Siden er ikke færdigredigeret.

 

Næssund-overfarten (Mors).

Egentlig er det en pudsig lille overfart, der sejler fra "ingenting" til "ingenting".  Faktisk er der ingen byer / bebyggelser ved nogen af de to anløbssteder.  På fastlandssiden er Hurup Thy -ca. 6 km væk- den nærmeste større by, og på Mors er det den lille by Karby, ca. 4. km fra overfartsstedet.

----------------

"På bare 5 minutter bringer en af de små, hyggelige færger ved Feggesund eller Næssund dig til eller fra Mors.

Feggesundfærgen har kapacitet til 22 personbiler
Der er frihøjde på 4, 50 meter under broen og en fribredde på 4, 80 meter.

Næssundfærgen har kapacitet til 12 personbiler. 
Der er frihøjde på 4,10 meter under broen og en fribredde på 3,0 meter."

-----------------

 

"Siden" er under "kraftig" omredigering.

 

Færgen "Næssund".

 


Næssund-overfarten.  Færgen "NÆSSUND" nærmer sig "Næssund-Vest.  Hurup Thy.   --    15. august 1999.

Hvis man spørger mig, er dette en af de nydeligste blandt de små færger.  
Er det ikke den kønneste, er den -i det mindste- en af de øverste i "finalen".

 

Styrehuset.

M/F NÆSSUND.   Afsejling fra Næssund øst (Karby)    --   2. august 2001.   ^---v

(Først den ene vej, --så den anden vej.)

Ankomst til Næssund Vest (Hurup Thy).

 

 

M/F "NÆSSUND".   --   15. august 1999.   ^---v

 - - - 

 

 

 

 
 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv

 . . . . 

 

 

 

 . . . . 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.

 

 

En tur rundt på "gulvet"  --  med uret . . . 

Den "lukkede" side.

 

 

 

 

 

 

"Billetkontoret" ---^ 

 

"NÆSSUND".   --   2. august 2001.   

NÆSSUND.   --   2. august 2001.

 

 

"Endestationen"  ---vv

 . . . 

Når enden er god . . . . 

 

 

"NÆSSUND".   --   2. august 2001.

 

 

 

 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ---^^

Hvordan færgen ser ud inde bag dækshusene / vingehusene og andre skjulte steder, kan være alene op til den enkeltes fantasi, hvis billeder ikke kan skaffes.  

 

 

 

En tur rundt på "gulvet"  --  mere eller mindre med  uret . . . 

Den "åbne" side:

 

 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv

 

. . . dækshuse.      NÆSSUND.    --    2. august 2001.   ^---vv

 - - -   (og nu sejler den ikke mere -- utrolig trist.)   Disse småfærger burde komme ind under fredningsloven ! ! !

 

 

M/F "NÆSSUND", Næssund-overfarten, øst.  Karby. Mors.   --   15. august. 1999.

 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv    "Lige til modeljernbanen."

 

NÆSSUND.   --   2. august 2001.   ^---vv

 

 

 

 

Under vandlinien  (Maskinrummet).   --   2001.

(Der er snæver plads i "Den vide Verden")

Som antydet  skal vi prøve at "stikke hovedet ned i kælderen".   Det sker her ! ! !

 . . . . . . . 

M/F "NÆSSUND",  "Maskinen"   --   26. juli 2001.   ^ --^---vv

Stående midtskibs, næsten lige oven på bundplankerne,  og så er der utrolig varmt og en infernalsk larm.

 . .  

Alligevel er der en egen hygge over det.   --   ALPHA Diesel / B&W , --så kører det bare ! ! ! . . . . . . . . . . .

M/F "NÆSSUND",  "Maskinen"   --   26. juli 2001.

 

 

 

 

Færgelejerne.

 

Næssund Vest.

 

 

En udflugt til Mors.  --  1999 og 2001.

Det havde længe været et ønske at komme rundt i landet for at se på (og fotografere) nogle af de herlige små ø- og genvejsfærger, som måske især Nordjylland var så rig på, -og mens de var der endnu - i det mindste de små, gamle træfærger.

Nu skulle det være, og en dag blev bestemt.   Det blev til d. 15. august 1999, hvor jeg entrede nattoget mod Jylland kl. 0.15 / 0.20 fra København H. (dog med en opfølgende tur d. 2. august 2001).

Af køreplaner m.v. kunne jeg se, at det hele skulle kunne lade sig gøre på ca. 24 timer, hvis alt "flaskede sig".

Kl. lidt over 05 ville jeg være i Struer med ca. en times ventetid, indtil et andet tog kørte videre mod Thisted.  Her skulle jeg dog ud af toget i Hurup Thy, hvor der igen var en lille times ventetid til kl. ca 07.  En trøst var, at bageren i Hurup åbnede kl. 06, så man kunne da slå lidt tid ihjel med at købe og fortære et par rundstykker inden bussen kørte mod Nykøbing Mors.

 

Næssund-overfarten.  "Næssund Vest" (ved Hurup Thy).   --   15. august 1999.   ^---v

 - - - 

 

Næssund-overfarten. Vest.  Hurup Thy.   --   15. august 1999.   ^---vv

Bemærk "IS-skiltet": Pilen peger ud over vandet og afstanden er 0,5 sømil  --altså på den anden side af vandet.

Der er "godtnok" ikke  megen bebyggelse i nærheden.

 - - - 

 

 

Næssund-overfarten - Vest  v. Hurup Thy.   --   15. august 1999.   ^---vv

 . . .. 

Færgen "NÆSSUND" er ankommet til og afsejler fra "Næssund vest", som stedet også benævnes på stedet.

 . . . på vej mod sundets anden side: "Næssund øst"

 

Næssund-overfarten.  Færgen "NÆSSUND" nærmer sig "Næssund-Vest.  Hurup Thy.  ^---v  15. august 1999.

 

 

 

Næssund Øst  --  Karby, Mors.

M/F NÆSSUND i lejet i øst / v. Karby.  Mors.   --   15. august 1999.   ^---v

 

M/F NÆSSUND.  Næssund-overfarten, øst.  Karby.  Mors.   --   15. august 1999.   ^---v

Den (de) er da lige til modeljernbanen ! ! !

 

 


NÆSSUND kommer til Næssund Øst v. Karby. Mors med en tung last,  og der bremses op. . .

15. august 1999.   ---^

 

. . . Da færgen var "tøjret", skulle den tunge anhænger med nyhøstet korn sættes i land.  "FULD  KRAFT  FREM" så færgen ikke stikker bagud, og vogn og læs -måske med traktoren også- ender i lejet mellem færgen og klappen.

 

Næssund-overfarten. Øst.  Karby.  Mors.   --   15. august 1999.

Jeg tror, at man fornemmer, at der er ikke megen bebyggelse på stedet.  Et dobbelt-hus med beboelser for to færgeassistenter og en -forholdsmæssigt- lidt større enkeltbolig for den daværende overfartsleder.

Dobbelthuset var i 1999 blevet til et lille hotelagtigt feriehjem, mens lederens hus var alm. beboelse for indhaveren af den lille kiosk/isbod, der anes til højre i billedet  --  den der reklamerede med is  --   på den anden side af sundet i seriens første billeder.

 

Færgen sejlede -uafbrudt- frem og tilbage . . .

Tilbage i "Vest".    "NÆSSUND" på vej mod "Øst". . .     --   15. august 1999.

 

 . . .  returnerer . . . 

På begge fotos   ^---v   ses den lille by i øst --de to tjenesteboliger og et par huse yderligere.

 

. . . og sejler igen mod "Øst".   --   15.august 1999.

 

 

 

 

 

 

 

Februar 2015:

FÆRGEBESTYRELSEN  ANBEFALER, AT  NÆSSUND-OVERFARTEN  INDSTILLES  PERMANENT.

"Næssund-færgen er igen ramt af alvorligt driftsstop på grund af defekt koblingssystem.

Reparationen forventes at koste ca. 100.000,- kr. og vil betyde et forventeligt driftsstop frem til medio marts 2015. I 2014 har Næssund-færgen medført omkostninger til reparation og vedligeholdelse på ca. 1.000.000,- kr. Derfor anbefaler Færgebestyrelsen efter sit møde her til morgen, at driften indstilles nu for at undgår flere u-finansierede udgifter.

Det er i forbindelse med Morsø Kommunes Serviceplan 2020 vedtaget, at Næssund-overfarten nedlægges pr. 1.5.2015 - alternativt pr. 1.9.2015, såfremt færgerådet kunne sandsynliggøre en bæredygtig forretningsmodel for overfartens fremadrettede drift, hvor Morsø Kommune ikke belastedes økonomisk.

Færgerådet har i seneste møde med Færgebestyrelsen meddelt, at man ikke ser sig i stand til at fremlægge en sådan forretningsmodel.

Der har – på trods af kommunernes indgående fundraising undersøgelser – heller ikke vist sig bæredygtige og længere sigtede, statslige finansieringsmuligheder af driften på Næssundoverfarten.

Med udgangspunkt i disse tidligere beslutninger og manglende finansieringsmuligheder - samt på grundlag af: 
- den betydelige usikkerhed vedr. yderligere meromkostninger til fortsatte reparationer, 
- meromkostninger på ca. 500.000,- kr. til sikring af eventuel fortsat færgedrift frem til 1.9.2015,

ser Færgebestyrelsen ikke, at det giver mening at fortsætte driften på Næssundoverfarten kortvarigt, henset til den samlede økonomiske belastning i forhold til overfartens betydning i den kollektive trafikstruktur.

Færgebestyrelsen anbefaler derfor, at Næssundoverfarten indstilles permanent. Der er allerede etableret alternativ kollektiv trafikservice via NT, landfaciliteterne sikres og færgen vil på et senere tidspunkt blive oplagt - indtil videre - i Nykøbing Mors havn. Rabatbilletter vil blive refunderet.

Færgebestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte - og inddrage interessenter - i færgens og landfaciliteternes fremtidige anvendelsesmuligheder, f.eks. til rekreative, maritime kultur- og fritidsformål m.v."

 

 

 

 

Marts 2015.

Noget nær "Breaking news"


NÆSSUNDFÆRGEN ER INDSTILLET PÅ UBESTEMT TID

"2. marts 2015.
Grundet nedbrud på koblingen er færgefarten indstillet på ubestemt tid. NT (bus) har iværksat nødkøreplan for rute 708."

 

 

FÆRGEBESTYRELSEN  ANBEFALER, AT  NÆSSUND-OVERFARTEN  INDSTILLES  PERMANENT.

"Næssund-færgen er igen ramt af alvorligt driftsstop på grund af defekt koblingssystem.

Reparationen forventes at koste ca. 100.000,- kr. og vil betyde et forventeligt driftsstop frem til medio marts 2015. I 2014 har Næssund-færgen medført omkostninger til reparation og vedligeholdelse på ca. 1.000.000,- kr. Derfor anbefaler Færgebestyrelsen efter sit møde her til morgen, at driften indstilles nu for at undgår flere u-finansierede udgifter.

Det er i forbindelse med Morsø Kommunes Serviceplan 2020 vedtaget, at Næssund-overfarten nedlægges pr. 1.5.2015 - alternativt pr. 1.9.2015, såfremt færgerådet kunne sandsynliggøre en bæredygtig forretningsmodel for overfartens fremadrettede drift, hvor Morsø Kommune ikke belastedes økonomisk.

Færgerådet har i seneste møde med Færgebestyrelsen meddelt, at man ikke ser sig i stand til at fremlægge en sådan forretningsmodel.

Der har – på trods af kommunernes indgående fundraising undersøgelser – heller ikke vist sig bæredygtige og længere sigtede, statslige finansieringsmuligheder af driften på Næssundoverfarten.

Med udgangspunkt i disse tidligere beslutninger og manglende finansieringsmuligheder - samt på grundlag af: 

- den betydelige usikkerhed vedr. yderligere meromkostninger til fortsatte reparationer, 
- meromkostninger på ca. 500.000,- kr. til sikring af eventuel fortsat færgedrift frem til 1.9.2015, ser Færgebestyrelsen ikke, at det giver mening at fortsætte driften på Næssundoverfarten kortvarigt, henset til den samlede økonomiske belastning i forhold til overfartens betydning i den kollektive trafikstruktur.

Færgebestyrelsen anbefaler derfor, at Næssundoverfarten indstilles permanent. Der er allerede etableret alternativ kollektiv trafikservice via NT, landfaciliteterne sikres og færgen vil på et senere tidspunkt blive oplagt - indtil videre - i Nykøbing Mors havn. Rabatbilletter vil blive refunderet.

Færgebestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte - og inddrage interessenter - i færgens og landfaciliteternes fremtidige anvendelsesmuligheder, f.eks. til rekreative, maritime kultur- og fritidsformål m.v."  (Denne sidste sætning må vist være det, der skal få den bitre pille til at glide ned. -- evp-bem.)

 

Det er godtnok sørgeligt. ---  Luk Danmark,  sidste mand bedes slukke lyset.

 

 

 

Færgebestyrelsen anbefaler, at Næssund-overfarten indstilles permanent.

 

27. februar 2015.

Næssund-færgen er igen ramt af alvorligt driftsstop på grund af defekt koblingssystem. 

Reparationen forventes at koste ca. 100.000,- kr. og vil betyde et forventeligt driftsstop frem til medio marts 2015. I 2014 har Næssund-færgen medført omkostninger til reparation og vedligeholdelse på ca. 1.000.000,- kr. Derfor anbefaler Færgebestyrelsen efter sit møde her til morgen, at driften indstilles nu for at undgår flere u-finansierede udgifter. 

Det er i forbindelse med Morsø Kommunes Serviceplan 2020 vedtaget, at Næssund-overfarten nedlægges pr. 1.5.2015 - alternativt pr. 1.9.2015, såfremt færgerådet kunne sandsynliggøre en bæredygtig forretningsmodel for overfartens fremadrettede drift, hvor Morsø Kommune ikke belastedes økonomisk. 

Færgerådet har i seneste møde med Færgebestyrelsen meddelt, at man ikke ser sig i stand til at fremlægge en sådan forretningsmodel. 

Der har – på trods af kommunernes indgående fundraising undersøgelser – heller ikke vist sig bæredygtige og længere sigtede, statslige finansieringsmuligheder af driften på Næssundoverfarten. 

Med udgangspunkt i disse tidligere beslutninger og manglende finansieringsmuligheder - samt på grundlag af: 
- den betydelige usikkerhed vedr. yderligere meromkostninger til fortsatte reparationer, 
- meromkostninger på ca. 500.000,- kr. til sikring af eventuel fortsat færgedrift frem til 1.9.2015, 

ser Færgebestyrelsen ikke, at det giver mening at fortsætte driften på Næssundoverfarten kortvarigt, henset til den samlede økonomiske belastning i forhold til overfartens betydning i den kollektive trafikstruktur. 

Færgebestyrelsen anbefaler derfor, at Næssundoverfarten indstilles permanent. Der er allerede etableret alternativ kollektiv trafikservice via NT, landfaciliteterne sikres og færgen vil på et senere tidspunkt blive oplagt - indtil videre - i Nykøbing Mors havn. Rabatbilletter vil blive refunderet. 

Færgebestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte - og inddrage interessenter - i færgens og landfaciliteternes fremtidige anvendelsesmuligheder, f.eks. til rekreative, maritime kultur- og fritidsformål m.v. 

 

(Ak, ja:  Luk Danmark.  --   Sidste mand slukker lyset. [evp-bem.] )

 

--------------- o O o ---------------

 

 

"Bræjking nøws"

 

"Der kom en mail:

Hej Erik.

Næssundfærgen var ellers lukket, men nu kommer der forhåbentlig liv i overfarten igen.

Se her: http://www.tvmidtvest.dk/artikel/naessundfaergen-godkendt-til-sejle-igen

Mvh.
Poul."

 

Jamen, --er det dog ikke mageløst (glædeligt).  "NÆSSUND", --en af de små færger jeg synes allerbedst om ! ! !

 

Jeg husker endnu, da jeg første gang kom til Næssund (Hurup Thy/ Næssund vest). Færgen strålede af renovering og ny maling.  En duft af terpentin-holdig maling og tjæreprodukter.  

Noget af det herligste, disse små "ø- og genvejsfærger".

Pludselig hører man så, at den er taget ud af drift pga. maskinskade, og at det under ingen omstændigheder kan betale sig at reparere ! ! !     ----     og nu, at den tilsyneladende alligevel genindsættes:

 

Forhåbentlig er der et par lokale ildsjæle, der tager (og gerne sender) nogle fotos.

Tak til Poul Andersen.

 

- o - 

 

11. juli 2016.

Færgen "NÆSSUND" sejler igen.     TILLYKKE.

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/01-07-2016/1930/naessundfaergen-sjler-igen?autoplay=1#player

Hvis man spørger mig, er dette en af de nydeligste blandt de små færger.  Er det ikke den kønneste, er den 
-i det mindste- en af de øverste i "finalen".     --   15. august 1999.

Næssund-overfarten.  M/F "NÆSSUND" i lejet i øst / v. Karby.  Mors.   --   15. august 1999. 

 

Se også:

Kampen for Næssundfærgen - 7960karby

 

- o -  

 

16. juli 2016.

Lige en

Bræjking Nøws  

(alt skal jo være på "engelskt" i vore dage)

 

Færgen "NÆSSUND" sejler igen.     TILLYKKE.

 

Der kom en mail:

 

"God morgen Erik
 
Midt i al den fortrædelighed vi de sidste dage er stået op til, kommer der så et lille lyspunkt:
 
 
- Glædeligt at noget ser ud til at lykkes.
 
Mvh.
Poul."
 

Hvis man spørger mig, er dette en af de nydeligste blandt de små færger.  Er det ikke den kønneste, er den 
-i det mindste- en af de øverste i "finalen".     --   15. august 1999.

 

Tak til Poul Andersen.

Den er da også:  Lige til modeljernbanen.

 

 

Man (evp) kunne så få den tanke:

 

TÆNK

 

hvis man (måske den nye interesseforening  "NÆSSUNDSFÆRGENS  VENNER") kunne formå DR´s Søren Ryge Petersen til at lave en TV-udsendelse om en sådan træfærge som denne ! ! !

Søren Ryge Petersen, der har lavet så mange pragtfulde udsendelser om alt fra bygningen af en stor "vikingeskibs-model", "Havhingsten"   (1:1),  indretningen af den, vævning af sejl til den, og til sidt turen over Nordsøen til Skotland ! ! !     Udsendelser om gamle motorer (norske) og meget andet.  

 

Her er der muligheden for at belyse det hele, alt understøttet af den fine musik, som også Søren Ryge er en mester i at finde frem til.

 

 

 -

 

 

(Modelbygning:

Spørgsmålet er måske lige:  Er der blandt læserne/seerne een/nogen, der har en tegning af færgen ???)

 

 

. . . og så -kort- til noget helt andet:

 

"Færgeombytnings-cirkus" på Limfjorden.

Der kom en mail:

 

"Hej Erik
 
P.g.a. div. nedbrud på to af færgerne, hjælper man hinanden så trafikken opretholdes og fungerer, – flot klaret og fint samarbejde.
 
 
Se også relaterede artikel på linket om Næssund færgen.
 

24. aug

Næssundfærgen sejler videre

 
 
Mvh.
Poul."

 

Den ene af de involverede færger:  "NÆSSUND".   Det var da et held, at "den gamle dame" ikke blev skrottet.

 

Tak til Poul Andersen.

 -

 

September 2016.

"Færgeombytnings-cirkus" på Limfjorden.  

 

M/F  NÆSSUND   --   2016.

Der kom en mail:

"Hej Erik

I dag var der Limfjorden Rundt for gamle træskibe, så i den anledning var jeg kommet af huse.

Desværre lod skibene vente på sig, så jeg kom i tanke om at vi jo for tiden har besøg af Næssundfærgen ved overfarten til Venø.

Så jeg kørte en tur over til Kleppen for at få lidt billeder.

Så kan du bruge nogle af dem på evp.dk er du velkommen til det.

I samme ombæring prøvede jeg for sjov at filme lidt også, så det blev til to korte videoer:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DcVLy0ufzk

https://www.youtube.com/watch?v=DD5MEfZLqZw

 

Videoerne er måske ikke god kvalitet, de er optaget håndholdte og uden ekstern microfon, så der er lidt susen fra vinden.

Da jeg heller ikke har software, og heller ingen forstand har på redigering af video, er de i uredigeret tilstand.

 

Med venlig hilsen

Thomas Rithmester."

 

M/F  "NÆSSUND".   --   14. september 2016.  Foto:  T. Rithmester.

 

Et par biler venter i opmarchbåsen ombordkørsel på næssundfærgen.   --   14. september 2016.  Foto:  T. Rithmester.

 

Næssundfærgen i lejet på Kleppen (fastlandet).   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

 

Næssundfærgen på vej mod Venø.   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

 

Tak til  T. Rithmester.

Andre gerne at gøre ligeså ! ! ! 

(Fortsættes)

 

 -

 

 

 

Næste gang formentlig nogle fotos fra "kælderetagen".

 

Jeg skal tillade mig at minde om den -næsten- nyudkomne bog:

 

"Danske træfærger

 . . . . . . . . . . . . . - som vi så dem"

NÆSSUND  mellem  -nærmeste byer-  Hurup Thy og Karby (Mors).

 

 - - - 

Læs mere på:   http://www.xn--trfrger-nxab.dk/ 

 

Danske træfærger - som vi så dem.   Anders Riis, forlaget Omtanke.  A4-liggende, 128 sider med -næsten- kun masser af pragtfulde farvefotos.   ISBN 987-87997785-0-8.

 

 
 
 

16. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

De forrige fotos fra Næssund-overfarten var fra 1999, og turen dengang gjaldt kun Næssund-overfarten. Der var (er) imidlertid også en overfart til Thy i øen Mors´s nordlige "hjørne" - Feggesund-overfarten, som jeg også gerne ville besøge. Derfor gik turen atter mod Mors i 2001.

Samme nattog (ret forstået), samme ankomst til Struer, ventetid og derefter kørsel til Hurup Thy. Samme ventetid, besøg hos bageren og så endelig kom bussen til Nykøbing Mors.

Tro ikke, at København var de første til at "opfinde" vandbusserne - de kørte/sejlede allerede her.  Efter de ca. 5-6 km til "Næssund-vest", kørte bussen direkte ombord på færgen NÆSSUND, der straks efter sejlede mod Mors.

Udsigten fra VAFT rute 31, på vej mod Mors.  Næssund-overfarten.   --   2. august 2001.   ^---v

Ret forude ses dobbelt-huset med tidligere beboelser for to færgeassistenter (2001: En slags hotelagtigt 
feriehjem), mens overfartslederens (tidligere) hus er skjult bag den mørke vinduessprosse.

VAFT rute 31 - "Gitte" (senere på dagen).   Næssund-overfarten, Næssund-Øst.   --   2. august 2001.

 

Herlig overfart og bustur til Feggesund.  Efter ankomst til "Øst" fortsatte bussen til Nykøbing Mors, rutebilholdepladsen.

Her holdt rute 32 parat i "båsen" lige ved siden af. Hurtig omstigning, og et par minutter derefter gik turen mod Feggesund (foto nedenfor). 

Her stod jeg af, og lod bussen fortsætte til Fjerritslev, hvorfra den dog straks efter skulle returnere mod Nykøbing M.

Her var det beregnet, at jeg i den mellemliggende tid kunne nå et antal ture frem og tilbage med fotografering undervejs.

Som skrevet, så gjort.

Ved bussens tilbagekomst kunne jeg vinke farvel efter nogle herlige overfarter med kurs mod Nykøbing. Ankommet dertil, holdt bussen mod Næssund lige ved siden af -nøjagtig som tidligere på dagen. Et par minutter efter kørte bussen - herligt. Alt gik som "smurt i olie", --og dog.  

Iht. køreplanen kørte bussen kun til Karby (ca. 4 km inden Næssund Øst ! ! !    En forespørgsel til chaufføren, hvorfor de dog ikke....! ! !   "Skal du videre med færgen?"   "Ja, -det skulle jeg gerne."  "Hvis du giver en 20´er, så kører jeg dig derned.  --   10 kr. til vognmanden og 10 kr. til mig.  

Selvfølgelig gjorde jeg det.  Fire km er ikke langt at gå, men det tager tid, når man er afsted på en hurtig tur. 
Således "nåede jeg færgen", men . . . 

NÆSSUND klar til at sejle mod "Vest".  Næssund-overfarten.   --   2. august 2001.

. . . Desværre manglede den gennemgående bus jo også på den anden side af sundet.  En høflig forespørgsel til et par bilister på færgen, og jeg kom med til Hurup i rette tid til at nå toget mod syd.

Her skulle jeg nå en afstikker til Venø-færgen, VENØSUND II, inden turen gik tilbage til København.

(Fortsættes  ----  en dag !)

 

 

 -

 

 

 

18. marts 2015.

Næssund-overfarten.  --  2001.

"NÆSSUND" anløber Næssund øst.   --   2. august 2001.

 

I land fra færgen ligger Næssund øst foran den ankommende med færgeassistentboligen nidtfor (udhus til venstre) og overfartslederens bolig til højre (i begge tilfælde "forhenværende").   --   2. august 2001.

 

Udhuset til færgeassistentboligen.   --   2. august 2001.

 

Den dobbelte færgeassistentbolig.   --   2. august 2001.

(Begge fotos er optaget således -vinkelret på facaden- med henblik på muligheden af at benytte billederne -udskrevet i størr. 1:87- som byggetegning.  Færgeassistent-boligen blev faktisk efterfølgende bygget, og står nu på Modeljernbaneklubben H0´s anlæg.

Overfartslederens bolig.   --   2. august 2001.

 

Næssund-overfarten. Næssund Øst set i modsat retning (her dog pr.  15. august 1999).

Man fornemmer, at der er ikke megen bebyggelse på stedet.  Et dobbelt-hus med beboelser for to færgeassistenter og en -forholdsmæssigt- lidt større enkeltbolig for den daværende overfartsleder, helt ude -stort set- dækket af højre billedkant.

Dobbelthuset var i 1999 blevet til et lille hotelagtigt feriehjem, mens lederens hus var alm. beboelse for indhaveren af den lille kiosk/isbod, der anes til højre i billedet  --  den der blev reklameret for på den anden side af sundet i seriens første billeder.

 

 -

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

Næssund-overfarten.  --  2001.

Sidst (18. marts 2015) viste billedserien fra Næssund et par fotos af overfartens tjenesteboliger, og jeg nævnte muligheden af at bygge dem til modeljernbanen:

Færgeassistenternes dobbelthus, opstillet i modeljernbaneklubben H0-Albertslund.   ^---vv

 - - - 

 - - - (i forgrunden passerer klubbens dobbeltsporede strækning Aggersborg-Dalum et par broer over åen (Suså / Gudenå ???) -det er det nærmeste færgeassistenternes bolig kommer til vand.)

 

 
---
 

Færgen NÆSSUND.   --   2001.

Næssund-overfarten.   Næssund Øst set mod færgelejet.   --   15. august 1999.