SFJ / DSB. Nyborg-Ringe-Faaborg.

 

Indledning - Historie.

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan.   --   25.april 1944.

 

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan.   --   1951.

 

 

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan:  Faaborg-Nyborg.   --   1958.

 

 

 

Rullende materiel.

 

 

Stationer.

 

Nyborg.   --   Km. 0,00.

 

Lamdrup.   --   Km.  5,0.

 

Refs Vindinge.   --   Km. 10,0.

 

Ørbæk.   --   Km 12,6.

 

Ellested.   --   Km. 16,6.

 

Fjellerup.   --   Km. 20,2.

 

Ryslinge.   --   Km. 22,3.

 

 

Ringe.

Km. 21,7 fra Odense  og  26,4 fra Nyborg.

 

        

^---   SFJ  --  Ringe station er beliggende i "krydset" i midten.   ---^

 

Desværre.


Kvaliteten af nogle af de nedenstående fotos lever til fulde op til stationens navn.  En alvorlig funktionsfejl i mit fotografiapparat  gjorde, at næsten 50 % af dagens billeder var/er stort set ubrugelige.

På den anden side:  "Ringe-billeder"  er vel bedre end ingen billeder, og som jeg ser det i dag, er der vist ikke andre (eller kun få) ældre billeder af Ringe station på nettet pt.

 

 

 

 

 


SFJ / DSB.  Ringe.  Indgangsdøren fra perronen.   --   1960 ?   Bemærk den strampudsede stationsklokke. 
Foto: Ulf Holtrup.

 

 

Ringe station,  set mod Svendborg.   --   20. august  1977.   ^---v---v

 

 

 

Ringe.   --   19. august  1977.   ^---v - - -  Som jeg husker det, var der restaurant bag de to nærmeste vinduer.

 

På en tidligere rejse -til Langelandsbanen og sammen med 10-12 medlemmer af Dansk Modeljernbane Klub, spiste jeg middagsmad på jernbanerestauranten på stationen. Denne tur foregik pr. jernbane, København–Odense–Ringe med nævnte spisning- og derefter videre til Rudkøbing.

Som jeg husker det, blev restauranten drevet af et ældre ægtepar, hvor hustruen lavede maden og manden serverede. Det vakte en vis bestyrtelse, da vi ankom i samlet flok, og ønskede at spise varm mad. Så mange, så hurtigt, og så på én gang. Imidlertid blev bestillingen accepteret: Hvis vi kunne blive enige om samme ret.  Det blev vi.  Svinekoteletter m. tilbehør.  Maden lavet, den blev spist, og vi kunne fortsætte vor rejse mod Svendborg en oplevelse rigere, –for det var det, --og en af de gode.

Blandt deltagerne blev der ofte siden hen talt om denne middag: ”Kan du huske da vi spiste i Ringe ….” Om man kunne. Det var bare godt, og huskes altså endnu, 50 år efter. Trist, at det er for sent, at fortælle det til værtsparret.

 

Hvis der blandt "siden"s læsere skulle være en, der er i besiddelse af en tegning over stationsbygningen, ville en scanning have stor interesse.

 

 

 - - -

 

 
Perron 2 med "garage" for den lokale perroncar.
Alle fotos:  20. august 1977.

 

 
 Vejfacaden.   ^---v      . . . og det er ikke EVP´s lille Mascot, der er parkeret foran stationen. "Mit" / "vores" køretøj er parkeret på spor 2 på sporsiden af stationen.   
 
 - - -

 

 

Ringe, remisen.

 

 - - -

 

 

Ringe st.areal, set mod nord.  Tv./Th: Ringe Asfalt- og Tjærefabrik, Ringe.   --   20. august  1977.   ^---v

 

- - -

 
 . . . og et bybillede.   ---   Lige til modeljernbanen.

 

 "Afsked" med Ringe ?   

Ringe st. set fra indkørselssignalet mod stationen med Odense-Ringe-Svendborg-sporet til højre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boltinggaard trb.   --   km. 29,5 fra Nyborg.

 

Boltinggaard trb. set mod Ringe.  --   20. august 1977.

 

 

Strækningen Boltinggaard - Espe. 

 

Hist hvor banen slår en bugt, . . .    Strækningen Boltinggaard - Espe.   --   20. august 1977.

Der er ikke meget jernbane over motivet, men der er også ofte andre end direkte jernbaneentusiaster, der kikker med.
Måske kender nogen den nøjagtige placering - Ligger huset der endnu ???

 

 

 

Espe   --   km. 33,0 fra Nyborg.

 

 

Stationen havde omløbsspor og læssespor med bl.a. rampe ved det nye pakhuset. Udviddelse af sporene foregik af flere omgange. Fra omløbssporet gik der et sidespor til et grusgravsareal mod nord. Læs mere om sporføringen i"Jernbanen Ringe-Faaborg - Kulturhistorisk kortlægning og anbefalinger" (1), skematisk sporplan s. 43, og i "En landstation og dens arkiv" (2)

Tekst og tegning: Erik,My.

 

SFJ.  Espe station. --  Set mod Faaborg. . .   --   20. august  1977.   ^---v

 

 . . . og mod Ringe.

 

 

SFJ.  Espe station, --set mod Ringe med et noget ombygget / udvidet varehus til højre i foto. 

I 1886 blev der bygget et pakhus med retirade (pissoir og lokum) på 26 m2 i gule mursten vest for stationen. Det blev dog hurtigt for småt og i 1924 byggede man dette pakhus på 64 m2 i træ øst for stationen.´

20. august 1977.

 

SFJ Ca 53 stod fra engang i 1930´erne i grusgraven vest for Espe, opstillet som opholdslokale for personalet ved grusgraven i Espe.  Oprindeligt stod den på hjul, men de blev fjernet af DSB efter 1949.  

Da grusgraven blev solgt engang i 1960´erne, blev vognkassen flyttet til Espe st.

 

Iht. Lars Viinholt-Nielsens bog om   http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/ng-ringe-faa_banen.lvn-bog.jpg  Nyborg-Ringe-Fåborg Banen (se nedenfor)

 

 

 - - -

 

 

Højrup   --   km. 37,2 fra Nyborg.

 

Højrup station set mod Faaborg  --   20. august 1977.


 

 

Højrup station set mod Ringe,  med ---^  og uden ---v  retiradebygning.   --   20. august 1977.

  

 - - -

 

 

Højrup,  vejfacaden.   --   20. august  1977.

 

 

Højrup,  enderampen.    --   20. august  1977.

   

X. december 2017.

 

Herlig gammel sporskiftetrækbuk til nøgleaflåsning.

 

 

Haagerup   --   km. 40,0 fra Nyborg.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

 

Strækningen Haagerup - Korinth.

 

Foto fra strækningen Haagerup - Korinth.   --   20. august 1977.

 

 

Korinth   --   km. 43,3 fra Nyborg.

 
Korinth.  --  Nordlige stationsareal, set mod varehuset og stationsbygningen i køreretning mod Faaborg *).
Det er varehusets nordgavl, der ses til højre for sporet.

 

 

Korinth station (varehus og stationsbygning), set mod Faaborg ---^  og tilbage mod Ringe  ---v   
20. august  1977.

 

 - - -

 

 

Billet  Korinth-Espe,  18. maj 1908, -- en billet med særdeles interessant historie:

 

En kasse fisk fra Kerteminde, adresseret til Espe, blev telegrafisk videreekspederet til Korinth. Efter reglerne skulle der udfærdiges nyt fragtbrev, men stationsforstander Danielsen i Korinth var ikke tabt bag en vogn.  I stedet for bøvlet med fragtbrevet solgte han blot en 30-øres billet (fragtbeløbet) og tilbagesendte billetten til Espe som kvittering !

 

Billet: Korinth-Espe. 1908. ..
Arkiv: Lars Viinholt-Nielsen. --->

 

 

 

Korinth. Enderampen umiddelbart nord for stationsbygningen og varehuset.   20. august  1977.   ^---v

 

 - - -

 

*) I den nordlige ende af stationsarealet var der også nogle interessante/morsomme sidespor, bl. a. med en mindre siderampe.  Fotos fra dette område følger i morgen.

 

 

Sporplan årgang 1949 fra bogen:   Nyborg-Ringe-Fåborg Banen -  Lars Viinholt-Nielsen. (Se nedenfor).

 

 
Korinth.  --  Nordlige stationsareal, set mod varehuset og stationsbygningen i køreretning mod Faaborg.
Det er varehusets nordgavl, der ses til højre for sporet.

 

 

Samme areal, --men set tilbage mod Ringe.   --   20. august 1977.   ^---v

 

Korinth.  Atter samme synsretning som ovenstående, men tættere på.   Bemærk Q-vognen næsten midt i billedet.  Det indsatte, "svævende" foto viser stedet for siderampen (se næste foto).
20. august 1977.

 

 

Korinth. 1949-sporplan for nordenden af stationen.   Tegning:  Lars Viinholt-Nielsen.

Den tegnede vogndrejeskives eksistens havde jeg ingen anelse om på dagen, og så derfor ikke efter den. Sporet førte ind til savværket, og hvis "skiven" var der, har den formentlig være mere eller mindre dækket af det meget træ/kævler, der ses på billederne.

Indkopieret ses nedenstående siderampe midt i et fint udvalg af den vilde danske flora. ---v 
Tallene henviser i øvrigt til nedenstående fotos.

 

1 )  Korinth.  Siderampen.   --   20. august  1977.

 

 

2 )  Korinth. Sporskifte-tungeparti.   --   20. august 1977.   ^---v

 

3 )  Korinth. Samme sporskifte, set modsat.  
Det er ikke hverdagskost med vognladningsvise forsendelser til/fra savværket.   --   20. august  1977.

 

 

 

Den temmelig derangerede vogndrejeskive til savværket i Korinth.    --   Oktober 1962.
Foto: Lars Viinholt-Nielsen.

 

 

Q xxxxx,  Korinth.   Ingen litreringer m.v. var synlige - desværre.   --   20. august  1977.   ^---v

 

 - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

Strækningen  Korinth-Grønderup trb.   --   20. august 1977.

 

 

Grønderup trb.  --   km. 46,7 fra Nyborg.  

 

Grønderup trb.   --   Tidligere var der et mindre træskur som "ventesal". Dette var væk i 1977 og tilbage stod kun denne del af en ældre DSB-ambulancevogn, der tidligere (måske stadig lidt ???) havde tjent som spise- og opholdslokale for den stedlige kolonne. (LV-N)

20. august 1977.   ^---vvv

 

 - - -

 

Her er "snittet" foretaget, og der er indsat en bræddegavl - En eller anden havde allerede været så "venlig" at rive et stykke tagpap af, så man kunne se materialet bagved: Planker.  

Et ældre foto viser et vinkelbøjet kakkelovns-aftræksrør stikkende ud gennem hullet foroven. Det er væk her, men har været erstattet af den lodretstillede svelle og de to glaserede lerrør.  En lignende opstilling ses også længere fremme ad strækningen.

Måske står den anden "halvdel" et andet sted på strækningen ???   ^---v

 

 - - -

 

 - - -

 

Grønderup trb. 20. august 1977.   ---   Lige til modeljernbanen.   ---

 

 

 

Grønderup trb.  lægges bagude.   --   20. august 1977.

 

 

Pejrup st.   --   Km. 49,0 fra Nyborg.

 

Pejrup station, --set mod Faaborg ---^  og mod Ringe ---vvv.   --   20. august 1977.

 

 

 

(Noget af en "naturgrund".)

 

Retiradebygningen, -- perronfacaden . . .

 

 . . . og vejfacaden.

 

 

Stationsbygningen,   vejfacaden - set mod Ringe . . .

 

 . . . og mod Faaborg.

 

 

 

Endnu en gammel henstillet vognkasse: SFJ C 60 -  bygget 1877. Litreret C 60 indtil 1902. Omb. 1916. Udr. 1932.   ( http://www.jernbanen.dk/pvognsolo.php?s=170&vognid=1206 )

Pejrup.   --   20. august 2012.   ^---vvv

 

(Som vanligt, var det ikke muligt at aflæse litra og nummer.) 

 

 - - -

 

 

Bemærk skorstenen eller rettere resterne af den.Nederst en kasseret svelle, tilsyneladende en glasseret lerskål af den type man sætter (satte) under store urtepotter i ældre tid. Herover "almindelige" kloakrør til en passende højde er nået.

 

"Lige til modeljernbanen."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katterød.   --   Km. 51,5 fra Nyborg  og  22,1 km fra Svendborg.

( 4,3  km fra Faaborg og  51,5 km fra Nyborg [ ad RNB og RFB ] )

 

 

Hvis vi her på "vores tur" fra Svendborg mod Fåborg, ved ankomsten til Katterød station, lige kort ser bagud:

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.vi.34a.afgrening.katteroe--pejrup-v.aaby.20.8.1977.jpg

Her ses hhv. RFB-sporet mod Ringe. Til højre herfor ses, som en sænkning i træernes løvhang, de sidste rester af Svendborg-banens tracé. (1977).

 

En fejl i fotogra-fiapparatet øde- lagde desværre en meget stor procentdel af billederne fra turen, --således også dette foto.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/sfb.katteroed-kort-tekst.jpg


Ved lov af 16. juni 1879 bemyndigedes regeringen til at anlægge en jernbane fra Ringe til Fåborg (RFB) for statens regning. Forinden havde man truffet aftale med Det Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ), der også udførte en del af anlægsarbejderne, om, at dette selskab forpagtede banen mod en vis årlig afgift til staten. Banens anlæg påbegyndtes i 1880, og indvielsen kunne finde sted den 31. marts 1882.


I udgangspunktet fandtes der i Katterød (4 km fra Fåborg) kun ledvogterhus 11. Diernæs sogneråd havde allerede fra starten anmodet om, at ledvogterhuset blev holdeplads med billetsalgssted for Katterød, hvilket blev imødekommet og effektueret pr. 1. august 1883. Der anlagdes en kort jordperron og opsattes en signalmast af træ.


I den store jernbanelov af 27. maj 1908 var der optaget en bane fra Svendborg til Fåborg (SFB). I 1913 blev der givet koncession på banen, der derefter blev projekteret af SFJs baneingeniør Johannes Stensballe. Banen var påregnet tilsluttet Odense-Svendborg banen ved Kogtved, og Nyborg-Fåborg banen ved Katterød (Pejrup havde været på tale).


 

Bygningen af Katterød station 1916.  --  T.v. Fundament til ny bygning, t.h. Vogterhus nr. 11. 
Iltog fra Faaborg fremført af Hartmann-maskine kører gennem stationen (arkiv nm).       *)

 

Under projekteringen var man blevet noget ængstelig for linjefællesskab med den ret stærkt trafikerede Odense-Svendborgbane fra Kogtved til Svendborg, og det vedtoges derfor at føre et selvstændigt spor ind til Svendborg Station. Men mellem Katterød og Fåborg nøjedes man med for SFBs regning at ekspropriere areal til dobbeltspor, banehegnet blev flyttet - og mere skete så ikke dér.


Den 24. november 1916, da SFB åbnede, blev Katterød således forgreningsstation og nu med en egentlig stationsbygning. Bygningen blev tegnet af arkitekt Andreas Jensen og var i stil med de mindre landstationer på den nye Svendborg-bane. Den adskiller sig således i stilen fra de andre stationer på Ringe-Fåborg banen. Sammen med stationen opførtes et varehus og en mindre bygning til håndtagene til den centralsikrede signalbetjening. Stationsbygningen rummede forstanderbolig, billetsalg, postekspedition og ventesal.

 

Katterød 1916 under ombygning til forgreningsstation. Vogterhus nr. 11 i midten af billedet.  (arkiv nm).  

 

At der i første omgang ikke engang var tiltænkt en holdeplads i Katterød, havde givetvis at gøre med landsbyens forholdsvis beskedne størrelse.


Men på trods af, at landsbyen i 1916 fik en forgreningsstation med forbindelser til henholdsvis Ringe, Odense, Svendborg og Nyborg, udviklede byen sig aldrig til en egentlig stationsby. Katterød savværk var dog en virksomhed der opstod i tilknytning til stationen med god mulighed for at få fragtet det forarbejdede træ videre. Allerede ved anlæggelsen af holdepladsen i 1883 fremsatte købmand A. F. Madsen ønske om et sidespor til betjening af Holstenshus teglværk og netop skovene. Dette blev dog aldrig realiseret, da man ikke kunne opnå enighed om, hvem der skulle betale.


Begge strækninger overgik sammen med øvr. sydfynske banestrækninger til statsdrift den 1. april 1949. Den 22. maj 1954 blev SFB totalt nedlagt og sporene fjernedes. Det kunne herefter næppe erkendes, at Katterød havde været forgreningsstation.

(nm)

-------

 

*)  Det øverste billede er gengivet s.18 i bogen "Svendborg-Fåborg Banen" - ISBN 87-984810-1-0 (den kan fås endnu). Billedgengivelsen er imidlertid kun så god, som den kunne blive i 1990'erne. Glaspladerne til begge billeder er (eller var i hvert fald i 1980) ved Faaborg Kulturhistoriske Museer.


Som kuriosum kan nævnes, at Katterød holdeplads blev ændret til station med fuld ekspedition 9 dage før åbningen af Svendborg-Fåborg banen den 25.11.1916. Efter nedlæggelsen af denne bane lå spornettet omtrent uforandret indtil 1956-57, hvor alt blev fjernet i forbindelse med forstærkningen af sporet Ringe-Katterød fra 22,5 kg/m til 45 kg/m.        
(Lars Viinholt-Nielsen) - - - - - - - -

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/sfb_katteroed_1944.peerthomassen.ark.lv-n.jpg

Katterød station, 1944.

Foto:  Peer Thomassen / Ark. Lars Viinholt-Nielsen, LVN.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.i.4a.20.8.1977..jpg

Katterød station bag høje Tornerose-hække.    --   1977.   ^---v 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.i.6a..20.8.1977..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.ii.11a.katteroed_st.20.8.1977.jpg

 Stations- bygningen set i retning mod Ringe.    ^--- v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/b-517.ii.10a.20.8.1977..jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/b-517.ii.08a.20.8.1977.jpg

Facaden mod perronen .  .  .  .  . .  .  .  og mod vejen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.ii.07a.20.8.1977..jpg

Varehuset , facaden mod sporet . . . 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.ii.09a.20.8.1977..jpg

 . . . og mod vejen.

 

 

 

Foto fra strækningen . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.vi.33a.straekn.faaborg-katteroed.20.8.1977.jpg

. . . mellem Katterød og Faaborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tænk, hvis det havde været i farver.

.

 


 

Faaborg.   --   Km. 55,8. fra Nyborg og  km 26,4 fra Svendborg.   

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.iii.13a.-faaborg-.20.8.1977.jpg

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/faaborg-sporplan.jpg

Faaborg station. Stor station, mange spor, -flere er da givetvis ændret i årenes løb, også i forhold til denne tegning.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/faaborg_station.postkort.jpg

Faaborg station.    Postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.iv.23a.faaborg_st.perronfacaden.20.8.1977.jpg

Faaborg station,   perronfacaden  ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.v.28a.faaborg_st.perronfacaden.20.8.1977.jpg

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.iv.20a.varehuset.faaborg.20.8.1977.jpg

Varehuset, perronfacaden.   ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.iii.14a.varehuset.faaborg.20.8.1977.jpg

 . . . og facaden mod vejen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.vi.31a.faaborg_st.20.8.1977.jpg

Posthuset og udkørslen mod ringe(Odense / Nyborg). v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.vi.32a.faaborg_st.20.8.1977.jpg

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.iv.22a.faaborg.set_mod_stationen_og_soe.20.8.1977.jpg

Stationsarealet, set mod Ringe.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/a-517.iii.18a.sporskiftetraekbuk.faaborg.20.8.1977.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/a-517.iv.19a.sporskiftetraekbuk.faaborg.20.8.1977.jpg

Sporskiftetrækbuk af SFJ-type.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/517.iii.17a.faaborg_st.20.8.1977.jpg

Faaborg station.   Banegårdspladsen, set mod vest.

 

 

Se også "på nettet"

 

Finn Johannessen, "Krøniken" / Svendborg på tværs.

Hans Nørgaard, “Fynhistorie”

De lokalhistoriske Arkiver i Svendborg Kommune, Svendborg Bibliotek, Svendborg Museum.

 

 

 

 

Bøger:

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/sfb-lvn-bog..jpg   Svendborg-Fåborg Banen.  Lars Viinholt-Nielsen. SFJ-bøger 1995.    ISBN 87-984810-1-0.

  17 x 25 cm, 96 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/onfj-lvn-bog..jpg Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen. SFJ-bøger 1993.   ISBN    87-984810-0-2.    17 x 25 cm, 128 sider.

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/od-svg-banen.lvn-bog..jpg  Odense-Svendborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen.

  Odense Universitetsforlag. 1976.  ISBN 87-7492-179-7.  24x17 cm,
  278 sider.


 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/ng-ringe-faa_banen.lvn-bog.jpg  Nyborg-Ringe-Fåborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen. Odense Universitetsforlag. 1981.

  ISBN 87 7492 355 2.  24x17 cm, 231 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/assensbanen.lvn-bog.jpgAssensbanen 1884-1984. Lars Viinholt-Nielsen. Odense Universitetsforlag. 1984.  ISBN 87-7492-479-6.  24x17 cm, 161 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/svendborgbanen_i_125_aar.lvn.jpg  Svendborgbanen i 125 år. Lars Viinholt-Nielsen.

  SFJ-Bøger, Risskov.  2001. ISBN87-984810-4-5
   -- x --  cm,    204 sider.
 

 

Tak til:

Lars Viinholt-Nielsen for såvel fotos og oplysninger som for korrektioner/tilføjelser.

 

 

... og husk:

Denne hjemmeside er ikke tænkt som "stedfortræder" for diverse bøger m.v. om emnet, men som et supplement.

 

 

 -