"Lige til modeljernbanen" / Diverse i model.

 

Generelle emner.

 

 

Hvor der er en kirke,  . . . 

Herlev kirke. 12. september 2014.


 

 . . . er der også en kro:  Herlev Kro. . . . . . . .

Herlev 1962.     Øverst til venstre ses kirken og lige til højre derfor ses kroen. 

Dengang kørte rutebilerne fra Herlev Hovedgade ad Herlev Torv, altså foran kroen. Senere blev Herlev Torv omdannet til gågade, og (nu) busserne blev omlagt til den nordlige del af Engløbet / Herlev Bygade og mod nord ad Herlev Gårdsvej (lige overfor kirken).  Ligeledes blev Herlev Bygade "trukket ned" mellem kirkegården og bagsiden af kroen, hvor der blev etableret parkeringsplads - formentlig- i den gamle, nu nedlagte, krohave.

 


Datidig avisannonce (ca. 1985-86).---> 

 

Bemærk telefonnummeret: 02-94 00 03.

Mange vil huske, at vore telefonnumre i en årrække havde nogle såkaldte "område-numre" foran det egentlige nummer.  Herefter fulgte nummeret på den aktuelle telefoncentral, 94 = Herlev.  De sidste fire cifre -og det er dem, man især skal bemærke- er det egentlige nummer: 0003.  

"0003" var i sin tid den lille central Herlev´s nummer 3, så kroejeren har enten været tidligt ude, eller måske "købt" et godt nummer.

I vore dage har Herlev station stadig telefonnum- merret 44-94 00 10, så de har tilsyneladende ikke været helt så hurtige på stationen / eller i DSB, så de måtte nøjes med nummer 10.

 

Hvordan er det nu ???

Er det bedst at sidde i kirken og tænke på kroen ?

eller at sidde på koren og tænke på kirken ???

 

 

 

Herløv Kro med rejsestald.   Postkort ca. 1925.  

Kirken ligger kun ca. 75 meter bag kroen, kun adskilt af en smal Herlev Bygade og en parkeringsplads, formentlig den gamle krohave.

 

Herløv Kro,  September 2014.   ^---vv

 - - -

 - - -

Ikke en model, men en fantasi over denne.    SIGNALPOSTEN, nr 3, 1986.  ^---vv

( Signalposten 1986/3:  http://www.signalposten.dk/signalposten.php?aar=1986&nr=3 )

Samme model som ovenviste, men skiltet "Herlev Kro" er taget af pga. bygningens nuværende anvendelse.

I  tidsskriftet SIGNALPOSTEN bragtes i 1980-erne en række artikler om forskellige danske hus- og ejendomstyper, varieret efter typer eller årstal.  Artiklerne var ledsaget af arkitekt P.W. Skadhauges flotte modelbyggetegninger, der var -simpelthen:

Lige til modeljernbanen.

Mange af tegningerne kunne varieres på forskellig vis -efter forslag i artiklerne-, men der kunne evt. også fantaseres lidt over bygningerne med hjælp af en fotokopieringsmaskine og en saks.  For mit vedkommende blev det til de her viste "fantasier".

Som skrevet står:  Ikke model af Herlev kro, men en fantasi over den.   Fantasien gælder også den lille rejsestald.

 

Dengang trafikeredes "min / vor" linie 152 af Herlev-Ruterne A/S, der i 1969 blev sammenlagt med A/S Forenede Rutebiler i Gladsaxe.

 

Linien -152- havde i øvrigt en ualmindelig "krøllet" linieføring, og drejede ved -stort set- ethvert gadehjørne den kom forbi - formentlig for "at få alle med".  En dag, da mine forældre var med, kom en ældre dame op i rutebilen, og bad chaufføren om "at blive sat af, dér hvor rutebilen drejer" ! ! !     Mine forældre så ikke, hvor hun blev sat af, -der har været 20-25 muligheder-, men gættede på, at det var nok ved "Købmand Knudsen", der var et af liniens største (læs: mest benyttede) stoppesteder, ca. halvvejs og hvor den også drejede.

 

Billetter / kort fra dengang.   Herlev-Ruterne A/S

 

 

 

 

Herlev-Ruterne Linie 152 på Egebjergvej i det nordlige Ballerup.

Intet er som dengang - udover at rutebilen er på vej mod Ballerup.  I dag ville det være en bus, og alt er forandret.

Er det kolonihave-folket, der skal hjem til byen efter en travl søndag i haven ???

Egebjergvej 1954.     Fotos: Privateje.  ---^^

De første villaer er bygget. 
Villaen til højre og den moderne murede transformatorstation foran er som dengang - ellers er intet til at kende igen.

 

A/S Forenede Rutebiler / Herlev-Ruterne.

Billet og kort.

 

---------------------

 

En fantasierne over P.W. Skadhauges tegninger er dette "Hotelkompleks 9005" er dette Hotel Phønix:

Bygget og "løst opstillet" til fotografering til SIGNALPOSTEN  ---^  og på anlægget i Mjk-H0  ---v

Her ses hotellet på mjk-h0´s anlæg omgivet af en stribe bygninger, der også er bygget efter ark. P.W. Skadhauges tegninger i SIGNALPOSTEN.

Foto: Tommy Nilsson.


   -

 

2 HK, en kudsk og en Carlsbergvogn.   --   2016.

"Marcon" ? (f. 2001) og "Aksel" ? (f. 2003), Carlsberg, Valby.   --   21. maj 2016.   ^---vv    Det er da pragtfulde dyr  ! ! ! 


Småture med bryggerimuseets gæster dagen igennem . . . 

 . . .   ( . . . og så kan jeg godt lide bryggeriets / museets holdning:  Intet glas [drikkeglas eller glasflasker i det fri - alt skal være plast] - af hensyn til hestene - når gæsterne går og taber tingene ! ! ! )      Bravo  Carlsberg.

 . . . 

 . . . til kl. 15-tiden, hvor der køres i "remise".

Tilbage i "remisen".

 

Et tilbageblik: . . . 


September  1968.   --   (Her er der desværre mere fart over sporvognen end over fotografiapparatets lukker - alligevel -synes jeg- et godt foto med øjenkontakt og smil mellem kudsk og vognstyrer.)

 

. . . til "de gode gamle dage", hvor der var sporvogne og hestevogne til -i gadebilledet-, hvor Tietgensbroen stadig var en flot bro, og hvor der var et stort posthus / - kontor i baggrunden ! ! !

Tak til Carlsberg for et godt, dagligt, arrangement og en god dag.

 

Københavnere har sikkert mødt dem på gaden -i "gamle dage" som en del af hverdagslivet, i nyere tider trukket af stalden som "blikfang"-  men vest for Valby Bakke (???) er de måske ikke så kendte.   Derfor:

Vogn 46 (her dog 4 HK).  Carlsberg, Valby.   --   21. maj 2016.

 

Vogn 47 (sikkert også 4 HK her).  Carlsberg, Valby.   --   21. maj 2016.

 

Vogn 312.  Carlsberg, Valby.   --   21. maj 2016.

 

Vogn 313.  Carlsberg, Valby.   --   21. maj 2016.

 

TUBORG TRIANGEL MIGNON,  Carlsberg,  Valby.   --   21. maj 2016.   ^---v


Et tilbageblik:

"TUBORGS TRIANGEL

FABRIKAT:            TRIANGEL MIGNON.
ÅRGANG:               1928.
Egenvægt:             2.575 kg.
LASTEEVNE:        2.850 kg.
MOTOREFFEKT:   55 HK.

Vognen er bygget Thomas B. Thrige i Odense. 
Den er forsynet med en 6-cylinder Hercules motor.

I 1967 deltog vognen i det klassiske engelske

"BRIGHTON-Løbet" og opnåede en delt førsteplads i sin klasse.
I dag (1996) anvendes vognen til repræsentative formål for TUBORG."

Pinse-træffet i Græsted:  TUBORG    --   27. maj 1996. 

 

Københavnere har sikkert mødt dem på gaden -i "gamle dage" som en del af hverdagslivet, i nyere tider trukket af stalden som "blikfang"-  men vest for Valby Bakke (???) er de måske ikke så kendte.   Derfor:

,,Aksel,,  Carlsberg,  Valby.   --   21. maj 2016.   ^---vv


 
  ^---v  ,,Marcon,,  Carlsberg,  Valby.   --   21. maj 2016.  

 

"Uden mad og drikke . . .  "   ! ! !


De er såmænd også allerede opdaget af model-verdenen:

Epoke Modeller Aps:

Hestetrukne vogne:  http://www.epokemodeller.dk/Image/EpokeModeller%20news%202013.pdf  

Lastbiler: . . . . . . . . . http://www.epokemodeller.dk/Image/Biler%202013%20print.pdf

 

 -

 

 

 

 

Tagsten i model.

 

"Hej.

Efter et indlæg om min model-herregård "Petersgaard" på Forum-siden "Sporskiftet "
(  http://www.sporskiftet.dk/forum/modeljernbaner/landskab-og-bygninger/herreg%C3%A5rd  ), har jeg modtaget en forespørgsel omkring byggearbejdet (er dog allerede besvaret direkte)".  


Da svaret måske kunne have interesse for andre læsere, gentages det her:Nej, --man kan ikke bruge pizza-kartoner til/som illuderende mursten.   Pizza-kartonen kan kun anvendes til tagsten.   

Hold et pizzakarton-låg ind under vandhanen (ikke alt for kraftig stråle) og gør overfladen våd på den ene side  (kun den ene side, og der må ikke være "fedtpletter" på den).  Når hele fladen er blevet våd -i løbet af 4-5 sekunder)- ventes ca. 2-5 minutter, hvorefter det yderste lag dækpapir forsigtigt kan trækkes af.

  

"I love Pizza" -- egentlig både som måltid, men også karton´en bagefter - den del (låget), der ikke er blevet fedtet.

Skulle det volde problemer, må man prøve sig frem med lidt længere eller -måske- kortere tid under vandhanen / måske en gang til, --alt efter kartonens beskaffenhed.

Når den ene sides papir er trukket af, lægges kartonen i let pres for at tørre.   Så tungt pres, at kartonen ligger fladt/plant, men ikke trykker bølgerne ned.    


Når kartonstykket er helt tørt, markeres der på en bølge i hver side med afmærkninger,  f. eks. med 4 mm mellem hvert mærke, og med en "halvsløv" hobbykniv overskæres bølgerne vinkelret på tværs.   Den "halvsløve" hobbykniv overskærer bølgerne, men trykker dem samtidig en smule sidelæns i skæreretningen, og bryder indtrykket af bølgepap.  Dette sidste giver -efter min mening- et passende indtryk af tagsten.

 

Til venstre ses den 4-mm markering og at kniven både har skåret bølgerne over, men også deformeret dem en smule.

Bemærk knivspidsen:  Den er ikke nedslidt, men slebet ned således.  Dette har jeg gjort helt bevidst, fordi jeg ofte har brug for at kunne afskære/overskære tynde papirstrimler ved en "vuggebevægelse" af knivspidsen.  Når man holder på "noget" med den ene hånd, og kun har een hånd til af- / overskæring, skete det, at strimlen el. lign. bare blev skubbet frem af knivspidsen, uden at skære.  Med denne spids skærer man bare strimler over med nævnte "vuggebevægelse".

 

Sluttelig farves med tynd svenskrød træbeskyttelse eller olie-/terpentin-baserede "kunstnerfarver" (kan købes i større supermarkeder/hobbyforretninger/farvehandlere).  "Kunstnerfarverne" fortyndes også passende (terpentin) og "males på".  Farven må man selv bedømme, lys (nyt tag), mørk (gammelt tag), let grønligt skær (med algeangreb) o.s.v.      HUSK.   Farven kan først bedømmes, når taget er helt tørt (terpentinen fordampet).   Er farven ikke tilstrækkelig, får det bare en "tur" til.   

For meget farve første gang, kan ødelægge hele arbejdet "i et hug".

Kartonen kan ikke anvendes som mursten.  Her må Du ud og købe plastplader  Sad ØV .

 

 

 

Mure.

Til gengæld skal jeg snarest afprøve gamle jordbærbakker (indersiden) som grundlag for en mur opbygget af kampesten ( til sprøjtehuse og andre gamle småhuse i f. eks. hedeområder m.v.).

  

Her er det en æggebakke, der er fotograferet, men min gamle jordbærbakke -når den findes frem- har et dybere præg.

 

Æggebakken skal anvendes til et lille sprøjtehus (fra øen Omø ved Skælskør):

 

Omø sprøjtehus  --  2001.

 

Sprøjtehuset.  Omø by.   --   1. april  2001.   ^---v   (6,96 x 2,88 m.)

 
Oprindelig bestod sprøjtehuset kun af den venstre, kampestensbyggede del.  De to dele er lige lange, 4 m.
 
Sprøjtehuset i 1920-erne.  Tegning:  Johannes Larsen.
 
I det store pragtfulde bogværk fra 1920-erne beskriver forfatteren Acton Friis og tegneren / maleren Johannes Larsen det danske land i tre store, pragtfulde bøger:  "De jyders Land", "Danmarks store Øer"  og  "De danskes Øer".
 
Næsten 100 år er gået, og sprøjtehuset er blevet dobbelt så langt, men ellers synes "alt ved det gamle".

- - -

En forespørgsel blev sendt til "øen Omø" om hjælp.  Måske kunne jeg håbe på, at en øbo med bopæl i nærheden af sprøjtehuset en dag læste dette og ville gå forbi med et målebånd.  (Det er lidt langt at tage fra Ballerup til Omø for at tage 9 mål  -  selvom det er et dejligt sted, der godt kan tåle at blive "gen-set".)
 

Bingo.

Der kom en mail:
 
"Hej Erik.

Hører du ikke (...)  – så sig til, så klarer jeg det – evt. sammen med mine elever i skolen – så kan de få lidt praktisk matematik   .

Mange hilsner og god søndag.

 

------------------

. . . og efterfølgende:

"Hej Erik.

Hermed Johannes målinger.   Håber du kan kloges af det – ellers må du vende tilbage.

Mange hilsner

Dorthe."

------------------

Her er så resultatet: 

Omø sprøjtehus.   Målskitse.

Opmåling: Johanne,  Omø.  --   (Tak til Johanne og Dorthe).   Skitse: evp.

 
 

"Lige til modeljernbanen."