København L / Svanemøllen - (Emdrup).

 

 

 

 

 

Klokken er faldet i slag: . . .

. . . Her og de efterfølgende fotos:  Sidste driftsdag:  24. april 1976 . . .

 

. . .

. . .

. . .

. . .


Interieur.

 

Næsten andægtigt som i en kirke, --men hvad bestiller en A-transportbeholder dog dér ???

 

"Rejsegodsekspedition" står der over døren midt i billedet med billetsalget til højre herfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventesalen.

 

Stationens bagside / skyggeside . . . 

(Bemærk i øvrigt de asfalt-dækkede sporvognsskinner for linie 19 x, der jo havde endestation her i nogle år.)

 

24. april 1976. - Sidste driftsdag.

 

Hvis man gik højre om stationsbygningen og ind på den bagvedliggende "halvø"-perron, så der således ud . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/209-Noerrebro.1974.-C-Per_B.Pedersen.jpg

. . . og hvis man gik venstre om bygningen, så der således ud.  Man aner (også her) linie 19x´ forhenværende, eget sporareal til venstre for fortovet.  -  1974.

Foto: Per B. Pedersen.

 

 . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/210-Noerrebro.1975.-C-Per_B.Pederse..jpg

På "1. sal" til venstre passerer er 1. generations S-tog på vej mod Vanløse/Frederiksberg. Ved KSB-perronen Mo-tog.

Foto.  Per B. Pedersen.

Mo-tog på perronen: - - - - - ^---v

Mo 1866 til venstre og 1817 til højre og atter på den sidste dag, hvor tingene kørte fra København L:  24. april 1976.

 

Mo 1815 . . .  

Mo1817 . . .

 

"Vort Tog ruller, strax efter at have forladt Stationen paa Nørrebro, hen under en af disse: Tagensvej. Indtil for et par år siden standsede Tagensvej ved ”Lersøens” Grænser. En Sti førte over Mosen op mod Bispebjærg, men det var kun ved højlys Dag, man vovede at bruge denne Genvej. Saa anlagde Kommunen den brede Chaussé, der nu forbinder den gamle Tagensvej med dens mange Fabrikker med den nye Kirkegaard oppe paa Bispebjærg. Samtidig med Slangerupbanens Anlæg byggedes saa den store Viadukt, som Toget passerer under, og inden længe vil rimeligvis den elektriske Sporvej løbe henover Broen for ved Bispebjærg at forenes med ”Alladin”-linien, der kommer hertil fra det fjærne Christianshavn."

 

 

Det ene tog afgår  ---^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  og et andet ankommer ---^

 

Som skrevet tidligere:

Sidste dag med tog til København L.

Kommende nat, natten mellem d. 24. og 25. april vil Baneafdelingen afbryde det nu gennemgående spor, flytte og forbinde det med sporet ovenfor til venstre. Dette spor vil herefter, i fremtiden, blive strækningens venstre spor (set i retningen mod Ryparken / Svane-møllen).

Til højre i billedet ses et stykke af det fremtidige højre-spor, og hvis man ser godt efter, kan man ane det tilsvarende sporstykke lige til venstre for den lille kurve ind mod København L. 

Dette spor bliver samtidig klar til omlægning, således, at der om morgenen d. 25. april er dobbeltspor på strækningen.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til stationsarealet:

De sidste rester af det gamle linie 19x-spor. Sporvognen fortsatte ca. 100 meter længere frem, hvor den vendte. . . 

. . . i en til formålet anlagt sløjfe bag den "åbne" portåbning.  Sporet , der stadig ses -"rimelig intakt"- og som går ind på banearealet under den lukkede port, er forbindelsessporet mellem Københavns Sporveje´s net og DSB.  Via dette spor overførtes alle de tilbageværende 99 københavnske "Düsseldorfer"-ledvogne til Frihavnen, for videretransport til Alexandria / Egypten, de sidste efter nedlæggelsen i 1972.

 

KS Lygten efterår 1966 (fotograf: Ukendt. Arkiv: nm).

To rå DÜWAG-vognkasser er under sporsætning på overleveringssporet DSB - KS på Lygten Station.

Disse ”ledvognsskeletter” er formentlig fra serien 883-890, som blev leveret således i 1966.  Af de ialt 100 stk ”Düsseldorfere”, som Københavns Sporveje købte, blev numrene 851, 852, 858-862 og 877-900 leveret som "byggesæt", til færdiggørelse på sporvejenes egne værksteder, og netop 883-890 ankom i 1966.

Vognene blev herfra bugseret til KS' Hovedværksted, hvor de blev malet, færdigmonteret og apteret.

 

Tre år efter var det modsat:  Nu blev vognene kørt den mosdsatte vej, --til Frihavnen for afskibning til Egypten:

KS 820 i række med andre vogne i Frihavnen.  -  23. oktober 1969.

 

Går man ind af den åbne port , kommer man -lidt længere fremme- til stationens gamle, nu nedlagte godsekspedition. . .

. . . hvor der til venstre for adgangsvejen var et mindre stikspor ---^ og med godsekspeditionen til højre. ---v

 

Endnu lidt længere fremme lå remiseområdet.

"Oversigtsfoto".

 

 

Alle ovenstående fotos er fra d. 24. april 1976.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/211-Noerrebro.1976.-C-Per_B.Pedersen.jpg

Udsigt over KSB-stationsarealet yderst til højre, næsten i midten S-togs-spor m.v. (Godsforbindelsesbanen), og til venstre sporene ved Nørrebro Gods.  -  1976.

Foto: Per B. Pedersen.

 

 

 

-----

 

Tak til Bjørn Andersen, Oslo, Niels Munch (nm) og Per B. Pedersen for såvel foto- som tekstbidrag.

 

Vedr. enkelte overdragne billeder, føler vi os sikre på, at giverne ville have været ganske inforståede med således at komme til at bidrage til denne fælles hjemmeside.

  

- o 0 o -

 


Forrige side: Hareskovbanen.
Næste side: Emdrup - (Hareskov).