31. marts 2015.

Et banearbejderhus ved Snekkersten station.

For en lille måneds tid siden, påbegyndtes en længere diskussion på  http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?mode=thread&id=22349#p22362   omkring et gammelt foto (nedenviste) af et banearbejderhus, hvilket og dets beliggenhed.  

Banearbejderhus.

På et tidligt tidspunkt kom dette hus -Hus 24 E, Snekkersten- ind i diskussionen:

Huset i Snekkersten, Hus 24E, er beliggende lige til venstre for det store "S" i "St"


Tidsskriftet "ARCHITEKTEN  --  Meddelelser fra akademisk Architektforening" skriver d. 4. januar 1913 (i en artikel om tjenesteboliger på Kystbanen) bl.a:


(...)

"I Snekkersten opførtes det første fritliggende Enkelthus (i denne serie huse - evp-bem.).  Man havde hidtil i Enkelthusene i Reglen kun haft 2 Værelser og Køkken, stundom dog tillige et mindre Loftsværelse, endvidere et lille fritliggende Udhus med Brændselsrum og Retirade. Vi ønskede at kunne samle alle Rum under et Tag, og det viste sig, at dette kunde gøres lige så billigt som at bygge med fritliggende Udhus. Hvor pladsen er begrænset, er det en stor Fordel at have alle Rum i Forbindelse under et Tag.  Den disponible Plads bliver herved i Virkeligheden større, selv med samme Kvadratindhold, idet man faar større Albuerum, større daglig Nytte af og bedre Mulighed for til det yderste at udnytte det hele under et.  Enkelthusene kom nu til at indeholde Entre med Trappe og fast Skab under denne, 2 Værelser, Køkken, Spisekammer med Lem i gulvet til et lille forsænket Rum, hvor man om Sommeren kan opbevare Øl, Mælk o. lign., endvidere paa Loftet et rummeligt Værelse og Tørreloft; endelig i den lave del af huset et lille Vaskerum, der danner Køkkenentre, samt et Brændselsrum og en Retirade. Efter denne Plan er der efterhaanden med nogle mindre Modifikationer bygget ca. 30 Stk.  Enkelthuse ved forskellige Stationer paa Sjælland og Fyn samt i Jylland."

(...)

Hus 24E, Snekkersten.   Foto: Street view.  Juni 2012.

 

Det blev herefter nævnt, hvordan det måske så ud i dag.  Det kan man så se herunder:

Hus 24E. Snekkersten, set fra gaden ---^ og fra banen ---v.   --   30. marts 2015.  

- - - 

 

 Huset, som den blev bragt i "SIGNALPOSTEN"  1990 nr. 2.

 

Lige til modeljernbanen

Huset i model - 1:87, som det blev bygget efter ovenstående tegning.

Tak til Thomas Boberg Nielsen.


 -

 

30. marts 2015.

Jernbaneskolen, DSB, Generaldirektoratet   --   1932-33.

Der er lagt flere fotos ud i dagens løb, så det bliver til gengæld kun til dette ene i denne omgang:

Jernbaneskolen, Sølvgade 40.   --   1932-33.

En -for mig- lidt "kryptisk" bagsidetekst:  

"Da de dygtigste blev sat på skole i Sølvgade ca. 1932 eller 33, måske lidt senere. Da de havde taget en temmelig hård eksamen, så gik det fremad med forfremmelserne. Min far står øverst (med) til højre det er ham med Hitler skæget, det blev barberet af den 9. april -

Håber I kan bruge dette, men der er jo heldigvis fortid.  Med venlig hilsen Gerda Cederholm, 2300 Kbh. S.   ---   Håber I kan læse det, for jeg er fyldt 90 --" 

Foto:  Hölmer-Hansen, Njalsgade 67. København.

Det virker på mig lidt, som om det er afskrift fra et brev eller lign, der måske har været vedlagt fotografiet ! ! !   Der er postnummer i adressen -2300 Kbh S-, så denne tekst er i det mindste tilføjet/påskrevet efter postnumrenes indførelse (ikke i 1932-33)..

 

(Her skulle jeg selv begynde som elev -trafikelev- d. 1. maj 1956, og blive fotograferet -sammen med de andre 19 elever- nogle få dage efter ! ! !)

 

 -

 

Søndags-ekstra (II).

29. marts 2015.

Sorø station.

 

"Familealbummets" seneste (?) ejer (før videregivelsen) kunne være en datter af en baneformand (?) Peter Vallentin, fr. E.M.K. Vallentin, der vist var tjenestegørende forskellige steder i København det meste af sin tid.    E.M.K.V. synes at have haft en søster, der var trafikelev i Sorø under besættelsen mellem 1940 og 45.  

 

Kender nogen evt. denne søster med efternavnet Vallentin under krigen, evt. senere med andet navn efter giftemål.


Stationspersonalet i Sorø under besættelsen et sted mellem 1940 og 45.
Bagsidetekst:  "Må være Sorø st. taget under besættelsen. Min søster yderst til højre var trafikelev".

I løbet af besættelsen havde Sorø to stationsforstandere,   N.C. Remmer 1931 - 1941 og T.S.G. Howy-Bang 1941 - 1951. Spørgsmålet er så, hvem af de to, der sidder som nr. tre i forreste række.   (Det kunne hjælpe lidt på dateringen.)

Personen i hvidt tøj er trafikassistent T.A. Hermansen, der stadig var på stationen -nu som overassistent- da evp kom til stationen som elev i 1957. Hermansen blev senere stationsforstander i Snekkersten.

(Bemærk i øvrigt det mandlige personales meget ens sandaler - mon der har været en sælger forbi ???)


Sorø-personale. Desværre ikke yderligere oplysninger.Overkørselen i østenden af Sorø station.
Bagsidetekst:  "Ledbevogtning på Kbh - Korsør"


Viadukten i Fjenneslev.   --   1939. 

Bagsidetekst:  "Viadukten 1939 - Fjenneslev.  Min far Peter Vallentin uden truthorn". (Det må så formentlig være personen i uniform længst til højre.)


Se evt. også "siderne" om Sorø og Sorø Bystation:  Sorø station ("Landstationen")   ----  Sorø - Vedde Banen

 

 -


 

Søndags-ekstra.

29. marts 2015.

Korsør  --  anno ???

I gårsdagens "loppekøb" indgik bl. a. disse fem fotos fra familien Vallentin´s fotoalbum:

 . . . . . 

Traktor 43.   Bagsidetekst:  "Korsør".     ^---------^   Datering ??? 
(Mon ikke snarere det er Vedde-perronen i Sorø. [evp-bem.] Måske med et "Udflugtstog" til eller fra Koksbangs trinbræt (Sorø By).  Det sidste kunne måske bestyrkes af: Flere har spurgt mig om, hvad herren til venstre foretager sig ! ! !)


www.jernbanen.dk skriver om traktor 43:

"Benzinmotor. Akselafstand 2,78 m.
Kostede 14.000,- kr. Leveret 24/10-31 til Cvk Ar. Sorø 1941. Udlejet 1941-42 til HFHJ. Gb 1943. Sorø 1946-49. Cvk Kh 1951-52. Fra 1953 Leyland dieselmotor 60 hk. Sorø 1953-55 (57 ? evp-bem.). Frederikssund 1959. Udr. 1961 efter uheld i Frederikssund."   ( http://www.jernbanen.dk/motor_solo.php?s=9&lokid=39&n=dsb-nr-43 )

 

UPS.

Bagsidetekst:  "Korsør før færgen"   (Ja, --det må man da sige) ^---vv

UPS.   På klappens rand.   Korsør.  


"Familealbummets" seneste (?) ejer (før videregivelsen) kunne være en datter af en baneformand (?) Peter Vallentin, fr. E.M.K. Vallentin, der vist var tjenestegørende forskellige steder i København det meste af sin tid.    E.M.K.V. synes at have haft en søster, der var trafikelev i Sorø under besættelsen, 1940-45.  Denne søster kunne måske være kommet videre til Korsør i forbindelse med uddannelsen således, at det måske er hendes fotos eller nogle hun har fået af andre ???

Kender nogen evt. denne søster med efternavnet Vallentin under krigen, evt. senere med andet navn efter giftemål.

 


 


På klappens rand.   Korsør. ---> 

Datering haves desværre ikke, men:

I baggrunden ses et VW-rugbrød, så det må være efter 1950.


 

-   -

 

29. marts 2015.

Dagens loppefund  --  2015.

Postkort:

København. Centralbanegården (senere Hovedbanegården - her Afgangshallen).  --   Postkort stemplet  27.12.1911.

Københavns Centralbanegård blev indviet d 30. november 1911, hvor bl. a. kronprins Christian (senere d. X) og trafikminister Thomas C. Larsen var talere. Dagen efter, den 1. december 1911, begyndte driften fra banegården.


Chr. IX.s bro. Københavns havn, senere Langebro.   --   Postkort stemplet 13.4.1916  

(1916 ???  --   Portoen her er 3 øre (hvad fik man ikke for pengene dengang), mens kortet ovenfor er frankeret med 5 øre, og derfor kunne være afsendt tidligere.)


Færgen SVEA afsejler fra Helsingør.  Udateret postkort.

Færgen byggedes til Lillebæltsoverfarten som S/F FYN i 1920. Den sejlede her til Lillebæltsbroens indvielse i 1935, hvorefter den kom til Masnedø-overfarten, hvor den sejlede til Storstrømsbroens indvielse i 1937.  Herefter overførtes den til Helsingør-Hälsinborg-overfarten, idet den samtidig fik navneforandring til SVEA."Familiefotos".

Efterfølgende fotos (i dag og endnu et par dage) stammer tilsyneladende fra en og samme familie -et eller måske to familiemedlemmer.  Et gennemgående efternavn er Vallentin, og fornavnet Peter går igen på flere fotos.

DSB-Kolonne i sporet (spor 2) foran Stenløse station.   --   Ca.1928.

Bagsidetekst:   "Kolonnen der lå mellem Ølstykke og Viksø eller også Stenløse" Billedet er fra ca. 1928."


DSB-kolonne ca.1920.  Stenløse-Veksø.

Bagsidetekst:  "Begyndelsen af 1920 - cirka.  Sruds ? - Pruds ? Mose mellem Stenløse og Viksø.  Det er den ganle formand som var svensker.  Min far Peter Vallentin yderst til venstre xxxxxx mig."


DSB-kolonne.  Formentlig Frederikssundsbanen omkring Stenløse i 1920´erne.

Bagsidetekst:  "Peter Vallentin bagest mig" (?) og i parantes "( Kasketten  --  Jernbane )"

Alle de håndskrevne tekster synes at være skrevet af samme person, et barn af Peter Vallentin ???


Banearbejdere ved en DSB-kolonne, --der er desværre ikke angivet tid og sted.

Bagsidetekst:  "Peter Vallentin m. lyst tøj i midten, og med sin Jernbanekasket."


Hvem kender (baneformand ?) Peter Vallentin, (kontorassistent ?) E.M.K. Vallentin eller EMVK´s søster, der var trafikelev i Sorø på et tidspunkt mellem 1940-45.


I "Skatte- og Adressebog for Silkeborg Købstad", 1956-57,   http://www.silkeborgarkiv.dk/wp-content/uploads/2014/01/SSA1956-1957.pdf , er der anført en E.M.K. Vallentin:  

"Tilflyttere

Aahavevej  74,  Ass. E M K Vallentin,  1186"    Er der måske tale om samme person ???


 -

 

27. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv

 . . . . 

 

 

 

 . . . . 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.


Lige til modeljernbanen.

(Spørgsmålet er måske lige:  Er der blandt læserne/seerne een/nogen, der har en tegning af færgen ???)

 

Næste gang formentlig nogle fotos fra "kælderetagen".


Jeg skal tillade mig at minde om den -næsten- nyudkomne bog:


"Danske træfærger

 . . . . . . . . . . . . . - som vi så dem"

NÆSSUND  mellem  -nærmeste byer-  Hurup Thy og Karby (Mors).


 - - - 

Læs mere på:   http://www.xn--trfrger-nxab.dk/ 

 

Danske træfærger - som vi så dem.   Anders Riis, forlaget Omtanke.  A4-liggende, 128 sider med -næsten- kun masser af pragtfulde farvefotos.   ISBN 987-87997785-0-8.

 

 

 -

 

25. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

Se, --hvis nogen nu troede, at de var færdige med færgen NÆSSUND, kommer de til at tro om igen.    

Det er her næsten ligesom, da jeg i sin tid var medlem af tidsskriftet "SIGNALPOSTEN"s redaktion.  (Næsten) hvert år, når vi spurgte om læsernes tilfredshed og / eller ønsker for næste år, var der to svar der gik igen:  "Hvis der kommer mere med færger, siger jeg mit abonnement op" ! ! !  eller "Hvis der IKKE kommer mere med færger, siger jeg mit abonnement op." ! ! !  

Antallet af hver af ønskerne, var -stort set- det samme, så vi var egentlig lige dårligt stillet hvert år ! ! !

---

En tur rundt på "gulvet"  --  mere eller mindre med  uret . . . 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv


 

 

 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ---^^

 

. . . og vi er ikke færdige endnu     Fortsættes.

 

(Jeg kender det fra modelbygningen:  Tegningen viser kun færgen (-erne) set fra siden, fra enden og evt. oppefra.

Hvordan færgen ser ud inde bag dækshusene / vingehusene og andre skjulte steder, kan være alene op til den enkeltes fantasi, hvis billeder ikke kan skaffes.  Næste gang ser vi på "1. sal".

 

. . . og  HUSK:  Om kort tid er færgen måske solgt til husbåd og ombygning.  Skal der ses noget, --så er det nu ! ! !


 -

 

23. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

En tur rundt på "gulvet"  --  med uret . . . 


 

"NÆSSUND".   --   2. august 2001.   ^---vv

 

 

"NÆSSUND".   --   2. august 2001.

 

Så nåede vi vist hele vogndækket rundt, endda med et lille "tilbageblik" ned langs ad dækket.

"Turen" i dag bliver ikke længere - nu skal der scannes igen, --så det bliver først i morgen.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra.

22. marts 2015.

Oddesundbroen og dens nærmeste "naboer".   --   2001.

Oddesund Broen set mod nord / køreretning Thisted.  Postkort.   --   Stemplet 18. december 1982.


DSB byggede broen i 1935-38 med et jernbanespor og en tosporet vej.

Den 490 m lange bro har et gennem-sejlingsklapfag på 30 m, 3 buefag á ca. 70 m og 6 fag á ca. 35 m.

Klappillen blev renoveret i 1991/92 med blandt andet en jernbetonforstærkning funderet på lange stålpæle. Strømpillerne er udført som sænkekasser, der er støbt syd for broen. De blev renoveret i 1992-96.

 

Broen skal repareres i 2015 og 2016.


Oddesundbroen over Limfjorden skal have en gennemgribende renovering af brodækket, der skal sikre broens levetid 30 år frem. Arbejdet er nødvendigt for at sikre brobetonens holdbarhed og omfatter en ny fugtisolering af broen og udskiftning af al belægning. Desuden vil vejbanen blive gjort ca. 10 cm bredere end den er nu.

Broarbejdet ligger henover to somre i henholdsvis 2015 og 2016. Det første arbejde tager fem måneder fra april 2015 til slutningen af juli 2015. Arbejdet i 2016 vil ligge i en lidt kortere periode.

 

Oddesundbroen, oppe.   --   2. august 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . .Oddesund Syd.  Sporplan, 1896. . . . . . . . . . . . . . . Grisetåodde fyr ses markeret yderst til højre ("Fyrtaarn"). ----^

(Desværre er tegningen tegnet, og her gengivet,  90 grader "forkert" i forhold til nord/syd. Tænk "i hovedet" tegningen rettet 90 grader op -"mod uret"- til lodret.)

Oddesund Syd.   Udateret postkort.   Signposten.Der kom en mail: 

Vedhæftet mail´en var nedenstående herlige foto, dateret lille juleaften´s dag,  23. december 1919.  
Incl. isbryderfærgen "VALDEMAR":

 
Oddesund Syd.  Dateret:  23. december 1919.  Yderst til højre ses lige Statsisbryderen D/F ”VALDEMAR”  - midtskibs.
Arkiv:  Jonny Barth.

(Et ønske om glædelig jul  --  tænk at man kunne vente så længe dengang med at sende sine julekort ! ! !)

Tak til afsenderen:  Jonny Barth.

 

Oddesund Syd station.   --   15. maj 1939.  Foto:  J.Steffensen.

 

Oddesund Syd, remisen.   --   15. maj 1939.  Foto: J. Steffensen.


Oddesund Syd, set mod syd/Struer.   --   2. august 2001.


Kilder / henvisninger: Se "Dagens . . .  Søndags-ekstra-ekstra" (lige nedenfor). 


 -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

22. marts 2015.

Oddesundbroens nærmeste "naboer".   --   2001.

Ved mit første besøg til Næssund opdagede jeg pludselig dette lille transformatortårn ved passagen af Oddesund-broen. Siddende, halvsovende i det tidlige morgentog, var det ikke en mulighed at nå at fotografere på det tidspunkt - det måtte vente til hjemvejen.  Resultatet -gennem ruderne i et tog i fart- ses her.    Det måtte jeg se at finde en bedre løsning på ved en senere lejlighed.

Desværre var jeg ikke den eneste, der satte pris på udsigten.
Sunddraget.  Oddesund.   --   15. august 1999.

 

. . . og den lejlighed fulgte i 2001.

Den 2. august 2001 stod jeg af toget i Oddesund (Nord), og kunne så lige nå en times fotografering af såvel transformatortårnet og Grisetåodde fyr  --  hvis alt klappede ! ! !

Oddesundbroen.   Kort: Kort & Matrikelstyrelsen.

Hurtigt et par billeder af Oddesund (Nord) trb, så over broen - det så ikke så slemt ud - der var jo en hel time til toget -"gummitoget" i form af en bus- skulle køre fra stoppestedet ved vejen ud for trsf.tårnet.  

Fyrtårnet blev nået ! ! !  Netop samtidig var en flok udenlandske turister ude for at "beundre" det lille fyr.  Alle skulle have billeder af hinanden ---- og jeg ville kun have billeder af fyret. Vente, vente, vente.  Endelig ! ! !

Et billede af det gamle stationsterræn omkring Oddesund Syd, og så op på vejen for at kommet tilbage over broen. For at det ikke sku´ være løgn: -- Da jeg nærmede mig broklappen, ringede klokkerne og et skib skulle igennem.  Jeg havde hverken tid eller film til den slags "pjat".  Et enkelt foto af den åbne broklap, og så ellers vente på lukning.  Endelig ! ! !

 

 . . . . 

^--------^v . . .Grisetåodde fyr.   --   2. august  2001.  . . . . .  . . . . . . . . . . 

  

Thy Højspændingsværk nr. 72. . .Stien herover --^
må vel være resterne af det gamle spor til isbådshuset.    

 . . . 

Thy Højspændingsværk nr. 72.  ^---^  

Nu næsten i løb videre ad broen -en af årets varmeste sommerdage-  det var simpelthen "timet og tilrettelagt".

På den anden side af sundet - i løb ned mod Tårnet ! ! !  Helst ikke forpustet og dermed rystede billeder.  Tre billeder var, hvad der var tilbage på filmen.  Tårnet fra tre sider, og så i løb op til stoppestedet, hvor bussen "heldigvis" var forsinket fem minutter.  Så langt så godt, men i mellemtiden piblede sveden frem, og "vandet" løb ned over ansigtet.  

En undskyldende bemærkning til chaufføren for min tilstand og årsagen til den.

"Du kunne da bare have taget bussen på den anden side af broen", sagde han venligt ! ! !  "Ja-men der er jo ikke noget stoppested", svarede jeg.  "Det betyder ikke noget, --vi standser alligevel, hvis Du står i vejsiden og vinker ind" ! ! !

-----------

Så kunne jeg have fotograferet trinbrættet i ro og mag,  - gået til trsf-tårnet og taget den med ro over broen, inden den skulle op for skibet. På den anden side, ville de udenlandske turister have været over alle bjerge, når jeg kom frem, og der havde været masser af tid til at gå stille og roligt op til vejen  ---  uden sved over hele kroppen ! ! !

 

Se evt. om:


Thy Højspændingsværk:

http://demo.knakken.dk/images/Sydthy/Artikler/Et%20Andelselektricitetsv%C3%A6rk%20i%20Bedsted.pdf


Grisetåodde Fyr eller fyrtårne i almindelighed:

http://www.fyrtaarne.dk/grisetaaodde.html     eller     http://www.fyrtaarne.dk/index.html

 

Oddesund

http://www.thyholm.lokalarkiver.dk/oddesund.pdf

 

Struer-Thisted:

http://www.danskestationer.dk/str-ti/struer.php

 

"SIGNALPOSTEN":   7. årg. nr. 3, maj 1971.

Signalposten 1971/3  Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

22. marts 2015.

Oddesund Nord   --   (1928)  --  2001.

. . . og mens vi er i det "hjørne" af landet ! ! !


 

Oddesund Nord  1928.    Hvor der her er anført "Isbådshus", blev senere opført en transformatorstation (-tårn).
(Beklageligvis er stationen tegnet "på hovedet" i forhold til nord/syd, som ses "retvendt" på kortet nedenfor.)Oddesund (Nord).   --   2. august 2001.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

 

(Fortsættes)


 -

 

 

21. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

En tur rundt på "gulvet"  --  med uret . . . 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv    "Lige til modeljernbanen."


 

 

 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.  

"Lige til modeljernbanen."

(Fortsættes)

 -

 

20. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

Sidst (18. marts 2015) viste billedserien fra Næssund et par fotos af overfartens tjenesteboliger, og jeg nævnte muligheden af at bygge dem til modeljernbanen:

Færgeassistenternes dobbelthus, opstillet i modeljernbaneklubben H0-Albertslund.   ^---vv

 - - - 

 - - - (i forgrunden passerer klubbens dobbeltsporede strækning Aggersborg-Dalum et par broer over åen (Suså / Gudenå ???) -det er det nærmeste færgeassistenternes bolig kommer til vand.)


. . . og huse på færgen NÆSSUND: . . .

. . . dækshuse.      NÆSSUND.    --    2. august 2001.   ^---vv

 - - -   (og nu sejler den ikke mere -- utrolig trist.)   Disse småfærger burde komme ind under fredningsloven ! ! !

 . . .   også lige til modeljernbanen.

(Fortsættes færgen rundt -- en eller anden dag.)


Hertil tilsyneladende endnu et par tilfælde af foto-misbrug:

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfypmNN1qPcwdcxi-Svo6oq8W3miyXo3yakHvE5bphftBvsAmngw

eller

https://www.google.dk/search?q=sm%C3%A5f%C3%A6rger&biw=1012&bih=701&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AGcLVezmPIfVywO5Ow&ved=0CAcQ_AUoAg#imgdii=_&imgrc=ejFx2sxaSxaNpM%253A%3BGAf8bCFExB0AMM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mjk-h0.dk%252Fevp_home%252F3-Naessund1ost-20v.Karby15.8.1999.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ffunny-pictures.picphotos.net%252Fde-tre-vise-m-nd-eller-engle-ogs-fundet-i-den-lokale-r-de-kors%252F4.bp.blogspot.com*_VjsSXuGunvA*TPaOievW0kI*AAAAAAAAAGE*dfR7nWs6kcU*s1600*juleri%252Bdec%252B2010%252B003.JPG%252F%3B590%3B375


Endvidere:

Hurup Thy

http://www.wellnessportalen.dk/wellness-steder/wellness-spa-nordjylland/hurup-thy-wellness-spa/

 

 

Se f. eks, hvad wellnessportalen.dk  selv skriver på deres hj.side:


"KONTAKT WELLNESSPORTALEN

Wellnessportalen ejes og drives af

Debello Media Aps
Gøngehusvej 2
2950 Vedbæk

Telefon +45 7023 3323
info (at) wellnessportalen.dk

Vedr. Copyright:
Billeder og fotos anvendt på dette sites er enten vore egne med copyright, købt hos billedebureauer som har copyright, eller fra partnernes egne hjemmesider. Derfor er der copyright på ALLE billeder og tekster på Wellnessportalen. Så undlad venligst brug af vort materiale. I værste fald overtræder du amerikansk lovgivning, som er meget værre end den danske og du risikerer store erstatningssager."

Ja-men, --er det ikke mageløst ! ! !


 -

 

18. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

"NÆSSUND" anløber Næssund øst.   --   2. august 2001.

 

I land fra færgen ligger Næssund øst foran den ankommende med færgeassistentboligen nidtfor (udhus til venstre) og overfartslederens bolig til højre (i begge tilfælde "forhenværende").   --   2. august 2001.

 

Udhuset til færgeassistentboligen.   --   2. august 2001.

 

Den dobbelte færgeassistentbolig.   --   2. august 2001.

(Begge fotos er optaget således -vinkelret på facaden- med henblik på muligheden af at benytte billederne -udskrevet i størr. 1:87- som byggetegning.  Færgeassistent-boligen blev faktisk efterfølgende bygget, og står nu på Modeljernbaneklubben H0´s anlæg.

Overfartslederens bolig.   --   2. august 2001.

 

Næssund-overfarten. Næssund Øst set i modsat retning (her dog pr.  15. august 1999).

Man fornemmer, at der er ikke megen bebyggelse på stedet.  Et dobbelt-hus med beboelser for to færgeassistenter og en -forholdsmæssigt- lidt større enkeltbolig for den daværende overfartsleder, helt ude -stort set- dækket af højre billedkant.

Dobbelthuset var i 1999 blevet til et lille hotelagtigt feriehjem, mens lederens hus var alm. beboelse for indhaveren af den lille kiosk/isbod, der anes til højre i billedet  --  den der blev reklameret for på den anden side af sundet i seriens første billeder.

 

 -

 

16. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

De forrige fotos fra Næssund-overfarten var fra 1999, og turen dengang gjaldt kun Næssund-overfarten. Der var (er) imidlertid også en overfart til Thy i øen Mors´s nordlige "hjørne" - Feggesund-overfarten, som jeg også gerne ville besøge. Derfor gik turen atter mod Mors i 2001.

Samme nattog (ret forstået), samme ankomst til Struer, ventetid og derefter kørsel til Hurup Thy. Samme ventetid, besøg hos bageren og så endelig kom bussen til Nykøbing Mors.

Tro ikke, at København var de første til at "opfinde" vandbusserne - de kørte/sejlede allerede her.  Efter de ca. 5-6 km til "Næssund-vest", kørte bussen direkte ombord på færgen NÆSSUND, der straks efter sejlede mod Mors.

Udsigten fra VAFT rute 31, på vej mod Mors.  Næssund-overfarten.   --   2. august 2001.   ^---v

Ret forude ses dobbelt-huset med tidligere beboelser for to færgeassistenter (2001: En slags hotelagtigt
feriehjem), mens overfartslederens (tidligere) hus er skjult bag den mørke vinduessprosse.

VAFT rute 31 - "Gitte" (senere på dagen).   Næssund-overfarten, Næssund-Øst.   --   2. august 2001.


Herlig overfart og bustur til Feggesund.  Efter ankomst til "Øst" fortsatte bussen til Nykøbing Mors, rutebilholdepladsen.

Her holdt rute 32 parat i "båsen" lige ved siden af. Hurtig omstigning, og et par minutter derefter gik turen mod Feggesund (foto nedenfor). 

Her stod jeg af, og lod bussen fortsætte til Fjerritslev, hvorfra den dog straks efter skulle returnere mod Nykøbing M.

Her var det beregnet, at jeg i den mellemliggende tid kunne nå et antal ture frem og tilbage med fotografering undervejs.

Som skrevet, så gjort.

Ved bussens tilbagekomst kunne jeg vinke farvel efter nogle herlige overfarter med kurs mod Nykøbing. Ankommet dertil, holdt bussen mod Næssund lige ved siden af -nøjagtig som tidligere på dagen. Et par minutter efter kørte bussen - herligt. Alt gik som "smurt i olie", --og dog.  

Iht. køreplanen kørte bussen kun til Karby (ca. 4 km inden Næssund Øst ! ! !    En forespørgsel til chaufføren, hvorfor de dog ikke....! ! !   "Skal du videre med færgen?"   "Ja, -det skulle jeg gerne."  "Hvis du giver en 20´er, så kører jeg dig derned.  --   10 kr. til vognmanden og 10 kr. til mig.  

Selvfølgelig gjorde jeg det.  Fire km er ikke langt at gå, men det tager tid, når man er afsted på en hurtig tur.
Således "nåede jeg færgen", men . . . 

NÆSSUND klar til at sejle mod "Vest".  Næssund-overfarten.   --   2. august 2001.

. . . Desværre manglede den gennemgående bus jo også på den anden side af sundet.  En høflig forespørgsel til et par bilister på færgen, og jeg kom med til Hurup i rette tid til at nå toget mod syd.

Her skulle jeg nå en afstikker til Venø-færgen, VENØSUND II, inden turen gik tilbage til København.

(Fortsættes  ----  en dag !)

 

 

 -

 

 

15. marts 2015.

Søndags-ekstra.

Københavns Sporveje - linie 16.  --   1968.

(Der kommer altid en sporvogn . . . . . .   og en cykel til ! )

(Alle fotos:  11. oktober 1968.

KS 854.  Enghavevej v. Enghavevej remise.   --   11. oktober 1968.

(I baggrunden Københavns Godsbanegård -Afgangsristen- Kommandopostens område).


KS 839.  Enghavevej v. Tranehavevej og den senere anlagte Sydhavn S-togsstation.


KS 896.  Enghavevej.  


KS 605.  Enghavevej.


KS 1579-605.  Enghavevej.


KS 854.   Enghavevej v.  P. Knudsensgade / Sydhavns Plads.   ^---vv

. . . og nej, --de var ikke stødt sammen.  

"Den opmærksomme læser/seer" vil bemærke en køretråd, der grener ud til højre - resterne af en nedlagt sløjfe.
11. oktober 1968.

 

 

. . . og hvad fik vi i stedet for  ---  Dieselos i massevis.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

15. marts 2015.

Reklamegavle/Gavlreklamer.

  
"Mælk gi´r sindhed". Peter Bangsvej. - Jul.-aug. 1989. "Gingemanden", Hostrupsvej, Frederiksberg. - 23. sept. 2004.

 

   
"Dyp i Dyrup", Vanløse.  --  24. oktober 2004.                        Griffenfeldtsgade v.Væverg.  --  24. november 2004.

 

   
"MÆLK - det er dejligt".  Mælke-reklamegavl malet af Hans Scherfig.  Kapelvej, Kbh. N.   --   24. november 2004.

 

Se iøvrigt også:  Reklamegavle - Gavlreklamer.

 

 -

 

15. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  1999.

 
"NÆSSUND" kommer til Næssund Øst v. Karby. Mors.   --   15. august 1999.   ---^

Færgen kommer med tungt læs, og der bremses op . . . 

. . . Da færgen var "tøjret", skulle den tunge anhænger med nyhøstet korn sættes i land.  "FULD  KRAFT  FREM" så færgen ikke stikker bagud, og vogn og læs -måske med traktoren også- ender i lejet mellem færgen og klappen.

Næssund-overfarten. Øst.  Karby.  Mors.   --   15. august 1999.

Jeg tror, at man fornemmer, at der er ikke megen bebyggelse på stedet.  Et dobbelt-hus med beboelser for to færgeassistenter og en -forholdsmæssigt- lidt større enkeltbolig for den daværende overfartsleder.

Dobbelthuset var i 1999 blevet til et lille hotelagtigt feriehjem, mens lederens hus var alm. beboelse for indhaveren af den lille kiosk/isbod, der anes til højre i billedet  --  den der blev reklameret for på den anden side af sundet i seriens første billeder.

 

Færgen sejlede -uafbrudt- frem og tilbage . . .

Tilbage i "Vest".    "NÆSSUND" på vej mod "Øst". . .     --   15. august 1999.

 

 . . .  returnerer . . . 

På begge fotos   ^---v   ses den lille by i øst --de to tjenesteboliger og et par huse yderligere.

 

. . . og sejler igen mod "Øst".   --   15.august 1999.

 

På togrejsen til/fra Hurup Thy passerer man Oddesundbroen.  

På turen mod Hurup --tidligere på dagen (morgenen)-- havde jeg spottet et lille fyr (Grisetåodde -inden broen- og et transformatortårn lige efter broen.  Nu måtte jeg have et par billeder . . . i fart, gennem to lag glas (der næppe var nypudsede).  Fyrtårns-billedet blev ikke til noget (men jeg fik det et par år senere).

Desværre var jeg ikke den eneste, der satte pris på udsigten.

Sunddraget.  Oddesund.   --   15. august 1999.

 

 -


14. marts 2015.


NÆSSUNDFÆRGEN ER INDSTILLET PÅ UBESTEMT TID

 

En udflugt til Mors.  --  1999 og 2001.

M/F "NÆSSUND", Næssund-overfarten, øst.  Karby. Mors.   --   15. august. 1999.  Næssund-overfarten.  M/F "NÆSSUND" i lejet i øst / v. Karby.  Mors.   --   15. august 1999.   ^---v


M/F "NÆSSUND".  Næssund-overfarten, øst.  Karby.  Mors.   --   15. august 1999.   ^---v

 - - - 

Den (de) er da lige til modeljernbanen ! ! !


 -

 

 

12. marts 2015.

Ak ja, --dette skulle have været klaret på 10 minutter.  Omkring 45 minutter prøvede jeg i nat på at komme ind i programmet, der skulle lægge billederne ind, - men uden held.   I dag til morgen var der så ingen problemer ! ! !NÆSSUNDFÆRGEN ER INDSTILLET PÅ UBESTEMT TID

2. marts 2015.
Grundet nedbrud på koblingen er færgefarten indstillet på ubestemt tid. NT (bus) har iværksat nødkøreplan for rute 708."

(Se de foregående dage.) 

 

En udflugt til Mors.  --  1999 og 2001.

Næssund-overfarten - Vest  v. Hurup Thy.   --   15. august 1999.   ^---vv

 . . .. 

Færgen "NÆSSUND" er ankommet til og afsejler fra "Næssund vest", som stedet også benævnes på stedet.

 . . . på vej mod sundets anden side: "Næssund øst"


M/F "NÆSSUND".   --   15. august 1999.   ^---v

 - - - 


-----------------------------------

 

Læserne kan evt. også fornøje sig med at se på den nyoprettede side om Reklamegavle/gavlreklamer:

>  Reklamegavle - Gavlreklamer.  <    --   Flere fotos følger snarest.

 

 

 -

 

10. marts 2015.

(Fortsat fra 9. marts.)

Noget nær "Breaking news"


NÆSSUNDFÆRGEN ER INDSTILLET PÅ UBESTEMT TID

"2. marts 2015.
Grundet nedbrud på koblingen er færgefarten indstillet på ubestemt tid. NT (bus) har iværksat nødkøreplan for rute 708."

 

En udflugt til Mors.  --  1999 og 2001.

Det havde længe været et ønske at komme rundt i landet for at se på (og fotografere) nogle af de herlige små ø- og genvejsfærger, som måske især Nordjylland var så rig på, -og mens de var der endnu - i det mindste de små, gamle træfærger.

Nu skulle det være, og en dag blev bestemt.   Det blev til d. 15. august 1999, hvor jeg entrede nattoget mod Jylland kl. 0.15 / 0.20 fra København H. (dog med en opfølgende tur d. 2. august 2001).

Af køreplaner m.v. kunne jeg se, at det hele skulle kunne lade sig gøre på ca. 24 timer, hvis alt "flaskede sig".

Kl. lidt over 05 ville jeg være i Struer med ca. en times ventetid, indtil et andet tog kørte videre mod Thisted.  Her skulle jeg dog ud af toget i Hurup Thy, hvor der igen var en lille times ventetid til kl. ca 07.  En trøst var, at bageren i Hurup åbnede kl. 06, så man kunne da slå lidt tid ihjel med at købe og fortære et par rundstykker inden bussen kørte mod Nykøbing Mors.

Næssund-overfarten. Vest.  Hurup Thy.   --   15. august 1999.   ^---vv

Bemærk "IS-skiltet": Pilen peger ud over vandet og afstanden er 0,5 sømil  --altså på den anden side af vandet.

Der er "godtnok" ikke  megen bebyggelse i nærheden.

 - - - 

Næssund-overfarten.  Færgen "NÆSSUND" nærmer sig "Næssund-Vest.  Hurup Thy.  ^---v  15. august 1999.


Hvis man spørger mig, er dette en af de nydeligste blandt de små færger.  Er det ikke den kønneste, er den
-i det mindste- en af de øverste i "finalen".

 

 -

 

En udflugt til Mors.  --  1999 og 2001.

Det havde længe været et ønske at komme rundt i landet for at se på (og fotografere) nogle af de herlige små ø- og genvejsfærger, som måske især Nordjylland var så rig på, -og mens de var der endnu - i det mindste de små, gamle træfærger.

Nu skulle det være, og en dag blev bestemt.   Det blev til d. 15. august 1999, hvor jeg entrede nattoget mod Jylland kl. 0.15 / 0.20 fra København H. (dog med en opfølgende tur d. 2. august 2001).

Af køreplaner m.v. kunne jeg se, at det hele skulle kunne lade sig gøre på ca. 24 timer, hvis alt "flaskede sig".

Kl. lidt over 05 ville jeg være i Struer med ca. en times ventetid, indtil et andet tog kørte videre mod Thisted.  Her skulle jeg dog ud af toget i Hurup Thy, hvor der igen var en lille times ventetid til kl. ca 07.  En trøst var, at bageren i Hurup åbnede kl. 06, så man kunne da slå lidt tid ihjel med at købe og fortære et par rundstykker inden bussen mod Nykøbing Mors kørte.

DSB.  Hurup Thy.   --   15. august 1999.


DSB. MR 4050-MRD 4252. Hurup Thy.   --   15. august 1999.  "Hvilket tog skal man vælge ???"


DSB. MR 4050-MRD 4252. Hurup Thy.   --   15. august 1999.   Det blev toget mod Thisted, der blev foretrukket.


DSB.  Hurup Thy station.   --   15. august 1999.


Næssund-overfarten.

Egentlig er det en pudsig lille overfart, der sejler fra "ingenting" til "ingenting".  Faktisk er der ingen byer / bebyggelser ved nogen af de to anløbssteder.  På fastlandssiden er Hurup Thy -ca. 6 km væk- den nærmeste større by, og på Mors er det den lille by Karby, ca. 4. km fra overfartsstedet.

----------------

"På bare 5 minutter bringer en af de små, hyggelige færger ved Feggesund eller Næssund dig til eller fra Mors.

Feggesundfærgen har kapacitet til 22 personbiler
Der er frihøjde på 4, 50 meter under broen og en fribredde på 4, 80 meter.

Næssundfærgen har kapacitet til 12 personbiler.
Der er frihøjde på 4,10 meter under broen og en fribredde på 3,0 meter."

-----------------

Næssund-overfarten.  "Næssund Vest".   --   15. august 1999.   ^---v

 - - - 27. februar 2015:

FÆRGEBESTYRELSEN  ANBEFALER, AT  NÆSSUND-OVERFARTEN  INDSTILLES  PERMANENT.

"Næssund-færgen er igen ramt af alvorligt driftsstop på grund af defekt koblingssystem.

Reparationen forventes at koste ca. 100.000,- kr. og vil betyde et forventeligt driftsstop frem til medio marts 2015. I 2014 har Næssund-færgen medført omkostninger til reparation og vedligeholdelse på ca. 1.000.000,- kr. Derfor anbefaler Færgebestyrelsen efter sit møde her til morgen, at driften indstilles nu for at undgår flere u-finansierede udgifter.

Det er i forbindelse med Morsø Kommunes Serviceplan 2020 vedtaget, at Næssund-overfarten nedlægges pr. 1.5.2015 - alternativt pr. 1.9.2015, såfremt færgerådet kunne sandsynliggøre en bæredygtig forretningsmodel for overfartens fremadrettede drift, hvor Morsø Kommune ikke belastedes økonomisk.

Færgerådet har i seneste møde med Færgebestyrelsen meddelt, at man ikke ser sig i stand til at fremlægge en sådan forretningsmodel.

Der har – på trods af kommunernes indgående fundraising undersøgelser – heller ikke vist sig bæredygtige og længere sigtede, statslige finansieringsmuligheder af driften på Næssundoverfarten.

Med udgangspunkt i disse tidligere beslutninger og manglende finansieringsmuligheder - samt på grundlag af:
- den betydelige usikkerhed vedr. yderligere meromkostninger til fortsatte reparationer,
- meromkostninger på ca. 500.000,- kr. til sikring af eventuel fortsat færgedrift frem til 1.9.2015,

ser Færgebestyrelsen ikke, at det giver mening at fortsætte driften på Næssundoverfarten kortvarigt, henset til den samlede økonomiske belastning i forhold til overfartens betydning i den kollektive trafikstruktur.

Færgebestyrelsen anbefaler derfor, at Næssundoverfarten indstilles permanent. Der er allerede etableret alternativ kollektiv trafikservice via NT, landfaciliteterne sikres og færgen vil på et senere tidspunkt blive oplagt - indtil videre - i Nykøbing Mors havn. Rabatbilletter vil blive refunderet.

Færgebestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte - og inddrage interessenter - i færgens og landfaciliteternes fremtidige anvendelsesmuligheder, f.eks. til rekreative, maritime kultur- og fritidsformål m.v."

 

(Fortsættes.)

 

 -

 

Søndags-ekstra.

8. marts 2015.

Københavns Sporveje, linie 7.   --   1971.

Desværre havde mit -ellers dyre kvalitets- kamera store lukkerproblemer lige det/de år. Jo mere reparation - jo værre blev det tilsyneladende.  Derfor - bestemt ikke præmie-fotos, --men alternativet ville have været slet ingen fotos.


Linie 7 havde i begge ender af linien endestationer rundt om mindre eller større husblokke.  På Nørrebro kun en enkelt ejendom/husblok, men her i bymidten var det en større omgang: Fra Gothersgade gik linien ad Chr. IX´s Gade-Ny Østergade-Hovedvagtsgade med stoppested på Kongens Nytorv.  Herfra tilbage mod vest ad Gothersgade.

KS 865. Linie 7. Hovedvagtsgade.   --   24. april 1971.  Bemærk: Ingen reklamer på vognsiderne ! ! !

 

KS 873. Linie 7. Hovedvagtsgade / Kgs. Nytorv.   --   24. april 1971.

Her er sporvognen desværre en del hurtigere end fotografiapparatets lukker. . . . . . . . . .

 

KS 873. Linie 7 ved sit stoppested i det nordvestlige hjørne af torvet/pladsen Kgs. Nytorv.  ^---vv   24. april 1971.

 

 

KS 852. Linie 7. Kgs. Nytorv.   --   24. april 1971.

 

KS 852. Linie 7. Kgs. Nytorv.   --   24. april 1971.

 

KS 873. Linie 7. Kgs. Nytorv.   --   24. april 1971.

 

KS 867. Linie 7. på vej mod vest ad Gothersgade v. St. Regnegade.   --   24. april 1971.

 

. . . og hvad fik vi i stedet for  ---  Dieselos i massevis.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

8. marts 2015.

Østjydske transformatorstationer.

BHHH-trsfst. Hatting By.     

(BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg)


Horsens kommunale Belysningsvæsen.  Trsfst. Bygholm Park.


 

  

MES-trsfst. Smedebaek nord f. Ejstrup.     ^v---^   April 1988. Fotos:  Jens Bruun-Petersen. 

  (MES = Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab)


. . . . . Lige til modeljernbanen.


 

. . . . . .                                                                              MES-trsfst.  Brande.


 

Tak til Jens Bruun-Petersen.


 -

 

6. marts 2015.

Jernbanebroen ved Gammelstrup -- Horsens-Bryrup-Silkeborg mJernbane - HBS. -  2014.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/9901-IMG_1972.HBS.Gammelstrup-broen.27.5.2014.Foto.Erik_My.jpgDette bliver nok de sidste fotos af den gamle bro, --- indtil bladene igen springer ud og landskab og bro atter tilpasser sig hinanden.

Til gengæld var det ligesom, der manglede noget i den tidligere fotoserie: Fotos af den indpakkede bro.  

Indrømmet, -der er eet eller to i billed-serien, men . . .  Mindst en af fotograferne udtrykte sin skuffelse over at være kørt / rejst så langt, --og så var broen pakket ind ! ! !

Her var det så heldigt, at Erik My 1 2 87
-også trods en længere udflugt og lidt skuffelse over synet-, alligevel havde taget kameraet frem og taget en stribe fotos af den indpakkede bro.

(Indpakningen skyldtes  -som tidligere nævnt- sandblæsningen af broen under et ekstremt højt tryk.)  


HBS. Gammelstrup-broen.  
27. maj 2014.  Foto: Erik My 1 2 87.  v--->

 

 

HBS.  Gammelstrup-broen.   ^---vv   27. maj 2014.  Foto: Erik My 1 2 87. 

  - - - 

  - - - 

  - - - 

  - - - 

HBS.  Gammelstrup-broen.   ---   27. maj 2014.  Foto: Erik My 1 2 87.  

 

Tak til Erik My 1 2 87.


 -

 

4. marts 2015. 

Der kom et par mails:

Overskæringen i Ballerup.  Postkort sendt 1910.  Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

 

DSB E 988 i ulykke i Hedehusene.   --   11. september 1962.  Foto:  H.E. Pedersen.

"Det første billede tog jeg den 11. september i 1962 af den påkørte E 988 i Hh."DSB F 477 med lokalgodstog Roskilde-Hedehusene nær den nuværende Trekroner station.
27. juni 1964.  Foto:  H.E. Pedersen.

"En skøn morgen den 27 juni i 1964 tog jeg plads nær den nuværende 
Trekroner station. Toget er lokalgodstog Ro - Hh."

 


HFHJ. Hillerød Lokalstation   --   Udateret postkort.  Arkiv: H.E. Pedersen.

(En ganske flot stationsbygning, der godt kunne have fortjent en overlevelse.)

 

  Robert Storm-Petersen-vittighed om HFHJ.

 HFHJ´s jubilæumsskrift, 1947. Arkiv: evp.

 

Tak til:   H. E. Pedersen  og Thomas Boberg Nielsen.

 

 -

 

2. februar 2015.

Jeg kommer li´e fra Oslo ´av´,

goda´v, goda´v, goda´v.

Lidt fra Oslo Sporveier.   --   2015.

Næsten lige hjemkommet fra Norge, --nogle indtryk fra en herlig tur:

OS-veteranbusser.  DFDS-kajen. Oslo.   --   28. februar 2015.

Busserne -der vakte en del opmærksomhed, bl. a. på gr. af de danske flag- afhentede os på havnen og kørte os på en lille tur gennem den indre by til Stortorvet.   Her holdt vort reserverede vogntog og ventede på os.

OS 70 + 647 samt bus 4.  Stortorvet.   --   28. februar 2015.


OS 70 + 647.   --   28. februar 2015.   ^---vv

 - - -

 - - -  (Da vi var i Oslo ved 40-års jubilæet -for 10 år siden- holdt 647 i en remise med beskadiget undervogn,
og som jeg husker det, var fremtiden lidt usikker.)


 - - -

OS 70 + 647.  Kirkeveien.   --   28. februar 2015.


OS 70 + 647.  Majorstua.   --   28. februar 2015.   ^---v

 - - -   (De sidste indtryk skal lige i "kassen".)


OS-bus 4 foran bagsiden af Vognhall 5.   --   28. februar 2015.

 

Tak til tur-arrangørerne og de øvrige deltagere for en dejlig tur / godt selskab.

 

De er heldige i Norge,  --de har dem endnu.  Hvad har vi . . . . . . . . . ! ! !

 

 -

 

 

 

Jeg kommer li´e fra Oslo ´av´,

goda´v, goda´v, goda´v.

"Oslo-ekstra."  1. marts 2015.

Oslo Sporveier nr. 121, Vognhall 5, Oslo.   --   2015.

Oslo Sporveier 121.  Linie 3 mod fra Sinsen til Skøyen i Stortingsgata ved Eidsvolls plass.   --   Juni 1959.   
Denne vogn er bevaret og nu udstillet på det norske sporvejsmuseum, Vognhall 5, i Majorstua, i Oslo.

(Indrømmet - billedet er vist før, men den er nu blevet min "kæledække" i Oslo, hvor den står og har det godt, efter at have været så meget grufuldt igennem.  --  mere vil følge nedenfor.)

OS 121.  Vognhall 5.Oslo.   --   28. februar 2015.   ^---vv

. .

 - - -

Nedenfor en oversat udgave af museets omtale af vognens levnedsløb:

Ved sammellægningen af Grøn- og Blåtrikken til det kommunale AS Oslo Sporveier i 1924, blev vogn 505 til 121.
Den var mest stationeret på Vålerenga.
I 1943-44 rekvirerede de tyske myndigheder en række sporvogne rundt om i Det tredie Rige for at erstatte vogne som var blevet ødelagt i tyske byer som følge af bombeangreb. En af vognene var 121, som skulle til München, men endte i Köln.
Bahnen der Hansestadt Cöln opmalede den i en sandbrun kulør. Der blev også foretaget nogle ændringer, således at vognen kunne medtage lokale bivogne, og som man ser på billederne (på udstillingen), med skiltning svarende til de øvrige vogne i Köln. Nummeret blev derimod bibeholdt. Vognen var som regel i trafik på linie 15 til Sülz, men den blev hensat efter at være blevet skadet i et bombeangreb tidlig i 1955.


Vognene står tæt, og pladsen er udnyttet på bedste måde,  . . . og så midt inde i byen ! ! !


121 blev returneret til Oslo i 1946, og var da meget medtaget. Det blev hævdet, at 121 var den af vognene, der var mest ødelagt, men som alligevel blev repareret.  Den var ikke færdigrepareret før i 1950.

Ved genopbygningen blev de store sidevinduer delt i to mindre, fordi det var vanskeligt at skaffe så store glasruder.  Som den eneste Oslo-trikk fik den således seks sidevinduer !  

Det tilhørende fotografi (på udstillingen) -> viser den på linie 11 på Kirkeveien i 1963.  Vognen var i drift til d. 26. oktober 1967.  Den blev bibeholdt som reserve nogle måneder, men blev så overladt til Lokaltrafikkhistorisk forening som museumsvogn.Museets omtale af OS 121.
Vognhall 5. Oslo.   --   28. februar 2015.
 -


Søndags-ekstra.

1. marts  2015.

Københavns Sporveje, linie 7, sidste driftsdag d. 24. april 1971.

KS 872. Nørrebrogade v. Nørrebro remise.   --   24. april 1971.

 

KS 856. Nørrebro remise.   --   24. april 1971.

 

KS 873. Nørrebrogade v. Nørrebro remise.   --   24. april 1971.

 

KS 874.  Nr. Voldgade.   --   24. april 1971.

 

KS 859.  Gothersgade v. Rosenborg.   --   24. april 1971.   ^---v

 - - - 

 

. . . og hvad fik vi i stedet for ???  -- Dieselos i massevis.


 

 -


 

19. marts 2015.

 

 

 

 

. . . måske i morgen.  

 

 

 -

 

 
Forrige side: Februar 2015.
Næste side: April 2015.