http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/danmarkskort.sakskoebing.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/263.i.08.dds_b2.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

Sakskøbing Sukkerfabrik åbnedes i 1910 som den sidste sukkerfabrik på Lolland. Ved anlægget gjorde man brug af alle de erfaringer, man havde høstet ved de tidligere anlæg, og derfor, og fordi fabrikken lå lige midt i et godt roedyrkerområde, anlagdes fra begyndelsen baner ud i alle retninger. Anlægget gav -heller ikke her- de store anlægsproblemer rent landskabeligt set, og med -stort set- kun én areal-ejer (et gods, der selv var storleverandør), var der heller ikke de store problemer med kørselstilladelser.

 

Banernes anlæg varede godt ti år, og nåede sit fulde omfang først i 1920´erne. I 1922 strakte spornettet sig over 36 km fabriksejet spor og 39,2 km privatejet.Alt spor trafikeredes med fabrikkens materiel, 8 damplokomotiver og 500 vogne.I 1952 var banenettet -efter en sammenkobling af Maribo Sukkerfabriks spornet- oppe på næsten 100 km spor, trafikeret af 10 lokomotiver og 700 vogne. Også i Sakskøbing nåede man i årenes løb helt op på anvendelse af skinner á 22 kg/m i de mest trafikerede spor.

 

Som led i en omlægning af sukkerproduktionen nedlagdes sukkerfabrikkerne (og dermed banerne) en efter en, og arbejdet flyttedes til de tilbageværende fabrikker. I 1965 nedlagdes samtlige roebaner under Sakskøbing Sukkerfabrik.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/sakskoebing_sukkerfabrik-richs-billede.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/sakskoebing_sukkerfabrik-richs-billede..jpg

Richs-billede fra en af datidens serier:  Før og Nu.

 

Dansk Modeljernbane Klub arrangerede en tur til Sakskøbing Sukkerfabrik, hvor vi blev vist rundt på hele fabrikken inden vi blev "slubbet løs" nede på sporareal.

Det blev en ganske interessant rundvisning, hvor der vist ikke var meget vi ikke fik forevist.  For mig var en af de større oplevelser, at se og stå overfor de store dampmaskiner, der stod i maskinhallen i stueetagen. Som jeg husker det her, ca. 45 år efter, var der to maskiner, hver med en vandretliggende cylinder, en kæmpe plejlstang og et enormt svinghjul samt den lille karakteristiske regulator, med to kugler, der bliver slynget længere og længere ud og op, jo større hastigheden bliver.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dampmaskine.opf.bog.1913.jpg

Måske ikke lige maskiner nøjagtigt som denne, men af type som denne. Uden om det store svinghjul gik en stor læderrem, der overførte kraften til en fælles drivaksel.

 

Mange gange siden har jeg tænkt på, hvad der blev af dem, om de bare blev hugget op, og endte i skrotbunken. Desværre havde man ikke dengang nutidens digitale fotografiapparat, og der skulle være film til damplokomotiverne udenfor.

En af sidens læsere, Bo Dyja, har venligst stillet nedenstående fotografi til rådighed, og oplyste samtidig, at maskinerne blev skrottet. Man kan ikke gemme alt, men alligevel:  Skammeligt.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dampmaskine_sakskoebing_sukkerfabrik_ca.1964.foto.bo_dyja..jpg

Fotografiet viser den hovedmaskine, som stod i for-fabrikken. Man kan se remtrækket op til den

gennemgående aksel i hele fabrikkens længde mod den gavl, der vender mod nord ! !

Foto. Bo Dyja, ca. 1964.

>/p>

Derefter fortsatte turen -som nævnt- fabrikken rundt, og sluttelig blev der endda udleveret nogle småpakker med (smags)prøver på fabrikkens produkter.

 

 

Efter rundgangen, drejede det sig om "det rullende materiel":

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/263.ii.14.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakskøbing Sukkerfabrik set mod sydvest.

 

 

ADdS  C 5, Sakskøbing Sukkerfabrik.   --   26. juli 1947.

 

Henstående melisvogne.  Sakskøbing Sukkerfabrik.   --   26. juli 1947.

 

 

 

Rull. materiel (damploko).

 


 

Sporvidde: 700 mm.


Nr.Type   Byggeår. Fabr.. . . . Udr/oph. . . . . . . . . Noter.


B10C0t. . .1923 . . . O&K

B20C1t . . .1927. . . O&K. . . . . . . . "Lange Maren".  Til DJK 1966, videre til Bloustrødbanen, og henstår urep. efter brand 1992.

1/C10C0t . 1910. . . Henschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Nakskov, nr. 4, 1938.

2/C20C0t. 1910. . . Henschel. 1959

3/C30C0t. 1910. . . Henschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Højbygaard, nr. 4, 1937.

4/C40C0t . 1910. . . Henschel. 1960

5/C50C0t. 1910. . . Henschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Gørlev 1958/1960 ?

6/C60C0t. 1910. . . Henschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Nakskov, nr. 6, 1912.

70C0t. . . .1910 . . . Henschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Horslunde, 1911.

80C0t. . . .1910. . . Henschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Assens, nr. D 5, 1910.

1/Da10D0t1911 . . . Henschel. 1966

Da20D0t. .1911. . . Henschel. 1966

Da30D0t. .1911. . . Henschel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Til Nakskov, nr. 3

Da40D0t. .1911 . . . Henschel . 1966

Da50D0t. .1911. . . Henschel

Da60D0t. .1913. . . Henschel

Da70D0t. .1921. . . HenschelEx. Assens nr. 7, 1922. Retur Assens 1923,til Maribo 1934, til Sakskøbing 1935.Til DTM 1966.Kører driftsklar hos Industribaneklubben, Hedehusene.

B5 . 0C0t. .1920. . . O&K. . . .1961 . . . . . . . . . . . . . . Ex. Højbygaard, B5.

4. . 0D0t. .1912. . . Arn. Jung. 1961. . . . . . . . . . . . . Ex. Gørlev nr. 4.

----- ----

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.ii.68.adds_b1.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpgADdS B 1, 1958.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/77.iii.05.adds_b_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/77.iii.04.adds_b_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.i.06.adds_b_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . og i 1959 . . .

 

 

 

 

Kunne man ikke næsten få tanken:

"Her vogter jeg".http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.i.07.adds_b_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpgDesværre er billedet noget uskarpt, --beklager.

De seneste fire fotos:  November 1959.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.ii.34.dds.b2.saxk.sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADdS B 2, - - "Lange Maren" også kaldet.  1958. 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.i.62.adds_b2_rang.m.lukk.hvide_vogne.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.i.60.adds_b2_rang.m.lukk.hvide_vogne.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.i.64.adds_b2_rang.m.lukk.hvide_vogne.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADdS B2 rangerer med melisvogne.

1958.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.iii.48.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

ADdS B 4 på vej hjem mod fabrikken med læssede vogne  . . .


Ved Sakskøbing sukkerfabrik måtte lokomotiverne højst medtage 30 roevogne, ("sporvogne") som vognene kaldtes internt ved sukkerfabrikkerne.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/sakskoebing_sukkerfabrik.dds.b4.nov.1964.foto.p.adamsen.jpg. . . og ved remisen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.ii.16.dds.c2.saxk.sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADdS C 2, 1958...

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.ii.14.adds_c_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

... og nov. 1959.

v

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.ii.15.adds_c_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.ii.35.dds.c4.saxk.sukkerfbr.okt.1958.jpgADdS C 4, 1958 . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.i.09.adds_c_4.sakskoeb.sukk.fbr.nov.,.1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.i.10.adds_c_4.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg


http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.i.11.adds_c_4.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

^


<. . . og i nov. 1959.

 

v

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.iii.18.adds_da_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.,.1959.jpg <  Da 1,  1959.  v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.iii.19.adds_da_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.ii.17.adds_da_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.,.jpg Da 2, nov. 1959.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.ii.16.adds_da_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959..jpg

 

Øverst i kanterne af fabrikationspladerne, "dåbsattesterne", var ofte indhugget nogle årstal, som vist her, og i rækker begyndende med laveste år i venstre side.

Årstal for større revisioner eller kedeleftersyn ?

nov. 1959.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/263.i.90.dds_da2.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADdS Da 2, 1958.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.i.32.dds.da4.saxk.sukkerfbr.okt.1958.jpg<  ADdS Da 4   v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.i.31.dds.da4.saxk.sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.ii.30.adds.da_4.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 


http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.ii.33.dds.da7.saxk.sukkerfbr.okt.1958.jpg ADdS Da 7, 1958.

Lokomotivet, der er ejet af Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, kører nu hos Industribaneklubben i Hedehusene i restaureret og flot stand.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.ii.70.adds_da7.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oprindelig leveret til A/S De danske Sukkerfabrikker, Assens Sukkerfabrik, men det blev i 1934  

overført til Maribo Sukkerfabrik og i 1935 til Sakskøbing Sukkerfabrik, hvor det kørte til banernes

nedlæggelse i 1966. --- Industribaneklubben (IBK) fik i 2002 fremstillet en fabriksny kedel til Da 7.)

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.ii.72.adds.motorlokomotiv.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

M 09 (dog uden påmalet nummer). Bygget i 1946 i Gloslunde.  I 1961 overført fra Højbygaard. Ophugget 1967.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.iii.21.adds_e_4.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959x..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieselelektrisk   > lokomotiv E 4,   nov. 1959 . . .

v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/78.iii.23.adds_e_4_og_xxx.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

. . . samt nr. ???

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.i.28.adds.tankvogn_f.b_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Tankvogn/tender nr. 2. - Nov. 1959.

v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.i.29.adds.da_1_og_tankvogn_f.b_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.ii.30a.adds.tankvogn_f.b_1.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . og nr. ? 1959.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.ii.31a.adds.remise.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remisen . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.i.26.adds_da_4.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . og remiseområdet.

nov. 1959.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_ADdS/aflaesning_af_sukkerroer.1922..jpg

 

 

 

 

 

 

Håndaflæsning af roevogne først i 1920´erne . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.i.58.toemning_af_roevogne.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . og moderne tømning af vogne  i 1960´erne.

---

Når det skal gå stærkt, sker det, at alle ikke kommer med    :-)

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/263.ii.12.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et roetog ankom- mer med en ny forsyning af læs- sede vogne.


 

Set fra fabrikken mod nord.


I baggrunden ses en vejerbod, som ikke "bare" var en vejerbod. Den var samtidig en slags "kommandopost" hvortil alle uregelmæssigheder m. m. m. skulle meldes.  Eksempelvis skulle afvigende forhold omkring lokomotiver og vogne -af fratrædende togpersonale- meddeles i fejlmeldebøger, der afleveredes her.  Modsætningsvis skulle tiltrædende personale her sætte sig ind i disse forhold, inden vagten blev tiltrådt.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.ii.32a.adds.b_1_med_vogne.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1 rangerer.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/263.i.06.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

(nov. 1959)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangering med sukkerroeaffald. --- Fabriksarealet set mod sydvest.

Nov. 1958.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/79.i.27.adds_b_2.sakskoeb.sukk.fbr.nov.1959.jpg


http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.i.56.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Da 4 rangerer.

(nov. 1959)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPS, ---og der var aldeles ikke tale om en lastbil, der "bare" kørte igennem --- Nej, -den var direkte parkeret.

(Nov. 1958)

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/sakskoebing-inskruks_f.loko-og-togfoerere..jpg Her er nærmere forklaring vist øverflødig.  Heri stod "alt, hvad der var værd at vide" om udførelsen af det daglige arbejde i og ved roetogene. Hæfterne var dog gældende for alle ADdS-sukkerfabrikkerne.

 

Litteratur / Kilder:

(Følger)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/richs-album.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- o 0 o -

----

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/262.ii.72.adds.motorlokomotiv.sakskoebing_sukkerfabrik.18.10.1964.jpg