http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/67-kystbaneskilt.jpg

(København H - Helsingør)


 

NBNBNB - Der arbejdes med siden - NBNBNB

 

Fællesside

Denne hj.side er oprettet som "Fællesside", en side, hvor så mange som muligt hjælper med til at indsamle/indsende deres relevante scanninger af materiale: Fotos, tegninger, køreplaner, billetter eller lign.

Fotos/scanninger indsendes i størrelsen mindst 800 pixels i bredden eller -for fotos/scanninger på højkant- 600 pixels i højden. Evt. fotos/scanninger må være egne materialer eller i det mindste sådanne, man har tilladelse til / ret til at videresende til offentliggørelse.

Indtil videre medtages kun fotos frem til 1990/2000. Det må senere vise sig, om disse årstal skal udvides.

Fotos indsendes til e-adressen: erikvpedersen[snabel a)mail.dk .

 

---------------

 

Klampenborgbanen - Kystbanen

 

 

Rettelig begynder vore dages Kystbane sin historie som en mindre sidebane fra Hellerup til Klampenborg, dvs. udgående fra den noget længere Nordbane, København-Hellerup-Hillerød-Helsingør.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/68-baneplan.jpg

Efterhånden som København voksede blev både den første banegård fra 1847 for lille, men der opstod også ønsker om baner mod nord, over Hellerup til Hillerød og Helsingør. Der dukkede derfor flere forskellige forslag op til såvel de nordlige baner, som til en ændret indføring af Korsørbanen til København.

Et af disse forslag ses her, hvor man tænkte sig en bane fra Korsørbanen, langs med, og på indersiden af Søerne, over Triangelen og Hillerød videre mod Helsingør, med en sidebane fra Hellerup til Klampenborg.

Ligesom flere andre forslag, blev denne plan heller ikke til noget, men man enedes efterhånden om et projekt, hvor man byggede en ny (hoved-)banegård nord for Vesterbrogade (Frihedsstøtten) på et større areal dér, og i øvrigt ved siden af den Klampenbanegård, man allerede var ved at opføre.

For at undgå niveauskæringer med netop Vesterbrogade skulle Korsørbanens indføring til København herved føres fra Vigerslev over Frederiksberg og over dæmningen over Sørene ved Søpavillonen.

 

Banen til Klampenborg (ret beset til Helsingør over Hillerød) skulle således udgå fra denne nye Klampenborgbanegård, og føres til Klampenborg som en sidebane. fra Hellerup.  Således blev det, idet man var klar til at åbne banen til Klampenborg d. 22. juni 1863, medens man først var helt færdig med banen til Helsingør (via Hillerød) til indvielse d. 8. juni 1864.

I 1897 indviedes den nye station Kjøbenhavn Ø som endestation for den nyanlagte Kystbane, og endestation var den indtil Boulevardbanen´s åbning i 1917, hvor -nu- Østbanegaarden blev forbundet med Københavns Hovedbanegård gennem den nyanlagte tunnel ("Røret" senere kaldet).

Således fortsatte det, indtil man i 1934 kunne indvie kørselen med S-tog til Klampenborg.

----------------

 

Fortsættes med de efterfølgende sider:

 

Klampenborgbanen  (1863-1897). . . . . . Klampenborgbanen

København - Klampenborg . . . . . . . . . . København H - Klampenborg.

(Klampenborg) - Rungsted Kyst . . . . . . (Klampenborg) - Rungsted.

(Rungsted Kyst) -Helsingør . . . . . . . . . . (Rungsted) - Helsingør.