Havndal - 30,3 km fra "Randers Privat" (31,7 km km fra Randers (DSB)).29. marts 1969.


Havndal er i dag, bortset fra Spentrup, den største by mellem Randers og Hadsund, og kan takke RHJ for sin vækst. Da banen blev etableret, var der kun nogle få huse. De omliggende byer, Udbyneder, Udbyover, Klattrup og Kastbjerg var større, men når man valgte Havndal som stationsby, var det i høj grad på grund af terrænforholdene.

JAF (Jydsk Andels Foderstofforening) havde siloer eller lagerbygninger ved en del stationer rundt omkring i Jylland. JAF, der blev grundlagt i slutningen af 1800 tallet, blev i 1969 slået sammen med DAG (Dansk Andels Gødningsforretning) til DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a). JAF-sidesporet blev brugt frem til banens nedlæggelse.RHJ M 4 på vej mod Hadsund på en tilsyneladende solrig dag i 1968.

Tilsyneladende er bilen -der her holder på perronnen med motorhjelmen åben- den samme, som på det efterfølgende vejfacade-foto holder på vejsiden af stationen. Man har åbenbart kunnet tillade sig at benytte sig af det gode vejr og reparere(?) bilen på perronen. I baggrunden til højre for toget, Hadsund-toget, kan man se et mørkt rør, der peger op i luften. Dette rør er en del af siloen ved korn- og foderstoffirmaet "Mercur", beliggende ved sidesporet øst for stationen.

Foto: Max Rasmussen. Arkiv: Hans Stückler.Havndal station set mod nordøst, Randers, ...... og mod nordvest, Hadsund.Vejfacaden.

Fotos: 29. marts 1969.


.
F-vogn (del af) for enden af det lille sidespor for korn- og foderstofforretningen "Mercur" ca. 1965.
Foto: Arkiv: Hans Stückler.


Trudsholm trb. - 31,8 (33,2) km fra RandersFotos:  29. marts 1969.

Trudsholm trb, opkaldt efter den nærliggende, flotte gamle herregård af samme navn, set mod NV, Hadsund.

At man tilsyneladende ikke har ofret opfyldningsjord, for at få trinbrætbygningen op i "normal" højde, ses ganske tydeligt, selvom der synes at være plads lige ved siden af ! ! ! Man må så håbe, at loko-/motorføreren har kunnet se et standsningssignal (som jeg har svært ved at se på billederne - måske er det den sorte plade, der ses, men som ikke rigtig ligner banens øvrige tilsvarende signaler), hvis der har været rejsende at optage, og de har taget ophold i læskuret ! ! !

Bemærk iøvrigt emailleskiltene på skuret, "THOR ØL" med Thor´s sorte ged placeret lige i den store røde sol. Dengang hang de en masse steder, --bare der idag havde hængt eet hos mig.

Endnu en gang mener jeg, at det er på plads, at nævne det "rimeligt dårlige" vejr. Bemærk det usigtbare, regnfulde vejr, når man ser ud mod skoven i baggrunden.Trinbrættet set mod NØ, Randers.

Fotos: 29. marts 1969. 

Nebstrup trb. - 34,4 (35,3) km fra Randers
Nebstrup trinbræt set mod N-NV, mod Hadsund ...              ... og mod NØ, mod Randers.

Fotos: 29. marts 1969. 

Norup - 36,7 (38,1) km fra RandersFoto: 29. marts 1969.  ---^Norup station set mod NØ midt i 1960-erne.
Foto: Arkiv: Hans Stuckler.Norup station set mod SØ, mod Randers.           Fotos:  EVP.  29. marts 1969.

Hvorfor der ikke også er et foto, der viser stationen (stationsbygningen) set diagonalt mod Hadsund, husker jeg ikke idag. Vejret ??? mulighed for regn/slud på linsen ??? Fare for sol i linsen var der i det mindste ikke :-)
Aamølle trb. - 38,3 (39,6) km fra RandersSidesporet syd for vejen (til venstre på sporplanen) forsvandt et af de første år i 1960’erne.


Fotos:  EVP.  29. marts 1969.

http://www.mjk-h0.dk/evp_RHJ/rhj.aamoelle_trb.1908.foto.k.larsen.jpg

Aamølle trinbræt anno 1908, --foto via glasplade ! ! !  Bemærk sporbefæstelsen, og ikke mindst placeringen af trinbrætsignalet bag bygningen og på modsatte side af vejen.  Begrundelsen må være oversigtsforholdene, at kurven medfører, at en lokomotivfører vil se signalet for sent, hvis det står på perronen.

Foto:  Privateje.Aamølle trinbræt set mod Hadsund ...... og mod Randers.

Foto: 30. marts 1969.
Hadsund Syd - 40,7 (42,2) km fra Randers
Hadsund Syd set fra toget -i retning mod Hadsundbroen og Hadsund Nord- ved ankomsten til stationen.
Foto: Årstal ukendt. Arkiv. Hans Stückler.Den gamle Hadsund Syd-stationsbygning, set mod Hadsund ...... og mod Randers.Vejfacaden.

"Erstatnings-perronen", vestre perron for tog mod Randers, set mod Hadsund ...... og mod Randers.Lidt af vestre perron, ældre ledvogterbolig og -til højre- østre perron for tog mod Hadsund.Østre perron, for tog mod Hadsund, set i retning mod Hadsund ...hvorfra der "tilfældigvis" kommer et udflugtstog i anledning af nedlæggelsen, fremført af lokomotivet VLTJ nr. 5.         Fotos:  EVP.  29. marts 1969.   ---^Næsten som set fra lokomotivførerens plads: Hadsund Syd set i retning mod Randers.
Foto: Årstal ukendt. Arkiv: Hans Stückler.


 

Hadsund broen - ca. 41,2 (42,6) km fra Randers

 


Th: Kontrolsignal for overkørselen, der anes i baggrunden, og -tv- et dækningssignal (?) for sporskiftet længere fremme for afgreningen til havnebanen (det venstre spor).

Og hvad ser jeg yderst til venstre: EVP´s lille Mascot, KC 34 487, der har bragt mig rundt til mange af landets privatbaner.Bomanlægget for, og iland-kørselen fra, broen - set 
mod Hadsund Syd (og Randers)

 

...Og set i modsat retning:


Rampen mod Hadsundbroen, der anes ude i baggrunden.  Set mod nord.

Hvis nogen får den tanke, at vejret ikke var det bedste til fotografering (når det nu SKULLE være inden banen blev nedlagt), så har vedkommende helt ret.

---


Set fra nordsiden af Mariager Fjord ser (så) broen således ud:


Set mod syd  --  dvs. (jernbanemlssigt) set mod Hadsund Syd / Randers.Hadsundbroen set mod sydøst.    Ældre, udateret postkort.Et skib passerer den åbne svingbro ...... har passeret broen, der nu er ved at svinge på plads ...... og vej- og jernbanetrafikken kan igen køre over.      Set fra nordsiden af fjorden mod sydøst.

Fotos: 29. - 30. marts 1969.


RHJ Sm 52 og Sp 61
under udkørsel fra Hadsund Nord mod Hadsundbroen og Randers. Sommeren 1961.
Foto: Lilly Nielsen. Arkiv: Niels-Allan Bay Nielsen.

Hadsund Nord. - 41,8 (43,2) km fra Randers.
Aalborg-Hadsund Jernbanes endestation, Hadsund Nord, er nået. En større stationsbygning med alt, hvad der dertil kommer sig, ventesal med billetsalg, rejsegodsekspedition, ekspedition af gods og en -halvt ud på perronen bygget, aviskiosk. En station med to hovedspor (et for hver af de to baner, AHJ og RHJ, med ældre to-sporet dampremise i syd, enkeltsporet motorremise i nord. Med varehus og svinefold og dertil hørende læssespor samt opstillingsspor på begge sider af hovedsporene.
Et skinnebustog er tilsyneladende netop ankommet fra Randers. Medens de sidste passagerer er på vej væk fra perronen, er togpersonalet ved at losse rejse- og stykgods ...


... herunder måske damens cykel. Skulle den have fået en ridse, den ikke havde i forvejen eller mangler den tilhørende kuffert ??? På Perron 1 venter en del passagerer på toget til Aalborg.
Fotos: Juni 1962. Arkiv: Hans Stückler.Stationsbygningen som den ses, når man ankommer med toget fra Aalborg, dvs. set mod vest ...... og set mod nord.

Set fra vejen tager stationen sig således ud:Hhv. med og uden toiletbygningen.Interieur, -billetsalg og rejsegodsekspedition i Ventesalen.Se øvrige fotos fra stationen under Aalborg-Hadsund Jernbane.
- o 0 o -