"Depotet for "fundne" sager"   --   måske bare til skrotbunken ???   --   1955/56 - 2016.

Endnu en henstående "sag" er kommet frem fra kælderens mørke, --en DSB-C-maskine i modelstørrelse "0",  1:45, som blev påbegyndt omkring år 1955/56.

 

Som vist allerede nævnt andetsteds på ”siden”, begyndte jeg at komme i Dansk Modeljernbane Klub / DMJK omkring 1952-53, --de første par år ”på tålt ophold” :-) , men herefter, som ca. 16-årig, som medlem på prøve/dispensation (aldersgrænsen var 18 år). Jeg blev nok et par cm. højere i den anledning --men senere kan man (jeg) nok få den lumske tanke, at man nok gerne ville have endnu et betalende medlem, og de -vist- 40 kr, der dengang var kontingentet.

På cirka dette tidspunkt, formentlig kort efter, at den tidligere omtalte, fejlbehæftede sporvogn var opgivet, men inden jeg begyndte som trafikelev ved DSB, er arbejdet påbegyndt.  Med denne ansættelse var det et forlangende, at man ikke boede hjemme, og dermed forsvandt også mulighederne for hjemmebyggeri.

  
Det ses flere steder på C-maskinen, at efter fraflytningen fra barndomshjemmet, hvor maskinen blev henstillet til bedre tider, faldt den en dag -desværre- i de senere tilkomne børns i hænder.  UPS ! ! ! . . . 

 

 . . . nu bliver der så meget mere at rette op.

 

 

Udveksling med kedelen i baggrunden / ved siden af.   ^---v

Jeg husker stadig, hvordan min fader viste mig (og hjalp mig) med, hvordan jeg kunne ”dreje” skorstenen og domen ved hjælp af en gammel håndboremaskine og en fil.  Også sikkerhedsventilerne og den lille fløjte på førerhuset er "drejet" ud på denne måde.

 


DSB C 704, Svebølle, klar til afgang fra spor 3 mod København med et godstog.

 

DSB C 708+CR+CPE. I baggrunden ses en OHJ-skinnebusbagegevogn, SB / "rumpeged". Høng.  --  22.  maj 1965.

 

DSB C 708, Jerslev.   --   22. maj 1965.

 

Modeltegning   --   1942.

C-maskine, C'' i delvis uombygget udgave,   --   Tegning.  L. Kisby. DMJK. 1942.   ^---vv


Maskinerne, 701-5 fra 1903 og 706-19 fra 1909 blev "født" med flad røgkammerdør og sandkasser under fodpladen. Røgkammerdøren ændredes senere til en spids dør, og i 1940´erne flyttedes/ændredes sandkasserne til en sammenbygning med domen på kedelryggen. Maskinerne fik overhedere i årene 1915-25, og trykluftudstyr i 1940´erne.


  

 

"Depotet for "fundne" sager"   --   måske bare til skrotbunken ???   --   1955/56 - 2016.

Endnu en henstående "sag" er kommet frem fra kælderens mørke, --en DSB-C-maskine i modelstørrelse "0",  1:45, som blev påbegyndt omkring år 1955/56.

 

Når man ser på den gamle model-tegning (1942) af C-maskinen, må man nok både erkende, at det er en ganske nydelig tegning, men nok også, at den ikke rigtig opfylder nutidens krav til en sådan byggetegning.

Der er medtaget/tegnet det man ser på lokomotivet, og som datidens modelbyggere vel -stort set- var tilfredse med.

Kravene til det færdige resultat var ikke så store dengang, og værktøjerne "menigmand" havde til rådighed, var heller ikke så små/fine og gode, som det vi har i vore dage.

120w-loddekolbe, "model 1950" samt 20-krone "model 2001".

Ikke just nem, at komme ind i de små hjørner med, men til gengæld kunne den varme de kraftige, udsavede 
2 mm messingrammer op.  Nu bliver der måske god brug for den igen, pga. børnenes tab af lokomotivet.

 

Tilgængeligheden til tegninger og fotos er blevet langt, langt bedre, og muligheden for at stifte "nærkontakt" med materieltyperne er også meget bedre på mange punkter.  Ganske vist kørte meget af det rullende materiel på skinnerne dengang, men kunne -måske lidt afhængig af, hvem man var- alligevel være lidt svært at komme så tæt på, at man kunne se de "indre detailler", som ofte er nødvendig viden.

 

I enkelte tilfælde kan man være så heldig f. eks. at blive/være ejer af DSB-lærebogsværk: "Damplokomotivet og dets betjening" i to bind, et tykkere med meget udførlig tekst og et tyndere med tegninger/planer over mange emner.  

Dette værk var jeg ikke ejer af, dengang, men kan glæde mig over det nu.  Kun enkelte emner om C-maskinen, ganske vist, og tilsvarende ved de andre materieltyper, men det er dog en stor hjælp, om ikke andet i forståelsen af virkemåderne i virkeligheden.

Som modelbygger er ens egen erfaring og evt. kendskab til både det ene og det andet også blevet større end det var som 16-17 årig, der normalt måtte nøjes med sporvogn eller S-tog i særligt festlige tilfælde. 

 

 

DSB-tegning af forløber.  "Damplokomotivet og dets Betjening", 1925.

 

Min forløber til C-maskinen.  Man behøver ikke at have den store iagttagelsesevne for at konstatere, at der er noget helt galt med denne udførelse.   Jeg vidste dog ikke andet og bedre, og det er ikke altid nemt at se "dybden" alene på en sidetegning.    ^---v

EVP-forløber anno ca. 1955-56.  Der forestår vist en del ombygning ! ! !

 

 

"Depotet for "fundne" sager"   --   måske bare til skrotbunken ???   --   1955/56 - 2016.

Endnu en henstående "sag" er kommet frem fra kælderens mørke, --en DSB-C-maskine i modelstørrelse "0",  1:45, som blev påbegyndt omkring år 1955/56.

 

Tenderen.

 
 

1:45-model af tender til C-maskine (3-skinnedrift med sideliggende 3-skinne).

En af vennerne i DMJK støbte dengang de meget flotte akselkasser.  Bemærk nederst til højre på kasserne: Tud og dæksel til påfyldning af (i virkeligheden) smøreolien.   Det bliver så op til mig, at forsøge at lave affjedringen lige så flot - og så vidt muligt virkende på den rigtige måde. ---v

 

Sikkerhedsventilerne og fløjten.

 . . . 
Sikkerhedsventiler i tegning og model. 

Som en flaske gammel vin, skal denne model også helst præsenteres med et lille lag af støv.

Fløjten kunne måske godt trænge til lidt behandling med en gang "stråforkortningsmiddel".

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

Skal denne C-maskine være sommerens opretningsopgave i "udestuen" ???  

Sommeren må vise det, --men køre selv kommer den næppe til. . . . . . . . . . .

 

 -

 

14. juli 2016.

Som vist allerede nævnt andetsteds på ”siden”, begyndte jeg at komme i Dansk Modeljernbane Klub / DMJK omkring 1952-53, --de første par år ”på tålt ophold” :-) , men herefter, som ca. 16-årig, som medlem på prøve/dispensation (aldersgrænsen var 18 år). Jeg blev nok et par cm. højere i den anledning --men senere kan man (jeg) nok få den lumske tanke, at man nok gerne ville have endnu et betalende medlem, og de -vist- 40 kr, der dengang var kontingentet.

 - - - 

Nu -som medlem- ville jeg gerne prøve byggeri af et damplokomotiv, og jeg blev rådet til at begynde med en C-maskine pga. dens manglende udvendige gangtøj.  Ganske langsomt voksede maskinen, i høj grad efter de dengang benyttede genbrugsmetoder. Stort set alt skulle i de tider laves af én selv, --af nye materialer eller ting/genstande der kunne bruges/tildannes.  C-maskinen nåede da også at køre "nogle omgange" på DMJK-anlægget på Nørrebro, dog uden det eneste gangtøj en sådan maskine har - kobbelstængerne.  Maskinen "haltede" (klemte i gangtøjet), og da jeg i 1956 blev ansat som trafikelev ved DSB og stationeret i div. småbyer rundt på Sjælland, kom den efterhånden længere og længere ind bagest på hylden.

Omend langt tilbage, inderst på hylden -- barnehænder kan nå langt, og en dag tog maskinen turen fra så højt oppe, som en 5-6-årig dreng kan nå, og ned på betongulvet i det bryggers, hvor jeg havde mine ting. Den tur blev maskinens udseende ikke just bedre af, og nu blev den "endelig hensat". ( Model af DSB-C-maskine. )

Her er den så -efter ca. 60 års henstand- "gravet" frem i dagslyset for enten at blive kasseret totalt, eller -ligesom min gamle sporvogn- at blive sat -i det mindste- så meget i stand, at den måske kan stå og se lidt dekorativ ud.  Køre selv kommer den næppe nogensinde til.

Maskinen er nu rettet op, det bedste jeg er i stand til og tør uden at ødelægge mere end godt er, og der er tilføjet en del større og mindre detailler (skorstensbåndet er kun midlertidigt).  Motorforbindelsen (tender-loko) er afbrudt og strømaftageren til den sideliggende tredieskinne er fjernet. 

 

Tenderen set bagfra - det lyse midt i billedet er en netop påsat lanterneholder

 

Løsdele til 1:45-model af C-maskine og andet.  Det var grove dele, man dengang blev udstyret med i forretningerne, og så var det bare at gå i gang med diverse små file.

 

Flitsprøjte (til insektgift).  En sådan kunne anvendes til lidt større maskiner som f. eks. E og H (som jeg husker det), hvis man ville komme lidt nemt til det. 

Jeg kunne desværre ikke klare arbejdet på den måde, så jeg (og måske især min far) måtte selv bukke en messingplade til den kom til at ligne "noget".

Maskinen er nu nået så langt, at næste opgave bliver bemaling, der skal ske snarest.  Nu kommer den -som nævnt- ikke til at køre selv, så hvorfor ikke male og patinere den som hensat, med kobbelstængerne kastet op i tenderen, og en passende afdækningsplade over skorstenen ! ! !    

Der er set masser af fine, nymalede maskiner -men en henstillet maskine, "mæt af dage", næste station: "Ophug" ! ! !

 

 -

 

 

 

Forrige side: Den danske model.
Næste side: Mo i model, --lidt om.