Danske transformatorstationer (-tårne).

 

Som medarbejdende ved datidens blad "SIGNALPOSTEN", fik jeg den tanke, at det måske kunne være aktuelt med en serie fotos og tegninger af nogle af landets transformatortårne.  

Egentlig var tanken ikke ny, for allerede i 1957, som trafikelev på nogle mindre DSB-stationer, havde jeg taget de første fotos af sådanne tårne omkring Borup og Lille Skensved, men nu skulle det så være over et "større areal".

Det indledende arbejde begyndte først i 1980-erne, kort efter at "bombemanden fra Gladsaxe" i 1977–78 anbragte ni rørbomber i bl. a. telefonbokse o. lign. i København og omegn.  Måske ikke det bedste tidspunkt, at spørge div. el-selskaber om tegninger af deres transformatorer ! ! !  

Det skulle dog gå ganske anderledes, idet der udvistes stor velvilje fra næsten alle de forespurgte selskaber.  En masse tegninger blev tilsendt, og andre selskaber beklagede, at man ikke længere havde tegninger, men sendte personale ud med fotografiapparater i stedet for.

 

 

 

Transformatorstationer / -tårne.

 Alle blandt de lidt ældre generationer kender dem, de stod overalt, frit på landet, i landsbyerne, i stationsbyerne, i provinsbyerne -store og små- ja, selv i hovedstadens forstadsområder. Murede, støbte i beton, sammensatte af betonelementer eller udført i stålplader: Transformatortårnene. På det modelbaneanlæg, hvor de ikke er repræsenteret, er der ofte heller ingen, der savner dem, –eller i det mindste var der ofte ingen der gjorde det. Er tårnene der til gengæld, bemærker man dem straks: ”Kan du huske dengang”.

 - - -

Transformatortårnene dukkede op med indførelsen af elektriciteten rundt om i landet i 1920´erne. Ikke alle var imidlertid lige glade for dem. Naturfredningsforeningerne rasede:

Gamle transformatorstationer.   ^---v

 

F. eks. skrev Dansk Naturfredningsforening i 1925/26:  ”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

(Se evt. nedenfor under  NESA nr 223,  Farum Grusgrav.)

 

Dansk Naturfredningsforenings årsskrift, 1924-25.  --->

 

Udviklingen,
lod sig dog ikke standse, og senere blev de vel nærmest et led -ofte et kært led- i det almindelige landskab, med deres meget forskelligartede -ofte meget lokalprægede- arkitektur og udseende. Nu er de imidlertid snart historie. Det ene tårn efter det andet falder, som ofre for de nye tider. Ikke altid sker det, fordi de ikke længere er nødvendige, men elkablerne bliver nu ofte lagt i jorden, hvorefter der ikke længere er behov for tårne. Hertil kommer, at vedligeholdelsesudgifterne bliver for store, og de erstattes nu af små ”fikse kasser”, ofte ikke større end en stor kummefryser.

 

Om der en dag bliver behov for at fremstille disse moderne ”kasser” til modelbanebrug, kan jeg ikke svare på nu, men hvorfor ikke ???? Det må næste generation tage sig af. På den hertil knyttede billedside vil jeg forsøge at illustrere dem, med nogle af de billeder jeg tog af dem, inden de helt forsvandt. Ligeledes vises et par billeder af mine hjemmebyggede tårne beregnet til modelbanebrug. 

 - - - - -

Nedenfor skal vises nogle eksempler på transformatortårne fra landets forskellige egne. Skønt formålet og "hovedudseendet" var det samme, var der dog store forskelle i udseendet på de enkelte landsdeles transformatortårne. 

 

- o 0 o -

 

Forkortelser for el-selskaber:

(Rækkefølge - stort set, som stationerne/tårnene vises nedenfor.)

 

NESA = Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab, Hellerup.

HE. = Helsingør Elforsyning.

SEAS = Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab, Haslev.

NVE = Nordvestsjællands Elforsyning A.m.b.A., Svinninge.

EFFO = Elselskabet EFFO, Frederiksværk.

LEF = Langelands Elforsyning, Rudkøbing. 

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

NEF = Nordøstfyns Elforsyning, Kerteminde.

SE = Sydenergi, Silkeborg.

EASV = Elforsynings-Andels Sønderjyllands Vestkyst, Skærbæk.

EE = Esbjerg Elektricitetsværk, Esbjerg.

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning, Agerskov.

MES = Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab, Brande.

VOS = Vejle Oplands Strømforsyning.

HOH = Hovedgaard og Omegns Højspændingsanlæg An/S, Hovedgaard.

BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg, Horsens.

EGO = Elektricitetsselskabet Gudenåens Opland, (Randers ?).

ELRO = Elforsyningen for Randers Opland, Hornbæk, Randers.

ESV = Elforsyningen Sydvensyssel.

TH = Thy Højspændingsværk. 

HE = Herningegnens Elforsyning.

HEF = Himmerlands Elforsyning.

MEF = Midtjysk Elforsyning, Silkeborg

RAH = Ringskøbing Amts Højspændingsanlæg

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning, Varde.

---  = Thy Højspændingsværk, Aktieselskab, Bedsted.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Apropos:   

 

Med hensyn til rækkefølgen af tårnene / stationerne:  Det kan gøres på flere måder, f. eks. efter type, efter landsdel / forsyningsselskab, alfabetisk efter beliggenhed eller efter foto-optagelsestidspunkt.

Foreløbig tror jeg, at jeg vælger at gå ud fra beliggenheden / landsdelen, der i høj grad også vil tilgodese typeinddelingen.

 

Tårnene / stationerne vil blive lagt på løbende, efterhånden som de bliver scannet / bearbejdet.  Derved kommer de allerede klargjorte ikke til at "ligge" i venteposition" indtil det sidste tårn måske er klar om fem år.

 

 

 

Sjællandske transformatorstationer (-tårne).

 

 

 

Københavns Belysningsvæsen.

 

Københavnske transforfatorstationer / transformerstationer var vel i sagens natur noget større, men lad mig evt. beyde med nogle enkelte mindre udgaver, lidt mere modeljernbane-egnnede.

 

 

Et par ældre, københavnske transformatorstationer / -tårne.

Arkiv:   Vanløse Lokalarkiv.

 

Københavns Belysningsvæsen, Amager Boulevard, sammenløbet med Amagerbrogade.   --   August 1936.   Arkiv: Dines Bogø.

 

 

Tak til Dines Bogø og Vanløse Lokalarkiv.

 

 -

 

Transformerstationen "Lygtenn", Lygten 1a, Nørrebro er opført i tre etagr i 1931
Nybyggeri (Opførelsen af transformatorstation skete i 3 etager på adressen: Alexandravej, Thyrasvej, Lygten.

"Radius", det seneste , "moderne" navn for datidens Københavns Belysningsvæsen.

10. oktober 2022.