31. marts 2014.

Lidt Amagerbanen - Diverse.

Der kom en e-mail . . .

En af "siden"s daglige læsere var så venlig at sende nogle billeder fra området omkring Øresundsvej station, bl. a. med fotos fra virksomhederne med egne sidespor.

Indrømmet - det er ikke egne optagelser, men diverse opsamling/indsamling, omend "vi" ikke altid kender kilden til optagelserne.  Der er imidlertid adskillige herlige gamle fotos imellem, med eller uden "direkte" tilknytning til banen.

Nogle af billederne kan allerede ses på AB-siderne, men bringes her i en større gengivelse med henblik på en -også foto-størrelsesmæssig- opdatering af disse sider - måske i sommerens løb.

På dette foto ses såvel sidesporet (resterne) til gasværket samt det tilknyttede sidespor til M.H. Krause´s Træ- og Finérhandel.  Hertil ses flere af de nedenfor viste virksomheder  --  M.H. Krause Træ- og Finérhandel, Frode Olsen og Vølunds Fabrikker.  I venstre side af foto, 3-4 cm over nederste billedkant, ses netop retirade-bygningen af Øresundsvej station. 

Foto: Det kgl. Bibliotek,   ca. 1930 ???

I vore dage kører metroen til Kastrup nøjagtig samme sted som sidesporet til gasværket, bare "en etage" lavere, og cirka ved venstre billedkant begynder/slutter kørselen under jorden.   --   Historien gentager sig ! ! !

 


Øresundsvej stations sidespor i årene fra ca. 1920 - 1938.

 

Næsten samme motiv, -men formentlig set fra Vølunds administrationsbygning.
(Jeg har altid været meget imponeret af -^- villaen herover.  Kunne godt tænke mig at have set den indvendig.)

 

Sundbyøster.  Bl. a. ses NKT - Valseværket, gasværket med beholdere, Vølund og M.H. Krause Træ- og Finérhandel. Endvidere ses de første store beboelsesejendomme formentlig fra 1920-erne.

Øresundsvej station er der naturligvis også, men så lille, at man næsten ikke kan se den.

For den som har haft hele barndommen her, er der utrolig mange minder.  Havde foto været 2 cm bredere, var badeanstalten HELGOLAND formentlig kommet med. Lige udenfor højre billedkant, øverst boede evp de første 18 år ! ! !

International Farvefabrik.  Øresundsvej.   ^---v 

 - - -

 

International Farvefabrik.  1948.

 

Se også Jørgen Grandts hj.side om Amager:

Øresundsvej, nordlige side, ulige gadenumre:  * Øresundsvej Nord 

Øresundsvej,  sydlige side,  lige  gadenumre:    * Øresundsvej Syd 

 

 

 -  -

 

30. marts 2014.

Søndags-ekstra.

Københavns Sporveje, linie 6.   ---   1969.

KS 810. Store Kongensgade-Esplanaden.   --   April 1969.

 

KS 8xx.  Kgs.Nytorv ved St. Kongensgade.   --   April  1969.

 

KS 8xx.  Kongens Nytorv-Holmens Kanal.   --   April  1969.

 

KS 810.  Holmend Kanal v. Chr.borg.   --   April  1969.

 

KS 810.  Vindebrogade.   --   April  1969.

 

KS 810.  Stormbroen-Vindebrogade.   --   April  1969.

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for sporvognene:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%206/Linje6.htm 

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

-  -

 

30. marts 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

Lidt Amagerbanen - Diverse.

Der kom en e-mail . . .

En af "siden"s daglige læsere var så venlig at sende nogle billeder fra området omkring Øresundsvej station, bl. a. med fotos fra virksomhederne med egne sidespor.

Indrømmet - det er ikke egne optagelser, men diverse opsamling/indsamling, omend "vi" ikke altid kender kilden til optagelserne.  Der er imidlertid adskillige herlige gamle fotos imellem, med eller uden "direkte" tilknytning til banen.

Nogle af billederne kan allerede ses på AB-siderne, men bringes her i en større gengivelse med henblik på en -også foto-størrelsesmæssig- opdatering af disse sider - måske i sommerens løb.

Nok et vandtårn, men ikke et vandtårn alene. - Naboen var et gasværk med sporforbindelse til Øresundsvej station.

Sundby gasværk og vandtårn.   --   1903.

 

Sundby vandtårn set fra Øresundsvej.   --   1906.

 

Sundby gasværk og vandtårn, set fra Østrigsgade mod øst.   Ca. 1920.   Fotoarkiv: D.kgl.Bibl.

 

Sundby gasværk og vandtårn. Det var her, jeg selv løb på skøjter først i 1950´erne.    Foto: D.kgl.Bibl.. . . og endnu en gang sendes en tanke til det tilsvarende vandtårn i Glostrup  ---  pas på det, --mens I har det.

 

Lergravsvej

Lergravsvej, set mod gasværket og mod øst.  Her skal man tænke sig vandtårnet lige udenfor billedets højre kant . . .

 

 . . . og samme udsigt, Lergravsvej i 1941.   Næsten midt i billedet "Allehelgens Kirke" og den lille "hvide forretning" på hjørnet er "Slikmutter"  - gæt selv hvorfor således benævnt.  Gasbeholderen og vandtårnet "kikker" lige hen over Sundparkskolen/Lergravsvejens skole.

Den ret særprægede kirke ligger ved Lergravsvej, mellem Østrigsgade (linie 5) og Ungarnsgade.  Kirken er opført af to gange, den underliggende krypt i årene 1924-25 og det overliggende kirkerum i 1931-32. Kirketårnet er i dette tilfælde blot antydet med den lille "tagrytter", som det hedder i kirkesprog.  Kirken var evp´s sognekirke i drengeårene.

Sundpark skole blev indviet som Lergravsvejens Skole d. 2. september 1918, og skolen deler en hel del historie med Østrigsgades Skole (evp´s skole).

 

Sundby Gasværk / gasbeholderen.

Sundby gasværk blev bygget omkring år 1900. Det blev overtaget af Københavns Kommune, da Sundby kommune blev indlemmet i Københavns Kommune pr. 1. januar 1902.

Ved Amagerbanens anlæg, blev der etableret sidespor fra Øresundsvej station til gasværket, enkeltspor til værket udvidet til tre spor på værkets grund.  Gasværket blev nedlagt i 1937 og nedrevet omkring 1938 (flere kilder/flere årstal), hvorefter sporene på værkets grund blev taget op.

I mellemtiden var andre private sidespor dog også blevet tilknyttet sporet, der derfor ikke kunne nedlægges helt.

Den enlige, tilbageværende gasbeholder på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej, 3-400 m fra Amagerbanen.  

Det var altid spændende -når man kom forbi på vej til fodboldbanen eller badeanstalten HELGOLAND- at se, hvor højt beholderen stod "i dag".

 

Tak til Caspar Krause. 

 

 "Lige til modeljernbanen"

 

Se også Jørgen Grandts hj.side om Amager:

Øresundsvej, nordlige side, ulige gadenumre:  * Øresundsvej Nord 

Øresundsvej,  sydlige side,  lige  gadenumre:    * Øresundsvej Syd 

 

 -  -

 

30. marts 2014.

Lidt Amagerbanen - Diverse.

Der kom en e-mail . . .

En af "siden"s daglige læsere var så venlig at sende nogle billeder fra området omkring Øresundsvej station, bl. a. med fotos fra virksomhederne med egne sidespor.

Indrømmet - det er ikke egne optagelser, men diverse opsamling/indsamling, omend "vi" ikke altid kender kilden til optagelserne.  Der er imidlertid adskillige herlige gamle fotos imellem, med eller uden "direkte" tilknytning til banen.

Nogle af billederne kan allerede ses på AB-siderne, men bringes her i en større gengivelse med henblik på en -også foto-størrelsesmæssig- opdatering af disse sider - måske i sommerens løb.

 

Øresundsvej station.   --   1907.   Postkort.

Motivet er formentlig fra enten en præsintationstur for Pressen eller fra indvielsesdagen.  Billedet er i det mindste taget indenfor det første år -1907- hvor stationen endnu ikke var "Togfølgestation", men kun "Billetsalgssted / Trinbræt" i jernbanemæssig forstand.

Dette ændredes i 1908, hvor en sikkerhedsuddannet/eksamineret overportør blev stationeret på stationen, der i samme anledning fik et indkørselssignal opstillet på perronen 1-1,5 m fra det venstre hjørne af stationsbygningen.

Her stod den indtil den "blev kappet ved roden" midt i 1960-erne.  Ved nedtagningen af stationen / overflytningen til Frilandsmuseet kom "roden" frem, så frisk i træet, som var den gravet ned året før ! ! !

 

Øresundsvej (station)    --   ca. 1908.

Når man ser på stationsbygningen -midt i billedet- aner man lige en lille sort "streg" over halvvalmningen i tagets venstre side.  Det var netop her signalet stod,  så mon ikke det er signalmasten, der er rejst, men endnu ikke har fået påmonteret signalvinger.

 

Øresundsvej st, vejfacade (Krimsvej) mod nordvest.   --   Maj 1957.

Her ses masten -til venstre- i 1957, dog uden signalvinger, der -formentlig- blev nedtaget kort efter persontrafikkens indstilling i 1947.

 

 

L.Reinhard og Co. A/S,  Krimsvej. (Ca. 1942)

Ca. 100 m nede af "stationsvejen", Krimsvej, lå ovenviste virksomhed, der -som det anes- havde eget sidespor over Krimsvej.  Bemærk de to "portnerbygninger" langs Krimsvej (og AB-toget på vej mod Dragør).

 

,,Portnervilla,,  Krimsvej.   --   1. april  2004.   ^---v

 - - -

Så flotte var bygningerne (der var eller blev erklæret bevaringsværdige), da den sidste ejer forlod grunden, der skulle rømmes med henblik på fremtidig boligbebyggelse.  Som altid -så snart noget stå tomt- flytter vandalerne ind - således også her, og en dag fik de sat ild i denne bygning ---^.  Herefter -stort set- uden tag gik forfaldet endnu hurtigere, og bygningen blev revet ned.

Den anden bygning "overlevede" og var under renovering, da jeg sidst besøgte stedet i efteråret 2013, så mog ikke den er ved at være færdigrestaureret nu ?

-----

For et par måneder siden modtog jeg en mail fra en lokal beboer, der på sin hundeluftertur -blandt diverse opgrav på arealet, havde spottet noget, der lignede (gamle) skinner og sveller.  Vedkommende henvendte sig til "undertegnede", og vi aftalte optagelse af nogle fotos.   Desværre - da fotografen kom igen et par dage senere, var materialerne kørt væk, og ingen på stedet havde tænkt på, at det var ca. 100 år gamle "arkæologiske sager", de her kørte til skrot ! ! !

 

 

Lergravsvej.

 

 

 -  -

 

 

 

29. marts 2014.

Fredensborg  --  Snekkersten.   --   1985.  

(Fortsat fra 28. marts 2014.)

DSB´s standardmototvogn, litra Mo, blev anskaffet første gang i 1934 og de sidste i 1958.  De sidste Mo´er blev udfaset i 1984, hvor Nordbane-delstrækningen  Hillerød-Helsingør ("Lille Nord") var det sidste sted de kørte.

Året efter, i 1985, arrangerede Dansk Jernbaneklub en særtogstur for deres medlemmer i en af de overlevende  Mo´ere, -Mo 1848-  fra København H til Helsingør og retur.

Nedenviste fotos er fra denne tur, der på nogle områder var "en rystende oplevelse". 

Mo i røg og damp.

DSB Mo 1848.  Fredensborg.   --   10. februar 1985.    ^---vv

DSB Mo 1848.  Fredensborg.   --   10. februar 1985.    ^---v

 - - - 

Allerede i mine tidligste år i Dansk Model Jernbane Klub (1952), blev jeg præsenteret for vel nok den flotteste størrelse "0"-model af en Mo-er, jeg har set (sådan huskes den i det mindste). Den tilhørte daværende ingeniør ved DSB, James Steffensen.

Sådan én måtte jeg også bygge. Tegningen blev anskaffet og begyndelsen blev gjort, men ak, -det blev kun til motorbogien. Hvor gerne jeg end ville, blev det opgivet til fordel for en Scandia-skinnebus (som jeg i øvrigt har den dag i dag).

Senere blev det til nogle Mo´ere i størrelse H0.  Det var nu også ganske hyggeligt at bygge dem, -men James´  Mo (593 eller 597 ?) vil jeg sent glemme.

Måske eksisterer den stadig i DMJK ?????????????

DSB Mo 1848.  Fredensborg.   --   10. februar 1985.    ^---v

 - - -

 

DSB Cll 1495.  Snekkersten.   --   10. februar 1985.   ^---v

 

- - -

 

 

- 

 

 

28. marts 2014.

Hillerød - Fredensborg.   --   1985.  

DSB´s standardmototvogn, litra Mo, blev anskaffet første gang i 1934 og de sidste i 1958.  De sidste Mo´er blev udfaset i 1984, hvor Nordbane-delstrækningen  Hillerød-Helsingør ("Lille Nord") var det sidste sted de kørte.

Året efter, i 1985, arrangerede Dansk Jernbaneklub en særtogstur for deres medlemmer i en af de overlevende  Mo´ere, -Mo 1848-  fra København H til Helsingør og retur.

Nedenviste fotos er fra denne tur, der på nogle områder var "en rystende oplevelse". 

--------

I mange år var jeg medlem i Dansk Model Jernbane Klub.
 
En del af denne klubs medlemmer udgav fra 1963 tidsskriftet ”Signalposten”, --oprindelig medlemsblad for klubben. Reredaktionen omfattede også et klubmedlem, der så absolut ikke var Mo-fan, ja vel nærmest "Mo-hader". Vi kan jo kalde ham ”A. Gregersen” (jeg tror helt bestemt, at han vil tilgive mig, at han ikke bliver omtalt anonymt - han "luftede" sit ubehag ved dem, ved enhver lejlighed).

En dag fortalte han på et redaktionsmøde, at han -tidligere- havde været ud at køre med en Mo´er (helt sikkert mere af nødvendighed end lyst). ”En sådan Mo´er kan være utæt 57 steder” sagde han, ”og det var den”. Om nedenstående fotografi viser netop denne Mo´er, må stå hen i det uvisse, men det kunne tilsyneladende godt være tilfældet.

DSB Cls 27714 - Cll 1495 - Mo 1848.  Hillerød - Fredensborg (Hi - Fd).   --   10. februar 1985.   ^---vv

 

Det var faktisk "rimelig koldt" den dag -10. februar 1985- hvor turen fandt sted.   Da jeg ankom til København H, hvor toget holdt oprangeret og klar til snarlig afgang, satte jeg mig ind i forreste vogn, Cls 27714.  Man havde ikke været mange minutter i vognen, førend man opdagede, at det næppe var det bedste valg, man havde truffet.  Der var "hunde koldt".  Nå, --tænkte man-- det er en kold vognstamme - når vi nu begynder at køre, så . . .

Vi kørte, og kørte, men der var stadig lige "rystende" koldt.  Et held, at styrevognskablerne til Mo-vognen ikke var lige så "utætte", så havde det ikke set godt ud.

DSB Cls 27714.  Hi-Fd.   --   10. februar  1985.

På billedet herover, hvor vi er nået til et sted på strækningen Hillerød-Fredensborg, er vinduerne stadig ikke tøet op for isblomster.

(I øvrigt var vognen længere end beregnet, da den kørte forbi, og bagud kunne man ikke gå, --der stod alle de øvrige turdeltagere.)

DSB Mo 1848 - Cll 1495.  Hi-Fd.   --   10. februar 1985.

Det var ikke meget varmere i mellemvognen, Cll 1495, men lidt bedre.   Det fremgår vist tydeligt, at det var ikke Mo-vognens varmekedel, der var noget i vejen med - den gjorde helt sikkert sit bedste.  Det var dampvarmekoblingerne mellem vognene, der var utætte.

 

DSB Mo 1848 - Cll 1495  "I røg og damp."   Hi-Fd.   --   10. februar 1985.

 

DSB Mo 1848. Hi-Fd.   --   10. februar  1985.

 

DSB Cls 27714 - Cll 1495 - Mo 1848.  Hi-Fd.   --   10. februar 1985.

 

DSB Mo 1848.  Hillerød - Fredensborg.   --   10. februar 1985.

Et år til jul, fik vi andre redaktionsmedlemmer den idé, at vi ville lave lidt sjov med ham (ovennævnte A. Gregersen), og vi aftalte, at jeg (evp) skulle kopiere et antal forskellige Mo-motiver på postkortpapir (det kunne man købe dengang), og så skulle samtlige redaktionsmedlemmer, hver sende ham et sådant motiv som julekort. (Han har sikkert været meget glad for den ”julegave”).

 

(Fortsættes)

 

 -  -

 

 

27. marts 2014.

Hjem fra Viborg.   --   1975.

Aarhus-Kalundborg.

 

M/F Kalundborg.  Aarhus havn.   --   15.  juni 1975.   ^---v

 . . . så sejler vi . . .

 

Skonnert i Aarhus havn.   --   15.  juni  1975.      "Lige til modeljernbanen"

 

Fotografiet blev da også optaget netop med henblik på modelbygning, som dog først blev aktuelt i slutningen af 1990´erne, omend det ikke er samme skib, der er forlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus havn i modlys.   --   15.  juni 1975.

 

 

 

 

Redningskrans.  M/F Prinsesse Anne Marie.   --   15.  juni 1975.

 

M/F Prinsesse Elisabeth.   --   15.  juni 1975.

 

 -  -

 

 

 

26. marts 2014.

Viborg  --  1975.

DSB.  Viborg st.   --   15.  juni  1975.    ^---v

Når man ser samme "udsigt" i vore dage ( http://da.wikipedia.org/wiki/Viborg_Station ) synes jeg "godtnok",
at det er gået tilbage for Viborg.   ---   Nå, --hvis de kan lide det i Viborg, så . . .

 - - -

 

RHJ M 4.

RHJ M 4,   Langaa.   --   15. juni  1975.   ^---vv   (Herlig udformning af telefon-/telegrafmasten ovenfor.)

Lige til modeljernbanen. - Hvis man lavede den udgave i "klubben", tror jeg man blev ekskluderet ret hurtigt .  . . . . . . . . . .

"RHJ M 4 er den eneste eksisterende af oprindeligt 14 benzin-mekaniske bogie-motorvogne, som Scandia i Randers i 1925-29 byggede. De 14 motorvogne kom vidt omkring: Fyn, Vendsyssel, til Troldhedebanen og til Randers-Hadsund Jernbane.

Kielervognene (som de blev kaldt) var bygget på licens i Randers fra Deutsche Werke i Kiel - deraf tilnavnet.

RHJ M 4 blev oprindeligt bygget til anvendelse på strækningen Svendborg-Faaborg, men blev i praksis anvendt på hele det sydfyenske jernbanenet. I 1949 blev De Sydfynske Jernbaner overtaget af DSB, og mototvognen kom med som DSB MBF 482. DSB solgte dog snart vognen til OMB (Odense-Brenderup-Middelfart/Bogense), der anvendte den både dér og på strækningen mellem Odense, Kerteminde og Martofte som OMB MH 6 indtil banens lukningen i 1966.

Den 40 år gamle motorvogn blev herefter solgt til Randers-Hadsund Jernbane, der valgte at købe brugte køretøjer i stedet for at reparere egne vogne, når disse gik i stykker - i sikker forvisning om, at man snart fik helt nye tog.

Det gjorde man imidlertid ikke. RHJ blev nedlagt i 1969, hvorefter vognen kom til MHVJ. Vognen har siden 1976 været under langsom restaurering "når andre opgaver ikke har presset på". Undervogn, bremsetøj, motor og vognkasse m.v. er klar, men der mangler en række tekniske "detaljer" samt nogle svejseopgaver. Vognen ventes ikke køreklar før tidligst i 2011."

"Saxet" fra DJK´s MHVJ-side:  http://www.mhvj.dk/ om  Mariager-Handest Veteranjernbane, hvor der er flere andre oplysninger.

 

 - - -

 

 - - -

 

 -  -

 

25. marts 2014.

Sorø  Bystation   --   1970.

 

I forbindelse med serien af Sorø- / Sorø Bystations-billeder, der blev bragt tidligere i måneden, har Jens Birch, Sorø, venligst sendt en lille serie Sorø-billeder fra 1970.

DSB, Koksbangs trinbræt,  Sorø-Vedde-banen.   --   Sommeren 1970.  Foto:  Jens Birch.

"Koksbang" er ikke et stednavn, som ellers vanligt ved navngivningen af et holdested.  Navnet (tilnavnet) blev tildelt efter ophavsmanden til trinbrættet, stationsforstander O.K. Koksbang på Sorø "landstation".  

Årsagen til trinbrættets oprettelse var de mange udflugtstog fra København, via Vedde-stationen til denne lille sti i Sorø by.  Her blev de rejsende sat af, for til fods at gå til enten restauranter i Sorø by, eller til Sorø sø, hvor der ventede en turistbåd eller to, der bragte gæsterne over søen til udflugtsstedet "Parnas".

Restaurant  Parnas.  Sorø.   --   Udateret  postkort.

Det kunne gå, når gæsterne ankom, rimeligt ædru, men problemerne opstod, om aftenen, hvor de havde fået meget "at spise".  Der er langt fra en skovbund op til laveste trin på en jernbanevogn  -- og så i den tilstand.  I det hele taget gik der mange historier om turene hjem, hvor der kunne være "langt" fra søen til det ventende tog, og nogle lige skulle af med noget inden "rejsen". 

Når den/de så var fundet, var der i mellemtiden en anden eller to, der var smuttet ud gennem en dør i togets modsatte side ! ! !  

Det hjalp på "bekvemmeligheden", at stationsforstanderen fik oprettet trinbrættet, men hjalp dog ikke meget på det andet problem.

(Efter elevuddannelsen blev jeg stationeret på København Gb (fint - bopæl på Amager), hvor stfst. O.K. Koksbang kom fra. Det vidste jeg bare ikke dengang.)

DSB  Soro Bystation.  Posthuset.    --   Sommeren  1970.   Foto:  Jens Birch.

 

 

DSB  Soro Bystation,  varehuset, der i de sidste aktive jernbaneår var indrettet med "stationskontor" i den ene(sydlige) ende.  Her reciderede overportør Hansen i 1958, da jeg var elev på "landstationen", og vi/jeg modtog daglig besked fra ham, om der var vogne til afhentning med "landstationen"s traktor.
Sommeren  1970.  Foto:  Jens Birch.

 

DSB  Soro Bystation  --  Hensatte 1. generations S-tog.   ^---v    Sommeren  1970.   Foto:  Jens Birch.
Et trist syn - spørger man mig, var/er det de pæneste S-tog, vi har haft, måske dog tæt fulgt af de få 3. gen-tog.

 

Sorø Bystation.  Bag rutebilen (Dam, Vagn, Sorø Vol B70503-SK 1962). Sommeren  1970.  Foto:  Jens Birch.

 

Se evt. også:  http://evp.dk/index.php?page=soro---vedde-2

 

Tak til Jens Birch for tilladelse til brug af fotos.

 

 

Meget apropos

kom i dag (24.3.2014)  denne meddelelse:

 

Så er der en forårsnyhed på vej....

31. marts 2014 er det 80 år siden Møns Dampskibsselskab indstillede med sejladsen mellem Stege og Kalvehave.

Det markerer forlaget  J-bog  med udgivelsen af en lille bog om dampskibsselskabet.

Bogen er skrevet af Jens Birch og Ole Gold. Bogen er i format 21 cm X 21 cm, har 88 sider med over 100 illustrationer (nogle i farver) og hårdt omslag.

Prisen er 225 kr. inkl. moms, men ekskl. porto (der pt. er 49 kr).

Hvis du vil vide mere om den nye udgivelse (og se eksempler på bogens sider), kan du besøge vores hjemmeside
www.j-bog.dk - klik på bogen under "SENESTE UDGIVELSER" yderst til højre.

Du bestiller nemmest bogen ved henvendelse på forlagets nedenstående adresse og oplyse:

- Dit navn og din adresse
- Dit telefonnummer
- Din e-mail

Bogen er vores udgivelse nr. 20 - så et lille jubilæum er her for vort vedkommende også tale om !

Vi har i januar 2014 fået en ny og bedre hjemmeside, som nu burde være opdateret med vore gamle tema-sider (og et par nye...). Det tog lidt tid - men nu er den her...

Med venlig hilsen

Ole Gold

J-bog
Vejlebrovej 93, st. lejl. 3
DK-2635 Ishøj
E-mail j-bog@privat.dk
www.j-bog.dk

 

- 

 

 

24. marts 2014.

Sorø (Sorø - Vedde)   --   1970.

 

Sorø (landstation).

I forbindelse med serien af Sorø- / Sorø Bystations-billeder, der blev bragt tidligere, har Jens Birch, Sorø, venligst sendt en lille serie Sorø-billeder fra 1970.

DSB Ardelt-traktor nr. 105.  Sorø.   --    Sommer 1970.  Foto:  Jens Birch.

 

DSB Sorø østre vandtårn,

der stammer helt fra banens åbning i 1856. Tårnet er af den sjællandske, kvadratiske type, gule mursten og med pyramidetag.     

 

Sommer 1970.  Foto:  Jens Birch.

Tårnet blev taget ud af brug i 1957, og nedrevet ca. 1976.

 
 

 

 

(Samme vandtårn i 1957 som "vidne" til et rangeruheld.

Foto: evp)

 

DSB Sorø-Vedde-banes drejeskive i Sorø.  --    Sommer 1970.   Foto:  Jens Birch.
(Bygningen, der lige anes til venstre i foto, er daværende "Sorø Hotel",  i vore dage NETTO.)

 

DSB Sorø-Vedde-banes remise i Sorø.    --   Sommer 1970.  Foto:  Jens Birch.

 

I ovennævnte serie Sorø-fotos vistes et par fotos af en "garage-lignende" træbygning.  Denne  "garage" husede dog stationens Ardelt traktor -i sommeren 1970- nr. 105, og var tiltænkt dette formål, efter man havde "inddraget" den gamle Veddebane-remise til busgarage for to DSB-rutebiler (derfor ikke spor på billedet). 

Remisen blev benyttet til rutebilerne på den daværende rute (Skælskør-) Slagelse-Sorø-Holbæk.

Remisen nedbrændte i øvrigt sammen med to rutebiler d. 6. januar 1977. 

DSB,Sorø-Vedde-banens trace over Flommen, Sorø.   -->

Sommeren 1970.  Foto:  Jens Birch.

 

 

 

Tak til Jens Birch for tilladelse til brug af fotos.

 

 

 

(Fortsættes 25. marts 2014)

 

  

23. marts 2014.

Søndags-ekstra.

Københavns Sporveje, linie 6.   ---   1969.

KS 801.  Trianglen.   --   April  1969. 
Den store bygning i baggrunden tv. (Kongelig Post og Telegraf) er Østerbro Postkontor (hvorlænge endnu ???  )

 

KS 873.  Trianglen.   --   April  1969.

 

KS 801.  Trianglen / Østerbrogade.    --   April  1969.

 

KS 801.  Dag Hammarskjölds Allé / Østersøgade-Øster Farimagsgade.   --   April 1969.

 

KS 801.  Oslo Plads.  --  April  1969. (Taget på Østerport station -kommandoposten- anes lige over sporvognen).

 

KS 8xx. <-- St. Kongensgade / Grønningen -->.  April  1969.

I dette gade-sammenløb Grønningen / St. Kongensgade (lige overfor Kastellet -->) står en --^-- lille rytterstatue med navnet
"Fynsk Forår".  Den er fremstillet af komponisten Carl Nielsens hustru, Anne Marie Carl Nielsen, og forestiller en ung fløjtespillende Pan på hesteryg (1939-40), --rejst som monument over komponisten Carl Nielsen (1865-1931).

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for sporvognene:   Dieselos i massevis.

  

 

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%206/Linje6.htm 

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

-  -

 

23. marts 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

Pedersborg Kirke (nord for Sorø) 2013. 

Alle fotos:  Mette Vester.    (Fortsat fra søndag d. 16. marts.)

Pedersborg Kirke.    --   Oktober 2013.   ^---vv

 

 

 .

 

 .

 

 .

 

Nydelig kirke -- Selv nåede jeg (heller) ikke at se den i min elevtid i Sorø i 1957-58.

 

(Næsten)  "Lige til modeljernbanen"

 

-  - 

 

 

23. marts 2014.

Faxe Kalk  --  2014.

 

Skorsten nr. 2 er faldet.   --   Stubberup station. 

ØSJS.   Stubberup / Fakse Syd.   --   Marts.2014.   Foto:  Privatfoto.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

(Se evt. den første skorsten:  "Dagens fotos":   Februar 2014.  under d. 24. februar 2014.)

 

 

ØSJS  Store Heddinge   --   2013.

ØSJS  Store Heddinge station.   --   24. juli  2013.   ^---v

I slutningen af januar 2013 satte tre drenge ild på 1. sal i bygningens midterdel, hvorved den blev en del beskadiget.  I forvejen var den blevet kraftigt vandaliseret, efter at postvæsenet havde forladt den i 2004.

Som man kan se på billederne, var der efterhånden tale om noget af en ruin, som både kommunen og dele af byens beboere gerne så nedrevet.  Så galt kom det dog ikke til at gå.

Drengenes forsikringsselskab har måttet betale et klækketigt beløb til bygningens istandsættelse, der nu er i fuld gang med henblik på indretning til et ungdomsuddannelsesprojekt.

Sydgavl og gadefacade.   --   24. juli 2013. ---  Det er dog ikke bygningsrenoveringen der ses,  men bl. a. en gaderenovering.   Bygningsrenoveringen blev først indledt senere, og er pt. (marts 2014) i fuld gang.

 

 

 -  -

 

 

21. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 15E, --  Lissabon (Remisen - Alges).  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det, så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "  . . . og den kommer vi så til her :

 

Lissabon.   --   Linie 15E  (Remisen Santo Amaro[ved det røde X] --  Alges) .

 

Remisen og den omgivelser (måske ikke mindst "overgivelser").

Carris 548 på vej mod byen <--- .   Rua 1. de Maio.  Museu de Carris (Carris-museet).   ^---v   9. maj  2012. 

 - - -

 

Som man kan se, er en stor kom-bineret motorvejs- og jernbanebro bygget lige hen over remise-området, fortsættende ud over floden / Rio Tejo.

Øverst ses motorvejen, og i den rødlige "kasse" / "hylde" neden-under kører jernbanen.

 

---

 

Hermed håber jeg så, at spørgeren "har fundet vejen til remisen", --nu skal den bare findes i Lissabon i næste uge.

 

Jeg vil da benytte lejligheden til at ønske spørgeren en god rejse til Lissabon i den kommende uge. Det er nok det mest spændende sted (Portugal i det hele taget) jeg har været med SHS, (Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm).

 

Carris 574 på vej mod byen.  --->
Rua 1. de Maio.  Museu de Carris. 
9. maj  2012.

 

 

Carris 510 på vej mod Alges  <---.   Rua 1. de Maio.  Museu de Carris.   --   9. maj  2012.

 

Carris 507 på vej mod byen --->.  Rua 1. de Maio.  Museu de Carris.   --   9. maj  2012.

 

Carris-remisen.  Rua 1. de Maio.   --   9. maj  2012.   ---   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l<- - - - 900 mm - - - - >l 

Det hjælper på overblikket, men ser lidt tomt ud.  Det varede dog ikke længe, før der atter holdt vogne på området.

 

Rua Da Jungueira og broen på afstand. Køreretning mod byen / øst ---^     --   10. maj  2012.

 

 

Museu Nacional Arqueologia.  Rua Da Jungueira.   --   10. maj  2012.
"Det Arkæologiske Museum", eller vel som på dansk: Nationalmuseet.

 

Carris 504.  Algés.   --   10. maj  2012.

 

Som nævnt tidligere, var der strejke blandt vognstyrerne i de dage vi var i byen.  Det betød normalt ikke Alverden - det var kun en del af personalet, der strejkede, så det var kun intervallerne mellem vognene, der blev noget længere - og der var endda rigeligt med vogne, til vore fotos (OK, -- "nummermændene" fik ikke set dem alle.)  Min ledsager -Peter- og jeg tog derfor "glade" sporvognen til Alges, der som man kan se på kortet ovenfor, ligger et pænt stykke udenfor byen.

Vi gik derfor og fotograferede, men begyndte at undre os. Sporvognen vi kom med, var kørt forlængst, --men der kom ikke andre.

Der ville "godtnok" være langt, hvis vi skulle gå på vore "flade".  Egentlig kunne man lige så godt gå målrettet ind mod byen, som rende hvileløst rundt derude. Der var da noget at se, --meneeennnn det var også til at overse.  Vi begyndte at indse, at strejken vist var blevet effektiv.

Pludselig -en time efter vores ankomst-blev der hul igennem, og vi fik travlt med at tage den "første" vogn, hvilket var den tredje i rækken, da man havde be-skiltet - og håndhævede "RESERVADO" på de to første vogne.

. . . . . . . . . . . . . . . . Carris 547.  Algés.   --   10. maj  2012.

 

Carris 510.  Algés.   --   10.  maj  2012.

 

 

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  

Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal, -- jernbaner som sporveje.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

-  -

 

21. marts 2014.

 

Der kom en forespørgsel fra S...... Avis ! ! !

 

”Hej Erik

 Må jeg have lov at anvende et af dine foto i forbindelse med en artikel i Salling Avis om egnens gamle stationsbygninger – jeg har besøgt bygningen i Ramsing og har foto fra nu. Og ville gerne vise den fra 1965. Naturligvis med din byline Foto: Erik V. Pedersen

 Jeg er ved at lukke avisen nu, så jo før du kan svare jo bedre. Jeg er også på nedenstående nummer.

 På forhånd tak”,

(Navn)

 

(De har da godt nok travlt på de små aviser.  Det er dog ikke altid, at man -selv som pensionist- sidder med begge to aktive fingre på tasterne, hvis en institution / et medie skulle finde på at spørge om noget.)

-------

Mit svar var:

Tak for forespørgsel.
Ja, hvis billedet er et af mine  -normalt dem, hvor der ikke står andet navn anført-  så er det OK med navn, som Du anfører
(jeg forventer, at det ikke bliver beskåret / bearbejdet - så er det IKKE  OK).
 
Erik V. Pedersen.

 

-------

 

”Tak Erik

Det er et af dine

Men da vi som avis bearbejder dem som vi gør med alle andre foto er det jo så lige meget.

MVH”

(navn)

 

(UPS – man begynder allerede at tænke sit.)

 

-------

 

. . .  og mit svar:

”Ja, --det er jo Jeres afgørelse, --men jeg ønsker ikke et foto bragt, hvor skorstenen mangler for oven, og fire vinduer i den ene side - for at avisen kunne få plads på et passende sted.  Det er mit navn, der står som optager af billedet, og mig der bagefter bliver betragtet som næppe værende ganske ædru, da jeg trykkede på knappen.

Jeg ved ikke, hvad der kunne være sket - men jeg vil gerne undgå den slags - og det ville I helt sikkert heller ikke selv finde Jer i, som. prof. journalister / fotografer, hvis vi andre forvanskede Jeres arbejder.”

 

--------

 

Herefter endnu et par skriverier, hvoraf det bl. a. fremgår, at man ikke forstår min indstilling  ” . . . når et medie kontakter dig  *), men jeg har måske tidligere haft dårlige erfaringer, som jeg nu overfører til andre (at det nu kommer til at gå ud over dem) ! ! !

Endvidere blev jeg oplyst om, at man da heldigvis havde andet (arkiv-)materiale, der kunne bruges i stedet for.

 

*) et medie kontakter dig : Skulle det virkelig være noget særligt, skulle jeg fare op og stå ret af den grund ??? ! ! !

 

--------   

 

”(…)

Vi har professionelle grafikere og er en gammel og anerkendt avis, der naturligvis godt ved hvordan foto skal skæres og behandles.

(…)”

 

Uff.  –her begynder det virkelig at løbe mig koldt ned ad ryggen.

Jeg vil tillade mig at gætte på, at vi er mange (blandt dem, der ofte leverer fotos til andet brug end hos jernbaneentusiaster), der har oplevet flere tilfælde, hvor billeder er blevet behandlet med alt fra lettere beskæring til direkte mishandling. 

Derfor kunne jeg kun give medarbejderen ret i, at den slags havde jeg været ude for tidligere.

 

Herefter blev jeg så ”hægtet af ! ! !    

 

-------  

Alligevel kom der dog en slags forklaring:

 

Jeg spurgte fordi min kilde, der bor i huset i dag gav mig linket – men da du ikke kan være behjælpelig, går vi naturligvis bare ud og finder materialet andre steder. Mere er der ikke i det. Jeg vil så forklare kilden i huset hvorfor vi ikke har brugt det.

Nu vil jeg ikke bruge mere tid på dig  Jeg er på arbejde, og du har vist fået forklaring nok nu. ”

 

Især den sidste bemærkning kan jeg ”godt lide”.  Om end med tilføjet  vil man ikke bruge mere tid på mig – medarbejderen er på arbejde, og der er ikke tid til mere ! ! !

Ganske vist er jeg selv ”kun” pensionist, men derfor kan min tid vel godt være lige så værdifuld, og ikke noget man bare ”spilder”,   -ja, hvem ved-  måske er min resterende tid på jorden kortere end medarbejderens, men min tid kan man altså godt ”spilde” med henvendelser.

 

Hertil kommer så:   

Gad vide om ”kilden i huset” får den hele sandhed.   Ellers kan ”kilden” måske evt. læse lidt om forløbet her.

 

- o O o -

 

Ovenstående er ét, ”Dagens eksempel”, men det er kun ca. en måned siden, at jeg fra en kommune i nogenlunde samme ”hjørne” af landet -midt i en uge- modtog en anmodning om brug af fotos til en brochure, som man skulle fremstille / trykke.   Forespørgselen blev besvaret positivt (med OK) i løbet af weekenden, hvor man vel måtte formode at de havde fri.  Mandag morgen/formiddag modtog jeg besked om, at man havde fundet andet materiale og færdiglavet brochuren, da det var en hastesag.  Brochuren (vist om en ny natursti på en nedlagt jernbane) var allerede gået i trykken. 

Lur mig, om ikke man i den pågældende kommune har arbejdet med projektet i månedsvis, men "fotografen" forventes at levere indenfor få timer.

! ! !

Gæt selv på, om den slags fremmer lysten til at hjælpe andre -især kommuner, institutioner eller / (lokal-)aviser- en anden gang.

 

- -

 

 

21. marts 2014.

 

En tur med sporvognen - linie 15E, --  Lissabon.  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det, så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "  . . . og den kommer vi så til her - næsten  :

 

Vor Spørger - der skal bo på hotel i nærheden af linie 28E´s-endestationen  Martim Moniz, skal enten tage sporvognen 28E og køre en god del af byen igennem (hvem gør ikke gerne det - når man nu er sporvognsentusiast), eller gå til pladsen  Praça da Figueira, et par hundrwede meter mod syd, for at tage sporvognen, linie 15E.

 

Lissabon.   --   Linie 15E  (Praça da Figueira [ved det røde X]  --  Remisen Santo Amaro) .

 

Carris 547.  Praça da Figueira.   --   8. maj  2012.   ^---vv

 

 - - -

 

Carris 504.  Praça da Figueira.   --   9. maj 2012.

 

Carris 510.  Av. 24 de Julho -- I baggrunden ses stationen / banegården "Cais do Sodre".  Sporvognen er på vej mod endestationen "Praça da Figueira" i "Centrum".    ^---v   8. maj  2012. 

 - - -

 

Carris 552.  Rua Fradesso da Silverira  --   på vej --->  mod Alges.   --   10. maj  2012.

 

Carris 553.  Rua 1. de Maio Calvario på vej mod endestationen Praça da Figueira i "Centrum".  --   10. maj  2012.

 

Rua 1. de Maio / Rua Leao de Oliveira.   --   10. maj  2012.

(Indenfor modeljernbaner har man et begreb: "Spor-spaghetti", ved overdreven brug af mange skinner / spor på en meget lille modeljernbane.  ---  Dette må man vel næsten også kunne sige her:   "Køretråds-spaghetti".)

 

Carris 545.  Rua 1. de Maio / Rua Leao de Oliveira, på vej mod endestationen Praça da Figueira i "Centrum"
10. maj  2012.

 

Næste stoppested er Remisen:

 

Remisen: Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S. A.  --  Museu de Carris.  Rua 1. de Maio.   --   9. maj  2012.

 

(Fortsættes forbi remisen til endestationen: Alges.)

 

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  

Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal, -- jernbaner som sporveje.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

  

 

 

-  -

 

 

 

20. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det, så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "  (Dette vender jeg tilbage til snarest.)

 

Luís de Camões-pladsen  --  Prazeres. 

 

 

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

 

Rua do Loreto, lige udenfor / efter Luís de Camões-pladsen, på vej udad.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris nr. 579.   v--- Calcada do Combro / Largo da Calhariz ---^ .   --   9. maj 2012.

Det ser måske ikke så "dramatisk" ud her, --ikke desto mindre opgives dette sted til at være en af verdens mest stejle stigninger for sporvogne - måske DEN mest stejle, uden "hjælpemidler" i form af tandstænger eller kabler.

 

 

Carris 542.  <--- Largo Calhariz / Calcada Combro --->.  --  9. maj  2012.   Et er nedad, men opad.   Rolig nu - intet problem.

 

Carris 564.  Calcada do Combro ---^ .   --   9. maj  2012.   (samme gade, blot set den modsatte vej, --nedefra.)

 

 

Carris 555.  Calcada da Estrela, set mod byen.   --   10. maj 2012.

 

 

Basilica Estrela.

 

Basilica Estrela.  Udateret postkort. ---^  og   9. maj 2012.  ---v

 

Ligesom i Graca, er det sådan, at nogle vognløb ender her, medens andre kører helt til endestationen i Prazeres.

 

 

Carris 565.  Basilica Estrela.   --   9. maj 2012.

 

Ved Basilica Estrela.   --   9.  maj  2012.

 

Carries 565.  Ved  Basilica Estrela.   --   10. maj  2012.

 

 

Ved Basilica Estrela.   --   10. maj  2012. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ved en lille restaurant på den anden side af gaden/vejen

 

 

Endestationen Prazeres.

 

Carris 577.   Endest. Prazeres for linie 25 og 28.   --   10. maj 2012.

Her ses et udsnit af den stedlige "sløjfe", en "rundkørsel" omkring det store mindesmærke i centrum.  Bortset fra cirkelformen er sløjfen vel nok lidt speciel ved, at der er sporforbindelse mellem de to spor i ind-/udkørselsenden, således at man vedblivende kan køre rundt i sløjfen.   Dette ses forskellige steder i udlandet, men har aldrig været praktiseret i Danmark.

Endestationen  Prazeres. / Rua Saraiva de Carvalho - Praca S.Joao Bosco.   ^---v   10. maj  2012.

Carris 556.   --   10. maj  2012.

 

 

 

Omstilling af destinationsskilt ved hjælp af "tandlægespejl" i overstørrelse.   --   Set indefra.  ---^

 

-  -

 

PAS   PÅ   LOMMETYVE  ! ! !

 

Lommetyv ???

Han havde i det mindste "listet" et A4-ark hen over min skuldertaske (som dog både var forsvarligt lukket og hang foran samt ikke indeholdt noget af stor værdi). Her stod han og fjumrede med lukke-mekanismen ! ! !  Da jeg straks opdagede det, og tog et billede af ham, fik han meget travlt med at komme hurtigt af, mens vi holdt for rødt ved en lyskurv.

De to andre personers eventuelle medvirken ved jeg ikke noget om, men de stod af samtidig ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  

Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal, -- jernbaner som sporveje.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

-  -

 

 

 

 

 

19. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det, så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "  (Dette vender jeg tilbage til snarest.)

 

City - Luís de Camões-pladsen. 

   Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

  ^---  Bica herover er en af Lissabon´s fire kabelbaner / tovbaner.

 

Det er heller ikke, fordi man her "sviner" med pladsen til fodgængerne, på et ellers senere travlt hovedstrøg.
Bemærk i øvrigt de mange flotte brolægninger på fortovene, små hvide og gråsorte "brosten" i fine mønstre.

Carris nr. 560.  Rua da Conceicao - på vej mod endestationerne Estrela / Prazeres.   --   10. maj 2012.
Straks for enden af den lange, lige gade begynder -både en lang og rimelig sej strækning:

 

  

Calcada S. Francisco.   --   9. maj  2012.     Husene står naturligvis lodret,  men sporvognens dørindfatning ! ! !  ---^

Billederne herover / -under   ^v---v   er set bagud i fotoseriens køreretning.

 

Calcada S. Francisco.   --   10. maj 2012.

 

  

Calcada S. Francisco.   --   Endelig oppe.  --  Turistvogn nr.  8 "gnaver sig" op ad stigningen . . .  --   9. maj  2012.
(Bemærk den brede vogns store udsving over det smalle spor - man skulle næsten tro, at vognen --^-- var afsporet.) 

 

  

 . . .  mens en "almindelig" vogn herover er på vej ned.  --  Rua Vitor Cordon.   --   9. maj 2012. 

Tv:  Et kik "bagud":  Sporvognen her er heller ikke afsporet, men efter et lille "tilløbssving" mod højre, er den nu på vej ned ad mod byen ad Rua da Conceicäo.

Th:  De to vogne fra byen må også lige over i venstre vejside, for at få tilstrækkelig plads til kurven (markeret på den indledende plan med "Sammentrukket spor").

 

  

Rua Vitor Cordon.   --   9. maj 2012.

Samme gade / udsigt, men i køreretning mod Estrela / Prazeres.  Det er lidt af en rutschebane sporvognene gennemkører i dette område.      Foto til højre:  Lokalt postkort.

 

Ligesom Italiens hovedstad, Rom, ligger også Portugals hovedstad, Lissabon, på syv høje  . . .

 

 . . . her "kravler" Carris nr. 547 op ad en af dem.    Rua Vitor Cordon / Largo Picadeiro.   --   9. maj 2012.

 

 

Luís de Camões-pladsen.

 

Luís de Camões-pladsen.   --   9.  maj  2012.

 

Turistvogn   --   Luís de Camões-pladsen, på vej mod endestationerne Estrela / Prazeres . . .   --   9. maj  2012.

 

 

 . . . mens Carris 5xx er på vej mod byen / Martim Moniz.

  

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  

Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal, -- jernbaner som sporveje.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

-  -

 

  

 

18. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "  (Dette sidste, vender jeg tilbage til snarest,)

  

Efter lysets udebliven sidst på dagen, -- en god wienerschnitsel, dessert, kaffe og et glas portvin i den lille foretrukne restaurant, er det på tide at tage sidste sporvogn tilbage mod centrum:

 
Restaurant ,,Carvoeir".  Calcada de Sao Vicente no 70-72.   --   9. maj  2012.

 

. . . .Dagens sidste sporvogn fra Graca mod Centrum.

 .. . . . . Carris nr. 564.  Sløjfen / endestationen Graca.   --   9. maj 2012 kl. 23.56.

 

 

Escolas Gerais   --   9. maj  2012.  Derefter midnat.  - - - - - >  Næste foto:  10. maj 2012.
Her er bestemt ikke meget plads til at slå ud med armene ! ! ! 

  

Rua de Sao Tome.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Her er heller ikke megen plads at give af ! ! !

 

Domkirken "Se", --set bagud i køreretningen. 

 

  

Rua da Conceicao.   --   10. maj  2012.  . .  . . . . . . . . . . . .  ^--------^

 

Dermed er "vi" tilbage ved udgangspunktet for et par dage siden, og parat til turen til den anden endestation, når det bliver lyst.

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  

Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal, -- jernbaner som sporveje.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

-  -

 

 

 

17. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det, så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "

 

Rua do Forno do Tijolo   --  Martim Moniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoserien sluttede i går med dette foto ---v    hvor sporvognen kommer ud fra gaden Rua Maria da Fonte . . . :

   

 . . . Her begyndes dagens fotoserie med samme gade: Rua Maria da Fonte set i modsat retning, mod sydvest. ---^

 

Sporvognene mod Martim Moniz kører dog ligeud ad Rua do Forno do Tijolo  . . .

 

Vogne "fra byen" fortsætter af (nu) enkeltsporet på Rua do Forno do Tijolo, der her ses mod sydøst (bagud i seriens køreretning) . . .   --   9. maj  2012.

 

. . . og i køreretningen:  Rua do Forno do Tijolo set mod nord (køreretning Martim Moniz).   --   9. maj  2012.

 

Rua Maria set mod nord.   --   11. maj  2012.

Når sporvognene har rundet liniens nordligste punkt, kommer de frem her og drejer til højre (til venstre på foto) mod Av. Almirante Reis, den "kilometer-lange hovedgade / Avenue (Av) mod syd og Martim Moniz.   Sporet på tværs gennem foto, nederst, er det modgående spor mod "Byen" (se kort).

 

Av. Almirante Reis (set "bagud - sporvognens køreretning er mod Martim Moniz her og på efterfølgende fotos). 
10. maj  2012.

 

Av. Almirante Reis.   --   11. maj  2012.

 

Av. Almirante Reis.   --   11.  maj  2012.

 

Av. Almirante Reis.   --   11. maj  2012.

 

Rua Palma, kort før Martim Moniz, set "bagud" i køreretningen for billedserien.
10. maj 2012.

 

 

Martim Moniz.   --   10. maj  2012.

 

Carris 579.  Martim Moniz.   --   10. maj 2012.

 

Martim Moniz.   (Vognen er klar til endnu en tur, selvom det her er en linie 12).   --   10. maj  2012.

 

. . .  og hermed fik jeg bragt "spørgeren" frem til sin endestation tæt på dennes hotel ! ! !

 

(Fortsættes med  "City" - Estrela / Carreira)

 

-  -

 

 

16. marts 2014.

Søndags-ekstra.

Københavns Sporveje, linie 6.   ---   1969.

KS 816. Lyngbyvej / Ryparken.   --   April 1969.

 

KS 8xx, Lyngbyvej ved den gamle Ryparken S-togsstation.   --   April 1969.

 

KS 801, Lyngbyvej ved den gamle Ryparken S-togsstation.   --   April 1969.

 

KS 802.  Hans Knudsens Plads set mod nord.   --   Apil 1969.

 

KS 816 ?  Vibenshus Runddel.   --   April 1969.

 

KS 805.Vibenshus Runddel.   --   April 1969.   ^---v

 

 - - -

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

-  -

 

 

 

 

16. marts 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

Pedersborg Kirke (nord for Sorø) 2013. 

Pedersborg kirke på den gamle borgbanke.   --   Ca. 1965.   Foto: Nationalmuseet.

 

 

(Alle fotos nedenfor:  Mette Vester.)

Pedersborg Kirke (nord f. Sorø).   --   23. oktober 2013.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

Pedersborg kirke ligger vidt synligt, på toppen af en imponerende ban-ke, hvor der tidligere end kirken, har ligget en borg.  Kirken er omkranset af en halvkredsvold, der nu er beskeden, men muligvis er efter-følgeren for en rigere bygning, idet der i dens mure er fundet bygnings-materialer fra en langt fornemmere bygning.

 

Kirken består af kor og skib med tårn i nord og kapel i syd. De ældste dele i bygningen er opført af rå, kløvet kamp, formentlig i 1200-tallet.

 

Da man i midten af 1500-tallet opførte det lidt kleine tårn, blev det -formentlig på grund af de spesielle terrænforhold- opført på kirkens nordside.

 

Kirken har to klokker, en fra 1586 og en fra 1594, begge støbt i Lübeck.

 

 

 

 

 - - -

Pedersborg Kirke (nord f. Sorø).   --   23. oktober 2013

 

"Lige til modeljernbanen" 

 

- 

 

 

16. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "

 

Graca.

 

Som i de sidste dage er udgangs-punktet for Dagens kørsel ved det røde X, hvorefter der "køres" i pilenes ret- ning (mod nord).

Dette kort er en smule anderledes: Kraftig streg er her dobbeltspor, og tynd streg er følgelig enkeltspor.

Køreretningen er antydet ved pile.

 

Der er for linie 28´s vedkommende ikke langt fra udgangspunktet, Martim Moniz, til området ved Domkirken Sé. 

Der er derfor næppe mange, der tager hele turen med rundt, hvis de skal et sted i Lissabon, der ligger sydligere / vestligere end Martim Moniz.

 

 

 

 

 

 

 

Sporet ind i sløjfen / endestationen Graca . . .  (Portene til højre er en brandstation)  ^---v   10. maj  2012.

 . . . og inde i sløjfen, hvor det skulle være mærkeligt, om ikke der holdt et par biler i sporet ! ! !

Nogle vogne (v)ender her, andre fortsætter til Martim Moniz . . . ---v

Ved sløjfen / endestationen Graca.   --   9. maj 2012.  (Vognen kører dog "udenom" og fortsætter mod Martim Moniz)

 

Udsigten fra Garca, hvis man går ud på gaden og drejer kameraet lidt mod højre. Man fornemmer begyndelsen af skråningen ned mod kirken Säo Vicente.
        
Nede ved de store træer -der står foran kirken-smaller gaden ind og bliver
til Calcada de Säo Vicente.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    --->

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

Largo da Graca. (Vognens køreretning er mod Martim Moniz.)  --   9. maj  2012.   ^---v

 - - -

 

Rua da Graca.   (Vognens køreretning er mod Martim Moniz.)   --   9.  maj 2012.

 

Rua da Graca set i køreretning mod Martim Moniz.   --   9. maj  2012.

 

Rua Angelina Vidal.   --   9. maj 2012.   ^---v

- - -  (Her set i køreretning mod Martim Moniz.)

 

 

Tv:  Rua Angelina Vidal (sporet ned mod venstre) / Rua Maria da Fonte (sporet ud mod højre).   --    9. maj 2012.

Th:  Linie 28 på vej fra Rua Maria da Fonte ud i Rua Angelina Vidal i køreretning mod Estrela (sporvognen befinder sig ca. der, hvor bilen kører i sporet på foto til venstre.

 

 

15. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "

 

 

Escolas Gerais  --  Calcada de Sao Vicente.

 

 

Sporvognen er nået til Escolas Gerais  ved det lille røde X (ved restauranten), og kører nu videre i pilens retning, mod nord, indtil kirken Säo Vicente nås, ca. 500 m.  længere ad strækningen.

 

 

 

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.  --->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hænger ganske vist et trekant-skilt oppe i køretrådene:  "Max. 15 km"  -  men det havde de vist ikke set

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----v

 

Carris 571. Escolas Gerais / Calcada de Sao Vicente.   --   11. maj  2012.  

Når man ser til venstre for sporvognen, ses en lille restaurant.  Der var vi som SHS-deltagere først inde, men fik en meget dårlig og uvelkommen behandling. Derfor betalte vi for den ene øl vi havde nået at få, inden "krofatter" meddelte, at det mad vi havde afgivet bestilling på (og han havde modtaget), kunne vi ikke få alligevel.  Det var for sent på dagen.

Da vi kom ud på gaden igen, så vi straks, at der lå en anden lille restaurant lige ved siden af (kun med en lille forretning imellem).

Her gik vi ind, og fik alle tiders modtagelse - som var vi deres private gæster: Alt, hvad vi ønskede, kunner serveres uden forbehold, med dessert / is og portvin. 

Det blev en virkelig hyggelig aften, og jeg spiste der igen de øvrige to aftener vi var i byen.

 

 

 . . .  Den anden restaurant, hvor vi fik den fineste behandling.  "Den kendes på halvtaget".    (Personen, der er på vej ind i den lille restaurant, er "vor" servitrice, Inez, der lige er kommet med sporvognen.)

Sporvognen er på vej ud af billedet på vej mod endestationen Martim Moniz.

 

Ups ! ! !  

Det er hjørnet til højre på ovenstående foto, som det er gået ud ober på de næste fotos ! ! !

   

Carris nr. 547 i nærkontakt med hjørnet på den modsatte side af gaden.     Fotos:   Ole Malmstrøm, SHS.

Hvilken kaffe ville De byde uventede gæster ?  

 

 

 

Restaurant   "Carvoeiro".  Calcada de Sao Vicente no 70-72.

 

  

 

  

Carris 545.  Escolas Gerais. - - - - - Der var sporvogne både udenfor restauranten, . . . . .  og indenfor.

 

Maden var god . . .

  

. . .  og is-desserten bagefter med et glas portvin til, var sandelig heller ikke at foragte.
(For en sikkerheds slyld skal jeg lige tilføje, at jeg ikke har modtaget så meget som et glas portvin for den positive omtale.)

 

  

Aftenens sidste sporvogn udad kører forbi.   - - - Carris 561.  Escolas Gerais.

 

Sporvognen fortsætter op ad stigningen mod kirken Säo Vicente og endestationen Martim Moniz.

 

 

Carris 579.  Calcada de Sao Vicente.   --   9. maj  2012.  --->

 

 

 

 

 

Et kik lidt længere fremme, men bagud:

 

  Calcada de Säo Vicente.    . . . . . ---^     --->

 

Säo Vicente.

  Kirken /katedralen Säo Vicente.

 

 

Udsigt fra bydelen Graca, inden sporvognen "kaster sig"
ud over skråningen ned mod kirken Säo Vicente.
        
Nede ved de store træer -der står foran kirken- smaller gaden ind og bliver
til Calcada de Säo Vicente.         --->

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

(Fortsættes)

 

 -  -

 

 

14. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Nu er "Dagens fotos" jo "min egen", og som bekendt: Den der betaler musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles. .

På den anden side -- det er vist også antydet andetsteds, at denne "side" --udover at være stedet for "afsporede" negativer-- også kunne være stedet for aktuelle emner. 

Når således forespørgselen kommer, og den burde illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det, så også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "

 

------------------ 

 

Säo Tomé.

 

Bemærk kirken herover --^ (Säo Vicente) efter nogle "snoninger" i bydelen, kommer sporvognen forbi den om nogle minutter.  Faktisk vil en sporvogn herfra mod Martim Moniz et øjeblik efter afgang køre på tværs gennem det venstre fotos, fra venstre mod højre, for så at dreje 90 grader bagud af billedet, op mod kirken  (se planen herunder)

 

Rua de Säo Tomé.  Det omtale område/strækning ligger bag fotografen,
dvs. mod nord - opad, til højre på kortskitsen.

 

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.  --->

  

 

Fra den større plads i forbindelse med gaden Rua de Säo Tomé følges linie 12 og 28 ud af paldsen i dennes vestlige side, men umiddelbart udenfor pladsen skilles de, og linie 12 fortsætter lige frem og op, medens linie 28 drejer fra mod højre og kører nedad ad gaden Escolas Gerais.

 

Udgangspunkt for dagens kørsel:  Det røde X

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.  ---^ . . . . . .

 

  

Rua de Säo Tomé. - På dette lille stykke gade ser vi igen et enkeltspor - ikke altid lige praktisk, det så vi eksempler på.

 

Carris nr. 561 "gnaver" sig opad mod pladsen.

 

 

Carris 564.  Rua do Salvador / Rua Escolas Gerais.   9. maj  2012.

 

 

Rødt lys = "Stop" kan vises i øverste lanterne.   --   Vognen afgår fra stoppestedet her for grønt lys (nederste lanterne), men er der en tredie mulighed med den midterste lanterne, --f. eks. gult lys = kørsel på sigt, med forsigtighed, måske kun frem til ophøret af det sammen-flettede dobbeltspor, men ikke ind på enkeltsporstrækningen, førend en modkørende vogn holder i det modgående spor ???

 

 

. . . hvor gaden (Rua das) Escolas Gerais "knækker" ca. 90 grader.

Hjemme i Danmark igen kan jeg derfor undre mig over, hvordan der kan være to sporvogne samtidig på dette sted, da den udadkørende vogn lige er kørt fra stoppestedet for grønt, eller ? ? ? 

 

Der er ikke meget plads at give af  ! ! !  Tænk om man (stadig) havde benyttet to-etages vogne.  Så kunne beboere og passagerer virkelig have kunnet "komme hinanden ved".    Tro i øvrigt ikke, at man kørte langsomt af hensyn til de smalle gader  --  nej, det foregik med ganske pæn hastighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<---  (Rua das) Escolas Gerais  (her ser vi kirken Säo Vicente  igen i baggrunden).

 

 

  

"Indskrænket fritrumsprofil"   ^---v---^

 

Escolas Gerais / Calcada de Sao Vicente.   --   11. maj  2012.

  

  

Carris 577.  Escolas Gerais.   --   9. maj  2012.  - - - - - - -  - - - - Escolas Gerais.   --   11. maj  2012.

Der hænger ganske vist et trekant-skilt oppe i køretrådene:  "Max. 15 km"  -  men det havde de vist ikke set

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----v

 

Carris 571. Escolas Gerais / Calcada de Sao Vicente.   --   11. maj  2012.  

 

(Fortsættes)

-  -

 

 

13. marts 2014.

En tur med sporvognen - linie 28E, --  Lissabon,  --  2012.

Der kom en forespørgsel om sporvognene i Lissabon / Portugal ! ! !

Nu er "Dagens fotos" jo "min egen", og som bekendt: Den der betaler musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles. .

På den anden side --det er vist også antydet andetsteds--, at denne "side" (udover at være stedet for "afsporede" negativer) også kunne være stedet for diverse aktuelle emner. 

Når der således kommer en forespørgsel, og den bør illustreres, --ja, hvorfor så ikke forsøge det på en sådan måde, at også andre kan kikke med.

"Har du nogle hints eller anbefalinger, rent sporvognsmæssigt, hvor man bør tage hen.

Jeg skal bo på et hotel lige hvor linje 28 starter, hvilket skulle være en ”Must-see” Linje at bruge for at få en ide om, hvordan byen er skruet sammen.

Hvor ligger remisseområdet ? "

 

Hvor  skal man begynde, og hvor skal man ende - med en sådan mængde fremmedartede og interessante emner ! ! !

"Mit" hotel lå ikke så langt herfra, så hvorfor ikke påbegynde turen her, og så køre mod spørgerens hotel  ! ! !

 

En sådan tur -i det mindste den første tur-   . . .

 
 . . .  foretages naturligvis fra pladsen ved siden af vognstyreren.   --   Carris 555,  Vognstyrerplads.   ^---v

 

 - - -

 

"Tilfældigvis" passer det således bedst, at begynde med at stå på sporvognen her på et af byens hovedstrøg: 
Rua da Conceicao, midt i byen, ved det store X nederst til højre på kortet og herefter køre i pilens retning mod øst, nord og tilsidst mod syd.     "Dagens kørsel" sker fra det røde X forbi domkirken "Madalena / Sé" lige lige over pilespidsen til  Rua de Säo Tomé (ved navnet "Alfama"). 

Kort: Wikipedia

(Her i området ligger der flere småforretninger med diverse souvenir-artikler, --bl. a. nydelige plastmodeller af byens sporvogne (til kun 11-12 euro).  - Havde netop selv købt en samt nogle postkort med sporvognsmotiver  --en mægtig salgsartikel her i byen.)

 

Carris 553.  Rua da Conceicao på vej mod Rua da Prata og linie 12 / 15-endestationen på Praca da Figueira.  
9. maj 2012.   ^---v  Billedet er dog set mod øst, i linie 28E´s køreretning mod endestationen Martim Moniz.

 

Carris nr 564.  Krydset Rua da Conceicäo / Rua da Prata.   --   9. maj 2012.

 

 

Carris  560-744-735-567.  Rua da Conceicao.  Den nærmeste vogn -567- synes da "næsten at svæve".  --  10. maj 2012. 

Når man ser dette foto, fornemmer man ikke, at der faktisk var strejke blandt vognstyrerne i de dage vi var dernede.  Strejken var -heldigvis for os- ikke effektiv, og ca. halvdelen af dagens kørsler blev gennemført.  Tænk så, hvordan der havde set ud, hvis alle vogne havde været på gaden ! ! !  

 

  

Carris nr. 545 ved domkirken Madalena / Sé.     --    9.  maj 2012.

På vejen passerer man den gamle domkirke Madalena / Sé.  Den kan være lidt svær at få et godt billede af sammen med en sporvogn.  Enten kan man ikke komme langt nok på afstand til en hel domkirke, --eller der kommer alt muligt uvedkommende i vejen - måske mest pladsens mange fodgængere, --men også biler.

 

Indtil nu et decideret city-område med smalle gader og høje --formentlig hovedsagelig-- kontorbygninger (?).  Er vel næsten at sammenligne med Københavns Bredgade/Store Kongens-gadekvarter.  Måske nok en masse flotte bygninger, --men ikke det man mest går efter som sporvejsentusiast.

 

Dette er vel et af de steder, hvor man skal af sporvognen for at foto-grafere.

 

Domkirken Se. Lissabon. Maj 2012. >

 

Efter domkirken et andet byrum - mindre bygninger, men stadig smalle gader. 

Jeg ved ikke, hvor lang tid der her skal bruges til et tømme en lastbil fra et øl/vand-depot.  Ustandselig holder last-bilen i vejen for sporvognen - så kører de bilen over i den anden side af vejen, hvor den holder i vejen for trafikken i modsat retning. Når sporvognen er passeret, kører de tilbage og fortsætter aflæsningen, mens den næste sporvogn begynder at klimte med klokken.

 

 

En spærrende lastbil er netop kørt væk fra sporet, over i den modsatte vejside, og spærrer nu for modgående trafik ! ! !   

 

Om 30 sekunder er den tilbage igen, for atter at måtte vige for næste vogn om et minut.

 

Køreretningen/synsretningen er stadig mod Martim Moniz, mens den modkørende 28-er er på vej mod den anden endestation Estrela.

 

(Fortsættes)

 

 

Se evt mere på siden:   Mens de andre ser TV ! ! ! --- Juli 2012.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

 

-  -

 

 

12. marts 2014.

Sorø "landstation"   --   1980.

Nogle fotos kan evt. allerede ses på "Sorø-siden"  Sorø station ("Landstationen"), men er nu scannet påny, da tiden var kommet til det.

 

DSB  My 1153.  Sorø.   --   4. maj 1980.

 

"Tog mod Kobenhavn".   Sorø.   --   4. maj 1980.

 

Sorø Godsekspedition.   --   4. maj 1980.

 

Sorø station.   --   4. maj 1980.   ^---v

 - - -

 

   Vestre vandtaarn. Sorø.   --   4. maj 1980.

 

-  -

 

 

11. marts 2014.

Sorø "landstation"   --   1980.

 

 

 

Nogle fotos kan evt. allerede ses på "Sorø-siden"  Sorø station ("Landstationen"), men er nu scannet påny, da tiden var kommet til det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorø station.  Godsekspeditionen.   --   4. maj 1980.   ^---v

 - - -

 

Sorø station. Portalkranen.   --   4. maj 1980.

Inde bag de to store vinduer i pakhusets gavl, med indgang ad den brune dør, var Borgerstuen / frokoststuen for rangerpersonalet (jfr. "Olsenbanden på Sporet", hvor de tre rangister kommer ind i og hænger deres kasketter op på den nyophængte knagerække - her var dog ikke "kantine", som i filmen).

Sorø station.   Det gamle gods- og Vedde-areal med nyopført ALBANI-depot.   --   4. maj 1980.

 

Næsten dér hvor Sorø-Vedde-banens lille to-sporede remise lå I april 1971 den lille bygning, og da var den i brug som remise --der var i hvert fald spor i den.  Mon ikke den har huset stationens rangertraktor?  

I baggrunden skimtes endnu den oprindelige murstensremise.

Foto:  Ole Gold.   --   1971.
 

Sorø station.   --    4. maj 1980.   ^---v

I 1980 er remisen "sporløs", men dog ikke forsvundet.   Placeringen er den samme -ses på baggrunden, træet og villaen bagved.

Flere oplysninger modtages gerne.

Efter opførelsen af ALBANI-depotet, der anes til venstre, og ses i sin helhed på foto lige ovenfor, var der ikke længere mulighed for spormæssig forbindelse.

Anvendelse som garage ???    Nedrevet hvornår ???

 

 

Tak til Ole Gold for foto og supplerende oplysninger.

 

-  -

 

 

 

10. marts 2014.

Sorø "landstation"   --   1980.

 

 

Nogle fotos kan evt. allerede ses på "Sorø-siden"  Sorø station ("Landstationen"), men er nu scannet påny, da tiden var kommet til det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorø (land-)station   --   4. maj 1980.   vv--->

 

 

 

Perronfacaden, --set mod øst / København.

 

Vejfacaden set mod vest-sydvest / Korsør.   ^---v

 - - -

 

Det gamle areal for Veddebanen, --set i køreretning mod Vedde (banen svingede 90 grader ret bagude i skovkanten.

 

Se evt. om denne bane på:  Sorø - Vedde Banen


 

-  -

 

 

9. marts 2014.

Søndags-ekstra.

Københavns Sporveje, linie 6.   ---   1969.

KS 808.  Ryparken.   --   April  1969.   ^---v

 - - -

 

KS 816.  Ryparken.   --   April  1969.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

KS 8xx.  v. Ryparken.   --   April  1969.

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

-  -

 

 

9. marts 2014.

Søndags-ekstra-ekstra   --   "Lige til modeljernbanen"

Gavlreklamer i København.   --   1985.

 

FJERDE SØ (forsikring). Søborg Hovedgade 6. - 5. juli 1985. //  Flügger Farver/Lakker.  --   4. juli 1985. Gl. Kongevej.

 

  

Michelin.  Toftegaardsvej.   --   5. juli 1985. . . . . . . . . . Mælk er sundt.  Gl. Kongevej 167.   --   4. juli 1985.

 

  

Sparekassen SDS.  Valby Langgade.  --   5. juli 1985. . .  København Nordvest ???  --   1985.


 

 

"Lige til modeljernbanen"

 

-  -

 

 

 

9. marts 2014.

Sorø Bystation (Sorø-Vedde Jernbane og nedlagt 1953)   --   1980.

Den gamle, nedlagte Sorø Bystation (Efter DSB-tiden: Postkontor og -her- Sorø Kommune).   ^---v   4. maj 1980.

 - - -

 

Varehuset - dengang banefacaden.   ^---v

Da jeg var elev i Sorø ("landstationen"), i 1957-58, reciderede overportør Hansen her i et lille lokale i pakhuset (stationsbygningen var allerede udlejet til Postvæsenet).

 - - -  og så var der i øvrigt cykelløb ved stationen den dag ! ! !

Gadefacaden.   --   4. maj 1980.

 

 

 

 

 

 

 

8. marts 2014.

 

Østsjællandske Jernbane   (ØSJS)   ---   1979.

ØSJS Ym 2.  Stubberup.   --   23. juni  1979.

 

ØSJS  Ym 1.  Haarlev.   --   23.  juni 1979.

 

ØSJS  Ym 1 og 2.  Haarlev.   --   23. Juni 1979.

 

DSB - Containerterminalen København.   --   Januar 1981.   ^---v

 - - -

 

 

-  -

 

 

7. marts 2014.

Langelandsbanen  (LB)   --   1960.

"Siden" om Langelandsbanen var en af de første større sider med gennemgang af en hel privatbane, der blev vist på evp-siderne.

Det er efterhånden længe siden den "kom på", og trænger efterhånden til et "service-eftersyn".  Dengang var det ikke almindeligt med store billeder, ikke så mange billeder og med mindre "maskinkraft" til rådighed, med langsommere forbindelser og div. modem-løsninger.

Siden gennemgår derfor i disse dage -vil jeg da håbe- et løft, som dog langt fra er tilendebragt. Derfor vil "siden" sikkert opleves lidt besynderlig / rodet i den kommende uges tid.

Beklager - forhåbentlig bliver det bedre.

 

Langelandsbanen er en af de privatbaner, der har fået en række perler blandt de danske stationer. Dette lille udpluk af stationer kan forhåbentlig bevise dette for nogle af stationernes vedkommende:

Rudkøbing station set mod havnebanesporet.    --   5. juni 1960.

 

Mellemstationen / forgreningsstationen Skrøbelev, set mod sydvest (Rudkøbing).   --   2. september 1962. 

 

Spodsbjerg stationen set mod øst.    --   5. juni 1960.

 

 

Longelse station,  set mod nordøst / Rudkøbing.   --   5. juni 1960.

 

Humble station.   Stationsbygningen set mod nordvest / Rudkøbing.   --   5.  juni 1960.

 

Bagenkop station, set mod nordøst / Rudkøbing.   --    5. juni 1960,   to år før banens nedlæggelse.

 

"Se det før deres nabo":   LB - Stationer.

 

 

-  -

 

 

 

6. marts 2014.

En tur i skoven (Hareskoven).   --   1978.

1.gen. S-tog. Hareskoven.   --   Oktober 1978.

 

2. gen. S-tog.  Hareskoven.   --   Oktober 1978.   ^---vv

 

 

1. og 2. gen. S-tog. Hareskoven, Hareskov st.   --   Oktober 1978.

Netop her hvor fotografen (evp) står, lå den gamle Hareskov station.

(End ikke "en hel spand skarphed" kunne klare, at jeg havde stillet forkert afstand, da jeg netop havde taget et nærfoto ! ! !)

 

Udkørselssignal til Hareskov, mod København ---> .   --   Oktober 1978.

 

 

-  -

 

5. marts 2014.

Østsjællandske Jernbane / Østbanen   --   ØSJS.   --   1985.

Haarlev station.

ØSJS.  Haarlev.   --   29.  juni 1985.   ^---vv     Y-toget ---> fra Rødvig ankommer til Haarlev . . .

 . . . hvor toget fra Faxe Ladeplads allerede holder afventende.

Togsættene kobles sammen . . .

. . . og afgår mod Køge <---   (Desværre var toget lige fem meter for langt til at kunne være i billedet  - og havde jeg ventet lidt var forenden forsvundet bag CL-vognen (ØSJS  B 53)  :-)  )    ^---v

 - - -

Haarlev station ligger ensom tilbage.    --   29.  juni 1985.

 

 

-  -

 

 

 

4. marts 2014.

Østsjællandske Jernbaneselskab / Østbanen  --  ØSJS. 

ØSJS B 53.  Haarlev.   --   29.  juni 1985.

(Hvorfor dette foto på farvefilmen er sort/hvid, er jeg noget uforstående overfor - måske en dobbelteksponering ?)

 

ØSJS  B 53.  Haarlev.   --   29.  juni 1985.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

ØSJS  B 53.  Haarlev.   --   29.  juni 1985.

 

Om billederne er "Lige til modeljernbanen" skal jeg ikke kunne sige, men de blev rent faktisk optaget med henblik på at være til støtte, hvis jeg skulle selvbygge et par bogier af denne eller lignende type.  Det skete da også nogle år senere.

 

 

-  -

 

 

 

3. marts 2014.

Omkring den nedlagte Kalvehavebane og Kalvehave havn.   --   1996.

Da Kalvehavebanen blev anlagt / åbnet, var der ikke tilstrækkeligt med boliger til de nye indbyggere, og banen besluttede at bygge et antal tjenesteboliger til dette personale, 9 stk.(4 stk på den ene side af banen og 5 på den anden side) i forlængelse af stationsarealet, inden remisen ved ankomst fra Vordingborg.  

Næsten lige overfor stationsbygningens vejfacade byggedes endnu en tjenestebolig, noget større end de 9 andre, vel til en mere overordnet ansat (banemester ?)

Forhenværende tjenesteboliger for Kalvehavebanens personale.    ^---vv
Hvor vejen løber nu, lå sporet mod Vordingborg (synsretningen) indtil 1959.
Kalvehave.   --   30. marts 1996. 

 - - -

 - - -

 

Kalvehave havn.

Bag de landsatte lystbåde ses de gamle staldbygninger for opstaldning af dyr, der skulle transporteres til øen Lindholm med Statens Veterinære Institut for Virusforskning.  

Instituttet blev grundlagt i 1925 og ligger (af hensyn til faren for smittespredning) på øen Lindholm i Stege Bugt. Her har man til opgave at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af virussygdomme hos husdyr.  Med henblik på dette udføres div. forskning, ligesom instituttet producerer vacciner og andre biologiske produkter til veterinær anvendelse. 

Kalvehave havn.   --   30. marts 1996.

 

Lidt inspiration til modeljernbanen.

 - - -

(I baggrunden den gamle restaurant Færgegården.)

 

 - - -

 - - -

 - - -

 

Forbindelsen til Møn.

Dronning Alexandrines Bro fra 1943.  Kalvehave.   --   30. marts 1996.

 

 

"Lige til modeljernbanen"

 

-  -

 

 

 

 

Søndags-ekstra.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm m.v.   --  1985.

KS 275. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   August 1985.

(Se mere på http://www.sporvejsmuseet.dk/ )

 

KS 470. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   August 1985.

 

KS 1531 hensat uden hjul på Sundpark Skole på Amager.   --   11.  juli  1985.   ^---v

Vognkassen blev i 2002 overtaget af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, og er pt. under renovering.

I efteråret 2014 blev vognkassen -pr. lastbil- transporteret til sporvejsværkstedet i Gera i Tyskland, hvor den skal gennem-restaureres efter de mange års udeophold som legeplads for skoleelever.  

Planen er, at vognkassen (Scandia, Randers, 1932 - udrangeret fra KS 1970-71) skal tilbagerestaureres til originaludseendet med forsænket midterperron og en kupé på hver side.  Det bliver forventelig en ganske kostbar opgave, men som man dog mener at have styr på.  Det er ikke pt. afgjort, om vognen skal færdiggøres i Gera, eller om dele af arbejdet skal udføres på Skjoldenæsholm eller måske et helt tredie (værk-)sted.

 

 

Vedstående foto har måske ikke meget med sporvogne at gøre, men spor-vognene -linie 5 og 19- kørte dog her langs den gule stiplede linie indtil 1972 (linie 5), og gavlen "lyste op", da jeg kom kørende forbi på min cykel.  Da jeg netop dengang indsamlede fotos af gavl-reklamer, passede det jo fint.

 

"Dyp i Dyrup"s-reklame.  Østrigsgade. 
11.  juli  1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINGE-reklame på frederiksbergsk stoppestedsstander.   Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   1985.

 

Det var reklameskilte som disse, der i sin tid gav mig opfattelsen af, at GINGE-gavlreklamernes bundfarve var nuancer af grøn.

Jeg havde på det tidspunkt ikke kendskab til "over-le-vende" GINGE-gavlreklamer endsige farvefotos deraf. 

 

 

 

 

 

 

Derfor blev mit eget gavl-maleri også malet med grøn baggrund.   Siden blev jeg gjort opmærksom på, at der stadig fandtes en enkelt ikke-overmalet gavl-reklame tilbage på Frederiksberg (Hostrupsvej). 

Her var bundfarven dog gul ! ! !  ---v

 

 

  "GINGE-manden",  Hostrupsvej,  Frederiksberg.
  23. september 2004.


 

 

 

De seneste fotos også:

"Lige til modeljernbanen"

 

-  -

 

 

2. marts 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Kalvehave kirke.   --   1996.

 

Kalvehave kirke.   --   30. marts 1996.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

Kalvehave Kirke ligger i Sjællands sydøstlige "hjørne" ved Ulvsund og overfarten til Møn. Fra kirken / kirkegården er der en utrolig flot udsigt ud over Ulvsund og -siden 1943- med udsigt til Dr. Alexandrines Bro til Møn.


Kirken ligger 1-2 km vest for Kalvehave st.by, mellem Gammel Kalvehave og (ny) Kalvehave(stationsbyen).  Gammel Kalvehave mistede sin betydning ved anlæggelsen af jernbanen (Kalvehavebanen) og færgeoverfarten til Møn.

 

Kirken består af et senromantisk kor og skib med sengotisk tårn. Hertil en udbygning på skibets nordside og et sakristi nord for koret.  Kirken er opført af munkesten, --nu med indgang i tårnets sydside.

 

Klokkerne er fra 1477 og 1618 - dengang var der ikke indbyggede chips, der kun lige tillod, at man nåede garantiperiodens udløb + en uges tid ! ! !

 

 

 

 

 

Højt kirketårn, langt kirkeskib, og kun kort afstand til kirkegårdsmuren og de omgivende træer.  ^---v

 

 - - -

 

"Lige til modeljernbanen"

 

-  -

 

 

 

2. marts 2014.

Kalvehave station  --  1996.

 

 

Rundt om Kalvehave station.   --   30. marts 1996.   --   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

Den oprindelige "damp-remise".

Remisen   -engang-  set  skråt bagfra.   --   30. marts 1996.

 

KB M 1 v. remisen, Kalvehave.   --   Juni 1959.

 

Kalvehave remise -engang-.   --   30.  marts 1996.

 

 

-  -

 

 

1. marts 2014.

 

Så røg der lige tre timers nattesøvn.   Da "Dagens fotos" blev overført var "systemet" nede, og alt blev "glemt" (læs: slettet).

Een time tog det, inden UnoEuro var oppe igen, og så var den nede, så oppe ! ! ! --og når jeg nu genopretter siden, skal der sikkert nok være problemer igen ! ! !

Med andre ord:  Ryk tilbage til start ! ! !

 - o -

 

 

En tur med Helsingør Jernbaneklub, Ballerup - Frederikssund.  --  1985.

 

Helsingør Jernbaneklub så dagens lys den 20. marts 1958, da en gruppe lokale jernbaneinteressede samledes omkring opbygningen af et modelbaneanlæg. Den nye klub tiltrak sig hurtigt offentlighedens opmærksomhed med en udstilling på Helsingør Station.

Klubben skiftede i 1995  navn til Nordsjællands Jernbaneklub.  Se mere på: http://www.veterantoget.dk/historie.aspx

 

Frederikssund.   --   September  1985.

 

OKMJ 14.  Ballerup.  September  1985.

Stående / hængende på maskinen ses en af vore mest ihærdige -må man vist sige, næsten bogstaveligt-, "ildsjæle", lokomotivfyrbøder / lokomotivfører Svend Jørgensen, der var medlem i / medstifter af både Helsingør Jernbaneklub og senere Dansk Jernbane Klub.

 

OKMJ 14.  Frederikssund.   --   September  1985.

 

KHB M 4.  Ballerup.  --   September 1985.

 

HHGB 8.  Frederikssund.   --   September  1985.

 

OHJ Qa 204  --  Bænkevogn.     Frederikssund.    --   September  1985.

 

Gad vide, om der er nogle, der hænger på endnu ! ! !     Kl. 1.31, --endnu en dag, hvor det hele var parat, og så . . . ! ! !

 

 

 

-  -


Forrige side: Februar 2014.
Næste side: April 2014.