.

.

Frederikssund - km 41,8

.

.

 

 

Arkiv: Ole Edvard Mogensen.

 

 

 

.

.

Det skal bemærkes, at de nedenstående fotos er opsat i dato- / årstalsorden for hver af stationerne for sig, da de -som det ses- i nogle tilfælde er samtidige.

 

.

 

 

.

 

Frederikssund 1. station.

 

.

Frederikssunds første station.

Postkort ca. 1928.

.

Sporarbejde ca. 1910.

Fotograf ukendt.

 

 

Niels Munch nævner fra sine optegnelser:  "6. juli 1980 - Så kom S-toget endelig til Frederikssund!  På det gamle stationsterræn er hensat 4 brune MM/FS sæt, hvorfra lygter o.l. er fjernet. Vognenes gode tilstand lader ane, at der sandsynligvis er tale om de senest renoverede vogne, der kørte på linie F.

Fra øst mod vest er det MM 798/FS 998 og MM 796/FS 996, samt MM 806/FS 936 og MM 791/FS 951."

Så længe, der ikke er så mange andre Frederikssunds-fotos på siden, kan man passende selv vælge, om dette foto illustrerer Frederikssunds gamle "Vareexpedition" (godsekspedition) eller de udrangerede gamle brune S-tog, der en overgang omkring 1980 var oprangeret her i baggrunden til højre.

Foto: (nm).

 

.

.

Nedenstående, udrangerede S-togsvogne har allerede fået afmonteret trinbrætterne. På én af MM-vognene (motorvognene) ses, at kulskinnen på pantografen/strømaftageren er afmonteret og på nederste foto, der er taget mod fronten, ses at frontlanternen også er fjernet. Næste "station" vil være ophugningspladsen.

Alle fotos: Erik Hjetting, -- 1980. ^---v

Det vides ikke nøjagtigt i hvor lang tid disse vogne stod hensat det pågældende sted, men på et tidspunkt blev der sat ild til dem (pyroman), og kort tid efter blev resterne fjernet.

 

Frederikssund 1. banegård har været "opbevaringsstation" for forskelligt i tidens løb, således også for Dm- og Pm-vogne, DSB indkøbte fra DB/DBP.  F. eks. holdt der også på et tidspunkt nogle tyske postvogne ved det gamle slagteri:

Fhv.  Deutsche Bundespost-vogne, af DSB købt brugt i Tyskland, afventer ombygning til dansk brug.

Frederikssund. 22. januar 1984 (nm).

 

Tilsvarende gælder  Apfelpfeil Dms 42 953,

Frederikssund 22. januar 1984. (nm)

 

 

- - o - -

 

 

.

Frederikssund 2. station.

.

 

 

Frederikssunds nye station.

Udat. postkort. Arkiv: Ole Edvard Mogensen.

.

En tilsyneladende ganske ny stationsbygning

Udateret ostkort.

.

O-maskine under omløb ?

Tid og fotofraf ukendt.

.

 

Mo 1957-Cll-Mo 1815 foran Frederikssunds 2. station. -- 6. decenber 1975.

Foto: (nm).

.

.

I forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Ballerup og Frederikssund, var der mange ting at gøre for at forberede denne strækning til S-bane. Man var f. eks. nødt til at flytte sporet nogle meter mod øst, pga. buebroen, der ses i baggrunden. Sporet lå ikke lige under midten af denne bro, så for at få plads til køreledningen, rykkede man sporet.

.

Den "gamle" indkørsel til Frederikssund 2. station. Buebroen i baggrunden er nu væk, -jfr. teksten.

Foto: Erik Hjetting.

.

Yderligere var man nødt til at sænke sporet omkring 1 meter. Den hvide "stribe" langs sporet var en offentlig sti, der førte til Frederikssund Station. Denne sti var blevet lavet efter buebroen, der var bygget i 1924 i forbindelse med Den Sjællandske Midtbane. I forlængelse af denne buebro var en tilsvarende buebro øst for den første. For at få plads til dette arrangement, havde man omkring 1924 flyttet sporet, som man nu til dels måtte flytte tilbage. Med andre ord havde det oprindelige spor ligget, hvor denne sti nu ses på billederne. I dag, efter dobbeltsporet der blev bygget i 2001, ligger det nye indkørselsspor, hvor stien lå. Samtidig med bygningen af dobbeltsporet, blev ovennævnte buebro revet ned, og erstattet af en såkaldt stibro, der kun kan tage gående, cykler og knallerter.

.

Bemærk at sporet der var lagt med betonsveller blev erstattet af spor med træsveller! Ved siden af det "nye" spor ligger de gamle sporrammer, med betonsveller.

.

 

.

 

Frederikssund 2. station den sidste hele dag som aktiv station, fredag d. 26. maj 1989. . .

. . .

 

. . .

 

. . .

 

. . .

 

, , ,

 

Mx 1019 m. stamme i spor 1.

 

Mx 1012 er ved at være klar til afgang mod Ballerup, blot skal frontlysene lige slukkes og slutlysene tændes.

 

Så der der klar til afgang. I baggrunden ses Mx 1017 med stamme.

 

Frederikssund station, . . .

 

. . . vejfacaden.

Set diagonalt mod det andet hjørne.

 

Tog mod Ballerup under udkørsel fra spor 1

 

Tog netop ankommet i spor 3 - passagererne forlader perronen ad svelleovergangen. Vognstammen i spor 1 er -naturligvis- "parkeret", således at overgangen er fri.

.

"I morgen", lørdag d. 27. maj 1989 vil Frederikssundsbanen blive forlagt til Frederikssunds nye, 3. station, beliggende på den oprindelige 1. stations plads.

.

.

.

Mo 554 med veterantogsstamme lørdag d. 27. maj 1989 i anledning af indvielsen ad den nye station.

.

 

.

 

----------------------------

.

.

S-toget med målevognen *)kørte på strækningen mellem Ballerup og Frederikssund i perioden 28. marts 1989 til omkring indvielsen af S-togsdriften 27. maj 1989. Toget holder ved perronen i Frederikssund, og som det ses er arbejdet med opbygningen af perrontaget i fuld gang.

Prøvetog med målevogn (den gule vogn) til bl. a. kontrol af køreledningsophængning.

Foto: Erik Hjetting.

.

DSB tjenestevogn 61 86 99-92 001 – 2 ,

.

Se evt: http://www.jernbanen.dk/dsb_specsolo.php?aar=1982&vognid=3150

.

’) Købt 1982 fra Tyskland. Omb. 1984 af Scandia til Tjenestevogn med bl.a. nye bogier. Målevogn for el-lokomotiver, fra 1995 Målevogn 1 (Måleteknisk laboratorium).

.

.

----------------------------

.

.

Frederikssund 3. station, indvielsesdagen, lørdag d. 27. maj 1989. . .

.

.

Tak til:

Erik Hjetting og Niels Munch (nm)  for oplysninger / fotos.

.