Nu kan det være nok.

 

Uopmærksomhedskontrol i uge 21  (2018).

 

I uge 21 afholder politiet "Uopmærksomhedskontrol", hvor man vil holde skarpt øje med bilisternes opmærksomhed på/mod vejbanen  --  brug af mobiltelefoner og andre opmærksomhedskrævende forhold.

 

Åhh ja.

 

Det er efterhånden et par år siden, at jeg -på baggrund af adskillige programmer i TV- henvendte mig til ledelsen af hhv. Danmarks Radio og TV2.

 

Problemet -som jeg så det- var den dengang megen benyttelse af (især) personbiler som "TV-studier". 

Et eller mange små tv-kameraer spændes op i eller på en bil for at filme "chaufføren" under kørselen.  Alt efter emnet/udsendelsens art indtager f. eks. en politiker (minister/håbende eller kommende minister) div. betydende personer eller skuespillere førersædet, hvor de -under kørselen- udspørges om alle mulige -som regel- meget betydende/svære emner.

Jeg kunne/kan undre mig over, at den slags virkelig er tilladt ! ! !

 Kilde: MX.DK


 --------------------

 

2016:

 

Først en henvendelse til:  Rådet For Sikker Trafik.

Der har netop i aften (8. august 2016) været en TV-udsendelse, hvor man belærte bl. cyklister om farerne ved kørsel på cykel i trafikkern. For et par måneder siden var der en radioudsendelse på DR, radio, P1, om cyklister og deres adfærd / dårlige opførsel under kørselen:

Bl. a. blev der flere gange langet ud efter cyklister, der kører med "ørebøffer" / "lyttebøffer" m.v., dels fordi de ikke kan høre trafikken omkring dem, dels fordi deres koncentration er andre steder end ved kørselen.

Hvad med at se lidt på TV-optagelser i biler (både DR og TV2). Hele udsendelser (næsten) er ofte baseret på, at to / tre mennesker har diskussioner om alt muligt, mens de kører i en bil. Som regel er det netop chaufføren / føreren af bilen, der er hovedpersonen. Man følger f. eks. en politiker / minister i en dagligdag. Man kører rundt fra sted til sted, for at se, hvor travlt vedkommende har. Her er det ofte netop den travle politiker, der er chauffør og radio-/TV-personalet, der sidder på passagersæderne, ja, --i nogle tilfælde skal TV-damen/-manden /-interview-offeret endog selv være fører af en i øvrigt "ukendt tjenestebil" med kameraer, som vedkommende ikke har kørt i før (fremgår jævnligt af de spørgsmål, der stilles om tændingslåsens placering, håndbremsen eller hvad ved jeg). Her har vedkommende vist rigeligt at gøre med (burde have) at føre den ukendte bil, men er samtidig hovedpersonen i en TV-udsendelse ! ! !

Her i dette rullende "TV-studie" foregår -stort set- alt det, alle andre enten ikke må eller opfordres til at undlade ! ! !

Det er ikke de meste enkle spørgsmål, der stilles vedkommende politiker, som: Hvilken farve har en postkasse ??? Nejjj, --det er ofte ministre eller kommende sådanne, der udspørges om ting, der helt sikkert vil blive brugt imod dem, hvis de svarer "forkert". Her skal vedkommende tage stilling til både små og store spørgsmål, hvor der virkelig skal svares med svar, der er vejet på "guldvægt" inden svarafgivelsen. Svaret skal ofte afgives således, at uanset fremtiden (en regerings "farve" / en udvikling i samfundet), så har svaret en sådan karakter, at det ikke senere kan bruges "negativt".

Prøv at fortælle mig, hvor førerens opmærksomhed er mest henvendt.

(Jeg kan sagtens se, at div. tv-kameraer m.v. er spændt op her og der i bilen (ikke håndholdte), men førerens koncentration er nu nok stadig MEGET MERE henvendt på udsendelsen, frem for på trafikken.)

-----------

NB: Så sent som d. 10. eller 11. juli 2016 blev der -også (radio/TV)- omtalt nogle nye undersøgelser/rapporter, der fastslog, hvor meget det betød, at førerne af biler, havde deres opmærksomhed på kørebanen, og som nævnte nye antal af sådanne ulykker.

 

"Rådet" svarede tilbage få dage efter, desværre med et svar, hvori rådet gav mig fuldstændig ret, -men de kunne ikke selv "komme igenem" med de samme tanker. Man rådede mig til at tage kontakt til de to TV-stationer.

Det blev gjort med næsten enslydende breve, dog udvidet noget  --  f. eks:

 

 

"Direktøren for TV-station xxx"


Der har netop (8. august 2016) været en TV-udsendelse, hvor man belærte bl. a. cyklister om farerne ved kørsel på cykel i trafikken. For et par måneder siden var der en radioudsendelse på DR, radio, P1 om cyklister og deres adfærd / dårlige opførsel under kørselen: Flere gange blev der langet ud efter de cyklister, der kører med "ørebøffer" / "lyttebøffer" m.v., dels fordi de ikke kan høre trafikken omkring dem, dels fordi deres koncentration er andre steder end ved kørselen. 

Hvordan ligger det imidlertid med f. eks. TV-optagelser i kørende biler (både DR og TV2) ???
Hele udsendelser (næsten) er ofte baseret på, at to tre mennesker har diskussioner om alt muligt, mens de kører i en bil. Som regel er det netop chaufføren / føreren af bilen, der er hovedpersonen. Man følger f. eks. en politiker / (kommende) minister i en dagligdag. Man kører rundt fra sted til sted, for at se, hvor travlt vedkommende har. Her er det ofte netop den travle politiker, der er chauffør og radio-/TV-personalet, der sidder på passagersæderne, ja, --i nogle tilfælde skal TV-damen/-manden /-interview-offeret endog være fører af en i øvrigt "ukendt tjenestebil" med kameraer, en bil som vedkommende ikke har kørt i før (fremgår jævnligt af de spørgsmål, der stilles om tændingslåsens placering, håndbremsen eller hvad ved jeg). Her har vedkommende vist rigeligt at gøre med (burde have) at føre den ukendte bil, men er samtidig hovedpersonen i en TV-udsendelse ! ! !     Her i dette rullende TV-studie foregår -stort set- alt det, alle andre enten ikke må eller opfordres til at undlade ! ! !

 


Kører man som passager i en bus i vore dage / en sporvogn i ”gamle dage”, er(var) enhver samtale med chaufføren(vognstyreren) forbudt under kørselen.   --   Hvorfor – fordi førerens opmærksomhed bør/skal
være på kørebanen.


Eksempler fra sporvogne, der -som bekendt- har været nedlagt siden 1972,  . . .    ^---v

men klare landets politiske situation, under en TV-optagelse og i en kørende bil, det er tilsyneladende helt ok !


Det er ikke de meste enkle spørgsmål, der stilles vedkommende politiker, som: Hvilken farve har en postkasse ???  Nej, --det er ofte f. eks. kommende ministre, der udspørges om ting, der helt sikkert vil blive brugt imod dem, hvis de svarer "forkert". Her skal vedkommende tage stilling til både små og store spørgsmål, hvor der virkelig skal svares med svar, der er vejet på "guldvægt" inden svarafgivelsen. Svaret skal ofte afgives således, at uanset fremtiden (en regerings "farve" / en udvikling i samfundet), så har svaret en sådan karakter, at det ikke senere kan bruges "negativt". Der skal svares (intervieweren ”forlanger” det), men der må ikke siges for meget, og der må ikke siges for lidt, så bliver spørgsmålet bare gentaget, måske endnu skarpere.

Prøv at fortælle mig, hvor førerens opmærksomhed er mest henvendt.

Så sent som d. 10. eller 11. juli 2016 blev der -også (radio/TV)- omtalt nogle nye undersøgelser/rapporter, der fastslog, hvor meget det betød, at førerne af biler, havde deres opmærksomhed på kørebanen, og som nævnte nye antal af sådanne ulykker ! ! !

Jeg kan sagtens se, at div. tv-kameraer m.v. er spændt op hér og dér i bilen (ikke håndholdte), men førerens koncentration er nu nok stadig MEGET MERE henvendt på udsendelsen, frem for på trafikken.

Tilsvarende er jeg klar over, at ENKELTE af disse optagelser, kan være optaget ved trick-optagelser - holdende bil og afspilning af "film" udenfor vinduerne, men det er vist et absolut mindretal)

Jeg skal hermed anmode om Deres stillingtagen til det forsvarlige i den slags optagelser.

Med venlig hilsen.

PS: Sluttelig skal det lige -for en sikkerheds skyld- bemærkes, at henvendelsen IKKE gælder en enkelt udsendelse, men selve optagelsesformen, og det "signal" den sender til seerne. At der -måske- i nogle tilfælde er tale om "trick-optagelser", gør ikke sagen meget bedre. OK, -det giver vel ikke færdselsuheld, men det dårlige signal, der sendes, er stadig det samme.

 

 

Begge store TV-stationer måtte rykkes for svar efter udløbet af den ellers lange svarfrist, de havde bevilget sig selv.

Begge store TV-stationer svarede med (indholdsmæssigt) samme "god-dag-mand-økseskaft"-svar.  Det havde de fuldstændig styr på.   

Det forekommer mig at være et stort ansvar, at tage på sig, siddende trygt indendøre langt væk fra et evt. ulykkessted.

 

En efterfølgende henvendelse blev sendt til Folketingets formand, en anmodning om evt. at få diverse politikere til at undlade at deltage i den slags udsendelser.

Svaret var desværre mindst lige så bedrøveligt, som de to andre svar.  

"Det er ikke mit bord" kunne Formanden (-inden) lige så godt have skrevet. 

 

2018

Det skal -retfærdigvis- indrømmes -- jeg mener ikke længere vi ser den slags udsendelser i så stort omfang -- men de ses dog stadig.

 

Her kommer TV2 atter på "kørebanen":  Udsendelserne "Station 2" indeholder stadig mange af den slags indslag, endda ind imellem med eftersættelse af andre køretøjer i MEGET  HØJ fart.  Her bør førerens opmærksomhed så bestemt være på kørebanen.  Selvom der ikke tales til/med føreren i disse situationer, skal denne ikke samtidig tænke på, at der optages til TV.  Han skal alene passe sin foranliggende kørebane.

 

Nu arrangeres så den her ovenfor, øverst, nævnte artikel, på baggrund af politiets uge 21-kampagne ! ! !

 

Er politiet egentlig de rigtige til at foretage sådanne kampagne-arrangementer ??????????????????

 

De er således ikke bedre selv.

 

----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 


Forrige side: I øvrigt mener jeg . . .
Næste side: Nordhavnsmetroen.