Sallingsundoverfarten: 

Pinen (Glyngøre) - Plagen (Mors).

 

Overfarten er den lille punktterede linie en cm (+/- alt efter skærbilled-størrelse) under Nykøbing Mors, mærket 1594.
Danmarks Rejseforbindelser vinter 1969/70.

 

Færgeoverfartens færger:

PINEN,

PLAGEN,

GAMMELØR,

SALLINGSUND,

LEGIND  BJERGE.

 

M/F PINEN i lejet i Plagen.   --   13. juni 1976 . . .

 

M/F PLAGEN i lejet i Plagen.   --   13. juni 1976 . . .

 

 . . . og dem begge:  Tv. PLAGEN og th. PINEN, set fra M/F  GAMMELØR, på vej mod Pinen.   --   13. juni 1976.

 

Som dagen før mødte vi M/F LEGIND BJERGE midtvejs på Sallingsund med den kommende bro som baggrund.

13. juni 1976.   ^---v

 

 

Anløb af lejet i Pinen: M/F SALLINGSUND ligger der allerede.   --   13. juni 1976.

 

M/F SALLINGSUND, Pinen.   --   13. juni 1976.

 

    

"Frisk luft til lungerne, det er godt for ungerne" . . .   M/F  GAMMELØR.  Pinen.   --   13. juni 1976.

 

"PINEN" og "PLAGEN" var navnene på to af de færger, der sejlede på den gamle færgeoverfart mellem Salling og Mors.

Færgerne var opkaldt efter de to færgesteder, Pinen på Salling og Plagen på Mors.

Overfarten blev afløst af Sallingsundbroen i 1978.

Til minde om de to færger er der i det gamle færgeleje i Glyngøre rejst et granitmonument udført af den lokale kunstner Sten Jensen.

 

 

 

De enkelte færger (i det omfang jeg har fotos af dem).

 

Alle de nedenstående færger til overfarten blev -i tidens løb- bygget hos "det lokale" skibsværft, Søren Larsen & Sønner, Nykøbing Mors,

Alle færger er identiske mht hovedmål, byggemåde, maskineri og generel fremtoning, alle konstrueret af Heiberg. 

 

 

SALLINGSUND / PINEN.

 

SALLINGSUND  III,  bygget 1953/54, senere ondøbt til PINEN. Fast på Sallingsund 1954-1978, med korte afløsninger på Fursund og Hals-Egense, og formentlig Feggesund.

M/F "PINEN". Glyngøre.   --   12. juni  1976.

 

 

"PINEN" (Pinen & Plagen-overfarten over Sallingsund).   --   Ca. 1964.   Arkiv: Palle Klitgaard.
 
. . . og sådan endte den: PINEN med bunden i vejret på Islands Brygge.
(Se mere her:   http://www.fjordfaehren.de/dk/foto/sallingsund1954.htm  )
 

 - - -

 

 

 

 

PLAGEN.

PLAGEN (bygget 1958), senere SALLINGSUND (5). Fast på Sallingsund 1958-1978, med korte afløsninger på Fursund og Hals-Egense, og formentlig Feggesund. Fra 1978 til 1996 fast fælles afløserfærge for Limfjordsfærgerierne og dermed formentlig tilbagevendende på Thyborøn-Agger (verificeret), Venøsund (usikkert men overvejende sandsynligt ?), Næssund, Feggesund, Fursund og Hvalpsund. Fra 1996 fast på Feggesund, muligvis gæst på Næssund.

 

 

Sallingsund (4 - den fjerde færge med navnet).

SALLINGSUND (4), bygget1961,  senere HVALPSUND (2). Fast på Sallingsund 1961-1978, med korte afløsninger på Feggesund og formentlig Fursund. Hals-Egense?

 

M/F "SALLINGSUND". Sallingsundoverfarten.   --   12. juni  1976.   ^---v

 

 

 

LEGIND  BJERGE.

LEGIND BJERGE (2), bygget 1964), senere NÆSSUND (2).  Fast på Sallingsund 1964-1978, muligvis afløsninger på de tre ovennævnte. 1978-fortsat på Næssund, sandsynligt har den også været gæst på Feggesund i senere år.

 

 

GAMMELØR,

GAMMELØR (bygget 1967).  Fast på Feggesund 1967-1968. Fast på Pinen-Plagen 1968-1978. Solgt til Bogø-Stubbekøbing, omdøbt til GRØNSUND (2), indsat der til Farøbroerne åbnede 1985, og ruten mistede trafikal betydning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ny Sallingsundbro under opførelse.   --   12. juni  1976.   ^---v

 

 - - -

 

 

 

M/F "PLAGEN" ???  Sallingsundoverfarten.

12. juni  1976.

Desværre fik jeg vist aldrig noteret navnet på den færge, hvormed vi (tidsskriftet "SIGNALPOSTEN"s redaktion) sejlede til Mors, men efter udelukkelsesmetoden kunne det være:

Serien her viser fotos af:

GAMMELØR,
LEGIND BJERGE,

PINEN
SALLINGSUND, men ikke


PLAGEN, -- så mon ikke det er den ???

 

 --- 

 

Ovenfor viste foto er helt sikkert enten "PINEN" eller "PLAGEN". Kun disse to færger havde kun to vinduer i gavlene i styrehusene.*)

"SALLINGSUND", "LEGIND BJERGE" og "GAMMELØR" (og "HANNÆS" fra Fæggesundoverfarten) havde tre vinduer i gavlene. Af disse havde "SALLINGSUND" tre rektangulære vinduer, mens på "LEGIND BJERGE", "GAMMELØR"  og "HANNÆS" var det midterste vindue i gavlene afrundet.

Dette gælder de originale træstyrehuse. De færger, der levede længe eller lever endnu, fik alle på et senere tidspunkt nye stålstyrehuse i den brede model med tre vinduer i gavlene.

I øvrigt gælder de ovenstående navne kun i treserne og halvfjerdserne – senere er der byttet grundigt rundt på navnene. Dette kan nogenlunde overskues på www.faergejournalen.dk.

 

*) Der er i øvrigt også forskel på "PINEN"s og "PLAGEN"s styrehuse. På siden af disse to færgers styrehuse er der en udbygning (som flagstangen er fastgjort på). På den ene færge er denne udbygning noget bredere end på den anden. Dog "piner" og "plager" det mig (PEB), at jeg ikke har styr på hvilken af de to færger, der havde hvilket af styrehusene. Disse billeder tyder på, at "PINEN" har den store udbygning, mens "PLAGEN" har den lille udb ygning – men jeg synes andre billeder antyder noget andet. Dog er dette billede af "PINEN" jo helt sikkert "PINEN" – kan vi se – og den ser ud til at have den store udbygning – så det er nok det, der er korrekt (med mindre man har været så "ondskabsfulde" at bytte rundt på dem).

 

Tak til Poul Erik Bjerre for ovennævnte oplysninger.

 

 

 


Forrige side: Færgelejerne.
Næste side: Venøsund-overfarten.