Forslag til udflugt på Isefjorden med tre (fire) forskellige færger.

 


 

 

M/F OURØ og sømærke, Holbæk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBNBNB. M/S "COLUMBUS" er kommet tilbage ! ! !

I 2001 forsvandt færgen "Columbus", idet den blev købt af en privatmand til dennes private sejlads til øen Fænø i Lillebælt, og d. 15. juni 2003 blev den gamle træfærge "OURØ" erstattet af en ny, moderne stålfærge "ORØ".

"OURØ", -turens "perle"- vil sikkert en dag være at finde i Københavns havn, ombygget (til ukendelighed) som husbåd.

Det var derfor ligesom lidt af "glansen" gik af turen.

Nu er "Columbus" imidlertid kommet tilbage, og sejler i sommersæsonen ligesom i gamle dage.

Som jeg husker det fik de daværende ejere af færgen kr. 300.000 om året i tilskud til opretholdelse af færgeruten, men ønskede dette beløb forhøjet til kr. 600.000/årligt.

Ønsket blev afslået af de aktuelle kommuner, og pludselig en dag var færgen solgt og væk.


Avisudklip juni 2005.

Nu 4 år efter er færgen så kommet igen til kr. 1.500.000/årligt.

(Og hvad kan vi så lære af det ??? som det engang hed i fjernsynsserien "Tyllefyllebølleby", sagt af overlærer Gotha Andersen.)

.

Hermed kan 4-færger-turen atter foretages, -i det mindste pr. cykel og bil skulle det stadig kunne nås.

Eventuelle "fodgængere", der foretager turen til fods og pr. tog / bus må evt. sikre sig, at de forskellige trafikmidler stadig har køre- / sejlplaner, der opnår forbindelse.

.

 

Beskrivelse af en færgetur, således som den engang kunne foretages.

Min tur var alene lagt an på brug af offentlige transportmidler. Hvis turen bliver kombineret med kørsel på de tilstødende stats- og privatbaner (eller buslinier i mangel af tog), ja så kan der nok stadig blive en ganske interessant tur ud af det, men med de nævnte ændringer in mente.

Uanset om man foretager sin tur i retning ”med eller mod uret”, i bil, på cykel eller i tog/bus, kan man evt, -på strækningen mellem Holbæk og Nykøbing Sj- udvide sin tur med at besøge OHJ-museet i Hørve eller Modeljernbanen i Svinninge.

Cyklister og tog/bus-rejsende må dog betænke, at disse besøg tager tid fra resten af turen. Har man imidlertid ikke brug for så meget tid til fotografering af færgerne undervejs, men kun ønske om at sejle med dem, har det måske mindre betydning.

Bilister har næppe problemet, med mindre de har svært ved at løsrive sig det ene eller andet sted.

-----

 

Turen, som den kunne opleves engang

Forsynet med en HT-køreplan såvel som en DSB-køreplan over hhv. tog og busser/ færger, blev en skitse til en tur efterhånden klar. Det kunne lade sig gøre, endda med rigelig tid til fotografering undervejs.

For mit vedkommende, begyndte turen på Ballerup station en hverdag morgen kl. 8.30 med S-toget til Frederikssund. Herfra videre med buslinie 323 kl. 9.02 mod Skibby Industrivej. I dette tilfælde må man stå af mellem de to byer Vejleby og Vellerup, stoppestedet ”Trekanten”, ved vejen mod Hammer Bakker. Der er så ca. 2 km at gå, men det er en dejlig tur i landlige omgivelser og tager kun ca. 1/2 time. Man kan også foretage turen hertil med buslinie 317, der kører helt ned til anløbsstedet i Hammer Bakker, men denne bus kører på nogle andre tidspunkter, og har ikke helt så mange afgange som linie 323. Det kan således blive nemmere, idet man undgår at skulle gå, men kan blive årsag til, at der kan blive mindre tid længere fremme på turen.

Ankommet gående til Hammer Bakker ser man pludselig færgen / anløbsstedet i en åbning mellem træerne. Det er måske ikke lige Danmarks kønneste færge(r), men stedet er dejligt. Færgen(erne) sejler uafbrudt i dagtimerne, så der er rigelig tid til at fotografere. Hvis man ikke når den første færge, ja så ta´r man bare den næste.

Færgerne her er meget specielle både i deres udseende og deres styresystem. Dette sidste består af to kraftige styrewirer pr færge, fra kyst til kyst. Færgerne her lægger ikke til i et færgeleje, men ”løber” blot op mod skrånende en rampe. Her sænkes broklappen så ned, og trafikken kan foregå til og fra færgerne, medens motorerne/skruerne sørger for et passende modtryk. Dette for at færgerne ikke skal sejle bagud, idet der ikke sker anden form for fortøjning.

.

M/F "KAREN ORØ".

Hammer Bakke, august 1999.

Overfart: Hammer Bakke – Orø

 

Skibsvæft: B & W
Byggeår: 1978
Byggemateriale: Stål
Maskine: MAN, 2 x 5 cyl. 262 HK (1988).

Færgen ses her under indsejling til anløbsstedet ved Hammer Bakke.

.

Normalt klares turene af overfartens store færge ”KAREN ORØ”, men man råder også over en mindre færge ”ØSTRE FÆRGE”, der af og til ses i drift.

.

M/F "ØSTRE FÆRGE".

Hammer Bakke, august 1999.

Overfart: Hammer Bakke – Orø.

 

 

Skibsvæft/Byggested: Søby Stålskibsværft.
Byggeår: 1962.
Byggemateriale: Stål.
Maskine: 2 stk Ford, hver 90 HK (1988).
Færgen er her fotograferet ved anløbsstedet ved Hammer Bakke.
.
Kl. ca. 10.30 var jeg klar til at sejle over på den anden side for at tage de sidste billeder inden turen fortsatte til fods over Orø, til ønes anden side og færgen til Holbæk. Dette er ligeledes en herlig tur, hvor man kommer gennem nogle af øens dejlige områder, ligesom man kommer gennem øens største by, Bybjerg, med øens eneste kirke.

Gåturen –der er ikke buskørsel på øen– tager ca. én time, og er du fremme inden kl. 12.00 har du mulighed for at få nogle gode fotos af færgen ”OURØ”, når den ankommer fra Holbæk. Hvis det er solskin, står solen lige i det rigtige verdenshjørne, og færgen er ”bare dejlig”. Der er så ca. en halv time til fotografering, inden færgen igen kl. 12.35 afsejler mod Holbæk.

 

M/F "OURØ".

Orø, juni 2001.

Overfart: Holbæk - Orø

 

 

Skibsvæft/Byggested:
Holbæk Skibsværft.
Byggeår: 1958
Byggemateriale: Eg og bøg
Maskine: Alpha tp 440 kko, 250 HK (1988).

Færgen ses her under indsejling til Brønde havn, på.Ørø.

.

 

 

M/F "OURØ", saloner under dæk,

3. august 1999.

Øverst: Salonen forskibs.
Nederst: Salonen midtskibs.

....og så var der så rent som i en operationsstue.

En oplevelse.

.

Ved min næste overfart, havde jeg besluttet, at jeg skulle nyde lidt af turen hernede til den dæmpede lyd af dieselmotoren i maskinrummet ved siden af. Jeg havde netop lagt det nys indkøbte postkort på bordet for at skrive en hilsen på det til dem derhjemme, da……

En horde på 8-10 skolebørn nærmest faldt ned af trappen under råben og skrigen. Det varede ikke mange minutter, før jeg opgav og gik op på dækket, med den tanke, at det nok var bedre oppe.

Her styrtede imidlertid lige så mange andre skolebørn rundt, på dækket -ud og ind mellem bilerne-, op af trapperne til de små soldæk, og ned igen, idet de nærmest faldt over de øvrige passagerers tasker / bagage. Når nogle af eleverne oppe på dækket løb eller faldt ned ad trapperne til salonen, kom der straks lige så mange andre op.

Summen af generne / spektaklet var konstant.

Ledere ??? Jo, -dem var der to af. De sad i hver sin havestol på dækket og nød sommersolen i fulde drag. Kun hvis en af eleverne -i sin iver- kom til at træde en af lederne over tæerne, åbnede de kort øjnene, og mumlede et eller andet, hvorefter skoleeleven styrtede videre.

Det skal imidlertid ikke bebrejdes færgepersonalet, der vist nærmest havde opgivet. De måtte således lægge færge til hver onsdag kl. 12.35 fra Orø.

Dette var simpelt hen en lidelse.

Som nævnt har denne overfart nu (pr 15. juni 2003) fået en ny stålfærge:

M/F "ORØ".

Overfart: Holbæk - Orø

Skibsvæft/Byggested: Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri A/S (Stålskroget er dog bygget i Riga i Letland).
Byggeår: 2002-03
Byggemateriale: Stål.
Maskine: 2 stk Scania DI14 86M 10-37, hver på 370 kW).

Færgen ses her i det nye leje i Holbæk få dage før indsættelsen d. 15 juni 2003.

 


.

Ankomst til Holbæk kl. ca 13.05. På turen ind i havnen, blev jeg opmærksom på et godt sted, ved et stort sømærke, ca. 500 meter fra færgelejet, hvorfra man kunne tage billeder af færgen inde fra land. I hurtigløb afsted hertil, udenom nogle større bygninger og havneområder. Der var ca. 5 minutter, indtil færgen igen afsejlede kl 13.10.

Det blev nået, og herfra tilbage til lejet for at tage et par billeder der, inden turen gik op gennem byen til stationen, hvor der var afgang med Odsherred Jernbane´s Y-tog kl. 13.45 mod Nykøbing Sjælland. Ankomst hertil kl. 14.47.

På busholdepladsen umiddelbart ved perronen holder buslinie 601 (Plan 480) til Rørvig, afg. 14.45. Det kan lige nås at få et par billeder af toget, stationsbygningen og bussen inden afgang. Undervejs mod Rørvig passeres et decideret nordvest- eller nordsjællandsk kyst-sommerhusområde med grusvej ved grusvej vinkelret på landevejen, alle med sommerhusgrunde, fyrretræer og lyng, så langt øjet rækker.

I Rørvig holder bussen midt i havne-området.

M/F "NAKKEHAGE".

Rørvig havn, august 1999.

Overfart: Hundested - Rørvig

Skibsvæft/Byggested:
Gråsten Skibsværft som ”VEMMENÆS”.
Byggeår: 1955:
1962: Assens – Aarøsund som ”SØNDERJYLLAND”
1973: Hov – Samsø som ”LIS GRAU”
1985: Hundested - Rørvig
Byggemateriale: Stål
Maskine: Volvo Penta 250 HK (1988)

Færgen ses her under indsejling til Rørvig.

.

Færgen ”NAKKEHAGE” ligger i lejet. Hurtigt afsted ud på molen for at få et par gode fotos ved afsejlingen. Kort tid efter, at den er ude af syne, dukker overfartens anden færge ”SKANSEHAGE” op ude på Isefjorden.

 

M/F "SKANSEHAGE".

Rørvig, august 1999.

Overfart: Hundested - Rørvig

 

 

Skibsvæft/Byggested: Holbæk Skibsværft.
Byggeår: 1959
Byggematerialer: Eg og bøg
Maskine: Alpha 310 HK, nedbremset t/ 250 HK (1988)

Færgen er størrelses- og maskinmæssigt identisk med ”KORSHAGE”. Styrehuset er her på ”SKANSEHAGE” placeret på den ene sidebygning, medens det på ”KORSHAGE” er anbragt på en portalbro midt over vogndækket.

Trods de således ens forudsætninger, er ”SKANSEHAGE” dog mærkbart hurtigere, og blev da også den foretrukne, da den ene af færgerne skulle afhændes.

Færgen er her fotograferet under afsejling fra Rørvig havn.

.

 

 

M/F "KORSHAGE" / "FJORDPILEN".

M/F "KORSHAGE" under afsejling
fra Rørvig.

Foto: Postkort.

M/F "FJORDPILEN"

Holbæk havn, juni 2002.

Fhv. overfart: Hundested – Rørvig,

Skibsvæft/Byggested: Færgen byggedes som M/F "KORSHAGE".
Holbæk Skibsværft.
Byggeår: 1964
1998/99 ? solgt til udflugtssejlads på Isefjorden som ”FJORDPILEN”. Har dog jævnligt været lejet som afløserfærge for M/F ”OURØ, på Holbæk – Orø overfarten, senest i foråret 2001. I 2006 afsejlede den gamle færge med bestemmelsessted: Rønne, Bornholm. Her skal den gamle færge være café og forsamlingshus, drevet af dens ejer siden siden 1999, Bodil Bruun.
Byggemateriale: Eg og bøg
Maskine: Alpha 310 HK, nedbremset t/ 250 HK (1988).

Færgen er her fotograferet i Holbæk havn, efter salget til udflugtssejlads. Se også bemærkninger om færgen under ”SKANSEHAGE”.


.

Således går det, den ene færge afløser den anden i hurtig rækkefølge. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel og temperaturen nærmer sig varmerekorden. Væskebalancen må holdes i ave med en iskold cola fra havnekiosken, samtidig med, at lidt tid bruges på gennemgang af stedets postkort.

Kl. 16.25 finder jeg tiden passende til at forlade Rørvig ombord på ”NAKKEHAGE med Hundested som næste mål. Fotografering af færgen ombord, oppe og nede, ude og inde. Også en herlig færge, men også en del større end de tidligere på turen. Pæne saloner til passagerernes ophold, plads til mange biler og ikke meget vand under kølen, når man læner sig lidt ud, og ser ned i vandet.

Hundested nås kl. 17.00. Skråt overfor færgelejet -ved havneperronen- holder Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jern- banes tog (Y-tog eller IC2-tog) til Hillerød. Herfra er der mulighed for -for de mest entusiastiske- at tage toget til første standningssted efter Hundested, Vibehus, hvorfra man så kan/må gå til Sølager.

Jeg valgte -dengang- at gå den direkte vej fra Hundested til Sølager, da der ikke var en bus (linie 326), der passede mig, tidsmæssigt. Derfor, fotografering af færgen i lejet, og så afsted mod Sølager. Der er imidlertid ”rimelig” langt at gå, og inden jeg nåede frem til Sølager, havde jeg både mødt bussen på vej mod Hundested, og var blevet overhalet af den, på dens tilbagevej mod Sølager. Det kan således evt. betale sig at bruge lidt mere tid i Hundested, -man kunne da tage et billede eller to af stationen- medens man venter på bussen.

I Sølager sejlede færgen ”COLUMBUS” i pendulfart, her med afgang ca. hver halve time. Endnu en gang er der tid og lejlighed til at fotografere, og igen møder vi en færge uden et egentligt færgeleje, men som blot sænker broklappen ned på den asfalterede, skårnende rampe, medens skruen holder færgen mod land.

.

2017

M/F  "NAKKEHAGE", Hundested-Rørvig Færgefart.

Hundested havn - indsejlingen.

GIV  AGT.   Vand kan være farligt i tilstrækkelige mængder ! ! !


"M/F  NAKKEHAGE".   Hundested havn.   --   6. juni 2017.   ^---vv

Ved synet af dette billede:  Jeg mindes, da jeg i sin tid kom i min daværende modeljernbaneklub med min

1:87-model af en nyfremstillet Mo´er.   Formandens kommentar:  "En flue ville da brække både arme og ben, ved at kravle på den".  En kvik kommentar, til virkelig fremme af hjemme-modelbygning ! ! !

Nå - der var "NAKKEHAGE" vi kom fra:  Det ville fluerne måske også her ???

 

 

 

 

Eet skridt længere bagud, og det bliver meget vådt ! ! !

 

Der blev ikke tid til at vente på den nye, moderne færge der var ca. midtvands og under "ankomst.  
Turistbusser med selskab venter ikke.

 - - - 

 

 -


"Flugten til Amerika".

(...)

"Nu flygter jeg bort til Amerika !
Og naar man saa er forlegen,
hvor atter man faar en Peter fra,-
Ja -saa er Peter af Vejen."

(Chr. Winther, 1835.)

Kulhuse, okt. 1966.

MICHAEL, THOMAS og M/F "COLUMBUS"

M/F "COLUMBUS" i farver, se næste foto.

.

 

M/F "COLUMBUS".

Sølager, august 1999.

Overfart: Kulhuse - Sølager

 

Skibsvæft/Byggested: Frederiksstad, Norge.
Byggeår: 1947 til sejlads på Oslofjorden som ”VAKRE MAREN” 1962: Kulhuse – Sølager.
Byggemateriale: Stål
Maskine: 2 x Volvo Penta, hver 135 HK (1988).

Færgen ses her ved anløbsstedet i Sølager.


.

Ankommet til Kulhuse tages de sidste fotos, før bussen (linie 322) kommer og afgår på minuttal 06 hver time indtil kl. 18.06. Tidspunktet 18.06 blev det aktuelle for mit vedkommende og kurs mod Frederikssund. Kl. 18.46 afgik S-toget mod Ballerup, og kl. 19.10 var jeg igen hjemme i Ballerup efter en pragtfuld -men meget varm- tur, på én af årets varmeste dage.

- o 0 o -

Når det nu bliver sommer igen, prøv så sådan en tur, med bus + gå-ben, på cykel eller i bil, og HUSK, at turen kan begyndes og sluttes på alle punkter i ”cirklen” og i begge retninger, blot bliver tidspunkterne så nogle andre, hvorom man selv må orientere sig i de lokale køre- og sejlplaner.

HUSK OGSÅ, AT DE HER OPGIVNE TIDSPUNKTER KAN BLIVE ÆNDRET FRA ÅR TIL ÅR.

- o 0 o -

Som altid bliver man venligt modtaget på alle overfarter –og baner– når man holder sig til fotografering på de steder, der er almindeligt tilgængelige for publikum og evt. taler et venligt ord med det tjenestegørende personale, så de ved, hvorfor man ”render” rundt med kameraet.

 

- o 0 o -