27. juli 2014.

"Medlemmernes dag" på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

KS 587.  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   26. juli 2014.


KS 587 + NESA 929. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   26. juli 2014.


NESA 929. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   26. juli 2014.   ^---v

 - - -


Vi var "godtnok" mange medlemmer, der kikkede langt efter årets overraskelse.  En sådan plejer altid (de seneste mange år) at være et vigtigt led i Formandens velkomst og tale om "Rigets tilstand".  Der var ganske vist indtil flere gode ting" at nævne i talen: Den tidl. nævnte erhvervelse af arealet til opførelse af Remise 3 og arv af flere mill. kroner til museets drift, men disse var allerede kendt af de fleste, og derfor ingen overraskelser.

Den mere "håndgribelige overraskelse", til "at ta´ og føle på", så vi ikke noget til, -med mindre . . .

KS 275. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   26. juli 2014.

 . . . at oprangeringen på ovenviste foto var denne overraskelse: En overraskelse var det i det mindste. 

Man har mange gange i tidens løb set f. eks. en Lunding-motorvogn tilkoblet en "hovedtype-bivogn, men dette:  En to-akslet hovedtype-motorvogn tilkoblet en fire-akslet Lunding-bivogn hører i det mindste til sjældenhederne -de store.

Det skete i begyndelsen af 1930´erne, da KS havde solgt 10 Lunding-motorvogne til NESA (NESA 929 var / er en af dem). I tiden derefter kunne det ske et par år, indtil nye "erstatnings-motorvogne" var leveret og sat i drift.

Hertil skulle der være nogle tilfælde ved linie 16´s endestation ved Vestre Kirkegård. Denne endestation havde ikke sløjfe, og et ankommende sporvognstog efterlod derfor sin bivogn i sporet, men tog den i forvejen henstående bivogn "på næsen", "bakkede" hen over et sporskifte og kørte "retvendt" tilbage på linien ad det andet spor i dobbeltsporet.

Så langt, så godt, når det var samme materieltyper, men her skete det, at der evt. kom et Lunding-vogntog "i vejen". Lunding-bivognen blev efterladt og motorvognen tog den henstående "hovedtype-bivogn" med tilbage. Når nu næste vogntog -af hovedtypen- kom, måtte denne motorvogn efterlade sin bivogn og tilkoble Lunding-bivognen på sin næste tur gennem byen ! ! !

 

KS 610 med "hovedtype-bivogn" passerer Frederiksberg Raadhus. . . . . . . . .

Motorvognen er en af de tidligere NESA-vogne, nr.  922, overtaget fra NESA i 1952. . .

Udateret postkort, men efter 1952. . . . . . . . . ..


 

-  -27. juli 2014.

"Medlemmernes dag" på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

KS 437.  Sporvejsmuseet.   --   26. juli 2014.   ^---v

KS 437-1253-389.  Sporvejsmuseet.   --   26. juli 2014.   ^---v

Dagen bød også på fremvisning af ældre veteranbiler og musik af Korsør Jernbaneorkester.

Bagved ovenviste sporvognstog skal Sporvejsmuseets kommende "Remise 3" opføres.

Efter mange års tovtrækkeri er det nu endelig lykkedes Sporvejsmuseet at erhverve hele det stykke jord, man har ønsket i ligeså mange år.

5 - 5,5 Ha dækker det ønskede område, og her skal der til september påbegyndes et større gravearbejde, der omfatter flytning af ca. 30.000 m3 jord. Jorden skal deponeres forskellige steder på og ved museet, hvor der er brug for eller plads til jorden.

 
Afsætningspæle til Remise 3.   Den overflødige jord ses i baggrunden.

Den kommende Remise 3 bliver noget af en kæmperemise:  41 m bred, 100 m lang og med 10 spor:  Hurtig hovedregning: 1 km remisespor til hensætning af alle (i det mindste de fleste af) de vogne man i øjeblikket har stående i depot rundt omkring i omegnens større lader. Kr. 140.000/år er der at spare ved flytningen fra bare eet depot: "Elefanthuset", som vi bl. a. fik forevist under Medlemmernes dag.

Her henstår 14 ældre københavnske sporvogne oprangeret på rad og række så tæt, at kun yngre medarbejdere "uden mave" kan komme ned mellem de enkelte vogne. Alle vedligeholdelsesstadier er repræsentert, og alle er afhængig af tag over hovedet. 

Hertil kommer henstand af ca. 10 busser og en trolleybus.

 

10 mill. kroner lyder det foreløbige overslag på, og ca. 9 måneder forventes der at gå, til remisen kan tages i brug,

I første omgang kun med kørespor langs de to ydervægge, og derimellem  8 spor af "simple stålprofiler", da der jo kun er tale om opbevaringsspor de første mange år.

I mellemtiden kommer næste vogn forbi stedet: Oslo Sporveier 203.  Sporvejsmuseet.   --   26. juli 2014.

 

(fortsættes - en dag ! )

 

Denne skulle dog helst ikke stå derinde i for lang tid:

[image]

-den bør ud at køre - med servering af Irma Kaffe - naturligvis.

Mens vi har den endnu:


-  -


 

HUSK lørdag d. 26. marts:

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Medlemmernes dag.

[image]
Museet har åbent alle dage (24.6 / 17.8 - dog ikke mandage) mellem kl. 10 og 17.

I morgen lørdag d. 26. juli er der "Medlemmernes dag" med udvidet åbningstid til kl. 22.
Aftenen igennem er der kørsel med et stort udvalg af museets vogne, i mørkningen med de farvede linielys.

"Kør selv en sporvogn", vognstyrerkørsel under kyndig vejledning.

Hertil Formandens velkomsttale kl. 18 med beretning om "Rigets tilstand" og ikke mindst kommende udsigter og tiltag.

Som altid vil der være en masse at se / opleve.

Har man ikke selv bil /bilmulighed, er der SHS-bus fra Høje Tåstrup station kl. 12.00 med returkørsel kl. 22.00 (der er dog også andre muligheder, f. eks. fra Borup station til museet kl. 13.35, og tilbage til Borup station kl. 21.00).

 

[image]

 

-  -


Kl. ca. 15.40 d. 25. juli 2014 passerede evp.dk sit seer-tal nr 600.000 siden genstarten efter TDC´s skandaløse nedlægning af deres hjemmesider. Takket være en anden Erik, My 1 2 87, kom "siden" atter på benene og tilsyneladende med godt resultat (så godt, at det er værd at kopiere som sit eget  )

Placering: Nr. 2 ! ! !

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle komme til at kæmpe med fhv. statsminister Anker Jørgensen om en placering. Der er heldigvis så langt op til A.J, at der næppe sker forskydninger de første mange år.

 

 

-  -


26. juli 2014.

Vinderup station og by (her måske mest "en overskæring").

Der er tidligere -  - bragt en rækker fotos af Vinderup station.

Kilde:  "Vinderup - historiske rids i hundredeåret for banens åbning", 1965.

Vinderup by   --   1963.


Her og på næste foto ses næsten hele Vinderup by i året 1909   ^---v  (Udsigt mod Søndergade med afholdshotellet t.h.)

 - - -

 

Samme overskæring ca. 1921.

 

Vinderup Hotel, ca. 1963 . . .

 

 . . . og 1965.

 

Kilde:  "Vinderup - historiske rids i hundredeåret for banens åbning", 1965.

 


-  -

 

24. juli 2014.

Misbrug.

Der mange måder, hvorpå man kan lave hjemmesider m. m.   Seneste tilfælde af misbrug af evp-fotos kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=EBO-ZpVcUPk

Så er det "godtnok" nemt at være kreativ.

 

Se "den rigtige" TKVJ-side her: 

Troldhede-Kolding / Vejen Jernbane - TKVJ

TKVJ - Rullende materiel. 

TKVJ - Stationer - 1.

TKVJ - Stationer - 2.

 

Selv er jeg ikke "på" hverken YouTube eller Facebook (og ønsker ikke at være det), så jeg kan ikke gøre bemærkninger på "hans" side, men må håbe, at "han" læser det her.

Samtidig skal jeg naturligvis anmode vedkommende Kurt Panduro om straks at tage de fotos af "siden", der er "lånt" fra min TKVJ-side.

Kurt Panduro anfører endog  "Copyright Panduro Video", til trods for, at næppe mange af de viste fotos er hans egne ! ! !

 

Erik V. Pedersen.

Danske privatbaner

 

SIDSTE ! ! !

Sidens webmaster, Kurt Panduro, fik dog tilsyneladende hurtigt "kolde fødder" og gjorde i løbet af dagen "siden" til "Privat side", kun med adgang med ejerens tilladelse (Pudsigt, at man skal have denne tilladelse for at se en masse billeder, som ikke er webmaster´s egne, og som han -i det mindste moralsk- dårligt kan tillade sig at fremvise, og formentlig stadig uden kildehenvisninger). 

Nu er det ligesom strudsen, der stikker hovedet ind i en busk, og tror, at den ikke kan ses. 

Ja, --hj.siden er "usynlig", men det er problemet ikke løst af ! ! !

 

- -

 

 

22. juli 2014.

evp har været nødt til at anskaffe en ny pc.  Om det bliver bedre (næppe indholdet, men måske at arbejde med den) ???  Foreløbig virket alt "bagvendt".  STOR  TAK   til en anden Erik for assistance med alt vedrørende opsætningen. Nu må jeg bare vænne mig --.og så i min alder ! ! !

 

Lidt ældre smalsporsmateriel.

 

(Fortsat fra "Dagens fotos" d. 21. juli 2014.)

 

 

Omslag + 14 "tekstsider" og enkelte med billeder.   --   De første 3 sider er bragt, og nedenstående bringes yderligere 6 sider.  Resten følger snarest:

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/5943-Danske%20industrilokomotiver-4.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/5944-Danske%20industrilokomotiver-5.jpg.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/5945-Danske%20industrilokomotiver-6.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Billedtekster: Se foreløbighæftets side 2 ("Dagens fotos d. 21. juli 2014)

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/5946-Danske%20industrilokomotiver-Foto1.jpg.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/5947-Danske%20industrilokomotiver-Foto2.jpg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/5948-Danske%20industrilokomotiver-Foto3.jpg.jpg

Billedtekster: Se foreløbig hæftets side 2 ("Dagens fotos d. 21. juli 2014.)

 

 

  - -

 

 

21. juli 2014.

Lidt ældre smalsporsmateriel.


Dansk Svovlsyre- og Superfosfat Fabrik (DSSF) nr.  3.  Nørresundby. Ca. 1960.   Foto: P. Adamsen.   ^---vv

- - -

 - - -


 

. . . og nu til noget helt andet ! ! !

Det er nævnt tidligere: De første bøger om dansk jernbanemateriel (normalsporet som smalsporet) måtte udkomme på engelske forlag, og de blev -følgende deraf-  udgivet på engelsk.

Først fik vi W. Bay´s bøger om danske damplokomotiver, privatbanernes og derefter statsbanernes.

I 1958 udkom et mindre hæfte (lidt over A5-størrelse) med oplistning af nogle danske smalsporede damp- som motor-lokomotiver.  Nogle hæfter kom -vel naturligt- til Danmark, og der begyndte -så småt- en indsamling af data og fotomateriale til en evt. efterfølger.

Denne efterfølger udkom i 1961:

 

Omslag + 14 "tekstsider" og enkelte med billeder.   --   De første 3 sider bringes nedenstående, resten følger snarest:

 

  Al begyndelse er svær.

 

Det var ikke alle, der var tilfredse med udgivelsen, som -ligesom så mange andre jernbanebøger- blev beskyldt for at have mange forkerte oplysninger.

Måske / sikkert, --men når man, eller måske snarere, hvis man betænker mulighederne for indsamling af den slags oplysninger dengang.  Der var en ganske anden indstilling til den slags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

(Fortsættes)

 -  - 

 

20. juli 2014.

(Husk:  Ingen "Søndags-ekstra"-er i sommerperioden.)

 

Man kan ikke vinde hver gang ! ! !

I "Dagens fotos" d. 16. juli nævnte jeg, at vor og naboens haver var blevet "invaderet" af  en lille spurvehøge-familie, en mor og dens tre halvstore unger.  Vi har mange gange oplevet, at spurvehøgen har snuppet en mindre fugl næsten lige for øjnene af os, --så hvorfor ikke også her, og hvorfor slå op i en fuglebog ! ! ! 

I dag indløb så en mail om, at det næppe var spurgehøge, men tårnfalke, der "var på spil".  Et opslag i en fuglebog og en opringning til en -anden- fuglekender gav svaret.  Ingen tvivl:  Tårnfalke ! ! !

(Så jeg gjorde spurvehøgen uret.  )

 

-------------

 

I går, d. 19. juli 2014, viste jeg nogle smalspors-lokomotivfotos og drog antydningsvis -i to tilfælde-  nogle sammenligninger mellem et par lokomotiver, som måske kunne være samme lokomotiv på begge fotos.  Jeg er i dag blevet gjort opmærksom på, at de større entreprenørfirmaer, hedeselskaber m. fl. ofte købte større antal af ens lokomotiver, hvorfor det måske vil være "forhastet" at drage disse sammenligninger.  Der stilles et spørgsmålstegn ved min tanke om evt. udskiftede skorstenstyper, idet disse efter sigende, normalt ikke blev udskiftede.

Jeg var dog allerede klar over "problemet" -det talte "vi" *) allerede om, da billederne i sin tid blev indsamlede-, men kunne også i den nævnte "Bibel" ("Danmarks smalsporede Industribaner" -- bane bøger´s forlag) finde andre eksempler på sådanne tilfælde af næsten ens maskiner, der dog kun kunne have fremstillingsvirksomheden til fælles.

 *)  "Vi" -- dele af den senere SIGNALPOSTEN-redaktion.

 

 

Lidt ældre smalsporsmateriel.

I mange år havde det store entreprenørfirma Hoffamnn & Sønnner en oplagsplads for ældre -mere eller mindre- udtjente smalspors-lokomotiver på et større areal i Brabrand. 

Under indsamlingen af fotos først i 1960-erne, fik vi (og Sv. Jørgensen) også nogle billeder der- fra, som vi delte som "vi var venner til".   For nogle år siden blev disse og en del andre fotos videregivet til Industribaneklubben

Måske kunne nogle af disse fotos blive fundet frem og scannet / offentliggjort. - Den slags var ikke aktuelt på overdragelsestidspunktet ! ! !

 

Se evt. denne tråd på: http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=11159

 

"Et af lokomotiverne fra pladsen i Brabrand blev heldigvis reddet af en ægte jernbaneentusiast.
Lokomotivet findes i dag på Hjerl Hede:"
http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=48738
 
 
 
Henschel-loko. Brabrand. Ca. 1960.
Foto:  Sv. Jørgensen.
 

"Forskellige detaljer på lokomotivet afslører det som sandsynligvis værende:

Henschel D 25135/1941 Bt 600 mm, neu Sager & Woerner, München

"Ab 1938 gehörte Sager & Wörner den Unternehmen die Aufträge über die Organisation Todt erhielten, zu diesen gehörten: Projekte wie der Atlantikwall u.a. in Dänemark und Verteidigungsanlagen auf den Kanalinseln."

Kilde: http://de.wikipedia.org/wiki/Sager_%26_Woerner .

Så må det være nemt at gætte, hvorledes lokomotivet kom til DK."

(nm).

 

Ahlers Brunkulsleje.    Arnold Jung-loko. Ca. 1912.  Original. Sv. Jørgensen.

(Se evt: http://www.sti.dk/Brunkul/lindbjerg.htm   eller:   http://smalspor.dk/arkiv/etlokomotiv/HjerlHede1.html  )

 

Orenstein og Koppel.  Fiskbæk Brunkulsleje.  Originalfoto: Sv. Jørgensen.

 

Hagans *), Erfurt-loko. nr. 261, "ROSA".1892.  Fotograf. 1911-13.    Originalfoto: Sv. Jørgensen.

*) Maschinenfabrik Christian Hagans, Erfurt, Tyskland.
 

"YRSA"  (Bemærk den lille dreng  -arbejdersøn?-  der stikker hovedet ind i nederste højre hjørne af foto).

Der er -her-  ikke meget at berette om "YRSA". (Har det været omtalt et sted i "SIGNALPOSTEN" ???). 

 

En aften var der i redaktionsregi+ indkaldt til en snak om smalspors-lokomotiver, --alt om smalsporsloko-motiver med illustrative dias.. 

Alt blev endevendt, også skorstenene og deres udseende. Ved flere lejligheder blev der talt om skorstene, der tilsyneladende var blevet forlænget. Mange gode forslag om årsagen / -erne, nogle alvorlige, andre med et stænk af humor.

Pludselig kom et foto frem i dias-rækken - det kunne have været dette: Adamsen (farvehandler Povl Adamsen, Gentofte) udbrød tørt:  Her er en skorsten, der også er forlænget nedad,   --for at nå kedlen ! ! !

 

 

Molergrav.  Fur.  

Turistforeningens årsskrift. 1958.

Ingen lokomotiver, men der er "højt ned".  Utroligt med så store anlæg på en så lille ø.

 

 

Udover "bane bøger" s "Bibel,  (nævnt flere gange), se så f. eks.

http://www.smalspor.dk/

 

Tak til Niels Munch (nm) for korrektur og supplerende oplysninger.

 

-

 

 

19. juli 2014.

Lidt ældre smalsporsmateriel.

 

Firmaet Brødrene Dahl udsendte i 1942 et 75 års jubilæumsskrift om firmaets tilblivelse, udviklingshistorie og arbejdsområder.

Blandt mange andre fotos af "alt mellem himmel og jord", ses også vedhæftede to fotos:

Motorlokomotiv fra Willemoes Maskinfabrik (Esbjerg) med Imbert gasgenerator. Her skal det i øvrigt huskes, at det er generatoranlæggets køler, der sidder forrest (med navnet "Imbert" -- og som ses i midten af tegningen nedenfor), mens lokomotivets egen køler sidder bagved -bag de store tremmer- på ganske normal vis.
Brdr. Dahl jubilæumsskrift, 1942.
 
Illustr. "Imbert".  Arkiv: Michael Deichmann.
 

 

Motorlokomotiv fra Kastrup Maskinfabrik.

Brdr. Dahl jubilæumsskrift, 1942.

 

I løbet af dagen i dag (18. juli 2014) er de to lokomotiver identificeret som anført, men endnu er optagelsesstederne ikke kendte.

Tak til Carsten, Valby og Michael Deichmann for oplysninger / illustrationer.

 

 - - -

 

"Danmarks smalsporede Industribaner (Forlaget: bane bøger):

 

"Mergelaflæsning ved Hanerup nær Regstrup ca. 1930.  Modtageren var  Holbæk og Omegns Mergelselskab."

Foto:  Danmarks smalsporede Industribaner, "bane bøger" (side 52) .

(Som ovenfor:)  Mergeludkørsel. Hannerup v. Regstrup,   ---^   men se også foto nedenfor  ---v (?)

I "fotoarkivet" har evp de to fotos  (på hver sin type fotopapir), og netop ovenstående med påskriften: "Original: Svend Jørgensen", men uden andre oplysninger. 

Når jeg ser på og sammenligner fotografierne, synes der da vist at være tale om samme lokomotiv, omend skorstenen (og dermed optagelsestidspunkterne) er anderledes på de to fotos ???

 

Lidt af det samme gør sig gældende her:

"Tørvetog i Kaas-området, 1947. Bemærk gnistfanger på skorstenen og vandspand foran på lokomotivet, --brandfaren var stor."  
Foto:  Danmarks smalsporede Industribaner, "bane bøger" (side 72).

 

I evp´s arkiv ligger et lille 5,5 x 8 cm foto (6x9 med de hvide kanter). Teksten bagpå lyder: 
"Store eller Lille Vildmose.  Lokofører tidl. mejerist.  1920-erne."  Ikke yderligere oplysninger.

Som jeg ser det, synes der at være tale om samme lokomotiv ! ! ! ???

Umiddelbart er det ikke -geografisk- en umulighed, da Store Vildmose og Kaas-områderne er sammenhængende områder.

 

 

(Egentlig finder jeg, at det både er et flot lokomotiv (med stafferinger), men også en flot scanning fra 6x9 cm til dette.)

Hertil kommer den herlige opstilling af arbejderne. Jeg kan se på det længe, og bare glædes over ansigtsudtrykkene.

Da vi (SIGNALPOSTEN"s senere redaktion - i det mindste en del af den) samlede mange af disse fotos ind, fik vi ofte oplysninger om, hvordan datidens "kanonfotografer" rejste rundt og optog disse billeder.  Efterfølgende kunne personalet så købe aftryk af billederne.

Mange gange var det "irriterende", at personalet "altid" stod i vejen for lokomotivnumre, fabriksplader eller andre detailler, som derefter ikke var til at se / studere.

På den anden side: Havde netop personaleopstillingerne ikke været tilfældet, havde vi slet ikke haft disse ofte pragtfulde fotos, som f. eks. dette ! ! ! ! ! !

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/roer-paa-skinner.jpg"Roer på skinner - Jernbanernes rolle i dansk sukkerproduktion", Morten Flindt Larsen, Per Topp Nielsen og John Poulsen, bane bøger, 2008.  ISBN 978-87-91434-174   --  roebane-"Biblen".  Især denne sidste bog indeholder mange interessante fotos fra banen og virksomheden.

 

Herudover må jeg henvise til f. eks:

"Roebanerne", Tom Lauritsen og John Poulsen. bane bøger 1987.    ISBN 87 88632 16-4

 

- o -

 

 

16. juli 2014.

En lille "ferie-ekstra":  Til trods for det pragtfulde vejr (i det mindste her) . . .

(se mere nederst).

 

Omø sprøjtehus  --  2001.

 

Sprøjtehuset.  Omø by.   --   1. april  2001.   ^---v   (6,96 x 2,88 m.)

 
Oprindelig bestod sprøjtehuset kun af den venstre, kampestensbyggede del.  De to dele er lige lange, 4 m.
 
Sprøjtehuset i 1920-erne.  Tegning:  Johannes Larsen.
 
I det store pragtfulde bogværk fra 1920-erne beskriver forfatteren Acton Friis og tegne-ren / maleren Johannes Larsen det danske land.
 
"De jyders Land",
"Danmarks store Øer"  og  "De danskes Øer".
 
Næsten 100 år er gået, og sprøjtehuset er ble-vet dobbelt så langt, men ellers synes "alt ved det gamle".

- - -

En forespørgsel blev sendt til "øen Omø" om hjælp.  Måske kunne jeg håbe på, at en øbo med bopæl i nærheden af sprøjtehuset en dag læste dette og ville gå forbi med et målebånd.  (Det er lidt langt at tage fra Ballerup til Omø for at tage 9 mål  -  selvom det er et dejligt sted, der godt kan tåle at blive "gen-set".)
 

Bingo.

Der kom en mail:
 
"Hej Erik.

Hører du ikke (...)  – så sig til, så klarer jeg det – evt. sammen med mine elever i skolen – så kan de få lidt praktisk matematik   .

Mange hilsner og god søndag.

 

------------------

. . . og efterfølgende:

"Hej Erik.

Hermed Johannes målinger.   Håber du kan kloges af det – ellers må du vende tilbage.

Mange hilsner

Dorthe."

------------------

Her er så resultatet: 

Omø sprøjtehus.   Målskitse.

Opmåling: Johanne,  Omø.  --   (Tak til Johanne og Dorthe).   Skitse: evp.

 
 

"Lige til modeljernbanen."

 

 

Uanset varmen.   --   Udenfor går naturen sin gang:

I maj måned skrev jeg således i "Dagens fotos":

"I denne tid sidder en lille sangfugl, en såkaldt Munk - lille grålig fugl med sort kalot og ca. spurvestørrelse - lige udenfor huset, i et af havens træer, og giver os den flotteste fuglesang - dagen lang.  Måske synger / fløjter nattergalen endnu flottere, men så er Munken i hvert fald nr. 2, og mens jeg (vi) er vågen."

Et par dage senere var det slut, lige så pludseligt, som det var begyndt.  Tanken opstod hurtigt: Var det spurvehøgen, der havde været på spil ???

---------

 

. . . og nu til noget helt andet ! ! !

I de seneste tre dage er haven pludselig blevet hjemsted for fire tårnfalke, en mor og dens tre store unger.

 

To af tårnfalkens unger på naboens hanebånd . . .  --   16. juli 2014.

 . . . Mens den ene holder et vågent øje, gør den anden sig livet behageligt i solens stråler . . .

 . . . og den tredie holder sig lidt i baggrunden.

 

Skaderne, der ellers ikke er bange for selv at snuppe en fugleunge, gør sandelig, hvad de kan for at genere tårnfalkene, små som store.  Det blev ikke til megen ro i toppen af vort grantræ . . .

 . . . og kort efter var de tilbage på naboens hanebånd, afventende at mor kommer med noget spiseligt.

 

Ja, -undskyld.  --   Det har ikke meget jernbane over sig, men er også en del af verdens gang.

 

 

- O -

 

 

Skematiatisk køreplan for Københavns S-tog,  Sommer 1951.

 

Køreplan:  Vanløse-Kh.-Holte m. m.    --   Sommer 1951.

 

 

 -  -

 

14. juli 2014.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet: 

Øresundsvej station. Frilandsmuseet.   --   11. juli 2014.   ^---vv

Nej, --stikkene (buerne over vinduerne) er ikke på plads endnu, --de er kun stillet op på stilladset, hvor de afventer ankomsten af en kran, der kan løfte op og sænke tilstrækkelig forsigtigt ned ! ! !

Her afventer stikkene . . .

 . . . at blive sat på plads.

 - - -

 - - -

 

Interiør. 

"Udsigt" mod stationskontoret (th) og ventesalen bagved.

 

Nu sænker håndværkernes sommerferietid sig til gengæld over projektet, --så de næste tre uger, vil der næppe ske ret meget - om noget ??? ! ! !

 

. . . og så er der da heldigvis hele to år til næste fodbold-VM.  

 

 

 

 

Søndags-ekstra.

13. juli 2014.

Det er søndag og regn (i høj grad tiltrængt), men det giver en uventet mulighed for en lille "Søndags-ekstra":

OHJ Qh 350 / Glm 350 på Frilandsmuseet: "Bagsiden af medaljen".

OHJ Qh 350/Glm 350.  Frilandsmuseet.   --   11. juli 2014.

"I dag" lykkedes det at komme om på vognens anden side.  Lidt mere vognsidebeklædning, men ellers ikke meget mere at komme efter !

 

"GLM  350"   ^---v

 - - -

 

En tidlig oversigtstegning over museets tanker med stationen:

Der kan være sket justeringer, som jeg endnu ikke er orienteret om - det følger jeg op på efter museets sommerferie.

 

 

 

 

13. juli 2014.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet: 

I går sluttede "Dagens fotos" med et foto af det nederste af muren i gavlen med indgangsdøren til ventesalen.  
Det nederste af muren var endnu dækket, men det kunne allerede konstateres, at gavlen er slemt medtaget af
gamle fugtskader.

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   11. juli 2014.  ^---vv
Nu faldt den sidste, nederste inddækning, og det ses tydeligt, at muren har store fugtskader.

 

. . . også de øvrige nu afdækkede mure er skadet, og der bliver brug for adskillige nye facadesten.   ^---v

 - - -

 

"Bagsiden" af Øresundsvej st, -facaden mod det kommende spor.  Frilandsmuseet.   ^---v   11. juli 2014.

 - - -

 

Det første stik (murbue) er på plads over indgangsdøren fra gårdspladsen til den lille forstue og køkkenet.
Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   ^---v   11. juli 2014.

 .

 - - -

 

 ..

Tv:  Mens vi er deroppe: Man kan næsten fornemme, hvor det kommende spor skal skære gennem den lille "skov" på vej mod Brede-indgangen. I baggrunden ses den overtagne vogn, OHJ Qh 350 / Glm 350.

Ombygget 1965 fra OHJ J 350.  Udrangeret 1983. Solgt 1983 til DJK. Holbæk 1984. Slagelse 1992. Gørlev 2002-08. Udlånt til Frilandsmuseet 2013. (Se:  www.jernbanen.dk )

Th:  Samme indgangsdør, set indefra, mod retiradebygningen.

 

 

 

12. juli 2014.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet: 

Da jeg d. 8. juli var på museet, kom jeg lige på det rigtige tidspunkt. Ved ankomsten var der "rimeligt mange" materialer foran bygningen (se "Dagens fotos d. 9. juli), men pludselig blev alt fjernet. Jeg troede i min naivitet, at det var fordi, der skulle se pænt ud, gennem de kommende ferieuger, ---men nej.

Den gamle spor-facade, her -fremover- den fine facade mod "Stationsbyen".   ^---vv

Der blev ryddet for at gøre plads til et stillads, der skal benyttes ved opsætningen af stikkene ("murbuerne") over vinduerne og færdiggørelsen af muren i det hele taget, til den kommende oplægning af plankerne for etageadskillelsen.

Der kom lige et par billeder i "kassen" af den nydeligt "ryddede" station, inden stillads-opstillingen begyndte.

 - - -

 

Udsigten fra "Stationsbyen", som set ned ad / hen ad "Stationsvej". 

Efter sommerferien MTH-folkene med "afklædningen" og fastgørelsen af den lille retirade-bygning.

 

 - - -

Som omtalt i "Dagens fotos" d. 11. juli, er der en del mursten som enten allerede er kraftigt forvitrede pga. fugt,  eller de er godt på vej til at blive det. Her ses den allerede restaurerede kommende vejfacade, men ned langs begge gavle venter nogle slemme overraskelser --- de er dog pt. skjult under den resterende beklædning af murstykkerne ! ! !

Gavlen mod den lille gårdsplads og mod retiradebygningen. ^---v  Nu er også pladerne foran bygningen væk (th).  

Som ovenfor, men set mod den gamle vejfacade -kommende sporfacade. Retiradebygningens inddækning anes th.

Mellem bygningerne ses nedad Andelsbyens / Stationsbyens "Stationsvej", hvor man netop aner nogle af vejens andre bygninger, med bl. a. et smedeværksted fra Borre (bag gavlen af den hvide bygning) og Stadager Brugs (lige udenfor billedets højre kant).

Der bliver vist -desværre (ret forstået)- brug for flere pakker røde Randers Tegl-facadesten.

 

Det nederste af gavlen er endnu dækket, men det kan allerede konstateres, at denne gavl er slemt medtaget af gamle fugtskader, idet det efter "afklædningen" er tydeligt, at muren allerede har været ommuret -måske op til flere gange-omkring dørpartiet, mens stationen stod på Amager.

 

Næste planlagte opdatering:   Lørdag  d. 11.  juli 2014, aften.

(Ingen søndags-ekstra søndag).

 

 

 

 

11. juli 2014.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet: 

Frilandsmuseet.  8. juli  2014.

 

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   8.  juli  2014.   ^---vv

 

Med lidt kunstig "patina", skal de -desværre nødvendige- nye sten nok komme til at se gamle ud, mener de på museet.

Som det vist er nævnt tidligere:  Der er ingen, der har lovet, at det skal være nemt:

Mange års påvirkning af vand, regnvand udefra og kondensvand indefra, har gjort de nederste 5-6 skifter (rækker mursten) porøse, hvorfor museet desværre har været nødt til at "kradse" dem ud, og erstatte dem af nye sten. Den "øvelse" bliver så ikke nemmere af, at teglindustrien har skiftet standard for murstensformater i mellemtiden.

De i 1907-08 anvendte sten har målene 23 x 11 x 5,5 cm, men på et tidspunkt -vist omkring 1960/70- ændrede man disse formater med  -2 mm i længden og bredden samt -1 mm i højden, til  22,8 x 10,8 x 5,4 cm.  Dette bevirker, at fugerne nu skal være 1-2 mm højere, men helst uden at det bagefter kan ses bagefter ! ! !

Hertil kommer, at de nye sten nu engang er nye, og dermed mangler 100 års patina. 

 

Stationsforstanderens stuevindue,  set udefra ---^  og  indefra  ---^   Endnu trækker det fælt fra hjørnet  .

 

  

Indvendig er opbygningen sket med "almindelige" bagmurssten.  ^---^ Vinduerne i stationskontoret / ventesalen.

 

 

 

 

-  -

 

9. juli 2014.

Frilandsmuseet i dag:  Nyt tag på OHJ Qh 350.

OHJ Qh 350.  Frilandsmuseet.   --   8. juli 2014.   ^---vv

 - - -

Der er ikke mange oplysninger tilbage, litra, bestemmelsesstedstavle og / eller seddelkasse.

 

 .

Akselafstand ---^  . . . . . . . . . samt seneste revisionsdato    ---^ (og nu synes vognen vist at være "moden" til næste besøg på værkstedet).

 

Der er dog også sket ting på / ved stationsbygningen i de 14 dage, der kom til at gå, siden sidste besøg ! ! !

 

 

Stationen som den vil blive set fra Andelsbyen / Stationsbyen.

 

-  -

 

8. juli 2014.

Ældre køreplaner til optagelse på eksisterende eller kommende "undersider" om de pågældende baner.

 

Horsens Vestbaner´s køreplan.   --   Sommer 1951.

 

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan.   --   25.april 1944.

 

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan.   --   1951.

 

 

Odense-Svendborg Banen´s køreplan.   --   25. april 1944.

 

Odense-Ringe-Svendborg-Banen´s kørepaln.   --   Sommer 1951.

 

Svendborg-Nyborg Banen´s køreplan.   --   Sommer 1951.

 

Svendborg-Faaborg Banen´s køreplan.   Sommer 1951,    . . . og så på opslagets modsatte side:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  -

 

7. juli 2014.

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane,  Lundum station   --   1967.

10. august 1967.

 

Lundum station, set i køreretning mod Silkeborg ---^    --   10. august 1967.   ^---v

 . . . og "tilbage" mod Horsens.   --   10. august 1967.   ^---v

 . . . med varehus  ---^    10. august 1967.

Lundum, --stationsarealet, set mod Silkeborg . . .   --   10. august 1967.   ^---v

 . . . og tilbage mod Horsens.   --   10. august 1967.

 

 

-  -

 

 

6. juli 2014.

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane,  Lund station   --   1967.

HBS. Lund station, set i køreretning mod Silkeborg . . .   --   10. august  1967.

 

 . . . og "tilbage" i køreretning mod Horsens,  uden  ---^ og  med varehus ---v

 - - -

 

Lund station, set fra den høje læsserampe modsat stationsbygningen.   --   10. august 1967.

 

Lund.  Stationsarealet set mod Silkeborg ---^  og mod  Horsens  ---v.   --   10. august 1967.

Det ses her, at Horsens Vestbaner´s spor mod Thyregod / Ejstrupholm (spor 2 (det midterste) er optaget efter nedlæggelsen i marts 1962).

Begge fotos er set fra den høje læsserampe modsat stationsbygningen.   --   10. august 1967.

 

 

- o -

 

Næste opdatering:  søndag  d. 6.  juli 2014, aften (ingen søndags-ekstra).

 

-  -

 

4. juli 2014.

Horsens Vestbaner / Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane   --   1958 / 1967. 

 

Bygholm trb. - HV-sporet ---^ til Thyregod / Ejstrupholm og  ^--- HBS-sporet mod Silkeborg.   

Jernbane-Bladet  1958.   Foto: Edgar Nielsen.

 

Samme "udsigt",  Bygholm-perronen, set i køreretning mod Silkeborg.

Horsens Vestbaner er nedlagt (31. marts 1962), og nu benyttes kun det ene, tilbageværende spor nærmest perronen.

Bygholm trb.   --   10. august 1967, set i køreretning mod Silkeborg ---^ og mod Horsens  ---v

På grund af oversigtsforholdene (broen - og i køreretning mod Silkeborg) er trinbrætsignalet placeret(bibeholdt) på modsatte side af sporet -i forhold til perronen- og tilsyneladende en slags "stangtræk" under sporet.

 

-  -

 

3. juli 2014.

DSB - Vinderup station.  ([Randers]-Langå-Struer)  --  km 104 fra Randers.

Vinderup station.   --   1885.

 

Vinderup, næsten da(yderst til højre) --->   --   (Ikke tidsangivet.)

 

Vinderup.   --   1910.

 

Vinderup.   --   Ca. 1965.

 

-  -

 

Ellers holder  evp  "sommerferie".  Hvor det hidtil kun har været "delvis sommerferie", er det nu mere vedvarende.

 

Nat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dag:

 
 . . . mens evp får sin nattesøvn, hhv. indtager pladsen i hængekøjen i den jævnligt lovede sol.

 

En undtagelse vil blive ca. ugentlige opdateringer af arbejdet på Øresundsvej stations genopførelse på Frilandsmuseet. 

Hertil kan komme nogle "breaking news",  hvis jeg skulle finde anledning.

Dette er dog ikke ensbetydende med total sommerferie, idet jeg agter at benytte sommeren til at  forsøge at sammensætte / overflytte de mange "Dagens fotos" til nogle mere relevante undersider (emnesider) i det omfang jeg finder det muligt ("Dagens fotos" slettes dog ikke af den grund - i det mindste ikke endnu).

 

 -  -

 

 


 

 

 


Forrige side: Juni 2014.
Næste side: August 2014.