Sintra Sporveje.

 

(Sintra - Azenhas Do Mar)

Sintra synes at være en fantastisk mindre, men hyggelig by, som var / er noget af et turistmål.  Det mærkede vi straks ved ankomsten. Ingen parkeringsmuligheder for en bus af vor størrelse.  Hurtig aflæsning, og chaufføren måtte finde et andet sted at holde. Om han nåede at få en kop kaffe ???   Vi reddede os en stribe pladser på et af byens travleste hjørner - i den halve time der kunne afsættes til dette formål og til lige at se de nærmeste fire huse på hver side.

Allerede midt i 1890-erne var der planer fremme om en mindre dampjernbane fra Sintra ud mod kysten, --planer som dog ikke blev til noget.  Det blev nogle senere planer, som i marts 1904 resulterede i åbning af en 8 km lang sporvognslinie Sintra - Colares, og senere på året helt ud til kysten, Praia des Marcas.  Herfra forlængedes linien i 1930 til den ca. 2 km nordligere liggende by Azenhas do Mar.

Til den første åbning i 1904 indkøbtes tre  åbne og fire lukkede motorvogne (en anden kilde mener det omvendt ! ! !) + seks bivogne (to lukkede / fire åbne) fra den amerikanske fabrik Brill.  Vognene var meget lig Lissabons samtidige sporvogne, men lidt kortere.  Sporvidde: 1000 mm (meterspor).

Herefter de vanlige "problemer", opgangstider / nedgangstider, nye ejere, yderligere materielkøb / salg, frem til nutiden, hvor sporvejens yderste ca. 2 km (til Azenhas do Mar) er nedlagt og sporene optaget.  Den midterste del af banen er -skinnemæsigt- eksisterende, men med en noget uregelmæssig driftstilstand, delvis styret af de "kobbertyve", der jævnligt gør indgreb på køretråden. 

I den "inderste" ende, ved Sintra, er linien også afkortet, idet sporet nærmest jernbanestationen er optaget.

 

 

Sintra.   --   8. maj  2012.   ^---v

 

SHS´ere ved næsten alle borde, minus dem, som var hurtigst og allerede er ude med fotografiapparaterne (kun alm. turistfotos).   Bemærk de to grå "kegler" over hustagene på nederste foto  --  de går igen i kommunens våben.

 

Sintra Kommune / Rådhus.

 

Sporvejen var -som nævnt- desværre ikke i drift, da vi besøgte den.  Linien var heller ikke nedlagt, men driften midlertidigt indstillet, og så snart det sker (og der ikke længere er strøm på), ser kobbertyve deres snit til at hive køretråden ned og afklippe diverse længder.  Således også her og nu, hvor man flere steder kunne se de "afpillede" kørestrømsmaster.

En af turdeltagerne kunne dog fortælle om, at han et år tidligere havde kørt på linien i en kort driftsperiode.

 

 

Liniekort:  Niels Bloch: Portugal på skinner / Bastao Piloto.

 

 

Sporvejen er bogstavligt anlagt i vejgrøftens areal langs landevejen på den 14,5 km lange linie. 

 

Sintra   --   8. maj   2012.

 

 

Det er ikke mange meter de to skiller sig fra hverandre, hverken sideværts eller i højden, omend sporvognslinien i nogle tilfælde føres noget mere jævnt gennem landskabet end landevejen.   ^---v

 

 

 

 

 

Til trods for driftens indstilling, ses stadig et af de små læ-steder ved et af stoppestederne.

 

 

 

Den nuværende endestation Praia das Macas når / hvis linien kører.   --   8. maj 2012.   ^---v

 

 

Linien fortsatte dog tidligere til AZENHAS Do MAR, ca. 2 km nordligere.

   

På busturen mod Azenhas do Mar passerede vi både et portugisisk transformatortårn, og fik et hurtigt kik til Atlanterhavet.   --   8. maj 2012.

 

 

Sporvidden:  1000 mm.

 

  -  -

 

Sintra - Azenhas do Mar.

 

 

 

I den gamle, mere eller mindre renoverede remisebygning i Ribeira, er sporvejens materiel samlet under tag.

 

Motorvognene 4, 2, 1 og vedligeholdelsestraktor i remisen i Ribeira.   --   8. maj  2012.   ^---v

 

 - - -

 

   

Motorvogn nr. 1,  Ribeira.   --   8. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - og nr. 2,  samme tid og sted. 

 

  

Motorvogn nr. 3,   Ribeira.   --   8. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - og nr. 4,  samme tid og sted. 

 

   

Bivogn nr. 6,  Ribeira.   --   8. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - og nr. 9,  samme tid og sted. 

 

   

Bivogn nr. 10,  Ribeira.   --   8. maj  2012. - - - - - - - - - - - - -  - - - og nr. 12,  samme tid og sted. 

 

 

Bivognene nr. 14, og 10  samt motorvogn nr. 3,  Ribeira.   --   8. maj  2012.  

 

 

 

 

Banzao. 

På linien mellem Sintra og Azenhas do Mar, ca. 2/3 gennem linien, i byen Banzao, ligger en lille remise / remiseagtig bygning med dertil hørende omløbs- og remisespor.  Pt. er jeg ikke klar over, om den er en meget gammel endestations remise i et midlertidigt endepunkt, eller om det er en "overnatningsremise" for "første vogn til byen" herfra om morgenen ! ! ! ???

 

 

Liniekort:  Niels Bloch: Portugal på skinner / Bastao Piloto.

 

   

 

 

Banzao.  Bagest i remisen holdt dette bivogns-lignende køretøj - bag en behørigt aflåset gitterport, men -som det ses- med en art arbejdsvogn -nr. 2-  foran.    --   8. maj  2012.

 

   

Den lille remise anes øverst til venstre  ---^  og i venstre side af dette foto   ---^   Synsretning mod Azenhas do Mar.

 

   

Mellem remisebygningen  ---^  og den næste bygning, vist et elektricitetsværk eller lign,  ---^  lå en lille "gårdsplads", --med spor mellem de to bygninger ! ! !   Køretråden kommer ganske fint ud af remisen, men ender tilsyneladende i et ophæng på gavlen af den anden bygning.  --  Sporet fortsætter dog ind gennem den ganske lave port ! ! !  ??? 

 

 

"Sporplanen", set i retning mod Sintra.   Bemærk "svellerne ", der er markeret i brolægningen på dette og flere andre af fotografierne fra dette sted.

 

  

Mod Sintra,  men fotograferet efter omløbssporet. - - - - - - - "Livsfare" ----  man kunne næsten få den tanke, at den- - - - - nedadvendende "tornekrone" er nok så farlig ! ! !

 

   

Sporskiftetrækbukke.  Gode eksempler på, hvorfor den runde klods (oftest støbt i jern eller beton) benævnes "osten".

 

   

Sporskifte-tungepartier.  ---    Fraliggende ---^  og tilliggende tunge ---^.

 

   

Flere steder anvendes svelleskruer mærket med "CP" ( Comboios de Portugal  =  Portugals Jernbaner) på toppen.

Det er skrevet før:  Som sporvognsentusiast ser man altid opad til 1. sals højde.  Ganske rigtigt: Der sidder et af de gode, gamle køreledningsophæng (højre foto). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ---^

 

 "Livsfare"

 

 

Linien  Banzao - Sintra. 

 

Når denne billedrække er gennemset, vil ingen være i tvivl om, at sporvejen er anlagt 
"i vejgrøften" eller i det mindste på dens areal (således som det også foresloges ved flere danske privatbaners anlæg omkring 1900-årene).  Dertil kommer, at vejen og dermed sporvejen er en meget bugtet affære.  Efter sigende skulle der være 49 vejsving, hvoraf flere er kommet med her, --bl. a. fordi det -fotomæssigt- ofte giver en bedre mulighed for fotos på langs ad sporet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tv: - - -  Advarsel om en sporvogn,   ---^   der ikke kører i øjeblikket.

Th: - - - Ofte er det svært at tage billeder af noget, "der ikke er der", således også her.  Mon ikke man alligevel kan fornemme, at der mangler noget -- køretråden.  Kobbertyvene har været her.   ---^

 

 

Vi nærmer os den store remise -det nuværende museum- i Ribeira . . .

 

 - - -

 

   

 . . . hvis beliggenhed er indrammet med rødt på nedenstående liniekort.

 

 

Liniekort:  Niels Bloch: Portugal på skinner / Bastao Piloto.

 

 

 

Tilkørselen til remisen/museet i Ribeira.  Det er ikke en moderne sporvogn, der holder over sporet, --men vor bus. 

 

 

Turen fortsætter med endnu et vejsving, en kurve . . .

 

 . . . her med en af de utallige overgange til private grunde, --ofte ganske farlige overgange, man skal i det mindste se sig godt for  --  når der køres på linien ! ! !

 

 

Endnu en kurve -"til en afveksling"- . . .

 

. . . men så er det også slut kort udenfor byen Sintra.   Bemærk skriften i brolægningen: ELECTRICO  DE  SINTRA.

(Markeret med rød tværstreg på ovenstående liniekort.)

 

 

 

Rullende materiel.

 

Motorvognene nr. 4, 2 og 1.  Ribeira.   --   8. maj  2012.

 

 

Åbne motorvogne.

Motorvognene 1, 6 og 7 var åbne motorvogne leveret til liniens åbning i 1904:

 

Motorvogn nr. 1.  Ribeira. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Motorvogn nr. 6.  Ribeira.  


 

Motorvogn nr. 1.  Ribeira.  

 

<---  Motorvogn nr. 7.  Ribeira.  ---^

Bygget:  J.G. Brill Company.
Længde:  7.560 mm
Bredde  1.930 mm
Vægt:   8.500 kg
Maks.hastighed: 30 km/t.
Bremse:  Håndbr,  motorbr. samt skinnebremse.
Siddepl:  32  -  på 8 bænke á 4 pass. ---v

 

 

 

 

 

Lukkede motorvogne.


 

Lukket motorvogn nr. 3, også fra 1904.  Ribeira.

Bygget:  J.G. Brill Company.
Længde:  7.460 mm
Bredde  1.950 mm
Vægt:   8.500 kg
Maks.hastighed: 30 km/t.
Ej opgivet, men formentlig såm de åbne motorvogne:

Bremse:  Håndbr,  motorbr. samt skinnebremse.
Siddepl:  17 (20)  -  Tværsædeopstilling,  2+1.


 

Der skal meget andet materiel til at drive en sporvej / museumssporvej:

 

En mere eller mindre komplet motor-undervogn og rammen til en anden.  Ribeira.

 

 

Diverse reservedele / værktøj.   ^---v

 

 

 

 

  -  -

 

Lukkede vogne 

med moderniserede vognkasser, nr. 2, 4 og 5.

   

Motorvogn nr. 2, opr. lukket vogn, men her med moderniseret vognkasse.

 

 

Kørekontroller.   ^---v

 

 

 

 

 

   

Renoveret  hos Co. Sintra Atlantico, 1945.

 

   

Motorvogn nr. 4.  Ribeira.   --   8 maj  2012. - - - - - - - -- - - - - - - Renoveret (igen) hos C.C.F.L. i sept 1997.

 

 

Kørekontroller.

 

 

 

Motorvogn nr.  4.

   

Renoveret  hos Co. Sintra Atlantico, 1946.

 

 

   

Motorvogn nr. 5.  Ribeira.   --   8. maj  2012.   ^---v    Her mangler der "godtnok" lidt endnu.

 

 

 

Bivogne.

Åbne og lukkede vogne.

 

 

Bivogn nr. 9.  Remisen, Ribeira.   --   8. maj  2012.    Vognen skulle være en af de køreklare vogne --  24 siddepl.

   

 - - -

 

 

  Afgangsklokken.

 

 

 

Bivogn nr. 10.  Remisen.  Ribeira.   --   8. maj 2012.  Både vogn 10 og nedenstående vogn 12 og 14 har 24 siddepl.

 

 Bivogn nr.12.  Remisen.  Ribeira.   8. maj  2012. - - - - - - - - - - >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivogn nr. 14,  Remisen.  Ribeira.   --   8 maj  2012.  ^---v

 

 - - -

 

 

Bivogn nr. 4 ???   17 siddepladser.   --  Remisen.  Ribeira.    ^---v   8. maj  2012.  

 

Der ses ganske vist tilsyneladende et tydeligt firetal på perronskærmen,  --men . . .

 

Desværre har jeg ikke en egentlig / fuldstændig materielfortegnelse og dermed fortegnelse over de benyttede vognnumre, men som det ses foranstående er både dette vognnummer og det efterfølgende allerede benyttet til et par motorvogne.

 

Benyttede man dobbelt- / eller parallelnummerering ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interieur, --desværre fremgår vognnummeret ikke af bemaling på gavlvæggene, som det ellers gør på flere 
af de øvrige af museets vogne.

 

 

 

Bivogn nr.  6.  Remisen.  Ribeira.    ^---v   8. maj  2012.       17 siddepladser.


Også her er der fremdraget et tal / nummer i de mange lag af maling, 6, men er det vognens egentlige nummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  -

 

Andet rullende materiel.

 

Ex. Carris, Lissabon, nr. 100.

 

Motorvogn 100, ex. Carris, Lissabon.  Ribeira.    --   8. maj  2012.   ^---v

   

 

   

 

   

Undervognen set fra "ingeniørgangen".  - - - - - - - - - - - - - - -

 

Under forperronen, --set forfra ind mod vognmidten.   

Ca. midt i billedet ses den store advarselsklokke ---^  med den lille hammer (knebel) uniddelbart foran, men aller tydeligst ses vel nok den sikkerheds-rist, der skal fange eventuelle uheldige, der måtte komme ind under vognen under kørselen.    ^---v

 

 

Ex. Carris, Lissabon, nr. 703.

   

Motorvogn  703.  Ribeira.   --   8. maj  2012.

 

Ex. Carris, Lissabon, nr. ???

 

Carris-motorvogn  nr. 737 ???    Ribeira.   --   8. maj  2012.

 

 

 

Motorvogn nr 1 + Deutz-traktor.  Ribeira.   ^---v   8. maj  2012.


Traktoren er tilsyneladende "født" bredsporet (1676 mm), men åbenbart ombygget til 1000 mm hos Sintra.

 


Deutz V 23074/1938 type OMZ117R B 1676 mm.

30.06.1938: Hafenverwaltung Leixões, Administracao dos Portos de Duero e Leixões APDL [P] "LMb 1"

1957: Companhia Sintra-Atlântico

19xx: Sintra Tramway [P] (1000mm)

 

(Kilde: “Deutz Lieferliste (Merte)”, gennemsøgt med “[P]” og “Sintra” – eneste hit. Den passer også fint på udseendet af kobbelstangstypen  OMZ117R.

Tak til Niels Munch. )

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Også denne lille sporvej, Sintra - Azenhas do Mar, har sin S 1.     Ribeira.   --   8 maj  .2012.

 

   

Unummereret / -litreret vedligeholdelsesvogn.  ^---v    Ribeira.   --   8. maj  2012.

   

 

 

  

Åben  vedligeholdelsesvogn.  Ribeira.   --   8. maj  2012.

 

 

Hermed er det slut på gennemgangen af sporvejen Sintra - Azenhas do Mar. 

 

 -  -

  

Bemærk i øvrigt disse hj.sider:

http://www.novomilenio.inf.br/santos/bondem56.htm 

og :

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.novomilenio.inf.br/santos/bondes/mundo56i.jpg&imgrefurl=http://www.novomilenio.inf.br/santos/bondem56.htm&usg=__gG4CUdpeearwKfm8hldmdaf3zU4=&h=733&w=550&sz=96&hl=da&start=18&zoom=1&tbnid=pyzqqUBR4MnsHM:&tbnh=141&tbnw=106&ei=40ggULufK8Wn0QX4iYH4Bg&prev=/search%3Fq%3DAzenhas%2Bdo%2BMar%2Belektrico%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1_____en%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 

 

 -  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -

 

 

 

 

 

. . .  men glem ikke:

 

Arne Melby Pedersen´s hj.side:   http://www.sporvej.dk/galleri-pt.htm

 

samt:

Portugal på skinner.   
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.   Bogen har været flittigt benyttet ved denne "side" tilblivelse.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

 

  -  -