Dalmose. Politiken: Danmark Rundt - 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dalmose  --  9. august 1973.

Foto. Henning Petersen.

 

Dalmose station, set mod Slagelse.  --  Juni 1974.

 

  

 

 

 

 

Dalmose station  --  10. august 1974.

Foto. Georg Schmidt.

 

 

(Indsat) Dalmose station -vejfacaden-  ca. 1910.   Postkort.

 

Dalmose station, vejfacaden.   ^---v

På fotografierne her -i 1974- er stationen omdannet til radio-/TV-forretning,  "Hashøj TV".   ^---v

 

Dalmose  --  27. juli 1975.

Foto. Henning Petersen.

 

Varehuset,  Dalmose.  --   9. august 1973.

Foto. Henning Petersen.

 

Toiletbygningen, Dalmose.   --   27. juli 1975.

Foto. Henning Petersen.

 

DSB J 5,  Dalmose.   --   1928.

Arkiv: Henning Petersen.

 

Remisen,  Dalmose 9. august 1973.

Fotos. Henning Petersen.    ^---v

 . . .

 

- o 0 o -