http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/67-kystbaneskilt.jpg

(Klampenborg) - Rungsted.


 

Fortsættelse af: København H - Klampenborg.

 

Gammel beskrivelse . . . 

af byggeriet/udførelsen af strækningen Østerport-Rungsted ("INGENIØREN" 7. august 1897)

https://ing.dk/artikel/interessante-jernkonstruktioner-paa-nyaabnede-kystbane-185326Strækningen Klampenborg - Vedbæk.

(. . . omend de to fotograferede tog dog kører i modsat retning.)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/klampenborg,%20ca.1966,.jpg

MB-lyntog under indkørsel fra Skodsborg (Rungsted ?) til Klampenborg. . Ca. 1963.. . ^---v

Fotos © : Tom Boye Poulsen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/klampenborg,%20ca.%201966.2,.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/klampenborg%20februar%201966.jpg

Ca. samme sted som ovenfor, indkørselen til Klampenborg.  -  1966.

Fotos © :  Per Bjørn Pedersen. . . . . . . . ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/klampenborg%20februar%201966.2.jpg

 

---


 

Springforbi - km 16,2

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/springforbi_1967_01.-c-.jpg

Østlige ekspeditionsbygning. (vand-siden).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/springforbi_1967_03.-c-.jpg

Vestlige ekspeditionsbygning (land-siden).    v---^

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/springforbi_1967_02.-c-.jpg

3 fotos af Springforbi foråret 1967.

Foto © : Svend Brandt Jensen.


Øverste foto viser ”sø-siden”. Det vides pt. ikke, hvad denne bygning indeholdt.

De to nederste fotos viser ekspeditionsbygningen på ”land-siden”, hvorfra der blev solgt billetter og ekspederet post.

Så vides blev billetsalgsstedet passet af en overportør.

Det øverste af sø-side-billeder viser bommen på overkørslen i hævet tilstand. Bommene var normalt nede, og blev kun betjent, når der skulle en ølbil over til skovløberhuset *) på Eremitage-siden af banen.

Ifølge Kystbane-bogen blev Springforbi nedlagt som standsningssted den 26.maj.1968.

 

*)   Iht. en gammel forordning skulle(skal ?) skovløberen -udover at holde styr på skoven-, også stå for servering af varme drikke. Folk steg jo godt nok af toget for at nyde naturen, men mon ikke også de kunne lokkes til at nyde en kop varm kaffe samtidig ?  (Om øllerne så serveredes varme, for at overholde reglerne ???)

Som nyantaget trafikelev i 1956, var en af vore første ekskur-sioner med Jernbaneskolen netop hertil (til trinbrættet ganske vist for at se og høre om et sådant), men vi var da også forbi Skovløberhuset, inden vi kørte videre med næste tog til Skodsborg, for at se denne station.  Vor underviser i telegrafi var "tilfældigvis" stationsforstander på Skodsborg station.

 

 

---

 

Strandmøllebroen.

Et af de mere specielle/markante bygningsværker på Kystbanen var Strandmøllebroen over Mølleåen. Broen blev  --allerede inden banens åbning d. 2. august 1897--  testet ved flere belastningsprøver bl. a. med et belastningstog på ca. 250 tons bestående af bl. a. blandt to helt nye O-maskiner, men . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/moelleaabroen.1972.foto.per_b.pedersen.jpg

Mølleåbroen / Strandmøllebroen.    1972.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/strandmoellebroen.1976.-c-.per_b.pedersen.jpg

Forberedelserne til den nye bro er i gang.  --  1976.   ^---v

Begge fotos © :  Per Bjørn Pedersen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/strandmoellebroen.1976.-c-.per_b.pedersen..jpg

Bemærk de to dilatations-samlinger for udligning af broens temperaturbevægelser.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/92-my1149.strandmoellebroen.1975.c.steen_larsen.jpg

MY 1149 på den gamle Strandmøllebro.  -  1975.

Foto © :  Steen Larsen.

 

---

. . .  Da jeg i sin tid var stationeret på København Gb, med dagligt tjenestested på Distriktstoldkammer 6 (Toldpakhuset), -nærmere betegnet i sommeren 1972-, blev jeg en dag kontaktet af en ældre told-medarbejder, fr. Schierbeck.  Hun havde hørt, at jeg interesserede mig for sporvogne, og nu kom hun for at forære mig nogle fotos af den københavnske linie 5, billeder hun havde taget den sidste dag den var i drift (22. april 1972). Vi talte lidt om billederne, men også om min interesse for jernbaner.

Efter at vi havde talt lidt sammen, fortalte hun, at hendes far havde været ingeniør og havde arbejdet på opførelsen af Strandmøllebroen over Mølleåen. Broen var ganske vist blevet opført, men hendes far *) må ikke rigtig have følt sig sikker på den, som hun fortalte, for efter opførelsen nægtede han at køre over den i tog. Skulle han til Helsingør med tog, foregik det med Nordbanen, over Hillerød-Snekkersten ! ! !

Vi andre ved, at broen -trods denne mistillidserklæring- blev stående lige til den blev skåret ned igen, så helt så galt har arbejdet og broen tilsyneladende ikke været.

 

*)      "SCHIERBECK,  Ferdinand.  Afdelingsingeniør, R.DM.; f 6. Febr. 1846 i Helsingør; Søn af Grosserer Julius Schierbeck (død 1889) og Hustru Frederikke f. Dreyer (død 1899): gift m. Anna S., f. 7. Jan. 1857 i Store Hedinge, Datter af Købmand II P Sørensen (død 1904) og Hustru Marie f. Elling (død 1897).

Polyt. Adgangseks. 1865: cand. polyt. 1872; Ingeniørassistent ved Baneanlæg 1872-81; Afdelingsingeniør ved Statsbane- anlægene fra 1881; har ledet og i Reglen projekteret følgende Anlæg: Havne: Oddesund Syd og Nord; Glyngøre; Nykjøbing Mors: Gjedser. — Jærnbaner; Oddesund-Thisted; Skive-Glyngøre; Nykjøbing-Gjedser; Hobro-Løgstør; Viborg-Aalestrup; Hobro Havnebane: Vi borg Stations Forlægning; Slagelse-Værslev; Sorø-Vedde; Nyborg-Ringe; Odense-Kjerteminde-Dalby: Holstebro Herning; Odense-Nørrebroby-Faaborg; Viborg-Herning; Langaa-Silkeborg; er for tiden beskæftiget ved Anlæget af Dobbeltsporet paa Fyen.

Har skrevet en matematisk Afhandling om Afsætning af Sporskifter."

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/my_m_godstog.strandmoellebroen.5.4.1981.foto-nm-.jpg

MY med godstog på Strandmøllebroen på vej mod København  -  5. april 1981..

Foto © :  Niels Munch.


Bemærk:  Godstoget kører på den nye betonbro, medens fotografen -Niels Munch- står på den gamle stålgitterbro.

 

Den nye Strandmollebro. -- 7. august 2002. . . .

. . . og den står tilsyneladende godt funderet ! ! !

 


Skodsborg - km 18,8

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.ii.57.skodsborg,vejfacaden.24.3.1963.jpg

Vejfacaden . . .

EVP  24. marts 1963.

. . . og mod banen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.ii.53.mb-lyntog.skodsborg.24.3.1963.jpg

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg.december_1966.1.-c-.sbj.jpg

Stationsbygning og areal, set mod syd.  December 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/85-skodsborg.jpg

Skodsborg.   Udateret postkort.

 

Togankomst fra København ("Østre Billet")    Postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.iii.59.skodsborg,oestre_billetkontor.24.3.1963.jpg

Østre billetkontor,  eller bare "Østre billet" i daglig tale kaldet.

EVP. 24. marts 1963.

 

Stationsbygningen  -  Interiør .  

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.iii.67.skodsborg.interieur.24.3.1963.jpg

Skodsborg st, --interiør.  24. marts 1963.  ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.iii.63.skodsborg.interieur.24.3.1963.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.iv.71.skodsborg.interieur.24.3.1963.jpg

Bemærk den "opskårne" godsvognsmodel i udstillingsmontren.

EVP   24. marts 1963.

 

Manuel linjeblok på Kystbanen: Skodsborg 1966.

Mellem Skodsborg og Rungsted Kyst var der som et af de sidste steder i landet sidst i 60´erne fortsat manuel linjeblok. Skodsborg, Vedbæk og Rungsted Kyst var togfølgestationer med stationsbestyreruddannet personale. Overkørslerne ved Frydenlund og Helleholm var samtidig mellemblokposter, hvor personalet var stationeret under Banetjenesten (og det samme var personalet der betjente overkørslerne ved Henriksholm og Kong Georgsvej).

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg_station.november_1966.foto.sbj%20.jpg

Skodsborg station, november 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

Disse billeder viser kommandoposten (og centralapparatet) i Skodsborg. Det stationsbestyreruddannede personale var alle af trafikassistent-linjen - altså en personalekategori som normalt var stationeret på større stationer - og de to velklædte herrer (bemærk slipsene) var hhv trafikassisent og overtrafikassistent. Der var stil over det!

Mellem Skodsborg og Klampenborg var der (og er der fortsat) automatisk linjeblok.

Inden togene blev afsendt i retning mod Vedbæk, blev der foretaget den såkaldte linjeringning. Mod Frydenlund/Vedbæk var det 1x5 slag og i den modsatte køreretning 2x5 slag. Når toget afgik fra - eller lige inden det passerede - Skodsborg, blev der foretaget vækkermelding, hvilket for mellemblokposten 1,7 km længere ude af strækningen betød, at bommene skulle rulles ned og der derefter af blokpasseren/ledvogteren kunne stilles signal i retning mod Vedbæk. Togfølgen kunne i myldretiden være ganske kort (nogle af togene kørte med kortere intervaller end i dag!), så man kunne have ganske travlt ved bomspillet i Frydenlund (og ved overkørslerne ved Henriksholm, Kong Georgsvej og Helleholm mellem Vedbæk og Rungsted Kyst).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg_centr.app.december_1966.-c-.sbj.jpg

Skodsborg station, december 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

 

 

Diverse tog (i tidsmæssig orden):

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/191.ii.51.mb%20414-fj%20449-ab%20437-mb%20413.skodsborg.24.3.1963.jpg MB-lyntog som særtog for Dansk Modeljernbane Klub.

Mb 414-Fj 449-Ab 437-Mb 413.

EVP. 24. marts 1963.   ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/19-skodsborg.1963.evp.jpg

 

I dette tilfælde ^ var der tale om et lejet særtog for -som nævnt- Dansk Model-Jernbane Klub (nærmere forklaring om lyntogets kørsel følger under Snekkersten st.), men ellers var kørsel med lyntogsmateriel til Snekkersten faktisk helt normalt f. eks. i form af prøvekørsler efter endt revision.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg%20.dec.1966.mo_1874.-c-.sbj.jpg

Stationsarealet set mod nord, december 1966. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . Mo 1874. ---^

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg.december_1966_my%201156.-c-.sbj.jpg

My 1156 passerer Skodsborg.  December 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg.dec.1966.crs_3674.-c-.sbj.jpg

Crs 3674.  December 1966

Foto © : Svend Brandt Jensen.

Modtaget bemærkning:  "Interessant, at CRS 3674 kørte Rungsted-tog i 1966. Vognen ombyggedes 1950 fra CRM 3674 og blev udrangeret 19.5.1967. --  I 1971 var den hensat i Fasterholt (solgt til ophugning i marts 1971).

Den ophuggedes i Randers i 1972, men vognkassen deltes og blev skur ved Løsning hhv. Lystrup".

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg%20.dec.1966.mo_1861.-c-.sbj.jpg

Mo 1861, december 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/53-bhsogmo.foto.h.p..jpg

BHS + Mo.   -  1969.

Foto: © Henning Petersen.

 


Godstog på Kystbanen - Skodsborg 1966.

Der kørte også korte godstog på Kystbanen:

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/my_1120.skodsborg.december_1966.foto.sbj%20.jpg

MY 1120 med godstog i Skodsborg, december 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

Elo-vognen(e) på læssesporet gik i fast trafik mellem Skodsborg og Taulov med gasflasker (for Strandmøllen)


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/d820-mh_x,skodsborg.3.1.1967.-c-.sbj.1.jpg

Varmemaskinen D 820 returnerer mod Hg (fra Mdt Gb) sammen med MH (som skal udveksles) . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/d820-mh_x,skodsborg.3.1.1967.-c-.sbj.2.jpg

. . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/d820-mh_x,skodsborg.3.1.1967.-c-.sbj.3.jpg

. . .   Skodsborg den 13. januar 1967.

3 fotos © : Svend Brandt Jensen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg-mod_nord.dec.1966.-c-.sbj.jpg

Stationsareal set mod nord.   December 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg.december_1966.2.-c-.sbj.jpg

Strækningen mod Vedbæk set mod nord. - December 1966.

Foto © : Svend Brandt Jensen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/skodsborg.december_1966.3.-c-.sbj.jpg

Denne lille murstensbygning i nordenden af stationen menes opført i f m det oprindelige sikringsanlæg/den oprindelige centralsikring, enten som en sporskiftepost eller en detacheret signalpost *). Der var en tilsvarende i sydenden af staionen.

 

*)  Kort: Detacheret post:  Fremskudt - / undergiven post.  Betjeningen af sporskifter og signaler foregik i "gamle dage" ved trådtræk, men der var grænser for, hvor lange disse trådtræk kunne være. Derfor måtte man -ved meget lange stationer- anlægge sådanne detacherede poster i stationens ender, hvorfra sporskifter og signaler kunne betjenes.

Betjeningen foregik herefter ved, at der fra kommandoposten -elektrisk- blev givet besked om og frigivninger til at skifte de aktuelle sporskifter og signaler.

 

December 1966

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Strækningen mellem Skodsborg og Vedbæk.

MY mellem Skodsborg og Vedbæk.  -  1965.

Foto © :  Helge Pedersen.

 

---

 

Frydenlund  -  km 20,6.  (Mellemblokpost / overkørsel 37,   Frydenlundsvej)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/frydenlund_mellemblokpost_15.04.1967.%20foto.sbj..jpg

Frydenlund mellemblokpost / overkørsel 37.  -  15. april 1967. ^---v

Foto © : Svend Brandt Jensen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/frydenlund_mellemblokpost_15.04.1967.foto.sbj.jpg

 

 

---

 

Vedbæk - km 22,1

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/vedbaek.15.4.1967.-c-.sbj.2.jpg

Vedbæk fra den 15. april 1967.  -  Bemærk ^ herover de to linieklokker til venstre for stationsbygningen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/vedbaek.15.4.1967.-c-.sbj.1.jpg

. . . set mod København / syd.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/vedbaek.15.4.1967.-c-.sbj.3.jpg Linieringnings-klokkerne til underretning af strækningens ledvogtere / mellem-blokposter på strækningen til næste station  -  her Rungsted Kyst til venstre og Skodsborg til højre.   -   15. april 1967.

3 fotos © : Svend Brandt Jensen.

 

De to meldeklokker i Vedbæk -en for hvert strækningsafsnit (Skodsborg-Vedbæk-Skodsborg hhv. Rungsted-Vedbæk-Rungsted).  Mange afløsere (stationsbestyrere) har fået et rap over fingrene fra induktoren, hvis de ikke ikke var opmærksomme ved linjeringningen.

 

Linjeringningsapparatet fra Vedbæk findes stadig hos en privat samler - og det kan stadig give stød :-)

 

Bemærk i øvrigt håndsvinget, der hænger i en krog på venstre meldeklokke.

"Klokkerne" skulle trækkes op ca. en gang i døgnet (afhængig af toggangens intensitet), idet deres indretning nærmest var som et stort, gammelt standur.

Man kan undre sig over, at de to klokker stod lige ved siden af hinanden, og begge nord for stationsbygningen, når den ene -den højre, for kørsel mod Skodsborg- vel, ret beset, hørte til syd for bygningen.

At dette kunne lade sig gøre, skyldtes, at klokkernes "tone" var forskellig, og man således kunne høre forskel på de to strækningsafsnit.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/vedbaek-c-.sbj.jpg

Vedbæk, set mod København.    13 februar 1967.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

 

---

 

Strækningen mellem Vedbæk og Rungsted.

MY mellem Rungsted og Vedbæk.  -  1965.

Foto © :  Helge Pedersen.


---

 

Henriksholm  -  km 22,8.  (Overkørsel  39.  Henriksholm Allé.)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/henriksholms%20alle,%201971.foto-c-.per_b.pedersen.jpg

Overkørsel Henriksholm, Henriksholms Alle,   1971.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

Overkørslen blev nedlagt i 1971/72 i forbindelse med etablering af automatisk linjeblok på strækningen, hvorfor billedet må være taget lige inden nedlæggelsen.

 


Kong Georgsvej - km 23.7.  (Ovk. 41  Kong Georgsvej.)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/kong_georgsvej-c-.sbj.jpg

Kong Georgsvej, overkørsel 41 (køreretningen Rungsted Kyst-Vedbæk)  -  1967.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

Denne overkørsel blev ændret fra betjent overkørsel til overkørsel med automatiske bomanlæg i december 1972. Overkørslen blev endeligt nedlagt i november 1996 og erstattet af en vejunderføring.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/kong%20georgsvej,%201972.foto-c-.per_b.pedersen.jpg

Overkørsel 41,   Kong Georgsvej.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 


Helleholm  -  km 24,3.  (Mellemblokpost / ovk 43  Hørsholmvej, senere Folehavevej.)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/helleholm_mellemblokpost.1967.foto.sbj.jpg

Helleholm mellemblokpost (køreretningen Rungsted Kyst-Vedbæk)  -  1967.

Foto © : Svend Brandt Jensen.


Mellemblokposten blev oprindelig benævnt "Posten ved Hørsholmvej. St. 362".

Ved anlægget af Kystbanen blev der, ligesom på de øvrige statsbanestrækninger, for hver 100 fod angivet et fikspunkt benævnt ”Anlægsstation” forkortet ”St”. Mellemblokposten var således beliggende 36200 fod fra første fikspunkt – Anlægsstation 0 - på Klampenborg station.

 

1fod = 0.31385m

100 fod = 31.385m

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/blokpost%20362%20i%20helleholm,%201969.1.foto-c-.per_b.pedersen.jpg

Helleholm mellemblokpost 1969 . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/blokpost%20362%20i%20helleholm,%201969.2.foto-c-.per_b.pedersen.jpg

. . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/blokpost%20362%20i%20helleholm,%201969.foto-c-.per_b.pedersen.jpg

. . . Helleholm mellemblokpost, 1969.

3 fotos © :  Per Bjørn Pedersen.

 

---

 

Rungsted Kyst - km 26,1

 

Stationen kaldtes i dagligdagen "Rungsted Kyst", for at undgå forvekslinger med Ringsted station.

 

Indkørsel til Rungsted mod nord 1967.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

 

Rungsted Kyst.   --   1963.    Til venstre selve stationsbygningen, til højre for trærækken anes "Østre Billet"(-kontor).
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/rungsted%20kyst.13%20februar%201967.foto-c-%20svend%20brandt%20jensen.jpg

Rungsted, set mod København.    13 februar 1967.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/rungsted_vestre_station.1971.foto.-c-.per%20b.%20pedersen.jpg

Vestre stationsbygning, 1971.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/rungsted_oestre_station.foto.-c-.per%20b.%20pedersen.1964.jpg

Østre stationsbygning / billetsalg ("Østre billet" i daglig tale kaldet), 1964.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

"Stationen er den station på Kystbanen, som ligger længst fra Strandvejen. Det viste sig at ekspropriation af de store Rungstedgårde øst for den nuværende station ville være alt for dyr. Til gengæld bidrog disse gårde efterfølgende med en væsentlig del af godset fra stationen. På en af disse gårde - Rungstedlund - blev Karen Blixen født og hun vendte også senere hjem til gården. Den er i dag rammen om Karen Blixen Museet. Foruden gårdene var der lidt industri i Rungsted og Hørsholm, bl.a. Hørsholm Klædefabrik (1885-1975), Den militære Klædefabrik (1791-1981), Hørsholm Tobakspakkeri og Hørsholm Jernstøberi (1900-1965).

 

I starten var der kun dobbeltspor mod syd. Videre mod nord måtte man nøjes med et enkelt spor indtil 1923. Stationen fungerede som endestation for regionaltogene og blev udstyret med remise og drejeskive. Der var et pænt sporareal tilknyttet stationen med læsserampe, læssekran samt varehus.

Stationen er delt op i en vestre stationsbygning (hovedbygningen / vestre billet) og en østre stationsbygning (østre billet)."

 

Ovenstående er "lånt" fra Erik, My 1 2 87´s hjemmeside om  Rungsted Kyst station hvor meget mere om stationen -omend mest i nyere tid- kan læses.

 

Nordgående godstog med MY   --    1972.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Nordgående MX.   --   1972.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/82-k_maskine.rungsted-1943.p.b.p.jpg

K-maskine. Rungsted.  -  1943.

Foto © :  Helge Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/54-mo_280-572.jpg

Mo 280, sen. 572, foran "Østre Billet".    -  27. kuli 1937.

Arkiv: evp.

 

DSB S 736 ved remisen.  Rungsted.   --   1976.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Sporene mod syd.   --   1971.Foto.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


 

Under stor opmærksomhed kørte S736 i forbindelse med en ny køreplan et udflugtstog til Helsingør, her fotograferet i Rungsted 1973.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

E-maskine ved Rungsted, i retning mod Helsingør.  -  1963.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

My under indkørsel fra København.   -  1970.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/mz.rungsted.1972.foto.-c-.per%20b.%20pedersen.jpg

Gennemkørsel mod Helsingør, 1972,

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/mz.rungsted%201971.foto.-c-.per%20b.%20pedersen.jpg

. . . og endnu en gennemkørsel mod Helsingør,  1971.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

MO 1971. Rungsted. 
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/mx%201006.rungsted%20kyst,%20juni%201973%20-c-.sbj.jpg

Mx 1006.  passerer Rungsted Kyst,   juni 1973.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

Vandkranen og udkørselssignalet mod Helsingør.   --   1972.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Vandkranen i den nordlige ende af stationen. 1973.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/r-d%20maskine%20rungsted%201957.jpg

D-maskine under gennemkørsel mod Helsingør.  --  1957.

Foto © :  Helge Pedersen.

 

S maskine på vej mod Helsingør.   --   1963.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

My under indkørsel fra nord.   --   1970. 
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/rungsted.1973.foto.-c-.per%20b.%20pedersen.jpg

Tre-vogns lyntog med "Neptun-udstyr", formentlig under prøvekørsel. 1973.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/9-p.b.p..jpg

Mo-tog foran "Østre billet" i Rungsted.  -  1971.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/83-ledvogteren.%20rungsted.1959.p.b.p.jpg

Ledvogter Pedersen på vej til tjeneste i blokposten i Helleholm.  Rungsted.  -   1959.

Foto © :  Helge Pedersen.

 

Nordgående MY.   --    1972.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


 


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/rungsted_remise.1972.foto.-c-.per%20b.%20pedersen.jpg

Rungsted remise.  1972.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/10-p.b.p..jpg

Rungsted med remiseområde og veteran-materiel, set mod nord.  -  1972.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Ovenstående armsignaler mod Vedbæk var opstillet således for at kunne "arbejde sammen med" det manuelle linjeblokanlæg. Hvis der senere har været opstillet SU-signaler (i forbindelse med U-signal) har det været i forbindelse med etableringen af automatisk linjeblokanlæg omkring 1973.

 

Remisen med svingkran og vandpost.   --   1971.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Inde i remisen: Helsingør jernbaneklubs SVJ 1 og OKMJ 14 under istandsættelse, 1973.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/81-c_708.rungsted_1976.p.b.p.jpg

C 708.Rungsted  -  1976.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

(Bemærk i øvrigt den lille svingkran.  Læs mere om disse: Små svingkraner )

 

Funktionærboligerne.  1967.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Rungsted st. havde egen cykelstald og værksted.   --   1972.
Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

 

 -

 

Rungsted Kyst st.   --   DSB   --   2017.

Et lille øjebliksbillede fra Rungsted Kyst station mandag d. 26. juni 2017 . . . 

. . . fordi der fra denne dag var indsat . . . 

 . . . togbusser på strækningen Rungsted Kyst-Helsingør frem til mandag d. 7. august 2017.

Den vel -til daglig- passende busholdeplads syntes noget "overbelagt" den dag.  Røde, blå og grønne togbusser, allesammen gule  syntes at have overtaget pladsen (farverne rød / blå eller grøn angav bussernes standsningsmønstre - grøn = direkte gennemkørende til Helsingør), men de to gange jeg passerede pladsen (ud og hjem), forløb alt ganske gnidningsfrit.

Jeg har heller ikke i den forløbne uge hørt om problemer.  Man skal dog huske at tage afsted et tog tidligere end normalt  --  hvornår skal man ikke det ???


Stationen / strækningen set mod København/syd.   Der var ikke megen tid, og de store skærme ved trapperne
ødelagde næsten ethvert udsyn.


"Østre billet", som det hed i 1950-erne, da jeg selv solgte billeter her.  "Hovedtjenesten" var i selve stations-bygningen, men en gang i timen med ca. 10 minutter i "Østre Billet" for salg af billetter mod nord / Helsingør.


 -

 

 

Fortsættes:


Tak til Bo Meyer.