Venøsund-overfarten.

 

  

Venø er beliggende lige nord for Struer - lige nedenfor billedrammen.  (Kort- og Matrikelstyrelsen).

 

I 1955 fremlagdes et sæt færdige planer og ansøgninger om støtte til en énmandsbetjent trækfærge mellem Venø Odde og Kleppen. 400.000 kr incl et diesel-drevet "fartøj".

Afslag.

I 1956 afholdt øens landmænd et møde og dannede et andelsselskab, der skulle overtage den lille færge "Fursund" fra overfarten Stenøre-Branden (over Fursund). Denne lille færge kunne (kun) medtage tre biler, men trængte til en større "overhaling". På Venø blev der anlagt et færgeleje, mens der på Kleppen blev udlagt en ponton med en 12 meter lang jerndrager- og svellebro.

En dag i juni 1958 åbnedes færgeruten med timedrift ved hjælp af den renoverede færge, der nu hed Venøsund.

Kilde:  Erik Aalbæk Jensen, "Livet på øerne - Limfjorden."


FUURSUND  /  fra VENØSUND.

Bygget i 1931/32 af Jens Laursen & Sønner som FUURSUND. Bygget af eg og bøg -- til Venø 1956.

19,89 brt. 8,95 nrt. -  L 12,87 m og br. 5,08 m.  Oprindelig Vølund-maskine udskiftet i 1959 til en 6 cyl. VOLVO PENTA 4-takt dieselmotor, 140 HK.  Besætn. 1 mand, dog 2 mand hvis / med op til 22 pass.  3 personbiler, senere (19xx) do kun 2 personbiler.

Kilde:  Nils Bloch: "Peter, Grønært og Bukken-Bruse".

"FUURSUND" på vej fra Branden (nederst til højre) mod Stenøre, Fur.   Postkort.  Stemplet julen 1950.
 
 

"FUURSUND".  Udateret avisudklip.  Færgen solgtes i 1956 til Venø-overfarten, "VENØSUND I", hvor den var i drift til 2010.   Udklippet må derfor være fra før 1956.

 

Færgen sejler dog endnu, omend i regi af ”Venøsund Færgelaug”, der d. 19. januar 2015 fik færgen endeligt overdraget.

 

Se mere på:  http://venoe.dk/foreninger/venoesund-faergelaug/  eller  http://www.venoesund.dk/

"VENØSUND" i havnen på Venø.   --    26. juli  2001.   ^---v

 

Den lille færge "VENØSUND", er formentlig nu (stadig) reservefærge på overfarten, som den var det ved mit besøg i 2001.  Egentlig reservefærge var den alligevel heller ikke, idet den om aftenen -når dagens "myldretid" var overstået- overtog den mindre aftensejlads, indtil det atter blev lyst, og den "store" færge igen tog over.

Under mit besøg i 2001 fortalte overfartens besætning, at indtil Estonia-forliset sejlede de med tre personbiler på en overfart (og en lille kæde over ombordkørslerne), men efter forliset blev reglerne strammet, så man nu skal have porte/låger og derfor kun knibe to biler indenfor lågerne, pr. overfart  (måske tre Mascot´er 

 

Det hvide aluminiums-styrehus til højre er nybygget (!!!) efter en brand i det gamle i 1979.

"VENØSUND" --  et lille udpluk af detailler.  Juli 2001.   ^---v

 - - - 

 

"VENØSUND". 

Færgens "hovedmål":  152 mm over dækket / 162 mm over konsollerne for klappen.  Største bredde over fender-listerne:  61 mm.

 

 

 

 - - - 

 

 

"VENØSUND"  . . . endnu et foto fra styrehussiden - foran styrehuset, men i modsat synsretning.

Alle fotos:   26. juli  2001. 

 . . 

Det "nye" aluminiumsstyrehus fra 1979.   ^---vv

 

 - - - 

 

  

VENØSUND.  Interiør.   --    26. juli  2001. 

 

 

"VENØSUND" i havnen på Venø.  Billedrækken fortsætter rundt "med uret".

 

 

 

 

 

 

"VENØSUND" i havnen på Venø.   Alle fotos:   26. juli  2001.

 

 

VENØSUND (I) som model  (1:87  --  H0)

 

Færgens "model-hovedmål":  152 mm over dækket / 162 mm over konsollerne for klappen.  Største bredde over fender-listerne:  61 mm.

 

Så langt nåede modellen inden den blev "agterudsejlet".   ^---v

 - - - 

Egentlig må denne lille færge da være det "fødte" begynder-projekt Smile  -- kort sagt:

Lige til modeljernbanen.

 

(Byggematerialer indtil nu:  En rest spånplade, et stykke appelsinkasse-krydsfinér ridset som dæksplanker og gående helt ud i siderne som fendere, blok-bagside-karton, ridset som planker og et mindre stykke 1x1 mm træliste, dåseblik udsavet og sammenloddet som styrehus samt nogle små træklodser savet/filet i facon som dæksudstyr. 

Nu skal fantasien i sving - også resten skulle gerne bygges af diverse "skrot", som jeg i sin tid var nødt til at klare sådanne byggerier med.  --  Nu er der "gået sport i det".)

 

Færgen  "VENØSUND".   --   Model i størrelse 1:87.   ^---v

 
To biler af gangen kan den lille færge bringe til eller fra Venø (ved Struer), men som jeg er orienteret sejler den endnu (i dagens sene timer).
 
 
 

"VENØSUND II"

Venøsund II. Bygget 1956, formentlig i Nykøbing Mors. Til Venø 1975 som FUURØ. 74,68 brt. 32,26 nrt. L 23,77, br. 7,44, d 2,2 m. Maskine: Alpha 150 hk, afløst 1988 af 2 stk Scania, hver 182 hk. 73 pass, 10 personbiler. Besætning 1-2 md.
Andelsselskabet Vestre Færgefart kunne i juli 1975 overdrage et gældfrit rederi med to færger, huse til færgefører og afløser samt havneanlæg til de nye ejere, Struer kommune og Ringkøbing amt."
Kilde:  Nils Bloch: "Peter, Grønært og Bukken-Bruse".

"VENØSUND II".   --   Postkort dateret august 1979.
 

"VENØSUND II"
 

"VENØSUND II".   --   Udateret postkort.

 -

 

M/F VENØSUND II.    --   2001.

 

M/F Venøsund II sejlede på overfarten Kleppen-Venø sammen med den noget mindre færge M/F Venøsund (se ovenfor).

Færgen blev bygget i 1956 og indsat på overfarten Branden-Fur under navnet M/F Fuurø.  I 1974 blev den solgt til I/S Venø Færgefart, der driver overfarten til Venø, hvortil den ankom i 1975.  Den måtte dog afvente med ibrugtagningen til 1976. Da var der blevet bygget større færgelejer, der passede til den. Færgen kunne medtage op til 72 passagerer og 8 personbiler.

 

Bygget:
Værft Søren Larsen og Sønners skibsværft, Nykøbing Mors og søsat 1956.
Tekniske data

Længde 23,77 m,  Bredde 7,44 m.  Dybgang 2,20 m.  Tonnage BRT 74,68.
Maskine 2 Scania DS11 dieselmotorer á 182 kW, ilagt 1988.

Passagerer:  72


 
 
 

Frem og tilbage over Venøsund.   --   2001.


M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   ^---v

 

 

 

M/F  VENØSUND  II.    --   26. juli 2001.   ^---v



 

 

 

M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   
 

 

 

 

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

 

På næsten alle billederne ses en masse små hvide pletter på dæksplankerne, jo længere ud mod siderne, 
jo flere pletter.   
Det er (desværre) ikke støv på negativerne, men "Maler Klat"s efterladenskaber, da færgen sidst var på værft. 

 

("Desværre"  --  var det støv på negativerne, kunne det fjernes, men det ville være forkert at benytte fotobehandlings-
program her.) 

 

Der er ikke, på disse billeder, taget hensyn til, hvilken havn færgen ligger i.

 

 

"Den ene side"  (set mod nord).

 

     Placeringsskitsen er kun til illustration  --  ikke målfast.

    Pullert /   --------^  "Gedebukkeskæg")   og   Krydsholt *)  ---------^        M/F  VENØSUND  II.  --   1999.   ^---v

   

    *)  Kryds-holt, 

     et.1) † d. s. s. -træ 1. VSO.2) sømandsudtryk to forneden samlede og foroven adskilte jærn- ell. træstykker, som er

     fastboltet til skibet og tjener til at fastgøre tov olgn. paa, som klampe olgn. Moth.K306.  SøLex.(1808).

     KuskJens. Søm.11.75.3) se Krøsholt.     (Kilde: Ordnet)

     Se evt. nærmere om disse på "siden":   Småfærger ("Ø- og genvejsfærger")

  

 

 

 

 

 

 

 

M/F  VENOSUND II.   --   1999.   ^---vv

 

 

10 

 

11 

 

Lige til modeljernbanen.

 -

 

 

Den anden side (nordsiden).

       Placeringsskitsen er kun til illustration  --  ikke målfast.

 

21 

 

--------------------

 

I ( ) bemærket:

 

Diverse pullerter med "gedebukkeskæg":

Vore dages pullerter er vendt 180 grader, men ellers er udformningen vel stort set den samme:

 . . . . .  

M/F VENØSUND II.  Venø ved Struer.   --   20. maj 1999. . . . ..M/F NÆSSUND (Thy-Mors[vest]).   --   2. august  2001.

 

 . . . . . . . .  

M/F  SALLINGSUND (Thy-Mors [nord]).  --  2. august  2001.  . . M/F HANNÆS.   --   12. september 1998.

 

Litteratur / kilder:

Hagerup´s illustrerede konversations Leksikon.  1924.

Nationalmuseets arbejdsmark 1997  (dog kun et par fotos samt få linier tekst).

Tidsskriftet SKALK:  Nr 1-1994 og nr. 6-1997.

Se evt. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelse:  http://www.abc.se/~pa/mar/img/danmark/longhead

 

-----------

 

22    23 

        M/F  VENOSUND II.   --   1999.   ^---v

24       

 

25 

M/F  VENØSUND.   --   1999.   ^^---vv

26 

M/F  VENØSUND  II.  --   1999    ^^---vv

27 

 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 
 

BLIV  MEDLEM  AF  VENØSUND II´s  STØTTEFORENING.


 
 
 

 

 - 

 

VENØSUND II  som husbåd.

 
 
 


 -  -