Endnu flere forsvundne stationer.

 

 

I hhv. 1988 og 1994 udgav forlaget bane bøger to bøger "Forsvundne stationer" (af Peer Thomassen - ISBN 87 88632 19-9) og "Flere forsvundne stationer" (af Morten Flindt Larsen - 87 88632 49-0).

 

 . . . . . . . . . .  

"Forsvundne stationer" (PT)  og  "Flere forsvundne stationer" (MFL).

 

Det er efterhånden længe siden disse bøger udkom, og jeg kunne da godt drømme om en fortsættelse af serien: "Endnu flere forsvundne stationer", --men er der tilstrækkeligt mange forsvundne stationer siden da, til at det kan bære endnu en udgivelse. Næppe.

Derfor denne "side" i håb om, at den kan afbøde savnet indtil . . .

 

Stationerne vil følge efterhånden som jeg kender til dem og fotos bliver klar til optagelse . . .

 

Jeg ville være meget glad, om nogen ville gøre opmærksom på og evt. hjælpe med fotos af stationer, som jeg ikke har kendskab til eller har glemt. 

På "siden" agtes optaget stationer / trinbrætter der er nedlagt efter --eller ikke optaget i-- de to ovenstående bøgers udgivelse.

Nederst på siden ses en slags "Observationsliste" med stationer der måske kunne tænkes at være "på vippen" ! ! !

 -------

Jeg er allerede blevet gjort opmærksom på stationerne:

 

Borupgaard trb - (HFHJ).  Tilføjet. 
Bredebro - (DSB)  August 2002
Bylderup Bov -  (DSB).  Efteråret 1998   Tilføjet.
C.F. Richs Vej  (DSB - midlertidig S-togs-endestation ved bemeldte vej)  2003.  Er nu tilføjet.
Doense - (se nedenfor under: Øster  Doense).
Ellebjerg - (DSB - S-tog)
Farup -  (DSB).  Tilføjet.
Frederiksberg - (DSB S-tog) erstattet af metrostation
Frederiksberg - (DSB) Midlertidig station udfor biblioteket - udødeliggjort på et par malerier af Roelof de Roo.
Gørding -(DSB) - Nedrevet i efteråret 2013.
Gørløse - (HFHJ) - 2012.  Tilføjet.
Hesselmed trb. - (VNJ)   Tilføjet.
Hjallese - DSFJ/DSB) - Juli 2002  Nu-tidsfoto tilføjet.
Hjerm - (DSB).   Tilføjet.
Husum (Kbh. S-bane) 2013.  Perrontag og perron er pt (sept. 2013) under renovering. Elevatortårn nu rødt !
Højby - (SFJ/DSB) - Juni 2002
Juelsminde - (HJJ).  2003.   Tilføjet.
Jullerup - (NFJ)   Nu-tidsfoto tilføjet.
Kliplev - (DSB)  November 2004
Kerteminde - (OKMJ).  Tilføjet.
Lindevang - (DSB - S-tog) erstattet af metrostation
Ny Ellebjerg - (DSB - midlertidig endestation ved Gammel Køge Landevej)
Nørager - (DSB - Hobro-Løgstør) 2019.
Nørre Broby - (ONFJ) - Formentlig omkring 1983.
Otterup - (Odense-Otterup-Bogense) NFJ. - 1968.
Pederstrup - (SFJ/DSB) - Juli 2002  Nu-tidsfoto tilføjet. 
Regstrup - (DSB) - Oktober 2002
Rudme - (SFJ_DSB) - Juli 2002
Rønbjerg - (DSB).  Tilføjet.
Slangerup (KSB / DSB) - 2004.  Tilføjet.  *)
Solbjerg - DSB - S-tog,  erstattet af metrostation.)
Spandet - HAJ.   Ca. 2012.  Tilføjet.
Stenstrup - (SFJ/DSB) - August 2006.  Tilføjet. 
Stenstrup Syd - (SFJ/DSB).  Tilføjet.
Svenstrup (DSB) - December 2003
Søften - (DSB).   Tilføjet.
Sønderborg - (DSB) 2003
Thorlund holdepl. - (HV)  2009-10 (?).  Tilføjet.
Tistrup - (DSB) - September-oktober 2002
Tjæreborg - (DSB) - 2002.  Tilføjet.
Vejlby Nord trb. - (VLTJ).   Tilføjet.
Vejle - (DSB)
Ølstykke - (DSB)
Ørbæk - (SFJ/DSB)

Øster Doense - (DSB).  Tilføjet. 

*)  Slangerup station er foreslået medtaget,  da den blev nedrevet og genopbygget efter en brand i 2004.

 

. . . og til "Observationslisten": 

Elkærdam (VNJ)  Fotos  tilføjet.
Enghave (DSB)
Gørding (DSB)  (se ovenfor under "Forsvundne")
Hesselmed (VNJ)  Fotos  tilføjet.
Højen (SB)  Fotos tilføjet
Søvig Sund (VNJ)  Fotos  tilføjet
Troldhede (DSB/TKVJ)
Tvingstrup (DSB) 

 

. . . og "kassen" er i høj grad åben for tilsendelse af fotografier af ovennævnte stationer /trinbrætter.

 

 

-------

 

 

Mine tanker går foreløbig til stationerne:

(Som alle er nedrevet  i de angivne årstal efter stationsnavnet.)

 

 

Borupgaard trb. (HFHJ)  --  ?

(Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane - HFHJ /Loklabanen.)

 

 - - -

 

HFHJ.  Borupgaard trb, set mod Hundested  ---^ og mod Hillerød  ---v . . . . . . . .    29. oktober 1966.

 

Faren ved at tage fotos af stationsskilte med nær-afstandsindstilling på kameraet er, at man glemmer at stille "afstanden" tilbage igen.  Det lykkedes hele to gange på denne tur, uden at det blev opdaget.  Ved Grimstrup trb gik det "rimelig galt", men her gik det da helt galt, og det er tydeligt, at billederne er temmelig "overstyrede" for at redde lidt af skarpheden. 

Dog, ---et par uskarpe fotos er vel dog bedre end ingen fotos   

 

Borupgaard trb. HFHJ / Lokalbanen.  Den gamle perron set i køreretning mod Hundested.  --   3 marts 2012.  
Foto: Minoque.

Man kan få den tanke, om den mindre sten -mistænkelig nær ved sporet- er trillet derhen af sig selv ???
Selv på Google earth kan den ses liggende således, --så det er ikke bare et par dage den tilfældigvis har ligget dér.

 

 

 

Bylderup Bov  (DSB).   --    Efteråret 1998.

(Tønder - Tinglev)

 

 

Bylderup-Bov station set fra sporside i retning mod Tinglev.   --   11. april 1992.  Foto: (thr).

Bylderup-Bov station blev revet ned i efteråret 1998 efter en kraftig vandskade. (Kilde: "På tværs med toget fra Tinglev til Tønder", Steen Thunberg & Flemming Vraae).

 

Bylderup Bov station set fra sporside, mod Tønder.   --   11. april 1992.  Foto:  (thr).    http://www.danskestationer.dk/  

 

 

Bylderup Bov station set fra gadesiden, mod Tønder.   --   11. april 1992.   Foto: (thr).

 

 

 

 

DSB, S-tog:  C.F. Richs Vej (København F).  --  2003.

C.F. Richs Vej, --midlertidig endestation ved C.F.R.vej under ombygningen / anlægget af F-linien.
20. april  2003.   --  Foto:  Hans Andersen.

 

 

 

Doense, -- se nedenfor:  Øster Doense (DSB)

(Aarhus-Aalborg-Frederikshavn, --  8 km nord f. Hobro.)

 

 

 

Dybbølsbro  (DSB)  --  April 1996.

(København - S-banen: København H-Valby.)

 

"Toget er kørt" for den gamle Dybbølsbro S-togs-station . . .

 

Stationsbygningen nedrives i april 1996 med henblik på en total ombygning af stationen.
En ny stationsbygning skal ikke genopbygges, og perronerne / perronadgangen skal ændres totalt.

 

 

 

Farup  (Bramminge - Tønder)

13 km fra Bramming. 

Farup billetsalgssted set fra sporside.  Årstal ukendt.   Arkiv Bjarne og Inger Sandberg.

 

Placeringen af det tidligere Farup billetsalgssted,  -set mod Tønder.   --   11. august  2010.    --  Foto:  (thr)

Farup har i øjeblikket ingen banebetjening.

 

 

 

Færgen trb. (Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane - VLTJ).   --  2011 ? 

Færgen trinbræt på Lemvigbanen er nu også historie.  Hvornår trinbrættet er nedlagt, er jeg pt. ikke lige klar over.
Mon ikke det er ved overgangen til vinterkøreplanen for 2010/2011, det er sket. Billedet fra april 2011 kunne godt tale for dette.

Færgen trinbræt set mod Thyborøn.   --   28. februar 2008.   Foto: (thr)   http://www.danskestationer.dk/.

 

Det nu nedlagte og fjernede Færgen trinbræt set mod Thyborøn.   --   25. april 2011.   Foto: (thr).

 

 

 

Gørding.  (DSB)  --   ?

Fredericia-Lunderskov-Bramminge-Esbjerg)

Gørding station set fra sporside mod Esbjerg.   --   12. februar 2013.    ^---v
Foto: (thr)   http://www.danskestationer.dk/  

 - - -

Gørding station set fra sporside mod Lunderskov.   --   12. februar 2013.  Foto: (thr).   ^---v

 

Gørding station set fra gadeside mod Lunderskov.   --   12. februar 2013.  Foto: (thr).   http://www.danskestationer.dk/  

Stationsbygningen blev nedrevet i tiden 31. august -- 4. september 2013.

 

 

Gørløse (Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane - HFHJ). --  2012.

 

Gørløse st.  set mod Hundested.   --   August 1960.

 

 

HFHJ.  Gørløse.   --   August 1960.    

Set mod Hillerød   ^---v

 

 

Gørløse st.   --   Ca.1960.  Foto: U. Holtrup.

 

 

Gørløse st.  1. august 2006.     --    Foto:  Erik-My1 2 87 - My 1 2 87.dk

 

 

Michael Deichmann var forbi Gørløse st. d. 11. januar 2013 ved 16-tiden:

Gørløse - nu trb.   --   11. januar  2013,  kl. 16.03.47, -deraf de lidt mørke fotos.   ^---vv
Resterne af sidesporet op mod enderampen ved varehuset.

Fotos:  Michael Deichmann.

 

Tomten efter stationsbygningen.  --  Nu har busserne da fået den vendeplads de ønskede, --det var i det mindste den begrundelse jeg fik/hørte for nedrivningen,  . . . og så ! ! !   

Den pågældende bus vender alligevel IKKE her,  men fortsætter videre frem mod, og ud på, tilkørslen til den nye omfartsvej ! ! !   Hvorfor skal der så være en så stor vendeplads.   OK, --pendlerne har fået plads til deres biler og til vendingerne -det ses.    Måske: Til sommer er der en god plads for cirkus Arli eller lign. sommertivoli ! ! !

 

Stationsareal i øvrigt / perron, set mod Hundested ---^  og mod Hillerød  ---v
11. januar  2013,  kl. 16.03-10,   --derfor mørket.

Alle fotos:  Michael Deichmann. 

 - - -

 

 

 

 

Hesselmed trb.  (VNJ  -  Vestbanen)

(Varde-Nørre Nebel)

 

Den 30. juni 2012, blev Elkærdam, Hesselmed og Søvig Sund trb. på Vestbanen nedlagt.

Nedenfor ses Hesselmed trb. den 3. juli 2012, hvor passagersignalet er tildækket. Senere er alt det elektriske udstyr fjernet fra de tre standsningssteder, ligesom stationsskiltene er nedtaget.

Derudover er der ikke fjernet hverken perron eller venteskur til nu (februar 2013).

VNJ.  Hesselmed trb.   --   3. juli 2012.  Nedlagt d.  30. juni 2012.   Foto:  Poul Andersen.

 

 

 

 

Hjallese - (SFJ/DSB) - Juli 2002 

(Odense - Svendborg)

Hjallese.     --    29. september 2009.  Foto: my1287

 

En af denne "side"s læsere, Niels Nørby - http://www.niels-modeltog.dk/  har sendt denne lille kommentar:

 

PS:  Jeg boede det meste af min barndom i 1970'erne i Hjallese og min bedste skolekammerat, boede på Vinkelvej, lige over for den lille hyggelige rødstens station. Utallige er de timer vi har tilbragt på området omkring stationen og selvom vi af og til huggede æbler i "standerens" lille have, fik vi som regel tilgivelse af den flinke mand. Der var næsten hver dag aktivitet på læssesporet, da en nærliggende maskinfabrik, her fik afsendt det meste af deres produktion af landbrugsmaskiner. Disse vogne blev så hentet af en MT inde fra Odense. Ved firetiden om eftermiddagen, kom Svendborg-slæberen hver dag forbi, typisk en MY med et par håndfulde toakslede på krogen.

Og nu er der kun et gennemgående spor og et "busskur" tilbage.

 

Tak for den lille beretning. 

 

 

 

 

Hjerm  (DSB)  --  ?

(Esbjerg-Struer,  ved Struer.)

Billederne viser ganske vist kun, hvordan der ser ud i dag, men måske en anden læser af "siderne" har et foto af stationen inden nedrivning ???.

Det kan oplyses, at den gamle station blev revet ned i 2000.   De nuværende bygninger er indviet den 5. august 2000.
Bygningerne blev i øvrigt præmieret af Struer Byfond samme år.

Hjerm station, set fra sporside i retning mod Struer.   --   30. november  2011.  
Foto: (thr).   http://www.danskestationer.dk/  

 

Hjerm station, set fra gadeside i retning mod Struer.   --   30. november  2011.   Foto: (thr). 

 

 

 

 

Husum  station   --   DSB (Frederikssundsbanen / Kbh. S-bane)      2013. 

. . . og så er (eller rettere var) Husum station endda en rigtig station, der -i de gode gamle dage- var togfølgestation med af- og tilbagemelding.  Et lille "bevis" på dette, havde vi i stationsforkortelsen, Hü,  uden det "t", der ellers betegner S-togs-"stationernes" status af trinbræt.  NBNBNB    I vore dage er stationdforkortelsen "moderniseret" til Hut.

 

Det eneste foto jeg har af stationen, er desværre ikke det bedste, men --det kunne man jo altid tage igen ! ! !

Husum station, set i køreretning mod Ballerup / Frederikssund.   --   Februar 1966.

 

Elevatortårnet og stationsskiltet.  --  Så langt, så godt . . .    ^---v

 - - -

 

. . . men "så går det galt"    --   15. april  2013.   ^---vv 

 

Set i køreretning mod  Ballerup / Frederikssund . . .

 

 . . . og tilbage mod København.

 

Ventefaciliteterne er der endnu -- nåhh jahh, --her var der engang en nydelig, velassorteret kiosk med varelager.

S-togene kører dog endnu, --og standser ved stationen.    --   15. april 2013.

 

Perron og rest-perrontag er pt. (september/oktober 2013) under renovering.  Elevatortårn er nu rødt.

 

Se evt om Frederikssundsbanen i øvrigt:  http://evp.dk/index.php?page=kobenhavn-h---ballerup

 

  

 

 

 

Juelsminde  (HJJ)  --  2003.

Horsens-Juelsminde Jernbane.

Juelsminde.  Dagen efter banens nedlæggelse,  dvs. d. 28. september 1957.

 

Samme fotovinkel som ovenstående: Juelsminde station, sporsiden.   --   20. juni 1992. 
Foto: Gustav Rithmester.    http://www.danskestationer.dk/  

 

Juelsminde station, gadesiden.   --   20. juni 1992.   Foto: Gustav Rithmester.

 

 

 

 

Kerteminde  (OKMJ)  --  ?

(Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane)

 

 

Kerteminde station set hhv. mod NV / køreretning Martofte ---^ og mod SV / køreretning Odense. ---v 
20. marts 1966.

 - - -

 

Vejfacaden.   --   20. marts 1966.

 

 

 

Kildeport trb. (Gribskovbanen - GDS)   --   2005.

(Hillerød - Kagerup - Gilleleje/Tisvildeleje)

 

Kildeport trb.   --   2. marts 1969.

 
Kildeport trb.   --   2. oktober  2002. 


Trinbrætbygningen er -ligesom Øresundsvej station- hjemtaget til Frilandsmuseet med henblik på genopførelse på museet i Lyngby/Sorgenfri.

  

 

 

 

Københavns Godsbanegård - Gb (nr. 2)  --  Februar 2006.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/i-375.iii.06.koebenhavn%20gb.14.9.1968.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/g-375.iii.05.koebenhavn%20gb.14.9.1968.jpg

 

 

 

 

Den gamle og begyndelsen til den nye - nu også nedrevne Københavns Godsbanegård.

<----

 

14. sept. 1968.

 

   v

  Under brutal nedrivning.   --   Februar 2006.

 

Togekspeditionen  --  Maj 1990.

I slutningen af 1980´erne begyndte tankerne om et Klargøringscenter for IC3-togene at spøge, og til trods for, at bygnings- komplekset var erklæret bevaringsværdigt, måtte det i 1990 lade livet på IC3-togenes alter.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/1020.x.02.gb.togekspeditionen.maj_1990.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/1020.x.03.gb.togekspeditionen.maj_1990.jpg

 

Det brænder ikke øverst i Togekspe-ditionens tagkonstruk- tion, --det er udstødningen fra det ikke synlige diesellokomotiv bagved bygningen.

 

 

 

 

Den lille "Post F" fik i øvrigt lov at stå --i brug-- i mange år endnu -- helt til ???

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/1020.x..01.gb.togekspeditionen.maj_1990.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/1020.x..02.gb.togekspeditionen.maj_1990.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/1020.x..04.gb.togekspeditionen.maj_1990.jpg

Alle fotos: Maj 1990.

 

Vognekspeditionen  --  2013  (er nedrevet i slutningen af året 2013).

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/dsb.vognekspeditionen.gb.4.8.2010.img_1829..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/dsb.vognekspeditionen.gb.4.8.2010img_1830..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/dsb.vognekspeditionen.gb.4.8.2010img_1834..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/dsb.vognekspeditionen.gb.4.8.2010img_1837..jpg

Fotos:Vognekspeditionen 4. august 2010.

Vognekspeditionen blev i de seneste år anvendt af Dansk Jernbane Klub (DJK) som lager for . . .

 -især- deres forlagsaktiviterer.  Bygningen er nu -om ikke allerede nedrevet- så formentlig tæt på. 

 

 

 

 

 

Oddesund Syd  (DSB)  --  2008.

(Struer - Thisted)

Oddesund syd station.   --   7. august  2006.  Foto: (thr) http://www.danskestationer.dk/ .   ^---vv

 - - -

 - - -

 

De sørgelige brokker af Oddesund syd station.  --   14. januar  2008.   Foto: (thr).

 

Mere af de sørgelige brokker af Oddesund syd station, samt remisen til højre i billedet.  --  14. januar 2008. 
Foto: (thr).
 
 
 

 

Otterup  (NFJ)  --   juli 2002. 

(Odense - Otterup -  Bogense  /  Nordfynske Jernbane)

Otterup.  Stationen blev ganske vist revet ned allerede i 1968 for at give plads til byens moderne rådhus, og stationen er optaget allerede i "Forsvundne Jernbanestationer" (1), men billedet blev mig tilsendt - derfor alligevel.

Avisfoto: Fyens Stiftstidende (Ark: KnR.N).

 

Otterup station.   --   15. oktober  2009.    Foto: my 1287.

 

 

 

 

Pederstrup   --   Juli 2002.

(Odense- Svendborg.)

Pederstrup.     --   17. december 2011.   my1287   ^---v

 

Nej, --det er ikke den gamle stationsbygning, der ses på ovenstående fotos.  Det er købmandsforretningen i Pederstrup, ---som i øvrigt lukkede i 2006.

Foto:  17. december 2011.  my 1287.

 

 

 

 

Rønbjerg  (DSB)  --  1979.

(Langå-Viborg-Skive-Struer - ved Skive)

Rønbjerg station under nedrivning.   --   1979.  Foto: Gustav Rithmester.   http://www.danskestationer.dk/  

 

Rønbjerg station.  Pakhuset under nedrivning.   --  1979.   Foto: Gustav Rithmester.

 

Rønbjerg.  Samme synsvinkel som ovenstående:  Pladsen hvor stationen tidligere lå.   --   17. september  2011. 
Foto: (thr)  http://www.danskestationer.dk/  

 

 

 

 

Slangerup  (KSB) -- 2004.  *)

(Slangerupbanen - København L.-Farum-Slangerup)

Slangerup stationsbygning efter nedlæggelsen --- Nu som postekspedition.  ^---v   Form. i 1960´erne.

*)  Slangerup station er foreslået medtaget,  da den blev nedrevet og genopbygget efter en brand i 2004,  Sidenhen er den vist ikke brugt til noget.

Arkiv: evp. 

( Se evt:  http://www.slangerupbanen.dk/slp.htm   eller   (Farum) - Slangerup. )


 

 

 

 

Stae (Frederikshavn-Fjerritslev Jernbane - FFJ)  --  Ca. 1970-75

Stae "station", billetsalgssted, senere trinbræt, set mod syd / men alligevel køreretning Frederikshavn . . .  

26.  oktober 1969.  ^---v

Sporoptagningskolonnen har været der, og fjernet sporet, men ellers ser der nok ud, næsten som da der stadig kørte tog.  Den -som beskrevet- tomme stationsbygning ved nedlæggelsen et halvt år tidligere (31. marts 1968), synes nu atter at være beboet, --dels står der to cykler op af muren, dels synes der at være gardiner og potteplanter i vinduerne, set fra vejsiden.

 . . .  og set mod nordvest / køreretning mod Aalborg.

"Stationsbygningen", vejfacaden, set mod nord.  --  26. oktober 1969.  (Fotos evp ---^ )


"Bygningen er nedrevet i begyndelsen af 70'erne og placering kan ikke fastlægges. Alle spor er slettet,"

skriver Finn Madsen på hj.siden "Nordjyllands Jernbaner":   Stationer Nørresundby - Aabybro

 

 

 

 

Stenstrup  (SFJ/DSB) --  2003.

Odense-Ringe-Svendborg.

 

DSB. Stenstrup station,  set i køreretning mod Svendborg . . .    --   20. juni 1998.

 

  <--- . . . og tilbage mod Odense.

 

DSB.  Stenstrup station.  Vejfacaden.   --   20. juni  1998.

DSB MR 4089.  Stenstrup.  "Tog mod Odense,  perron 2".    --   20.  juni  1998.

 

 

 8 år senere -i august 2006- blev stationsbygningen revet ned ! ! !

Stenstrup "station", --som den ser ud i vore dage. . .   --   9.  april 2009.   Foto:  my 1 2 87.   ^---v

 . . . eller --i det mindste--  som den så ud i 2009.

Stenstrup.   --   9. april 2009.   Foto:  my 1 2 87.

 

Sic transit gloria mundi  --   "således forgår alverdens herlighed"  ! ! !

 

 

Stenstrup Syd.

 

Det nuværende trinbræt ved Stenstrup Syd billetsalgssted, set mod Odense.   --   25. oktober  2011.  Foto: (thr)

 

Det nuværende trinbræt ved Stenstrup Syd billetsalgssted, set mod Svendborg.   --  25. oktober 2011.  (thr)

 

 

 

 

Sunds (DSB).  --  2011.

(Herning - Viborg)

Sunds station set fra sporside.   --   8. juni 2011.   Foto: (thr) 

http://www.danskestationer.dk/ .   ^---v

 - - -

Sunds station set fra gadeside.  --   8. juni 2011.  Foto: (thr).   ^---v

 - - -

Nedrivningen af Sunds station er godt i gang.   --   14. februar 2012.  Foto: (thr).   ^---v

 - - -

 

 

 

 

Svebølle (DSB)  --  Maj-juni 2003.

(København - Holbæk - Kalundborg)

Svebølle station, set i retning mod Kalundborg.  --  August 1956.  ^---v

Vejfacaden.   ^---v

Svebølle station, vejfacaden.  December 1956.

 

Svebølle station -med lampisteri . . .

 . . . og uden.  Set mod sydvest.

Stationen med varehus, set mod sydøst . . . 

 

 . . . og mod nordøst. 

 

 . . . lukket som station er den dog. Der er tilsyneladende stadig beboelse i stationsforstanderens lejlighed (gardiner og blomster i vinduerne - navneskilt på indgangsdøren), men ekspeditionslokalerne og ventesalene er omdannet til genbrugsforretning.

Postkasse(r) hænger der stadig, endda to. Til gengæld er det gamle brevindkast -direkte ind i ekspeditionslokalet- muret til (nederst mellem de to yderste vinduer til højre.

 

Vinen der groede op ad væggen er væk. Indenfor vinduet i gavlen er stationsforstanderens skrivebord også væk, og el-tavlen med sikringer, sejlgarn, plomber og laksegl. Kun bygningen ligner sig selv, --men hvorlænge ??? 

Fotos: 16. oktober 2001.

 

Svebølle som den så ud 1. september 2011.


Foto: P. Sloots.

 

 

 

 

Syrevej (Amagerbanen - AB)  --  2004 / 05.

En "ung" Syrevej station,  --  ca.1910.  Set i køreretning mod Amagerbro.

 

Syrevej st, sydgavl / vejfacaden.   --    Maj 1957.

Syrevej st, perronfacade mod sydvest.   --   Maj 1957.

 

Syrevej station.   --   Juni 1960.

 

Syrevej og varehuset set hen over Syrefabriksvej mod stationen og Amagerbro.

 

 

 

 

Søften  (DSB)  --  ?

(Aarhus-Langaa-Aalborg  -  mellem Aarhus og Laurbjerg)

Søften trinbræt.   --   1977.   Foto:  Gustav  Rithmester.   http://www.danskestationer.dk/  

 

 

 

 

Tjæreborg (DSB)  --  2002.

(Fredericia)-Bramminge-Esbjerg.

MR/MRD  4009-4209.  Tjæreborg.   --   11. januar 1990.   Foto:  Henrik Thomsen.

 

Tjæreborg.   --   Foto:  Ole Gold:    www.j-bog.dk.

Tjæreborg.     --   20. juli  2002.   ^---vv
Foto: Jens V.

- - -

Tjæreborg.     --   20. juli  2002.
Foto: Jens V.

 

 

 

 

Thorlund holdeplads.

(Horsens Vestbaner  --  HV.)

Nybyggeri på Thorlund holdeplads.   --   04. april  2012.  Foto:  (thr).

Nedrevet Thorlund holdeplads/billetsalgssted/station (?) (Horsens Vestbaner). I april 2012 var der bygget en ny villa på stedet. Dog eksisterer retiradebygningen endnu.  Den ligger bag villaen, og kan derfor ikke ses på billedet.
Studie af bl.a. kortal.dk og luftfotos konkluderede i, at nedrivningen formentlig har fundet sted omkring 2009/2010.

 

 

 

Vejlby Nord (VLTJ)  --  ?

(Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane)

Vejlby Nord trinbræt set i retning mod Lemvig.   --   1. Maj  2007.  
Foto: Thomas Rithmester.   http://www.danskestationer.dk/  

 

Vejlby Nord trinbræt,  --resterne efter det nedlagte og fjernede trinbræt.   --   25. februar  2012. 
Foto: Thomas Rithmester.

.  

 

 

Øresundsvej (Amagerbanen - AB)  --  2005.

Øresundsvej,  perronfacade mod sydøst / køreretning mod Dragør.   --   Maj 1957.

 

Øresundsvej station, vejfacade mod Krimsvej - set mod nordvest.   --   Maj 1957.

 

AB M 1,  Øresundsvej st.   --    4. september 1966.

 

Øresundsvej station,  set fra MH,15. juni 1979.

 

Øresundsvej station.   --   5. maj 2004,  . . . her snart på vej til Frilandsmuseet, hvor den -desværre- stadig afventer afslutning af genopførelsen . . .

 

 

 

Øster Doense (DSB)

(Aarhus-Aalborg-Frederikshavn, --  8 km nord f. Hobro.)

Doense / Øster Doense, gadeside.   --   2004.  Foto: (Thr).   ^---v

Øster Doens.  Stationen før nedrivning.   --   2004.  Foto: (Thr).   ^---v

 

 

Øster Doense,  pakhuset er netop nedrevet.  Gadeside.   --   2004.  Foto: (Thr). 

 

 

 

 

--------

 

 

"Observationsliste"

Her kan formentlig tænkes mange flere, ligesom grundene til optagelse på listen kan være mange forskellige.

 

 

Elkærdam  -  (Varde-Nørre Nebel Jernbane  --  VNJ).Elkærdam trinbræt set mod vest - Nørre Nebel og ...... mod sydvest - Varde.

Fotos: 18. marts 1972.

 

Elkærdam trinbræt set mod Varde   --   18. april 2012.  Foto: (thr).

 

 

Enghave - ( DSB - S-tog) 

 

Hesselmed trb.  -  (Varde-Nørre Nebel Jernbane  --  VNJ).    


 


Hesselmed trinbræt set mod vest - Nørre Nebel ...

 ... og mod SØ - Varde.  

Fotos: 18. marts 1972.

 

Hesselmed trb, set mod Nr. Nebel    ---^   og mod  Varde   ---v   ---   21. april  2012.  Foto: (thr).

 - - -

 

Hesselmed trb d. 3. juli 2012.   ---   Trinbrættet blev nedlagt d. 30. juni  2012.   Foto: Poul Andersen. 

 

 

 

 

Højen station  --  Skagensbanen  --  (SB)

 

SB Højen trinbræt meddelelse om nedlæggelsen.   --   26. maj 2007.   Foto: (thr)

 

SB Højen station/trinbræt set mod Skagen.   --   11. august 2011.  Foto: (thr)

SB Højen station/trinbræt set mod Frederikshavn.   --   11. august 2011.  Foto: (thr)

 

 

 

 

Jullerup station --  Nordfynske Jernbane  --  (NFJ)

Jullerup station.    --   9. juli 2010.   Foto:  my1287.

 

 

Store Heddinge (?) (ØSJS),

 

 

Søvig Sund  -  (Varde-Nørre Nebel Jernbane  --  VNJ).Søvig Sund trinbræt set mod nord - Nørre Nebel ...... og mod SØ - Varde.


En tur rundt om Søvig Sund trb.-bygning.

Fotos: 18. marts 1972.

"Lige til modeljernbanen".

 

 - - -

Venteskuret paa Søvig Sund trb. set mod nordøst / Nr. Nebel,   ---^  og  mod  Varde   ---v.  
13. april  2012.  Foto: (thr).

 - - -

 

 

 

 

Troldhede (DSB/TKVJ)

 

Trolhede station set fra sporside mod Herning med det nuværende moderne venteskur.  8. marts 2013. 
Foto: (thr).

 

Troldhede station set fra sporside mod Herning.   --   8. marts 2013.  Foto:  (thr).

 

Troldhede station set fra gadeside mod Herning.   --   8. marts 2013.  Foto: (thr).

 

Troldhede station, hovedbygningen, set fra sporside mod herning.   --   8. marts 2013. Foto: (thr).

 

Troldhede station, hovedbygningen, set fra gadeside mod herning.   --    8. marts 2013.  Foto: (thr).

 

Troldhede station, indgangsdøren, fra gadeside til bl. a. ventesalen.   --   8. marts  2013.  Foto:  (thr).

 

Troldhede station, hovedbygningen, set fra sporside mod Skjern.  Den tidligere placering af signalhytten ses
til højre i billedet.    --    8. marts 2013.  Foto: (thr).

Troldhede station, hovedbygningen, set fra gadeside mod Skjern.   --    8. marts  2013.  Foto: (thr).

 

Troldhede station, varehuset, set fra sporside mod Herning.   --   8. marts  2013.  Foto:  (thr).

 

Troldhede station, varehuset, set  fra gadeside mod Herning.   --   8. marts 2013.  Foto: (thr).

 

Trolhede station set fra sporside mod Skjern.   --   8. marts  2013.  Foto: (thr).

 

 

 

 - - -

 

Tak til indsenderne af forslag og fotos til stationer/ trinbrætter:

Erik - My1 2 87 - My 1 2 87.dk ,

Poul Andersen,

Henrik Thomsen,

Jens V.,  

Michael Deichmann,

Ole Gold,

Thomas Rithmester / (thr)  -   http://www.danskestationer.dk/  

 

- o -