Selv små maskiner kan tilsyneladende have travlt

F-maskine på vej mod kommandoposten, København Gb, 16. marts 1964.

 

”Rangerlokomotiv litra F. Den første maskine af denne type byggedes i 1898 i Tyskland. Der er efterhånden leveret i alt 128 af disse maskiner, bygget af forskellige fabrikker, deriblandt A/S Frichs i Aarhus og Smith, Mygind & Hüttemeier i København.

Vægt 37 tons.
Kedeltryk 12 atm.
Rist 1,02 kvm.
Cylindre: 406 x 560 mm.
Drivhjul 1252 mm.

8 af F-maskinerne har overheder og en vægt af 38 tons. Cylindre: 406 x 610 mm.”

 


Således skrives der om F-maskinerne i Dansk Lokomotivmands Forening´s billedhæfte fra 1952.


Herudover vil jeg ikke skrive meget mere om F-maskinernes teknik og historie, hvorom der kan læses så meget i mange andre, større og mindre bøger, tidsskrifter og nu senest på ”nettet” (Se nedenstående litteraturhenvisning).


Trist nok må det erkendes, at næsten de eneste fotografier jeg har -også- af F-maskiner, er billeder, hvor maskinerne blot står på rad og række og venter på den sidste rejse til ophuggeren.

 

Skulle vi dog lige -inden vi går videre med al "elendigheden"-
se et enkelt fotografi af en F-maskine i arbejde:F 479 d. 25. marts 1961 i Københavns Sydhavn, lige hvor TDC nu holder til.
Foto: K.E. Jørgensen.

 


Fotografierne bringes ellers -stort set- opstillet i nummerorden uanset tidspunkt eller driftsstand.

------------------------

Følgende fotos er alle fra København Gb, 16. marts 1964.

F 448,

F 453,

F 457,

F 495,

F 697.

DSB F 651 på "skiven".  Maskindepot Nyborg.   --   28. maj 1961.

F 651 + Q349, København Gb, 19. august 1970.

F 662, Nyborg Maskindepot 28. maj 1961.

F 671, Fredericia, 21. oktober 1960.
(Foto: Ulf Holtrup).

F 498, spor 47, København Gb, 14. august 1964. ”TAK FOR TROFAST TJENESTE” ”HVIL I FRED - Du er indstillet til Pension”

 

"På kanten af skrotbunken / "højovnen".

DSB F 489.  København Gb.   --   Maj 1968.   ^---v    Litra F med "halskrave" omkring skorstenen  ! ! !

Desværre var hegnet "rimelig nyt" og ikke til at vride så meget, som det kunne ønskes i den fotovinkel. og dér, hvor man kunne få linsen igennem hegnet, var man for tæt på maskinen, --så:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <-- Bemærk den lille mærkeseddel.  Sidste kilometer er kørt.  ---

  Afgang til ophugning hos ???

 

 

 

F 490.  Lersøen ???

 

 

 

 

Amagerbanen

 

AB 6 + F-maskine under rangering på Amagerbro station, februar 1956.


Sidst på eftermiddagen ankom Amagerbanens lille 3-koblede lokomotiv AB 6, med vogne fra strækningen Dragør - Amagerbro, og især med vogne fra de store virksomheder omkring Kastrup og Syrefabriksvej (Syrevej st).

På Amagerbro st. overleveredes vognene til DSB, der afhentede dem med en F-maskine, og kørte dem ad forbindelses- og havnebanen via Islands Brygge, Langebro og Kalvebod Brygge til Københavns Godsbanegård.

2 F-maskiner fik en kortvarig ekstra periode på Amagerbanen.
F 466 blev overtaget fra DSB i 1964, og ved dennes udrangering i 1969 overtoges F 479, der overlevede på AB til 1971.

 

AB 8 (ex DSB F 466)......
.........
Kastrup, september 1967.

------------------------

Litteratur:


”Odin og Roeskilde”

Dansk Lokomotivmands Forening, billedhæfte, 1952.

 

The locomotives of the Danish State Railways.

William Bay, The Oakwood Press, Tandridge Lane, Lingfield, Surrey, ca. 1965 (ikke angivet).

 

”DANMARKS DAMPLOKOMOTIVER”

William Bay, Herluf Andersens Forlag, 1977. ISBN 87-7321-031-5.
Indhold som titel, med fotografier og 1:87-tegninger af de enkelte lokomotivtyper.

 

På "Nettet"

Hjemmeside om: "Danske jernbaners rullende materiel gennem tiderne." v/ Tommy Nilsson.

Gunnar W. Christensen's side med jernbanebilleder og sporvognsbilleder

 


Forrige side: Godstogs- og rangerlokomotiver.
Næste side: Litra G.