Sommerhilsen fra Berlin.

2 af de ældste U-Bahn-stationer, Nollendorfplatz og Gleisdreieck.

Nollendorfplatz station, nordsiden af højbanestationen set mod øst. Højbanestationen er en del af Berlins 
første U-Bahn-linje fra 1902. Hvad man ikke umiddelbart kan se er, at der under højbanestationen ligger en tunnelstation i 2 etager. Det eneste synlige er de ”mausoleum” agtige tilbygninger, der rummer nedgangene 
til tunnelstationen, der er fra 1926.   --   23. maj 2019.

 

Berlins første U-Bahn-linje fra 1902. Højbanestationen Nollendorfplatz er en del af denne linje. Linjeføringen indeholder et triangelformet sporforløb, et ”Gleisdreieck”. Det gav senere navnet til en station samme sted.

 

Det komplicerede sporforløb på Nollendorfplatz station. Planen er ikke i mål, bl. a. er perronerne markant 
kortere end i virkeligheden. Højbanestationen er vist med fuldt optrukket streg, medens tunnelstationen i 
2 etager er vist med stiplet streg. Et par transversaler er udeladt fordi kilderne angiver lidt forskellige 
placeringer.

 

Kleiststrasse vest for Nollendorfplatz set mod øst. Midt i gaden U2s rampe op fra Wittenbergplatz til 
Nollendorfplatz.   --   23. maj 2019.


 

Kleiststrasse vest for Nollendorfplatz set mod øst. U2-tog på vej op mod Nollendorfplatz fra Wittenbergplatz.

23. maj 2019.

 

U2-højbanen set mod øst mellem Bülowstrasse station og Gleisdreieck station, hvor højbanen fra 1902 
passerer husrækken ved Dennewitzplatz.   --   23. maj 2019.

 


Samme sted som ovenfor ca. 1902.

 

Gleisdreieck station er noget så sjældent som en højbane-station i 2 etager, hvor U1 og U3 på øverste etage skærer U2 på nederste etage. Stationen er åbnet i 1912 efter en ombyg-ning fra det oprindelige tri-angelformede sporforløb.

Baggrunden for ombygningen var bl a en alvorlig ulykke i 1908. 

 

Det oprindelige triangelformede sporforløb fra 1902, der har givet stationen sit navn.

 


Gleisdreieck station.   Udsigt mod nord fra U1 og U3 linjernes perron på øverste etage. Midt i billedet ses 
U2-linjens fortsættelse mod nord mod Potsdamer Platz, herunder perronhallen over nederste perron.

23. maj 2019.

 

Gleisdreieck station. Udsigt mod syd fra U1 og U3 linjernes perron på øverste etage. Midt i billedet ses 
U2-linjens fortsættelse mod syd mod Bülowstrasse station. Th ses de nye vidtstrakte parkarealer, der er 
etableret på de tidligere banegårdsarealer, som højbanerne for både U2 og U1+U3 oprindeligt har passeret.

23. maj 2019.

 

Gleisdreieck station. Udsigt mod vest fra U1 og U3 linjernes perron på øverste etage.   Midt i billedet på 
broen ses et vendespor/nødhensætningsspor.

23. maj 2019.

 

Udsnit af netkort for U-Bahn fra 1963, kort efter at Berlinmuren blev etableret i 1961. Ved etableringen af 
muren blev nuværende U2, vist med rødt, delt i en østdel og en vestdel, sidstnævnte med endestation på Gleisdreieck.  Passagertallene mellem Wittenbergplatz og Gleidreieck var dog så lave, at man i 1972 ind-
stillede trafikken på denne strækning.


 

Med udviklingsstøtte fra forbunds-regeringen udviklede det daværende AEG et let førerløst metrokoncept, det såkaldte Magnetbahn eller M-Bahn.

En forsøgs-strækning blev etableret i 1983 
i form af en 600 m lang strækning af den lukkede U2-linje med udgangspunkt i nederste perron på Gleidreick station. I 1986 blev M-Bahn linjen udvidet med en nyanlagt højbane-strækning til Kemper-platz som vist på kortet.

Navnet Magnetbahn er begrundet i at toget både er holdt svævende over underlaget og trækkes frem ved elektro-magnetisk kraft.Kort og foto:  Brochure fra tidligere AEG.

 

M-Bahn-tog på den nye del af strækningen ca 1987. Set mod øst med den østlige husrække i Köthener 
Strasse i baggrunden. Udviklingsforløbet var ramt af flere uheld, bl a brand i et tog og et sammenstød med 
et endestop. Dødsstødet fik strækningen imidlertid ved murens fald i 1989, hvor man naturligvis prioriterede retablering af U2 over forsøgsdriften af M-Bahn. M-Bahn-anlægget måtte således demonteres i 1991. 
På trods af at produktet knap var færdigudviklet, førte AEG en ret aggressiv markedsføring af M-Bahn.

I Danmark lykkedes markedsføringen så langt, at der i Ørestadslovens §7 stk 2 står ”Selskaberne kan udbyde forskellige typer letbane, herunder bybane, minimetro og magnetbane”.


Tak til Helge Erlandsen.

 

 -

 

 

Berlin "Højbane.

 

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

 

Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---v


Den nuværende station Charlottenhof er den anden station på stedet. Derfor skulle der først i 1900´erne 
anlægges en foreløbig midterperron, som byggedes på stedet for den første stationsbygning fra 1887. 
I september 1907 tog man de nye perroner i drift, hvorefter jordarbejderne for den nye station kunne begynde.

Året efter, september 1908, var den sydlige del af den nye station klar til drift, og i efteråret 1909 blev arbejdet afsluttet.

Stationen blev teggnet af Ernst Schwartz. Ind- og udgang blev placeret under sporene i Luisenstraße, mod 
nord. På stationens forside var der billetkontor. Indgangen til perronerne var til venstre herfor, med en forbindelsesgang, der førte til trapperne til perronerne.  I årenes løb blev en forlængelse af sporene aktuel.

Som så meget andet, blev stationen ødelagt under krigen 1940-45, men i april 1945 kunne driften genoptages 
mellem Wildpark og Potsdam samt Berlin-Wannsee.


 

Dørene til stationen "står åbne" dag og nat, således at forstå, at dørene sompelthen er taget af.

        

Indehaveren af det lille pizzaria ville være glad, hvis stationen -i det mindste- fik en ny gang maling. "Dette er et dejligt hjørne her, --en dejlig togstation," siger han, der driver den lille snackbar "B-West" ved siden af indgangen. "Det ville være godt at få ryddet op. Der er for meget graffiti. "


"Sporvogn til døren"  (den dør, der ikke er der !)  Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.   --   27. oktober 2018.

 

(Fortsættes)

 -

 

 

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Charlottenhof, Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---vv

 

 

 

 

 

 <----  Tog mod Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---v

Bahnhof Charlottenhof, Potsdam.   --   27. oktober 2018. 

 

 -

 

29. oktober 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.    Indgang til de gamle tjenestelokaler. ----^      Bagind- / udgang. ---->   
27. oktober 2018.   ^---v

 

Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.    Mellemgangen mellem de to perroner.

        

De høje trapper til perronen.  3 efterfølgende trappeafsnit.   ^---v    3 x 13 trin = 39 trin eller ca. 6,5 - 7,0 m.


Graffiti - graffiti - graffiti.    Vor tids store plage.

 

 

 -

 

 

 

 

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Babelsberg:  En tur op på perronen.

Stationsskilt i gammel . . . 

 . . . og ny udførelse.


Bahnhof Babelsberg.  ^----  Fungerkiosken på perronen var lukket og tilskoddet.  Bemærk iøvrigt, 
at der køres med sideliggende tredieskinne, som også metroen i København.

25. oktober 2018.   ^---vv

*)   Fungerkiosk, en.

(jernb.). Fungerkiosk. Er en lille Bygning paa en Jernbaneperron, hvor den fungerende Leder af en Stations Togekspedition kan opholde sig og pr. Telefon komme i Forbindelse med Stationens Kommandopost. TeknLeks.II.191. Horsens Privatbaner vil anlægge “Fungerkiosk”. HorsensAvis.27/2 1952.5.sp.3.    

"Ordbor over det danske sprog"

 

Bahnhof Babelsberg.  Potsdam.   --   25. oktober 2018. 

 

 -

 

6. november 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Babelsberg er en station med indgang i begge ender, så efter en tur hen ad perronen, ser der 
således ud:

DB. Bahnhof  Babelsberg.  Potsdam.   --   25. oktober 2018.   ^---v

. . . med restaurant i stueetagen:   

 

 

 

 

 

15 x 3 trin.  Her drejer det sig ikke så meget om stationens højde over gadeniveau, men om trappens/-enes 
udformning.  3 del-trappeforløb med lige mange trin i hvert forløb.  Efter min mening en meget fin ting, 
efterhånden son det kniber med synet.  Hvad med dem, der slet ikke har det ! ! ! ???

I Danmark er en station som Hellerup, perron-overgangen i stationens syd-ende, storslem.  Fire firskellige 
antal trin for hvert af de fire del-trappeforløb, 12, 13, 14 ,12 trin, som jeg lige husker det (på trappen v. perron 1).   
Det må kunne lade sig gøre, at fordele antallet mere ensartet.  Mon ikke alle vi seende -fuldt seende- kender det, 
at der er et trin mere eller mindre end vi regner med.  Hvad så for dem, der IKKE kan se  (de må føle) ! ! !

 

DB. Bahnhof  Babelsberg.  Potsdam.   --   25. oktober 2018.

 

 -

 

5. november 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Babelsberg, Potsdam.   --   25. oktober 2018.   ^---vv

Ingen tårne eller pavillon-overbygninger.   

 

 

 

3 x 11 trin = ca. 5,50 - 6,00 m til perronoverkant.

 

Bahnhof Babelsberg, Potsdam.   --   25. oktober 2018. 

 

 -