Der er desværre endnu ikke skrevet nogen historisk beretning om banen (her må jeg henvise til den tilgængelige litteratur til køb i forretninger / på nettet, eller til lån på bibliotekerne.

 

 

Desværre ser det så til gengæld nu ud til, at det er ved at være slut, --eller ???:

.

.

TV SYD Avisen

07. juni 2010.

Så er det slut med Vestbanen. Af • Jørgen Nygaard.

Vestbanen mellem varde, Oksbøl og Nørre Nebel ser nu ud til at blive lukket endeligt. Regionsudvalget besluttede på et møde mandag aften at indstille til Regionsrådet, at banen nedlægges og erstattes af busdrift.

.

Beslutningen har været et halvt år undervejs

.

Samfundet får meget mere transport for pengene, hvis man erstatter de små lokalbaner med busser. Det ahr bl.a. nye tal fra fra Aalborg Universitet vist.

.

.

Tog - eller otte busruter

Tallene viser, at der koster op til 2,13 kr. at køre en kilometer med en lokalbane, mens det kun koster 50 øre at køre en kilometer i bus.

.

- Hvis vi bevarer Vestbanen, skal vi nedlægge seks til otte busruter, har økonomidirektør Mikkel Hemmingsen i regionen sagt.

.

Den endelige beslutning skal træffes i regionsrådet.

.

.

-------------------

.

8. juni 2010.

.

Det er endnu ikke slut med Vestbanen, af Vigand Rasmussen.

.

Det er en alt for bombastisk overskrift TVSyd har på indslaget om Vestbanen. Det er kun et spinkelt flertal i regionsudvalget, der har anbefalet en nedlæggelse, og det er slet ikke givet, at der er flertal i regionsrådet for at følge udvalgsflertallet.

.

Det er også dybt betænkeligt, at TVSyd ganske ukritisk har refereret Harry Lahrmanns besynderlige opfattelse af trafikforholdene. I har bare læst op af en gammel artikel i Jyllands Posten, hvor I tilmed har overtaget de fejl, som den indeholdt. I er velkomne til at henvende jer til undertegnede for mere information om denne spegede sag, hvor der stadig kæmpes for at bevare banen til Nr. Nebel.

.

.

---------------------

.

.

Region Syddanmark, Vejle.

1. marts 2011.

.

Vestbanen kører videre

.

Efter en intens og knap tre timer lang debat valgte et snævert flertal af regionsrådsmedlemmerne her til aften at fastholde tog på strækningen mellem Nr. Nebel og Varde.

.

Regionsrådsmødet måtte suspenderes to gange, hvor de politiske grupper var ude for at diskutere sagen. Det endte med, at Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti stillede et samlet ændringsforslag, som kom til afstemning.

.

Her stemte 21 (S, SF og DF) for at bevare banen, og 19 (V, C, R og L) stemte imod. Ved afstemningen manglede et medlem i den socialdemokratiske gruppe.

.

- - -

.

 

Se evt. disse link: 

  http://www.tvsyd.dk/artikel/50262:Saa-er-det-slut-med-Vestbanen

 .

http://www.regionsyddanmark.dk/wm346589

.

.

.

- o 0 o -