Hjørring Privatbaner.   --   1963.  

 

Hjørring-Hirtshals

 

 

Hjørring (DSB)  --  km. 0,00.

 

Hjørring station.   --   17. august 1963.  ^---v

 . . .

Mx 1034 under indkørsel fra Aalborg.   --   17. august 1963.

 

 

 

 

 

Vellingshøj st / trb.   --   km  4,1 fra Hjørring.

 

Oprindelig var banen tænkt som en privatbane fra Hjørring til Aalbæk på Skagensbanen, med sidebane fra Vellingshøj til Hirtshals. 

Imidlertid blev det "sidebanen" til Hirtshals, der først blev gennemført og åbnet i december 1925. Senere - i 1933 -  blev den oprindelige linieføring til Aalbæk opgivet ! ! !

Det var dog ikke anderledes end, at mange forskellige ting -i mange år efter åbningen af "sidebanen" til Hirtshals- stadig vidnede om det oprindelige projekt. 

Banens banemærker blev fra åbningen udgivet med påskriften "H A", og så sent  

som i 1927 stemplede/annullerede Hirtshals station stadig deres banemærker med et stempel lydende på "Hjørring-Aalbæk JB", til trods for, at banen aldrig blev anlagt.

 
På kortskitsen til højre er den oprinde-lige linieføring vist med en punkteret linie, -men interessant nok:   Ser man på nutidens satelit-fotos, er afgreningen stadig ganske synlig i landskabet.
--og banen har aldrig eksisteret ! ! !Banemærke fra 1925, annulleret i 1927
med stempel:  Hjørring-Aalbæk JB. . . . . . . . . . Se:  http://map.krak.dk/m/9F9XR  ==> 

 

 

 

 

 

 

Vellingshøj st.    --   17. august 1963.   ^---v

 . . . set mod syd / Hjørring . . .

 . . .

 . . . og mod nordøst / Hirtshals.

 

En af denne "side"s læsere kom forbi Vellingshøj i slutningen af 70´erne: 

"Ren idyl.  I ventesalen et nydeligt teaktræsspisebord med en lille løber og billeder på væggen a la "den brølende kronhjort".  Desuden et lysskilt på væggen med "Toget kommer", --der formentlig tændtes, når toget så kom.  En fin service på en regnvåd dag i en forblæst egn."

Ja,  men dér kommet toget:

 

"Tog fra Hirtshals."   --   17. august 1963.

Til højre for motorvognen skulle strækningen mod Aalbæk rent faktisk have afgrenet. Det ses ikke så nemt på dette foto, men forsøg med et kik på f. eks. Google Earth / KRAK-Eniro.   http://map.krak.dk/m/9F9XR  Prøv f. eks. forstørr.-trin 14 og se lidt nord for stationen, mellem  "Start" og "Slut"   ---  Utroligt, men sandt ! ! !

Bemærk i øvrigt toget  -til venstre, på Hirtshalsbanen- under ind- eller udkørsel.  Her skulle der lige have stået vognnummer på taget, som det ofte er moderne i vore dage 

 

 

Vellingshøj st.   --   1970.
Foto: Ole Gold.

 

 

  

Langholm trb.   --   5,9  km fra Hjørring.

 

       

 

Langholm trb.   --   17. august 1963,  set mod syd, hhv. sydøst / Hjørring.   ^---v

 

(Den hvide "plet" ved standsningssignalet er ikke en fejl i billedet, men "gavlen" af en mindre henstillet trækasse med en hvid mærkeseddel .)

 

 . . . og mod nordvest / Hirtshals.

 

 

Tog til tiden   eller  ! ! !

 

 

Vidstrup station  --  km 6,9 fra Hjørring.

 

 

HP.  Vidstrup.   --   17. august 1963.   ^---v

 

Vidstrup station, set mod nord / Hirtshals . . .

  . . .  mod nordvest . . .

 . . . mod sydvest / Hjørring . . .

 

 . . . Vejfacaden, set mod sydøst . . .

 

HP. Vidstrup.   --   17. august 1963.

. . . og mod nordøst.

 

Samme motiv

. . . næsten 50 år senere:

 

Vidstrup station, "vejfacaden".   --   21. oktober 2005.
Foto. Ole L. Nielsen.


 

 

Banesiden, set mod Hirtshals   --   21. oktober 2005.  . . . . .
Foto. Ole L. Nielsen.

 

 

. . . og set mod Hjørring   --   21. oktober 2005.
Foto. Ole L. Nielsen.

 

 

Varehuset, "vejfacaden".   --   21. oktober 2005.
Foto. Ole L. Nielsen.

 

Der er nu "stil" over Hjørring-banernes stationer ! ! ! . . .

 

-----

 

. . . og når vi nu er på de kanter, og billederne blev taget, skal vi så ikke lige se . . .

 

 . . . om ikke andet, så af hensyn til lokalbefolkningen:   Vidstrup kirke.   --   17. august 1963.   ^---v 

Når man i vore dage ser kirkens hjemmeside    http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk/vidstrupkirke.htm   er det stadig som at se kirken dengang - der er bare kommet farver på.

 

 . . .

 

 

Sønderby   --   km  9,5 fra Hjørring 

 

 Sønderby trb, der egentlig også kunne have heddet "Tornby Syd".

 

Sønderby trb, set mod Hirtshals.

 

"Stationsbygningen", der nærmest ligger ved den krydsende vej  --  en løsning der ofte anvendtes ved privatbanerne af hensyn til banernes rutebiler ("Gummitog"), der evt. kørte de "små" ture.

 

Tog mod Hirtshals.  ^---v 

Som man kan fornemme på det lidt bevægelses-uskarpe foto, var der ingen rejsende at optage.

 . . .

Alle fotos:  17. august 1963.

 

 

Tornby  --  km 10,4 fra Hjørring.

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - "Danmark rundt"  Politiken 1944.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Tænk, om det var priserne i dag  ! ! ! 

 

 

 

Tornby station, set mod nord / Hirtshals.  . . .

 . . .

 . . . og set mod sydvest / Hjørring.

 

 

 

Tornby station.   --   21. oktober 2005.   ^---v
Foto.Ole L. Nielsen. 

 . . .

  

 

Ravndruo trb.  --  km  11,8 fra Hjørring. 

 

 Ravndrup trb.

 

Ravndrup trb, set mod Hjørring . . .

 

 . . . og mod Hirtshals.

 

 

 

Horne  --  km 13,7 fra Hjørring.   

 

En fredag eftermiddag i 1963 -efter dagens arbejde på Københavns Godsbanegård-  rejste jeg med toget over Kalundborg-Aarhus til Hjørring, hvor jeg lørdag morgen skulle mødes med Signalpostens redaktør, Ulf Holtrup, der i forvejen var på ferie i området.

 "Mit" hotel lå lige ved Aalborg station, og det blev da til et enkelt foto af gadefacaden -der blev vist d. 6.2-, inden redaktøren kom, og turen gik i bil til Hjørring.

Her skulle vi først have nogle fotos på DSB-stationen, inden vi fortsatte med at gennemfotografere Hjørring-Hirtshals-banen, og derefter Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane. 

I første omgang gik turen direkte til Hirtshals, hvor fotograferingen begyndte (fotos følger), hvorefter vi "gnavede" os mod Hjørring.

---

   

 

 

 . . .

 

 

Horne station.   --   17. august 1963.  ^---v

 

 . . .

 

 . . .

 

 . . .

 

Horne station, vejfacaden.   17. august 1963.

 

 

Horne kirke.

 

 

Terpet trb.   --   km  15,1  fra Hjørring.

 

  Terpet trb, eller Emmersbæk trb, som det hedder i vore dage.

 

Trinbrættet set mod Hirtshals.

 

"Et hul i jorden."  

 

 

 

  

Hirtshals  --  km  17,9 fra Hjørring. 

Hirtshals station.   --   17. august 1963.     En tur rundt om stationsbygningen - - -  

 - - -   (HP M 11 + E 85 + C 5)

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -   Han nåede toget ! ! !  - - -

 - - - Varehuset.  - - -

 - - - Vejfacaden.  - - -

 - - - Hirtshals station, vejfacaden.   --   17. august 1963. 

 

 

Hirtshals station, Nordjyske Jernbaner.   --   2014.

Der kom en mail -- med fotos fra Hirtshals:

Hirtshals station, perronfacaden . . .   --   21. august  2014.  Foto: Dorit Derksen.   ^---vv

 - - - 

 . . . og vejfacaden.

 

 

Toget fra Hjørring ankommer !

 . . . . . .  

Den nye perron på sporets modsatte side.


 . . . . . . . . . . . . . 

Hirtshals "ny station".   --   21. august  2014.  Foto: Dorit Derksen.

 

 -

 

Tak til:

Dorit Derksen,  Ole Gold og  Ole L. Nielsen.


- o -