http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/0-danmarkskort.jpg Skive - Vestsalling Jernbane - SVJ.


http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/71-svj-danmark.jpg

 

 

 

 

 

Rullende materiel.

 

 

 

 

"Materielfortegnelse" pr. 7. juni 1961:

 

Som det ses ovenfor skrev skoleelev Niels  -Niels Munch Christensen- til Skive Vestsalling Jernbane idet:

"Der fandtes ingen opslagsværker.  Var man heldig, havde der måske i Modelbane-Nyt  el.lign. været en kort omtale, man kunne støtte sig til.

DSBs fortegnelse over privatbanevogne, der måtte befare Statsbanernes strækninger, havde jeg dels ikke fået i hænde endnu, dels var den jo også fra trediverne, og meget var sket i mellemtiden.

Derfor tog jeg mig undertiden mod til at skrive til den enkelte bane, og fra SVJ fik jeg vedlagte, imødekommende svar !

Deri havde jeg så hjælp til at kunne disponere, hvor mange film á 8 optagelser jeg skulle spare op til !"

 

-----

 

Nedenstående -i kursiv stående- er/var hvad ”Signalpostens” redaktion fandt ud af i 1964. En udvidet og mere detailleret oplistning ses på:  http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=172&g=g

 

 

Damplokomotiver.

 

Nr. 1, 2 og 3.

Der blev i 1924, fra Henschel i Cassel anskaffet 3 stk. 1B tenderlokomotiver(fabriksnr. 20273-275), dvs. lokomotiver med  forløber og 2 sæt koblede drivhjul.

De var tænkt anvendt i alle på banen forekommende togarter, og viste sig da også velegnede hertil. I person og blandede tog måtte de belastes med 160 t, men kunne sandsynligvis i et langsomtkørende godstog trække ca. 250 t. Kulkassen var anbragt foran førerhuset på kedlens venstre side, vandkasserne dels i rammen under kedlen, dels i en lille smal vandkasse foran førerhuset på kedlens højre side, et udmærket arrangement, der gav maskinen et lavt tyngdepunkt og føreren det bedst mulige udsyn undervejs.

På grund af, at SVJ fra første færd anvendte motorvogne i størst mulig udstrækning, blev disse maskiner ikke særlig stærkt og effektivt udnyttet.  Nr. 1 var stadig til rådighed for banen helt til slut, men havde -bortset fra en dobbelttur på 53 km- i 1955 ikke været benyttet siden 1953. Nr. 2 blev udrangeret i 1957 og nr. 3 i 1951.

 

De tre lokomotivers vigtigste dimensioner:

 

Drivhjulsdiameter:  1190 mm

Cylinderdiameter   320 mm

Slaglængde 500 mm

Kedeltryk   12 kg/cm2

Risteareal   0,9 m2

Hedeflade, fyr og rør   36,6 m2

Overheder   12,6 m2

Total 49,2 m2

Løbehjulsdiameter   840 mm.


http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/16-svj.nr.1.spoettrup.20.07.1961(nm).jpg

SVJ 1,   Spøttrup.  -  20. juli 1961.

Foto © : Niels Munch.      ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/15-svj.nr.1.spoettrup.20.07.1961(nm)..jpg

 

26. september 1965 ---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/167-287.ii.51.svj_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/168-287.ii.49.svj_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/169-287.ii.47.svj_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/170-287.i.45.svj_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

 

 

Motormateriel.

 

Motorvogn  No. 1.

Vægt, tom.   24,3 t

-”- , tjenestfærdig  30,7

Adhæssionsvægt.  21 t

Til opvarmning:

Vand.   4 m3

Kul.   0,8 t

 

SVJ´s første motorvogn blev leveret i 1924 efter at banens udvalg i sommeren 1924 havde deltaget i prøveture med en lignende vogn på Lemvigbanen (VLTJ).  Motorvognen blev leveret af Thrige i Odense for en pris af 42.500 kr, og var forsynet med en Midwest-benzinmotor på 72 HK, 1600 omdr/min, 4 cylindre 120x152 mm, vægt 9 t, akselafst. 4000 mm, længde over pufferne 8600 mm, senere forøget til 9000 mm, 24 siddepl. på træsæder, som senere ændredes til polstrede sæder.  Til M 1 leverede Vognfabrikken Scandia en lille 2-akslet påhængsvogn, SVJ B 1.  Begge vogne var forsynet med centralpuffer og kobling (centralkobling), og de sammenkobledes ved at en krog på den ene kobling, blev slået ned i et hak i den anden puffer, og de to kroge blev derefter fastholdt af en kæde.

 

M 1 bestred -med påhængsvogn efter behov- til 1934 den altovervejende del af persontogskørselen, dvs. ca. 150 km /daglig.  Efter 1934 måtte den dele kørselen med M 2.  Da SVJ i 1948 indsatte sit første skinnebustog, blev den reserve, men for at den kunne holde tid i en skinnebusplan, blev den gamle og udslidte – men absolut veltjente – benzinmotor udskiftet med en 125 HK Leyland dieselmotor. Samtidig benyttede man lejligheden til at forsyne vognen med alm. puffere og skruekobling, men kun i bagenden.  Den gamle centralkobling sås(ses) stadig over kofangeren i forenden af vognen.  M 1 anvendtes på det sidste i det daglige godstog, når dette kun medførte 1 á 2 godsvogne.

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/6-svj%20no.1.spoettrup.20.7.1961%20(nm).jpg

SVJ No. 1 i Spøttrup.  -  20. 7. 1961.       ^---v

Foto © : Niels Munch.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/7-svj%20no.1.spoettrup.20.7.1961(nm).jpg

Den megen udstødningsfims, der er omkring No. 1 på 2. foto skyldes, at man er ved at trække damplok Nr. 1 ud til ære for fotografen (= NM :-P ).

Motorvogn No. 1 var oprindelig forsynet med centralkoblinger, der bagtil blev udskiftet med sidepuffer, hvilket ses. Fortil beholdt den sin centralkobling, og den gode Vkm. hentede en bastardkobling for at kunne trække damploket ud!

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/9-tegn.skitse.svj_no1_og_b1.(n.m.).jpg

Skitsen blev udført på fætter Valdemars værelse i Møldrup med nm´s nye fyldepen og blot arkiveret ved hjemkomst.

Indretningsplanerne er ikke i skala, men dog nogenlunde retvisende for sædeopstilling m.v.: 

Skitse © : Niels Munch.

 

26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/171-287.iii.65.svj.no_1.spoettrup.26.9.1965.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/171-287.iii.67.svj.no_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

Man aner centralkoblingen ---^     . . . og man ser centralkoblingen ---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/172-287.iii.69.svj.no_1.centr.koblingen.26.9.1965.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/172-287.iv.71.svj.no_1.centr.koblingen.26.9.1965.jpg

Når to vognes "Fleichmann-koblinger" (ret forstået :-) ) var gået i indgreb, viklede man kæderne rundt om krogene, --kuglerne i enden af kæderne skulle nok sørge for, at krogene ikke hoppede op.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/173-287.iii.61.svj.no_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

 

 

M 2


Da Vejle-Vandel-Grindsted-banen (VVGJ) blev nedlagt d. 31. marts 1957, blev dens materiel udbudt til salg, og SVJ købte i 1958 banens M 2. Den var bygget af Scandia i 1933 og forsynet med en Frichs-motor, der ved 1200 omdr/min. udviklede 115 HK ( 6 cyl. 135 x 200 mm). Vognen var tre-akslet, med motoren trækkende på bagakslen.. Akselafst. 1800 + 5400 mm, længde over puffere 11200 mm, vægt 18,8 t. og 38 siddepladser. Den blev på VVGJ forsynet med automatisk Wilson-gear samt kardanaksel, således at motoren også kom til at trække på mellemakslen. Da der var mange kvaler med dette gear, ombyggede SVJ vognen i 1959, idet man fjernede mellemakslen og anbragte et almindeligt gear i stedet for. Den fik også ved SVJ betegnelsen M 2, og blev brugt som afløser for skinnebusserne og til godstog. Vognen blev -kort før nedlæggelsen, men inden beslutningen om denne,- beskadiget af en brand, og blev sendt til Scandia for reparation. Her forsynedes den samtidig med en Leyland skinnebusmotor fra Sm 8.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/14-svj.m_2.spoettrup.20.07.1961(nm).jpg

SVJ M 2.   Spøttrup.  -  20. juli 1961.

Foto © : Niels Munch. . . . . . . . . . . . . . ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/13-svj.m_2.spoettrup.20.07.1961(nm)..jpg

Foto © : Niels Munch.


http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/10-svj.m_2.(nm).jpg

SVJ M 2.

Tegn. © : Niels Munch.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/86-svj_m%202.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/87-svj_m%202-g40.jpg

SVJ M2  + G 40 -----^.   Fotograf ukendt  -  H.Gr. Alkjær ???

 

 

26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/174-286.iii.25.svj.m_2.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/175-286.iii.23.svj.m_2.spoettrup.26.9.1965.jpg

Spøttrup.  26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

 

M 5.

På et tidligt tidspunkt var man interesseret i at anskaffe et let diesellokomotiv af svensk fabrikat, men dette måtte opgives på grund af lang leveringstid.  I 1925 sluttedes kontrakt med Nakskov Skibsværft om levering af et dieselelektrisk lokomotiv med rejsegodsrum til en pris af ca. 165.000 kr.  Efter værftets forslag ændredes kontrakten imidlertid til et dieselhydraulisk loko til ca. 150.000 kr. Et lokomotiv af denne art blev leveret til Præstøbanen i 1927, men måtte tilbageleveres til værftet i juni, da det var fuldstændig ubrugeligt. I juli blev kontrakten mellem SVJ og Nakskov skibsværft derfor annulleret.

 

Scandia og Frichs tilbød i 1927 at levere et diesellokomotiv i løbet af 7 måneder og dette tilbud blev hurtigt antaget. Det var oprindelig tanken at opbygge lokomotivet med en Frichs-motor, der ved 500 omdr/min udviklede 230 HK (to loko af denne type var leveret til Ørnhøjbanen [RØHJ] i 1926), men planen ændredes i 1928 til en motor med 600 omdr/min og 275 HK.

 

Det ny lokomotiv – M 5 – blev leveret i 1928. Selve vognen, der indeholdt to førerrum samt post- og rejsegodsrum, var leveret af Scandia, medens dieselmotoren var af Frichs-fabrikat, og havde 6 cylindre 240 x 290 m. Vægt 43 t, længde over puffer 13950 mm, akselafstand 7000 + 1810.  M 5 havde 4 aksler, såkaldte lænkeaksler, dvs. aksler der kun er delvis fastlagt i vognrammen.

 

M 5 er i tidens løb mest blevet anvendt i lette blandede tog og i persontog, som afløser for motorvognene. I de senere år anvendtes den kun lidt, faktisk kun når godstoget var for stort for M 1.  M 5 må siges at have være et veltjent køretøj, selv om det -på det sidste- var ved at få alderdomsskavanker. Oprindelig var det forsynet med kompressor, men blev senere ændret til at have trykforstøvning. Endelig blev postrummet fjernet, så der blev et stort, godt rejsegodsrum (3 t).

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/1-svj%20m%205.spoettrup,%20skive%20h.%2020.07.1961%20(nm)...jpg

SVJ M 5 klar med godstog til Spøttrup, Skive H.  -  20. 7. 1961

Foto © : Niels Munch.   . . . ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/2-svj%20m%205.spoettrup,%20skive%20h.%2020.07.1961%20(nm)..jpg

. . . . . . . . . . . . . . . . ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/3-svj%20m%205.spoettrup,%20skive%20h.%2020.07.1961%20(nm).jpg

SVJ M 5 klar med godstog til Spøttrup, Skive H.  -  20. 7. 1961.

Foto © : Niels Munch.


http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/4-svj%20m%205.spoettrup,%20skive%20h.%2020.07.1961%20(nm).jpg

SVJ M 5 ved remiserne i Spøttrup.  -   20. 7. 1961.

Foto © : Niels Munch.

 

 

Spøttrup, 26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/176-287.i.41.svj.m_5.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/177-287.i.43.svj.m_5.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.


 

 

M 6

I 1934 leverede Scandia en stor bogiemotorvogn til SVJ. Den var forsynet med en 2-takts B&W-motor, der ved 1200 omdr/min. udviklede 250 HK (6 cyl. 135 x 220 mm). Vognen var forsynet med to førerrum, den havde 68 siddepladser og vejede 42 t. Længde over puffer 16500 mm, og akselafstand i alt 11960 mm. Vognen indsattes sammen med M 1 i persontogs-kørselen, der efterhånden krævede to motorvogne i drift. Den var dog lovlig stor, og da den blev overflødig ved indførslen af skinnebusser, blev den i 1949 solgt til Ebeltoftbanen (ETJ), der forsynede den med ny motor, og hvor den var i brug helt frem til nedlæggelsen.

 

 

 

Skinnebusser.

I 1948 indførte SVJ skinnebusdrift. Man anskaffede et skinnebustog,  Sm 7 med Scania Vabis-motor, samt Sp7, og i 1951 anskaffedes en skinnebus-pakvogn, Sb 6. … I 1952 anskaffedes endnu et skinnebustogsæt, også med Scania Vabis-motor, Sm 6 - Sp 6, og endelig købte SVJ i 1963 Køge-Ringsted-banens skinnebus (KRB Sm 5), nu som Sm 8. Denne vogn, der indtil 1958 havde tilhørt VVGJ havde oprindelig Frichs-motor, men den blev senere udskiftet med en Leyland-motor på 150 HK. Denne motor indsattes nu i M2 (se ovenfor under M2) og M 8 fik en lignende Scania Vabis-skinnebusmotor, der hidtil havde været fælles reserve for SVJ og Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ). Der anskaffedes så i årets løb en ny fælles Scania Vabis-reservemotor.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/48-834.ii.21a.svj_sm7.ramsing.25.9.1965.jpg

SVJ Sm 6,  Ramsing.   -  25. september 1965.

Foto © : evp.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/255-svj_sm%206-sp%207.skive_h.juli_1965.-n.k.jpg

Sm 6 og Sp 7, v. drejeskiven,  ny Skive H. juli 1965.

Foto © : Niels J. Krøyer.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/17-svj.sm_6_og_sp_7.skive_h.%20juli_1959(foto.svk.arkiv.nm).jpg

SVJ  Sm 6 + Sp7

Foto © : Niels Munch.

 

 

Spøttrup,  26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/178-287.iv.73.svj.sm_8.spoettrup.26.9.1965.jpg

Sm 8

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/179-286.iii.33.svj.sp_6.spoettrup.26.9.1965.jpg

Sp 6.     ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/180-287.i.35.svj.sp_6.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/181-286.iii.27.svj.sp_7.spoettrup.26.9.1965.jpg

Sp 7.    ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/182-286.iii.31.svj.sp_7.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

 

 

Person- post- og rejsegodsvogne.

 

Til SVJ leverede Scandia i 1924: 3 personvogne, D 10-12, III.klasse m. midtergang og 56 pl,  --  1 person- post- og rejsegodsvogn , E 20, III kl. med midtergang og 30 pl.  --  1 person- og rejsegodsvogn, F 30, III kl. med midtergang og 40 pl.  --  1 person- og postvogn, B 1, III kl. med midtergang og 25 pl samt 1 rejsegodsvogn G 40.

 

B 1 var bygget som påhængsvogn for M 1 og havde til 1948 centralkobling. Den havde oprindelig 3 sæt dobbeltsæder, men i 1948 blev de gamle træsæder erstattet med polstrede enkeltsæder, der alle vender mod den lukkede endeplatform. Samtidig blev postrummet omdannet til rejsegodsrum. Den var på det sidste hensat i Spøttrup.

 

I 1925 indkøbtes en personvogn fra Troldhedebanen(TKVJ). Den var nøjagtig som D 10-12, og blev nu til SVJ nr. D 9.

 

D 9-12, E 20 og F 30 blev alle solgt til ophugning i 1956.

 

 


http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/8-svj_b1.spoettrup.20.7.1961(nm).jpg

SVJ B 1, Spøttrup.  -  20. 7. 1961 .

Udenfor remisen stod motorbivognen SVJ B 1, som også oprindeligt var født med centralkoblinger.

Foto © : Niels Munch.

 

 

26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/183-287.iii.59.svj.b_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/184-287.iii.63.svj.b_1.spoettrup.26.9.1965..jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/11-svj.g_40.skive_h.20.07.1961(nm).jpg

SVJ G 40, Skive H.  -  20. juli 1967.

Foto © : Niels Munch.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/5-svj%20h%2045.skive%20h.%2020.07.1961%20(nm).jpg

SVJ H 45, Skive H.  -  20.07.1961

Foto © : Niels Munch.

 

 

26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/186-286.ii.19.svj.h_45.spoettrup.26.9.1965.jpg

H 45  ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/185-286.ii.15.svj.h_45.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

Godsvogne.

I 1924 leverede Scandia 10 lukkede godsvogne L 50-51, 60-67  og  12 åbne godsvogne AL 70 , 80-90. I 1925 købte SVJ 5 åbne, brugte godsvogne fra Troldhedebanen, AM 100, 110-13 og 1 bænkevogn H 45 samt 4 lukkede godsvogne hos Scandia, og i 1929 yderligere 5 lukkede godsvogne LK 47-49 og 53-57.

 

I 1940/41 solgte man ud af godsvognene, så godsvognsparkens samlede lasteevne nedsattes fra 557,5 t til 95 t.  Tilbage blev kun H 45, L 50, 65-66, AL 80 og 82. Disse vogne havde i de senere år trykluftbremse eller –ledning.

 

 

Godsvognsparken i 1931:

 

 

 

SVJ  L 50.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/198-svj.l_50.skive_h.30.5.1961.-c-j.guldb.chr.jpg

SVJ  L 50, Skive H 30. maj 1961 (udsnitsforstørrelse, deraf kvaliteten).

Arkiv: JMJK.

 


26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/187-286.i.01.svj.l_50.spoettrup.26.9.1965.jpg

L 50.  --  Bortset fra turen til ophuggeren, synes den sidste kilometer at være kørt ! ! !   ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/188-286.i.03.svj.l_50.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/245-svj.l_65..1964.uh..jpg

SVJ L 65,   1964.   Foto: Ulf Holtrup/Signalposten.


http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/190-286.ii.21.svj.l_66.spoettrup.26.9.1965.jpg

L 66 i godstog med M 2 som trækkraft.   ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/189-286.ii.17.svj.l_66.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

 

 

.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/28-832.ii.20.svj_al_80.hem.25.9.1965.jpg

SVJ  AL 80, Hem.  -  25. september 1965.

Foto © : evp.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/27-832.ii.19.svj_al_82.hem.25.9.1965.jpg

SVJ  AL 82, Hem.  -  25. september 1965.

Foto © : evp.

 

 

Spøttrup. --  26. september 1965. ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/191-287.i.39.svj.sneplov_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

SVJ-sneplov nr. 1.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/192-287.i.37.svj.sneplov_1.spoettrup.26.9.1965.jpg

26. september 1965. -  Foto © : evp.

 

 

-----

 


Tak for bidrag til denne fællseside til:   Niels Munch.

 

 

Ovenstående -i kursiv stående- er/var hvad ”Signalpostens” redaktion fandt ud af i 1964, men en udvidet og mere detailleret oplistning ses på:  http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=172&g=g

- o 0 o -