Horsens - Odder Jernbane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsens-Odder Jernbane (HOJ) har hjemmel i lov af 16. marts 1900, der omtalte en jernbane fra Horsens til Odder med sidebane til Gylling. Ved lov af 20. marts 1901 faldt sidebanen dog væk. Eneretsbevilling udstedtes den 24. juni 1901 og i april det følgende år påbegyndtes anlægget af banen, der ved Horsens havn fik egen godsstation.
Banen blev åbnet for driften den 14. maj 1904. Fra starten havde banen driftsbestyrer (direktør!) fælles med de øvrige privatbaner fra Horsens og i 1950 blev dette samarbejde udvidet til Horsens Privatbaner, dvs. alle banerne (HBS, HV, HJJ og HOJ) havde fælles ledelse, værksteder osv.
Banen var en typisk dansk oplandsbane uden væsentlige specialtransporter, når der ses bort fra mergeltransporterne fra Søvind station.
Banen havde i de sidste år vanskeligheder med sporet, der var stærkt slidt og lå uroligt visse steder. Med udgangen af marts måned 1967 var det slut med HOJ, som herefter blev nedlagt totalt.
Stationer/trinbrætter: Horsens, Sønderbrogade, Horsens havn trb, Husodde trb, Strandskoven trb, Haldrup Strand trb, Haldrup, Toftumvejen trb, Søvind, Torupvolde st/trb, Terndrupvejen trb, Kronholmvejen trb, Hundslund, Oldrup trb, Bilsbæk st/trb, Falling, Trekanten trb, Ørting, Drammelsbæk trb, (grusgraven - ikke standsningssted) Odder(HHJ).

(Danske Jernbaner 1847-1972/jernbanen.dk)

 

 

HOJ-køreplan, april 1944.

 

 

Sommer-køreplan 1951.

 

Sidste  HOJ-køreplan, vinteren 1966-67.

 

 

 

Litteratur

 

 

På nettet:

Horsensbilleder.dk 

 


Forrige side: HJJ - Stationer.
Næste side: HOJ - Rullende materiel.