Øresundsvej station på Frilandsmuseet,  2014 - 2018.

 

(Jeg har -i første omgang- valgt at "stable" indlæggene således, at seneste indlæg ses først ved åbning af "siden".)

 

 

Dog først en tidlig oversigtstegning over museets tanker med stationen:

Øresundsvej ---^--- station.

Der kan være sket justeringer, som jeg endnu ikke er orienteret om - det følger jeg op på i det omfang, jeg kan.

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_AB/ab-oesv-danmarkskort.jpg

Øresundsvej station som den så ud på Øresundsvej/Krimsvej på Amager i maj 1957 ...

 

 

 

. . . og i 2018 ? ? ?


Tiden må vise om der sker noget, eller hvad der sker, på Øresundsvej station i 2018.

Nationalmuseet har fået ny direktør - mon han kan skaffe penge ? ? ? 

(Genopstillet) NESA-transformatorstation,  Frilandsmuseet, Lyngby.  --  2018.   

Der kom en mail:

 

"Til Erik

Var forbi Frilandsmuseet i dag, 17. juli 2018.  Tog bl.a. billeder af NESA-transformatortårnet. Du kan bruge dem på din hjemmeside hvis du vil..

Mvh Kim."

 

  

Transformatortårnet er opstillet / genopstillet som nærmeste nabo til -den langt fra færdigopførte- Øresundsvej station.

Tak til Kim Anderberg Weichel.

Langelandsbanen´s gamle motorvogn  LB M1 på Frilandsmuséet.   --   2017.


I 1926 anskaffedes, til Langelandsbanen, 2 små motorvogne fra De forenede Automobilfabikker, Odense (M 1 og 2).

 

1961/62.

LB M 1, forfra og bagfra . . . 

alle Rudkøbing, 28. maj 1961. . . 

 . . . og i Rudkøbing 2. september 1962.

Se mere om Langelandsbanen og dens rullende materiel på:  LB - Rullende materiel.2017.

Langelandsbanen, LB  M 1,  overflyttet til Frilandsmuséet.   -   1. august  2017.   ^---vv

Plastik-presenningen er indtil videre kun lagt op over bagenden, da "frokost-fløjten" kaldte til samling.

776-LB_M1.Frilandsmus.1.8.2017.LB_M1.Frilandsmus.1.8.2017.DSC06206..jpg (800×526)

 

Langelandsbanen, LB  M 1,  overflyttet til Frilandsmuséet.   -   1. august  2017.

Som man måske kan se, er alt tagpap "skrællet af", hvorfor der indtil videre lægges plasitk-presenning over vognen. Europa-pallerne mellem plast og tag, sørger for afstand og frisk luft til taget.
Der vil nu blive bygget er telt udenom vognen, indtil man kan komme i gang med renoveringen.

Jeg har ikke fotos af vognens indre. Da det var i muséets åbningstid med mange gæster og ingen vagter i nærheden, ville jeg ikke kravle op. En vagt ved siden af, ville have konfirmeret lovligheden i mine opstigninger :-| .

I følge personale på muséet, var jeg dog "ikke gået glip af noget".

 

 

 

Det gamle træ,  oh lad det stå,  --det må I ikke fælde ! ! !

Stationen er væk, men "stationsforstanderens"s træ --dengang i den lille have for enden af stationsbygningerne--
fik lov at blive stående, og står der stadig.   --   23. maj 2017.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Juni 2017.

SEAS-transformatortårn v/ Øresundsvej st,  Frilandsmuseet,  Lyngby.

Begyndelsen til SEAS-transformatortårn,  Frilandsmuseet,  Lyngby.   --   21. juni 2017.   ^---vv

I baggrunden ses vognen OHJ QH 350, der engang også har været hvidmalet ! ! !

SEAS-transformatortårn,  Frilandsmuseet,  Lyngby.   --   21. juni 2017.

Lidt sker da  --  der er støbt fundament til "det gamle tårn". . . 

(Tårnet skal formentlig genrejses, når man kommer med den "kran", der skal sætte stationsbygningens
gavlstykker på plads på "nabogrunden".)


Lige til modeljernbanen.


 -


Juni 2017.


Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   2017.

. . . og der sker også lidt i stationsbygningen:

Øresundsvej station.  Vejfacaden  ---^   /   perronfacaden ---v .  Frilandsmuseet.   --   21. juni 2017.


1. sal.

 . . . 

"Personaleindgangen"                                                        og  "Materialeindgangen".


 . .  . 


Der bliver mindre og mindre tilbage i materielteltet,   --   dog må kvisten ligge et andet sted -- 
forhåbentlig under renovering.


Forsøg i forbindelse med etablering af evt. eenskinnedrift ???

 

 

 -

 

Maj 2017.

 

Vinteren igennem har jeg "holdt mig underrettet" hos Frilandsmuseet / Nationalmuseet og fik den besked, at til maj, så . . . . . 

I maj spurgte jeg så atter på museet: "Efter sommerferien", lød svaret nu.  Mere hastende opgaver havde endnu en gang udskydt genopførelsen.

Vel vidende, at denne hj.side om emnet ser noget "død" ud, så er der desværre ikke meget (noget) nyt at tilføje.


 

 

 

 

November 2016.

 

Desværre, ---det er ikke en "forglemmelse", at siden ikke er blevet opdateret:   Selvom det i vinter (2015-16) forlød, at byggeriet ville blive fortsat, så snart det atter blev varmt og tørt i vejret,  så . . .

Meldingen dengang var, at der skete ikke noget før efter sommerferiperioden 2016 (for mange andre gøremål / manglende bevillinger ???  Man fristes til at tro det sidste).  


. . . og efter sommerferien skete der heller ikke noget. Ingen håndværkere - og/eller de blev sat til andet arbejde ! ! !


Der skal "et godt liv" til at opnå at se en bygning blive genopført på Statens Frilandsmuseum (evp-bem.).

 

 -


16. februar 2016.

Tag på Øresundsvej station.   --   2016.

Stationsbygningen nåede lige netop at få lagt dette midlertidige pladetag på inden jul/jule- og nytårsferien, så man kunne gå denne og den kommende tids regn, sne og storm i møde med sindsro.

Nyt, midlertidigt, tag på Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   16. februar 2016.   ^---vv

Nu er stationen lukket opad, undtaget de to gavltrekanter øverst ved tagryggen, der sakffer masser af træk / frisk luft.
(Frisk luft til ungerne,  --det er godt for ungerne.) 

 - - - 

 . . . så det begynder at ligne noget.   --   ^---v

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   16. februar 2016.   ^---vv

  

 

 

Indgangen til ventesalen.   Der er sat en plade for, men gik man indenfor, ville der se sådant ud.  ^---v

Billetlugen og indgangen til stationskontoret, i baggrunden stationsforstanderens stue.


"Udsigten mod Kastrup/Dragør" indtil for 10 år siden.


Som tidligere nævnt:  Nu afventer museet forårets komme, så de øverste dele af gavlmurene kan (først tørre - fri for et årti´s fugt) og herefter blive gjort fast. Denne proces må heller ikke blive ramt af frost.


 . . . og så  ??? ! ! !  tiden må vise det.

Der er ikke mange træer i landskabet omkring bygningen, og de få der er, er desværre ikke pengetræer ! ! ! 

 

 

 

23. december 2015.

Jeg har netop hørt i min "øresnegl", at det lykkedes Frilandsmuseet at få lavet de midlertidige gavle færdige og lagt det tilsvarende midlertidige tag på stationsbygningen inden juleferien.

Dermed slap man formentlig for følgerne af alt det regnvand, vi fik for et par dage siden.   

Museet er vinterlukket, så fotografering må vente til nogle dage efter nytår, når der atter arbejdes på stedet.

 

 

 

18. november 2015.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

 . . . 
Øresundsvej station.  Midlertidige gavle.  Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.   ^---vv
 

 
 
  . . . og flere plader -vandfast krydsfiner- venter på en ny dag ! ! !


 

 

16. december 2015.

Så er der kommet midlertidige lægter på spærene.    --   2015.

Øresundsvej station med tagspær og -lægter.  Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.   ^---vv

 

Nede i "baghaven" venter gavlstykkerne til førstesalen.  På grund af det fremskredne tidspunkt på årstiden, 
har man udsat opsætningen af disse til foråret 2016.    Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.

 

Øresundsvej station med tagspær og -lægter.  I bagenden er man begyndt at sætte de midlertidige finérplader op som erstatning for de murede gavle.

Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.

 . . . 
Øresundsvej station.  Midlertidige gavle.  Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.   ^---vv
 

 
 
  . . . og flere plader -vandfast krydsfiner- venter på en ny dag ! ! !

 

 

 

13. december 2015. 

Den ene af de to valm-trekanter, der først kommer op på plads til foråret.  
Øresundsvej station,  Frilandsmuseet.   --   8. december 2015.

Konsol-atrapper.
. . . og der er stadig masser af andre "brikker til puslespillet" i opbevaringsteltet.   ^---vv


 

  Det er hårdt arbejde at være arbejdsredskab på museet.
 
 

Fodrems-ender mod nord på den oprindelige Øresundsvej station. Frilandsmuseet.  ^---v   8. december 2015. 

Af en eller anden grund (måske naturlig årsag ???) var begge de to fodrems-ender (ved den sydlige gavl) så angrebne af fugt, at de måtte udskiftes . . . 

 . . . mens de to nordlige -efter 100 år- stadig var bevaringsværdige. 
 
Skaring (ældre form for sammenføjning af træbjælker uden nogen form for bindemidler) i fineste udførelse (de har vist prøvet det før på museet). To ens udskæringer, der hver især passer ind i hinanden, omend et par cm længere end nødvendigt. Når de er samlet bankes en "kile" ind i det lille "hul" i midten (den lille lyse firkant), ---og det giver sig "aldrig" mere.

Den nye, fhv. sydlige fodrems-ende.  Nydeligt ser det ud nu  --  lad os se om 100 år  --  nu vender den (de) mod øst.
(Den anden anes i baggrunden.)

 

 

Fyraften.

Fyraften.  

Endnu en gang (næsten) udsigten fra stationsforstanderens kvistvindue (x-et til højre).  Det skal nok blive flot - set lige ned langs Stationsvej / Jernbanevej (???), når man engang er færdig - spørgsmålet er bare: Hvornår ???????

Der er stadig utrolig mange "brikker" tilbage i kassen med brikker til "puslespillet".


Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2014. - .... .  m. fl.

 

 

10. december 2015.

De sidste tagspær er på plads.  

 

Alle tagspær er rejst.   --   10. december 2015.   ^---vv

 - - - 

Her ses spærene fra enden mod retiradebygningen,  men pga. de midlertidige foranstaltninger (den midlertidige tagbeklædning m.v. / årsag:  Det sene tidspunkt på året / vinterens komme) må man vinteren over tilføje et ekstra spær for at holde en midlertidig forlængelse af tagryggen ud over det stykke tag, der egentlig skulle være halvvalmet.   ^---v

Det sidste egentlige spær - om "et par minutter"  tilføjes det midlertidige spær . . . 

 . . . som her er på vej.


Fredag morgen (11. december 2015) rejses det tilsvarende ekstra spær i tagets anden ende, hvorefter man begynder at "lægte taget" (påsømning af taglægter).  Det var egentlig også meningen, at de sidste murstykker for det øverste af gavlene, skulle opsættes inden vinteren, men pga. faren for frost, tør man ikke på dette tidspunkt sætte murene op i våd mørtel, så også dette punkt må udsættes til næste år.

Endnu er der således noget at se frem til ! ! !

 


<--- Det er disse "knæk" (halvvalmningen), der først færdiggøres til foråret. 

 

 

 

 

8. december 2015.

De første tagspær er på plads.  

De første tagspær på Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   8. december 2015.   ^---vv
Bulen til højre (under presenningen) er trappen til stueetagen, og de "røde" plader i venstre side, er  -når de er lagt på plads- afdækningsplader for murene, indtil der kommer (midlertidige) tagplader på.

 . . . 
Højre foto:  Her skal kvisten monteres  --  den giver "stationsforstanderen" en flot udsigt ned gennem stationsbyens hovedgade.


Arbejdstegning for opbygningen af tagkonstruktionen for Øeresundsvej station.
Frilandsmuseet.   --   5. december 2005.   Tegning:  Morten Kvist Jensen, Nationalmuseet.
 
 
 
 

11. november 2015.

Trappen er kommet på plads ! ! ! . . .

Øresundsvej st.   --   11. november 2015.   ^---vv

 . . . 

Regnstænk på en støvet trappe.   Ganske vist kunne trappen trænge til en spand vand - men det skulle ikke være på denne måde.  Der blev omgående lagt en stor gummiagtig presenning over hele trappen.

 . . . 

Stueetagen, -set indefra og udefra.


. . . og dette er ikke "krybekælderen", men trappen set fra stationskontoret med div. stilladser i brug.


Trppen ses i øverste venstre hjørne.


Murene føres helt op til etageadskillelsens overkant.

Murene er nu ført helt op til etageadskillelsens overkant, og det har dækket alle bjælkeenderne ---^  . . . 

 - - - 

 . . . nogle steder mangler der stadig lidt. 


Set "indefra"   (over ventesalen).

 

 . . . og der mures også op indvendig mellem bjælkerne.   --   11. november 2015.


. . . og henne i "teltet" ligger næste hold bjælker mere eller mindre parat til oplægning:

11. november  2015.   ^---vv

 . . . udskåret / -savet så de låser sig selv, når de først er samlet  --  alt efter gamle traditioner.   ^---v

 

 

Fodremmene klar (?) til at blive kørt hen til stationen.   ^---v

 - - - 


 

 

29. oktober 2015.

Så kom der etageadskillelsesbjælker op ! ! ! . . .

 . . . over ventesalen.   --   Frilandsmuseet.   --   29. oktober 2015.   ^---vv

Her er alle de med rødt markerede bjælkeender -ved stationens sydgavl- på den i går viste tegning.   ^---v

 - - - 

Tv:  Ventesalen og udsigt mod resten af Stationsbyen.  Over stationen -til højre- Stadager Brugsforening.

 

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet. 
I forgrunden det lille spisekammer og til højre køkkenet.  --   29. oktober 2015.   ^---vv

 

 . . . og nej, der er ikke (også) brugt "Knold-og-Tot-lim" i samlingerne - alene "blad- og boltsamlinger" som den slags kaldes i fagkredse.  I "hullet" bag fodremmen skal trappen til 1. sal sænkes ned.   ^---vv

 

 

 

Etageadskillelsen over stationsforstanderens stue . . . 

 

 . . . og stationskontoret . . .   ^---v

 - - - 

 

 . . . og tilbage over ventesalen.Detailler.

Som de sidste af denne dags fotooptagelser (26. oktober 2015) lige nogle detailler af etageadskillelsen inden der dækkes med diverse plader for udførelsen af de videre arbejder.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   29. oktober 2015.   ^---vv

 

 

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   29. oktober 2015. 


- o - 

 

26. oktober 2015. 

De første bjælker er læsset og klar til transport til stationsbygningen "længere henne" i Stationsbyen . . . 
Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   26. oktober 2015.   ^---vv

 

 

 . . . Som det ses: Kvisten er ikke klar endnu --  den mangler endnu en "kærlig hånd", . . .

 . . . og denne "bjælke" kommer slet ikke med.   --   26. oktober 2015.

 

26. oktober 2015.   ^---vv

Flot arbejde -- de har vist prøvet det før ! ! !   ^---v


I. Skare,

en. [ˈsga·rə] flt. -r. (glda. d. s., sv. skara, oldn. skari, eng. share, (an)del (oeng. scearu), mnt. schare (nht. schaar), osax. scara; i no. dial. ogs. i bet.: lag, række af ting sammenlagte saaledes, at den ene kant berører den anden, jf. u. II. skarre; (...) "

(Ordbog over det danske Sprog)

Bjælke nr. "VII ø" - - - - - v . . . . . . . . . . . . . . . . . Øst

Den "skarede" bjælke  "II v" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^---v   Bjælkerne er "skaret" fra de røde mærker og ud.

 

Som bekendt skal man ikke vende ryggen til bar jord i ret lang tid, førend denne jord springer i skov  --  Således også her ! ! !

I 2006, da elementerne til stationen blev kørt fra Amager til Frilandsmuseet i Lyngby, kørte en traktor med skraber rundt her og ryddede hele området for plantevækst ! ! !

26. oktober 2015.   ^---vv

Desværre er det ikke for at lægge spor, at der ryddes.  Alligevel er der "lys forude", idet der ryddes for plantevækst for at man kan komme til med den kran, der om kort tid skal komme med stationens trappe, der i sin tid blev udtaget som een enhed, og nu -tilsvarende- skal sænkes ned på plads.

 - - - 

De sidste forberedelser er foretaget.  --  I dag, d. 27. oktober 2015, ankommer en lille vogn med de første bjælker til etageadskillelsen over ventesalen  ------>  her til højre i billedet. --------------^


Umiddelbart er det jo bare "at smække" de bjælker op på murene, --men nej.   De skal naturligvis ligge i vatter, men de skal også ligge med samme indbyrdes afstande, som da de lå på stationen på Amager for efterhånden 10 år siden. Bjælkerne skal -som jeg forstod det- ligge så nøjagtigt, at man næsten rammer de samme sømhuller igen, når man senere skal lægge gulvbrædderne op senere.


- o -

 

14. oktober 2015.

Som tidligere nævnt er murene nu ført op i fuld højde, parate til oplægning af etageadskillelse og rejsning af spær.


Døråbningen fra ventesalen til stationskontoret og -helt i baggrunden- stationsforstanderens stue.  
Til venstre ses det halve af billetlugen.

Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.


"Et tilbageblik" --  hvis man vender sig om:  Indgangsdøren fra perronen.  Overliggeren havde et par svære sætningsskader på Øresundsvej. De er rettet op nu, men det anes, hvor de var.


Noget af det første der skal ske, er nedsænkning af trappen til første sal. Den blev på Amager udtaget i eet stykke - et stort stykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klargjorte skillevægge - nu venter vi bare på bjælkerne og senere spærene.

Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

 

 -


 

12. oktober 2015  (uge 42).

"Frilandsmuseet har i 2011 fået støtte fra skibsreder Carsten Brebøls Fond til opsætning af den gamle degne- og enkebolig fra Stenstrup på Sydfyn. Det knægtbyggede gavlhus, der daterer sig tilbage til 1600-tallets slutning, har ligget på magasin på museet i hen ved 70 år. Det blev i 2013 fundet frem og set efter. I 2014 vil museets håndværkere arbejde pågenopførelsen af huset. Huset bliver rejst i museets fynske afdeling. Det vil komme til at ligge skråt overfor gården fra Lundager og ved siden af smedjen fra Ørbæk.

I 2014 kan arbejdet følges på tæt hold når tømrerne tilvirker bindingsværket og tækkere, murere, malere og snedkere derefter går igang. Huset står færdigt i det ydre i 2015. Derefter begynder arbejdet med indretningen. Museets håndværkere arbejder på huset til "Håndværkets Dage".

Tanker er at indrette huset til formidling med og for alle sanser. Derfor kaldes huset indtil videre for "sansehuset". Her skal det være muligt at ligge i alkoverne, lave mad på det åbne ilsted, arbejde og spise ved langbordet, have gæs i gåsebænken og meget mere."

("Sakset" fra Frilandsmuseets hjemmeside).

Stenstruphuset.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

Huset, der har optaget en meget stor del af museets håndværkeres tid, er nu færdigt (udvendig), og indretningen af de enkelte stuer kan begynde (med andet personale).

 

Derfor skulle det nu igen være tid for lidt byggeri på:

Øresundsvej station.

Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.   ^---vv      Som stationen så ud i dag,  . . .

 . . . men det forlyder, at indenfor de kommende uger (uge 42-43) skulle oplægningen af etageadskillelse og opstilling af spær blive påbegyndt, for at man kan få stationsbygningen under tag (desværre -foreløbig- kun bliktag som retiradebygningen) inden den tilstundende vinter.   ^---v

Øresundsvej station, retiradebygningen.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

 

Som tidligere nævnt er murene nu ført op i fuld højde, parate til oplægning af etageadskillelse og rejsning af spær.


Døråbningen fra ventesalen til stationskontoret og -helt i baggrunden- stationsforstanderens stue.  
Til venstre ses det halve af billetlugen.

Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.


"Et tilbageblik" --  hvis man vender sig om:  Indgangsdøren fra perronen.  Overliggeren havde et par svære sætningsskader på Øresundsvej. De er rettet op nu, men det anes, hvor de var.


Noget af det første der skal ske, er nedsænkning af trappen til første sal. Den blev på Amager udtaget i eet stykke - et stort stykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klargjorte skillevægge - nu venter vi bare på bjælkerne og senere spærene.

Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

 

 

11. april 2015.

"Paraplyen" (som plastoverdækningen kaldtes lokalt) er nu kommet af, stilladset er fjernet og skillevæggene er ført op til etageadskillelsen.  Nu murene dækket til på de øverste flader, og der ventes "bare" på bevilling(er) til det fortsatte arbejde.

Desværre ser det -nu igen- ud til at have lange udsigter.  En anden bygning, Stenstrup-huset, har fået bevillinger og skal bygges færdig først, så det bliver -efter det senest oplyste- slut september inden der synes at ske noget.

 

Ja ! ! !   - et IC4-tog på Frilandsmuseet, var en Aprilsnar, men at "Paraplyen" skulle fjernes omkring 1. april var en realitet, og det er nu sket - man venter bare på, at stilladsfirmaet fjerner det sidste  (det skete kort efter).  

De indvendige skillevægge er nu muret op, og herefter er det meningen, at man om ca. 14 dage / 3 uger, vil påbegynde oplægningen af plankerne for etageadskillelsen (det skete til gengæld ikke - se lige ovenfor). 

Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   9. april 2015.   ^---vv

 - - - 

 

Et vue ud over de færdigopførte skillevægge med ventesalen i forgrunden . . .   ^---v

 - - - 

 

 . . . stationsforstanderens stue (der er næsten højere til loftet, end stuen er lang / bred) . . . 

 . . . og stationskontoret . . . 

Herefter forventer man at opstille tagets spær, der --i første omgang-- vil blive beklædt med (tag-)blikplader, da "manden med papkassen under armen", desværre endnu ikke har vist sig.

 

 

 

28. januar 2015.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.  --  2015.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet. Billetsalget ---^ i stationskontoret. Stationsforst. stue. ---^
27. januar 2015.


Køkkenet med det --^-- lille vindue til "spisekammeret". Stationskontor m. --^-- billetsalg.  


Køkken og "spisekammer".

 

Dagens besøg på stationen blev desværre lidt af en skuffelse.

Bortset fra, at alt jo var lukket, og vejret var gråt (trods lovet sol), så var der "ikke et øje på teglværket"

Bevillingerne var sluppet op, og man ventede nu på hhv. forår, en ny bevilling og en murer, der skal mure skillevæggene op.


At det nok skal lykkes en dag (et år ! ! !) er jeg ikke i tvivl om, men det var just ikke den drøm man (jeg) havde i 2005/06, da stationen blev nedtaget og flyttet.


Det var forår, i løbet af en måned var træerne sprunget ud, og alt så i lyst og grønt ud.

Der blev talt om "krise", der kom ikke rigtig nogle sponsorater, og Staten har jo altid underskud på kontoen, så . . . . .

"Stationen" blev opmagasineret, kun fundamentet var der en sponsor til. En returbillet til Dragør.  --  S´gerne --  det bliver 2 kroner.  . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Foråret 2006 . . . 

 . . . . . . 
Tv: Et kik langs det kommende spor, forbi stationen. Nu begynder man at kunne ane linierne i det forestående projekt.

Ved synet af denne "kompasrose" vil mangen spejderdreng -med orden i sin opfattelse af verdenshjørnerne og deres beliggenhed- vist undre sig. Verdenshjørnerne er angivet 90 grader "forkert".

Dette er dog helt bevidst, idet "kompasrosen"s angivelser skal henvise til de betegnelser af verdenshjønerne, der fremgår af såvel gamle, som nyere arbejdstegninger med de rigtige betegnelser fra tiden på Amager.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Øresundsvej stations lille retiradebygning.  Perronfacaden ---^ og vejfacaden  ---v     --    27. januar 2015. 

 

I 2013 kom der så endelig liv, og det er snart forår igen, --men bevillinger er stadig en mangelvare . . . . ! ! !

 

 - 

 

En stor "for-julegave"

Der er endnu godt en måned til jul, men så længe kan man ikke skjule det:

 

Årets første "julegave", fint indpakket.

 

   -


11. december 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2014.

Hermed det, der formentlig bliver den sidste lille "rapport" fra Frilandsmuseet i 2014, og det blev da året, hvor der virkelig skete noget, --selvom det ikke er nemt at se lige nu.  

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   11. december 2014,   --   næsten som pakket ind i "sølvpapir".

   Kom indenfor ! ! !   Hovedindgangen - til ventesalen.

 

Endnu en gang "giver jeg en omgang", og igen i 1. sals højde.  Hele ydermuren er nu ført op til etage-
adskillelsen og ved at være klar til bjælkelaget.  . . . . . . . . . . . ( Ventesalen)

Der mangler stadig lidt skillevæg her . . .  . . . . . . . . . . . (Ventesalen)


 . . . og her en hel væg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .( ^v--- Køkken og stationskontor ---v^ )

Når bjælkelaget er lagt -og måske også tagspærene rejst- er det tid at pakke gavlstykkerne ud, fordi de i 
begyndelsen skal kunne afstives til noget fast.

(Ventesalen)

 . . . og rundgangen er slut.

 

 
 

23. november 2014.

 . . . og så stationsbygningen - indpakket for vinteren . . . 

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   19. november 2014.   ^---vv

 - - - 

 - - -   set på langs ad det kommende spor. 

Nu fortsættes der i vinterens løb -"indvendig"- med opmuring af skillevægge, oplægning af bjælkelag til etageadskillelsen, og rejsning af spær (derfor højden).

 

"Omgangen" i 1. sals højde  ---så "jeg giver en omgang"
Det er næsten som at stå på en balkon i Forum, med den udsigt, --nåhh, jahh, måske ikke lige så festligt, men ....  

Alle fotos: 19. november 2014.   ^---vv

Herover/bagest: Stfst. stue. Til højre: Trapperummet.   Set mod gårdspladsen.

Trapperum  ---^   køkken   ---^   og spisekammer/fadebur ---^ (med det lille vindue). Yderst: Ventesal.

180 grader modsat: 

 ^---Stort vindue i køkken. ^---Det lille vindue i spisekammer/fadebur. Bagest: Ventesal.   ^---v

 - - - 

Bagest: Ventesalen, ---^   herefter stationskontoret.  Bemærk hullet  ---^ til billetlugen. 

Stationskontoret  ---^  og -til højre- halvt fyldt op med murerartikler: Stationsforstanderens stue.  ---^

Man må håbe, at hans familie ikke har været stor. En stue på ca. 2,75 x 3,00.  Med lidt held, er der lige plads til et rundt/let ovalt spisebord og fire stole. Gæsterne må man have dækket op til i stationskontoret, eller --udenfor togtid-- i ventesalen.


Et sidste "overblik" mod gårdspladsen. I forgrunden et "mellemdæk" for opmuring af skillevæggen mod ventesalen.

Som nævnt "i går": Nu fortsættes der i vinterens løb her inde med opmuring af skillevægge, oplægning af 
bjælkelag til etageadskillelsen, og rejsning af spær (derfor højden).

En af de ting jeg glæder mig til, er at gense loftet i ventesalen.  Der var jo ganske tydeligt gjort meget for at publikumsarealerne skulle se "rimelig godt" ud. Til gengæld var der ikke ofret mange kroner på personalet.

 

  

Øresundsvej station. Stationskontoret / billetlugen  --   19. november 2014.   Spisekammeret/fadeburet.  Jeg er pt. ikke klar over om muren mellem dette rum og køkkenet er tænkt genopført, --det synes ikke så ! ! !

 

Døråbningen mellem stationskontoret og spise-/dagligstuen i baggrunden.

 

 . . . og lige et blik mod taget over "hallen".


Se iøvrigt:   Side 25 i ugens udgave af Amager-Bladet   http://www.e-pages.dk/bgmonline_ab/395/

eller "LORRY"s indslag om genopførelsen af stationen: http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/11/5?video_id=97067 
(lige efter indslaget om "SVIKMØLLEN").

 

 

Eller se de "næsten identiske fotos" -i modsat rækkefølge:  Øresundsvej station til Frilandsmuseet - 2006.  ved nedtagningen af stationen i 2006.    --   Ca. halvvejs nede på siden.

 

 

 

Udhuset / retiradebygningen.

 

Udhuset / retiradebygningen,  Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   19. november 2014.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

 - - - 
En "kompasrose"s endeligt ! ! !

 

(Et tilbageblik til 13. juli 2006.)


Ved synet af denne "kompasrose" vil mangen spejder-dreng -med orden i sin opfattelse af verdenshjørnerne og deres beliggenhed- sikkert undre sig. "Rosen"s verdenshjørner er angivet 90 grader "forkert".

Dette er dog helt bevidst, idet kompasrosen´s angivelser skal henvise til de betegnelser af verdenshjønerne, der fremgår af såvel gamle, som nyere arbejdstegninger med de rigtige betegnelser fra tiden på Amager.

Otte år er gået, stationen er under genopførelse, og er tilsyneladende vendt således, som den er tænkt opført, så . . .

 

 . . . nu er kompasrosen ikke så aktuel længere. Vordingborg traktorremise.

Der kom en mail:

Kære Erik,
Jeg tillader mig at skrive til dig vedr. et par spørgsmål om remisen for rangertraktoren fra Vordingborg - som jo er "lige til modelbanen". Det er da også netop i forbindelse med et forsøg på omsætning i H0 at spørgsmålene er dukket op.

(...)

Nå, men jeg tillader mig nu et par spørgsmål vedr. ovennævnte "lokskjul", fordi du så flittigt dokumenterer stationsby-projektet ved Frilandsmuseet. Dine billeder derfra afslører utallige detaljer, som jeg efter bedste evne forsøger at eftergøre på min lille model. Jeg har desværre ikke selv været forbi at se bygningen genopført, og har det heller ikke lige på udflugts-"tapetet".

Derfor: Hvordan er endevæggen ind mod det lille tilbyggede skur beklædt? Er der overhovedet beklædning på endevæggen eller er der faktisk "åbent" ind til tilbygningen?

Tillige: Hvilket tag er der på selve remise-bygningen? I omtalen i Lokomotivet nr. 35 skrives eternittag, men er det ikke kun på tilbygningen? Har selve "hovedbygningen" ikke en slags tagpap eller "metal roof"?

Underskrift."

Vordingborg traktorremise.   Frilandsmuseet (skorstenen er midlertidig).   --   19. november 2014.

Som det kan anes på billedet herover, er taget beklædt med tagpap.  Med hensyn til væggen mellem remiserummet og tilbygningen, er der åbent mellem rummene, omend åbningen tilsyneladende ikke er helt så stor, som den kunne være (en smule "skillevæg" i siderne).

 

 

 

  

 

 

3. november 2014.

Udhuset / retiradebygningen.   --   30. oktober 2014.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

 . . . og nu begynder kasserne med tagbeklædningen at dukke op på byggepladsen ! ! !

 

 

 

8. oktober 2014.

Der arbejdes stadig med tømmer på "fjernlageret".   --   8. oktober 2014.   ^---v

 - - -

Det store stik over indgangsdøren til/fra perronen afventer stadig, meeennn det må da snart skulle sættes op ! ! !

 

  

I et par containere ved byggepladsen står også et par kasser med dele til puslespillet, bl. a, kasserne med noget af det, der skal i brug i dag (13.10.2014), men . . . 

 

 . . . det svinder ind i kasser med sten m.m.

 

 
 

 

28. oktober 2014.

Dette må da vist være "Breaking news".

Af det lokale blad "Amager Bladet" for tirsdag d. 21. oktober 2014 fremgår det, at der skulle være planlagt en stor udvidelser af den tidligere påtænkte lille bane- strækning fra -oprindelig- Frilandsmuseets Øresundsvej station til museets nordlige indgang ved Brede, nu til en udvidelse der skulle (skal ?) føre rundt om hele Frilandsmuseets areal ! ! !

Endog med en spisevogn ! ! ! ???

Det kunne være spændende, om man kunne få lov til lige at låne dette par langsigtede briller et par minutter.

OK - projektet kunne måske løse et problem med idelige vendinger af en motorvogn på en drejeskive (hvis skinnebus ikke kan skaffes), men med et par realistiske briller på næsen, kunne det også være interessant at se/høre lidt om nogle kurve- og andre praktiske forhold - ikke mindst omkring spisevognen.

Her et mindre uddrag af bladets artikel.  . . . . . . . . . .

 

 12. oktober 2014.


Den kommende perronfacade. I baggrunden sveller til den -engang- kommende bane til Indgang Nord (Brede).
8. oktober  2014.

 

Den røde markering indrammer det neden- for viste område, stationsforstanderens stue (tv.) og entre/trapperum (øv. th) og køkkenet nedeunuder. I 1941 blev der installeret toilet indendørs i stationsbyg-ningen (næsten midt i "ringen"). 

Det synes som man genopbygger som før 1941.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øresundsvej station, stueplan.  --->


 

 

Set fra stilladset ned over køkkenet (tv), entre/trapperum (mf) og stationsforstanderens stue (bagest). 

 

Som ovenfor, --en etage lavere.   ^---v

  - - -

 

Samme område, dog set fra døren til gårdspladsen.

De første sten til væggen mod ventesalen er lagt.

 


11. oktober 2014.

Som nævnt i sidste uge, var man begyndt på skillevæggene i den lille udhusbygning / retiradebygning, idet man fandt dette som den bedste rækkefølge.

Dette arbejde er fortsat i ugens løb, og er afsluttet således, at man nu i kommende uge forventer at finde de gamle sten fra gavlene frem, og derefter kaste sig over disse. 

Nu kan vi så se frem til, at man snart også skal til at finde tagbjælker frem ! ! !

AB. Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   8. oktober  2014.   ^---vv

 - - -

"Set fra Øresundsvej", hvor "træet" stod i det lille haveareal  ("Træet", der fik lov at overleve på stedet, og stadig -i det mindste for et halvt år siden- stod på stedet ved cykelparkeringspladsen).   ^---v

 - - -


- - - - - - - - - - - - - -


Et tilbageblik -- 24. juni 2006:


Fundamentet for stationsbyg- ningen er nu også fjernet, og der må vist være kørt noget "udefrakommende" overflade- jord ovenpå, for ukrudtet har allerede bredt sig, som man vel næppe kan forestille sig, på en jordoverflade, der har ligget gemt i 100 år.

Dog: "Træet" står endnu som næsten det eneste grønne i hele området (bortset fra ukrudtet) ! ! !Øresundsvej ses i baggrunden. . .


- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Set lidt fra oven.

 

"For Damer"

 

"For Mænd"

Toilet anes bag skillevæggen, pissoir ved pallestablen.   Privatbaner smed ikke om sig med betroede midler i gamle dage.  Den lille kvadratiske åbning øverst, var (er ?  ) til en flagermuslygte, der så kunne "oplyse" begge rum på een gang ! ! !

 

Anvendelsen af alle de mange nye sten, skyldes bl. a. at de bedste af de oprindelige sten skal anvendes til udskiftning af synlige beskadigede cementsten.

 30. september 2014.

Øresundsvej station, "brikker" til puslespillet.  Frilandsmuseet.   --   23. september 2014.   ^---v

 - - -

Opbevaringsteltet.  Dejligt at se, at nu er næsten alle materialekasserne væk - kørt ned til byggepladsen, hvor de fleste endda er tømt.  Tilbage ligger alt tømmeret, og som man kan se, er stedet ved at blive/at være omdannet til værksted for de sidste forberedelser til genopsætningen.

Indtil for få dage siden stod den komplette kvist (nedtaget som eet stykke) midt i teltet, men den er væk nu - overført til museets værksted for renovering.

Vindskeder . . .

 

 . . . med isolatorer for telefonledningerne.

 

Træværket til det to halvvalmede gavle.

 

Når jeg taler med museets leder af projektet, og somme tider forsigtigt siger: "Må jeg spørge om noget", er svaret næsten hvergang: "Du må spørge om alt, --bare ikke hvornår vi er færdige",  og ordene afsluttes med den sigende håndbevægelse, der betyder: Penge.

 

Ikke alt er lige fredeligt. En gang i sommer --vist slutningen af juli-- måtte brandvæsnet tilkaldes til en brand i en af Frilandsmuseets gamle bygninger, --ikke en af museumsbygningerne indenfor hegnet, men alligevel fredet:


Frilandsmuseets venner´s blad.  September  2014.

Så meget mere glædeligt var det i dag at læse i museumsvennernes blad, at der -i det mindste nu- skulle være penge til "at færdiggøre bygningen i det ydre" (altså med tag -sådan må jeg læse det. Dette havde jeg ellers lidt svært ved at få besvaret, når jeg spurgte - kun håndbevægelsen).

Ligeledes tillader jeg mig at "læse" en færdiggørelse af det ydre -om ikke før, så- i foråret 2015.  Stedet hvor ovennævnte Marstal-trælastlade skal rejses, er netop dér, hvor opbevaringsmagasinet nu står, --og det gælder vel om, ikke at skulle flytte mere rundt med materialerne end højst nødvendigt (at undgå nød-opbevaring).


"Det glæder vi os til",  som de ofte siger i TV (DR).


   -  -

 

28. september 2014.

Øresundsvej station, retiradebygningen / udhuset.  Frilandsmuseet.   --   23. september 2014.   ^---vv

 . . . set fra stationspersonalets brændselsrum / vaskerum mod de offentlige retirader, senere toiletter.  ^---v

 

 - - -

 

Her ser vi ind i dametoilettet - nej, nej, ikke gennem nøglehullet, men gennem den åbne døråbning . . .

 . . . samme udsnit.  

Stationspersonalets toilet anes til højre for toilettet "For mænd".  Nedenfor ses skorsten og vaskekedel.  I rummet yderst til højre opbevaredes stationens brændsel til såvel passagerfaciliteter som for personalet.


 . . . set udefra.

 

 . . . og set sådan lidt fra oven.  De gule sten retirader / toiletter - vaskerum anes lige.

 

En af de mange brugte, nu tomme transportkasser for sten til den lille byg- ning.

 

 

Det tynder til gengæld ud i det til lejligheden opførte depotrum (-telt) længere nede i stationsgaden.

 


14. september 2014.

 

Så gælder det den lille retiradebygning:  "Støttepædagogerne" indvendig er fjernet . . .

  . . . og hjørnerne er ved at være "lynet op".

 - - -

 

 . . . og det samme gælder udvendig.   ^---vv

Nu skal materialerne sorteres, kassable eller genanvendelige, og køres væk.   ^---v

 - - -

 

Muren i gavlen -også over stikket for "køkkendøren"-  er ved at være klar til at der snart kan komme gavle op.

 

 

Indvendig gøres der mere og mere klar til opmuring af skillevægge, der -om alt går vel- skulle blive på- begyndt i kommende uge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. september  2014.


Vi sluttede med retiradebygningen i sidste uge (d. 26. august), og derfor fortsættes der også her i denne uge:

Den lille bygning -stumperne af den- er nu helt frigjorte og rettet op, watter, lod og med de rigtige indbyrdes afstandsmål.

 

6 år som mærkeseddel -- nu er vægstykket stillet op og klar til at blive muret sammen med de andre stykker.

"Oplynningen" er i gang.  --  Nordfacaden / facaden mod Øresundsvej på Amager.

 

Perronfacaden på Amager   ^---v

 . . . og "gårdspladsen" til højre (med stilladset).

 

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   4. september  2014.Det kraftige beskyttelses-skumplast efter sammenspænding med et murstykke i 6½ år.  Havde det været 1:87,
var det lige til at støbe en murstensoverflade efter.

Lige til modeljernbanen  

 

  -  -


26. august 2014.

Over stikkene på by-facaden er der nu muret op og gjort klar til at fodremmen kan blive lagt op, når man er nået hele vejen rundt.

 

 
Stationsforstanderens stuehjørne er muret op, så nu får han ikke længere træk i nakken, når han sidder
derinde i lænestolen.


I den anden side er der muret op over døren til gårdspladsen, og i hjørnet er trappen (i det mindste pladsen til den) kommet til syne.

Samme hjørne - udvendigt.   ^---v   Når div. graffiti er renset af, og muren har fået lidt "1:1-patina", skal
det nok komme til at ligne en "urørt"  100 år gammel bygning. (Se bare de andre genopførte bygninger.)

 - - -

 

Set den modsatte vej.

 

 

Ventesalen.     

(26. august 2014.)

Når man ser ned mod fundamentet, bag de to stabler mursten, murerbaljen og trillebøren,  ^---v   ser man en lille forhøjning, der er fundamentet for den kommende skillevæg mellem ventasalen og stationskontoret ---^ (tv)
og spisekammeret/viktualierummet ---v (th).

 - - -


Museets skitse for den daværende indretning og (delvis) den forestående genopbygning.
Tegning. Morten Kv. Jensen, Nationalmuseet.


Øverst til venstre ses hhv. billetluge og dør til stationskontoret.  Ved nedtagningen af stationen, viste murværket synlige tegn på, at billetlugen oprindelig har været placeret yderst til venstre, døren længere inde og kakkelovnen i midten af ventesalen.

Ved nedtagningen havde døren og billetlugen skiftet plads, -eller ???   At døren havde byttet plads med den gamle billetluge, var ganske tydeligt, men om der nogensinde har været en billetluge dér, hvor der nu var et synligt hul til en billetluge, er måske et spørgsmål.

Det er uvist, hvornår denne ombytning er foregået, men er den sket samtidig med nedlægningen af persontogstrafikken (den første eller den anden), og det er vel ganske sandsynligt, er det nok et spørgsmål, om der atter blev genopsat en billetluge. Formentlig er hullet efter den flyttede dør muret helt op, da bygningen nu hovedsagelig var til beboelse, med en smule godsekspedition, der blev klaret fra en skranke i ventesalen.

Ved samme lejlighed fik stationsbestyreren lov til at dele ventesalen ved opsætning af en skillevæg midt i lokalet, således at den østre side af salen (mod Krimsvej) nu blev til familiens soveværelse.  Dette vides, da bl. a. det sidste bestyrerpar omtalte dette under samtaler med museets personale.

Det pudsige er, at det ikke ved nedtagningen lykkedes museet at finde så meget som eet eneste søm- eller skruehul endsige andre tegn/mærker efter en sådan skillevæg.

Formentlig ved denne lejlighed blev indgangsdøren til ventesalen også ændret til en dobbeltdør, evt. med mulighed for adgang/udgang til/fra begge rum.

 

Da Amagerbanen (DSB) "opgav" stationen, og det sidste stationsbestyrerpar flyttede ud, blev stationsbygningen kortvarigt overtaget af bl.a. en mindre jernbaneklub, der havde et ønske om, at genindrette bygningen som station. Ved denne lejlighed kunne man måske forestille sig, at man har forsøgt at genskabe en billetluge - hvem ved; måske både genskabt, men også atter medtaget ved fraflytningen, så kun hullet var tilbage.

Som jeg husker det, var der vist en slags "station" i bygningen i kulturåret i 1996.  Nogle blandt de deltagende i dette arrangement må vel kunne huske noget derom - vi / museet hører gerne derom.

 

Længere ude i lokalet ses til venstre hhv. en lille rektangulær firkant og et "L", der står på hovedet.  Dette er hhv. placeringen for en lille røverisikret kasse, hvori stationspersonalet kunne lægge diverse værdisager / pengebeløb, der skulle afhentes af togpersonalet under et togophold.  "L"-et dækker over den ovenfor omtalte godsekspeditions-skranke.  Jeg kan faktisk huske, at jeg selv en gang (formentlig i 1970-erne) er blevet ekspederet dér.

Yderst langs væggene var der -i sin tid- faste bænke (mærker kunne ses i væggene).  "Vinkel-bænke", langs væggen mod hhv. Krimsvej / sydvæggen mod Dragør til indgangsdøren, samt på den anden side, langs sydvæggen / væggen mod sporene. Ved denne sidste bænk, er det dog -lige nu- et spørgsmål, om bænken nåede helt frem til skillevæggen mod stationskontoret, eller den var afskåret ca. en meter inden, for at give plads til rejsende ved billetlugen.  Gik bænken helt ind, må billetlugen flyttes nogle cm længere ind i lokalet.

Dette spørgsmål forsøges afklaret inden den snarlige genopbygning af skillevæggen.

(Bænken langs / på skillevæggen mod spisekammeret / viktualierummet er Frilandsmuseets "opfindelse" af hensyn til lokalets fremtidige anvendelse.)

Sluttelig bliver der fremstillet en ny enkelt indgangsdør med udgangspunkt i den gamle dobbeltdør samt div. tegnings- og fotomateriale.

Tegning. Morten Kv. Jensen, Nationalmuseet.


Klik på tegningen for større tegning.

 

 

Retiradebygningen.

Den delvis "afklædte" retiradebygning, --Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   26. august 2014.

 - - -

Endnu mangler der stadig "noget" inden bygningen er helt fri for sin idklædning og den endelige
opretning af bygningsdelene.

 

Set fra "enden" af stationsgaden . . .

 . . . og fra stationsgaden ved Stadager Brugsforening.   --   26. august 2014.

Det bliver en flot afslutning på stationsgaden når den tid kommer ! ! !

 

Tak til:   Morten Kvist Jensen, Frilandsmuseet / Nationalmuseet for illustrationstegninger.

 

 

 


 

18. august  2014.

Øresundsvej station (retiradebygningen) på Frilandsmuseet.

Retiradebygningen, set fra "Øresundsvej" (på den oprindelige plads) . . .. . . og set diagonalt modsat (den oprindelige vestgavl med lille vindue).   ^---v


 . . . set sådan lidt fra oven  ---  På Frilandsmuseet ---^  og på Amager   ---v

Som sikkert bekendt arbejdes der med meget stor grundighed og akuratesse, --det ses f. eks. her: 

Den første bygning, selve stationsbygningen, var -til alt held- forholdvis nem at rette til og fastgøre til fundamentet. Man kunne begynde i det ene hjørne og bare fortsætte byg- ningen rundt.

Anderledes stiller det sig med den lille retiradebygning.  Her er unøjagtighederne større, og man føler sig nødsaget til at begynde med at rette alle mur-elementerne op (water/ lod og afstande), hele vejen rundt, således at dette er helt afklaret og godkendt, inden man fortsætter med at fastgøre murene til fundamentet.

 

Vestfacade ---^ og plan ---v  over retiradebygningen (her benævnt Bygn. B).
Facade mod vest med vindue i gavlen --->

 


Brændselsrum --->

 

 


Indgang i facaden mod syd.
Bagved, vaskerum.   --->
 

Beboer-toilet og lille vindue.


 

 Tv:  For "Mænd",
Midten: Pissoir,
Th.  For "Damer".
 

Facade mod Krimsvej  med dør til mændenes --->


For "Damer" - med indgang om hjørnet: ---^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Facaden mod syd, virkelighed ---^  og tegning ---v  Bag muren: Indg. ---^ til beboer-toilet og for "Mænd"(om hjørnet).. . . og som arbejdstegning.Følg evt. nedtagningen her:  Øresundsvej station til Frilandsmuseet - 2005.


 

17. august  2014.

Så kom de første større stik på plads.

Stationsforstanderens stuevindue.    ^---vv

 - - -

6066-IMG_7683.Oresundsvej st.Frilandsmuseet.14.8.2014.JPG (395×296) . 6067-IMG_7684.Oresundsvej st.Frilandsmuseet.14.8.2014.JPG (395×296)

 ^---v

"Holderen" for stikket gennem de seneste otte år.  Det var så det ! ! !

Alle stikkene på plads, --udvendigt ---^  og indvendigt  ---v

Som bekendt er tilværelsen fuld af problemer (udfordringer på nu-dansk), og hvorfor skulle det være anderledes her ???   Det er det da heller ikke.  

Nu er foreløbig denne mur genopført i lod og vater og med de rigtige indbyrdes mål.  Nu er spørgsmålet så, om vinduerne passer i hullerne ???   I vore dage bygges  mure / vindueshuller med en passende overstørrelse, der efterfølgende tætnes på forskellig vis, men i "de gode gamle dage" byggede man muren op til vindueshøjde. Herefter anbragte man vinduerne (tilpas støttede), mens man murede helt op til vinduesrammen. Færdigt arbejde ! ! ! 

Spørgsmålet er så nu, om vinduet(-erne) passer i de gamle / nye huller ! ! !

 

Da vi sidst så "dette foto" (14. juli 2014) stod stikkene på stilladset foran vinduerne --nu er de på plads.

 

En af de første kommende opgaver bliver nu at finde de  gamle "remme" frem og få dem anbragt rigtigt ! ! !

 


 

17. august  2014.

Så kom de første større stik på plads.

Stationsforstanderens stuevindue.    ^---vv

 - - -

6066-IMG_7683.Oresundsvej st.Frilandsmuseet.14.8.2014.JPG (395×296) . 6067-IMG_7684.Oresundsvej st.Frilandsmuseet.14.8.2014.JPG (395×296)

 ^---v

"Holderen" for stikket gennem de seneste otte år.  Det var så det ! ! !

Alle stikkene på plads, --udvendigt ---^  og indvendigt  ---v

Som bekendt er tilværelsen fuld af problemer (udfordringer på nu-dansk), og hvorfor skulle det være anderledes her ???   Det er det da heller ikke.  

Nu er foreløbig denne mur genopført i lod og vater og med de rigtige indbyrdes mål.  Nu er spørgsmålet så, om vinduerne passer i hullerne ???   I vore dage bygges  mure / vindueshuller med en passende overstørrelse, der efterfølgende tætnes på forskellig vis, men i "de gode gamle dage" byggede man muren op til vindueshøjde. Herefter anbragte man vinduerne (tilpas støttede), mens man murede helt op til vinduesrammen. Færdigt arbejde ! ! ! 

Spørgsmålet er så nu, om vinduet(-erne) passer i de gamle / nye huller ! ! !

 

Da vi sidst så "dette foto" (14. juli 2014) stod stikkene på stilladset foran vinduerne --nu er de på plads.

 

En af de første kommende opgaver bliver nu at finde de  gamle "remme" frem og få dem anbragt rigtigt ! ! !

 

 


 

 

8. august 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.

Sommerferien er slut, . . . . . . . .   i det mindste for de fleste.


Som planlagt fortsætter MT-Højgaard-folkene med afklædningen af byg- ningerne, -denne gang gælder det retiradebygningen, den lille bygning der på Amager lå ud mod Øre- sundsvej.

 Inden sommerferien nåede museets murer at genopføre murværket under vinduerne på sporsiden.     v--->


Museets tilsynsførende arkitekt har været forbi med "målebåndet" og godkendt arbejdet.

Eet er, at mur-stykkerne står i water og lod, men afstanden mellem dem, skal også være korrekt, så stikkene (murbuerne) over vinduer og døre passer nøjagtigt, som de sad på Amager.


. . . og set indefra.


Endnu en gang er man inde i en yderst vigtig fase bl. a. med opretning (få, men vigtige millimeter) og fastgøring til fundamentet.  Det tager tid, men ses næsten ikke på billeder.

Retiradebygningen er blevet yderligere støttet inden "afklædningen" rigtig går i gang (d. 8. august). ^---v

 - - -


 . . . til en begyndelse er toppen savet af.


Ca. 500 m fra byggepladsen ligger "magasinet" / oplagspladsen med flere stik (murbuer), nærmest den store bue over indgangsdøren i gavlen.  Midt i billedet ses kvisten, der på Amager sad ud mod sporet (fremover ud mod stationsbyen, --som på vignetten nedenfor).   - - - - - - - -----v
-----------------------------------------------------------------

 

Sommerferie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

11. juli 2014.

Øresundsvej station.    --    11. juli 2014.   ^---vv

Nej, --stikkene (buerne over vinduerne) er ikke på plads endnu, --de er kun stillet op på stilladset, hvor de afventer ankomsten af en kran, der kan løfte op og sænke tilstrækkelig forsigtigt ned ! ! !

Her afventer stikkene . . .

 . . . at blive sat forsigtigt på plads ved hjælp af en kran.

 - - -

 - - -

 

Interiør. 

"Udsigt" mod stationskontoret (th) og ventesalen bagved.

 

"Bagsiden" af Øresundsvej st, -facaden mod det kommende spor.  Frilandsmuseet.   ^---v   11. juli 2014.

 - - -

 

Det første (af de mindre) stik (murbuer) er på plads over indgangsdøren fra gårdspladsen til den lille forstue og køkkenet.
Øresundsvej station.   ^---v   11. juli 2014.

 .

 - - -

 

 ..

Tv:  Mens vi er deroppe: Man kan næsten fornemme, hvor det kommende spor skal skære gennem den lille "skov" på vej mod Brede-indgangen. I baggrunden ses den overtagne vogn, OHJ Qh 350 / Glm 350.

Th:  Samme indgangsdør, set indefra, mod retiradebygningen.

 

Da jeg d. 8. juli var på museet, kom jeg lige på det rigtige tidspunkt. Ved ankomsten var der "rimeligt mange" materialer foran bygningen, men pludselig blev alt fjernet. Jeg troede i min naivitet, at det var fordi, der skulle se pænt ud, gennem de kommende ferieuger, ---men nej.

Den gamle spor-facade,  her -fremefter- den fine facade mod "Stationsbyen".   ^---vv

Der blev ryddet for at gøre plads til et stillads, der skal benyttes ved opsætningen af stikkene ("murbuerne") over vinduerne og færdiggørelsen af muren i det hele taget, til den kommende oplægning af plankerne for etageadskillelsen.

Der kom lige et par billeder i "kassen" af den nydeligt "ryddede" station, inden stillads-opstillingen begyndte.

 - - -

 

Udsigten fra "Stationsbyen"(omkring Stadager Brugsforening), set ned ad / hen ad "Stationsvej". 

Efter sommerferien MTH-folkene med "afklædningen" og fastgørelsen af den lille retirade-bygning.

 

 

 - - -

Som omtalt under d. 8.-11. juli, er der en del mursten som enten allerede er kraftigt forvitrede pga. fugt,  eller de er godt på vej til at blive det. Her ses den allerede restaurerede kommende vejfacade, men ned langs begge gavle venter nogle slemme overraskelser --- de er dog pt. skjult under den resterende beklædning af murstykkerne ! ! !

Gavlen mod den lille gårdsplads og mod retiradebygningen. ^---v  Nu er også pladerne foran bygningen væk (th).  

Som ovenfor, men set mod den gamle vejfacade -kommende sporfacade. Retiradebygningens inddækning anes th.

Mellem bygningerne ses nedad Andelsbyens / Stationsbyens "Stationsvej", hvor man netop aner nogle af vejens andre bygninger, med bl. a. et smedeværksted fra Borre (bag gavlen af den hvide bygning) og Stadager Brugs (lige udenfor billedets højre kant).

Der bliver vist -desværre (ret forstået)- brug for flere pakker røde Randers Tegl-facadesten.

 

Det nederste af gavlen er endnu dækket, men det kan allerede her konstateres, at denne gavl er slemt medtaget af gamle fugtskader, idet det efter "afklædningen" er tydeligt, at muren allerede har været ommuret -måske op til flere gange- omkring dørpartiet, mens stationen stod på Amager.

 . . . og efter afdækningen:

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   11. juli 2014.  ^---vv
Nu faldt den sidste, nederste inddækning, og det ses tydeligt, at muren har store fugtskader.

 

. . . også de øvrige nu afdækkede mure er skadet, og der bliver brug for adskillige nye facadesten.   ^---v

 - - -

 

 

 

 

8. - 11. juli 2014.

 - - -

 

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   8.  juli  2014.   ^---vv

 

Med lidt kunstig "patina", skal de -desværre nødvendige- nye sten nok komme til at se gamle ud, mener de på museet.

Som det vist er nævnt tidligere:  Der er ingen, der har lovet, at det skal være nemt:

Mange års påvirkning af vand, regnvand udefra og kondensvand indefra, har gjort de nederste 5-6 skifter (rækker mursten) porøse, hvorfor museet desværre har været nødt til at "kradse" dem ud, og erstatte dem af nye sten. Den "øvelse" bliver så ikke nemmere af, at teglindustrien har skiftet standard for murstensformater i mellemtiden.

De i 1907-08 anvendte sten har målene 23 x 11 x 5,5 cm, men på et tidspunkt -vist omkring 1960/70- ændrede man disse formater med  -2 mm i længden og bredden samt -1 mm i højden, til  22,8 x 10,8 x 5,4 cm.  Dette bevirker, at fugerne nu skal være 1-2 mm højere, men helst uden at det bagefter kan ses bagefter ! ! !

Hertil kommer, at de nye sten nu engang er nye, og dermed mangler 100 års patina. 

 

Brystning under stationsforstanderens stuevindue,  set udefra ---^  og  indefra  ---^   Endnu trækker det fælt fra hjørnet.   

(Gyldendals: Den Store Danske (ordbog):   Brystning,  et lavt, egentlig "brysthøjt", gerne muret parti under et vindue eller som rækværk på en altan, et fladt tag e.l.; brystpanel betegner en (træ)beklædning ... ).

  

Indvendig er opbygningen sket med "almindelige" bagmurssten.  ^---^ Vinduerne i stationskontoret / ventesalen.

 

 

 

 

8. -11. juli 2014.

Nyt tag på OHJ Qh 350 Glm 350.

Ombygget 1965 fra OHJ J 350.  Udrangeret 1983. Solgt 1983 til DJK. Henstod i Holbæk 1984 og i Slagelse 1992. Videre til Gørlev i 2002-08.  Udlånt til Frilandsmuseet 2013. (Se / kilde:  www.jernbanen.dk )

OHJ Qh 350.  Frilandsmuseet.   --   8. juli 2014.   ^---vv

 - - -

Der er ikke mange oplysninger tilbage, litra, bestemmelsesstedstavle og / eller seddelkasse.

 

 .

Akselafstand ---^  . . . . . . . . . samt seneste revisionsdato    ---^ (og nu synes vognen vist at være "moden" til næste besøg på værkstedet).

 

"Bagsiden af medaljen". 

OHJ Qh 350 / Glm 350.  Frilandsmuseet.   --   11. juli 2014.

Det lykkedes også at komme om på vognens anden side, skyggesiden.  Lidt mere vognsidebeklædning,
men ellers ikke meget mere at komme efter !

 

"GLM  350"   ^---v

 - - -

 

 


 

24. juni 2014.

"Afklædningen" er påbegyndt:  De finérplader, som murstykkerne har været pakket ind i, i otte år, er nu ved at blive fjernet, samtidei med, at murstykkerne bliver forankret til fundamentet under dem.

Øresundsvej st. på Frilandsnmuseet.    --   24. juni  2014.   ^---v

På museet er man -som jeg har forstået det- ganske "trat" (lige om alle andre med problemet) af den grafitti bygningen blev udsat for på Amager inden flytningen.  De pt. kendte, aktuelle afrensningsformer vil samtidig ørelægge overfladen eller udseendet af de meget "følsomme" betonsten, i værste tilfælde begge dele.

 

For at fæstne / forankre murstykkerne til fundamentet, bliver der fremstillet nogle små "støbekasser" rundt om det nederste af fundamentet.  Når disse kasser er tætnet nedad mod fundamentet, hældes der en tynd betonblanding i støbe-kasserne (såkaldt "ankerbeton").

 

Nu skal de så stå i et par dage eller tre, hvorefter museets murere er tilkaldt, for at mure mellemrummene mellem murstyk-kerne op. 

 

I løbet af en uges tid, skulle dette arbejde gerne være igang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs undersiden af murstykkerne anes "støbekasserne", netop påfyldt "ankerbeton" til befæstelsen.

Om nogle dage er det slut for disse planter.  ---v

 - - -

 

De første beboere.

 

Et par andre beboere har været heldigere.  --^--  Bemærk den lille Rødstjert herover. 

Et par sten er "kradset ud" helt gennem muren -af tekniske årsager-.  Da man skulle have et "spyd" gennem hullet, et par dage efter, havde et Rødstjert-par bygget rede i hullet.  Gode råd var dyre, men det lykkedes at klare forhavenet uden at fuglene måtte flytte.

Da jeg besøgte stedet i dag, fløj det travle fuglepar til og fra reden med mad til ungerne.

 

I ( ) bemærket:

En fredet gartnerbolig i Nationalmuseets afdeling på Brede Værk er brændt ! ! !

Natten til lørdag den 14. juni, udbrød der brand i et drivhus og en fredet gartnerbolig på Brede Værk. Ingen personer er kom til skade, og ingen museumsgenstande har lidt overlast, idet Nationalmuseet ikke havde udstillinger eller museumsgenstande i bygningen.

Brandens årsag (påsat ?) er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Stråtaget på gartnerboligen er brændt helt ud, og loftetagen er ødelagt. Det lykkedes Lyngby Taarbæk Brandvæsen at redde stuetagen, som dog er stærkt vandskadet.

Bygningen vil forhåbentlig kunne genopføres.

 

-----------------

 

Dette har ikke umiddelbart noget med Øresundsvej station at gøre, --og dog.  Desværre må det nok forventes -i den kommende tid-, at noget af museets mandskab må afgives sikringen af denne bygning.

 

 

 


 

19. juni 2014.

 

Når man betragter er der måske ikke den store forskel fra for 14 dage siden.  Solen skinner dog, og det ser lysere ud.

Der er dog sket noget.  Foreløbig er byggeriet i en fase, hvor det ikke rigtig kan ses på fotografier. De store "tandstumper", der først "bare" blev sat på plads og afstivet, er i mellemtiden blevet "afklædt" for den øverste del af inddækningen, som et led i tilpasningen til det endelige, nøjagtige ståsted. Murstykkerne bliver meget nøjagtigt tilpasset i højden, så ikke fugerne mellem stenene senere kommer til at se ud, som var der bygget oven på kraftigt "bølgepap". 

Øresundsvej station -facaden mod stationsbyen / Andelsbyen- på Frilandsmuseet.   --   17. juni  2014.

Eksempelvis skal hjørnestykket herover i morgen (18. juni) løftes 1,5 mm inde ved vinduesafsnittet   ---  1,5 mm ! ! !

Samtidig tilpasses murstykkerne naturligvis også således, at muren -set på langs ad facaden- også kommer til at være lige, og heller ikke bugte sig, når man ser ned langs den fra et hjørne. Kort sagt: Det må ikke være til at se bagefter, at muren er samlet af mindre stykker, og ikke opbygget på stedet. 

 - - -

Her ses lidt af princippet: 

 

Nu skal muren "lynes op" som man kalder det, men det må ikke kunne ses bagefter, at der har været en adskillelse her ! ! !

 

Jeg har set andre bygninger på museet, hvor dette arbejde er udført. 

 

Hvis man ikke vidste bedre, var det ikke til at se.

 

Det skal blive spændende at iagttage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facaden langs den kommende bane (Krimsvej-facaden på Amager).

 

Som sidst:  Et kik ind i bygningen, med stationsforstanderens stue til venstre, døren ud til gårdspladsen og retiraderne (oprindelig) i midten. I hjørnet trappen til 1. sal, foran denne køkkenet og lige foran fotografen (evp), ventesalen.

 

Hele facaden mod andelsbyen / stationsbyen - vejfacaden på museet.

 

HER  BYGGER:

 . . . dog i samarbejde med museets egne folk.

 

 4. juni 2014.

 

ENDELIG.   --   2014.

 

Så oprandt dagen, hvor den første, egentlige genopførelse af Øresundsvej station, Amagerbanen, begyndte.

Seks år er gået, siden stationsbygningen blev nedtaget på Øresundsvej og fragtet -stykvis- til sin nye plads på Frilandsmuseet.

 


Øresundsvej station på Amagerbanen (AB).   --   15. juni 1979. . .

 

 . . .  og på Frilandsmuseet 2014.

Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   3. juni  2014.   ^---vv

Endnu er der ikke meget at se :-), men om en god uges tid (fra 3. juni 2014)  falder formentlig de første beskyttelsesplader på facaden (de nærmeste afbillede) ind mod resten af "Stationsbyen", og det vil jo her sige bane-/sporfacaden på Amagerbanen.

Til min store glæde, er det en af de MT-Højgaard-medarbejdere, Claus, der i 2006 var med ved nedtagningen på Amager, der sammen med -en i denne forbindelse ny medarbejder- Ib, skal forestå genopførelsen. 

Som man kan se, er de først beskyttelsesplader (over / mellem vinduerne) fjernet.  Nu skal murstykkerne endelig fæstnes til fundamentet, hvorefter museets personale skal foretage "oplynningen" (opmuringen) af murene under vinduerne. 

Retiradebygningen (bane- / sporgavlen).

 

 . . . . . . . . . . . . . . . .  og igen d. 15. juni 1979.  

 

Nærmest retirade-bygningen med stationsbygningen bagved (til venstre)

 

 

Øresundsvej station. - "Interiør".   Skulle nogen få den tanke, at sammenligne med datidens stationsbygning på Amagerbanen, er dette foto set mod "bryggers-døren" mod den lille gårdsplads og trappen til 1. sal.

Her ses "stationsforstanderen"s stue (i hjørnet i baggrunden) og stationskontoret (midtervinduet med traktoren). Det sidste vindue (til venstre) er vinduet for ventesalen, -mod banen på Amager, her mod "Stationsbyen".

 

Nu er projektet nok en genopførelse af stationsbygningen, men ikke absolut en "nøjagtig" genopførelse. Laaaaaangt det meste bliver helt korrekt, men enkelte steder har man -mere eller mindre nødtvunget- måttet foretage afvigelser  --således her.

Allerede på Amagerbanen, kunne man nok gøre sig sine tanker om "rigtigheden" i stationsbygningens indretning og placering på Krimsvej, men overflyttet til museet, ville dette nok blive endnu mere udpræget. Derfor "omvendelsen" som de fleste nok vil lære at leve med efterhånden, som arbejdet skrider frem, og bygningerne kommer til at indgå i det endelige, færdige stationsby-miljø.

 

 

 

Lidt  "udenoms-snak":


5. juni 2014.

Udover stationsbygningen er det museets tanke (og i det omfang bygninger m.v. tilbyder sig), at opføre nogle af de andre bygninger m.v, der er relevante i stations-sammenhæng.

 

Vordingborg traktorremise.  --  2014.

Et af disse tilbud var at overtage en lille, ældre DSB-rangertraktorremise fra Vordingborg station.

Vordingborg traktorremise.  Frilandsmuseet.   --   3.  juni  2014.   ^---vv

Remisen er nu genopført -og samtidig restaureret- beliggende ca. 100 m østligere end stationsbygningen i en kommende køreretning mod Brede.

 - - -   Her er det facaden mod det engang kommende spor, der ses, med den nedenomtalte OHJ Qh 350 i baggrunden og stationsbygningen endnu længere bagude.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

OHJ  Qh  350.

En ældre, udrangeret lukket godsvogn -dengang tilhørende Odsherred Jernbane (OHJ), Holbæk-Nykøbing Sj. er også overtaget.  Her er også indledt en ganske nødvendig istandsættelse.

OHJ Qh 350 / Glm 350.  Frilandsmuseet.   --   3.  juni  2014.   ^---v

"Bænkearrangementet", der læner sig op af stillads og vogn, er dog til et arrangement, der ikke har noget med jernbanen at gøre.

 - - -

Vognen er OHJ Qh 350, senest litreret Glm 350. Den er stillet til rådighed for Frilandsmuseet, idet museet skulle have planer om at sætte den i stand til udstillingsbrug (dog ikke som køreklar), når projektet når så langt.

( www.jernbanen.dk / http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=156&g=g : QH 350.  Bygget af vognfabrikken Niesky i 1919. Ombygget 1930 til OHJ J 350 og atter ombygget 1965 til OHJ Glm 350.)

 

Se også om stationen:   http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-st-pa-frilandsmuseet-2012   nederst.

 

-

 

 

 Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.   ^---vv      Som stationen så ud i dag,  . . .

 . . . men det forlyder, at indenfor de kommende uger skulle oplægningen af etageadskillelse og opstilling af spær blive påbegyndt, for at man kan få stationsbygningen under tag (desværre -foreløbig- kun bliktag som retiradebygningen) inden den tilstundende vinter.   ^---v

Øresundsvej station, retiradebygningen.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

 

 

18. november 2015.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2015.

 . . . 
Øresundsvej station.  Midlertidige gavle.  Frilandsmuseet.   --   16. december 2015.   ^---vv
 

 
 
  . . . og flere plader -vandfast krydsfiner- venter på en ny dag ! ! !