Skive - 0,0 km


Tunnellen vest for skive under landevejen Skive-Hvidbjerg.
Dølbyvad - 5,8 km

Billetsalgssted (1925 - 56). En mindre kvadratisk bygning opført i blank mur/røde sten og med "pyramidetag". Fotos haves desværre ikke.

Der kom en mail: 

"Der har -ved trinbrættet- været en træbro ca. 100-150 m. før den, der er der nu.  Den "nye" bro blev lavet ifm.,
at bækken fra Dølbyvad blev flyttet.

Desværre haves ingen billeder af trinbrættet, men på   www.tog-billeder.dk   ><    http://www.tog-billeder.dk/fotos/danmark/dsb/nedlagte_strk/skive-glyngoere/1086-12a_mo1830_doel110371.jpg   er der et billede af billetsalget.
 
Vh.
Inger"

Lyby - 9,2 km
Lyby station set mod hhv. SV og NV.

Jebjerg - 12,8 km


Jebjerg station, set mod SØ ...


... og mod NØ.


Stationsbygningen (-erne) med "knopskydning" mellem den oprindelige stationsbygning og varehuset.


Stationsarealet set bagud mod Skive.

Roslev - 17,2 km


Indkørsel (fra Skive) mod Roslev station.

En tur rundt om stationsbygningen ...


Også Roslev station fik en lignende "knopskydning" mellem stationsbygning og varehus(som i Jebjerg), men både "knopskydning" og varehus er nedrevet på dette tidspunkt.
Her set mod NV. og nedenunder mod SV.


Måske er det for meget ...


--på bedste ejendomsmæglermanér-- ...


at skrive "360 grader" :-)


Tv: Stationsarealet set mod N-NV, Glyngøre.
Th. Arealet set i modsat retning, -tilbage mod stationsbygningen og Skive.


Tv: Signalpost-redaktionen "botaniserer".
Th: Det må erkendes: I de forløbne 32 år er betydningen af denne "tingest" gået tabt, --var det et uautoriseret frispormærke ???


Når man møder en sådan flok køer på sine udflugter ad disse små -mere eller mindre ubenyttede- jernbanestrækninger, er der to muligheder: Enten står de nysgerrigt, som her, eller man ser kun deres "bagdele", medens de styrter forskrækkede væk.
( Tinghøj - 19,5 km )

Fotos haves ikke.
Durup - 22,6 km

Indkørsel (fra Skive) mod Durup station.

"360 grader" :-) rundt om stationsbygningen.


Set mod NØ. ...


... og mod SØ.
Endnu en station med en af de langt fra forskønnende "knopskydninger". Måske var de nødvendige for driften, men ikke just nogen pryd for stationen og/eller øjet.

Vejfacaden, set mod SV. ...


... og mod NV.


Trækvogn til af- og pålæsning af den/de daglige stykgodsvogne. Trækvognen skulle være kørt frem på perronen nær det sted, hvor stykgodsvognen/rejsegodsvognen normalt befandt sig i toget, når dette standsede. Enten havde stationen selv noget gods til befordring, eller der kunne komme noget med toget.


Sporskiftetrækbuk og -lygte. Bemærk låsemekanismen på trækbukken (den halvcirkelformede bue med låse for de to sporskiftestillinger). Sammen med diverse nøgler og låsekasser i stationskontoret/signalhuset (eller hvad de lokalt kaldte det), udgjorde de et besværligt, men sikkert sikringsanlæg. Et sådant skal "opleves" på stedet, --det kan næsten ikke beskrives.


Stationens siderampe. --- Lige til modeljernbanen.


Stationsarealet set mod syd / Skive ...


... og mod Nord / Glyngøre.
Igen er redaktionen ude for at "botanisere".


Stationsarealet set fra indgangssporskiftet "tilbage" mod stationen.


Strækningen set mod nord ...


...
Bysted trb. (resterne af ???) - 25,3 km


???
Glyngøre - 28,6 km
Sporplan over Glyngøre 1885, hhv. før ombygningen for jernbanefærgeforbindelsen til Nykøbing...


... og efter ombygningen (1890).


Indkørselen til Glyngøre, set mod NV.


Glyngøre station, set mod syd. (se også farvefotos nedenfor)
For ikke at belaste færgeklappen med et (for) tungt lokomotiv, og --i damplokomotivernes tid-- på grund af brandfaren på færgen, benyttedes "færgevogne" som mellemled mellem maskinen og de vogne, der skulle sættes ombord på færgen.

Disse færgevogne var som oftest ældre vognunderdele / undervogne (dvs. vogne befriet for deres vognkasser).


Færgelejet, der desværre var tomt fordi det var lørdag, og dermed ingen sejlads med gods (lørdag/søndag).
------ 13. juni 1976 ------
Glyngøre, - fortsat.Søndag d. 13. juni var en dejlig, hyggelig og munter tur til Nykøbing Mors desværre forbi. Det var en tur som tit blev "vendt" i redaktionen under emnet: "Kan Du huske" ??? Herlig tur, godt hotel, dejlig mad, gode venner med fælles interesser, --alle "ingredienser" var tilstede for en succesfuld tur.

Nu var vi så på tilbagevejen atter i Glyngøre, hvor vi skulle hente "vores tog".
Spørg mig ikke, hvorfor der nu var farvefilm i kameraet. Måske var jeg løbet tør for sort/hvide film, som jeg helst skulle benytte for at opnå bedre billedgengivelser i "Signalposten" ???

Da der imidlertid stort set ikke er sammenfaldende billeder, har jeg foretrukket at vise farvebillederne fra hjemturen som en særskilt billedrække, Glyngøre - Skive:Færgelejet var desværre lige så tomt søndag, som det var lørdag.
Glyngøre station, perronfacaden ...


... og vejfacaden.


Stationsarealet set mod færgelejet.


Et sidste tilbageblik mod Glyngøre.


Durup station, udkørselen mod Skive med privat sidespor.


Resterne af Tinghøj trinbræt ???


Nøjagtig stedbetegnelse har jeg ikke, desværre, men ...
Som det hedder ved privatbanerne: Skønhed de ikke aner, findes langs de private baner. Mon ikke der kan opnås enighed om, at dette også kan gælde for DSB-strækninger ?


Vi måtte lige have endnu et billede af "vennerne" fra i går.


En lille overføring over en å, ---hvilken ??? Måske kan nogle af sidens læsere/seere hjælpe ?

"Det må være der, hvor Øksenvad bæk løber sammen med Hagensmølle å, mellem Dølbyvad og Lyby", skriver  Inger B. Sørensen.    --   Tak for oplysningen.
"Ny" bro (1954) over Vindevej på grund af baneforlægningen "den anden vej" rundt om Skive.


Resterne af det nedlagte Skive Nord trinbræt.


Et vue over "det nye" DSB-spor mod Holstebro med Skive by i baggrunden.

"Hjemme igen" --i Skive altså.

Vi havde endnu strækningen til Langaa foran os i "vores tog", og derefter rejsen til København.


- o 0 o -

Kilder / Litteratur:

Se indledningssiden.