26. marts 2019.

Hovedstadens Letbane.   --   2019.

Rødovre Nord (Rød)

Ring 3 (Nordre Ringvej) set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Den nordlige
bro er afspærret og under renovering, medens trafikken i begge retninger afvikles på den allerede renoverede sydlige bro.   Th neden for overføringen vil Rødovre Nord blive anlagt. Tv anlægges letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter.    --   24. marts 2019.

Foto: Helge Erlandsen.


Ring 3 (Nordre Ringvej) set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Th neden for overføringen er Københavns Amts tidligere vejgård under nedrivning for at give plads dels til stationens
forplads, dels ny byudvikling.   --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Københavns Amts tidligere vejgård set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard.
Vejgården er under nedrivning for at give plads dels til forpladsen for Rødovre Nord, dels ny byudvikling.

24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.  

 


Rødovre Nord. Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter under anlæg. Arealet set mod NØ fra Ballerup Boulevard mod Ring 3 (Nordre Ringvej).    --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Rødovre Nord. Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter under anlæg. Arealet set mod nord fra Ballerup Boulevard. I forgrunden den lave del ned mod Harrestrup Å, der løber bag byggepladshegnet. I baggrunden
Herlev Hospital.   --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 

Tak til Helge Erlandsen.


 -


25. marts 2019.

Nørrebro station som 1:87-model.

Endelig blev det forår, med lidt solvarme og masser af lys i EVP´s lille udestue. Dermed også tid for lidt (synligt) nyt på min model af Nørrebro station.

  

Nørrebro station, uret på det østre elevatortårn, ^---- 1:1 og model, 1:87. ---^ og ---v


Tænk ikke for meget over farveforskellene på de grønne mure.  De rigtige mure er optaget en dag i gråvejr 
på kanten af regn, mens modellen er optaget i sol.  Når hertil lægges øjnene, der ser, lyset hvori der ses eller
skæmen hvor det gengives.   Noget er nymalet, andet er præget af mange års vejr og vimd.


 -


24. marts 2019.

Lidt af hvert.  --  1970.

(Nogle af billederne kan være bragt tidligere, men under søgningen af fotos af Nørrebro station, opdagede jeg,
at mine linie-16-billeder aldrig er kommet fra "Dagens-billederne" til de egentlige "temasider".

Det må jeg se, at få gjort noget ved !

KS 8xx.  Linie 16. Nørrebro station.   --   1970.

Bemærk strømaftagerens / stangen´s "rejsning".   Stangen næsten ligger hen over vognens tag . . .  ----^

Der var ikke langt fra "ristene" på stationen "Lersøen" (Nørebro´s godsstation).  Det gjaldt derfor om at "spare"
på stignings-centimeterne, når de store aftengodstog skulle slæbe sig op over stigningen til broen over Nørrebrogade og Nørrebro station.

Bemærk også datidens fine / elegante køreledningsophæng for S-togene.  OK, de var beregnet til datidens
svagere / lettere trafik (og kunne derfor udføres spinklere), men nydelige var de.

. . . i modsætning, hvor der er tilstrækkelig frihøjde.   ^----v

KS 880.  Emdrup Torv.   --   1970.

KS 8xx. Istedgade.   --   1970.

 

KS 8xx.  Linie 16.  Ny Carlsberg-broen.   --   1970.

 

KS 854 + 886 (?) klar til afgang og under udkørsel. I baggrunden endnu en "Düsseldorfer" under indkørsel til sløjfen.  Husum endestation.   --   31. juli 1970.

 

 -


18. marts 2019.

LNJ Sm 13.    --    April 1998. 

Hvis ikke de sidste fotos af LNJ Sm 13 som rødlakeret, så i det mindste nogle af de sidste.

En dag kom jeg forbi Centralværkstedet på Otto Busses Vej i København SV (Cvk.  Kh.) og kom gennem det gamle Lokomotivværksted.   Hvad stod dér og lyste op - postkasserødt - LNJ Sm 13.

LNJ Sm 13.  DSB Centralværksted. København.   --   April 1998.   ^---vv  

       


. . . Set fra "ingeniørgangen"   ^---vv


LNJ Sm 13.  DSB Centralværksted. København.   --    April 1998. 


 -


17. marts 2019.

LNJ Sm 13.    --    April 1998. 

Hvis ikke de sidste fotos af LNJ Sm 13 som rødlakeret, så i det mindste nogle af de sidste.

En dag kom jeg forbi Centralværkstedet på Otto Busses Vej i København SV (Cvk.  Kh.) og kom gennem det gamle Lokomotivværksted.   Hvad stod dér og lyste op - postkasserødt - LNJ Sm 13.

LNJ Sm 13.  DSB Centralværksted. København.  --   April 1998.   ^---vv

Skinnebussen var under renovering og blev kort efter malet sølvgrå, som banens skinnebusser var ved
leveringen i 1952.  Alt med henblik på festlighederne i anledning Lyngby - Nærum (Vedbæk) banens 100 års jubilæumsdag i 2000.   

 

 

Bemærk de buede glasruder over indgangsdørene  --  specielt for Lyngby - Nærum Jernbane (og Kalve-
havebanen´s Sm 4, der egentlig var bestilt til LNJ, men afbestiltes og derfor leveredes til KB i stedet for).

LNJ Sm 13.  DSB Centralværksted. København.   --   April 1998.  (Se flere fotos længere nede på denne side)  ----v

Her dog fotograferet ved skinnebussernes 60 årsdag i 2012.     

LNJ  Sm 13, Brede.    --    2. september 2012.    ^---v

 

 

 -

 

10. marts 2019.

Cityringen - Nørrebro Metrostation.  --   2019.

Nørrebro station.  Afspærringer for kommende montering af udvendige trapper til/fra Folmer Bendtsens Plads.

4. februar 2019.     ^---vv

 

4. februar 2019. 

 

Visualisering af forpladsen til metrostationen Nørrebro. Illustration (med till.): Metroselskabet.
Trappen -på denne side af stationen- ----^ vil blive opsat omkring den sorte skygge ca. midt i illustrationen.


 -

 

9. marts 2019.

Peter Bangs Vej station.   --   Nyrenoveret.   --   2019. 

Peter Bangs Vej station, set udenom trappehuset, mod Vanløse/Frederikssund.    ^---v

 

Peter Bangs Vej station,  ventesalsbygningen på perronen.   --   22. februar 2019.   ^---vv

Peter Bangs Vej station,  ventesalsbygningen på perronen.   --   22. februar 2019.   ^---vv

 

Peter Bangs Vej station, ventesalsbygningen på perronen set mod Vanløse / Frederikssund.
22. februar 2019. 

 

 -

 

8. marts 2019.

Peter Bangs Vej station.   --   Nyrenoveret.   --   2019. 

Peter Bangs Vej station.   --   22. februar 2019.  ^---vv

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bangs Vej station.   --   22. februar 2019.

 

(Fortsættes)

 

 -

 

7. marts 2019.

Peter Bangs Vej station.   --   Nyrenoveret.   --   2019. 

Stationen har netop været gennem den helt store istandsættelse og fremstår nu lys og indbydende *). Den er nu
klar til at tage i mod passagerer og kunder.  Dagligt kommer der ca. 2.500  togpassagerer på stationen.

Der er i forbindelse med renoveringen blevet etableret 2 nye lejemål. Lejemål 1 er udlejet til Ricco’s Kaffebar, 
som åbner primo 2019.  Lejemål 2 på 57 m2, er stadig ledigt (marts 2019). 

Peter Bangs Vej station.  Nyrenoveret.   --   22. februar 2019.   ^---vv

*) " . . . gennem den helt store istandsættelse og fremstår nu lys og indbydende . . . " Åhh ja -  bedøm selv.

( "lys"  --  så skal det elektriske lys i det mindste være tændt - også i dagslys.)

S-togsstationen Peter Bangsvej, set mod vejen.    --   23. november 2018.   

- o -


"Lejemål 2".   ^---vv"Lejemål 1".   ^---vv


 

Elevator / trappe.   ^---^v

Peter Bangs Vej station.  Nyrenoveret. 
22. februar 2019.

 

 

(Fortsættes)

 

 -

 

6. marts 2019.

Peter Bangs Vej station.   --   Nyrenoveret.   --   2019. 

Stationen har netop været gennem den helt store istandsættelse og fremstår nu lys og indbydende. Den er nu
klar til at tage i mod passagerer og kunder.  Dagligt kommer der ca. 2.500  togpassagerer på stationen.

Der er i forbindelse med renoveringen blevet etableret 2 nye lejemål. Lejemål 1 er udlejet til Ricco’s Kaffebar,
som åbner primo 2019.  Lejemål 2 på 57 m2, er stadig ledigt (marts 2019). 

Peter Bangs Vej station.  "Hovedindgangen".   --   22. februar 2019.   ^---vv

 

Peter Bangs Vej station.        " 1935 "  ------^         "Køkkentrappen".    -----------^    --    22. februar 2019.


Broen over Peter Bangs Vej.   --   22. februar 2019.   ^---v

 

 

Tegning: DSB Ejendomme.

 

Peter Bangs Vej S-togsstation er beliggende midt på Frederiksberg i København. Herfra kan man rejse med Frederikssundbanens linje C mod såvel København som mod Frederikssund.

Stationen er en del af det københavnske S-togsnet, som er et af de bindeled, der sørger for at forbinde ydre bydele som Klampenborg, Hillerød, Farum, Høje Taastrup, Køge og Frederikssund med indre by, Hovedbanegården og Nørreport Station.

Man kan rejse til og fra Peter Bangs Vej S-togsstation på hverdage, weekender, dag og nat. 

 

(Fortsættes)

 

 -

 

 

5. marts 2019.

Hovedstadens Letbane.

Glostrup Hospital - Glostrup.

Anlægget af letbanen kræver kun få nedrivninger. En af disse finder sted i Hovedvejskrydset i Glostrup. Der er tale om letbaneprojektets mest omfattende nedrivning. Ring 3 nord for Hovedvejskrydset var i forvejen klemt mellem etageejendomme på begge sider af Ring 3. Med de yderligere pladskrav fra letbanen gik den ikke længere og der er derfor foretaget ekspropriation til nedrivning af dels en etageejendom med 3 opgange langs vestsiden af Ring 3, dels en etageejendom med 1 opgang på hjørnet af Ring 3 og Hovedvejen. Vær opmærksom på at vejnavnet på Ring 3 nord for Hovedvejskrydset er Nordre Ringvej og syd for Hovedvejskrydset Søndre Ringvej.

 

Etageejendom under nedrivning. Ejendommen ligger langs vestsiden af Ring 3 lige nord for Hovedvejskrydset. Ejendommen havde 3 opgange, men den nordligste opgang er allerede blevet maskinernes bytte. Længst tv ses ved selve hjørnet af Ring 3 og Hovedvejen en etageejendom med 1 opgang, der også venter på nedrivning. For at sikre dem mod nedfaldende murbrokker mv er fodgænger- og cykeltrafikken midlertidigt ledet gennem de opstillede containere.

Foto.  Helge Erlandsen.   --   3. marts 2019.

 

Samme sted set mod syd mod Hovedvejskrydset. Letbanen skal gennem krydset ligge midt i Ring 3.
Ved Glostrup Hospital skal letbanen ligge i vestsiden af Ring 3 og på vej ned mod Vestbanen skifter letbanen placering til østsiden af Ring 3. 

Foto.  Helge Erlandsen.   --   3. marts 2019.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

5. marts 2019.

Cityringen - Nørrebro Metrostation.  --   2019.

(Seneste fotos)

Metro-Cityringen.  Nørrebro station.   --   4. marts 2019.   ^---vv

Elevatortårnet.


Metro-Cityringen.  Nørrebro station.   --   4. marts 2019.  
Der er ved at blive etableret kantsten mod den bagvedliggende Lundtoftegade . . . 

ellers synes der ikke at være sket så meget siden de foregående fotos for en måned siden  --  men som ofte
indenfor denne branche, sker det mest spændende under jordoverfladen ! ! !    

 

 

 -

 

4. marts 2019.

Aarhus Letbane,  --   Grenaabanen.

Torsøvej (Tov)

Torsøvej station er forsynet med et meget langt krydsningsspor, der er ”arvet” fra Aarhus Nærbane. 
Umiddelbart øst for krydsningsstationen ligger postcentret, der tidligere har haft sporadgang fra stationen. Formentlig er det for en nærbane et usædvanligt lange krydsningsspor oprindeligt etableret i forbindelse 
med sporadgangen til postcentret?


Torsøvej station. Navneskilt ”arvet” fra Aarhus Nærbane.   Foto:  Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

 

Torsøvej station. Usædvanligt for Aarhus Letbane er der ikke mulighed for at krydse sporene i niveau. I stedet 
findes en gangbro, der dels forbinder områderne på hver side af letbanen, dels giver adgang til de to sideperroner. Da der ikke er etableret elevatorer, betyder det en ret lang omvej for passagerer, der ikke er i stand til at klare gangbroens trapper. Adgangsforholdene er ”arvet” fra Aarhus Nærbane.

Foto:  Helge Erlandsen.   --   17.februar 2019.


Torsøvej station set mod syd med udkørselssignaler mod Aarhus H. Det er hovedsporet, spor 1 th.

Foto:  Helge Erlandsen.   --   17.februar 2019.

 

Torsøvej station set fra gangbroen mod nord mod Grenaa. Sammenløbet af hovedspor og krydsningsspor 
sker først nord for overkørslen for Viengevej. 

Foto:  Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

Torsøvej station set fra gangbroen mod syd mod Aarhus H. Tv ses resterne af den tidligere sporforbindelse 
til postcentret.      Foto:  Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

 

Torsøvej station. Adgangen fra vest fra Torsøvej. Th ses gangbroen, der forbinder Torsøvej med en sti til Arresøvej øst for letbanen. Tv bag letbanen ses et hjørne af postcentrets bygningskompleks.

Foto:  Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

 

Torsøvej station. Skilt ved adgangen fra Torsøvej. Skiltet og informationen er formentlig et levn fra Aarhus Nærbane-tiden. Mon det også kommer til at gælde for letbanetogene?

Foto:  Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.


Torsøvej station. Adgangen fra øst fra stien fra Arresøvej. Tv ses stationens teknikbygning og bag den gangbroen. 
I stien ses stadig resterne af den tidligere sporforbindelse til postcentret.

Foto:  Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 -

 

3. marts 2019.

Aarhus Letbane   --   Grenåbanen.

Hjortshøj (Ht)

Hjortshøj station. Indkørslen fra Aarhus H set mod vest. Bag sporet ses 
én af Grenaabanens radiomaster.   --   17. februar 2019.

Foto: Helge Erlandsen.

 

Hjortshøj station set mod syd fra Hjortshøj Stationsvej. Stationsbygningen er nedrevet i 1979, samme år som stationen var blevet genåbnet som trinbræt efter at have været helt nedlagt i en årrække. Perronen ved den 
tidligere stationsbygning og nuværende forplads med cykelparkering, busstop, grillbar og nogle få P-pladser, 
vil som som også i Aarhus Nærbane-tiden blive benyttet af togene mod Aarhus H.

Foto: Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

 

Hjortshøj station set mod vest fra overkørslen for Virupvej. Th Hjortshøj Stationsvej med et pizzaria og en lukket købmandsbutik.   --   Foto: Helge Erlandsen.   17. februar 2019.

 

Hjortshøj Station.  Overkørslen for Virupvej set mod nord. De ”indpakkede” overkørselssignaler og bomme 
viser tydeligt at mere omfattende testkørsler og prøvedrift endnu ikke er indledt.

Foto: Helge Erlandsen.   19. februar 2019.   

 

Hjortshøj station set fra overkørslen for Virupvej mod øst mod Grenaa. Perronen ved det tidligere andelsmejeri 
vil som som også i Aarhus Nærbane-tiden blive benyttet af togene mod Grenaa.   ^---v   

Foto: Helge Erlandsen.   17. februar 2019.

 

Hjortshøj station. Perronen for tog mod Grenaa.   Bemærk det spartanske perronudstyr med genbrug af 
lysmaster og læskærm fra Aarhus Nærbane-tiden.    Foto: Helge Erlandsen.   --   17. februar 2019.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 -


2. marts 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

LNJ   Lm 23

Nærum.

LNJ Lm 25.  Brede, på vej mod Nærum  <---- .   --   2. september  2012.  ^---vv

 . . . og på vej mod Jægersborg   <----


LNJ Lm 25.  Brede, på vej mod Nærum.   --   2. september  2012.    ^---v

 


LNJ  Brede,  set mod Nærum.   --   2. september  2012.


 4,4 km fra Jægersborg.

"Kilometersten" (afstandsmærke), Brede.


 -


1. marts 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

LNJ   Lm 23

Fuglevad.

LNJ Lm 23.  Fuglevad på vej mod Nærum.   --   2. september 2012.


Nærum.

LNJ 23.   Brede, på vej mod Nærum.   --   2. september 2012.   ^---v

(Selvom der vises "Jægersborg" ---v  i destinationsskiltet og føreren (ret forstået) er i det rigtige førerrum.)
LNJ 23.   Brede, på vej mod Jægersborg.   --   2. september 2012.   ^---v


Tag ikke fejl -- der var "masser" af mennesker ude at køre den dag  --  jeg sigtede dog mere efter materiellet.

 

(I dagens anledning: En særlig hilsen til Stig B.)


 -

 

27. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

"Sølvgrisen"   --   LNJ  Sm 13  --  60 år.  


LNJ Sm 13.   Udgangsstationen / endestationen Jægersborg, set mod Nærim.   ^---v   2. september 2012.

 

Jægersborgvej-broen kort udenfor Jægersborg station, --her set tilbage mod Jægersborg.
Desværre ikke et "præmiefoto", men det var altså muligheden i øjeblikket.   --      2. september 2012.

Ind- / udkørselen  ----^  til / fra LNJ´s remise på Firskovvej i Lyngby  --  her set tilbgge mod Jægersborg. 
2. september 2012.


LNJ-remisen på Firskovvej  --  her set bagud fra Sm 13 på strækningssporet.  --   2. september 2012.  ^---v

 

 

 -

 

26. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

"Sølvgrisen"   --   LNJ  Sm 13  --  60 år.  

 

 

LNJ Sm 13,  Nærum.  --   2. september 2012.         Afventer afgang mod Jægersborg.   --->

 

LNJ Sm 13,   Brede trb.  --   2. september 2012.            På vej mod Jægersborg.   --->

 

 

LNJ Sm 13 under indkørsel til Fuglevad trb. på vej mod Jægersborg.    ^---v    2. september 2012. 


LNJ Sm 13, Fuglevad trb. på vej mod Jægersborg.  --->     2. september 2012. LNJ Sm 13 under indkørsel til Jægersborg.    ^---v    2. september 2012.         


"End of line".   LNJ Sm 13,  Jægersborg.    --     2. september 2012.   

 

 

 -

 

25. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

"Sølvgrisen"   --   LNJ  Sm 13  --  60 år.  

 


 

"Jubi-trængsel" i LNJ  Sm 13.   --   2. september 2012.   ^v---v^   

  -24. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

"Sølvgrisen"   --   LNJ  Sm 13  --  60 år.  

 


"Dåbsattesten" for LNJ Sm 13.   --   2. september 2012.

Bygget 1952.  SCANDIA, Randers.  Frichs 8-cyl. dieselmotor 8115cc.   4-trins mekanisk ZF-gearkasse.  Trykluftbremse.   Bogietapafstand 8,65 m. Bogieakselafstand 2 m.   52 pladser i 2 kupeer. Leveret 20/7-52.
Sølvfarvet 1968. Reserve fra 1968. Malet rød 1971.   Fra 19xx 6-cyl. Mercedes dieselmotor på 200 hk.   
Solgt 1977 til HgJK for 1.000,- kr.   20/5-77 til Nøl. Lygten remise 1977-78.   Toilet indbygget ca. 1980.   
Kørte 21-24/8-81 klubtur til MHVJ.   I drift 1981-82.   Nøl 1983-89. Renoveret og lakeret sølvfarvet 2000 af OHJ i Holbæk.   I drift 2000.   Renoveret 2004.   Græsted 2006-12.   Hensat 2009-12.  Renoveret 2012 med MAN-motor
og 2-trins Voitht-gearkasse.   I drift 2012-15.   Græsted 2012-17.

Kilde:  www.jernbanen.dk / https://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=117&g=m 

LNJ  Sm 13,  førerpladsen i motorenden (De varme ende).  2. september 2012.   ^---v


 . . . under indkørsel til Jægersborg station.   --   2. september 2012.


Førerpladsen i "den kolde ende",  modsat motorenden.
Sm 13   --   2. september 2012.   ^---v


 

 -


 

23. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.   

 

 

"Sølvgrisen"   --   LNJ  Sm 13  --  60 år.  


LNJ  Sm 13.   ^---vv

 . . . 60 år.      2. september 2012.


LNJ Sm 13, Jægersborg.   Bemærk det gamle vandtårn i baggrunden th, nu indrettet som luxuslejligheder.


. . .  Fuglevad trb.   ---vv . . . Brede trb.


3673-IMG_3065.LNJ.Sm_13.2.9.2012.jpg (800×443)

 . . . Nærum st.     ^---v

"Jubilaren i "fineste skrud".   --   Nærum.   2. september 2012.

 

 -

 

22. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2012.

Nærum station, perronfacaden.   --   2. september 2012.   ^---v


Nærum station, facaden mod vejen.   --   2. september 2012.   ^---v

Nærum station, perronfacaden.   --   2. september 2012.  


Nærum station.     "Fuldt stop"     2. september 2012.


    

 

 

 

 

Dagens festivitas skyldtes, 60´års-dagen for Scandia-    skinnebussernes / "Sølvgrisen"s indsættelse i 1952.

 

LNJ  Sm 13.   Nærum station.   --   2. september 2012.   ^---v

 

 

Opslag på Nærum station om den daglige trafik.

LNJ  Sm 13 og  Lokalbanen  Lm 25  ,  Nærum station.   --   2. september 2012.

 

 

  -  -

 

21. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2008.

LNJ.  Ved Ravnholm trb. set i retning mod Nærum . . .  --   27. oktober 2008.   ^---v 

 . . . og i retning mod Jægersborg.
 
Overgangen til den/de gamle Ravnholm Fabrikker.       --   27. oktober 2008.
 

Ravnholm trb.  ^---vv     --   27. oktober 2008.

 
 
Ravnholm trb.   --   27. oktober 2008.
 
3653-IMG_0607.LNJ.Ravnholm_trb.27-10-2008.jpg (800×600)

LNJ.   Strækningen set "tilbage" mod Lyngby . . .        --   27. oktober 2008.

I baggrunden til højre, ses lidt af Ravnholms Fabrikker   --   Se lige nedenfor.

 . . . og mod Nærum.      --   27. oktober 2008.
 

 . . . og i model,  størrelse 1:87 / H0.

 

Ravnholm-Lundtofte trb.(som det var benævnt tidligere).    ---  Tegning:  EVP.   --   "Lige til modeljernbanen".


LNJ.   Ravnholm-Lundtofte trb.    Udseende omkring  19xx - 1975/80.    EVP-model.   ^---vv
 
 
LNJ.   Ravnholm-Lundtofte trb.   EVP-model.    Udseende 1975/80 -  xxxx.
 
LNJ.   Ravnholm-Lundtofte trb.   Umalet recin-OKT-model (Ove Kirk Thomsen).
   


C. Scous Fabrikker  /  Ravnholm fabrikkerne.

AF BERIT GULDMANN ANDERSEN     

(Uddrag)


(C. Schous fader var 1888 flyttet fra Nørresundby til Frbg. og havde her påbegyndt en lille sæbefabrik
sammen med den næstældste søn Holger Schou (1871–1948). Efter faderens død overtog de to brødre
virksomheden som de førte videre under firmanavnet C. Schous Fabriker. 1905 indtrådte yderligere en
tredje bror Oluf Schou (1885–1975) i virksomheden.)

Hovedkontoret var placeret i Kronprinsessegade 28, og andre kontorer lå i Adelgade midt i
København. Virksomheden ejede også flere gårde i Måløv, hvor virksomhedens hestehold kom på
græs, og her eksperimenterede man med at plante lavendel og pebermynte til parfumefabrikationen.
Markedet i Danmark var i mellemkrigstiden ikke længere stort nok for C. Schous Fabriker. Der blev også
solgt varer til flere europæiske lande og til forhandlere så langt væk som i Indien.

C. Schous Fabriker nøjedes dog ikke med adresser her. For selv at kunne fremstille en del af de
keramiske varer, der blev forhandlet i udsalgene, købte man i 1931 A/S Haslev keramiske Fabrik
beliggende i Haslev. Den blev i 1937 flyttet til Ravnholm Fabrikkerne ved Kgs. Lyngby. Ravnholm
Fabrikkerne – som tidligere omfattede en papirfabrik - erhvervede C. Schous Fabriker i
begyndelsen af 1930’erne, og her fik A/S Ravnholm Strømpefabrik og Schous Trikotage A/S til
huse. Her blev bl.a. fremstillet damestrømpen ”Schous Pierette” og trikotagevarer under navnet
SIKA.35 Med tiden lagde C. Schous Fabriker en del andre virksomheder i Ravnholm-Nymølle,
herunder A/S Ravnholm kemiske Renserier, Nymølle Farveri A/S og Ravnholm Emaljeværk A/S.
Sidstnævnte stod for en fabrikation af (automobil-)nummerplader*) og vejskilte.

Som eksempler på varer fra den tid kan nævnes, at Schous i 1933 begyndte at producere
tandbørster. Her blev lavet mærkerne Den-ta-dan, Pep og Halex tandbørster, som tidligere blev
importeret fra England. På samme tid begyndte også en produktion af række luksus- og
nipsgenstande, med et gammeldags ord kaldet galanterivarer, f.eks. kamme, armbånd og
fingerringe. Schous kastede sig også over bakelitvarer, såsom tandbørstebægre, kopper, tallerkener,
lysestager, askebægre og solskærme. Endelig producerede man også forskellige lædervarer,
gummivarer (f.eks. badehætter), barberblade, legetøj (af træ, blik og stof) og en række papirvarer til
kontor- og skolebrug. I en avisartikel nævnes det, at der blev produceret 35 forskellige
varegrupper ved Lauritz Schous død i 1938.
(...)
Anden Verdenskrig og tiden derefter
Takket være et godt forsyningsnet kom virksomheden rimeligt igennem 2. verdenskrigs
råvaremangel, og produktionen kom gradvist op på normalt niveau igen.
Varekundskabsbogen, som C. Schous Fabriker udgav og rundsendte til sæbehusejerne i 1946,
giver et godt indblik i, hvad der på daværende tidspunkt blev produceret. Fabrikkerne på og
omkring Rentemestervej producerede således sæber, vaske- og rengøringsmidler, parfumer,
kosmetiske artikler og skønhedspleje, kemisk-tekniske artikler (f.eks. maling, lim, pudsemidler),
stearinlys, papirvarer, galanterivarer, isenkramvarer, barberblade og børstevarer. På Ravnholmfabrikkerne blev der produceret spindestoffer, trikotagestoffer, almindelige metervarer, hvidevarer,
hjemmefarver, undertøj, strømper, forskellige beklædningsgenstande (f.eks. badetøj, arbejdstøj,
babyudstyr), korsetter, hofteholdere og brystholdere, hygiejnebind, hygiejnebælter og vat, småting
(f.eks. nåle, knapper, garn), tandbørster, svampe, lædervarer og fajance, porcelæn, glas m.m.
(...)
Betalingsstandsning
I november 1974 pressede to af Schou-koncernens banker, Landmandsbanken og Handelsbanken,
koncernen i betalingsstandsning, og flere tusinde mennesker mistede deres levebrød. For nogen
kom det som et chok, mens de der havde mere regnskabsmæssig indsigt nok havde haft på
fornemmelsen, at det ville blive vanskeligt for C. Schous Fabriker at vende adskillige års
tilbagegang.


Se meget mere her:

file:///C:/Users/Erik%20V.%20Pedersen/Downloads/17541-Artikeltekst-39971-1-10-20140625%20(1).pdf


*)    En del af disse forsendelser med nummerplader blev sendt som banepakker med LNJ / Nærumbanen som afsendelsesbane. 

Fra 1958 afsendtes disse nummerplader med Ravnholm Fabrikkers egne mærkeserier, samme mærker / motiver som banens egne mærker, men med postkasserøde kanter.

Mærkerne var kun beregnet til dette brug, og kom ikke i almindeligt salg.
 
 
 
 

  -  -

 

20. februar 2019.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   2008.

Lyngby-Nærum Jernbane.   --   27. oktober 2008.     Set mod Jægersborg.  ^---v

 

Set mod Nærum.   ^---v

 

Nymølle.   --   27. oktober 2008.   ^---vv

 

Nymølle.    --   27. oktober 2008.  -

 

19. februar 2019.

Humlebæk station.   --   2014.

Humlebæk station, facaden mod perronen  --  set mod København . . .       ^---vv      14. oktober 2014. 

 . . . og set mod Helsingør.


"Kunst på perronen".   

Kunstneren Per Kirkebys murstensskulptur på Humlebæk station blev rejst i samarbejde med DSB,
og blev indviet i 1994.   --    14. oktober 2014. 


Toget i spor 1 under udkørsel mod Helsingør.   På perronen ved spor 2 afventer passagererne befordring
mod København . . . 

. . . medens andre klarer befordringen selv ! ! !   ^---v

14. oktober 2014. 

 

 

18. februar 2019.

Humlebæk station.   --   2014.


Humlebæk station,  vejfacaden . . .    --   14. oktober 2014.   ^---vv

 


. . . og facaden mod perronen.    --   14. oktober 2014.   ^---vv

 

 -


 

16. februar 2019.

S-togsstationen Peter Bangs Vej.   --   2014.

Peter Bangs Vej station.   --   12. september 2014.   ^---vv
Peter Bangs Vej station.   --   12. september 2014.   ^---vv   
Set fra Peter Bangs Vej i køreretning mod Valby / København H.Peter Bangs Vej station.   --   12. september 2014.   ^---vv   
Set fra Peter Bangs Vej i køreretning mod Valby / København H.

 

 -


15. februar 2019.

S-togsstationen Peter Bangs Vej.   --   2014.

Peter Bangs Vej station.   Køreplansopslag og linieoversigter.   --   12. september 2014. 

Nutidens upersonlige "billetkontor".


Togviserskilt.  Peter Bangs Vej station.   --   12. september 2014.   ^---v


Ventesalsbygningen på perronen.  Peter Bangs Vej station.   --   12. september 2014.   ^---v
Set mod Ballerup / Frederikssund.   ---^

Set mod Valby / København H.

 

 -

 

13. februar 2019.

S-togsstationen Peter Bangs Vej.   --   2014.

Peter Bangs Vej S-togsstation.   --   12. september 2014.    ^---vv

 

 

 

 

Sporet mod Ballerup / Frederikssund  ^---v  set mod Valby / København.   ---^


 

Sporet mod København,  men set mod Ballerup / Frederikssund.   --   12. september 2014. 

 

Tog mod København H og set i denne retning.    Peter Bangs Vej S-togsstation.   --   12. september 2014. 


Set mod Valby / København H.   --   12. september 2014. 


 

 -

 

12. februar 2019.

S-togsstationen Peter Bangs Vej.   --   2014.

 

Peter Bangs Vej S-togsstation.   --   12. september 2014.   ^---vv

Set mod Vanløse   ^---vv

 

 

 

 . . .  og set mod "byen", . . . 

. . . mod Valby / København H.   ^---v

Peter Bangs Vej S-togsstation.   --   12. september 2014. 

 

 -

 

7. februar 2019.

Cityringen - Nørrebro Metrostation.  --   2019.

Trappen, op/ned, med adgang fra Nørrebrogade, under færdiggørelse.  Nørrebro st.   ^---v   4. februar 2019. 

 

 

 

Begyndelsen til enden  --  den fremtidige belægning af den kommende plads.

 

3592-DSC00115.Kbh.Metro.Cityringen.Norrebro.4-2-2019.jpg (800×533)

På S-togsperronen står de to "kasser", hvor beton-rækværket senere skal gennembrydes for at danne
ind-/udgang til den kommende udendørs trappe til pladsen nedenunder.   ^---vv

Set mod Hellerup . . .

 

 

 . . . og mod Flintholm / Ny Ellebjerg.

 

 -

 

 

5. februar 2019.

Hundested Havn (Huh)

Der er efterhånden kun få steder, hvor lokal- og regionaltog korresponderer med en færgerute. Et af disse
få steder er Hundested Havn, hvor Lokalbanens tog korresponderer Hundested-Rørvig Færgefart.

Hundested Havn. Stationsnavneskilt.   --   4. august 2018.  Foto: Helge Erlandsen.

 

Lokalbanens spor mellem Hundested og Hundested Havn set i retning mod havnen.
4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 


Hundested Havn. ”End of Line”.   Der er kun få skridt til Hundested-Rørvig-færgen.
4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Lokalbanens tog er ankommet 11:50 og afgår igen 11:55. 
4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Lokalbanens tog i Hundested Havn.  --   4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Færgen “Nakkehage” i Hundested Havn klar til afgang 11:55.  --   4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 


M/F Nakkehage er i dag den ”gamle” færge på Hundested-Rørvig-overfarten. Færgen har haft en lidt omtumlet tilværelse. Den er bygget i Gråsten til Rudkøbing-Vemmenæs-overfarten, hvor den sejlede i årene 1955-1963.

Derefter gik turen til Lillebæltsoverfarten i Assens, hvor den gjorde tjeneste i årene 1963-1975, derefter til Hou-Samsø-ruten i årene 1975-1985 for –indtil nu at sejle på Hundested-Rørvig-overfarten fra 1985. Færgen har en længde (LOA) på 38 m og kan medtage 190 passagerer og 22 personbilenheder.   ^---v

 

Færgen “Nakkehage” af Rørvig, afg 11:55 fra Hundested Havn.  --   4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 -

 

4. februar 2019.

Linie 5´s sidste + een dag.   --   Søndag d. 23. april 1972.

Sporvognskavalkade.  Amager Boulevard.   --   23. april 197.   ^---vv

(Kort inden kavalkaden kom en "tårnvogn" for lige at sikre sig, at køretråden hang der endnu.)   

 

(De første sporvogne i billedrækken (motor- og bivogne) tilhørte på dette tidspunkt til Københavns Sporvejes sporvejsmuseum, men er senere overdraget til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm v. Ringsted. ---vv )

Den bevarede frederiksbergske to-etages motorvogn.


 

 

 

 

KS 190 + 1310.  Begge vogne er bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm v. Ringsted.   ^---v

 

KS 575.  Vognen er bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm v. Ringsted.

 

KS 472.  Vognen er bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm v. Ringsted.

 

Sporvognskavalkaden er forbi ! ! !   


De sidste "officielle" sporvogne på Amager, i København, er på vej i remise.


København er sporvognsløs ! ! !

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.         

 

 -

 

 

3. februar 2019.

Linie 5´s sidste + een dag.   --   Søndag d. 23. april 1972.

Sporvognskavalkaden ventes. Formosavej.   --   23. april 1972.   ^---vv

Sporvognskavalkaden ventes og kommer  --  det gør "alle de andre" også ! ! !


 

 

 

 

 

 . . . og så lige "een", der også skulle med.

 

På vej hjemad ! ! !   ^---v

Sporvognskavalkaden er kørt forbi ! ! !   


De sidste "officielle" sporvogne på Amager, i København, er på vej i remise.


København er sporvognsløs ! ! !

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.         

 

 -

 

2. februar 2019.

Linie 5´s næstsidste dag.   --   d. 21. april 1972.

Formosavej endestation.

KS 5xx. Formosavej.   --   21. april1972.

 

KS 1551. Formosavej.   --   21. april 1972.   ^---v

 

 

KS 558. Formosavej.   --   21. april 1972.   ^---v


I året 1955 kom jeg ofte på endestatio-nen Formosavej.  Jeg gik til undervis-ning i Brønshøj og tog derfor sporvog-nen til Brønshøj Torv en gang om ugen.  Jeg havde allerede i nogle år haft "et godt øje" til Lunding-vognene, og fik den tanke, at det kunne være "morsomt" at bygge en model af en sådan (størrelse "0" / 1:45 = sporvidde 32 mm).   

Tegninger var ikke noget man bare fandt i et blad/tidsskrift dengang.  De var ikke udgivet endnu - det lå endnu nogle år ude i fremtiden.  Altså måtte man klare sig selv, og erfor havde jeg et målebånd, papir og blyant med til Brønshøj.  

På hjemturen fra kørte jeg med helt til Formosavej.  Der var ikke nogen folke- rumsbygning på endestationen dér, men personalet (mindst een af dem) skulle altid ud for at ryge.  Der måtte ikke ryges i motorvognen, så personalet gik enten ud i det åbne venteskur, eller -i tilfælde af dårligt/koldt vejr- op i bivognen, hvor rygning var tilladt.

Man havde ikke altid indtryk af, at for stor interesse for den slags, var lige velset, så "arbejdet" blev udført i det stille. Mens personalet således røg deres smøg(er), kunne Erik udnytte tiden i den tomme sporvogn, til at måle op her og der, som jeg nu havde planlagt det for den pågældende aften.  Herefter hjem og tegne -evt. afvente den 
næste  Brønshøj-tur for at komme videre.

Københavns Sporveje  --  KS 533,   1:45-model.  
Ca. så langt nåede jeg i årene 1955-56, inden jeg blev ansat ved DSB og stationeret i Svebølle m. fl. stationer.


Vognen blev bygget af konservesdåseblik, men fraflytningen fra hjemmet, udstationeringen og derefter to års soldatertid, satte en stopper for byggeriet. At jeg samtidig opdagede nogle fejl på tegningen og derfor også i byggeriet, fremmede ikke byggeriet, der gik langsomt i stå.  

Fortinningen af dåseblikket  blev i årenes løb mere og mere medtaget.  Derfor så vognen  ----^ således ud,
da jeg 60 år efter besluttede at afslutte byggeriet - mere eller mindre med de omtalte fejl.

KS 533 som 1:45-model.  Maj 2015.  Baggrunden: Begyndelsen til et mindre stykke af Assistens Kirkegård.

 

 

Dagens "sidespor".

Linie 2´s næstsidste dag, men . . . . . 

  

KS 8xx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - og 849 ---^  v/ Brønshøj Vandtårn. 18. oktober 1969.


Her drejer det sig egentlig ikke om sporvognene, men om vandtårnet:

Brønshøj Vandtårn er opført i 1928-30 med Lunding-vognenes "far", Ib Lunding som arkitekt. Det er i stilen funktionalisme. Tårnet blev i år 2000 fredet og er dermed et af de i alt elleve fredede vandtårne i Danmark.

 

For en del år siden blev Brønshøj Vandtårn taget ud af den københavnske vandforsyning og lå i en periode ubrugt, indtil Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog initiativ til, at den spændende bygning kunne åbnes og danne ramme om kulturelle aktiviteter til glæde for bydelens og byens borgere.

Politikerne på Københavns Rådhus har støttet bestræbelserne for at gøre Brønshøj Vandtårn til et kulturelt spændende mødested. Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 2015 at tilbagekøbe Vandtårnet og den omkringliggende grund af HOFOR, og udviklingen af vandtårnets muligheder og indretning blev forankret i Kulturhuset Pilegården, som er en del af det kommunale Kultur Nord.

I dag, lørdag d. 2. februar 2019, blev tårnet indviet som kultursted, en indvielse der betyder, at bydelen får et unikt rum til udstillinger og til kulturelle formål. 

 

 

 -

 

1. februar 2019.

Linie 5´s sidste dag.   --   lørdag d. 22. april 1972.

Vejret var ikke hele tiden det bedste, og jeg havde store problemer med lukkeren på mit daværende kamera. Det havde ellers været dyrt nok, men alting har jo en ende.  Det havde også været til reparation flere gange, men syntes at blive ringere og ringere for hver gang ! ! !

KS 550 på vej mod Husum.  Amager Boulevard / Amager Fælledvej.   --   22. april 1972.   ^---v

Bemærk (generelt) den påfaldende mangel af linieskilte, store og små, samt "overskæg" på "Düsseldorferne".

"Alt" var enten stjålet eller pillet af, for at undgå, at det blev stjålet.  På Lunding-vognene ses store 5-taller
på fronten, men det var trykte "skilte" fremstillet af kraftigt selvklæbende papir.

Amager Boulevard / Amagerbrogade.  I baggrunden, ret forude for sporvognen, ses Vor Frelser Kirkes kirkegård.
Selvom Vor Frelsers Kirke ligger på Christianshavn, ligger kirkegården en lille kilometer inde på Amagers jord.
22. april 1972.

 

KS 896.  Holmbladsgabe / Skaanegade.   Tidligere lå stoppestede henne ved de to biler i baggrunden til højre.

Det var der, det omtalte stoppested (29. januar) var beliggende, da sporvognene, to eller tre gange kørte af i svinget og endte inde i osteforretningen.  

Vognen skulle i øvrigt -senere på natten- blive den sidste sporvogn i ordinær drift i København.

22. april 1972.

 

 

KS 884. Østrigsgade v.Østrigsgade Skole  --  barndommens skole.   --   22. april 1972.

Der er flag på sporvognene -burde vel være på halv !   Er det virkelig en festdag ? eller er det bystyret der markerer
deres glæde over endelig at være sluppet af med sporvognene ???

KS 900.  Østrigsgade v. Alle Helgenes Kirke og Lergravsvej.   22. april 1972.

Lige henne ved hushjørnerne, men på højre side af Østrigsgade, lå (ligger måske stadig) en bagerforretning, der solgte nogle herlige studenterbrød.  10 øre/stk.  --   Vejen faldt tit forbi på vejen hjem fra skole. 


Formentlig først i 1950´erne blev sporene her omlagt.  De gamle skinner blev "gravet op"/fjernet, der blev gravet længere ned, og der blev efterfølgende udstøbt med beton til passende højde. Herefter blev skinnerne/sporene lagt, spændt fast, og der blev atter udstøbt med beton op til ca. 3-4 cm under skinneoverkant.  Sluttelig blev der "brolagt" med en slags brosten, små "mursten" tilsyneladende fremstillet af savsmuld (bøgesavsmuld???) æltet i tjære og formet til disse små "mursten", ca. 20 x 10 x 3-4 cm.

Samtidig -i 1950-erne- indførte KS gummiaffjedrede hjul på Lunding-vognene, så efter disse "øvelser" var lydniveauet i gaden et ganske andet, langt under det tidligere.   

Det kunne høres selv af en bare sporvognsinteresseret skoleelev -12-14 år9

 -

 

29. januar 2019.

Linie 5´s næstsidste dag.   --   1972.

Næstsidste dag med sporvogne i København ! ! !  Holmbladsgade-Amagerbrogade.   ^---v   21. april 1972. 

Sporvognen er på vej til Husum ad det højre spor (naturligvis. Lige foran ses sporet for vognene mod Formosavej. Hvis man nu tænker sig en sporvogn der kører denne vej  --->  gennem kurven og med lidt høj fart, kunne det ske:

Lige "rundt hjørnet", ved stoppestedet (dengang), lå der dengang en "rigtig" osteforretning med vand løbende i "gardiner" ned over vinduesruden.

To eller tre gange er det sket, at linie 5 er kørt af sporet i kurven og er endt med forperronen inde i osteforretningen.

Med god grund kunne forretningsindehaveren reklamere (og det gjorde han) med: "Linie 5 lige til Døren".

 

Det er da bare Verdens flotteste sporvogn (især som nye - inden de blev "overhængt" med alskens forskellige
døre og reklamer).   Bemærk motorvognens og bivognens vinduesinddelinger går igen, ja vognens udseende
i det hele taget går igen, højder, bredde og længder er ens, bogierne er ens af udseende, omend helt forskellige 
i virkemåde.  FLOT.

Heldigvis er der bevaret flere, både motor- og bivogne.  Een motorvogn (NESA 929 senere KS 617) er tilbageført
til opr. udseende, medens en københavnsk bivogn (KS 1531) er under tilbageføring i regi af Sporvejshistorisk
Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Holmbladsgade nr. 46-48 --->  mellem Pommernsgade og Woltersgade til højre i billederne.   ^---v

21. april 1972.

 

Bus linie 37 og sporvogn linie 5   --   Holmbladsgade / Østrigsfade.   --   21. april 1972.

 

 -

 

22. januar 2019. 

Varehuset / pakhuset i Farum.    --   2017.

Varehuset  i Farum   --     9. april 1973  . . .  

 

. . . er endt som "Pakhuset" på Farum Hovedgade  --  lidt gemt.    --   11. september 2017.   ^---vv


"Pakhuset" på Farum Hovedgade  --  lidt gemt.    --   11. september 2017.

 

---------------

 

 

S-toget på vej over den godt 100 år gamle Fiskebæk Å og -bro (Mølleåen).

25. marts 2007. 

 


 -

 

21. januar 2019.

Hareskov station.   --    Oktober 1978.

Hareskov station,

--dagen for også et sætog med 1. generations S-tog ---v  på Hareskovbanen.   --    Oktober 1978.

 . . . på vej mod Farum.

 

Signaler på / ved Hareskov station  -- her udkørselssignal for tog mod København samt rangergrænsesignal.

 

Hareskov station,

--dagen for også et særtog med 1. generations S-tog ---v på Hareskovbanen.   --   Oktober 1978.

 . . . på vej mod København.

 

 

 

20. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

Hareskov.   --   September 1977.

 

 . . . 

Mette og Hareskov stationsbygning samt 1:87-model af denne.   --   September 1977.   ^---v---^

 

Se evt. også:   København-Slangerup Banen i model. 

 

 -

 

13. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

Stationsbygningen, den store ventebygning + et par Mo´er.

Hareskov station set mod vest/Farum . . .     1977.     Foto:  Ole Faurhøj.

 

Hareskov station.    --   September 1977.   ^---vv

Så er det lige før.  De sorte "affaldssække" skal bare tages af signalmasterne, og der er klar bane for de første
S-tog om "et par dage". 

Til gengæld er hele stationsbygningen med ALT tilbehør totalt væk om bare "14 dage".

El-belysningen og udgravningerne er den nye perronundergang under banelinien.


Hareskov station.   Ventebygningen.  "Om 14 dage er alting glemt " ! ! !   --   September 1977.   ^---v

Vejfacaden/bagsiden.   Herfra går det næsten 20 meter ned ---> til Hareskov by gennem et 90 graders sving.

Den nye "station" er egentlig allerede taget i brug, omend det stadig er med Mo-betjening.

Tog-krydsning.  Tv.  Mo 1951.    Hareskov station.   --   September 1977.

DSB Mo 1951, (ex 551).   Hareskov st.  2-3 dage før S-togenes overtagelse af strækningen.

September 1977.

 

S-togs-indvielsen fandt sted d. 24. september 1977.

 

 

Om Hareskov station i øvrigt:   Hareskov - Farum.


 -

 

 

13. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

En tur rundt om den relæhuset for stationens relæsikringsanlæg.

Relæhuset, set i køreretning mod Farum.    --    1977.   Foto.O. Faurhøj.


Relæhuset, set i køreretning mod Farum.   September 1977.   ^---vv

"Vejfacaden" (set i retning mod banelinien).

Relæhuset, set i køreretning mod København.   
September 1977.

 

Hareskov station - sportavlen i stationsbygningen.   --   1976-77.  Foto: O. Faurhøj.

 

Om Hareskov station i øvrigt:   Hareskov - Farum.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

12. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

En tur rundt om den gamle kreatur-/svinefold, -nu hjemsted for banekolonnen.

Hareskov station.  Kreaturfolden/svinefolden ombygget til hjemsted for den lokale strækningskolonne.
Facaden mod banelinien.

September 1977.   ^---vv

Selvom folden stadig var bemandet med nogle få tjenestegørende, var den -stort set- ryddet for alt,
og ca. 14 dage senere var den væk sammen med hele resten af stationens gamle bygninger.

Facaden set mod Farum.

 

Vejfacaden.


Facaden set i køreretning mod København.   ^---v

 

Arealet set i køreretning mod København. Om ca. 14 dage er ALT væk. Kun den nye S-togs-"station" er så tilbage.
September 1977.


Om Hareskov station i øvrigt:   Hareskov - Farum.

 

Lige til modeljernbanen.


 -

 

7. januar 2019.

Hareskov station.   --   1969.

3485-417.I.05.Hareskov st, vestenden.1.juni_1969.jpg (800×537)

Hareskov st,  vestenden, set mod vest / Farum.   --   1.juni 1969.    ^---v

Th:  Kampestensrampen mod HARESKOV  SAVVÆRK  A/S.   --   1. juni 2019.


Hareskov station, vestenden, set mod København.   Tv. sidesporet til Savværket.   --   1. juni 1969.   ^---v

Samme motiv som ovenstående, men forstørret med henblik på fru Christensens iskagebod *)  (th). 

1. juni 1969.


*)  "Iskagebod" 

Stationens mangeårige "stationsforstander", fru Christensen, passede også iskageboden -i sommersæsonen og ind mellem togene), og den var i sin tid kendt af utroligt mange københavnere.

Da "Modeljernbaneklubben H0, Albertslund" i sin tid deltog i en modeljernbaneudstilling på Jernbaneskolen på Østerport station, deltog vi med en model af Hareskov station.  Her oplevede vi, der stod på udstillingsstanden, at utroligt mange besøgende, i samme øjeblik de kom ind i lokalet og fik øje på modellen udbrød: "Jamen, --det er jo Hareskov station", eller ord i den retning.  Virkelig mange havde været pige- eller drengespejdere og været på udflugt med Slangerupbanen til Hareskoven.  Havde de ikke handlet i iskageboden på vejen ud, så havde de været dér, medens de ventede på toget på hjemturen.

"Højdepunktet" var nok, da en midaldrende dame kom og fortalte om den tid, hvor hun som ung pige havde stået og solgt is m.v. i boden, som medhjælp for fru Christensen. Hun var ganske tydelig meget glad ved "gensynet".

 

 -

 

6. januar 2019.

Sporvogns-transformator (dog uden tårn), Potsdam.   --   2018.

Ved Hauptbahnhof.  Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---vv

Potsdam er hovedstaden i delstaten Brandenburg. Byen ligger sydvest for Berlin midt i et landskab med talrige søer og skove og betragtes nærmest som en del af Berlin.

Hvad gør man ikke, for at undgå graffiti.

Sporvogns-transformatorstation ved Hauptbahnhof.  Potsdam.   --   27. oktober 2018.  


Lige til modeljernbanen.

 

 -  -

 


6. januar 2019.

Hareskov station.   --   1969.

Srækningen set "tilbage" mod København,  her set oppe fra indkørselssignalet.   --   1. juni 1969. 

 

Den lokale rideskole passerer banen på en af småstierne lige før stationen . . .     --   1. juni 1969.

 

 . . . kort før toget kommer  på vej mod København !  --     1. juni 1969.

(NB. Man vførte hvidt lys fremad fra øverste/midterste lanterne og fast rødt lys bagud fra nederste/venstre lanterne (set i kørselsretningen) -  her er toget således set bagfra.)


"Andemor" går hjem med ungerne.     --   1. juni 1969.


Hareskov station set i køreretning mod Farum.   --   1. juni 1969.

 

 -  -

 

5. januar 2019.

Hareskov station.   --   1969.

Hareskov station, indkørselen set mod Farum.  ---->   1. juni 1969.   ^---vv

Der var "godtnok idylerisk" dengang.  En "rigtig" lille betjent "landsbystation" med togkrydsning hver halve time.

Indkørselssignalet for tog mod Farum.   ^---v

Hareskov.    (Set fra indkørselssignalet mod stationen).

I 1943 købte min moster og onkel en grund i Egebjerg nord for Ballerup by, tæt på Hareskov by.  Lidt over 1000 kv.meter.
Mine forældre hjalp dem med at rydde jordstykket, der havde ligget brak i flere år, og deres dreng på 5 år var naturligvis med.

En dag fandt min far og min onkel ud af, at vi skulle gå en tur over i Hareskoven, måske med den bagtanke, at vi skulle gå forbi Hareskov station.  Det kom vi i hvert tilfælde, og det eneste jeg husker er, at der -ude for enden af et lille stykke spor (formentlig det ovenfor viste sidespor) holdt en grønmalet personvogn med åbne endeperroner ! ! !


I 1971 flyttede jed (vi) ind i det hus i Egebjerg, nordlige Ballerup, hvor vi stadig bor.   

Når jeg sidder ved min pc, og linder lidt på gardinet foran mig, kan jeg se denne del af strækningen, ca. en lille kilometer på hver side af Hareskov station (i øvrigt en ikke uvæsentlig grund til, at jeg bor her). 

I de første år, kunne man døgnet igennem, men -naturligvis- især i de stille aften- og nattetimer følge Mo-togenes kørsel gennem Hareskoven, hvor de jo kørte lige "på kanten" af den lavereliggende Hareskovdal. Ikke dieselmotor-lyden, men trykluftfløjtens advarselsfløjt ved de mange skovveje, der dengang krydsede banelinien.  Herlig lyd for en jernbanemand, de høje fjøjt, der gav genlyd mellem skovens træer.

Hver halve time kunne jeg følge de to Mo-tog fra hhv København og Farum.  De kom som regel på klokkeslæt, og man kunne følge de to lysende "slanger" køre ind på og standse på Hareskov station. Et par minutter efter afgik de atter, hver sin vej.

Efter overgangen til S-tog var det i det store og hele, dog var advarselsfløjtene væk.  De man-ge små skovstiers krydsninger med banen var nedlagte / væk. Enkelte var bevaret, men bragt ud af niveau - ingen hyggelig fløjten   
mellem træerne.  Lyset sås dog           EVP bor i kote 40 ca. et par km SV for stationen, så der er fin udsigt over dalen.
stadig, omend i lidt mindre grad
(moderne mere nedadlysende lysrør/lysarmaturer).  Til gengæld fik vi noget nyt: Gnistdannelse fra køretråden, især inattetimerne (og sikkert især det nye døgns første par tog med masser af rim på køretråden.  --  Jeg har dog aldrig haft den store lyst til at stå op i at koldt soveværelse (lige ved siden af) for at overvære synet.

Med indførelsen af de seneste, nuværende, S-tog (4. gen) var det slut med at se lyset. Nedadlysende, inddirekte belysning sender næsten intet lys ud til siden.  Ærgerligt.

Nu må jeg nøjes med at se de svage lys fra den moderne perronbelysning.

Srækningen set "tilbage" mod København.   ^---v

 

 

 -


 
 

Godt nytår ønskes alle "sidens" læsere,

 

 
        
 

 

Wieneriske sporvogne   --   IV   --   2017.

I anledning af DR´s transmission af den årlige nytårskoncert fra Wien, bringes -også i år-  en række fotos fra denne prægtige (sporvogns-)by.  

Det er da bare flot, med alle disse store, hvide, næsten slot-agtige ejendomme, de store alléer med grønne træer og de røde sporvogne.


WL 4024 + x, v. Währingerstrasse U-bahnstation.   --   8. maj 2017.


WL 4306 + 1506, Burggasse/Stadthalle.   --   8. maj 2017.


WL 4306 + 1506, Kaiserebersdorf/Zinnergasse.   --   8. maj 2017.   ^---v


WL 4306 + 1506, Wien.   --   8. maj 2017.


WL 4303 + x, Dr. Karl-Renner-Ring.   --   8. maj 2017.


WL 4321 + x, Dr. Karl-Renner-Ring.   --   8. maj 2017.


WL 4083 + 1483, Burgring.   --   8. maj 2017.


WL 4001 + 1401, Burgring/Opernring.   --   8. maj 2017.   ^---v


WL 4317 + x, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4080 + x, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4315 + x, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4065 + 1465, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4053 + 1453, Kärntnerring.   --   8. maj 2017.   ^---v


WL 4321 + x, Wien.   --   8. maj 2017.

 

Nogle fotos eller tilsvarende fotos fra 2008 kan have været vist tidligere. Tilgiv mig - det har jeg "lært" fra de store danske tv-stationer:  Genudsendelser klarer alt.

 

 


 

 

 

gennem den helt store istandsættelse og fremstår nu lys og indbydende