire tråde i hegnene.  Man regner ofte kun med tre, fordi den nederste tråd sidder så langt nede, at den ofte er dækket af plantevæksterne.

   Sporet nederst er set i retning mod Kalundborg.

Efterladt bardun (?) for Svebølle´s forhenværende indkørselssignal (vingesignal / armsignal) til det gode gamle Siemens-Halske-apparat.   Det var sager ! ! !   ^---vv

 

Her er det også kraftige sager ! ! !   --   27. april 2015.  Foto. Flemming Paulsen.


Tak til Flemming Paulsen.


 

 

 

Giv en bog som julegave:

Har Du købt én til dig selv ???   

 

Ellers er her nogle forslag:


 

Øhavsfærger."FÆRGEFART og Det Sydfynske Øhav er uløseligt forbundet. Sømil for Sømil.

I "Øhavsfærger" rapporteres fra sejladser med alle 11 færgeruter i og omkring Øhavet. Oplev bl.a. overfarternes arbejdende besætninger på dæk, kommandobroer og i maskinen. Kik også ned i dampernes simple mekanik og kom tæt på de nyeste færgers topdigitialiserede hav af instrumenter. 

Bogen fortæller også om genbrug af øhavsfærger på havbunden, hos skrothandleren eller til nye formål.

"Øhavsfærger" opridser historien om farvandets fire betydeligste færgerederier fra storhed til slutning, og 150 års færgehistorie listes op år for år.

Læs også om "Den Store Sydfynske Øhopper" - en rapport fra en unik dag med 12 ø-visitter og sejlads med fem øfærgeruter.

"Øhavsfærger" lægger fra land med 800 billeder, kort og tegninger fra fortid og nutid. Velkommen om bord !"


Rudkøbing-Strynø,   Spodsbjerg-Tårs,  Marstal-Birkholm,  Svendborg-Hjortø,  Svendborg-Ærøskøbing,  Svendborg-Skarø-Drejø,  Sundfarten i Svendborgsund,  Faaborg-Søby-Fynshav,  Faaborg-Bjørnø,  Faaborg-Lyø-Avernakø, Bøjden-Fynshav.

De fire store, sydfynske rederier -- 150 års øfærgehistorie m. m...
 


"Øhavsfærger".  Søren Stidsholt Nielsen.  400 sider (incl. omslag), A4, liggende med -som ovenfor nævnt- 800 fotos og tegninger.   Fyns Amts Avis.    ISBN  978-87-995869-9-8 


Se evt. mere om bogen på:  

http://minbaad.dk/nyhed/archive/2015/30/november/article/oplagt-julegave-faergebog-fra-det-sydfynske-oehav/

eller andre lignende sider.


NBNBNB:  

Første oplag  -1000 stk-  blev udsolgt på 3 uger. Andet oplag går nu i trykken og er formentlig færdige midt i januar.


 -

 

"Fra portør til stationsleder."

   

Jernbaneliv VIII:  Fra portør til stationsleder - Ved DSB 1951-1995.  

Arne Rehder.  bane bøger, 128 sider, 17 x 25 cm, som vanligt med masser af fotos, sort/hvid og farve, herunder også fra Arne Rehder´s tid i Glumsø.

"En oprigtig og farverig skildring af det daglige arbejde i stationstjenesten ved DSB. En dagligdag præget af pligtfølelse, værdighed og sindsro.  Man møder forfatterens familie og kolleger, som kunne gøre dagligdagen hyggelig - eller det modsatte. Bogen er krydret med oplysninger om mange stationer rundt om i hele landet, samt med et væld af billeder."

ISBN  978-87-91434-43-3.


 -

 

DEN  STORE  BOG  OM TOG

 .. 

DEN  STORE  OM  TOG.

"Der er ikke meget, der slår jernbaner og lokomotiver og togrejser, og de har til alle tiderfacineret med en dragende kraft.

Historien om dem er fuldaf legender - Rocket - det første tog over dem alle; luksusrejsen med Orientekspressen, den ufattelige tur gennem Rusland med Den Transsibiriske Jernbane, arbejdshestene på havnen, krigenes mastodonter, MY´erne gennem det danske landskab.

Her er de så, alle legenderne, de store, de små, de travle, de arbejdsomme.

(...)"

Skrevet af flere forskellige udenlandske forfattere og oversat til dansk.  25 x 30 cm, 320 sider med 10 afsnit / tidsepoker.  Bogen -vel nærmest en billedbog-  har ikke nogen egentlig tekst, men hvert afsnit har sin lille indledningstekst og herefter små og store fotos -næsten alle i farver- og hvert foto med sin lille tekst/faktaboks.

Hertil 12 sider "Teknik" og en 4 siders forklarende "Ordliste".

Nyt Nordisk Forlag.  ISBN 978-87-17-04485-2


 -

 

”På sporet af Danmark” -

en anderledes bog om jernbanerne i Danmark før og nu

  

Kristian Pihl Lorentzen. Tange Sø Consult. 242 sider, 25 x 30 (h) cm, rigt illustreret. Vejledende pris: 300 kroner.

ISBN / EAN  9788799404711 / 9788799404711.


"Ved den festlige indvielse af ”Midt- og Vestjysk Jernbanemuseum i Struer” den 9. oktober i 2015 var en af talerne Kristian Pihl Lorentzen, MF og trafikpolitisk ordfører for Venstre, der sin tale fortalte om, hvordan han som dreng i Bjerringbro stod på stationen og beundrede de store MY-lokomotiver og de gamle damplokomotiver. En Märklin-modeljernbane øgede interessen, der har givet ham forståelse for, hvad jernbanerne har betydet for Danmark.

I en uge i sommeren 2012 gennemkørte Kristian Pihl Lorentzen samtlige jernbanestrækninger i kongeriget sammen med ordførerkollegaen Kim Christiansen, Dansk Folkeparti. De 2.000 km på skinnerne i Danmark er nu beskrevet i bogen ”På sporet af Danmark”, der udkom i 2014.

I 10 rigt illustrerede kapitler behandles emner fra ”Jernbanens betydning for mobiliteten” over ”Respekt for fortidens jernbane” til ”Fremtidens jernbane”, og - uden at være skrevet som et partipolitisk indlæg - slutter bogen med ”15 pejlemærker for fremtidens jernbane”.

Bogen kommer omkring både normal- og smalsporede jernbaner, statslige som private – ja selv veteranbaner, jernbanemuseer, jernbaneklubber og hobby-jernbaner i alle målestoksforhold er med i denne bog, der er skrevet af interesse for jernbanerne og ikke giver sig ud for at være en bog, skrevet af en jernbanespecialist.

Med sine mange illustrationer og en grundig beskrivelse af jernbanernes mange muligheder – både i fortid, nutid og fremtid – er der meget at hente for alle, der lige som forfatteren ”er bidt” af tog !"

OHK

 

 -

 

 

 . 

"SIGNALER  OG  SIKKERHEDSSYSTEMER", Benny Mølgaard Nielsen under medvirken af Niels Erik Jensen.

25 x 23 cm, 120 nummererede sider med ca. 300 illustrationer, herlige gamle og nye fotos, sort/hvid og farve samt illustrerende tegninger.  

"I de kommende år forsvinder de ydre, synlige signaler på de fleste af de danske jernbaner, og ny teknik tager over. Her skildres den historiske udvikling af alt det, der skulle til, for at togene kunne køre sikkert, såvel ved statsbanerne som ved privatbanerne. Reglerne, signalerne og sikringsanlæggene beskrives, så enhver med interesse for jernbanen kan læse med."

 

Forlag:  bane bøger.  ISBN 978-87-91434-42-6.     Pris Kr. 299,-    bestillings nr. 0322

 

 -

 

"Der kommer altid en sporvogn"

 Af Flemming Søeborg.

 

25x28 cm, 300 nummererede sider med massevis af herlige gamle og nye fotos, sort/hvid og farve.  46 afsnit med forskelligt indhold, historisk som teknisk, men ikke for teknisk.

 

"Der kommer altid en sporvogn tager læseren med tilbage til dengang, hvor sporvognene var det naturlige trans-portmiddel hver dag for tusinder af mennesker i de tre danske byer. Det var populære vogne, hvor ung og gammel, rig og fattig mødte hinanden, hvad enten turen gik til og fra arbejde eller til skov og strand, dag og nat, året rundt. Sporvognene prægede byerne og udgjorde rygraden i passager-transporten, indtil privatbilismen kvalte dem. 

 

Medrivende fortalt og rigt illustreret med hundredvis af fotos og tegninger."

 

Gyldendals Forlag.   ISBN: 978-87-02-18020-6.

 

 

 -

 

"Danske træfærger

 . . . . . . . . . . . . . - som vi så dem"

NÆSSUND  mellem  -nærmeste byer-  Hurup Thy og Karby (Mors).


 - - - 

Læs mere på:   http://www.xn--trfrger-nxab.dk/ 

 

Danske træfærger - som vi så dem.   Anders Riis, forlaget Omtanke.  A4-liggende, 128 sider med -næsten- kun masser af pragtfulde farvefotos.   ISBN 987-87997785-0-8.

 

 

 

 

Søndags-ekstra.

20. december 2015.

Mens vi havde dem endnu . . .

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 16.   --   1970   

KS 866.Vesterbros torv / Gasværksvej.   --   25. april 1970.

 

KS 866. Vesterfælledvej-broen.   --   25. april 1970.

 

KS 866. Vigerslev Alle.   --   25. april 1970.

 

KS 866.Vigerslev Alle / Molbechsvej.   --   25. april 1970.

 

KS 878. Toftegaards Plads.   --   25. april 1970.

 

. . . og hvad fik vi i stedet for:  Dieselos i massevis.   

 

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

20. december 2015.

Herstedøster kirke.   --   2015.

Herstedøster kirke.   --   10. august 2015.   ^---vv

"Stavværket fra en sengotisk altertavle (omkring 1700) er anbragt på prædikestolen sammen med evangelistmalerier fra omkring 1700."

 

 

 

"I den romanske granitfond af Roskilde-typen ligger et sydtysk fad fra omkring 1575 med fremstilling af bebudelsen."


 

 

Herstedøster kirke.   --   10. august 2015.

 

Tekst: "De danske Kirker" G.E.C. Gads Forlag. 1970.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20. december 2015.

Diverse:   --   1963-65.

Post D, København Gb, Bjerget.   --   1964.  Foto. Kurt Otzen.

 

Rangermester. Kontoret Post D.   --   1968.  Foto. Kurt Otzen.

 

Rangermester,  "Taarnet",  Post D.  --    1969.  Foto. Kurt Otzen.

 

Læssesporhytte på "Bjerget".   --    Årstal ukendt, men form. i 1960-erne.  Foto. Kurt Otzen.

 

En af de få skrivelser der var gemt.   --   Juni 1978.  Arkiv: Kurt Otzen.

Er der blandt læserne/seerne nogen, der kender noget til denne brand - hvad / hvormeget skete der ???

 

Tak til Kurt Otzen.

 

 

19. december 2015.

Diverse:   --   1963-65.

Lokomotivkirkegaard, Gb.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.

 

Den anden ende af lokomotivkirkegaarden.   --   1964.  Foto: Kurt Otzen.

 

Ved Dybbølsbroen.   --   1964.  Foto: Kurt Otzen.

 

F479 set fra det obligatoriske sted ved Dybbølsbroen.   --   1965.  Foto: Kurt Otzen.

 

Stilladsvogn ???   Mdt.Gb.   --   1964.   Foto: Kurt Otzen.


Tak til Kurt Otzen.

 

 

18. november 2015.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

 . . . 
Øresundsvej station.  Midlertidige gavle.  Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.   ^---vv
 

 
 
  . . . og flere plader -vandfast krydsfiner- venter på en ny dag ! ! !

Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

 Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... .   m. fl.

 

 

 

 

 

17. december 2015.

Så er der kommet midlertidige lægter på spærene.    --   2015.

Øresundsvej station med tagsæer og -lægter.  Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.   ^---vv


Nede i "baghaven" venter gavlstykkerne til førstesalen.  På grund af det fremskredne tidspunkt på årstiden,
har man udsat opsætningen af disse til foråret.    Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.


Øresundsvej station med tagspær og -lægter.  I bagenden er man begyndt at sætte de midlertidige finérplader op som erstatning for de murede gavle.

Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.

 


Se tidligere indlæg her:   Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... . m. fl.


 

16. december 2015.

Lige til modeljernbanen. 

Knardrup sprøjtehus.   --   2015.

"Knardrup ligger i Nordsjælland og er en lille landsby i Ganløse Sogn, Egedal Kommune, Region Hovedstaden. De ca. 70 huse er lokaliseret mellem landsbyen Ganløse og Frederikssundsvej.

Knardrup grænser op til den nu nedlagte Flyvestation Værløse."    Wikipedia  (Kilde)

I den røde ring ses det lille sprøjtehus, om ikke midt i byen, så næsten.  

Ofte ser man -på diverse gamle fotos / postkort-, at kirken, kroen og sprøjtehuset ofte ses sammen ved gadekæret. Kirken og kroen i hinandens nærhed (måske også jernbanestationen ! ! !) kan der siges meget om (og der blev der). Sprøjtehuset og gadekæret sammen derimod, synes fornuftigt når sprøjten skal efterfyldes. Her i Knardrup synes der imidlertid ikke at være vand i umiddelbar nærhed, --eller har der været i den lille retvinklede grøft, der kunne se ud til at gå hen mod huset ???

(NBNBNB:  "Borup" står der i kortet - Det er ikke Borup mellem Roskilde og Ringsted, det er heller ikke Borup ved / på privatbanen Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane / HFHJ.  Der er mange Borup´er i Danmark (som jeg ser det: 8), og denne ligger altså ved Knardrup / Ganløse).

Sprøjtehuset, --næsten skjult under det store træ.   ^---v

 
 
 
 

Krardrup Bygade, set mod nord ---^  og mod syd  ---v

Lige til modeljernbanen. 

 

Se  Egedal Leksikon:  Sprøjtehuset i Knardrup

Se evt. også:  Sprøjtehuset i Slagslunde   

Hertil har der i kommunen været sprøjtehuse i Ganløse, Stenløse, Søsum og Veksø (lille omtale (m. foto).

 

 


15. december 2015.

Lige til modeljernbanen. 

Knardrup sprøjtehus.   --   2015.

(Fortsat)

"Knardrup ligger i Nordsjælland og er en lille landsby i Ganløse Sogn, Egedal Kommune, Region Hovedstaden. De ca. 70 huse er lokaliseret mellem landsbyen Ganløse og Frederikssundsvej.
Knardrup grænser op til den nu nedlagte Flyvestation Værløse."    Wikipedia
 

Knardrup sprøjtehus.   --   4. oktober 2015.   ^---vv

 
 
 
 
 
 

Se  Egedal Leksikon:  Sprøjtehuset i Knardrup

 

Se evt. også:  Sprøjtehuset i Slagslunde   

Endvidere har der i kommunen været sprøjtehuse (m. foto) i Ganløse, Slagslunde, Stenløse, Søsum og Veksø.


Lige til modeljernbanen. 

(Fortsættes)

 

 

 

 

 

 

14. december 2015.

Lige til modeljernbanen. 

 

Knardrup sprøjtehus.   --   2015.

"Knardrup ligger i Nordsjælland og er en lille landsby i Ganløse Sogn, Egedal Kommune, Region Hovedstaden. De ca. 70 huse er lokaliseret i landsbyen mellem Ganløse og Frederikssundsvej.
Knardrup grænser op til den nu nedlagte Flyvestation Værløse."    Wikipedia
 
 - - - 
 
"Det lille hus til Knardrup Brandværn er opført omkring 1860. Huset var oprindelig stråtækket og indeholder bl.a. en hånd-sprøjte til fire mand, et sugekar, slanger m.m. Ved ildebrand skulle sprøjte med tilbehør læsses på en hestevogn og køres til brandstedet, hvor også alle gårde skulle komme med vand i tønder."

Egedal Leksikon, "Sprøjtehuset i Knardrup."
 
 

 

"Knardrup"  og  "Brandværn"  er teksten på de to "skilte" over porten.


Knardrup sprøjtehus,  4. oktober 2015.   ^---vv

Et held, at sprøjten ikke længere er i brug  --  der skal flyttes nogle bør-fulde jord/græs, førend porten kan åbnes.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - - 

Se  Egedal Leksikon:  Sprøjtehuset i Knardrup

 

Se evt. også:  Sprøjtehuset i Slagslunde   

Endvidere har der i kommunen været sprøjtehuse (m. foto) i Ganløse, Slagslunde, Stenløse, Søsum og Veksø.


Lige til modeljernbanen. 


 

 

Søndags-ekstra.

13. december 2015.

Mens vi havde dem endnu . . .

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 16.   --   1970   

Linie 16 nedlægges.


Stangafspring.  KS 878.  Nørre Voldgade.   --   25. april 1970.   ^---v

 - - - 


KS 873. Nørre Voldgade v.Jarmers Plads / Vester Voldgade.   --   24. april 1970.   ^---v

 - - - 

. . . og hvad fik vi i stedet for:  Dieselos i massevis.

 -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

13. december 2015.

Herstedøster kirke.   --   2015.

Herstedøster kirke.    --    10. august 2015.   ^---vv

Indvendig . . . 

 . . . og udvendig.   ^---v

Bemærk de mange store træer.   --   De gjorde det umuligt at få fuldstændige billeder af kirkens nordfacade . . . 


Vestligt i den lille Herstedøster landsby, der mere og mere om-klamres af industriel bebyggelse, ligger den lille rødkalkede kirke, som består af et romansk skib med sengotisk tårn i vest og våbenhus ved nord samt et vist i 1837 helt ombygget kor.

Den romanske bygning er opført af rå, kløvet kamp med tildannede hjørner. Norddøren (i våbenhuset) er stadig i brug, ellers er alle de øvrige, oprindelige muråbninger helt udslettet. 

Det kraftige sengotiske tårn, med trappehus ved nordsiden, er opført af munkesten og med ni høj-blændinger (se foto ---> ) på østgavlen.

 . . . derfor -desværre- bare disse to fotos.
Bemærk her de tilhugne granit-hjørnesten.

 

 

Lige til modeljernbanen.

  

13. december 2015. 

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

Den ene af de to valm-trekanter, der først kommer op på plads til foråret.  
Øresundsvej station,  Frilandsmuseet.   --   8. december 2015.

Konsol-atrapper.
. . . og der er stadig masser af andre "brikker til puslespillet" i opbevaringsteltet.   ^---vv


 

  Det er hårdt arbejde at være arbejdsredskab på museet.
 

Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... .  m. fl.

 

 

12. december 2015.

 

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

Fodrems-ender mod nord på den oprindelige Øresundsvej station. Frilandsmuseet.  ^---v   8. december 2015. 

Af en eller anden grund (måske naturlig årsag ???) var begge de to fodrems-ender (ved den sydlige gavl) så angrebne af fugt, at de måtte udskiftes . . . 

 . . . mens de to nordlige -efter 100 år- stadig var bevaringsværdige. 
 
Skaring (ældre form for sammenføjning af træbjælker uden nogen form for bindemidler) i fineste udførelse (de har vist prøvet det før på museet). To ens udskæringer, der hver især passer ind i hinanden, omend et par cm længere end nødvendigt. Når de er samlet bankes en "kile" ind i det lille "hul" i midten (den lille lyse firkant), ---og det giver sig "aldrig" mere.

Den nye, fhv. sydlige fodrems-ende.  Nydeligt ser det ud nu  --  lad os se om 100 år  --  nu vender den (de) mod øst.
(Den anden anes i baggrunden.)

 

 

Fyraften.

Fyraften.  

Endnu en gang (næsten) udsigten fra stationsforstanderens kvistvindue (x-et til højre).  Det skal nok blive flot - set lige ned langs Stationsvej / Jernbanevej (???), når man engang er færdig - spørgsmålet er bare: Hvornår ???????

Der er stadig utrolig mange "brikker" tilbage i kassen med brikker til "puslespillet".


Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... .  m. fl.

 

 

 

11. december 2015.

"Bræjking nøws": De sidste tagspær på Øresundsvej station er på plads.  

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

 

Alle tagspær er rejst.   --   10. december 2015.   ^---vv

 - - - 

Her ses spærene fra enden mod retiradebygningen,  men pga. de midlertidige foranstaltninger (den midlertidige tagbeklædning m.v. / årsag:  Det sene tidspunkt på året / vinterens komme) må man vinteren over tilføje et ekstra spær for at holde en midlertidig forlængelse af tagryggen ud over det stykke tag, der egentlig skulle være halvvalmet.   ^---v

Det sidste egentlige spær - om "et par minutter"  tilføjes det midlertidige spær . . . 

 . . . som her er på vej.


Fredag morgen (11.12. 2015) rejses det tilsvarende ekstra spær i tagets anden ende, hvorefter man begynder at "lægte taget" (påsømning af taglægter).  Det var egentlig også meningen, at de sidste murstykker for det øverste af gavlene, skulle opsættes inden vinteren, men pga. faren for frost, tør man ikke på dette tidspunkt sætte murene op i våd mørtel, så også dette punkt må udsættes til næste år.

Endnu er der således noget at se frem til ! ! !

 

 

<--- Det er disse "knæk" (halvvalmningen), der først færdiggøres til foråret.
Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... .  m. fl.

 

 

 

10. december 2015.

"Bræjking nøws": De første tagspær på Øresundsvej station.  

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

De første tagspær på Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   8. december 2015.   ^---vv
Bulen til højre (under presenningen) er trappen til stueetagen, og de "røde" plader i venstre side, er  -når de er lagt på plads- afdækningsplader for murene, indtil der kommer (midlertidige) tagplader på.

 . . . 
Højre foto:  Her skal kvisten monteres  --  den giver "stationsforstanderen" en flot udsigt ned gennem stationsbyens hovedgade.


Arbejdstegning for opbygningen af tagkonstruktionen for Øeresundsvej station.
Frilandsmuseet.   --   5. december 2005.   Tegning:  Morten Kvist Jensen, Nationalmuseet.


Håbet er, at alle tagspær er opsat torsdag d. 10. december (altså i dag) ved fyraften ! ! !  Stationsbygningen skulle gerne være under (et midlertidigt) tag inden jul.

 

Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... .  m. fl.

 

 

 

 

9. december 2015.

(Fortsat)

Lærlingefotos. Centralværkstedet i København.   1965. 

Lærlingefotos  ----  det skulle vel ikke være umuligt, at nogen kunne genkende sig selv eller en anden lærling.

(Send evt. en mail - adressen står under "Kontakt ....." i det mørkegrønne navigationspanel til venstre ! ! !)

Motorsjakket i lokomotivværkstedet med lærling.   --   1965.  Foto: Kurt Otzen.


Lærlingeopstilling i Lokomotivværkstedet.  Ma 464 til motor reparation.   --   1965.  Foto: Kurt Otzen.


Nordenden af lokomotivværkstedet med stemplemaskinen, hvor vi stemplede ind om morgenen og ditto ud til fyraften. Trappen øverst til højre er op til omklædningsrummene, og døren til lærlingeværkmester Kromanns kontor.

Bemærk hemskoene uden håndtag, til venstre.

Uge 04, 1965. (Bemærk skiltet på væggen ved meddelelsestavlen(?).)  Foto: Kurt Otzen.


Karakterbog fra Teknisk skole med værkmester Kromanns godkendelse.  Ja, man har været et dydsmønster dengang.

1965.   --   Foto: Kurt Otzen.


Tak til Kurt Otzen,   --  fine, interessante fotos af den slags man sjældent ser.

 

 


8. december 2015.

(Fortsat)

Lærlingefotos. Centralværkstedet i København.   1963 og 65. 

1963.

Lærlingefotos  ----  det skulle vel ikke være umuligt, at nogen kunne genkende sig selv eller en anden lærling.

Lærlinge på togførervogn  ved "Udgangen", Cvk. Kbh.    --   1963.  Foto: Kurt Otzen.   ^---v

Lærlingeopstilling v. "Udgangen". . . . . . . . . . . . . . . .Bemærk S-togsvognkassen til venstre.  ----^


Lærlinge ved Magasinet (Hovedlageret, -- Hvl.40.)   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.

 

1965.

Lærlingevkst. Cvk. Kbh. 1965. Foto: Kurt Otzen.

 - - - 

 

(Fortsættes)

Tak til Kurt Otzen.

 

  

 

 

7. december 2015.

 

(Fortsat)

Centralværkstedet i København.   1963/64.  

 

Som de ses, ligger "Udgangen" i den nederste, sydlige del af Centralværkstedet.  Her kunne nyreviderede vogne evt. hensættes inden de skulle prøvekøres.  Dette skete -som jeg husker det fra Sorø-tiden (1957-58)- om torsdagen, hvor man samlede en vognstamme og kørte en tur til Slagelse. Ofte blev vognene rangeret til Mdt. Gb, hvor de blev stillet op på et spor ved siden af drejeskiven. Herfra blev de så hentet til prøveturen.  Det samme skete med Ms- og Mb-lyntogene efter værkstedsbesøg. En tur til Slagelse med 80 km/t, mens der foretoges diverse målinger, og retur til København med 120 km/t.

Udgangen, - Q vogn til ophugning.  --   1964.  Foto:  Kurt Otzen.  

 

Ved lyntogshallen (nr. 5 på planen ovenfor).  -  Set mod vest og med rangerende Q 343.   --  1963.  
Foto:  Kurt Otzen.  

 

DSB Q 340 kører ud fra Cvk. med S-revideret C 712.   --   1964.  Foto:  Kurt Otzen.    ^---v


Trækket er på vej ud over Otto Busses Vej.  Den grå mur [røde sten] i baggrunden -til venstre for Q-maskinen- er en del af Toldpakhuset, -- hallen for tømning af toldgodsvognene.  Området her -mellem maskinerne og Toldpakhuset- er i dag uigenkendeligt.  Her er i vore dage nedkørseæsrampen for "Cityringen" på vej mod "Ringen" og København H.    Se evt. mere her:  Cityringen, Københavns Metro. 

Lige til venstre for Q-maskinen og parallelt med dette spor, løb i sin tid gasværkssporet til Valby Gasværk, --dog på hver sin side af hegnet, der indhegner Centralværkstedet.  Gasværkssporet og hegnet ses antydningsvis nederst til højre på planen ovenfor.

 - - - 

 

(Fortsættes)

Tak til Kurt Otzen.

 

  

 

 

Søndags-ekstra.

6. december 2015.

Mens vi havde dem endnu . . .

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 16.   --   1970   

 

KS 860.  Frederikssundsvej v. Nørrebro station på vej mod Søborg.   --   25. april 1970.

 

KS 899  (linie 7) v. Nørrebro station.   --   25. april 1970.KS 885 (linie 5) v. Dronning Louises Bro.   --   25. april 1970.


KS 861. Dronning Louises Bro.   --   25. april 1970.  
Som vanligt -kort før en linies nedlæggelse- er et linieskilt fjernet,  formentlig af en ivrig souvenirjæger.


KS 890 v.Nørreport station.  25.4.1970.JPG

 

. . . og hvad fik vi i stedet for:  Dieselos i massevis.

 

 -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

6. december 2015.

Herstedøster kirke.   --   2015.

Herstedøster kirke.   --   10. august 2015.     ^---vv

Indgangen til tårnet.

 

 

Herstedøster kirke.   --   10. august 2015. 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

6. december 2015.

(5 fotos i forventning om et dags-gennemsnitstal med 5 som begyndelsesciffer [og nu er der igen tællernedbrud, -- det varer sikkert weekenden over ??? ! ! !].)

(Fortsat)

Centralværkstedet i København.   1963/64.  ("Udgangen") 

"Udgangen". Sporarealet syd for værkstedet.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.   ^---vv

 

 

"Sidste udkald"  Udgangen.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.   ^---vv

 

Havareret HJ-vogn. Udgangen.   --   1963. Foto: Kurt Otzen.

 

(Fortsættes)

Tak til Kurt Otzen.

 

  


5. december 2015.

(5 fotos i forventning om et dags-gennemsnitstal med 5 som begyndelsesciffer [og nu er der igen tællernedbrud, -- det varer sikkert weekenden over ??? ! ! !].)

(Fortsat)

Centralværkstedet i København.   1963/64.  ("Dagen derpå") 

DSB Mm 797 efter uheld på Valby station d. 5. oktober 1964.
Her fotograferet på stiksporerne foran vognværkstedet.    --   1964.  Foto: Kurt Otzen. 


DSB Mm 804 efter (ovennævnte) uheld på Valby station d. 5. oktober 1964 på Valby station.   ^---v
(Bemærk flot nymalet CL-vogn bagved.)   ---^1. gen. S-togs-bogier, --masser af S-togs-bogier.  Stiksporerne foran vognværkstedet.   --  1963.  Foto: Kurt Otzen. 


(Fortsættes)

Tak til Kurt Otzen.


 

4. december 2015.

(Fortsat)

Centralværkstedet i København.   1963/64.

Lyntogshallen set mod øst.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.


Kørerkran nr.142 med tilbehør samt et par lærlinge på sporarealet ved lyntogshallen.  --  1963.  Foto: Kurt Otzen.


"Udgangen".  Sporarealet mod syd.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.


ML 501  ---^   og med specialvogn 391. ---v   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.

 

 - - - 

 

(Fortsættes)

 

Tak til Kurt Otzen.


 


3. december 2015.

(Fortsat)

Centralværkstedet i København.   1963/64.

Centralværkstedet,  København.   --   1963. 

Tv: Lokomotivværkstedet / Opfyringen. / Helt th: Marketenderiet og i baggrunden: Administrationsbygningen.
Fotos:  Kurt Otzen.       ^---vv  

Fotografiet er optaget fra en af de øverste etager (taget ?) af Hovedlager 40 mod NØ (på langs ad havneløbet) mod Lange- og Knippelsbro.   Sporet med det flotte "herresving" midt i billedet, kommer fra Gb (ved drejeskiverne / -en), hvor det krydsede Otto Busses Vej og fulgte denne et kort stykke, og herefter ind bag administrationsbygningen.


Kedelsmedien. 

Fotografiet er optaget fra en af de øverste etager (taget ?) af Hovedlager 40 mod nord med husrækken på Ingerslevgade i baggrunden. 

 

Grovsmedien  -----^   og Kraftstationen (til højre i billedet). ----->     ----->     ----->     -----^

Fotografiet er optaget fra en af de øverste etager (taget ?) af Hovedlager 40 mod NV.  Midt i billedets nære baggrund ses Københavns Sporvejes administrationsbygning for hovedværkstedet på/langs Enghavevej. Lige til venstre for denne bygning, ses det "stjerneformede" Vestre Fængsel.

Skorstenen i højre halvdel af billedet blev sprængt/væltet en gang i 1990-erne.  Den SKULLE falde nøjagtig i en bestemt retning.  Det gjorde den på nær nogle få cm´s unøjagtighed.  Den ramte lige hjørnet af en mindre bygning, men uden de store skader til følge.   Helt bestemt en stor succes.


Kraftstationen, Centralværkstedet,  København.   --   1963.   Foto:  Kurt Otzen.


(Fortsættes)


Tak til Kurt Otzen.


2. december 2015.

Centralværkstedet i København.   1963/64.

Allerede fra min København Gb-sides oprettelse, har jeg fået spørgsmålet, om der ikke også kom noget fra Maskindepot Gb / Lokomotivremisen (Otto Busses Vej nr. 2) og fra Centralværkstedet (Otto Busses Vej nr. 5/5a samt "bagindgangen" ved tunnellen fra Enghavevej / "Det gule Palæ" i nr. 7).

Det er imidlertid meget småt, hvad jeg selv har af ældre fotos, så der var ikke rigtig noget "at komme efter".

Så meget mere glad blev jeg, da der kom en mail:

"Hej Erik

Jeg var fra 1962-1967 maskinarbejderlærling på Centralværkstedet, og har i mit nagativarkiv fundet nogle billeder, som jeg har taget dengang, så ville jeg lige spørge, om det var noget, du kunne være interesseret i. ?

(...)

NB. Min far var rangermester på "Bjerget" samtidig med, det var sådan set ham der fik mig i lære der, hvor vi var ca.100 lærlinge, og hvor det for de flestes vedkommende var sådan, at de havde familie, som på en eller anden måde var DSB-ansat.

Hilsen Kurt Otzen."


Adgangen til Centralværkstedet fra Ottobussesvej nr. 5a.

Adgangsvejen fra Otto Busses vej 5a med cykelparkeringsskure og olielager.   --   1963.  Foto:  Kurt Otzen.

Bygningen i baggrunden til venstre var "Baderumsbygningen" på Maskindepot Gb/Lokomotivremisen, hvis moderne del ses midt i baggrundens tagrække. I baggrunden til højre ses Centralværkstedets administrations bygning (længst til højre) og værkstedets gamle lager ("Magasin", som det dengang benævntes) til venstre for den lavere mellembygning med den store port (OBV nr. 5). 

"Baderumsbygningen":   Januar 2014.   (Se under d. 12. januar 2014).Indkørselen fra Otto Busses Vej til lokomotivværkstedet med lærlingeskolen (fileskolen) i underetagen til venstre.
1963 ---^  og  1964 ---v     Foto: Kurt Otzen.   ^---v

Det var her, at H-maskinen, H 783, blev opstillet som monument i 1984. Den blev atter fjernet i december 2001
(og befinder sig nu under renovering i Roskilde (2015)).


Marketenderiet,  1963.  Nedrevet ca. 1995 (?). Helt til højre ses lige det yderste af Hovedlager 40´s gavl.
Foto: Kurt Otzen.


(Fortsættes)


Tak til Kurt Otzen.

 

 

1. december 2015. 

Glumsø station   --   2015.

"By night" . . . 

Glumsø station   --   7. november  2015.   ^---vv

Der kom lige et tog fra København  -på spor 1-  mod Næstved.   ^---v

NBNBNB  --  Den hvide skive øverst til venstre er ikke fuldmånen over Glumsø, men et ulæseligt stationsur.


 . . . og hermed farvel til:

. . . Glumsø station   --   7. november  2015.

 

 


 

Har Du købt din egen julegave ???

 

. . . ellers er her et forslag:

 

 
 

Øhavsfærger."FÆRGEFART og Det Sydfynske Øhav er uløseligt forbundet. Sømil for Sømil.

I "Øhavsfærger" rapporteres fra sejladser med alle 11 færgeruter i og omkring Øhavet. Oplev bl.a. overfarternes arbejdende besætninger på dæk, kommandobroer og i maskinen. Kik også ned i dampernes simple mekanik og kom tæt på de nyeste færgers topdigitialiserede hav af instrumenter. 

Bogen fortæller også om genbrug af øhavsfærger på havbunden, hos skrothandleren eller til nye formål.

"Øhavsfærger" opridser historien om farvandets fire betydeligste færgerederier fra storhed til slutning, og 150 års færgehistorie listes op år for år.

Læs også om "Den Store Sydfynske Øhopper" - en rapport fra en unik dag med 12 ø-visitter og sejlads med fem øfærgeruter.

"Øhavsfærger" lægger fra land med 800 billeder, kort og tegninger fra fortid og nutid. Velkommen om bord !"


Rudkøbing-Strynø,   Spodsbjerg-Tårs,  Marstal-Birkholm,  Svendborg-Hjortø,  Svendborg-Ærøskøbing,  Svendborg-Skarø-Drejø,  Sundfarten i Svendborgsund,  Faaborg-Søby-Fynshav,  Faaborg-Bjørnø,  Faaborg-Lyø-Avernakø, Bøjden-Fynshav.

De fire store, sydfynske rederier -- 150 års øfærgehistorie m. m...
 


"Øhavsfærger".  Søren Stidsholt Nielsen.  400 sider (incl. omslag), A4, liggende med -som ovenfor nævnt- 800 fotos og tegninger.   Fyns Amts Avis.    ISBN  978-87-995869-9-8 


Se evt. mere om bogen på:  

http://minbaad.dk/nyhed/archive/2015/30/november/article/oplagt-julegave-faergebog-fra-det-sydfynske-oehav/

eller andre lignende sider. 


Forrige side: November 2015.
Næste side: Dagens foto(s) 2014 >>>