Lidt om: Den gamle, fhv. station / isbådsstation Knudshoved.

(Senere ombygget til kursus- og feriecenter for DSB´s personale.  

 

Isbådstransport. 

 

Tro ikke, at det var den rene fornøjelse at "rejse" over Store Bælt dengang.   De rejsende måtte i høj grad selv være med til at trække bådene (formentlig dem med de bløde hatte).  Alt afhængig af forholdene og antallet, kunne kvinder og børn evt. få lov til at blive siddende i bådene.  Der var dog også overfartspersonale med til at lede "slagets gang".  

I mindre alvorlige tilfælde gik man kun fra iskanten til man nåede land (som ovenfor), eller omvendt fra land til man nåede iskanten.  I alvorligste tilfælde kunne man komme til at tilbagelægge hele turen over bæltet. I disse tilfælde, kunne der nemt blive tale om en overnatning på isbådsstationen på Sprogø.

 

 

Som Knudshoved så ud først i 1890´erne, hvor der blev bygget en lang mole med spor ud mod nordøst.

 

 

 

"Knudshoved Holdeplads",  november 1887. 

 

Knudshoved.   Havnemolen.

 

 

Knudshoved 1894 (udsnit af ovenstående kort/plan).  Man ser sporet ud mod havnemolen, men også, at der nu er opført en -må man vel sige- rimelig stor remise.

 

Som "KMS-kortet" så ud i 1928-40.

Øverst til venstre: Mod Nyborg.  -  I midten ses stationen med resterne af sporet til Slipshavn, med det korte spor til remisen og -yderst, mod nordøst- sporet ud på havnemolen. 

 

I mine seneste år ved DSB arbejdede jeg ofte sammen med en ældre ingeniør. Vi rejste nogle gange på tjenesterejser sammen, og en gang fortalte han lidt om hans oplevelser -som dreng- på Feriehjemmet.

Hans forældre (faderen havde også været DSB-ansat) lejede sig ofte ind på feriecenteret. Som jeg forstod det, var drengen (nu min kollega) udmærket tilfreds med disse ferier - der var altid masser af andre børn i den aktuelle alder, der kunne leges med.  Med alderen var det med leg måske mindre aktuelt . . .

På det lille stikspor mod remisen holdt to udrangerede, sammenkoblede kupé- eller sidegangsvogne, som også indgik i feriecenterets beredskab (kunne evt. anvendes som "reserveværelser" i et nødstilfælde), og det var derfor ofte tilfældet, at der var voksne feriegæster i vognene. 

Ved aftenstide var det meget almindeligt, at de efterhånden unge mennesker fandt sammen -vel med en øl eller to- og snakken måske blev lidt højrøstet.  De fleste voksne (også de eventuelle voksne fra vognene) opholdt sig som regel i feriecenterets fælleslokaler, men var der et par stykker tilbage, kunne det nemt medføre, at der blev tysset på drengene af de voksne i den anden vogn. Hvad gjorde man så ?  Man kravlede forsigtigt ned mellem vognene og "listede" koblingen af.  Så skubbede de "deres egen vogn" et stykke væk fra de voksnes, og sagen var klaret - for et stykke tid.

 

Havnemolen.  1929.

Moleanlægget på Knudshoved -som var færdigbygget i 1894-, kom for første gang i brug i vinteren 1922/23.

I slutningen af januar, måtte datidens isbrydere opgive at sejle til Nyborg og man måtte tage moleanlægget i anvendelse.  Nogle få dage kunne isbryderne endda heller ikke komme ind til molen på grund af isskruninger, og isbådene måtte tages i brug. Syv færger, en isbryderfærge og to isbrydere sad d. 3. februar fast i isen ud for Knudshoved, så der var ingen vej udenom isbådene.

 

 

 

 

 

Isbådsstationen set mod nordøst.  Øverst ses to lyse striber - jernbanen mod stationen til venstre og vejen til højre.

Midt i billedet ses remisen i venstre side og stationen med tilbygninger ca. midt i billedet.  Man aner sporskiftet for hhv. sporet til Slipshavn og til drejeskiven / remisen (mod venstre) samt sporet mod havnemolen videre nedad og herefter til højre (til højre på foto) gennem "Skoven".

Nederst anes det lille fyr med tilbygninger (se evt.  "Dagens fotos" 12. januar 2014 ).

 . . . . . 
Som et indskud:  Knudshoved fyr.   --   3. november 1987.

 

 

 

 - 

 

 

 

 

"Vor Stand"  -  1984.

 ("Vor Stand"  =  Jernbaneforeningens medlemsblad.)

Dagligstuen i 1924.    --   "Vor Stand" - 1984.    ^---v

"Vor Stand"  - 1984.

 

 

 

Bygningerne er som ovenfor, blot må man "dreje sine synsindtryk" ca.  90 grader med uret.

 

Knudshoved isbådsstation / feriehjem.   Postkort.   Afstemplet august 1939.

 

Knudshoved isbådsstation / feriehjem.  Postkort.   Afstemplet  1953.

 

Knudshoved havnemole.  Postkort.  Afstemplet  1927.

 

 

 - 

 

 

 

"Vor Stand"   1984.

Dette foto viser dog udsigten den modsatte vej, --fra feriehjemmet mod (ca.) nord, dvs. at det er bilfærgerne, der ses her.

 

 

  

Knudshoved Feriehjem.  Vor Stand.   --   April 1956.

Ved indstillingen af isbådssejladsen overgik stationen med omgivelser til anvendelse som feriehjem for de ansatte,
og senere som kursusejemdom, bl. a. til brug for Jernbaneskolen.

DSB har altid været en etat, hvor den nye generation i familien efterfulgte en tidligere, så derfor har jeg i tidens løb, hørt om / talt med flere, der havde været med forældrene på ferie på Knudshoved i deres unge år.  Det var måske ikke altid lige inspirerende i den alder, så der blev talt om mange "skarnsstreger", der blev udført, men de voksne vendte ryggen til.

Ikke mindst, da man på et tidspunkt måtte øge kapaciteten med et par udlånte jernbanevogne, fik "børnene" noget at lege med. Der var jo stadig hjul under dem ! ! !

 

 

 

Den gamle, fhv. station / isbådsstation Knudshoved.   --   1995.

( I  denne skikkelse ombygget til kursus- og feriecenter for DSB´s personale).

 
Stationsbygningen fra 1876/77.    --   28. november 1995.

DSB.   Knudshoved Isbådsstation, perronsiden dengang ! ! ! -- nu kursus- og feriecenter (hver ting -forhåbentlig-
til sin tid.   ^---v

Isbådshus til venstre ---^ boliger til højre ---^  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moderne indkvarteringshus ---^

 

Boliger til venstre ---^   Isbådehuset - til højrere  ---^.

 

"Telegraf- og Isbådshus samt Sovestue for Mandskabet" som det betegnes på den gamle plan.

 

Remisen.

 

 

 

Knudshoved omkring anlægstidspunktet  1876-77.

 

DSB.   Knudshoved Isbådsstation, perronsiden dengang ! ! ! -- nu kursus- og feriecenter (hver ting -forhåbentlig-
til sin tid.

28. november 1995.

 

 . . . . . . . . . 

Stationsklokken havde man har "arvet" fra færgen "FREJA"

 

Hovedbygningen - "sø-siden".

 

Boligerne   ^---v

 - - -

 

Knudshoved isbådsstation.   --   28. november 1995.

"Telegraf- og Isbådshus samt Sovestue for Mandskabet", som det betegnes på den gamle plan.   ^---v

 . . . her set fra "Haven".

 

 

Artikel  i "Vor Stand".  -  1984.

 

 

Artikel i "Vor Stand".   1984.   ^---v

 

 

Åhh ja, --jeg har kun været der et par gange, men har alligevel mange gode minder. Den sidste gang (hvor mine egne fotos stammer fra) var et pensionistkursus. Der var mange virkelig fine indslag om økonomi, idræt m.v, som man kunne have god gavn af.

Der var dog også et kursusfag -jeg husker ikke lige betegnelsen. Instruktøren fortalte (også nogle fornuftige "ting"), men . . . Vi blev flere gange inddelt i grupper, og sendt ud i nogle mindre gruppeværelser på 1. sal. Den ene gang skulle vi tegne vores tidligere tilværelse på en tegning og den kommende tilværelse på en anden ! ! ! Det må vist tangere det, vi i vore dage kalder "pipfugle-kurser".

Jeg havde luret det -det sagde mig ikke en pind, men jeg fik sikret mig en pragtfuld plads lige indenfor døren i gruppeværelset, med udsigt hen over bordet og ud over "søen" og det inderste af Nyborg Fjord. Udenfor var det pragtfuldt vejr - sol fra en skyfri himmel. Diverse havfugle krydsede jævnligt gennem synsfeltet -udenfor vinduet-, hen over søen ved centeret. I baggrunden anede man Nyborg Fjord og Storebæltsfærgerne (jernbanefærgerne), der "hele tiden" sejlede forbi - den ene eller den anden vej.

Det syn vil jeg sent glemme ! ! ! men det blev ikke til så meget tegning.

 

---------

 

Ved begge kurser, undrede / "morede" (ret forstået) jeg mig lidt over de "orienteringsmapper", der lå på værelserne, og hvori man anbefalede kursisterne at gå en tur rundt om søen - "det tager ca. en time", som der stod ! ! !

De gange jeg havde lejlighed til at komme dér, var hver gang i vintersæsonen. Om morgenen, inden undervisningen, var det for mørkt, i middagspausen (1 time) kunne det ikke nås, og når undervisningen var forbi, var det atter mørkt ! ! !

At gå fra maden i middagspausen for at nå søen rundt, ville være "en forbrydelse" -- det var maden for god til.

Et herligt sted. --- Tænk, om man dengang havde haft et digital-kamera, med -stort set- ubegrænset antal fotografi-muligheder til rådighed-

 

 

Remisen.   --   28. november 1995.

 

Apropos fælleslokaler.

 

 

En aften -efter en kursusdag- sad jeg et par timer helt alene i den store gamle ventesal fra "istiden" - efter ombygningen til kursus-center / feriehjem kaldet "Dagligstuen".  Alle andre var ovre i en anden bygning,  "Vognporten", for at spille billard eller få en øl. Det har aldrig sagt mig noget, så jeg sad dér totalt alene, med fire-fem kander kaffe m. diverse brød, der var sat frem til kursisterne. 

Et enormt lokale med store tunge lædermøbler(sofaer, lænestole og små sofaborde). Det hele var delt ind i små siddegrupper til ca. 8-10 mand.  Nede for enden af salen stod et stort, flot, gammelt mahogni-standur, der formentlig stammede fra "istiden" (ret forstået).  Desværre gik uret ikke.

  <---  Det kunne have været et ur som dette. 

 

Lige siden, har jeg ærgret mig over, at jeg ikke tog et billede eller to af salen.  Jeg havde måske nok blitz, men ofte er lysforskellen mellem forgrund og baggrund så stor, at man ikke får noget positivt ud af det.  Fotostativ -til optagelse af et mere ensartet belyst foto -optaget på tid- havde jeg heller ikke. Formentlig derfor, blev det opgivet  --  desværre. 

ALT havde været bedre end intet.

 

Trods eftersøgninger er det endnu ikke lykkedes at finde et foto eller to af den gamle, ombyggede ventesal, -- i feriehjemmet kaldet "Dagligstuen".   Der arbejdes på sagen, så mon ikke det vil lykkes ! ! ! )

 

 

Knudshoved kursus- og feriecenter.  --   Plan i folder, 1983.

H = Hovedbygning med kursuslokaler og opholdsrum samt spisestue.
O = Opsyndmandens bolig, værelsesfløj.
V = Vognporten, fritidsstedet og sauna.
 I  = Isbådshuset, værelsesfløj.
A = Atriumlængerne, værelsesbygning.
R = Remisen, værelsesbygning.
P = Parkeringsplads.

 

 

 
Knudshoved.  Opsynsmandens bolig.   Udateret postkort. Købt   2. november 1987.

 

 


"Telegraf- og Isbådshus samt Sovestue for Mandskabet", som det betegnes på en gammel plan. 
Remisen ses i baggrunden til højre.   --   Udateret postkort.  Købt  2. november 1987.

 


Knudshoved.  Postkort afsendt fra Knudshoved feriehjem d. 11. august 1953.

 


Knudshoved, set mod "havestuen".  Sammenbygget med det store kursuslokale nedenfor.  Se evt. planen.
"Vor Stand" nr. 1-1985.

 

 

 
Knudshoved.  Største kursuslokale.  "Vor Stand" nr. 1-1985.

 

 - 

 

 

25. februar 2014.

 

Den gamle, fhv. station / isbådsstation Knudshoved.   --   1995.

( I  denne skikkelse ombygget til kursus- og feriecenter for DSB´s personale).

 

Ved de første "sider" (Dagens . . . : 4. - 9. februar) om isbådsstationen / kursuscenteret manglede og efterlyste jeg et foto fra isbådsstationens gamle ventesal, nu ombygget til feriecenterets "Dagligstue". 

Desværre er et sådant foto endnu ikke fremkommet, men en læser/seer gjorde mig opmærksom på, at centeret udleverede en lille folder om stedet ved gæsternes ankomst.  Måske var der et foto i den ! ! !  . . .  

"Velkommen til DSB kursuscenter Knudshoved".

Husk, at det er en udfoldet folder:  Side  4 ---^,    side 2 ---v,   side 3 ---v,  og  side 4 ---^.

 . . .  Desværre, --det var der ikke.
Alle muligheder er dog ikke udtømt, -eet "spor" undersøges stadig,  -men det er et laaaaaangt spor.  

 

 

Plan.

Plan over kursus- og feriecenteret.

1 = Opholdsstuen / "Dagligstuen." , , , , ,  2 = Biblioteket. . . . . . . .   3 = Fællesområder. . . . . . .   4 = Spisestuen.

 

 

Knudshoved fyr med fuglekikkertårnet.   --   Udateret postkort  --  købt  2. november 1987.

 

Knudshoved.  Isbådsstationen / Kursuscenteret med færgehavnen i baggrundeb.  
Udateret postkort  --  købt  2. november 1987.

 

Knudshoved.   --   Udateret postkort  --  købt  2. november 1987.

 

 

 -