Smalspor.

Sammen med mit modelbyggemæssigt -men også i øvrigt- store forbillede, farvehandler Poul Adamsen, Gentofte- begyndte jeg/vi et lille ”projekt smalspor”.  Vi fotograferede, målte, tegnede og byggede smalspor – størrelse ”0” – (0e).
Tipvognsbaner, sukkerroebaner blev fotograferet og lidt af det bygget i model.  En lille smalsporsbane blev bygget i fællesskab i DMJK, Nørrebro station,  og en udstilling med bl. a. vor deltagelse, blev afholdt på København H, perron 6 i 1959.

 

Frederiksholm Teglværker - lokomotiv fra teglværkerne i Københavns Sydhavn. 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/89.iii.01.fr.holm_tglvk.kbh-sydh,.jpg

Det lille tog ankommer med leret fra "graven" og læsse af i  værkets "sump", hvor det hhv. renses for større sten og blandes med vand til lige netop den rette konsistens.

 

 . . . og som model i størrelse 1:45 - 0e.

Foto:  Februar 1960.   --   Se evt:  Frederiksholm Tegl- og Kalkværker.


 

 

Frederiksholm Teglværker   ---   Hammersholt Teglværk (syd for Hillerød). 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.i.58.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

Hammersholt Teglværk (Frederiksholm Teglværker) nr. 8  (Krauss-Maffei)   --   Foto  August 1958.

 

Hammersholt nr. 8.   Tegning: EVP  --  den slags var man nødt til selv at klare dengang.

 

 . . . og som model i størrelse 1:45 - 0e.

Se evt:  Hammersholt Teglværk.    --    Foto: April 2013.

 

Også Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker (ADdS), B 3, Højbygaard Sukkerfabrik (Holeby på Lolland) kom med på "mål-fotografierne" med henblik på modelbygning i størrelse "0", 1:45.

Modellen blev påbegyndt og blev vel ca. halvt færdigbygget, men på grund af mit model-størrelse-skifte, fra "0" til "H0" (1:87), standsede byggeriet således halvvejs.  Fotografierne eksisterer stadigm men det gør den virkelige B 3 også, :-)  så mon ikke man er bedre tjent med evt. selv at måle den op - ect suppleret med nogle langt bedre, moderne/digitale fotos.

 

En tur rundt om De danske Sukkerfabrikker Maribo B3, -> Højbygaard. http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.23.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958..jpg 

..http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.16.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.24.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.21.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.25.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

Bemærk ølflasken på vandkassen.    ---^

Trods fotografe- ret i 1958, synes flasken at være en af de "skuldrede", flasker, der i 1948 blev erstattet af den type vi stadig benytter, flasken med den jævne overgang mellem hals og krop.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.17.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.16.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

"Opmålingsfoto."

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.18.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

I DMJK havde Povl Adamsen,  Ulf Holtrup og jeg lavet et noget specielt "målebånd", idet det var inddelt med centimeter- angivelser med store runde "prikker" for hver 45 cm og tilsvarende milli-meterangivelser med streger for hver 4,5 cm.

 

Formålet hermed var, at når vi holdt målebåndet op foran lokomotivet- (erne), med mål- angivelserne synlige . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.19.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.20.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg. . . og tog et foto vinkelret på køretøjets side/ gavl, kunne vi hjemme i mørke- kammeret lave en nøjagtig 1:45 gengivelse af fotografiet.

 

Lige til at bygge efter på model- jernbanen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.22.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailfoto.

 

(Desværre er de specielle mål ikke til at se på disse fotos, men det virkede fint på "rigtige" fotografier.)

 

 

Højbygaard remise.    I remisen ses nr. 6 , ex. Maribo B2.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.i.27.dds.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

Slagelse Modeljernbane Klub (SMJK).

Inspireret af SMJK´s lille smalsporsanlæg, en grusgrav med sortereranlæg i spor 0e, 16,5 mm, drog "Adam" og jeg hjem til Nørrebro (DMJK) . . . "So ein ding . . . ", ---men jeg blev også inspireret til et eget endnu mindre anlæg - det var lige det med pladsen.

Slagelse Modeljernbane Klub ca. 1959 . . .

 

 . . . og evp´s lille anlæg ca. 1959. 

(Hammersholt nr. 8  ses øverst med en åben sukkerroevogn og en lukket vogn til befordring af færdigprodukter (flere sådanne vogne på samme spor til venstre).  I "hullet" foran mit grussorteringsanlæg (kan ikke ses her) står den lille Frederiksholm Teglværker´s Sydhavns-maskine, lokomotiv til evt. "kanibalisering" og en sukkermaskine, ADdS B 3 fra Højbygaard Sukkerfabrik, Holeby.)

Alt var "smalsporet" omend originalt i forskellige sporvidder.  For nemheds skyld kørte alt her med samme sporvidde: 16,5 mm.

Samme anlæg ca. et par år senere.   ^---v

  

EVP med sit "legetøj": Set fra højre:  Hammersholt nr. 8, en bornholmsk postvogn, DBJ nr. 26, en sukkervogn til færdigprodukter og en åben roevogn.

 


Udstilling af P. Adamsen- og evp-smalsporsmateriel på København H, 1959.  (Se evt. mere nederst på denne side.)

 

 

 

 

På tur med målebåndet.   --   1959.

I årene omkring 1960 var enkelte medlemmer af Dansk Modeljernbane Klub på flere ture -hver for sig eller sammen (flere blev senere medlemmer af tidsskriftet "SIGNALPOSTEN"s redaktion)- til diverse smalsporede industribaner, roebaner, teglværksbaner m.v.  Ud over den almindelige jernbaneinteresse -for stort og småt- var det også for at indsamle lidt materiale til bygning af nogle smalsporede modeljernbaner på diverse klubanlæg (eller måske privat).Det kunne være meget svært at skaffe tegninger dengang, så mange gange måtte man selv måle op og tegne bagefter.

Til dette formål fremstillede vi et målebånd med en lidt speciel inddeling:  en stor prik for hver 45 cm og 10 små streger derimellem (for hver 45 mm).  Når dette målebånd blev holdt op foran f. eks. et lokomotiv og der blev taget et billede, kunne man hjemme i mørkekammeret lave sine billeder i en sådan størrelse, at der var  10 cm/100 mm mellem de store prikker, --og billedet var nu (næsten) så godt som en tegning i størrelse 1:45.

Måske var det ikke altid lige ideelt at bygge efter -direkte- men var et udmærket udgangspunkt til at tegne efter.

ADdS (Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker) C 4.Sakskøbing Sukkerfabrik.   ^---v   November 1959.

Personerne her er farvehandler Povl Adamsen, Gentofte og tidsskriftet "SIGNALPOSTEN"s senere redaktør 
Ulf Holtrup.

(Desværre er prikkerne nærmest umulige at se på et skærmbillede, men det gik fint på fotopapir.)

 

ADdS Da 1.  Sakskøbing Sukkerfabrik.   ^---v   November 1959.

 - - - 

 

 

 

Nakskov Sukkerfabrik nr. 2.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.75.ii.03.nakskov_sukkerfbr.nr.2,nakskov,nov.1959,.jpg
Nakskov Sukkerfabrik nr. 2.  Nakskov.   --   November 1959.   ^---vv

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.76.i.11.nakskov_sukkerfbr.nr.2,nakskov,nov.1959,.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.75.ii.01.nakskov_sukkerfbr.nr.2,nakskov,nov.1959,.jpg
- - - 

Personerne er farvehandler Povl Adamsen, Gentofte og tidsskriftet "SIGNALPOSTEN"s senere redaktør 
Ulf Holtrup.

 

 

Nakskov Sukkerfabrik nr. 5.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.74.iii.27a.nakskov_sukkerfbr.nr.5,nakskov,.jpg

Nakskov Sukkerfabrik nr.  5.  Nakskov.   --   November 1959.   ^---vv

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.75.iii.09.nakskov_sukkerfbr.nr.5.nakskov,nov.1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.75.ii.39.nakskov_sukkerfbr.nr.5,nakskov,nov.1959,.jpg

 - - - 

 

Vogne.

Nakskov Sukkerfabrik, vogn nr. 417.  Nakskov.   --   November 1959.   ^---v   
Bemærk sporet: Normalspor, 1435 mm og sukker-smalspor, 700 mm sammentrukket med den ene køreskinne fælles.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.76.i.16.nakskov_sukm.kerfbr.vognnr.417,nakskov,nov.1959,.jpg

Når forstørrelsen bare bliver stor nok,  hjælper det på læsbarheden af prikkerne.  Vognlængde = 92 mm i størr. 1:45.

Det samme kunne naturligvis lade sig gøre i størr. 1:87, blot med hhv. 87 cm mellem de store prikker og 87 mm mellem de små streger. Til gengæld kan man jo i vore dage få/købe tegninger af næsten alt, --og hvorfor så dette ??? ! ! !

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/m.76.ii.18.nakskov_sukkerfbr.vognnr.417,nakskov,nov.1959,.jpg

 

 

 

 

 

 

Model- og jernbaneudstilling på København H (perron 5).

 

Oprindelig var Hovedbanegården opdelt i en Afgangshal (mod nord, og tildels sammenbygget med det store billetsalg ud mod Vesterbrogade) og en Ankomsthal mod syd, dvs. ud mod perronerne. Hvor der -groft beskrevet- i vore dage er den store brede gennemgang midt i hallen, lå i gamle dage den store Rejsegodsekspedition og til begge sider herfor nogle tilstødende tjenestearealer dækkede resten af "inderkredsen".

De to "haller", afgangs- og ankomsthallerne, havde hver seks nedgange til perronerne (vi kender i vore dage de seks på ankomstsiden, -dog uden billetkontrol-steder). På afgangssiden er der een nedgang tilbage til perron 3,  mens de fem andre  forlængst er væk.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/koebenhavn_h.plan.jpg

 

Gik man dengang ned af trapperne på afgangssiden, kom man ned i en af seks lange tunnel-agtige gennemgange til perronerne, og i den vestligste, nedgangen til perron 6, spor 11 og 12 (lige ud for det daværende DSB´s kino - "Den vide Verden"), var der en opbygget en udstilling af større DSB-modeller af jernbanemateriel og færger, samt en del model- jernbanemateriel, som Dansk Model Jernbane Klub stod for.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/rejsegods.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/rejsegods.dsb_1955.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/billetsalg.jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_Div/billetsalg,kh,dsb_1955..jpg

Det omtalte udstillingsområde er markeret med rødt.  Man gik, som nævnt, gennem den faste billetkontrol (se herom i "bane bøger"s bog: "S-banen - 1934-2009"), der vel i vore dage bare er noget, man har hørt / læst om, og nede i perronhøjde var så denne (disse 6) relativt store tunnel-agtige gennemgange.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/billetkontrol.jpg

 

I gennemgangen til perron 6, spor 11-12, havde fhv. farvehandler Poul Adamsen ("Adam") og jeg vores lille smalspors-udstilling.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/68.iii.25..smalspor-udstilling.koebenhavn_h.juli-aug.1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/68.iii.26.smalspor-udstilling.koebenhavn_h.juli-aug.1959.jpg

 

Jeg ved ikke, om der findes andre fotos fra udstillingen, ---måske i "Adam"s, Ulf Holtrup´s eller DMJK´s arkiver ???

 

(Bemærk til venstre for nedgangen: DSB´s kino, "Den vide Verden", hvor vi var mange -også stadigt aktive- der i disse dage (januar 2011) for 50 år siden, var med til at stifte Dansk Jernbane-Klub (DJK).