Lollandske Jernbaner / Lollandsbanen.  LJ.

(Siden vil efterhånden blive tilføjet de få andre fotos fra Lollandsbanen jeg er i besiddelse af.)

 

Rullende materiel

i Nakskov.

 

Ved ankomsten Nakskov en søndag eftermiddag -på vej fra Spodsbjerg til København- blev der lige tid til nogle
enkelte fotos på stationen:

 

LJ 19.  Remisen, Nakskov.   --   28. maj 1961.

 

 

LJ M 33,  Nakskov.

 

 

LJ  M 31 ell.32.  Nakskov.

 

. . . i den nedgående sols sidste stråler, --skyggerne er lange.

 

LJ Ca 50.  Nakskov.   --   28. maj 1961.  

 

NKJ 8.  Nakskov.

 

  

MBJ 15,  Nakskov.   --   28. maj 1961.

 

 

 

Stationer

 

LJ / SNNB Nagelsti - 3,0 km fra Nykøbing F.
Anlægsplan for Nystedbanens tilslutning til Lollandsbanen.

Desværre er anlægsplanen ikke tegnet "retvendt" med nord opad, og vendes planen på hovedet, kan teksten dårligt læses. Så, --desværre ! ! !


Bemærk det lille afløbsspor, på anlægsplanen foroven, til højre for "stationsbygningen", og på kortet forneden, til venstre.

Når der er stillet "gennemgørsel" / dvs. "ret spor" for kørsel på Lollandsbanen, bliver sporet på Nystedbanen samtidig stillet her ind, for at undgå en evt. påkørsel, hvis der skulle komme et tog fra Nysted ! ! !

Det nedlagte spor mod Nykøbing F. er det gamle LJ-spor, der blev overflødigt ved ibrugtagningen af den nye sydligere opførte Guldborgsundbro.

 
Nagelsti fotograferet under et SNNB-udflugtstog´s forbikørsel. Bemærk Nysted-banens afløbsspor i græsset på det højre foto. De to skinner anes lige over ordet "forbikørsel".
18. oktober 1964.Den stedlige tjenestebolig set mod sydvest.
31. marts 1966.
SNNB / LJ set mod skillepunktet (mod vest), hvor Nystedbanen grener fra til venstre ("opad" på det nederste foto.
31. marts 1966.  "Fortidens" armsignaler er her afløst af daglyssignaler, der anes bagude i disen.
Sporet mod højre er det nye fællesspor mod Nykøbing F. med forbindelse til den nye Guldborgsundbro (19xx). Bag den henstillede Q-vognskasse anes tracéen for det tidligere, nu nedlagte, spor til/fra den gamle bro.


 

 

 

 

Nakskov - km Nakskov station 

 d. 23. marts 1967.

Annoncer:  

Det var tider dengang: Næsten enhver større jernbanestation havde en Banegårdsrestaurant og en Banegårdskiosk.

"Tog til Kragenæs" 
Ca. ? 

 20. oktober 1963, ...

... og 23. marts 1967. 


Et DJK-særtog til Kragenæs d. 20. oktober 1963. Langt fra den sidste driftsdag, men alligevel for at give medlemmerne lejlighed til en tur på banen, inden det blev for sent. OHJ nr. 5 i "strampudset og topgejlet" tilstand skal køre toget, der her holder klar til afgang på Nakskov station.


 

 

. . . og så lige !

Tør man lige - i ( ) liste et lille TUBORG øl-vognsfotografi ind, --måske også et emne til en model-ølbil.

TUBORG - Kongens Bryghus, 
O.Clausen, Søllested, Telf. 100.
DSB  --  Lollandsbanen (LJ)  /  Ringsted station.   --   1987. 

 

   <--  DSB-køreplanen  "Danmarks Rejseforbindelser,  sommeren 1987.  --v

 

Den røde markering viser Y-togets plan Nakskov - Ringsted.

 

 

LJ-Y-tog i Ringsted.

 - - -

 

LJ  Ym 60.  Ringsted.   --   1. september  1987. 

 

LJ  Ym 60 + YS 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.   ^---vv

 - - -

LJ  Ym 60 + Ys 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.  

 

 

LJ  Ys 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.

 

LJ  Ys 82 + Ym 60.  Ringsted.   --   1.  september 1987.   ^---v

 

   <--  DSB-køreplanen  "Danmarks Rejseforbindelser,  sommeren 1987.  --v

 

Den røde markering viser Y-togets plan Ringsted - Nakskov.

 

 

Når man ser på originalnegativet (nedenfor), i forstørrelse, --- i  STOR   FORSTØRRELSE, kan man se på perron-uret i baggrunden (ak, ja, ---det var dengang, da der var service til), at nøjagtig på klokkeslæt, kl. 12.30, afgik Y-toget mod Nakskov.

LJ Ys 82 (forrest / til højre) + Ym 60 afgår fra Ringsted . . .   --   1. september 1987.   ^---v
Bemærk i øvrigt lystårnene på stationen - herover eet helt i højre side, men også på de andre fortos kan tårnene ses.

 

Apropos lystårne:

Se evt:  Angrebet på Shelhuset under 2. verdenskrig, hvor et af flyene kom til at strejfe DSB´s lystårn ved Enghavebroen, og derved blev årsag til katastrofen med bombningen af Den franske Skole. 

http://www.dr.dk/tv/se/angrebet-pa-shellhuset/angrebet-pa-shellhuset

(Den første udsendelse har været vist på DR d. 9 eller 10. december, men der resterer endnu et par genudsendelser, --vist bl. a. den 23. december 2013 - se selv efter i DR-programmerne)

 

 . . . mod Nakskov. 

 

 


 - o -