”I dagene 28. juni–3. juli 1957 har prøvekørslerne med det første af en ny type diesellokomotiver, My 1201, fundet sted på de jysk-fynske strækninger. ”

Således skriver DSB-bladet ”Vingehjulet” i slutningen af juli 1957, og man fortsætter med en omtale af prøvekørslerne, som man venter sig meget af:


Ordren på to lokomotiver, My 1201 og 1202, der i ydeevne skulle svare til de svenske Nohab-lokomotiver My 1101–1104, blev afgivet i marts 1954.


Som hovedleverandør stod A/S Frichs, Aarhus, det elektriske maskineri blev leveret af A/S Titan, medens den elektriske styring blev leveret af det svenske firma ASEA. Hjulenes akselkasser blev leveret med en ny type rullelejer fra SKF, med bremsesystem Hildebrandt–Knorr og med varmekedel fra USA-firmaet Vapor-Clarkson, som i de øvrige My-lokomotiver.

 

Endnu et dansk firma var med i leveringen, Burmeister & Wain, idet dette firma havde konstrueret dieselmotorerne, som dog blev udført af A/S Frichs´ fabrikker.

DSB My 1201, februar 1958.

 

Prøvekørslerne med My 1201, der fandt sted i forbindelse med statsbanernes overtagelse af lokomotivet, var meget omfattende, og der blev kørt med godstog på 1000 tons Nyborg-Frederikshavn-Nyborg, og med ilgodstog på 600 tons Nyborg-Aarhus-Nyborg. Der blev prøvekørt med eksprestog med max.hastighed 120 km/t og med 300 og 500 tons ”på krogen” Nyborg-Frederikshavn-Nyborg og Nyborg-Frederikshavn-Aarhus.


Lokomotivet blev prøvekørt i eksprestog Aarhus-Nyborg sammenkoblet med et af My-lokomotiverne 1101-1104 og fjernbetjent fra dette. My 1201 tilbagelagde under prøvekørslerne en samlet strækning på ca. 3000 km, hvorunder en stor stab af teknikere fra såvel leverandørerne som fra statsbanerne, til stadighed kontrollerede funktionen af lokomotivet og dettes enkelte dele.


På en enkelt strækning under kørselen foretoges en hastighedsprøve på helt op til 143 km/t.


Det nye lokomotiv skulle nu i den praktiske drift bevise sin egnethed til at klare de stillede opgaver, men fra statsbanernes side nærede man de bedste forventninger til, at et godt resultat ville blive opnået til fælles gavn for statsbanerne og for dansk industri.

-----


Således skriver -forkortet- DSB-bladet ”Vingehjulet” umiddelbart efter prøvekørslerne. Og forventningerne var store. Tiden skulle siden hen vise noget ganske andet.Der var tilsyneladende mange, der ventede sig meget af de nye danske lokomotiver


”1201½” blev lokomotivet -uofficielt- benævnt efterhånden, som man måtte hente flere og flere reservedele fra My 1202, hvis levering derfor trak mere og mere i langdrag. Dog som tiden gik, kom 1202 dog også i drift, men begge maskiner voldte store problemer i det daglige arbejde.


Adskillige vittigheder blev sagt om dem og deres manglende driftssikkerhed, men måske især om deres fronters udseende, der hurtigt gav dem øgenavn efter en af datidens store amerikanske skuespillerinder: ”Marilyn Monroe”.


Om de nogensinde overvandt deres ”børnesygdomme” kan vel diskuteres, idet de opholdt sig på værksted en meget stor del af deres korte ”levetid”. I 1971 ophuggedes de i ubemærkethed.

Det var ikke meget jeg selv opnåede at komme til at køre med dem. Én enkelt tur med My 1201 fra Aarhus til Fredericia i foråret 1958. På denne tur var der imidlertid ingen problemer, og i modsætning til datidens første My´ere, huskes de to danske som betydeligt mindre støjende. De viste fotografier er fra ovennævnte tur. Desværre var vejret ikke det bedste den dag, tungt og gråt.

My 1201, Aarhus, februar 1958

Endnu er det solskin, men .....

My 1201, Fredericia, februar 1958.

Og lige et sidste billede fra Fredericia, februar 1958.

-----

DSB My 1201, Aalborg, februar 1958.
Det er fotos som dette sidste der bringer tanken hen på den amerikanske skuespillerinde ! ! !

-----------------

Litteratur: På "Nettet"

Hjemmeside om: "Danske jernbaners rullende materiel gennem tiderne." v/ Tommy Nilsson.

 


Forrige side: Litra MR.
Næste side: Litra MS og MB, - Frichs-lyntog.